Vătămare corporală din culpă

Sentinţă penală 531/2011 din 10.03.2011


Dosar nr. 4795/299/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 531/2011

Şedinţa publică de la 10 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE I.B.

Grefier F.S.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin procuror

M.P.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul H.G.J., inculpatul-parte civila O.F.

partile civile O.F., Spitalul Clinic De Urgenta Bucureşti, Spitalul Colentina, parţi responsabile

civilmente SC Hill Internaţional SRL,  SC Hill Internaţional LTD- Marea Britanie, SC Scott

Wilson, asigurător fiind SC Astra Uniqua SA, având ca obiect infracţiunea de vătămare corporală

din culpă (art. 184 C.p.).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinită, fara citarea partilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează ca dezbaterile in fond asupra

cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 08.03.2011, susţinerile parţilor fiind consemnate

în scris in încheierea de amânare a pronuntarii din acea data, încheiere ce face parte integranta din

prezenta sentinţa.

Deliberând;

INSTANŢA

Constată că, prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector I Bucureşti în dosarul nr.

9448/P/2004 întocmit în data de 21.03.2008, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi

trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor  H.G.J., pentru săvârşirea infracţiunii de

vătămare corporală din culpă prev. şi ped. de art.184 alin. 2 şi 4 C.pen. şi O.F. pentru săvârşirea

infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unei motociclete fără a poseda permis de

conducere, corespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv(categoria „A”), prev.

şi ped. de art.86 alin.2 din OUG nr. 195/2002 rep. cu aplic. art. 13 C.pen..

În esenţă, se reţine în actul de sesizare al instanţei că, în data de 11.07.2004 în jurul orelor

22;25, organele de poliţie rutieră au fost sesizate de dispecerul de serviciu cu privire la producerea

unui accident de circulaţie pe Calea Dorobanţilor din Bucureşti, soldat cu vătămarea corporală a

unei persoane, în urma deplasării şi efectuării cercetărilor la faţa locului, organele de poliţie

stabilind că accidentul a fost produs de către inculpatul H.G.J., care a condus autoturismul marca

Hyundai Terracan cu nr. X şi a virat la stânga neregulamentar ignorând indicatoarele rutiere

montate în zonă, împrejurări în care a accidentat-o pe partea vătămată care conducea motocicleta

cu nr. X  din sens opus, provocându-i leziuni traumatice pentru a căror vindecare au fost necesare

230 zile de îngrijiri medicale şi pierderea unui organ,  iar victima a fost identificată în persoana

părţii vătămate-inculpat O.F., care conducea pe drumurile publice o motocicletă fără a poseda

permis de conducere, corespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv(categoria

„A”) cu o viteză peste limita legală admisă în localitate.

În cursul urmăririi penale s-au efectuat: cercetări la faţa locului, măsurători, schiţe şi planşe

foto, raport de expertiză medico-legală cu privire la starea sănătăţii şi leziunilor produse în

accident părţii vătămate O.F., raport de expertiză tehnică auto şi opinie separată la expertiza

tehnică auto, au fost audiaţi partea vătămată O.F. şi inculpaţii O.F. şi  H.G.J. -în prezenţa unui

avocat ales şi a unui traducător autorizat, precum şi martorii B.P. şi I.A.P., fiind depuse  şi o serie

de înscrisuri constând în: certificat de încadrare în grad de handicap, rezoluţie de respingere a

obiecţiunilor formulate la raportul de expertiză auto, adrese către Spitalul Clinic de Urgenţă 

Bucureşti şi Spitalul Clinic Colentina Bucureşti, adresă Brigada de Poliţie Rutieră, poliţa de

asigurare obligatorie de răspundere civilă auto încheiată de asiguratorul SC Asigurare -

Reasigurare "Astra Uniqua" SA Bucuresti, fişe de cazier judiciar pentru ambii inculpaţi, copii acte

stare civilă şi de identitate pentru ambele părţi, fişă de şcolarizare pentru conducerea

autovehiculelor pentru inc.-parte vătămată O.F., cereri pentru constituire parte civilă din partea

inc.-parte vătămată O.F..

De asemenea, în cursul urmăririi penale, prin PV din data de 21.06.2005 organele de poliţie

au dispus începerea urmăririi penale faţă de înv. H.G.J. şi O.F. pentru săvârşirea infracţiunii prev.

şi ped. de art.184 alin. 2 şi 4 C.pen. şi  respectiv pentru infracţiunea prev. şi ped. de art.78 alin.2

din OUG nr. 195/2002 rep., iar prin Rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector I

Bucureşti nr. 9448/P/2004 din 21.06.2005 s-a confirmat începerea urmăririi penale faţă de înv.

H.G.J şi O.F. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.184 alin. 2 şi 4 C.pen. şi  respectiv

pentru infracţiunea prev. şi ped. de art.78 alin.2 din OUG nr. 195/2002 rep..

Totodată, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector I Bucureşti nr.

9448/P/2004 din 25.10.2007 s-a dispus în baza art. 238 C.proc.pen. schimbarea încadrării juridice

a faptei reţinute în sarcina înv.O.F. din infracţiunea prev. şi ped.  de art.78 alin.2 din OUG nr.

195/2002 rep. în infracţiunea prev. şi ped. de art.86 alin.2 din OUG nr. 195/2002 rep. cu aplic.

art. 13 C.pen..

Prin PV din datele de 07.08.2006 şi respectiv 31.07.2006 celor 2 învinuiţi li s-a adus la

cunoştinţă învinuirea şi dreptul la apărare, aceştia fiind asistaţi de apărători aleşi, cu menţiunea că 

înv. H.G.J. a fost asistat şi de un traducător autorizat. În acelaşi sens, celor 2 părţi li s-au adus la

cunoştinţă obiectivele cât şi concluziile raportului de expertiză auto întocmite în cauză, iar înv.

H.G.J. i-a fost comunicată şi rezoluţia de respingere a obiecţiunilor formulate la acest raport.

În data de 18.10.2007, înv. H.G.J. i-a fost prezentat materialul de urmărire penală de către

procuror, acesta declarând că nu are alte probe sau cereri noi de formulat în apărarea sa, iar cu

privire la expertiza auto efectuată în cauză a declarat că îşi menţine punctul de vedere exprimat

anterior, referitor la existenţa vinovăţiei exclusive a motociclistului în producerea accidentului.

La data de 26.10.2007 i-a fost prezentat materialul de urmărire penală de către procuror înv.

