PENAL.Infracţiuni de iniţiere si constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscala, spălare de bani si delapidare

Sentinţă penală 10 din 28.03.2016


Document finalizat

Dosar nr. 1437/114/2015

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUZĂU

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 86/2015

Şedinţa publică de la 03 Decembrie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Ministerul Public reprezentat prin  procuror  M.G. din cadrul

DIICOT – Biroul Teritorial Buzău

Pe rol judecarea procesului penal pornit prin rechizitoriul DIICOT – Biroul Teritorial Buzău nr. 67/D/P/2014 prin care s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpaţilor;

- BSA,  pentru infracţiunile de iniţiere si constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscala, spălare de bani si delapidare, prevăzute de art. 367, al. 1, 2, 3, CP, art. 9,  al. 1, lit. b, al. 3, Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35, al. 1, CP, art. 29, al. 1, lit. a, b, Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35, al. 1, CP si art. 295, CP, cu aplic. art. 35, al. 1, CP, fapte concurente (art. 38, al. 1, CP), cu incidenta art. 5 CP,

- G:M:, , pentru infracţiunile de iniţiere si constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscala, spălare de bani si delapidare, prevăzute de art. 367, al. 1, 2, 3, CP, art. 9,  al. 1, lit. b, al. 3, Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35, al. 1, CP, art. 29, al. 1, lit. a, b, Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35, al. 1, CP si art. 295, CP, cu aplic. art. 35, al. 1, CP, fapte concurente (art. 38, al. 1, CP), cu incidenta art. 5, CP,

Prezenţa  şi dezbaterile au avut loc in şedinţa publică din data de 03.11.2015 , fiind consemnate in încheierea de şedinţă din acea zi care face parte integrantă din prezenta .

INSTANŢA

Asupra  prezentului proces penal :

Prin rechizitoriul nr.  67/D/P/2014 întocmit de DIICOT – Biroul Teritorial Buzău  s-a dispus trimiterea  in judecată a inculpaţilor  BSA si  GM pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere şi constituire  a unui grup infracţional organizat ,  evaziune fiscală, spălare de bani  şi delapidare , prevăzută de art. 367 alin.1,2,3 Cod penal, art. 9 alin.1 lit. b , alin.3  din Legea nr. 241/2005 , cu aplicarea  art. 35 alin.1 Cod penal, art.  29 alin.1 lit,ab din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea  art. 35 alin.1  Cod penal si art. 295  Cod penal  cu aplicarea  art. 35 alin.1  Cod penal, toate cu aplicarea  art. 38 alin.1 Cod penal.

S-a reţinut in sarcina inculpatului  BSA  că, in calitate de  administrator la S.C. XXXXXXXX S.R.L. Rm. Sarat,  a constituit pe perioada septembrie 2010 – 30.06.2011 o grupare infracţionala împreuna cu inculpatul GM, împuternicit cu drept de semnătura in banca la societatea comerciala evidenţiata, cu suspectul OGL, asociat al aceleiaşi societăţi comerciale si cu alte persoane ce reprezentau societăţi comerciale cu sediile in jud. Olt, Bacau si Ilfov, grupare care a vizat si înfăptuit crearea unor circuite economice si comerciale fictive întemeiate pe emiterea de documente false de livrare de mărfuri (preponderent deşeuri metalice), prestări de servicii si executări de lucrări de către agentul economic incriminat, cărora li s-a asigurat in mod fraudulos decontarea la plata de către firmele beneficiare, cu consecinţa retragerii de numerar bănesc in baza unor justificări false prezentate funcţionarilor bancari (borderouri de achiziţie nereale de deşeuri metalice de la persoane fizice ori alte înscrisuri ce justificau in fals necesitatea plăţii in avans a unor mărfuri), urmare a restituirii banilor ridicaţi respectivelor firme beneficiare prin reprezentanţii desemnaţi ai acestora, activităţi care s-au concretizat prin neînregistrarea veniturilor înscrise in facturile false întocmite in cuantum de 14.108.885,59 lei, cu consecinţa eludării de la plata unor obligaţii fiscale bugetare in suma totala de 3.243.426,30 lei, reprezentând impozit pe profit, TVA si contribuţie la fondul de mediu, prin transferuri interbancare in cuantum total de 13.249.093 lei, direcţionate la plata pe perioada 06.10.2010 – 08.06.2011 in baza documentelor incriminate ca false, întocmite in numele  S.C. XXXXXX S.R.L. Rm. Sarat, sume din care inculpaţii BSA si GM au însuşit comisioane totale de 2.000 lei si, respectiv, de 12.400

Rolul inculpatului BSA in cadrul asocierii infracţionale a fost acela de a semna in fals, in alb, contractele comerciale, facturile si unele avize de însoţire a mărfii si chitanţe in numele S.C. XXXXXX S.R.L. Rm. Sărat, având reprezentarea ca respectivele documente vor servi la decontări si plaţi nelegale in sistem interbancar ca efect al tranzacţiilor comerciale si financiare frauduloase, operaţiuni in totalitate neînregistrate in evidentele societăţii comerciale pe care el o administra.

