Partaj soti, cote 30-70, bun imobil in coproprietate cu altii partaj cota indiviza, parti sociale societate, drept de creanta - sulta amiabila

Sentinţă civilă .. din 01.01.2019


Partaj bunuri comune foști soți, stabilire cote de proprietate diferite, partajarea unui bun imobil deținut de parți in coproprietate cu persoane terțe de proces - partaj cota indiviza, partaj părți sociale societate, drept de creanță – sultă achitată anterior conform înțelegerii părților

Dosar nr. ...................

SENTINȚA CIVILĂ NR. ...........

Ședința din data de ............

Completul constituit din:

PREȘEDINTE: ...............

GREFIER: ...........

Pe rol judecarea cauzei minori și familie privind pe reclamant C.R.R. și pe pârât G.D., având ca obiect partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial.

Dezbaterile au avut loc la data de ....... fiind consemnate în încheierea de ședința de la aceea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea la data de ........ și în data de .............. când,

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, reține următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei C......... la data de 23.12.2015, sub număr de dosar ..........., reclamanta C.R.R. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul G.D., pronunțarea unei hotărâri judecătorești prin care să constate că părțile dețin cote egale din bunurile dobândite în timpul căsătoriei, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare, reclamanta a arătat, în esență, că părțile au fost căsătorite în perioada 06.09.2008 – 11.12.2014, perioadă în care ambele părți au realizat venituri. A arătat că ea este administrator financiar la U.O. din C........., iar pârâtul este inginer în instalații și utilaje portuare. A precizat că în primul an de muncă pârâtul nu a avut loc de muncă, toate cheltuielile căsătoriei fiind suportate din salariul ei și că în această perioadă din salariul său s-au achitat ratele la două credite contractate de pârât anterior încheierii căsătoriei.

A învederat că din a doua jumătate a anului 2009, pârâtul și-a găsit un loc de muncă, la o societate din Kazahstan, în condiții financiare foarte avantajoase, urmând să lucreze patru săptămâni, urmate de patru săptămâni de concediu.

Reclamanta a susținut că pe întreaga durată a căsniciei ea este cea care s-a ocupat de toate activitățile specifice traiului în familie, de la plata facturilor, îngrijirea rudelor, gestionarea activităților legate de renovarea locuinței soților (proprietatea pârâtului) care au durat aproximativ doi ani, cumpărarea și îndeplinirea formalităților legale pentru înmatricularea autoturismului Audi A8, diverse activități legate de societatea SC H.C.S SRL, ridicarea și achitarea în mod frecvent a unor colete aparținând pârâtului.

În final, a precizat că în timpul căsătoriei a întâlnit mai multe oportunități de a evolua în activitatea sa profesională, de a realiza venituri mai mari și beneficii pentru ea, dar a considerat că este spre binele căsătoriei să limiteze implicarea sa în activități profesionale pentru a asigura disponibilitatea de a se ocupa de cele necesare traiului în comun cu pârâtul.

A precizat că ambii au fost de acord că era suficient ca unul dintre soți să fie absent  de acasă perioade de timp îndelungate și că alocarea de către ea a unui timp mai mare pentru muncă va duce la afectarea bunului mers al căsniciei.

În drept, s-au invocat prevederile art. 357 al. 2 C.civ.

În probațiune reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtului și proba testimonială.

Pârâtul, legal citat, nu a depus întâmpinare, dar a formulat cerere reconvențională, prin care a solicitat să se constate că a dobândit, în timpul căsătoriei, în cotă exclusivă de 100%, următoarele bunuri comune:

•imobilul constând în suprafață de 5000 metri pătrați teren liber de construcții, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., care face parte indiviză din terenul în suprafață totală de 19975 mp, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., identificat cu nr. cadastral ........., mun. C........., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ........ din 11.06.2014 de BIN B.D.D.;

•imobilul constând în construcție locuință parter, situată în intravilanul comunei M...., str. C...., nr...., județul C........., având regim de înălțime P, cu o suprafață construită la sol de 97 metri pătrați, realizată în proporție de 75%, aflată pe teren concesionat în suprafață de 1000 mp situat la aceeași adresă, identificată cu nr. cadastral .... – C1, înscrisă provizoriu în CF – U.A.T. M...., OCPI C......... – BCPI M...., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. .... din 03.10.2013 de BNP C. A.;

•autoturismul marca A........, an fabricație 2009, culoare albastru, nr. de identificare .............. și nr. de înmatriculare ..............;

•autoturismul marca F........, de culoare argintie, cumpărat pe numele reclamantei;

•bunuri electrocasnice;

•părțile sociale ale societății H.C.S SRL, identificată în Registrul Comerțului sub nr. J.............., CUI ...............

A solicitat atribuirea bunurilor către el, fără obligarea sa la plata vreunei sulte.

A solicitat obligarea reclamantei la restituirea sumei de 35.000 usd, achitată cu titlu de sultă după divorț, sumă ce reprezenta contribuția sa prin efectuarea partajului voluntar, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, a arătat că între părți a avut loc un partaj voluntar, sens în care a achitat prin virament bancar reclamantei suma de 35000 usd, cu titlu sultă divorț. A precizat că părțile s-au înțeles cu privire la contribuția sa exclusivă la obținerea bunurilor și că, în acest context, fără a evalua contribuția reclamantei în timpul căsătoriei, fără a ține cont de creditele făcute de aceasta anterior căsătoriei și achitate de el, a decis să-i atribuie suma de 35000 usd. A arătat că a avut în vedere rugămințile acesteia că nu are unde locui și a decis să-i dea acești bani pentru achiziționarea unui imobil, dar că aceasta a procedat la achiziționarea imobilului pe numele mamei sale C. I..

Pârâtul a învederat că bunurile au fost dobândite în cursul căsătoriei, dar în cotă de contribuție exclusivă, suportată de el, că reclamanta recunoaște că veniturile lui erau mult superioare, plata tuturor bunurilor făcându-se cu banii transferați de către el. A precizat că, practic, reclamanta nu contribuia în casă el aflând veniturile acesteia la momentul depunerii acțiunii de partaj. A arătat că înțelegerea soților a fost ca el să suporte toate cheltuielile, veniturile modeste ale fostei soții fiind insuficiente pentru ca aceasta să își asigure micile plăceri, garderoba și ajutorul lunar dat părinților ei. A susținut că a depus înscrisuri de unde rezultă că pantofii și articole de vestimentație ale reclamantei au fost achitate din contul său personal.

A mai arătat pârâtul că a fost plecat din țară perioade îndelungate, trimițând constant bani reclamantei pentru cheltuielile personale ale acesteia, dar și pentru întreținerea zilnică și utilități. A susținut că reclamanta nu a avut niciun aport financiar la dobândirea bunurilor.

Cu privire la firme a arătat că reclamanta a refuzat să îl ajute, fiind nevoit să apeleze la diverși prieteni pentru a efectua plata salariilor și a cheltuielilor curente pentru perioada când nu se afla în țară.

A mai menționat pârâtul că, înainte de căsătorie, reclamanta a contractat un credit în valoare de 10000 euro, bani care au fost achitați de către el în cursul căsătoriei, că la momentul despărțirii ea a luat din locuința comună diverse obiecte de uz casnic (vesela, tacâmuri, oale, cântar, tableta LG) și că pe lângă toate acestea a primit și suma de 35000 usd. A susținut că buna sa credință la încheierea unui partaj voluntar rezultă și din faptul că a achiziționat o centrală de apartament pe banii săi, care i-a fost trimisă reclamantei la adresa acestui imobil achiziționat pe numele mamei sale. A mai arătat că pe lângă toate acestea reclamantei i-au fost date importante sume de bani, precum și bunuri ce au fost achiziționate de el din banii proprii.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 979 Cod procedură civilă.