O.F., acesta declarând că nu are alte probe sau cereri noi de formulat în apărarea sa, iar cu privire

la expertiza auto efectuată în cauză a declarat că nu formulează obiecţiuni.

Se va reţine că, Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector I Bucureşti din

dosarul nr. 9448/P/2004 întocmit în data de 21.03.2008 a fost înregistrat sub nr. unic

4795/299/2008 pe rolul Judecătoriei Sector I Bucureşti, în care s-a dispus:

-introducerea şi citarea în calitate de asigurator a SC Asigurare - Reasigurare "Astra Uniqua"

SA Bucuresti, conform încheierii de şedinţă din data de 30.06.2008;

-audierea părţii vătămate-civile O.F., care a precizat că se constituie parte civilă cu suma de

1.750.000 euro daune morale-suma fiind rectificată în finalul declaraţiei la 10.000.000

euro, obligarea inc. H.G.J. la plata unei prestaţii periodice de 5000 euro de la pronunţarea

hotărârii şi până la sfârşitul vieţii, precum şi un milion euro daune materiale reprezentând

c/val cheltuielilor efectuate de aceasta pentru ameliorarea stării de sănătate de la

producerea accidentului şi până în prezent, conform declaraţiilor de la f.97 şi 100;

-audierea inc. H.G.J., care a menţionat că nu se consideră vinovat de producerea

accidentului pentru care este cercetat, conform declaraţiei de la f.98;

-audierea martorului I.A.P., conform declaraţiei de la f.101;

-a luat act de constituirea ca parte civilă în cauză a mamei inc.-parte vătămată O.F., respectiv

O.F., conform cererii de la f.112 şi a consemnărilor din încheierea de şedinţă din data de

20.10.2008;

-s-au solicitat relaţii despre SC Scott Wilsson Marea Britanie şi SC Hill International SRL din

Bucureşti şi Marea Britanie, în vederea stabilirii relaţiilor contractuale şi de serviciu dintre

aceste societăţi şi inc. H.G.J., având în vedere cererile părţilor civile pentru introducerea în

cauză acestor societăţi în cauză ca părţi responsabile civilmente, conform menţiunilor din

încheierile de şedinţă din datele de 03.11 şi 17.11.2008.

Se va avea în vedere că, în data de 03.12.2008 ÎCCJ-Secţia Penală, a admis cererea de

suspendare a judecăţii cauzei nr. 4795/299/2008 a Judecătoriei Sector I Bucureşti, potrivit

încheierii pronunţate în dosarul nr. 9663/1/2008 şi a suspendat soluţionarea cauzei până la

judecarea cererii de strămutare formulate de petiţionarul O.F..

Astfel, potrivit încheierii nr. 107/21.01.3009 pronunţată de ÎCCJ-Secţia Penală în dosarul

menţionat, s-a admis cererea de strămutare respectivă, fiind stabilită ca instanţă de soluţionare Judecătoria

Piteşti şi au fost menţinute actele îndeplinite până la data de 20.10.2008.

La Judecătoria Piteşti dosarul a fost înregistrat sub acelaşi nr. unic şi având în vedere

dispoziţiile instanţei supreme care a menţinut actele îndeplinite doar până la termenul din data de

20.10.2008, s-au reluat discuţiile privind stabilirea cadrului procesul, reiterându-se cererile de

constituire a părţilor civile O.F. şi O.F. şi de introducere şi citare în calitate de părţi responsabile

civilmente a SC Scott Wilsson Marea Britanie, precum şi SC Hill International SRL Bucureşti şi

Marea Britanie, sens în care pe parcursul judecării cauzei au fost admise şi administrate probele cu

înscrisuri şi testimonială pentru stabilirea raporturilor de prepuşenie de facto, dar şi de serviciu

dintre inc. H.G.J. şi aceşti colaboratori-respectiv martorul P.S..

De asemenea, inculpaţii O.F. şi  H.G.J. au fost audiaţi în prezenţa avocaţilor aleşi şi

respectiv a unui traducător autorizat, conform declaraţiilor date în faţa instanţei la termenele din

02.02.2010 şi 01.03.2011, f.170-175 şi 999-1000, precum şi martorii I.A.P. şi B.P.-f.566 şi 753,

totodată, fiind admise şi administrate probele cu martorii S.N. şi C.I.-f. 567 şi 568 pe latura civilă

a cauzei, înscrisuri vizând latura civilă şi penală a cauzei, fotografii de la locul accidentului şi

înregistrarea unui reportaj realizat de Postul de Televiziune Pro Tv, conform CD-ului înaintat la

dosarul cauzei şi vizionat în prezenţa părţilor şi/sau a reprezentanţilor acestora conform PV din

data de 19.11.2011, f.907.

În urma coroborării declaraţiilor părţilor cu probele admise şi administrate în cauză şi

analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

În noaptea de 11.07.2004, în jurul orelor 22;00, auto marca Hyundai Terracan cu nr. X

condus de către inc. H.G.J., în timp ce se deplasa pe Calea Dorobanţilor din Bucureşti dinspre

Arcul de Triumf către Şos. Ştefan cel Mare, traseu pe care circulaţia se desfăşura în ambele

sensuri, se opreşte la culoarea roşie a semaforului de la intersecţia C.Dorobanţilor cu Muzeul

Zambaccian, după care la apariţia semnalului verde se pune în mişcare, trece de marcajul pietonal

şi, deşi a întâlnit indicatoare rutiere cu semnificaţia obligatoriu înainte sau la dreapta, ignorând

aceste indicatoare, inculpatul iniţiază virajul la stânga către str.Radu Beller.

În momentul în care a ajuns într-o poziţie aproximativ perpendiculară pe axul Căii

Dorobanţilor, autoturismul menţionat este acroşat de motocicleta marca Honda cu nr. X, care se

deplasa din sens opus pe C.Dorobanţilor, respectiv dinspre Şos. Ştefan cel Mare spre Arcul de

Triumf.