In sarcina inculpatului  GM  s-a reţinut că a constituit pe perioada septembrie 2010 – 30.06.2011, in calitatea lui de imputernicit cu drept de semnătura in banca la S.C. XXXXX S.R.L. Rm. Sarat, împreuna cu inculpatul  BSA, administratorul societăţii evidenţiate, cu suspectul OGL, asociat la aceeaşi societate, precum si cu alte persoane ce reprezentau societăţi comerciale beneficiare cu sediile in jud. Olt, Bacău si Ilfov, o grupare infracţionala care a vizat si înfăptuit crearea unor circuite economice si comerciale fictive întemeiate pe emiterea de documente false de livrare de mărfuri (preponderent deşeuri metalice), prestări de servicii si executări de lucrări de către agentul economic incriminat, cărora li s-a asigurat in mod fraudulos decontarea la plata de către firmele beneficiare, cu consecinţa retragerii de numerar bănesc in baza unor justificări false prezentate funcţionarilor bancari (borderouri de achiziţie nereale de deşeuri metalice de la persoane fizice ori alte înscrisuri ce justificau in fals necesitatea plăţii in avans a unor mărfuri), cu urmarea restituirii banilor ridicaţi respectivelor firme beneficiare prin reprezentanţii desemnaţi ai acestora, activităţi care s-au concretizat prin neînregistrarea veniturilor înscrise in facturile false întocmite in cuantum de 14.108.885,59 lei, cu consecinţa eludării de la plata unor obligaţii fiscale bugetare in suma totala de 3.243.426,30 lei, reprezentând impozit pe profit, TVA si contribuţie la fondul de mediu, prin transferuri interbancare in cuantum total de 13.249.093 lei, direcţionate la plata pe perioada 06.10.2010 – 08.06.2011 in baza documentelor incriminate ca false, întocmite in numele  S.C. XXXXXXX S.R.L. Rm. Sărat, sume din care inc. BSA si GM au însuşit comisioane totale de 2.000 lei si, respectiv, de 12.400 lei.

Rolul inculpatului  GM in cadrul asocierii infracţionale a fost acela de a retrage in repetate rânduri, din dispoziţia inculpatului BSA, de la agenţiile Raiffeisen Bank S.A. din mun. Bucureşti – Drumul Taberei si Apusului – numerar bănesc pana la concurenta sumei totale de 13.249.093 lei pe perioada 06.10.2010 – 08.06.2011 in baza unor înscrisuri justificative false pe care le-a prezentat funcţionarilor bancari (borderouri de achiziţie pentru deşeuri metalice si alte înscrisuri ce justificau in fals necesitatea plăţii unor mărfuri in avans) si de a pune sumele de bani astfel retrase la dispoziţia terţilor reprezentanţi ai firmelor beneficiare înscrise in documentele false de livrare de mărfuri, prestare de servicii si executare de lucrări întocmite in numele S.C. XXXXXX S.R.L. Rm. Sărat cu însuşirea unui comision bănesc pentru el, cifrat la 10.400 lei, si pentru inc. BSA, cifrat la 2.000 lei, ca răsplata pentru implicarea in circuitul comercial si financiar fraudulos relevat.

Analizând  întregul material probator administrat in cauză, respectiv  procesul-verbal  de  constatare financiară  întocmit de Garda Financiară – Secţia Buzău , raportul de inspecţie fiscală nr. F – xxxx din 20.01.2012 încheiat de DGFP Buzău – Serviciul  Inspecţie fiscală , sesizarea  nr. c/XI/1000 din 08.07.2013  a Oficiului Naţional pentru prevenirea si Combaterea Spălării Banilor , procesele-verbale si documentele privind  verificări  prin încrucişare  ale relaţiilor SC  XXXXX SRL Rm Sărat cu alţi parteneri comerciali,  înscrisuri emise de ITM, ORC si Instituţia Prefectului  Buzău privind  agentul economic , documentele contabile  ale SC XXXX SRL Rm Sărat, declaraţiile suspectului OGL , declaraţiile martorilor P:M: , MDM, D:C:, TFD, precum si declaraţiile inculpaţilor care  au recunoscut faptele reţinute in sarcina lor (inculpatul  .... nefiind  însă de acord cu încadrarea juridică a faptelor)  solicitând să fie valorificate  probele administrate in faza de urmărire penală , se  va reţine următoarea situaţie de fapt: 

 S.C. XXXXXXXXX S.R.L. Rm. Sarat este o societate infiintata legal si autorizata sa functioneze in conformitate cu prev. Lg. 31/1990, fiind constituita de inculpatul  BSA şi  avand declarat ca principal obiect de activitate “comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor” – cod CAEN 4677.

Inca de la infiintare, administratorul de drept al societatii evidentiate a fost inc. BSA, care a emis procura de reprezentare in relatie cu banca pentru inculpatul GM

Conform actului de mentiuni inregistrat la DGFP Buzau sub nr. 523/28.03.2011, respectiv “decizia asociatului unic”, a avut loc cesiunea a jumatate din partile sociale detinute de inculpatul BSA catre OGL, societatea urmand a fi administrata si reprezentata de catre cei doi asociati. 

Aceasta mentiune a fost inregistrata si la O.R.C. Buzau, insa fisa specimenelor de semnaturi pentru asociatul OGL a fost depusa la aceasta institutie abia la data de 09.05.2011 si numai din data de 19.05.2011 a fost inregistrata si calitatea de asociat al respectivului inculpat in cadrul S.C. XXXXX S.R.L. Rm. Sarat. La data de 15.06.2011 inculpatul. BSA s-a retras din societate, astfel ca asociat unic si administrator a devenit  OGL

Prin adresa inregistrata sub nr. 804105/2011 la Garda Financiara Buzau, ANAF – Administratia Finantelor Publice a mun. Rm. Sarat a solicitat efectuarea unor verificari financare la S.C. XXXXXX S.R.L. Rm. Sarat. Acelasi lucru l-a facut si IPJ Buzau – Biroul de Investigare a Fraudelor Rm. Sarat cu adresa inregistrata la Garda Financiara Buzau sub nr. 804.392/2011, cu motivatia ca agentul economic vizat nu a inregistrat in evidentele contabile veniturile realizate din comercializarea deseurilor de fier vechi si a altor marfuri, din executarea de lucrari sau prestarea de servicii.

