Art. 229 Cod penal – suspendare sub supraveghere.

Sentinţă penală 249 din 10.10.2019


Prin rechizitoriul nr.2137/P/2017 din 29.08.2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani, a fost trimis în judecată, în stare de de libertate, inculpatul U. A.-I., pentru săvârşirea infracţiunii de Furt calificat, prev. de art. 228 al. 1 – 229 al. 1 lit.b,d şi alin 2 lit b Cod penal.

În fapt, s-au reţinut în rechizitoriu urmǎtoarele:

În data de 02/03.07.2017, pe timp de noapte, inculpatul U. A.-I. a pătruns prin spargerea unui geam şi escaladarea acestuia în locuinţa persoanei vătămate M. M., de unde a sustras un laptop marca Lenovo şi un DVD marca Tesco de culoare neagră, ce aparţineau fiului acesteia, M. F.-I.

În latura civilă a cauzei persoana vătămată M. F.-I. s-a constituit parte civilă cu suma de 700 lei reprezentând contravaloarea unui televizor marca Philips şi a unor boxe despre care a afirmat că le-a sustras inculpatul U. A.-I.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta nu figurează cu antecedente penale.

În cursul judecăţii, la termenul cu procedură completă din data de 19.06.2019, anterior începerii cercetării judecătoreşti, inculpatul U. A.-I., asistat fiind de apărător din oficiu, a arătat că înţelege să recunoască în totalitate săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanţei şi a solicitat, în temeiul dispoziţiilor art. 374 alin. 4, 375 şi 377 C.proc.pen., ca judecarea cauzei să se facă prin aplicarea procedurii speciale în cazul recunoaşterii învinuirii.

Instanţa, după punerea în discuţia contradictorie, în baza art. 374 alin. 4 C.proc.pen., a admis cererea inculpatului de judecare în cazul recunoaşterii învinuirii şi a reţinut cauza spre soluţionare.

Analizând actele şi lucrările dosarului de faţă, prin coroborarea probatoriilor administrate atât în cursul urmării penale cât şi în cursul cercetǎrii judecǎtoreşti, instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:

Din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că în data de 02/03.07.2017, pe timp de noapte, inculpatul U. A.-I. a pătruns prin spargerea unui geam şi escaladarea acestuia în locuinţa persoanei vătămate M. M. de unde a sustras un laptop marca Lenovo şi un DVD marca Tesco de culoare neagră, ce aparţineau fiului acesteia, M. F-I.

Astfel, cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului, organele de anchetă au identificat urmele de efracţie precum şi urmele papilare ale inculpatului U. A.-I, conform raportului criminalistic nr.180346 din data de 07.10.2017.

De asemenea, cu ocazia percheziţiei domiciliare, la locuinţa inculpatului au fost identificate laptopul marca Lenovo şi un DVD marca Tesco de culoare neagră sustrase din locuinţa persoanei vătămate, bunuri care au fost recunoscute şi predate acesteia conform proceselor verbale întocmite de organele de poliţie şi aflate la dosarul de urmărire penală.

În cursul urmăririi penale s-a realizat şi procedeul probatoriu al reconstituirii faptei, ocazie cu care în prezenţa martorilor asistenţi, inculpatul U. A.-I. a arătat în detaliu modul în care a pătruns prin efracţie în locuinţa persoanei vătămate de unde a sustras bunurile.

Fiind audiat în calitate de suspect şi inculpat, U. A.-I. a avut iniţial o poziţie oscilantă de nerecunoaştere a faptei, ulterior, audiat ca inculpat, acesta recunoscând fapta aşa cum s-a reţinut în rechizitoriu.

Astfel, instanţa constată că fapta de furt calificat reţinută în sarcina inculpatului U. A.-I. a fost dovedită prin probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, există şi a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege de către inculpat, motiv pentru care instanţa va proceda la stabilirea şi individualizarea pedepsei.