În probațiune, pârâtul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriu, martori, expertiza tehnică auto și merceologică.

Reclamanta a formulat întâmpinare la cererea reconvențională, prin care a solicitat respingerea cererii de constatare a cotei de contribuție de 100% a pârâtului reconvenient la dobândirea bunurilor.

Cu privire la masa partajabilă a arătat că pârâtul reconvenient a omis să indice:

-  dreptul de creanță constând în contravaloarea îmbunătățirilor aduse apartamentului proprietatea pârâtului, situat în mun. C........., str. C... nr. ., bl. ., et.., ap. .., jud. C........., și

- lichiditățile existente în conturile bancare deschise pe numele pârâtului, la data divorțului.

În ceea ce privește susținerea pârâtului reconvenient că ea nu ar fi contribuit la dobândirea bunurilor comune, a precizat că acesta este de rea-credință, ignorând faptul că ea a fost angajată a U. O. pe toată durata căsătoriei și că tot venitul ei a fost alocat cheltuielilor căsătoriei, în vreme ce venitul pârâtului a ajuns doar parțial în casă.

A susținut că nu au fost achitate din veniturile pârâtului credite contractate de ea anterior căsătoriei și că ea este cea care s-a ocupat de toate activitățile specifice traiului în familie, activități ce reprezintă ele însele o contribuție la dobândirea activului masei partajabile.

De asemenea, a reiterat cele susținute prin cererea de chemare în judecată.

Cu privire la suma de 35.000 usd a precizat că din ea, suma de 20.000 usd reprezintă restituirea unui împrumut acordat de părinții săi pârâtului în vederea înființării unui atelier auto a cărui activitate a fost sistată la scurt timp după deschidere.

A învederat că plata voluntară a unei sume cu titlu de sultă divorț reprezintă o recunoaștere a faptului că pârâtul nu a dobândit bunurile comune în cotă de 100%. A susținut că nu a fost de acord cu un partaj voluntar, discuțiile pe această temă eșuând foarte repede.

Prin precizările depuse la data de 17.05.2016, pârâtul reconvenient a arătat care sunt bunurile electrocasnice achiziționate în timpul căsătoriei.

Prin cererea completatoare depusă la data de 01.06.2016, reclamanta a solicitat ca instanța să dispună partajul următoarelor bunuri comune:

-  dreptul de creanță constând în contravaloarea îmbunătățirilor aduse apartamentului proprietatea pârâtului, situat în mun. C........., str. C... nr. ., bl. ., et.., ap. .., jud. C........., și

- lichiditățile existente în conturile bancare deschise pe numele pârâtului, la data divorțului.

Prin precizările depuse la termenul de judecată din data de 10.03.2017, pârâtul reconvenient a arătat că autoturismul marca F........ ce solicită a fi inclus în masa partajabilă a fost dobândit după pronunțarea divorțului și a făcut obiectul sultei. A susținut că vehiculul a fost achitat în mod exclusiv de către el, dar actele s-au întocmit pe numele reclamantei și a fost a dat acesteia împreună cu suma de 35000 usd.

Prin precizările depuse la termenul de judecată din data de 28.11.2017, reclamanta pârâtă a solicitat partajarea în natură a imobilului în suprafață de 10.000 mp situat  intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., care face parte indiviză din terenul în suprafață totală de 19975 mp, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., identificat cu nr. cadastral ........., mun. C.......... Reclamanta a solicitat partajarea bunului prin formarea a trei loturi, din care două să revină părților, conform cotelor de contribuție ce vor fi stabilite de instanță și unul să revină numitului B.D.C., coproprietar al terenului.

De asemenea, reclamanta a solicitat oral, în cadrul ședinței de judecată de la data de 28.11.2017, introducerea în cauză a numitului B.D.C.

Prin încheierea din data de 30.01.2018, instanța a pus în vedere reclamantei să achite taxă de timbru în cuantum de 22040 lei, aferentă cererii modificatoare referitoare la partajul imobilului în suprafață de 10.000 mp.

Prin încheierea nr. 2666 din 28.02.2018, pronunțată de Judecătoria C........., în dosarul nr. 31389/212/2015/a1, s-a respins cererea de reexaminare taxă timbru formulată de reclamanta pârâtă, referitoare la obligația acesteia de a achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 22040 lei.

Prin încheierea din data de 24.04.2018, instanța a admis excepția netimbrării capătului de cerere privind partajarea în natură a imobilului în suprafață de 10.000 mp situat  intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., și a anulat acest capăt de cerere, ca netimbrat.

La solicitarea instanței, la data de 18.09.2018, pârâtul reconvenient a depus precizări cu privire la cererea reconvențională, arătând că a solicitat să se constate că bunurile enumerate în cererea reconvențională au fost achiziționate din veniturile proprii și dorește să fie constatate ca fiind bunuri proprii.

La termenul de judecată din data de 13.11.2018, pârâtul reconvenient a depus din nou precizări scrise arătând că solicită să se constate cota exclusivă de dobândire de 100% asupra bunurilor dobândite în timpul căsătoriei.

La momentul susținerii concluziilor pe fond, la interpelarea expresă a instanței, pârâtul reconvenient a precizat că, în cazul în care instanța apreciază că bunurile au fost dobândite în comun de către părți cu anumite cote indivize, solicită ca bunurile să fie partajate între părți conform cotelor stabilite de instanță.

Cererea principală a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 3132 lei.

Prin încheierea din data de 31.01.2019, pronunțată de Judecătoria C........., în dosarul nr. 31389/212/2015/a2, s-a admis cererea de ajutor public judiciar formulată de reclamanta C.R.R. și s-a dispus eșalonarea plății taxei judiciare de timbru în cuantum de 18835,87 lei, în 48 rate lunare.

Cererea reconvențională a fost timbrată cu suma de 25538,24 lei din care suma de 4220 lei a fost stabilită pentru capătul de cerere referitor la restituirea sumei de 35.000 usd.

La cererea ambelor părți, s-a administrat proba cu înscrisuri, interogatoriul părților, proba testimonială și s-au efectuat expertize tehnice cu specializarea evaluare imobiliară, merceologică, auto și contabilă.

Analizând probele administrate în cauză, instanța reține următoarele:

Cu titlu preliminar, instanța va reține că prin cererea reconvențională a fost investită cu soluționarea unei cereri de partaj bunuri comune, prin care să se constate că pârâtul reconvenient a avut o contribuție de 100 % la dobândirea bunurilor comune și să i se atribuie bunurile.

Astfel, deși pârâtul a precizat la un moment dat că solicită să se constate că bunurile menționate în cererea reconvențională sunt bunuri proprii (f. 68, vol. VI), ulterior acesta a depus o altă precizare scrisă solicitând să se constate că bunurile imobile sunt bunuri comune, dar că el are o cotă de contribuție de 100% la dobândirea lor. De asemenea, cu ocazia formulării concluziilor pe fondul cauzei, pârâtul a precizat că solicită partajarea bunurilor și în situația ipotetică, în care instanța ar aprecia că ambele părți au contribuit la dobândirea bunurilor într-un anumit procent. Mai mult, instanța are în vedere și faptul că temeiul de drept al acțiunii indicat de pârâtul reconvenient este 979 Cod procedură civilă (partaj), iar taxa de timbru a fost achitată corespunzător unei acțiuni în partajarea bunurilor comune, fără ca pârâtul reconvenient să conteste modul de stabilire a taxei de către instanță.