Din procesul-verbal de constatare nr. 801829/BZ/22.11.2011 incheiat de comisarii Garzii Financiare – Sectia Buzau si anexele acestuia, rezulta ca in perioada septembrie 2010 – iunie 2011 S.C. XXXX S.R.L. Rm. Sarat, prin reprezentantii sai legali, a emis facturi de vanzare catre diversi clienti in valoare totala de 14.108.885,59 lei, fara sa inregistreze aceste venituri in evidentele contabile, sustragandu-se astfel de la calcularea, evidentierea si virarea catre bugetul de stat a cotei de TVA in val. de 821.515,38 lei, a impozitului pe profit de 2.125.979,24 lei, a unui impozit pe venit din alte surse de 780.689,23 lei si a taxei pentru fondul de mediu de 295.931,68 lei, deci un total de obligatii bugetare de 4.024.114 lei.

Agentul economic in discutie fusese verificat anterior din punct de vedere fiscal de catre inspectorii fiscali din cadrul Serviciului de Inspectie Fiscala al DGFP Buzau, prilej cu care se intocmise raportul de inspectie fiscala nr. 780/20.07.2011 si se emisese decizia de impunere fiscala nr. 1402/20.07.2011 si dispozitia de masuri nr. 359/20.07.2011, prin care s-a stabilit ca agentul economic se sustrasese de la plata unei cote de TVA de 475.859 lei, precum si a sumei de 50.389 lei, reprezentand majorari si penalitati pentru impozitul pe profit, calculate pana la data de 19.07.2011 .

Intrucat in urma constatarilor Garzii Financiare – Sectia Buzau s-au constatat date suplimentare, respectiv venituri neinregistrate in evidenta contabila a agentului economic evidentiat pentru care acesta avea obligatia sa colecteze TVA suplimentara fara de raportul de inspectie fisccala din 20.07.2011, s-a dispus reverificarea taxei pe valoarea adaugata pentru perioada 24.06.2010 – 31.03.2011, precum si extinderea inspectiei fiscale pana la data de 30.06.2011, prilej cu care s-a intocmit raportul final de inspectie fiscala nr. F-BZ53 din 20.01.2012, prin care s-a constatat ca S.C. XXXXXXXX S.R.L. Rm. Sarat, prin reprezentantii sai legali – BSA, GM si OGL, nu a inregistrat in evidentele contabile veniturile rezultate din vanzarea marfurilor, executarea de lucrari si prestarea de servicii aferente perioadei septembrie 2010 – 30.06.2011 in cuantum total de 14.108.885,59 lei, sustragandu-se de la plata obligatiilor catre bugetul de stat a unor sume defalcate pe categorii de obligatii bugetare, respectiv TVA, impozit pe profit, impozit pe venit din alte surse si taxa de mediu, in cuantumurile determinate de comisarii Garzii Financiare – Sectia Buzau (vezi raport de inspectie fiscala final si anexele acestuia. Veniturile neînregistrate in evidentele contabile au fost rezultatul relatiilor economice pe care S.C. XXXXX S.R.L. Rm. Sarat le-a avut cu urmatorii beneficiari:

1)SC XXXXX SRL Slatina (J28/899/2008, CUI 24107692). Catre aceasta societate s-a emis o factura de inchiriere de utilaje (draglina, autobasculanta, buldoexcavator, autogreder etc.), de unde s-a incasat suma de 484.096 lei la data de 24.12.2010 (f. 60, vol. 1). Urmare verificarii prin incrucisare efectuata prin Sectia Olt a Garzii Financiare, a rezultat ca beneficiarul a receptionat aceste lucrari, avand, la randul sau, confirmare de executare a lucrarii de la SC XXXXXXXXS.A. – Sucursala Slatina pentru lucrari de terasamente la acumularea Frunzaru. Se poate face precizarea ca s-a stabilit ca S.C. XXXXXXXX S.R.L. Rm. Sarat nu a detinut vreodata aceste utilaje sub nici o forma (proprietate, inchiriere, leasing etc.).

2)SC XXXXXXX SRL Slatina (J28/15/2010, CUI 26715351). Catre aceasta societate au fost emise un numar de sase facturi, in perioada 02.11.2010 – 07.12.2010, in valoare totala de 314.199,47 lei, reprezentand vanzare de utilaje (cilindru compactor, compresor, aparat de sudura, generator motopompa etc.). Urmare a verificarii prin incrucisare, derulata prin Sectia Olt a Garzii Financiare, aceste bunuri au fost receptionate de catre beneficiar si, in aceeasi zi, au fost revandute catre SC xxxxxxSRL Slatina, care a preluat datoria SC yyyyy SRL Slatina catre S.C. xxxxxx S.R.L. Rm. Sarat in baza inscrisului intitulat “delegatie perfecta” . Din cercetari a rezultat ca S.C. xxxxxx S.R.L. Rm. Sarat nu a detinut in fapt utilajele referite si, deci, documentele de livrare sunt false.

3)SC xxxxxxx SRL Slatina (J…../2010, CUI …….) Catre aceasta socitate s-a emis factura nr. 21 din 05.01.2011, in val. totala de 490.000 lei, reprezentand ciment aditivat, suma ce a fost incasata la 17.01.2011. Din cercetari nu a rezultat ca  S.C. xxxxxxxxxx S.R.L. Rm. Sarat sa fi detinut vreodata ciment, iar pe factura referita nu este inscris mijlocul de transport cu care a fost dus la beneficiar cimentul. SC xxxxxxxxxx SRL Slatina a lucrat ca si subcontractant al SC xxxxxxxxx SA Sucursala Slatina. Urmare a verificarilor derulate prin Sectia Olt a Garzii Financiare, a rezultat ca aceasta societate s-a inregistrat cu utilajele cumparate de la SC xxxxxxx SRL Slatina, potrivit mentiunilor anterior referite, iar plata a fost facuta scriptic cu “delegatia perfecta” .