În drept, fapta inculpatului U. A.-I. constând în aceea că în data de 02/03.07.2017, pe timp de noapte, a pătruns prin spargerea unui geam şi escaladarea acestuia în locuinţa persoanei vătămate M. M. de unde a sustras un laptop marca Lenovo şi un DVD marca Tesco de culoare neagră, ce aparţineau fiului acesteia, M. F.-I. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de Furt calificat, prev. de art. 228 al. 1 – 229 al. 1 lit.b,d şi alin 2 lit b Cod penal.

Elementul material al laturii obiective al infracţiunii de furt calificat se concretizează în fapta inculpatului de a sustrage fără drept laptopul şi dvd-ul persoanei vătămate M. F.-I., bunuri aflate în paza persoanei vătămate M. M.

Urmarea imediată a infracţiunii comise constă în prejudicierea patrimoniului persoanei vătămate prin împosedarea bunurilor acesteia de către inculpat.

Între elementul material şi urmarea imediată, mai sus analizatǎ, există o legătură de cauzalitate, rezultând din materialitatea faptei.

 Fapta de furt calificat a fost comisă de inculpat în condiţiile circumstanţelor agravante speciale, prev de art.229 alin.1 lit.b, d şi alin.2 lit.b C.pen. respectiv pe timp de noapte, prin efracţie/escaladare, respectiv prin violare de domiciliu, fapt ce atrage incidenţa limitelor speciale de pedeapsă între 2 şi 7 ani închisoare.

Din punct de vedere al laturii subiective, instanţa reţine că poziţia psihică a inculpatului faţă de fapta comisă şi faţă de urmările acesteia a fost cea specifică intenţiei directe, prevăzute de dispoziţiile art. 16 alin. 3 lit. a din C.pen., acesta prevăzând rezultatul faptei sale, respectiv prejudiciul produs patrimoniului persoanei vǎtǎmate, urmărind totodată, producerea lui prin sǎvârşirea faptei.

Constatând, aşadar, că sunt îndeplinite condiţiile cumulativ prevăzute de art. 396 alin. 2 C.proc.pen., respectiv că, dincolo de orice îndoială rezonabilă, fapta reţinută în sarcina inculpatului U. A.-I există, constituie infracţiune sub aspect obiectiv şi subiectiv şi a fost săvârşită de acesta, instanţa va dispune condamnarea sa pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată în prezentul dosar.

Instanţa va avea în vedere că funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei, pot fi realizate numai printr-o corectă proporţionare a acesteia, care să ţină seama şi de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se reintegreze în societate.

La alegerea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului U. A.-I. precum şi pentru o justă individualizare a cuantumului acesteia, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 74 alin. 1 C.pen., dând totodată eficienţă în prezenta cauzǎ şi dispoziţiilor art. 396 alin. 10 C.proc.pen.

Pentru stabilirea pedepsei care va fi aplicată inculpatului U. A.-I., instanţa va avea în vedere şi criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevǎzute de dispoziţiile art. 74 alin. 1 lit. a-g C.pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului.

În contextul elementelor de individualizare prevǎzute de art. 74 alin. 1 lit. a-g C.pen., analizând gravitatea infracţiunilor săvârşite şi periculozitatea infractorului, instanţa reţine, în primul rând, faptul că limitele speciale de pedeapsă stabilite pentru infracţiunea de Furt calificat prev. de art. 228 al. 1 – 229 al. 1 lit b,d şi alin 2 lit b Cod penal, sunt situate între 2 ani şi 7 ani închisoare.

Faţă de dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.proc.pen., instanţa reţine că inculpatul U A.-I., recunoscând săvârşirea infracţiunii şi fiindu-i admisǎ cererea de judecare potrivit procedurii simplificate în cazul recunoaşterii învinuirii, va  beneficia de reducerea cu o treime a limitelor speciale de pedeapsă cu închisoarea prevăzute de lege.