În aceste împrejurări, a avut loc coliziunea dinspre cele 2 autovehicule, urmarea fiind

dezechilibrarea motociclistului, identificat în persoana părţii vătămate O.F., care a căzut pe

carosabil şi s-a rănit grav, raportul de expertiză medico legală nr. A1/3024/2005 efectuat în cauză de

INML Mina Minovici Bucureşti-f.33-35 d.u.p., stabilind că partea vătămată Oiţă Florin a suferit leziuni

corporale constând în: politraumatism, traumatism cranio cerebral TS=13,fractură deschisă clavicula stângă,

fractură deschisă ambe oase gamba dreaptă, fractură deschisă tip IIIB ambe oase gamba stângă, fractură rotula

dreapta, fasciocomie antebraţ drept, fractură cominutivă aripa iliacă dreaptă, factură cominutivă bifocală !/3

proximala radius dreapta, fractură cominutivă metacarpian III mâna dreaptă, pentru vindecarea cărora au fost

necesare 230 de zile de îngrijiri medicale, aceste leziuni traumatice punând totodată viaţa victimei în pericol şi

constituind infirmitate permanentă.

Pentru stabilirea dinamicii producerii accidentului şi a posibilităţilor de evitare a acestuia, în cauză a

fost administrată proba cu expertiză tehnică auto, obiectivele acestei expertize fiind aduse la

cunoştinţa părţilor şi cu care acestea au fost de acord-f.82-85 d.u.p.. Raportul de expertiză tehnică

auto a fost întocmit de d-nul ing.Z.I.-expert tehnic numit de către organul de cercetare penală, d-

nul ing. L.V.-expert tehnic admis la solicitarea părţii vătămate O.F. şi d-nul ing.S.I.C -expert

tehnic numit la solicitarea inc. H.G.J..

Raportul de expertiză tehnică auto respectiv-f.88-96, conchide în concluziile sale că viteza iniţială  de

circulaţie a motocicletei a fost de 89 km/h, iar a autoturismului de 10 km/h, accidentul de circulaţie care s-a

produs putând fi evitat de inc. H.G.J. dacă nu efectua virajul la stânga, ignorând indicatoarele rutiere din zonă,

precum şi dacă partea vătămată O.F. circula cu o viteză inferioară limitei maxime admis în localitate, respectiv

50 km/h.

În urma impactului autoturism-motocicletă, auto Hyundai Terracan cu nr. B X a suferit următoarele

avarii:bara protecţie spate spartă(colţar dreapta), lampa stop dreapta, iar motocicleta cu nr. X

următoareleavarii:rezervor, cadru, ghidon, carena stângă şi dreaptă,far şi semnalizare. În urma producerii

impactului a rezultat şi avarierea autoturismului marca Opel Vectra cu nr. X, care se afla parcat în dreptul

imobilului nr.186, respectiv: bara spate, capotă spate, stop dreapta, nr. înmatriculare şi aripi spate.

De asemenea, se concluzionează că manevra de viraj stânga efectuată de conducătorul autoturismului

Hyundai Terracan a creat o stare de pericol şi nu are nicio legătură cu respectarea regulilor de circulaţie de către

ceilalţi participanţi la trafic, acesta nefiind obligat să efectueze virajul la stânga de manevrele altor participanţi la

trafic sau de către condiţiile de trafic.

Nu au fost descoperite şi fixate mijloace materiale de probă(urme de frânare, de derapare, rulare forţată

etc.) pe baza cărora să fie calculată viteza autoturismului Hyundai Terracan, viteza de circulaţie fiind stabilită ca

urmare a probelor testimoniale, iar viteza de deplasare a motocicletei condusă de victimă a fost determinată în

funcţie de distanţa de alunecare(glisare), avariile autoturismelor Hyundai Terracan şi Opel Vectra.

În acest sens,s-a stabilit că pe C.Dorobanţilor circulaţia se desfăşura în ambele sensuri, pe suprafaţa

carosabilă existau marcaje rutiere longitudinale linie simplă discontinuă pentru separarea benzilor de circulaţie pe

sens şi linie simplă continuă pentru delimitarea spaţiilor interzis, suprafaţa părţii carosabile era din îmbrăcăminte

asfaltică având o lăţime de 7,0 ml pe sens, lăţimea trotuarelor era de 5,0 ml şi a spaţiilor verzi de 7,0 ml, drumul

era în aliniament fără declivităţi, iar în zona producerii accidentului erau montate:indicator de prioritate”Drum cu

prioritate”, indicatoare de obligare „înainte sau la dreapta” şi „Ocolire”, indicator de interzicere”Interzis a vira la

stânga”, indicator de informare”Trecere pentru pietoni”, dar şi semafoare electrice, ce se aflau în stare de

funcţionare la momentul respectiv.

În momentul efectuării cercetării la faţa locului, partea carosabilă era uscată, cerul senin, vizibilitatea fiind

bună pe timp de noapte.

În final, se stabileşte că accidentul de circulaţie s-a produs datorită nerespectării regulilor de circulaţie şi

neatenţiei conducătorilor auto şi moto.

Din probele administrate în cauză, respectiv expertiza tehnică auto, coroborată cu

planşele foto, schiţa grafică, declaraţiile părţilor şi a martorilor oculari I.A.P. şi B.P., a reieşit că

partea vătămată O.F. conducea motocicleta implicată în accident cu o viteză foarte mare înainte

de impactul cu autoturismul Hyundai Terracan, acesta fiind observat în zona respectivă de mai

multe ori de către martorul B.P., ce a staţionat în staţia RATB din zonă mai mult timp şi care a

apreciat în declaraţia sa de la f.78-79 d.u.p.că motociclistul „ face curse şi se întrece singur”.

De asemenea, se va reţine că cercetările efectuate în cauză au stabilit că, la momentul

producerii accidentului, partea vătămată O.F. nu poseda permis de conducere categoria

„A”specific pentru conducerea unui astfel de autovehicul, fiind posesor a unui permis de

conducere doar pentru categoria „B”, iar în urma testării cu aparatul etilotest a conducătorului

auto, respectiv a inc. H.G.J., rezultatul a fost 0.

În urma producerii accidentării sale, partea vătămată O.F. a fost transportată de urgenţă la

spital, internarea efectuându-se în Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti şi respectiv Spitalul

Colentina, unităţi medicale care s-au constituit părţi civile în cauză conform cererilor de la f.49

d.u.p. şi  55, 89 din dosarul de fond.