4)SC xxxx SA Sighisoara (J26/2/1991, CUI--------,). Catre aceasta societate s-a emis o factura de servicii de consultanta si intermediere de obtinere de finantare in valoare totala de 850.000 lei, suma incasata la 23.11.2010. Urmare a verificarii prin incrucisare efectuata prin Sectia Mures a Garzii Financiare, a rezultat faptul ca SC xxxx SA Sighisoara a inregistrat stornarea acestei facturi in baza facturii nr. 18/29.12.2010, emisa de S.C. xxxxxxxxx S.R.L. Rm. Sarat. Pentru recuperarea sumei de bani s-a incheiat contractul comercial nr. 9577/30.12.2010, prin care xxxxxxxxx SRL Slatina, societate mai sus evidentiata, se obliga ea sa recupereze banii prin efectuarea unor lucrari in favoarea SC xxxx SA Sighisoara si sa incaseze suma la care era indreptatita pentru aceste lucrari de la S.C. xxxx S.R.L. Rm. Sarat. Din verificari a rezultat ca nu sunt date care sa ateste efectuarea lucrarilor invocate.

5)SC xxxx SA Bacau (J…./1994, CUI --------). Catre aceasta societate s-au emis doua facturi in val. totala de 1.200.000 lei reprezentand: decolmatare canal rau Oltet – 81.400 mc pamant, transport la 2 km – 138.698 tone. Suma de 1.200.000 lei a fost incasata in doua transe, respectiv la datele de 25.10.2010 (800.000 lei) si 24.12.2010 (400.000 lei). Urmare a verificarii prin incrucisare efectuata prin Sectia Bacau a Garzii Financiare, s-a constatat ca SC xxxxx SA Bacau a refacturat lucrarile mentionate in facturi catre SC xxxxx SA Slatina, folosind, surprinzator, aceleasi tarife ca si la cumparare (817,43 lei / 100 mc decolmatare si 2,17 lei / tona transport pamant). Mentionam ca, din cercetari, a rezultat ca S.C. xxxxxx S.R.L. Rm. Sarat nu a detinut nici utilaje si nu a dispus nici de forta de munca ce ar fi putut justifica efectuarea respectivelor lucrari.

6)SC xxxxxxxxxx SA – Filiala Muntenia Galati . In perioada 28.01.2011 – 17.05.2011 aceasta societate a virat, prin 23 de operatiuni, catre S.C. xxxxx S.R.L. Rm. Sarat diverse sume de bani, pana la concurenta sumei totale de 1.165.486,19 lei, reprezentand cumparari de deseuri de fier vechi. Nu s-au putut identifica toate facturile aferente platilor mentionate, in conditiile in care inc. BSA si OGL nu au tinut si condus evidenta contabila in numele  S.C. xxxxx S.R.L. Rm. Sarat.

Acest din urma agent economic incriminat, respectiv S.C. xxxxx S.R.L. Rm. Sarat, figureaza ca primind, pe perioada octombrie 2010 – iunie 2011, in contul bancar al societatii suma de 8.698.903,23 lei de la un numar de sapte societati comerciale cu titlu de contravaloare a unor deseuri de fier vechi pretinse ca livrate, dupa cum urmeaza:

 – de la SC xxx SRL – suma de 549.962,05 lei;

 – de la SC xxx SRL – suma de 5.940.000 lei;

– de la SC xxx SRL,  – suma de 1.125.000 lei, la care se adauga si suma de 146.052 lei incasata in numerar prin casierie;

 – de la SC xxx SRL,  – suma de 552.241 lei;

 – de la SC xxx SRL, – suma de 245.978 lei;

 – de la SC xxxO SRL – suma de 131.715 lei;

 – de la SC xxxSA,– suma de 7.954 lei.

 Desi initial inculpatul. BSA a declarat organelor de politie ca firma sa a efectuat achizitii de deseuri metalice de fier vechi, pe care apoi l-a revandut cu concursul numitilor OGL si TDF, ulterior cel in cauza a revenit asupra precizarilor facute, afirmand ca, de fapt, firma pe care o administra, respectiv S.C. XXXX S.R.L. Rm. Sarat, nu a efectuat in fapt nici o activitate economica, facturile de livrare de deseuri metalice in discutie si depuse in vol. 4 al dosarului de urmarire penala, fiind, deci, false. De altfel, investigatiile intreprinse au demonstrat faptul ca agentul economic incriminat, cu sediul social in mun. Rm. Sarat, nu avea spatiu de depozitare ori hala de sortare a deseurilor metalice care apar inscrise in facturile relevate ca false, situatie in care, potrivit uzantelor frauduloase reperate in materie, facturile in discutie sunt baza unor intelegeri infractionale frauduloase care sa acopere stocul faptic de deseuri metalice provenit din alte surse, respectiv persoane fizice sau entitati cu comportament de persoane fizice, stoc existent la societatile beneficiare inscrise in facturile false, deci pentru a justifica formal si fals intrarea in gestiune fara documente a deseurilor metalice reciclabile.

S.C. xxxx S.R.L. Rm. Sarat in luna februarie 2011, respectiv la  18.02.2011, a emis facturile nr. 82 si 84 catre SC xxxx SRL Balti, Republica Moldova, in care a inserat “lucrari conform contractului”, in valoare de 500.000 lei pentru fiecare factura, deci in total 1.000.000 lei. Aceste facturi apar ca neincasate, dar din cercetarile efectuate s-a stabilit ca firma administrata succesiv de inc. BSA si OGL nici nu dispunea de forta de munca pentru executarea lucrarilor referite in pretinsul contract .