Pe fondul cauzei, se reține că reclamanta pârâtă C.R.R. și pârâtul reconvenient G.D. s-au căsătorit la data de 26.09.2008, iar la data de 11.12.2014, căsătoria acestora a fost desfăcută prin acordul părților, conform certificatului de divorț nr. ../11.12.2014, emis de BIN G.A. (f 7-8, vol. I).

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ........ din 11.06.2014 de BIN B.D.D., părțile au dobândit imobilul constând în teren liber de construcții în suprafață de 5000 metri pătrați, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., care face parte indiviză din terenul în suprafață totală de 19975 mp, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., identificat cu nr. cadastral ........., mun. C........., în valoare de 40.000 euro, conform raportului de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluare proprietăți imobiliare R. G. (f. 245, f. 189, vol. IV)

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. .... din 03.10.2013 de BNP C. A., părțile au dobândit imobilul construcție tip – locuință parter, situat în intravilanul comunei M...., str. C...., nr...., județul C........., având regim de înălțime P, cu o suprafață construită la sol de 97 metri pătrați, realizată în proporție de 75%, aflată pe teren concesionat în suprafață de 1000 mp situat la aceeași adresă, identificată cu nr. cadastral .... – C1, înscrisă provizoriu în CF – U.A.T. M...., OCPI C......... – BCPI M...., în valoare de 28813 lei, conform raportului de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluare proprietăți imobiliare R. G. (f. 228, f. 189, vol. IV).

Conform declarațiilor ambelor părți și raportului de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic auto N.I., părțile au dobândit, în timpul căsătoriei, autoturismul marca A........, nr. de identificare .............., nr. de înmatriculare ............., în valoare de 57125 lei (f. 114, vol. IV).

Conform declarațiilor ambelor părți și raportului de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluator M. D., părțile au dobândit, în timpul căsătoriei, următoarele bunuri mobile (aparate și utilaje), în valoare totală de 11.467 lei, constând în:

•HDD extern Samsung 640 GB, în valoare de 170 lei;

•Hard disk Seagate 500 GB, în valoare de 150 lei;

•Flash Pen USB 8 GB, în valoare de 17 lei;

•Sandwich maker Simbio, în valoare de 30 lei;

•Antenă satelit + accesorii, în valoare de 550 lei;

•Mașină spălat vase Bosh, în valoare de 1000 lei;

•Cuptor Teka, chiuvetă, hotă, plită gaz, baterie, în valoare de 1800 lei;

•Bicicletă Cross, în valoare de 1250 lei;

•Cameră Nikon 5200, în valoare de 1600 lei;

•Mixer Brown și aparat pâine, în valoare de 680 lei;

•echipament recepție satelit, în valoare de 320 lei;

•televizor LG ultra HD, în valoare de 2500 lei;

•aparat aer condiționat Samsung, în valoare de 1400 lei (f. 23, vol. VI).

Conform declarațiilor ambelor părți și suplimentului la raportul de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluare proprietăți imobiliare R. G., părțile au dobândit, în timpul căsătoriei,  dreptul de creanță constând în contravaloarea îmbunătățirilor aduse apartamentului proprietatea pârâtului, situat în mun. C........., str. C... nr. ., bl. ., et.., ap. .., jud. C........., în valoare de 97644,07 lei (f. 63, vol. VI).

Conform extrasului ONRC depus la dosar, părțile au dobândit în timpul căsătoriei, cele 20 de părți sociale ale SC H.C.S SRL, identificată în Registrul Comerțului sub nr. J.............., CUI .............., în valoare de 200 lei (f. 12, vol IV).

Conform relațiilor furnizate de bănci (f. 12 – 24, vol. V), la data de 11.12.2014 (divorțul părților), lichiditățile existente în conturile bancare deschise pe numele pârâtului la R. Bank SA și B. SA, erau în valoare totală de 83029,04 usd și 4365,29 lei, astfel:

•cont curent R., ............., sold 11485,55 usd;

•cont curent R., ............., sold 1258,73 usd;

•cont economii R., ............., sold 10001,60 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 20260,40 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 10022,76 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 10.000 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 10.000 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 10.000 usd;

•cont curent R., ............., sold 3588,33 lei;

•cont curent B., ............., sold 424,17 usd;

•cont curent B., ............., sold 30 usd;

•cont curent B., ............., sold 776,96 lei.

Conform extraselor de cont depuse la dosar, pârâtul reconvenient a virat reclamantei pârâte suma de 35.000 usd, la data de 04.11.2014 (30.000 usd), respectiv 14.11.2014 (5.000usd), cu titlu de sultă divorț (f. 255 verso, f. 287, vol. I).

În drept, în acord cu prevederile art. 27 din Legea nr. 71/2011, indiferent de data încheierii căsătoriei, în ceea ce privește relațiile lor personale și patrimoniale, soții sunt supuși dispozițiilor Codului civil, de la data intrării sale în vigoare.

Potrivit art. 33 din același act normativ, dispozițiile art. 340 și 341 din Codul civil sunt aplicabile și căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a Codului civil, ori de câte ori actul juridic sau faptul juridic în temeiul căruia a fost dobândit bunul intervine după această dată.

De asemenea, conform art. 35, dispozițiile art. 351-354 din Codul civil sunt aplicabile și căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă datoria s-a născut după această dată.

Potrivit art. 39 alin. 1, dispozițiile Codului civil privind divorțul se aplică fără a se deosebi între căsătoriile încheiate înainte sau după intrarea sa în vigoare.

În conformitate cu prevederile 43, dispozițiile art. 385 din Codul civil privind încetarea regimului matrimonial se aplică numai în cazul divorțului care intervine după data intrării în vigoare a Codului civil.

Conform art. 30 alin. 1 - 3 din Codul familiei, bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soți, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soților, orice convenție contrară fiind nulă, iar calitatea de bun comun nu trebuie să fie dovedită.

Potrivit art. 339 Cod civil, bunurile dobândite în timpul regimului comunității legale de oricare dintre soți sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților.

În acord cu prevederile art. 355 alin. 1-2 Cod civil, la încetarea comunității, aceasta se lichidează prin hotărâre judecătorească sau act autentic notarial, iar, până la finalizarea lichidării, comunitatea subzistă atât în privința bunurilor, cât și în privința obligațiilor.

Potrivit art. 356 din același act normativ, dacă regimul comunității de bunuri încetează prin desfacerea căsătoriei, foștii soți rămân coproprietari în devălmășie asupra bunurilor comune până la stabilirea cotei-părți ce revine fiecăruia.

În concordanță cu dispozițiile art. 357 alin. 1 și 2, în cadrul lichidării comunității, fiecare dintre soți preia bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul bunurilor comune și la regularizarea datoriilor, în acest scop, se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soț, pe baza contribuției sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât și la îndeplinirea obligațiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că soții au avut o contribuție egală.

În conformitate cu dispozițiile art. 669 Cod civil, aplicabil prezentei cauze în temeiul art. 66 alin. 2 din Legea nr. 71/2011, încetarea coproprietății prin partaj poate fi cerută oricând, afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotărâre judecătorească, potrivit art. 670 din același act normativ, partajul putând fi făcut prin bună învoială sau prin hotărâre judecătorească, în condițiile legii.