Având în vedere cele prezentate, se va constata că, în raport de împrejurările în care s-au

produs faptele şi urmările ce fac obiectul prezentei analize, respectiv fapta inc. H.G.J, cercetat

pentru săv.infr. prev. şi ped de art. 184 alin. 2 şi 4 C.pen., întrucât a condus autoturismul

marca Hyundai Terracan cu nr. X şi a virat la stânga neregulamentar ignorând indicatoarele

rutiere montate în zonă, context în care a accidentat-o pe partea vătămată O.F. care conducea

motocicleta cu nr. X din sens opus, provocându-i leziunile traumatice identificate conform

raportului de expertiză medico-legală amintit anterior, cât şi a inc. O.F. cercetat pentru săv.

infr.prev. şi ped. de art. 86 alin.2 din OUG nr. 195/2002 rep. cu aplic. art. 13 C.pen.,

deoarece conducea pe drumurile publice o motocicletă fără a poseda permis de conducere,

corespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv(categoria „A”) cu o viteză peste

limita legală admisă în localitate, rezultă existenţa unei culpe comune atât a inculpatului

H.G.J. cât şi a victimei O.F., în producerea accidentului rutier din 11.07.2004.

Astfel, manevra inc. H.G.J. de a vira stânga în mod neregulamentar în timp ce

conducea pe drumurile publice un autoturism, într-un loc semnalizat corespunzător,

potrivit expertizei tehnice auto, fără a fi forţat de nici un factor extern să facă acest lucru,

întruneşte din punct de vedere obiectiv infracţiunea de vătămare corporală din culpă.

În ceea ce priveşte, latura subiectivă a acestei infracţiuni, se va constata că în cauză

sunt indicii că inculpatul a acţionat cu forma de vinovăţie a culpei simple(neglijenţă),

deoarece a desfăşurat această activitate fără a prevede că aceasta ar putea duce la

vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane, deşi putea şi trebuia să

prevadă acest rezultat.

Însă, la analizarea acestui aspect trebuie avut în vedere pericolul social al faptei, ca

trăsătură esenţială care caracterizează orice infracţiune, potrivit art.18 şi 18 ind.1 C.pen.,

şi în speţa de faţă gradul de pericol social fiind determinat şi apreciat în funcţie de o serie

de factori, cum ar fi:valoarea relaţiei sociale lezate, valoarea cauzală a acţiunii/inacţiunii,

mărimea şi natura urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce, persoana

infractorului, forma vinovăţiei, mijloacele folosite, împrejurările în care s-a comis fapta

dedusă judecăţii etc..În legătură cu acest aspect, se va reţine ca esenţial faptul că

acţiunea părţii vătămate-inculpat O.F. care conducea pe drumurile publice o motocicletă

fără a poseda permis de conducere, corespunzător categoriei din care face parte vehiculul

respectiv(categoria „A”) cu o viteză peste limita legală admisă în localitate, a creat o stare

de pericol evidentă la adresa siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, concurentă, cu

cea creată de acţiunea inculpatului H.G.J., în modul în care este descrisă anterior.

Totodată, acţiunea iniţiată de inc. H.G.J. s-a rezumat într-un mod simplu şi

neglijent de a-şi conduce autoturismul pe drumurile publice, fără a folosi alte mijloace

care să urmărească direct sau indirect scopuri periculoase, egoiste, josnice,

individualiste, iar acţiunea concurentă ce a intervenit din partea inc.-parte vătămată O.F.

a fost de natură să favorizeze, ea însăşi într-o proporţie mult mai mare, producerea

rezultatului socialmente periculos. Relevantă este în acest sens, concluzia din raportul de

expertiză care stabileşte că viteza de deplasare a autoturismului condus de inc. H.G.J. era

în momentul coliziunii cu motocicleta în cauză de 10 km/h, iar impactul s-a produs deja

când autoturismul a ajuns într-o poziţie aproximativ perpendiculară pe axul Căii

Dorobanţilor, deplasându-se înainte, limitându-se astfel, aproape în totalitate,

posibilitatea ca şoferul acestuia să poată vizualiza în condiţii normale şi corespunzătoare

ceea ce se întâmplă în spatele maşinii sale.

Ca ultim criteriu de analiză a lipsei pericolului social concret al faptei, urmează a se

reţine că, inc. H.G.J. nu este cunoscut cu antecedente penale, are studii superioare şi este

un specialist recunoscut în domeniul în care lucrează, a avut o atitudine cooperantă pe

parcursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti, prezentându-se în faţa organelor

judiciare şi a instanţei de judecată de câte ori a fost solicitat, nu a fost sub influenţa

băuturilor alcoolice când s-a produs incidentul, iar faptul că a condus în acea seară

maşina de serviciu a fost o întâmplare, întrucât şoferul său nu a fost disponibil, iar

drumul pe care îl parcurgea nu s-a desfăşurat pe traseul obişnuit care îl urma de obicei

către casă, deoarece se întorcea în localitate şi se deplasa din altă direcţie.

În consecinţă, în baza acestor considerente de natură obiectivă şi subiectivă,

legate atât de circumstanţele reale şi personale, preexistente, concomitente şi

subsecvente comiterii faptei, se va constata că lipseşte gradul de pericol social specific

infracţiunii pentru care este cercetat  inculpatul H.G.J., drept pentru care în baza art.11

pct.2 lit.a si art.10 lit.b ind.1 C.p.p. rap.la art.18 ind.1 C.p. se va dispune achitarea acestuia  pentru

săvârşirea infr.prev.si ped.de art.184 alin.2 si 4 C.p., urmând ca în baza art.91 C.p. să aplice

acestuia amenda cu caracter administrativ de 1000 RON.

Cu privire la fapta inc.O.F. cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe

drumurile publice a unei motociclete fără a poseda permis de conducere, corespunzător categoriei

din care face parte vehiculul respectiv(categoria „A”), se va constata că aceasta întruneşte

elementele constitutive ale infracţiunii  prev. şi ped. de art.86 alin.2 din OUG nr. 195/2002

rep. cu aplic. art. 13 C.pen., atât sub aspectul laturii obiective cât şi a celei subiective,

prevăzute de lege pentru existenţa acestei infracţiuni.

Astfel, prin adresa Brigăzii Poliţiei Rutiere – f.52,53 d.u.p., se confirmă faptul că

acest inculpat, la data evenimentului rutier, nu poseda permis de conducere

categoria”A”, corespunzător motocicletei pe care o conducea, dar era posesorul unui

permis de conducere categoria „B”.