Rezultă că în  perioada septembrie 2010 – iunie 2011 numitii BSA, OGL si GM au emis sau au dispus emiterea in numele S.C. XXXX S.R.L. Rm. Sarat de facturi pentru lucrari de constructii, inchirieri de utilaje, consultanta, vanzari de utilaje si alte materiale, de deseuri de fier vechi etc. catre clientii susmentionati, in val. de 14.108.885,51 lei, fara a tine si conduce evidenta contabila, fara a inregistra deci aceste venituri si, prin urmare, fara a calcula, evidentia si vira la bugetul de stat obligatii bugetare in valoare totala de 4.024.115,53 lei, defalcate astfel:

-TVA – 821.515,38 lei,

-impozit pe profit – 2.125.979,24 lei,

-impozit pe venituri din alte surse – 780.689,23 lei,

-contributie la fondul de mediu – 295.931,68 lei.

Cu privire la modalitatea de derulare a activitatii infractionale, se retine ca in primavara anului 2010, in timp ce executa lucrari “la negru” in sectorul de constructii in mun. Slatina, inculpatul. BSA a fost abordat de o persoana care coordona respectivele lucrari si altele de aceeasi natura la o hala de constructii alaturata si i s-a propus sa intre intr-o afacere, care presupunea infiintarea unei societati comerciale pe numele lui si derularea unor operatiuni economice si comerciale fictive, care sa fie decontate apoi, prin sistem bancar, iar sumele de bani sa fie retrase cu justificari false din banca in numerar de catre imputernicitul bancar al firmei care urma sa fie infiintata si restituite celui in cauza sau persoanelor desemnate de el si trimise la agentiile bancare, in schimbul unui comision banesc nesemnificativ cu titlu de recompensa.

Inculpatul. BSA mentioneaza ca, dorind sa obtina sume de bani cu titlu de comision din aceasta afacere, a acceptat propunerea barbatului din Slatina, pe care l-a indicat cu apelativul de “Chinezu”, si in perioada urmatoare, cu consilierea unor barbati trimisi de acesta in mun. Rm. Sarat, a infiintat S.C. XXX S.R.L. Rm. Sarat. Spatiul pentru sediul social al acestei firme l-a obtinut, cu concursul martorului GM;, intr-un apartament inchiriat de la numita Boros Lina, unde, de fapt, nu s-a desfasurat nici o activitate, nefunctionand efectiv in apartamentul in discutie sediul social declarat al S.C. XXX S.R.L. Rm. Sarat.

Denumirea societatii a fost inspirata de numele celor doua persoane care urmau sa se ocupe, potrivit intelegerilor infractionale, de activitatea acesteia, respectiv inculpaţii BSA si GM.  Sintagma “colect” din denumirea comerciala a firmei incriminate tradeaza orientarea de la bun inceput a inscrierii in documentele de livrare ce urmau sa fie emise de mentiuni false privind vanzarea de deseuri metalice reciclabile, caci astfel de facturi permiteau dupa decontare retrageri de numerar din banca in sume mari, cu justificari false, vizand plata persoanelor fizice care ar fi virat catre societate deseurile metalice in discutie.

In acest sens, inculpatul BSA l-a cooptat in societate, imputernicindu-l cu drept de semnatura in banca pentru toate operatiunile derulate prin contul bancar al firmei deschis la Raiffesien Bank SA pe inculpatul GM si, in baza legaturii telefonice tinuta cu barbatul din mun. Slatina, indicat cu apelativul “Chinezu”, inc. BSA l-a trimis in repetate randuri pe inc. GM la Agentia Raiffeisen Bank din cart. , mun. Bucuresti, de unde acesta, in baza unor declaratii pe proprie raspundere sau borderouri de achizite falsificate, a retras in mod succesiv, prin cca. 140 operatiuni suma totala de 13.249.093 lei. Dupa retragerea banilor inculpatul GM era asteptat, de fiecare data, in locuri de intalnire stabilite de comun acord cu barbatul din mun. Slatina, pe nume “Chinezu”, sau cu persoane desemnate de acesta si le preda banii, retinand un comision pentru el si pentru inculpatul BSA.

O.N.P.C.S.B. a detectat si monitorizat aceste operatiuni frauduloase si a relevat ca a atras atentia sumele mari de bani virate in mod succesiv si continuu pe perioada 06.10.2010 – 08.06.2011, retrase in numerar de inculpatul GM chiar in ziua in care era alimentat contul bancar, precum si defalcarea viramentelor bancare efectuate in mai multe operatiuni succesive de asa natura incat sa nu se depaseasca plafonul de raportare catre Oficiu a tranzactiilor care trebuiau raportate si monitorizate.

In aceste conditii, in baza monitorizarilor efectuate, s-a tras concluzia ca  S.C. XXX S.R.L. Rm. Sarat nu este decat o veriga intr-un segment de circulatie fictiva a banilor in baza unor documente falsificate, intemeiate pe inexistenta efectiva a vreunei operatiuni economice si comerciale, concluzie grefata si pe faptul ca a reiesit ca persoanele angrenate in faptele mentionate sunt  tinere, de 20 – 22 ani, cu nivele de studiu elementar, gimnazial sau, cel mult, liceal, iar justificarile din extrasele de cont bancar cu titulatura “avans marfa”, nu pot trada decat disimularea adevaratei naturi a circulatiei fondurilor banesti pentru a ascunde originea lor ilicita, avand ca sursa de provenienta, in realitate, evaziunea fiscala, aspect confirmat, de altfel, si de probele administrate in cauza.

Inculpatul. BSA pretinde ca a comandat la o tipografie din mun. Rm. Sarat cate un carnet de facturi, avize de insotire a marfii si chitante, pe care le-a semnat in alb in cursul lunii iunie 2010 si le-a pus la dispozitia persoanei indicate cu apelativul “Chinezu”, fara sa le completeze si stampileze. El mentioneaza insa ca a incredintat stampila firmei tot barbatului indicat cu apelativul “Chinezu”.