În acord cu prevederile art. 676 alin. 1, regula în materia partajului bunurilor comune o constituie împărțirea acestora în natură, proporțional cu cota-parte a fiecărui coproprietar. Potrivit alin. 2, dacă bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil în natură, partajul se va face fie prin atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora, fie prin vânzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînțelegere, la licitație publică, în condițiile legii, și distribuirea prețului către coproprietari proporțional cu cota-parte a fiecăruia dintre ei.

Potrivit art. 680 alin. 1 și 2, fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor sau, după caz, al sumelor de bani ce i-au fost atribuite numai cu începere de la data stabilită în actul de partaj, dar nu mai devreme de data încheierii actului, în cazul împărțelii voluntare, sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, iar, în cazul imobilelor, numai dacă actul de partaj încheiat în formă autentică sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă, după caz, au fost înscrise în cartea funciară.

În acord cu prevederile art. 980 Cod procedură civilă, judecarea oricărei cereri de partaj privind bunuri asupra cărora părțile au un drept de proprietate comună se face după procedura prevăzută în prezentul titlu, cu excepția cazurilor în care legea prevede o altă procedură.

În concordanță cu dispozițiile art. 984 alin. 1 din același act normativ, dacă părțile nu ajung la o înțelegere sau nu încheie o tranzacție potrivit celor arătate la art. 983, instanța va stabili bunurile supuse împărțelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecăruia și creanțele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii față de alții. Dacă se împarte o moștenire, instanța va mai stabili datoriile transmise prin moștenire, datoriile și creanțele comoștenitorilor față de defunct, precum și sarcinile moștenirii.

Conform alin. 2, instanța va face împărțeala în natură. În temeiul celor stabilite potrivit alin. (1), ea procedează la formarea loturilor și la atribuirea lor. În cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o sumă în bani.

În consonanță cu dispozițiile art. 988, la formarea și atribuirea loturilor, instanța va ține seama, după caz, și de acordul părților, mărimea cotei-părți ce se cuvine fiecăreia din masa bunurilor de împărțit, natura bunurilor, domiciliul și ocupația părților, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărțeala, au făcut construcții sau îmbunătățiri cu acordul celorlalți coproprietari sau altele asemenea.

În ceea ce privește masa partajabilă, instanța reține că aceasta se compune din:

- imobil constând în suprafață de 5000 metri pătrați teren liber de construcții, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., care face parte indiviză din terenul în suprafață totală de 19975 mp, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., identificat cu nr. cadastral ........., mun. C........., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ........ din 11.06.2014 de BIN B.D.D., în valoare de 40.000 euro, conform raportului de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluare proprietăți imobiliare R. G.;

- imobil construcție tip – locuință parter, situat în intravilanul comunei M...., str. C...., nr...., județul C........., având regim de înălțime P, cu o suprafață construită la sol de 97 metri pătrați, realizată în proporție de 75%, aflată pe teren concesionat în suprafață de 1000 mp situat la aceeași adresă, identificată cu nr. cadastral .... – C1, înscrisă provizoriu în CF – U.A.T. M...., OCPI C......... – BCPI M...., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. .... din 03.10.2013 de BNP C. A., în valoare de 28813 lei, conform raportului de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluare proprietăți imobiliare R. G.;

-  autoturismul marca A........, nr. de identificare .............., nr. de înmatriculare ............., în valoare de 57125 lei, conform raportului de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic auto N.I.;

-  bunuri mobile (aparate și utilaje), în valoare totală de 11.467 lei, conform raportului de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluator M. D., constând în:

•HDD extern Samsung 640 GB, în valoare de 170 lei;

•Hard disk Seagate 500 GB, în valoare de 150 lei;

•Flash Pen USB 8 GB, în valoare de 17 lei;

•Sandwich maker Simbio, în valoare de 30 lei;

•Antenă satelit + accesorii, în valoare de 550 lei;

•Mașină spălat vase Bosh, în valoare de 1000 lei;

•Cuptor Teka, chiuvetă, hotă, plită gaz, baterie, în valoare de 1800 lei;

•Bicicletă Cross, în valoare de 1250 lei;

•Cameră Nikon 5200, în valoare de 1600 lei;

•Mixer Brown și aparat pâine, în valoare de 680 lei;

•echipament recepție satelit, în valoare de 320 lei;

•televizor LG ultra HD, în valoare de 2500 lei;

•aparat aer condiționat Samsung, în valoare de 1400 lei.

-  drept de creanță constând în contravaloarea îmbunătățirilor aduse apartamentului proprietatea pârâtului, situat în mun. C........., str. C... nr. ., bl. ., et.., ap. .., jud. C........., în valoare de 97644,07 lei, conform suplimentului la raportul de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluare proprietăți imobiliare R. G.;

-  20 părți sociale ale societății H.C.S SRL, identificată în Registrul Comerțului sub nr. J.............., CUI .............., în valoare de 200 lei;

-  sumele de bani constând în 118029,04 usd și 4365,29 lei, reprezentând:

1. lichidități existente în conturile bancare deschise pe numele pârâtului la R. Bank SA și B. SA, în valoare totală de 83029,04 usd și 4365,29 lei, astfel:

•cont curent R., ............., sold 11485,55 usd;

•cont curent R., ............., sold 1258,73 usd;

•cont economii R., ............., sold 10001,60 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 20260,40 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 10022,76 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 10.000 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 10.000 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 10.000 usd;

•cont curent R., ............., sold 3588,33 lei;

•cont curent B., ............., sold 424,17 usd;

•cont curent B., ............., sold 30 usd;

•cont curent B., .............i, sold 776,96 lei;

2. suma de 35.000 usd virată de pârâtul reconvenient în contul reclamantei pârâte anterior divorțului, cu titlu de sultă divorț.

În ceea ce privește bunurile mobile, instanța a procedat la includerea în masa partajabilă numai a bunurilor care au fost efectiv găsite de expert la momentul efectuării expertizei, fiind astfel certă existența acestora (f. 31, vol. VI). Instanța a înlăturat, din tabelul întocmit de expert, bunurile în dreptul cărora expertul a făcut mențiunea „aruncat”, apreciind că nu s-a dovedit existența acestora la momentul divorțului.

De asemenea, pentru a reține în sensul includerii lichidităților din conturile bancare în masa partajabilă, instanța a avut în vedere și dispozițiile art. 341 cod civil, potrivit căruia veniturile din muncă, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor sociale și altele asemenea, precum și veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală sunt bunuri comune, indiferent de data dobândirii lor, însă numai în cazul în care creanța privind încasarea lor devine scadentă în timpul comunității.

Cu privire la suma de 35.000 usd, instanța constată că reclamanta pârâtă nu a dovedit că parțial, respectiv în cuantum de 20.000 usd, această plată ar fi reprezentat restituirea unui împrumut al pârâtului către părinții soției. Susținerea reclamantei nu se coroborează cu alte probe din dosar, martora D.M.L. a arătat că acest aspect i-a fost relatat de reclamantă, iar raportat la veniturile soților din perioada 2009-2014, este dificil de crezut că aceștia nu au achitat timp de patru ani o datorie către părinții reclamantei. Martorul U.E. a declarat că știe că pârâtul a vrut să dezvolte o afacere cu un atelier auto, lucru care nu s-a întâmplat, dar nu știe de un împrumut de la socrii pârâtului.

Raportat la aceste aspecte, instanța reține că suma a fost transferată din contul bancar al pârâtului reconvenient în contul bancar al reclamantei pârâte cu titlu de sultă, într-o încercare de efectuare a unui partaj voluntar între soți, astfel încât este întemeiată cererea de restituire a sumei formulată de pârâtul reconvenient, din moment ce nu s-a ajuns la realizarea unei înțelegeri, fiind admisibilă cererea de repunere a părților în situația anterioară.