Aplicând, aşadar, în privinţa inculpatului cauza legală de reducere a pedepsei prevǎzutǎ de dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.proc.pen., instanţa urmează să aplice acestuia pentru infracţiunea de Furt calificat prev. de art. 228 al. 1 – 229 al. 1 lit b,d şi alin 2 lit b Cod penal, o pedeapsă cu închisoarea între limitele speciale reduse cu o treime, respectiv între 1 an şi 4 luni închisoare şi 4 ani şi 8 luni închisoare.

În demersul de stabilire a cuantumului concret al pedepsei ce va fi aplicată inculpatului U. A.-I. pentru infracţiunea săvârşită, între limitele speciale astfel cum au fost ele reduse, instanţa va ţine seama şi de ansamblul celorlalte criterii de individualizare prescrise de textul art. 74 alin. 1 C.pen., analizând, totodată, atât gravitatea infracţiunii săvârşite cât şi periculozitatea infractorului.

Astfel, pe de o parte instanţa constată că modalitatea în care a acţionat inculpatul respectiv pe timp de noapte, prin efracţie/escaladare, violare de domiciliu, evidențiază curaj infracțional și lipsă de respect față de patrimoniul persoanei vătămate, inculpatul profitând de asemenea de împrejurarea relaţiei de amiciţie pe care o avea cu persoana vătămată M. F.-I.

 Pe de altă parte, instanța observă că inculpatul nu figurează în cazierul judiciar cu antecedente penale, faptul că bunurile sustrase au fost recuperate precum şi atitudinea de colaborare a inculpatului cu organele de anchetă, acesta optând în faza de judecată pentru procedura simplificată în cazul recunoaşterii învinuirii.

Punând, aşadar, în balanţă ansamblul tuturor circumstanţelor de natură a caracteriza fapta şi persoana inculpatului, instanţa apreciază că, pentru prevenirea sǎvârşirii de noi infracţiuni de cǎtre inculpat şi formarea unei atitudini corecte a acestuia faţǎ de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socialǎ, o pedeapsă de 2 ani închisoare aplicatǎ inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de Furt calificat prev. de art. 228 al. 1 – 229 al. 1 lit b,d şi alin 2 lit b Cod penal este aptă să răspundă scopului pedepsei penale.

 Cât priveşte aplicarea pedepsei complementare, chiar dacă art.228, art.229 C.pen. care reglementează infracţiunea de furt calificat nu prevede în mod imperativ interzicerea exercitării unor drepturi, având în vedere stresul produs persoanei vătămate prin acțiunea de furt comisă de inculpat precum şi necesitatea de a impune garanţii legale suplimentare că inculpatul va evita să se mai apropie de locuinţa persoanei vătămate, având în vedere că persoana vătămată a reclamat că se simte ameninţată de inculpat, apreciind că inculpatul prin acţiunile sale s-a făcut nedemn de a mai ocupa o funcţie publică, în temeiul dispoziţiilor art.66 alin.1 a, b, k, n, o C.pen., va aplica inculpatului U. A.-I. pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public precum, dreptul de a se apropia de persoana vătămată M. M. şi de locuinţa acesteia din sat/comuna O, jud.I, la o distanţă mai mică de 10 de metri, pe o durată de 3 ani prevăzută de art.66 alin.1 C.pen.

Potrivit art. 65 alin. 1 C.pen., pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi d-o C.pen., a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară.

Având în vedere că instanţa va aplica inculpatului U. A.-I. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 a, b, k, n, o C.pen., din interpretarea dispoziţiilor art.65 alin.1 C.pen. rezultă că în mod obligatoriu instanţa va aplica acestuia pe lângă infracţiunea de furt calificat şi pedeapsa accesorie a interzicerii aceloraşi drepturi care au fost interzise ca pedeapsă complementară.