Referintele ulterioare au indicat faptul ca toate facturile la care se face referire in considerentele rechizitoriului apar completate cu diferite tipuri de scriere, ceea ce denota ca ele au fost completate de persoane interesate din partea firmelor pretinse ca beneficiare, care au legatura cu numitul “Chinezu”, in conditiile in care pe toate aceste facturi se regasesc semnaturile inculpatului BSA, executate in alb pe documente, potrivit celor infatisate mai sus.

Prejudiciul real cauzat prin infractiunile de evaziune fiscala care pot fi retinute in cauza, respectiv cele prev. de art. 9, al. 1, lit. b si al. 3, Lg. 241/2005 este de 3.243.426,30 lei, constituit din:

-TVA – 821.515,38 lei,

-impozit pe profit – 2.125.979,24 lei

-fond de mediu – 295.931,68 lei.

In ceea ce-i  priveste pe suspectul OGL si alte persoane carora li se pot atrage raspunderea penala ca participanti la grupul infractional care a actionat in legatura cu S.C. XXX S.R.L. Rm. Sarat pe linia activitatii infractionale evidentiate, s-a dispus disjungerea cercetarilor penale in conditiile in care suspectul nominalizat, desi a avut cunostinta de o parte din faptele care i se imputa, a refuzat sistematic sa se prezinte la audieri pentru a i se aduce la cunostinta si noile invinuiri si nu a putut fi identificat la adresa de domiciliu si nici in alta parte.

Intre persoanele reperate a face parte din gruparea infractionala pentru care s-a dispus disjungerea cercetarilor penale, se află şi TDF care este plecat de mai mult timp in strainatate si, dupa ce a dat o declaratie ca martor, nu a mai putut fi identificat si audiat; reprezentanti ai firmelor care apar ca beneficare ale marfurilor, serviciilor sau lucrarilor inserate in contractele si facturile incriminate ca false: SMA, TS, GM, F.A.L: , S.A.M. , FG, F.A, D.V.G, M.A.D., B.S., I.E., V.D.G, R.C. si B.E.B, persoane referite in anexa la plansa fotografica depusa de organele de urmarire penala si care apar ca cele care au dispus plata documentelor false de livrare de marfuri, prestare si servicii si executare de lucrari catre S.C. XXXXXXX S.R.L. Rm. Sarat, ca efect al intelegerilor frauduloase avute cu inculpatii BSA si GM  si  care  si-au recuperat ulterior cea mai mare parte a banilor virati in contul firmei enuntate. Disjungerea s-a impus  intrucat cercetarea penala a respectivelor persoane presupune o activitate complexa, de recunoastere in grup, verificari incrucisate cu alte organe de urmarire penala despre care exista indicii ca efectueaza cercetari in aceeasi privinta, multiple audieri de persoane si investigatii in teren, activitati ce ar fi intarziat cercetarea penala .

În drept, faptele inculpaţilor  întrunesc elementele  constitutive ale infracţiunilor  de iniţiere si constituire a unui grup  infracţional  organizat,  evaziune fiscală, spălare de  bani si delapidare prevăzute de art. 367 alin.1,2,3 Cod penal , art. 9 alin.1 litl. B, alin.3  din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal,  art. 29 alin.1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea  art. 35 alin.1 Cod penal si art. 295 Cod penal  cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal , toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal , infracţiuni ce pe legea veche sunt incriminate  prin art. 8  din Lg. 39/2003  cu referire la art. 323  Cod penal, art. 9 alin.1 lit b ,  alin. 3 din Legea bnr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. , art. 29 alin. 1 lit a,b din Legea nr. 656/2002  cu aplicarea  art. 41 alin.2 Cod penal si art. 2151 alin.1 Cod penal  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal  , toate cu aplicarea  art. 33  Cod penal.

Inculpatul G.M. a solicitat schimbarea  încadrării juridice a faptelor , in sensul că singura  infracţiune ce poate fi reţinută  in sarcina sa este cea prevăzută  de art. 367 alin.1-.5 Cod penal  cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

Faţă de situaţia  de fapt reţinută in rechizitoriu , pe care inculpatul G.M.  a recunoscut-o,  instanţa apreciază  că inculpatul a comis  fapte care întrunesc elementele constitutive  ale fiecăreia dintre infracţiunile deduse judecăţii , încadrarea juridică dată de procuror  faptelor  fiind cea corectă.

In aplicarea dispoziţiilor art. 5 Cod penal  instanţa reţine că legea mai favorabilă este  cea veche ,  având in vedere dispoziţiile privitoare  la concursul de infracţiuni , la circumstanţele atenuante  şi suspendarea executării pedepsei .

Agenţia Naţională  de Administrare Fiscală  s-a  constituit parte civilă  cu suma de 4.024.115,53 lei reprezentând  2.125.979,24 lei  impozit pe profit , 821.515,38 lei TVA , 295.931, 68 lei  fond de mediu si 780.689,23 lei  impozit pe venit  cu reţinere la sursă , precum şi  cu obligaţiile fiscale accesorii .

Instanţa reţine că  prejudiciul real cauzat  prin infracţiunea de evaziune fiscală este de 3.243.426,30 lei  reprezentând 2.125.979,24 lei  impozit pe profit , 821.515,38 lei TVA si 295.931,68 lei  fond de mediu. Suma de 780.689,23 lei  reprezentând  impozit pe venit  cu reţinere la  sursă nu poate  fi reţinută  ca prejudiciu  având in vedere că prevederile art. 6 din Legea nr. 241/2005 au fost declarate  neconstituţionale  prin decizia  nr. 363/7.05.2015 a Curţii Constituţionale. .

La individualizarea pedepselor  se vor avea in vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal, respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de lege , gradul  de pericol social al  faptelor  , precum si  persoana inculpaţilor , rolul acestora in cadrul asocierii infracţionale  si beneficiile minore pe care le-au realizat  comparativ cu  persoanele faţă de care s-a dispus disjungerea  cauzei.