În continuare, raportat la faptul că reclamanta pârâtă a solicitat partajarea lichidităților aflate în conturile bancare ale pârâtului la data divorțului și că prin admiterea capătului de cerere privind restituirea sumei de 35.000 usd, s-ar completa patrimoniul pârâtului cu o sumă de bani ce s-ar fi aflat în conturile pârâtului la data divorțului, dacă nu ar fi încercat o înțelegere amiabilă cu reclamanta, instanța apreciază că această sumă face parte din masa partajabilă.

Cu privire la cuantumul contravalorii îmbunătățirilor aduse apartamentului situat în mun. C........., str. C... nr. ., bl. ., et.., ap. .., jud. C........., proprietatea pârâtului, instanța reține că reclamanta a depus la dosar factura de la E. I. SRL (f. 70, vol. VI), astfel încât valoarea creanței este de 97644,07 lei, conform suplimentului la raportul de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluare proprietăți imobiliare R. G..

Analizând relațiile transmise de R. Bank SA, instanța a apreciat că suma de 28,94 lei, reprezentând sold final al contului curent RO51RZBR0000060016666112 lei, nu poate fi inclusă în bunurile comune, întrucât acest cont nu avea activitate la momentul divorțului.

În ceea ce privește autoturismul Ford Fiesta de culoare argintie, dobândit de numita C. I. (mama reclamantei), la data de 17.12.2014, de la numitul S.D.E. (f. 11, vol. V), instanța nu reține ca fiind întemeiată cererea de a-l include în masa partajabilă, întrucât pârâtul reconvenient nu a dovedit că acesta este un bun dobândit de părți în timpul căsătoriei.

Astfel, faptul că pârâtul reconvenient a achitat suma de 574 lei pentru efectuarea unor lucrări service la acest autoturism la data de 23.12.2014 (f. 56, vol. IV), nu poate conduce la concluzia că acest autoturism a fost achiziționat de către pârât, nu de către cumpărătoarea C. I. astfel cum rezultă din contractul de vânzare cumpărare.

Instanța reține că în perioada respectivă părțile din prezenta cauză încercau, probabil, să ajungă la o înțelegere privind partajul voluntar, astfel încât motivele pentru care pârâtul reconvenient a achitat aceste servicii pot fi diverse, simpla plată a acestei facturi nefiind însă în măsură a proba dreptul de proprietate asupra autoturismului Ford Fiesta.

Pentru aceste motive, instanța va respinge cererea pârâtului reconvenient de includere în masa partajabilă a autoturismul Ford Fiesta de culoare argintie, dobândit de numita C. I. (mama reclamantei), la data de 17.12.2014, de la numitul S.D.E. (f. 11, vol. V).

În ceea ce privește autoturismul F........ de culoare verde, achiziționat de părți în timpul căsătoriei (f. 60, vol. IV), se reține că foștii soți nu au făcut cereri cu privire la acest bun, instanța nefiind investită să se pronunțe asupra acestuia. 

Având în vedere toate aspectele prezentate, raportat la valorile bunurilor mai sus precizate, instanța va constata că masa partajabilă are o valoare totală de 40000 euro, 118.029,04 usd și 199.614,36 lei.

Cu privire la cotele de proprietate ale părților, instanța reține că raportat la art. 357 alin 2 din Codul civil, în vederea efectuării partajului dintre soți, se determină mai întâi cota parte ce revine fiecăruia dintre soți pe baza contribuției sale atât la dobândirea bunurilor comune cât și la îndeplinirea obligațiilor comune și că, până la proba contrară, se prezumă că soții au avut o contribuție egală.

Prin urmare, instanța concluzionează că, indiferent că obiectul cererii îl constituie partaj asupra unui singur bun comun sau partaj asupra tuturor bunurilor comune ale soților, cota de contribuție a fiecărui soț va fi determinată unitar, iar nu prin raportare la dobândirea fiecărui bun, nefiind admisibil a se constata o cotă de contribuție de o anumită valoare pentru dobândirea unui bun imobil și o altă cotă de contribuție pentru dobândirea celorlalte bunuri comune, instanța fiind datoare să analizeze întreg ansamblul probator, pentru a statua asupra cotei de dobândire a tuturor bunurilor comune prin raportare și la îndeplinirea obligațiilor comune, pe întreaga perioadă a căsniciei părților.

Instanța reține că pentru a stabili contribuția soților la dobândirea bunurilor comune, trebuie avute în vedere nu numai aportul de ordin material pe parcursul căsătoriei, ci și munca prestată de aceștia în gospodărie, precum și de orice alte împrejurări de natură să contribuie la determinarea corectă și echitabilă a participării soților la patrimoniul comun, cum ar fi, de exemplu, cum este cazul în speță, gestionarea lucrărilor de renovare a locuinței părților, activitățile preliminare achiziționării autoturismului și a bunurilor imobile (căutare oferte, vizionare, discuții cu proprietarii anteriori), activități legate de îndeplinirea formalităților legale.

De asemenea, instanța nu poate ignora faptul că din înscrisurile depuse la dosar de reclamantă (f. 16-187, vol. I, f. 28-133, vol. II), constând în mesajele dintre părți din cursul căsătoriei, rezultă că soția petrecea o bună parte din timpul său pentru a se ocupa de diverse activități la solicitarea soțului său (ridicare diverse colete, formalități legate de firmă, transmiterea unor sume de bani către alte persoane cu diverse destinații, cum ar fi, de exemplu, plata salariilor la firmă).

În plus, instanța reține că din cuprinsul adeverinței depuse la fila 10, vol. I, coroborat cu declarația martorei D.M.L., cu susținerile reclamantei și cu răspunsul la întrebarea nr. 12 din interogatoriul adresat pârâtului, rezultă că soția nu a dat curs posibilităților de avansare în carieră sau oportunităților de a câștiga mai mulți bani din diverse proiecte, pentru a dedica cât mai mult timp familiei și satisfacerii nevoilor soților.

De asemenea, instanța reține că pârâtul a recunoscut la interogatoriu că reclamanta s-a ocupat parțial de renovarea apartamentului, de diverse demersuri la autorități și încheierea contractelor la utilități (f. 355-356, vol. II ).

În ceea ce privește aportul material al soților la veniturile familiei, instanța constată că, pe parcursul întregii căsătorii, pârâtul reconvenient a avut venituri salariale în cuantum de aproximativ 1.870.000 lei (88,57%), iar reclamanta pârâtă de 213628 lei (11,43%). La efectuarea acestui calcul, instanța a avut în vedere cursul valutar al dolarului din ziua intrării banilor în contul bancar, nu cursul valutar de 4,19 lei/usd cum a calculat pârâtul reconvenient.

De asemenea, instanța reține că în primele zece luni din căsnicie, în perioada septembrie 2008 – iulie 2009, pârâtul reconvenient nu a dovedit nicio sursă de venit, iar afirmația că avea fonduri din munca desfășurată anterior în USA, nu este susținută de nicio probă din dosar, din contră, este în contradicție cu cele două credite contractate de pârâtul reconvenient anterior căsătoriei de la B.... și B..... În consecință, instanța constată că, în această perioadă, reclamanta pârâtă este cea care a susținut financiar familia.