Pe lângă acest aspect, modul în care a condus acest autovehicul, respectiv cu o

viteză foarte mare faţă de limita de viteză maximă admisă în localitate, noaptea, într-o

zonă intens traficată din capitală, făcând mai multe ture în locul respectiv şi lăsând chiar

impresia că „face curse şi se întrece”-conform declaraţiei martorului B.P.,  a creat un

grad de  pericol ridicat faţă de valorile sociale care ocrotesc siguranţa participanţilor în

trafic pe drumurile publice şi, ţinând seama de faptul că deja deţinea un permis pentru o

categorie inferioară, cunoscând deci rigorile legii în cazul în care acţionează în mod

contrar normelor de drept care incriminează faptele care aduc atingere valorilor sociale

ocrotite de aceste norme, rezultă că acesta a acţionat  cu intenţie indirectă, asumându-şi

deci riscul de a încălca prevederile OUG nr.195/2002 rep. şi modif. şi, totodată, a

urmărilor eventuale acţiunilor sale.

În consecinţă, fiind întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de conducere

pe drumurile publice a unei motociclete fără a poseda permis de conducere,

corespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv(categoria „A”),  prev. şi

ped. de art.86 alin.2 din OUG nr. 195/2002 rep. cu aplic. art. 13 C.pen., se va dispune

condamnarea acestuia, urmând ca la stabilirea şi individualizarea pedepsei aplicate să fie

avute în vedere criteriile generale prev. de art. 72 C.pen., gradul de pericol social al faptei

săvârşite, împrejurările în care s-a comis fapta şi culpa comună cu  a celuilalt şofer în

producerea evenimentului rutier- apreciată totuşi ca superioară ca proporţie, conform

menţiunilor de mai sus, a urmărilor produse-respectiv vătămarea sa corporală, dar şi

avarierea a trei autovehicule-potrivit descrierii amănunţite din raportul de expertiză

tehnică auto, precum şi a persoanei infractorului-care nu este cunoscut cu antecedente

penale, este student şi se bucură de o bună reputaţie în familie şi societate, a avut o

atitudine cooperantă pe parcursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti,

prezentându-se în faţa organelor judiciare şi a instanţei de judecată de câte ori a fost

solicitat-în măsura în care starea sănătăţii sale i-a permis, apreciindu-se astfel, că scopul

preventiv educativ prev. de art. 52 C.pen., poate să fie atins prin aplicarea unei amenzi

penale.

Prin prisma acestor considerente şi având în vedere şi disp. art. 13 C.pen., instanţa

va constata ca incidente în cauză disp. art. 74 lit. a C.pen., referitoare la circumstanţa

personală atenuantă vizând buna conduită a infractorului înainte de comiterea faptei,

sens în care pedeapsa va fi aplicată potrivit disp. art. 76 lit.e C.p., respectiv amendă

penală de 1000 RON.

În acelaşi sens, se va aprecia că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.81 C.p.,

în baza cărora va suspenda condiţionat executarea pedepsei aplicate, iar in baza art.82

C.p. se va fixa termen de încercare de 1 an şi i se va atrage atenţia inculpatului asupra

disp.art.83 C.p., această modalitate constituind un avertisment pentru conduita viitoare a

acestuia.

Cu privire la latura civilă a cauzei se va constata că, atât pe parcursul urmăririi penale

cât şi a cercetării judecătoreşti, partea-vătămată O.F. s-a constituit parte civilă în cauză,

modificându-şi de mai multe ori pretenţiile solicitate cu titlu de despăgubiri morale şi materiale de

la inc. H.G.J.

Astfel, a precizat că se constituie parte civilă cu suma de 1.750.000 euro daune morale-suma

fiind rectificată în finalul declaraţiei la 10.000.000 euro, obligarea inc. H.G.J. la plata unei prestaţii

periodice de 5000 euro de la pronunţarea hotărârii şi până la sfârşitul vieţii, precum şi un milion

euro daune materiale reprezentând c/val cheltuielilor efectuate de aceasta pentru ameliorarea

stării de sănătate de la producerea accidentului şi până în prezent, conform declaraţiilor de la f.97

şi 100; ulterior conform cererii de la f.107 face precizări în sensul că solicită: 1.000.000 euro daune-

interese pentru acoperirea prejudiciului cauzat în limita damnum emergens, 5.000 euro daune –

interese pentru acoperirea prejudiciului în limita lucrum cessans, 10.000.000 euro daune morale,

motivând că i s-a cauzat un grav prejudiciu, deoarece recuperarea şi ameliorarea sănătăţii a

necesitat spitalizare în Murnau-Germania. Acestea constau în: cazare, transport, analize, cheltuieli

medicamente, cheltuieli însoţitor( indemnizaţie, cazare, transport, mâncare, spitalizare), proteza,

cheltuieli analize medicale periodice, cheltuieli recuperare Esseberg; indemnizaţia lunară, salariul

la care partea era, este şi va fi îndreptăţit ca beneficiu de care a fost şi va fi lipsit toată viaţa,

acoperirea cheltuielilor ocazionate de deplasările pe care le va face periodic la fiecare 6 luni în

spitalul din Murnau-Germania, indemnizaţia acordată celor 2 însoţitori, c/val medicamentelor

necesare în vederea refacerii, c/val benzinei folosite la deplasări, costurile de masă a celor 2

însoţitori, schimbarea periodică a protezei; precum şi prejudicii morale suferite ca urmare a

faptului că i-a fost distrusă căsnicia, fiind părăsit de soţie, despărţire finalizată prin divorţ, este

lipsit de posibilitatea de a-şi vedea copilul, este supus dispreţului public, suferă de un puternic

sentiment de inferioritate, de o depresie majoră datorită căreia respinge orice contact cu oamenii,

latentă intelectuală, inexistenţa şanselor de a-şi întemeia o nouă familie, imposibilitatea de a avea

descendenţi, oboseala continuă şi dureri fizice la orice zi,oră, secundă.

Partea vătămată-civilă O.F. a depus în mai multe rânduri acte apreciindu-le ca justificative

pe latura civilă a cauzei, urmând a se reţine că, la solicitarea instanţei a depus în cauză borderoul

cu acte de la f.797-903, iar în concluziile scrise de la f. 1051-1056 comunicate dse av. ales solicită

a se avea în vedere centralizarea cuantumului prejudiciului material conform expertizei

extrajudiciare efectuate de exp. N.I., f.326 şi 567-568, suma ridicându-se la 406.301 euro, la care

se adaugă 673 euro cheltuieli  ocazionate de ultima deplasare, precum şi plata lunară a însoţitoarei

Ciolacu Ionela pentru perioada mai 2010-în prezent. Se adaugă faptul că, la aceste cheltuieli,

trebuie avute în vedere şi  cheltuielile pe care nu le-a putut dovedi cu înscrisuri, dar apreciază că

sunt dovedite de depoziţiile martorilor audiaţi, legate de: plata persoanelor angajate pentru

efectuarea masajului medical, c/val unguentelor speciale folosite,cheltuieli efectuate în Germania,

faţă de care totalul se ridică la 1.000.000 euro. La acestea se adaugă despăgubirile periodice,

constând în plata însoţitorului permanent, necesar ca urmare a intervenirii infirmităţii

permanente, precum şi despăgubirile morale solicitate anterior.