Cât priveşte modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului U. A.-I. prin prezenta sentinţă penală, instanţa apreciază că gravitatea faptei este incontestabilă, însă având în vedere că acesta se află la primul contact cu legea penală, având în vedere atitudinea sa de recunoaştere a faptei, apreciind că inculpatul mai facil se poate îndrepta în mediul liber, instanţa apreciază că acesta poate beneficia sub condiţia strictei supravegheri de beneficiul suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Drept urmare, în baza art. 91 alin. 1 lit. a-d C.pen., instanţa va dispune suspendarea sub supraveghere a executǎrii pedepsei aplicate prin prezenta sentinţă penală în sarcina inculpatului pe durata de 2 ani, ce constituie termen de supraveghere pentru inculpat, şi care, potrivit art. 92 alin. 2 C.pen., se calculeazǎ de la data rǎmânerii definitive a prezentei hotǎrâri penale.

În baza art. 93 alin. 1 C.pen., instanţa va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea lui;

c) să anunţe Serviciul de Probaţiune Iaşi, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice Serviciului de Probaţiune Iaşi schimbarea locului de muncă;

e) să comunice Serviciului de Probaţiune Iaşi informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lui de existenţă.

 În vederea facilitării reintegrării sociale, având în vedere de asemenea lipsa conştientizării urmările sociale ale faptei săvârşite, instanţa apreciază că frecventarea unor programe de reintegrare socială vor avea un efect benefic asupra capacitǎţii viitoare a inculpatului de a se integra corect în societate, motiv pentru care, în baza art. 93 alin. 2 lit.b C.pen., va impune inculpatului să execute următoarele obligaţii: să frecventeze cel puţin un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Iaşi sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 C.pen., instanţa va obliga inculpatul ca, pe parcursul termenului de supraveghere, sǎ presteze o muncǎ neremuneratǎ în folosul comunitǎţii pe o perioada de 100 de zile lucrǎtoare, activitate care se va desfǎşura fie în cadrul Primăriei comunei O., judeţul I, fie în cadrul instituţiilor pe care le gestionează din punct de vedere administrativ, instituţie ca va fi stabilită de către consilierul de probaţiune ca urmare a evaluării efectuate conform art.51 alin.1 din Legea nr.253/2013, afară de cazul când din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

În baza art. 91 alin. 4 C.pen., instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., referitoare la posibilitatea revocǎrii beneficiului suspendǎrii executǎrii pedepsei sub supraveghere în caz de sǎvârşire a vreunei infracţiuni ori de nerespectare a mǎsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă ori stabilite de lege sau a nerespectǎrii integrale a obligaţiilor civile.

Pentru a putea fi puse în executare măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţǎ, un exemplar al prezentei sentinţe penale va fi trimis Serviciului de Probaţiune Iaşi.

În baza art.68 alin.1 lit.b C.pen. executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, k, n, o C.pen., care a fost aplicată inculpatului U. A.-I., va începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Executarea pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, k, n, o C.pen. aplicată inculpatului U. A.-I. se va suspenda având în vedere individualizarea judiciară a executării pedepsei a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii dispuse faţă de inculpat.

În latura civilă a cauzei, persoana vătămată M. F.-I. s-a constituit parte civilă cu suma de 700 lei reprezentând contravaloarea unui televizor marca Philips şi a unor boxe despre care a afirmat că le-a sustras inculpatul U. A.-I.

În drept, instanţa reţine cǎ rǎspunderea civilǎ delictualǎ, ca o sancţiune specificǎ dreptului civil aplicabilǎ pentru sǎvârşirea unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii, este angajatǎ numai prin întrunirea cumulativǎ a patru condiţii deduse din interpretarea art. 1349 şi 1357-1358 C.civ. Potrivit art. 1349 şi 1357-1358 C.civ., orice faptǎ a omului care cauzeazǎ altuia un prejudiciu obligǎ pe acela din a cǎrui greşealǎ s-a ocazionat a-l repara. Aşadar, exigenţele legale cer dovedirea unui prejudiciu, existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicitǎ şi prejudiciu, precum şi existenţa vinovǎţiei celui care a cauzat prejudiciul, vinovǎţie care existǎ atât sub forma intenţiei, cât şi a culpei, neglijenţei sau a imprudenţei.