În final, instanța are în vedere cheltuielile efectuate de ambele părți în cursul căsniciei. Astfel, atât din răspunsul la interogatoriul pârâtului ( recunoaște că a cumpărat scuter, skijet, parapantă, autoturism Nissan - f. 354, vol. II), cât și din declarația martorilor U.E. și D.M.L. (f. 83, f. 81, vol. VI), coroborate cu înscrisurile care conțin mesajele dintre părți din cursul căsătoriei, în special cele referitoare la colete, rezultă că pârâtul cheltuia o mare parte din salariu pentru satisfacerea unor nevoi personale. Pe de altă parte, susținerea că reclamanta avea cheltuieli exagerate raportat la veniturile sale, nu este susținută de probatoriul administrat în cauză, fiind relevante sub acest aspect discuțiile referitoare la permisiunea obținută de la soț de a-și achiziționa ciorapi sau colanți, nu foarte scumpi (f. 17 verso, vol. I). Facturile depuse de pârâtul reconvenient odată cu cererea reconvențională susțin aceeași teză probatorie a unui nivel de trai cu cheltuieli relativ rezonabile în raport cu salariul reclamantei.

O singură factură în cuantum de 618,86 usd (f. 217, vol. I), reprezentând contravaloarea a 15 perechi pantofi, nu poate conduce la concluzia că reclamanta a cheltuit sume de bani foarte mari pentru nevoile proprii, pe întreaga durată a căsătoriei, atâta vreme cât mesajele dintre părți relevă o situație contrară, soția justificând soțului toate cheltuielile efectuate pe întreaga durată a căsniciei.

Mai reține instanța că afirmația pârâtului reconvenient referitoare la achitarea în cursul căsătoriei a unui credit contractat de reclamanta pârâtă anterior căsătoriei, nu este susținută de nicio probă. În schimb, pe parcursul căsniciei, au fost achitate cele două credite contractate de pârâtul reconvenient anterior căsătoriei de la B.... (973,52 euro) și B.... ( cca. 18500 lei).

Mai mult, instanța nu poate reține ca fiind întemeiată cererea pârâtului reconvenient de a constata contribuția sa de 100% la dobândirea bunurilor comune, atâta vreme cât chiar și soțul, la momentul divorțului, i-a oferit soției suma de 35.000 usd cu titlu de sultă, recunoscând astfel implicit contribuția acesteia la dobândirea bunurilor comune.

Cu privire la cadourile scumpe la care a făcut referire pârâtul reconvenient în cursul cererii reconvenționale, instanța reține că nu a fost investită cu capete de cerere privind asemenea bunuri.

Astfel, la stabilirea cotelor de contribuție a soților, instanța va avea în vedere, pentru întreaga durată a căsătoriei, atât veniturile salariale ale celor doi și activitățile depuse de fiecare dintre ei pentru susținerea familiei, cât și cheltuielile făcute de cei doi soți.

Raportat la toate aceste aspecte, instanța va constata că părțile au contribuit în cote inegale la dobândirea bunurilor, reclamanta C.R.R., în proporție de 30%, iar pârâtul G.D., în proporție de 70%.

Asupra ieșirii din indiviziune a părților, în raport de masa partajabilă stabilită și de cotele de proprietate ale părților, ținând cont de concluziile rapoartelor de expertiză efectuate în cauză, precum și de faptul că ambele părți au specificat în mod expres că solicită atribuirea în natură a imobilului în suprafață de 5000 mp, situat în intravilanul mun. C........., instanța va dispune astfel:

Va atribui către reclamanta pârâtă C.R.R. dreptul de proprietate asupra imobilului constând teren liber de construcții, în suprafață de 1500 metri pătrați, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., care face parte indiviză din terenul în suprafață totală de 19975 mp, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., identificat cu nr. cadastral ........., mun. C........., reprezentând cotă parte de 30% din dreptul de proprietate asupra imobilului în suprafață de 5000 mp, dobândit de ambele părți prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ........ din 11.06.2014 de BIN B.D.D. (valoare 12000 euro).

Va atribui către pârâtul reconvenient G.D. dreptul de proprietate asupra imobilului constând teren liber de construcții, în suprafață de 3500 metri pătrați, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., care face parte indiviză din terenul în suprafață totală de 19975 mp, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., identificat cu nr. cadastral ........., mun. C........., reprezentând cotă parte de 70% din dreptul de proprietate asupra imobilului în suprafață de 5000 mp, dobândit de ambele părți prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ........ din 11.06.2014 de BIN B.D.D. (valoare 28000 euro).

Pentru a dispune astfel, instanța are în vedere faptul că suprafața de teren de 5000 mp este deținută de părțile din prezenta cauză, în indiviziune cu alte persoane, făcând parte dintr-o suprafață totală de 19975 mp, din care alți 5000 mp aparțin numitului B.D.C., iar diferența de 9975 mp aparține numitului Z.E. (f. 245, vol. IV).

Or, atâta vreme cât niciuna dintre părțile din prezenta cauză nu a înțeles să solicite ieșirea din indiviziune cu privire la întreaga suprafață de teren și în contradictoriu cu ceilalți coproprietari, iar capătul de cerere formulat de reclamantă privind ieșirea din indiviziune cu privire la suprafața de 10000 mp a fost anulat, ca netimbrat, prin încheierea din data de 24.04.2018, instanța constată că nu se poate partaja efectiv în natură acest imobil, în prezenta cauză.

În consecință, instanța  concluzionează că partajul se va efectua prin atribuirea către fiecare dintre părțile din prezenta cauză a unei cote indivize de teren, corespunzătoare cotei de contribuție la bunurile comune dobândite în cursul căsătoriei.

Cu privire la părțile sociale ale societății SC H.C.S SRL, instanța reține că valoarea declarată a celor 20 de părți sociale este de 200 lei, corespunzătoare capitalului social subscris, iar potrivit expertizei contabile efectuate în cauză, valoarea contabilă a unei părți sociale este 0 lei.

De asemenea, din analiza documentelor contabile atașate expertizei, instanța reține că societatea datorează asociatului (pârâtul reconvenient G.D. suma de 45.550 lei (f. 53, f. 62 vol. V).

În plus, instanța are în vedere răspunsul pârâtului la întrebările numărul 15 și 16 din interogatoriu (f. 355 verso, vol. II) coroborat cu susținerile reclamantei și cu declarația martorului U.E. (f. 83, vol. VI), din care rezultă că bunuri de o valoare relevantă au fost achiziționate de pârât, fiind trecută la rubrica cumpărător firma acestuia.

Raportat la aceste aspecte, instanța apreciază că modalitatea cea mai echitabilă de partajare a acestor părți sociale este în natură fiecărei părți urmând a-i fi atribuite un număr de părți sociale proporționale cotei sale de contribuție.

În consecință, instanța va atribui către reclamanta pârâtă C.R.R. dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile constând în 6 părți sociale ale societății SC H.C.S SRL, identificată în Registrul Comerțului sub nr. J.............., CUI .............., în valoare de 60 lei.

De asemenea, va atribui către pârâtul reconvenient G.D. dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile constând în 14 părți sociale ale societății H.C.S SRL, identificată în Registrul Comerțului sub nr. J.............., CUI .............., în valoare de 140 lei.

Cu privire la celelalte bunuri din masa partajabilă, instanța reține că pârâtul reconvenient a solicitat atribuirea tuturor bunurilor, iar reclamanta pârâtă a fost de acord cu atribuirea acestor bunuri către fostul soț.