În acest sens, se va reţine şi declaraţia dată în faţa instanţei în data de 01.03.2011-f.1000, în

care menţionează că, îşi menţine pretenţiile solicitate în cauză ca parte civilă, potrivit înscrisurilor

depuse la dosar de avocatul ales.

De asemenea, mama inc. O.F., O.F., s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 22.253

euro cu titlu de daune-interese, ca urmare a prejudiciului suferit direct de patrimoniul său

datorită cheltuielilor determinate de fiul său care a necesitat deplasări în Germania pentru

tratament, în primele deplasări chiar ea fiind cea care l-a însoţit, ulterior fiind înlocuită de

însoţitorul permanent, dar şi cu suma de 500.000 euro daune morale, prejudiciul moral suferit

fiind caracterizat prin suferinţa psihică determinată de situaţia fiului său, f.112 şi 1057 dosar de

fond.

Ca urmare a internării părţii vătămate în cele 2 spitale amintite, acestea s-au constituit părţi

civile cu cheltuieli ocazionate de aceste spitalizări, respectiv Spitalul Clinic Colentina Bucureşti

cu suma de 8.240,80 RON şi Spitalul Clinic de Urgentă cu suma de 71167,95 RON- f.49 d.u.p.

şi 55 şi 89 din dosarul de fond.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în urma analizării cererilor de constituire ca părţi

civile în prezenta cauză penale prin prisma probatoriului administrat şi în raport de modul de

soluţionare a laturii penale a cauzei, instanţa reţine următoarele:

Cu privire la pretenţiile de natură materială şi morală solicitate de partea vătămată-civilă

O.F., la examinarea situaţiei sale se va avea în vedere, în principal, culpa sa-estimată ca proporţie

mult superioară faţă de a celuilalt inculpat, în producerea accidentului, în urma căruia, din păcate,

a devenit victimă. În acest sens, se vor avea în vedere considerentele reţinute în soluţionarea

aspectelor de natură penală, în funcţie de care se va  aprecia  că în proporţie de 75% culpa

producerii accidentului rutier îi revine victimei.

Prin urmare, la acordarea pretenţiilor solicitate, se va avea în vedere această proporţie,

urmând a se verifica în ce măsură sunt justificate şi dovedite capetele de cerere care vizează acest

aspect.

În consecinţă, repararea unui prejudiciu presupune, atunci când este posibil, restabilirea

situaţiei în care victima se găsea anterior săvârşirii faptei prejudiciabile, de cele mai multe ori

repunerea victimei în situaţia anterioară nefiind posibilă, iar reparaţia poate viza doar acordarea

unei compensaţii care să fie pe cât posibil integrală şi echitabilă ori cel puţin să constituie  o

satisfacţie dată victimei prejudiciabile. Din acest punct de vedere reparaţia trebuie să fie adecvată

prejudiciului, deci determinată în concret, operaţie care reprezintă o activitate de stabilire a

naturii, particularităţilor, întinderii lui, a altor consecinţe conexe pe care le presupune, precum şi a

evaluării modalităţii concrete în care urmează să fie reparat, în final, determinarea reparaţiei

prejudiciului urmând a nu fi influenţată de situaţia patrimonială a victimei ori a persoanei chemate

să răspundă, ci să fie rezonabilă răspunzând criteriilor de proporţionalitate enumerate.

Conform probatoriului administrat în cauză, respectiv înscrisuri-acte medicale şi de natură

financiar-contabile traduse-f.576-719, 758-903 şi 921-950, precum şi proba testimonială-

declaraţiile martorilor Ciolacu Ionela şi State Nicolae, f.567-568, se va constata că, în funcţie de

criteriile amintite şi ţinând cont de proporţia vinei reţinute în sarcina victimei-75%, pretenţiile sunt

justificate şi dovedite parţial, după cum urmează:

-la dosarul cauzei există facturi la care sunt ataşate ordine de plată aferente, care atestă

efectuarea acestor plăţi, dar şi numai facturi fără o confirmare a achitării c/val înscrise în

cuprinsul lor, la scadenţa de 14 zile stabilită în cuprinsul acestora,  sens în care sunt

prezentate şi de către exp. N.I. la f.326 şi 758-761 defalcate şi justificate pe capitole;

-există facturi şi note „lichidare” depuse în mai multe exemplare dar care vizează aceeaşi

destinaţie şi aceeaşi sumă, deci care nu pot fi valorificate de mai multe ori, de ex. f. 662-

664;

-nu se face dovada consemnării unui depozit în bani la dispoziţia clinicii din străinătate,

regulă obligatorie la orice internare a unei persoane într-o astfel de clinică, mai ales când

se pune problema unor investigaţii şi tratamente complexe, de durată, dar nici a

împrejurării că a existat vreo casă de asigurări sau vreo asigurare personală particulară care

să susţină astfel de cheltuieli, sens în care urmează a fi avută în vedere corespondenţa

purtată între victimă şi spital, f.674 şi urm.;

-Contractul de vânzare-cumpărare de la f.894-896 este încheiat în 25.03.2003, deci anterior

accidentului rutier din 11.07.2004 care face obiectul analizei de faţă, neputând fi luat în

considerare, ca justificând susţinerea unor cheltuieli efectuate după mai bine de un an de

zile;

-Contractul de vânzare-cumpărare din 12.11.2004 face dovada vânzării unui teren de către

vânzătorii O.I şi O.F. contra sumei de 33.140 euro, dar din probele administrate,

respectiv declaraţiile celor 2 martori audiaţi pe latura civilă a cauzei la propunerea părţii

civile O.F., rezultă că firmele la care erau administratori părinţii şi fratele acestuia,

respectiv o societate de taxi şi un restaurant, au avut la un moment dat în perioada

respectivă probleme de natură financiară, astfel încât nu este cert că banii obţinuţi din

vânzarea terenului au fost folosiţi exclusiv pentru recuperarea sănătăţii lui, în felul

solicitat, sau pentru redresarea acestor firme;