Astfel  apreciem că se pot reţine  in favoarea acestora , pe lângă dispoziţiile art. 396 alin.10 Cod procedură penală  si circumstanţe atenuante  prevăzute de art. 74 Cod penal 1968.

De asemenea , apreciind că scopul pedepsei  poate fi atins  si fără  executarea in regim de detenţie ,  se va face aplicarea dispoziţiilor art. 861 Cod penal .

Reţinând vinovăţia inculpaţilor , instanţa urmează  să-l condamne  pe inculpatul BSA in baza art. 8  din Legea nr. 39/2003 cu  referire la  art. 323 Cod penal , cu aplicarea art. 74 – 76 lit c  Cod penal, art. 396 alin.10  Cod procedură penală şi art. 5  Cod penal la o pedeapsă de  1 an si  2 luni închisoare.

În baza art. 9 alin.1 lit. b, alin 3 din Lg. 241/2005  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, art. 74-76 lit. d Cod penal, art. 396 alin.10 Cod procedură penală si art. 5  Cod penal  va condamna pe inculpat  la o pedeapsă de 1 an si 2  luni închisoare.

In baza art. 29 alin.1 lit.a,b din Lg. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal ,  art. 74-76 lit. c  Cod penal , art. 396  alin.10  Cod procedură penală  si art. 5 Cod penal va condamna pe inculpat la o pedeapsă  de  10 luni închisoare.

In baza art. 2151 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, art. 74-76 lit. d  Cod penal , art. 396 alin.10  Cod procedură penală  si art. 5 Cod penal va condamna pe inculpat  la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

Conform art. 33,34, 35 Cod penal se vor  contopi  pedepsele aplicate , inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea, aceea  de 1 an si 2 luni închisoare .

Se vor aplica  dispoziţiile art. 71-64 lit. a teza a II-a , lit b si c Cod penal pe durata executării pedepsei.

Conform art. 861 Cod penal se va dispune suspendarea sub supraveghere  a executării pedepsei pe durata unui termen de  încercare de 6 ani .

Pe durata termenului de încercare inculpatul  se va supune următoarelor măsuri de supraveghere prevăzute  de art. 863  alin.1  lit. a-d Cod penal:

a)se va prezenta , la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Buzău ;

b)va anunţa, in prealabil, orice schimbare  de domiciliu , reşedinţă, locuinţă şi orice deplasare  care depăşeşte 8 zile , precum şi întoarcerea;

c)va comunica si justifica schimbarea locului de muncă;

d)va comunica informaţii de natură a putea fi  controlate mijloacele de existenţă.

Conform art. 71 alin. ultim Cod penal, pe durata suspendării  sub supraveghere a executării pedepsei se va suspendă si executarea pedepsei accesorii.

Se vor aplica dispoziţiile art. 403 alin. ultim  şi 404  Cod procedură penală .

În baza art. 8 din Lg.39/2003  cu referire la art. 323 Cod penal , cu aplicarea art.  74-76 lit. c Cod penal,  art. 396 alin.10 Cod procedură penală si art. 5  Cod penal va condamna pe  inculpatul G.M. la o pedeapsă  de 1 an si 2 luni închisoare.

În baza art. 9 alin.1 lit. b, alin 3 din Lg. 241/2005  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, art. 74-76 lit. d Cod penal, art. 396 alin.10 Cod procedură penală si art. 5  Cod penal  va condamna pe inculpat  la o pedeapsă de 1 an si 2  luni închisoare.

In baza art. 29 alin.1 lit.a,b din Lg. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal ,  art. 74-76 lit. c  Cod penal , art. 396  alin.10  Cod procedură penală  si art. 5 Cod penal va condamna pe inculpat la o pedeapsă  de  10 luni închisoare.

In baza art. 2151 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, art. 74-76 lit. d  Cod penal , art. 396 alin.10  Cod procedură penală  si art. 5 Cod penal va condamna pe inculpat  la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

Conform art. 33,34, 35 Cod penal  se vor contopi  pedepsele aplicate , inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea, aceea  de 1 an si 2 luni închisoare .

Se vor aplica  dispoziţiile art. 71-64 lit. a teza a II-a , lit b si c Cod penal pe durata executării pedepsei.

Conform art. 861 Cod penal se va dispune suspendarea sub supraveghere  a executării pedepsei pe durata unui termen de  încercare de 5 ani .

Pe durata termenului de încercare inculpatul  se va supune următoarelor măsuri de supraveghere prevăzute  de art. 863  alin.1  lit. a-d Cod penal:

a)se va prezenta , la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Buzău ;

b)va anunţa, in prealabil, orice schimbare  de domiciliu , reşedinţă, locuinţă şi orice deplasare  care depăşeşte 8 zile , precum şi întoarcerea;

c)va comunica si justifica schimbarea locului de muncă;

d)va comunica informaţii de natură a putea fi  controlate mijloacele de existenţă.

Conform art. 71 alin. ultim Cod penal, pe durata suspendării  sub supraveghere a executării pedepsei se va  suspenda si executarea pedepsei accesorii.

Se vor aplica dispoziţiile art. 403 alin. ultim  şi 404  Cod procedură penală .

Se vor obligă inculpaţii in solidar la plata către partea civilă ANAF a sumei de 3.243.426,30 lei reprezentând 2.125.979,24 lei impozit pe profit , 821.515, 38 lei TVA si 295.931,68 lei fond de mediu  şi  la obligaţii fiscale accesorii.

Prezenta hotărâre se va comunica după rămânerea definitivă  la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului .

Se vor obliga inculpaţii la câte 3500 lei cheltuieli judiciare către stat din care  câte 3.000 lei in faza de urmărire penală, conform art. 274 Cod procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge  cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor din  art. 367 alin.1,2,3 Cod penal , art. 9 alin.1 lit. b, alin. 3 din Lg. 241/29005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, art. 29 alin 1 lit. a,b din Lg 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal si art. 295 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal , în infracţiunea  prevăzută de art. 367 alin. 1-5 Cod penal cu aplicarea art.  35 alin.1 Cod penal, formulate de inculpatul GM.

În baza art. 8 din Lg.39/2003  cu referire la art. 323 Cod penal, cu aplicarea art.  74-76 lit. c Cod penal,  art. 396 alin.10 Cod procedură penală si art. 5  Cod penal condamnă pe  inculpatul BSA ,  cetăţean român, necăsătorit, un copil minor, studii 11 clase, muncitor necalificat in sectorul construcţii, fără antecedente penale, la o pedeapsă  de 1 an si 2 luni închisoare.

În baza art. 9 alin.1 lit. b, alin 3 din Lg. 241/2005  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, art. 74-76 lit. d Cod penal, art. 396 alin.10 Cod procedură penală si art. 5  Cod penal  condamnă pe inculpat  la o pedeapsă de 1 an si 2  luni închisoare.

In baza art. 29 alin.1 lit.a,b din Lg. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal ,  art. 74-76 lit. c  Cod penal , art. 396  alin.10  Cod procedură penală  si art. 5 Cod penal condamnă pe inculpat la o pedeapsă  de  10 luni închisoare.

In baza art. 2151 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, art. 74-76 lit. d  Cod penal , art. 396 alin.10  Cod procedură penală  si art. 5 Cod penal condamnă pe inculpat  la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

Conform art. 33,34, 35 Cod penal  contopeşte  pedepsele aplicate , inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea, aceea  de 1 an si 2 luni închisoare .

Aplică  dispoziţiile art. 71-64 lit. a teza a II-a , lit b si c Cod penal pe durata executării pedepsei.

Conform art. 861 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere  a executării pedepsei pe durata unui termen de  încercare de 6 ani .

Pe durata termenului de încercare inculpatul  se va supune următoarelor măsuri de supraveghere prevăzute  de art. 863  alin.1  lit. a-d Cod penal:

a)se va prezenta , la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Buzău ;

b)va anunţa, in prealabil, orice schimbare  de domiciliu , reşedinţă, locuinţă şi orice deplasare  care depăşeşte 8 zile , precum şi întoarcerea;

c)va comunica si justifica schimbarea locului de muncă;

d)va comunica informaţii de natură a putea fi  controlate mijloacele de existenţă.

Conform art. 71 alin. ultim Cod penal, pe durata suspendării  sub supraveghere a executării pedepsei se  suspendă si executarea pedepsei accesorii.

Aplică dispoziţiile art. 403 alin. ultim  şi 404  Cod procedură penală .

În baza art. 8 din Lg.39/2003  cu referire la art. 323 Cod penal , cu aplicarea art.  74-76 lit. c Cod penal,  art. 396 alin.10 Cod procedură penală si art. 5  Cod penal condamnă pe  inculpatul GM,  la o pedeapsă  de 1 an si 2 luni închisoare.

În baza art. 9 alin.1 lit. b, alin 3 din Lg. 241/2005  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, art. 74-76 lit. d Cod penal, art. 396 alin.10 Cod procedură penală si art. 5  Cod penal  condamnă pe inculpat  la o pedeapsă de 1 an si 2  luni închisoare.

In baza art. 29 alin.1 lit.a,b din Lg. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal ,  art. 74-76 lit. c  Cod penal , art. 396  alin.10  Cod procedură penală  si art. 5 Cod penal condamnă pe inculpat la o pedeapsă  de  10 luni închisoare.

In baza art. 2151 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, art. 74-76 lit. d  Cod penal , art. 396 alin.10  Cod procedură penală  si art. 5 Cod penal condamnă pe inculpat  la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

Conform art. 33,34, 35 Cod penal  contopeşte  pedepsele aplicate , inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea, aceea  de 1 an si 2 luni închisoare .

Aplică  dispoziţiile art. 71-64 lit. a teza a II-a , lit b si c Cod penal pe durata executării pedepsei.

Conform art. 861 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere  a executării pedepsei pe durata unui termen de  încercare de 5 ani .

Pe durata termenului de încercare inculpatul  se va supune următoarelor măsuri de supraveghere prevăzute  de art. 863  alin.1  lit. a-d Cod penal:

a)se va prezenta , la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Buzău ;

b)va anunţa, in prealabil, orice schimbare  de domiciliu , reşedinţă, locuinţă şi orice deplasare  care depăşeşte 8 zile , precum şi întoarcerea;

c)va comunica si justifica schimbarea locului de muncă;

d)va comunica informaţii de natură a putea fi  controlate mijloacele de existenţă.

Conform art. 71 alin. ultim Cod penal, pe durata suspendării  sub supraveghere a executării pedepsei se  suspendă si executarea pedepsei accesorii.

Aplică dispoziţiile art. 403 alin. ultim  şi 404  Cod procedură penală .

Obligă pe inculpaţi in solidar la plata către partea civilă ANAF a sumei de 3.243.426,30 lei reprezentând 2.125.979,24 lei impozit pe profit , 821.515, 38 lei TVA si 295.931,68 lei fond de mediu  şi  la obligaţii fiscale accesorii.

Prezenta hotărâre se va comunica după rămânerea definitivă  la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului .

Obligă inculpaţii la câte 3500 lei cheltuieli judiciare către stat din care  câte 3.000 lei in faza de urmărire penală, conform art. 274 Cod procedură penală.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată in şedinţă publică astăzi 3.12.2015.

Preşedinte,

Grefier,

Red. CJ

Tehn – BFD

Ex. 7/ 04.01.2016