În consecință, raportat la poziția părților, instanța va atribui către pârâtul reconvenient G.D. dreptul de proprietate asupra imobilului constând în construcție tip – locuință parter, situată în intravilanul comunei M...., str. C...., nr...., județul C........., având regim de înălțime P, cu o suprafață construită la sol de 97 metri pătrați, realizată în proporție de 75%, aflată pe teren concesionat în suprafață de 1000 mp situat la aceeași adresă, identificată cu nr. cadastral .... – C1, înscrisă provizoriu în CF – U.A.T. M...., OCPI C......... – BCPI M...., în valoare de 28813 lei.

De asemenea, va atribui către pârâtul reconvenient G.D. dreptul de proprietate asupra bunului mobil constând în autoturismul marca A........, nr. de identificare .............., nr. de înmatriculare ............., în valoare de 57125 lei.

De asemenea, va atribui către pârâtul reconvenient G.D. dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile (valoare 11467 lei) constând în:

•HDD extern Samsung 640 GB, în valoare de 170 lei;

•Hard disk Seagate 500 GB, în valoare de 150 lei;

•Flash Pen USB 8 GB, în valoare de 17 lei;

•Sandwich maker Simbio, în valoare de 30 lei;

•Antenă satelit + accesorii, în valoare de 550 lei;

•Mașină spălat vase Bosh, în valoare de 1000 lei;

•Cuptor Teka, chiuvetă, hotă, plită gaz, baterie, în valoare de 1800 lei;

•Bicicletă Cross, în valoare de 1250 lei;

•Cameră Nikon 5200, în valoare de 1600 lei;

•Mixer Brown și aparat pâine, în valoare de 680 lei;

•echipament recepție satelit, în valoare de 320 lei;

•televizor LG ultra HD, în valoare de 2500 lei;

•aparat aer condiționat Samsung, în valoare de 1400 lei.

Totodată, va atribui către pârâtul reconvenient G.D. dreptul de proprietate asupra bunului mobil constând în drept de creanță constând în contravaloarea îmbunătățirilor aduse apartamentului proprietatea pârâtului, situat în mun. C........., str. C... nr. ., bl. ., et.., ap. .., jud. C........., în valoare de 97644,07 lei, conform suplimentului la raportul de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluare proprietăți imobiliare R. G..

În ceea ce privește lichiditățile din conturile bancare ale pârâtului la data divorțului (în care se include și suma de 35.000 usd), instanța constată că din sumele de bani constând în 118.029,04 usd (83.029,04 usd în conturi + 35.000 usd) și 4.365,29 lei, reclamantei pârâte i se cuvine suma de 35.408,72 usd și suma de 1.309,58 lei, iar pârâtului reconvenient  suma de 82.620,32 usd și suma de 3.055,71 lei.

Totodată, se reține că pârâtul reconvenient a achitat reclamantei pârâte suma de 35.000 usd, cu titlu de sultă divorț, la data de 04.11.2014, respectiv 14.11.2014 (f. 255, f. 287, vol. I).

În consecință, reclamanta ar mai avea dreptul la diferența de 408,72 usd ( *4,19 lei/usd = 1712,53 lei), care se adaugă la suma de 1309,58 lei, mai sus arătată, rezultând suma de 3022,11 lei (diferență cotă parte din lichidități conturi).

De asemenea, reclamanta are dreptul la plata contravalorii cotei de 30 % din bunurile atribuite în mod exclusiv pârâtului, în valoare totală de 195049,07 lei (28813 lei + 57125 lei + 11467 lei + 97644,07 lei), adică la suma de 58514,72 lei, la care se adaugă la suma de 3022,11 lei, mai sus arătată, rezultând în final suma de 61536,83 lei.

Având în vedere toate considerentele arătate, instanța va compensa valoric loturile părților și, în final, va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 61536,83 lei, cu titlu de sultă, în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Cu privire la capetele de cerere accesorii vizând obligarea părților adverse la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariile avocaților, onorariile experților și taxele judiciare de timbru, sunt avute în vedere dispozițiile art. 453 C.pr.civ., în conformitate cu care partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuielile de judecată.

Pe de altă parte, instanța reține că, specific procesului de partaj judiciar este caracterul de iudicium duplex, care conferă părților atât calitatea de reclamant, cât și pe cea de pârât. Această caracteristică face ca acțiunea de partaj să profite tuturor părților, astfel încât acestea trebuie să suporte în mod proporțional, conform cotelor de proprietate, cheltuielile legate de ieșirea din indiviziune.

Întrucât reclamanta a achitat suma de 3132 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru (f. 4, f. 352, vol. I și f. 18, vol. II), suma de 2200 lei cu titlu de onorariu expert (f. 8, 9, 10, 129, vol. IV, f. 2, vol. VI) și suma de 2000 lei reprezentând onorariu avocat (f. 90, vol. VI), iar pârâtul a achitat suma de 19238,24 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru (f. 342 - 344, vol. I și f. 4,5,19, vol. II), suma de 1700 lei cu titlu de onorariu expert (f. 23-25, vol. IV) și suma de 4600 lei reprezentând onorariu avocat (f. 88, vol. VI).

De asemenea, în cheltuielile de judecată efectuate de reclamanta pârâtă trebuie inclusă și suma de 18835,87 lei, cu privire la care prin încheierea din data de 31.01.2019, pronunțată de Judecătoria C........., în dosarul nr. 31389/212/2015/a2, s-a admis cererea de ajutor public judiciar formulată de reclamantă și s-a dispus eșalonarea plății taxei judiciare de timbru în 48 rate lunare.

În consecință, instanța reține că reclamanta a efectuat cheltuieli de judecată în cuantum total de 26.167,87 lei, iar pârâtul în cuantum de 25.538,24 lei. Din totalul cheltuielilor efectuate de ambele părți, în cuantum de 51.706,11 lei, reclamantei îi revine obligația de a suporta suma de 15.511,83 lei, iar pârâtului suma de 36194,27 lei.

În temeiul dispozițiilor art. 453 al. 2  Cod procedură civilă, instanța va compensa cheltuielile de judecată efectuate de cele două părți și, în final, va obliga pârâtul G.D. să plătească reclamantei C.R.R. suma de 10656,03 lei, cu acest titlu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată și precizată, de reclamanta C.R.R., CNP 2790207131269 și domiciliul procesual ales în C......... în contradictoriu cu pârâtul G.D., CNP ... domiciliul procesual ales în C...........

Admite în parte cererea reconvențională formulată și precizată de pârâtul reconvenient G.D. în contradictoriu cu reclamanta pârâtă C.R.R..

Constată că masa partajabilă se compune din:

- imobil constând în suprafață de 5000 metri pătrați teren liber de construcții, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., care face parte indiviză din terenul în suprafață totală de 19975 mp, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., identificat cu nr. cadastral ........., mun. C........., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ........ din 11.06.2014 de BIN B.D.D., în valoare de 40.000 euro, conform raportului de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluare proprietăți imobiliare R. G.;

- imobil construcție tip – locuință parter, situat în intravilanul comunei M...., str. C...., nr...., județul C........., având regim de înălțime P, cu o suprafață construită la sol de 97 metri pătrați, realizată în proporție de 75%, aflată pe teren concesionat în suprafață de 1000 mp situat la aceeași adresă, identificată cu nr. cadastral .... – C1, înscrisă provizoriu în CF – U.A.T. M...., OCPI C......... – BCPI M...., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. .... din 03.10.2013 de BNP C. A., în valoare de 28813 lei, conform raportului de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluare proprietăți imobiliare R. G.;

-  autoturismul marca A........, nr. de identificare .............., nr. de înmatriculare ............., în valoare de 57125 lei, conform raportului de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic auto N.I.;

-  bunuri mobile (aparate și utilaje), în valoare totală de 11.467 lei, conform raportului de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluator M. D., constând în:

•HDD extern Samsung 640 GB, în valoare de 170 lei;

•Hard disk Seagate 500 GB, în valoare de 150 lei;

•Flash Pen USB 8 GB, în valoare de 17 lei;

•Sandwich maker Simbio, în valoare de 30 lei;

•Antenă satelit + accesorii, în valoare de 550 lei;

•Mașină spălat vase Bosh, în valoare de 1000 lei;

•Cuptor Teka, chiuvetă, hotă, plită gaz, baterie, în valoare de 1800 lei;

•Bicicletă Cross, în valoare de 1250 lei;

•Cameră Nikon 5200, în valoare de 1600 lei;

•Mixer Brown și aparat pâine, în valoare de 680 lei;

•echipament recepție satelit, în valoare de 320 lei;

•televizor LG ultra HD, în valoare de 2500 lei;

•aparat aer condiționat Samsung, în valoare de 1400 lei.