 Având în vedere că persoanele vătămate şi-au recuperat laptopul şi dvd-ul, bunuri pentru care inculpatul U. A.-I. a fost trimis în judecată, în baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 şi 1357-1358 C.civ. cu referire la art. 19 alin. 1 şi 25 alin. 1 C.proc.pen., instanţa va respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de partea civilă M. F.-I.

Cu privire la televizorul marca Philips şi boxele despre care M. F.-I. a afirmat că le-a sustras de asemenea inculpatul U. A.-I. şi pentru care solicită suma de 700 lei, instanţa constată că prin rechizitoriu s-a reţinut că: „În ce priveşte sustragerea televizorului şi a celor două boxe de culoare albă, din probele administrate în cauză nu a rezultat că această faptă îi poate fi imputată inculpatului U. A.-I”.

Astfel, potrivit art.19 alin.1 C.pr.pen. obiectul acţiunii civile îl reprezintă recuperarea prejudiciului produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale.

Or, în prezenta cauză instanţa constată că inculpatul U. A.-I. a fost trimis în judecată doar pentru furtul laptopului şi dvd-ului, cu privire la televizorul şi boxele reclamate de partea civilă, procurorul menţionând expres în rechizitoriu că furtul acestor bunuri nu poate fi imputat inculpatului.

În concluzie, câtă vreme inculpatul nu a fost trimis în judecată şi pentru sustragerea altor bunuri pe care le reclamă partea civilă, acţiunea civilă cu privire la acest aspect nu poate fi alăturată acţiunii penale, dat fiind că fapta de furt pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, constituie atât temei al răspunderii penale cât şi civile.

Conform art. 276 alin.1 C.pr.pen.  “În caz de condamnare..inculpatul este obligat să plătească persoanei vătămate…cheltuielile judiciare făcute de acestea.”

În consecinţă, în baza art. 404 alin. 4 lit. e C.proc.pen. cu referire la art. 398 C.proc.pen. şi art. 276 alin. 1 C.proc.pen., instanţa va obliga inculpatul U. A.-I. să plătească persoanelor vătămate M. M. şi M. F.-I. câte 1500 lei pentru fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate în cadrul prezentului proces penal conform chitanţelor de plată nr.030 din data de 09.09.2017/031 din data de 09.09.2019.

 În baza 404 alin. 4 lit. e C.proc.pen. cu referire la art. 398 şi art. 274 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 272 alin. 1 C.proc.pen., va obliga inculpatul U. A.-I. să plătească statului suma de 2006 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care suma de 1706 lei reprezintǎ cheltuielile judiciare din timpul urmǎririi penale iar suma de 300 lei reprezintǎ cheltuielile judiciare din faza de judecată.

În baza art. 272 alin. 2 teza I C.proc.pen., suma în cuantum de 520 lei, reprezentând, conform delegaţiei ataşate nr.0232 din 19.09.2018, onorariul avocatului din oficiu C. P, care a acordat asistenţă juridică în cameră preliminară şi în faza de judecată inculpatului va fi avansată iniţial din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, sumă de bani care, în baza art. 274 alin. 1 teza finală C.proc.pen., rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E :

În baza art. 228 al. 1 – 229 al. 1 lit.b,d şi alin 2 lit b Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen., condamnǎ pe inculpatul U. A.-I., la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de Furt calificat.

În temeiul dispoziţiilor art.66 alin.1 a,b,k,n,o C.pen., aplică inculpatului U. A.-I. pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public precum, dreptul de a se apropia de persoana vătămată M M şi de locuinţa acesteia din sat/comuna O., jud.I, la o distanţă mai mică de 10 de metri, pe o durată de 3 ani prevăzută de art.66 alin.1 C.pen.