-de veniturile firmelor respective-apreciate de martori „mai mult decât suficiente”

beneficiau atât părinţii părţii civile cât şi fratele său, deci acestea nu aveau ca destinaţie

exclusivă întreţinerea lui, necunoscându-se de fapt care erau pe de o parte aceste venituri

şi, pe de altă parte, cât anume din ele au fost folosite cu această destinaţie;

-contractul de credit bancar nr. 729/14.09.2007 contractat de O.I. în calitate de

împrumutat garant ipotecar şi O.F. în calitate de coplătitor garant ipotecar, face dovada

unui împrumut de 96.000 euro acordaţi celor 2 persoane, dar nici de această dată nu există

dovezi care să ateste destinaţia banilor folosiţi din acest credit pentru victima accidentului;

-cheltuielile ocazionate de însoţitorul permanent al acestei părţi vătămate, respectiv C.I.,

sunt cuantificate la sume exagerat de mari, nerezonabile, în raport de prestaţia ce o

realizează, dar mai ales nu sunt susţinute de înscrisuri justificative sau acte  de

provenienţă, situaţie similară şi pentru bijuteriile şi hainele primite de la mama acestei

părţi;

-nu este susţinută de acte şi justificată indemnizaţia de 1000 de euro despre care martorii

susţin că partea vătămată O.F. ar fi beneficiat lunar ca antrenor particular de tenis înainte

de accident;

-în acelaşi sens, plata unei prestaţii periodice de 5000 euro de la pronunţarea hotărârii şi

până la sfârşitul vieţii solicitată nu este justificată, ca urmare a menţiunilor de mai sus şi

ţinând cont că oficial victima nu era încadrată în muncă, de altfel nebeneficiind nici de

pensie de invaliditate.

În consecinţă,  se constată dovedite şi justificate doar cheltuielile ocazionate de achiziţionarea

medicamentelor în Germania în cuantum de 6.651,82 EURO, restul de până la 406.301,62 euro şi

respectiv 1.000.000 euro neputând fi acordate cu titlu de daune materiale, pe baza argumentelor

reţinute anterior.

Cu privire la suma de 10.000.000 euro daune morale solicitate de d-nul O.F., se va reţine că,

acest prejudiciu-constând în dureri fizice şi psihice, lipsa posibilităţii de  a se bucura de

agrementele vieţii fireşti, prejudiciul estetic şi fiziologic existent şi supus analizei, urmează a fi

apreciat şi cuantificat în funcţie de proporţia vinei reţinute în sarcina victimei-75%, de nr. de zile

de îngrijiri medicale înregistrate-230 şi infirmitatea survenită, de gradul de privaţiune, agrementele

obişnuite ale vieţii victimei avute anterior săvârşirii faptei ilicite şi starea sa actuală, sens în care

instanţa apreciază suma globală de 20.000 Euro suficientă şi rezonabilă cu titlu de daune morale.

În concluzie, în baza art. 14 şi 346 C.proc.pen. rap. la art. 998 şi urm. C.civ.se va admite in

parte cererea partii civile O.F. si va obliga inculpatul H.G.J. la plata sumei de 20.000 Euro

daune morale si 6.651,82 EURO daune materiale.

Referitor la cererea de constituire ca parte civilă a mamei părţii civile O.F., O.F., cu suma

de 22.253 euro cu titlu de daune-interese, ca urmare a prejudiciului suferit direct de patrimoniul său

datorită cheltuielilor determinate de fiul său care a necesitat deplasări în Germania pentru

tratament, în primele deplasări chiar ea fiind cea care l-a însoţit, ulterior fiind înlocuită de

însoţitorul permanent, dar şi cu suma de 500.000 euro daune morale, prejudiciul moral suferit fiind

caracterizat prin suferinţa psihică determinată de situaţia fiului său, se va constata că cererea

acesteia este nejustificată, date fiind argumentele prezentate la soluţionarea laturii penale a cauzei

şi reţinerea vinei corespunzătoare gradului de răspundere pentru fiecare inculpat în parte.

Pe de altă parte, astfel de despăgubiri nu pot fi solicitate decât de rudele respectiv moştenitorii

unor victime decedate în astfel de accidente rutiere, ori a unor victime cărora le-au fost afectate

grav facultăţile psihice, care se află în stare totală de inconştienţă, în stare vegetativă cronică sau în

stare comatoasă, situaţii în care o astfel de persoană nu poate conştientiza durerea fizică sau

psihică, toate aceste traume fiind resimţite însă de persoanele apropiate care le au în grijă efectivă.

Însă, nu este cazul părţii vătămate O.F. din speţa de faţă şi care, de altfel, şi-a valorificat în

nume propriu în parte pretenţiile solicitate, conform menţiunilor de mai sus, drept pentru care în

baza art. 14 şi 346 C.proc.pen. comb. cu art.998 şi urm. C.civ. se va respinge cererea părţii

civile O.F. ca atare.

Cu privire la răspunderea părţilor responsabile civilmente SC Scott Wilson Kirkpatrick & Co,

SC"Hill Internaţional"L.T.D. Marea Britanie si SC "Hill Internaţional"SRL Bucureşti solicitate a

fi introduse în cauză de către părţile civile O.F. şi O.F. pentru a răspunde în solidar la plata

pretenţiilor cerute, se va constata că, în cauză,  nu s-a făcut dovada existenţei şi naturii relaţiilor de

serviciu dintre inc. H.G.J. şi vreuna dintre aceste societăţi, pentru a atrage răspunderea

comitentului pentru fapta prepusului într-una din funcţiile încredinţate, conform art.1000

alin. 3 C.civ..

Din probele administrate în cauză, respectiv înscrisuri şi declaraţia martorului S.F.P., reiese că

accidentul în cauză a survenit în seara unei zile de duminică, când inculpatul se întorcea în

Bucureşti deplasându-se către casă şi conducea maşina de serviciu, deoarece  şoferul său nu fusese

disponibil. Astfel, sunt dovezi certe că, deplasarea acestuia în ziua respectivă nu s-a

realizat în interes de serviciu ci în interes personal, de altfel o zi de duminică nefiind de

regulă o zi în care, indiferent de natura colaborării sale cu firmele în cauză şi lejeritatea

programului de lucru adoptat, să îndeplinească sarcini de serviciu.