-  drept de creanță constând în contravaloarea îmbunătățirilor aduse apartamentului proprietatea pârâtului, situat în mun. C........., str. C... nr. ., bl. ., et.., ap. .., jud. C........., în valoare de 97644,07 lei, conform suplimentului la raportul de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluare proprietăți imobiliare R. G.;

-  20 părți sociale ale societății H.C.S SRL, identificată în Registrul Comerțului sub nr. J.............., CUI .............., în valoare de 200 lei;

-  sumele de bani constând în 118029,04 usd și 4365,29 lei, reprezentând:

1. lichidități existente în conturile bancare deschise pe numele pârâtului la R. Bank SA și B. SA, în valoare totală de 83029,04 usd și 4365,29 lei, astfel:

•cont curent R., ............., sold 11485,55 usd;

•cont curent R., ............., sold 1258,73 usd;

•cont economii R., ............., sold 10001,60 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 20260,40 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 10022,76 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 10.000 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 10.000 usd;

•cont depozit R. nr. ............., sold 10.000 usd;

•cont curent R., ............., sold 3588,33 lei;

•cont curent B., ............., sold 424,17 usd;

•cont curent B., ............., sold 30 usd;

•cont curent B., ............., sold 776,96 lei;

2. suma de 35.000 usd virată de pârâtul reconvenient în contul reclamantei pârâte anterior divorțului, cu titlu de sultă divorț.

Constată că masa partajabilă are o valoare totală de 40000 euro, 118.029,04 usd și 199.614,36 lei.

Constată că bunurile imobile și mobile, ce constituie masa partajabilă mai sus arătată, se află în coproprietatea părților C.R.R. și G.D., în cote de 30 % aparținând reclamantei pârâte și 70% aparținând pârâtului reconvenient.

Dispune ieșirea părților din indiviziune astfel:

Atribuie către reclamanta pârâtă C.R.R. dreptul de proprietate asupra imobilului constând teren liber de construcții, în suprafață de 1500 metri pătrați, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., care face parte indiviză din terenul în suprafață totală de 19975 mp, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., identificat cu nr. cadastral ........., mun. C........., reprezentând cotă parte de 30% din dreptul de proprietate asupra imobilului în suprafață de 5000 mp, dobândit de ambele părți prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ........ din 11.06.2014 de BIN B.D.D. (valoare 12000 euro).

Atribuie către reclamanta pârâtă C.R.R. dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile constând în 6 părți sociale ale societății SC H.C.S SRL, identificată în Registrul Comerțului sub nr. J.............., CUI .............., în valoare de 60 lei.

Atribuie către pârâtul reconvenient G.D. dreptul de proprietate asupra imobilului constând teren liber de construcții, în suprafață de 3500 metri pătrați, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., care face parte indiviză din terenul în suprafață totală de 19975 mp, situat în intravilanul municipiului C........., sola ..., parcela A..., lot 1, jud. C........., identificat cu nr. cadastral ........., mun. C........., reprezentând cotă parte de 70% din dreptul de proprietate asupra imobilului în suprafață de 5000 mp, dobândit de ambele părți prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ........ din 11.06.2014 de BIN B.D.D. (valoare 28000 euro).

Atribuie către pârâtul reconvenient G.D. dreptul de proprietate asupra imobilului constând în construcție tip – locuință parter, situată în intravilanul comunei M...., str. C...., nr...., județul C........., având regim de înălțime P, cu o suprafață construită la sol de 97 metri pătrați, realizată în proporție de 75%, aflată pe teren concesionat în suprafață de 1000 mp situat la aceeași adresă, identificată cu nr. cadastral .... – C1, înscrisă provizoriu în CF – U.A.T. M...., OCPI C......... – BCPI M...., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. .... din 03.10.2013 de BNP C. A., în valoare de 28813 lei.

Atribuie către pârâtul reconvenient G.D. dreptul de proprietate asupra bunului mobil constând în autoturismul marca A........, nr. de identificare .............., nr. de înmatriculare ............., în valoare de 57125 lei.

Atribuie către pârâtul reconvenient G.D. dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile (valoare 11467 lei) constând în:

•HDD extern Samsung 640 GB, în valoare de 170 lei;

•Hard disk Seagate 500 GB, în valoare de 150 lei;

•Flash Pen USB 8 GB, în valoare de 17 lei;

•Sandwich maker Simbio, în valoare de 30 lei;

•Antenă satelit + accesorii, în valoare de 550 lei;

•Mașină spălat vase Bosh, în valoare de 1000 lei;

•Cuptor Teka, chiuvetă, hotă, plită gaz, baterie, în valoare de 1800 lei;

•Bicicletă Cross, în valoare de 1250 lei;

•Cameră Nikon 5200, în valoare de 1600 lei;

•Mixer Brown și aparat pâine, în valoare de 680 lei;

•echipament recepție satelit, în valoare de 320 lei;

•televizor LG ultra HD, în valoare de 2500 lei;

•aparat aer condiționat Samsung, în valoare de 1400 lei.

Atribuie către pârâtul reconvenient G.D. dreptul de proprietate asupra bunului mobil constând în drept de creanță constând în contravaloarea îmbunătățirilor aduse apartamentului proprietatea pârâtului, situat în mun. C........., str. C... nr. ., bl. ., et.., ap. .., jud. C........., în valoare de 97644,07 lei, conform suplimentului la raportul de expertiză efectuat în cauză de expert tehnic evaluare proprietăți imobiliare R. G.;

Atribuie către pârâtul reconvenient G.D. dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile constând în 14 părți sociale ale societății H.C.S SRL, identificată în Registrul Comerțului sub nr. J.............., CUI .............., în valoare de 140 lei.

Constată că din sumele de bani constând în 118029,04 usd și 4365,29 lei, reclamantei pârâte i se cuvine suma de 35408,72 usd și suma de 1309,58 lei, iar pârâtului reconvenient  suma de 82620,32 usd și suma de 3055,71 lei.

Constată că pârâtul reconvenient a achitat reclamantei pârâte suma de 35000 usd, cu titlu de sultă divorț, la data de 04.11.2014, respectiv 14.11.2014.

Compensează valoric loturile părților și, în final, obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 61536,83 lei, cu titlu de sultă, în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Compensează cheltuielile de judecată efectuate de cele două părți și, în final, obligă pârâtul G.D. să plătească reclamantei C.R.R. suma de 10656,03 lei, cu acest titlu.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei hotărâri. Cererea de apel se va depune la Judecătoria C..........

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, ....

PREȘEDINTE, GREFIER,

Domenii speta