În temeiul dispoziţiilor art.65 alin.1 raportat la art.66 alin.1 lit. a, b, k,n,o C.pen., aplică inculpatului U. A-I pedeapsa accesorie a interzicerii aceloraşi drepturi care au fost interzise ca pedeapsă complementară.

În baza art. 91 alin. 1 lit. a-d C.pen., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei aplicate prin prezenta sentinţă penală în sarcina inculpatului pe durata de 2 ani, ce constituie termen de supraveghere pentru inculpat, şi care, potrivit art. 92 alin. 2 C.pen., se calculeazǎ de la data rǎmânerii definitive a prezentei hotǎrâri penale.

În baza art. 93 alin. 1 C.pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea lui;

c) să anunţe Serviciul de Probaţiune Iaşi, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice Serviciului de Probaţiune Iaşi schimbarea locului de muncă;

e) să comunice Serviciului de Probaţiune Iaşi informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lui de existenţă.

În baza art.93 alin.2 lit. b C.pen., impune inculpatului să execute obligaţia: să frecventeze cel puţin un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Iaşi sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 C.pen., obligă inculpatul ca, pe parcursul termenului de supraveghere, sǎ presteze o muncǎ neremuneratǎ în folosul comunitǎţii pe o perioadă de 100 de zile lucrǎtoare, activitate care se va desfǎşura fie în cadrul Primăriei comunei O., jud. I, fie în cadrul instituţiilor pe care le gestionează din punct de vedere administrativ, instituţie ca va fi stabilită de către consilierul de probaţiune ca urmare a evaluării efectuate conform art.51 alin.1 din Legea nr.253/2013, afară de cazul când din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

În baza art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., referitoare la posibilitatea revocǎrii beneficiului suspendǎrii executǎrii pedepsei sub supraveghere în caz de sǎvârşire a vreunei infracţiuni ori de nerespectare a mǎsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă ori stabilite de lege sau a nerespectǎrii integrale a obligaţiilor civile.

Pentru a putea fi puse în executare măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţǎ, un exemplar al prezentei sentinţe penale va fi trimis Serviciului de Probaţiune Iaşi.

În baza art.68 alin.1 lit.b C.pen. executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, k,n,o C.pen., care a fost aplicată inculpatului U. A.-I., începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Executarea pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, k,n,o C.pen. aplicată inculpatului U. A.-I. se suspendă având în vedere individualizarea judiciară a executării pedepsei a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii dispuse faţă de inculpat.

În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 şi 1357-1358 C.civ. cu referire la art. 19 alin. 1 şi 25 alin. 1 C.proc.pen., respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de partea civilă M. F.-I..

În baza art. 404 alin. 4 lit. e C.proc.pen. cu referire la art. 398 C.proc.pen. şi art. 276 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul U. A.-I. să plătească persoanelor vătămate M. M. şi M. F.-I. câte 1500 lei pentru fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate în cadrul prezentului proces penal conform chitanţelor de plată nr.030 din data de 09.09.2017/031 din data de 09.09.2019.

 În baza 404 alin. 4 lit. e C.proc.pen. cu referire la art. 398 şi art. 274 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 272 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul U. A.-I să plătească statului suma de 2006 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care suma de 1706 lei reprezintǎ cheltuielile judiciare din timpul urmǎririi penale iar suma de 300 lei reprezintǎ cheltuielile judiciare din faza de judecată.

În baza art. 272 alin. 2 teza I C.proc.pen., suma în cuantum de 520 lei, reprezentând, conform delegaţiei ataşate nr.0232 din 19.09.2018, onorariul avocatului din oficiu C. P., care a acordat asistenţă juridică în cameră preliminară şi în faza de judecată inculpatului va fi avansată iniţial din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, sumă de bani care, în baza art. 274 alin. 1 teza finală C.proc.pen., rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei către persoanele vătămate, părţi şi procuror, conform art. 410 alin. 1 C.proc.pen.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.10.2019.

Preşedinte,

A. B.

Grefier,

A. P. I.

Domenii speta