În acelaşi sens, colaborarea sa cu SC Scott Wilson Kirkpatrick & Co sau SC"Hill

Internaţional"L.T.D. Marea Britanie, nu îndeplineşte principiile cerute de art. 1000 alin.3

C.civ. pentru angajarea răspunderii comitentului pentru fapta prepusului, respectiv

„comitentul să răspundă pentru tot ceea ce prepusul săvârşeşte în cadrul normal al

funcţiei, când a lucrat pentru comitent, în limitele scopului în vederea scopului căruia i-

au fost încredinţate funcţiile, dar şi pentru tot ceea ce depăşeşte funcţia , deci pentru

exerciţiul abuziv, dar cu condiţia ca între acest exerciţiu şi funcţie să existe, dacă nu o

legătură de cauzalitate, cel puţin o corelaţie necesară – nu o simplă corelaţie ocazională,

iar fapta ilicită să fie săvârşită în interesul comitentului sau să existe cel puţin aparenţa că

ea este săvârşită în interesul comitentului”.

Pentru aceste considerente, în baza art. 24 alin. 3 C.proc.pen. comb. cu art. 1000 alin. 3 C.civ.

se vor respinge cererile celor 2 părţi civile persoane fizice privind obligarea în solidar a

inculpatului H.G.J.  cu partile responsabile civilmente  SC Scott Wilson Kirkpatrick &

Co, SC"Hill Internaţional"L.T.D. Marea Britanie si SC "Hill Internaţional"SRL

Bucureşti la plata despăgubirilor materiale si morale solicitate.

Date fiind disp. art. 48-59 din Lg. nr. 137/995 modif. şi art. 24 alin. 3 C.proc.pen., se va 

constata că între SC Asigurare - Reasigurare "Astra Uniqua" SA Bucuresti şi proprietarul

auto Hyundai Terracan condus de inc. H.G.J.  care a fost implicat în accident a fost încheiată

poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, valabilă la momentul producerii

accidentului din 11.07.2004, urmând a se reţine şi autorizaţia de circulaţie provizorie emisă în

acest sens pe perioada 01.07-31.07.2004, f.140-141 d.u.p., sens în care obligaţia de plată

reţinută în sarcina inc. H.G.J. în favoarea părţii civile O.F.  se va stabili în solidar cu

această societate de asigurare, introdusă în cauză în calitate de asigurător.

În continuare, în baza art.14 şi 346 C.proc.pen. se va admite cererea partii civile Spitalul

Clinic Colentina Bucureşti si se va obliga inculpatul H.G.J. in solidar cu asiguratorul SC

Asigurare - Reasigurare "Astra Uniqua" SA Bucuresti, la plata sumei de 8.240,80 RON

cheltuieli de spitalizare, conform cererilor şi deconturilor justificative din dosar.

În acelaşi sens, în baza art. 14 şi 346 C.proc.pen., se va admite cererea partii civile Spitalul

Clinic de Urgenta Bucureşti si obliga inculpatul H.G.J. in solidar cu asiguratorul SC

Asigurare - Reasigurare "Astra Uniqua" SA Bucuresti, la plata sumei de 71167,95 RON

cheltuieli de spitalizare, conform cererilor şi deconturilor justificative din dosar.

Ca urmare a cheltuielilor ocazionate pentru soluţionarea prezentei cauze, în baza art.192 alin.1

pct.1 lit.d C.p.p. va obliga  inculpatul H.G.J. la plata sumei de 875 RON cheltuieli judiciare

către stat, iar în baza art.189 si art.191 C.p.p. va obliga inculpatul O.F. la plata sumei de 875

RON cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza art.11 pct.2 lit.a si art.10 lit.b ind.1 C.p.p. rap.la art.18 ind.1 C.p. achita pe

inculpatul H.G.J. pentru săvârşirea infr.prev.si ped.de art.184 alin.2 si 4 C.p.

In baza art.91 C.p. aplica acestuia amenda cu caracter administrativ de 1000 RON.

Condamnă pe inculpatul O.F. la 1000 RON amenda penala pentru savarsirea infr.prev.si

ped.de art.86 alin.2 din OUG 195/2002 Rep.cu aplic.art.13 C.p. in cond.art.74 lit.a si art.76 lit.e

C.p.

In baza art.81 C.p. suspenda condiţionat executarea pedepsei aplicate, iar in baza art.82

C.p. fixează termen de încercare de 1 an.

Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.83 C.p..

Respinge cererile parţilor civile O.F. si O.F. privind obligarea in solidar a inculpatului

H.G.J.  cu partile responsabile civilmente SC Scott Wilson Kirkpatrick & Co, SC"Hill

Internaţional"L.T.D. Marea Britanie si SC "Hill Internaţional"SRL Bucureşti, la plata

despăgubirilor materiale si morale solicitate.

Admite in parte cererea partii civile O.F. si obliga inculpatul H.G.J. in solidar cu

asiguratorul SC Asigurare - Reasigurare "Astra Uniqua" SA Bucuresti,la plata sumei de

20.000 Euro daune morale si 6.651,82 EURO daune materiale.

Respinge cererea partii civile O.F. pentru acordarea daunelor morale si materiale.

Admite cererea partii civile Spitalul Clinic Colentina Bucureşti si obliga inculpatul

H.G.J. in solidar cu asiguratorul SC Asigurare - Reasigurare "Astra Uniqua" SA Bucuresti, la plata

sumei de 8.240,80 RON cheltuieli de spitalizare.

Admite cererea partii civile Spitalul Clinic de Urgenta Bucureşti si obliga inculpatul

H.G.J. in solidar cu asiguratorul SC Asigurare - Reasigurare "Astra Uniqua" SA Bucuresti, la plata

sumei de 71167,95 RON cheltuieli de spitalizare.

In baza art.192 alin.1 pct.1 lit.d C.p.p. obliga  inculpatul H.G.J. la plata sumei de 875

RON cheltuieli judiciare către stat.

In baza art.189 si art.191 C.p.p. obliga inculpatul O.F. la plata sumei de 875 RON

cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru partile responsabile civilmente si partea civila

O.F. si de la comunicare pentru inculpatul H.G.J., inculpatul parte civila O.F. si asiguratorul SC

Asigurare - Reasigurare "Astra Uniqua" SA Bucuresti .

Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Martie 2011

Preşedinte,

I.B.

Grefier,

F.S.

1