Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prev. de art. 336 Cod penal.

Sentinţă penală 72 din 24.04.2019


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr. 72/24.04.2019

Prin rechizitoriul nr. 1...1/P/2018, din data de 27.11.2018, Parchetul de pe lângă Judecătoria T  B  a trimis în judecată, în stare de libertate, pe inculpatul C  D , pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi a altor substanţe  prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că inculpatul, în data de 12.08.2018, ora 22:45, a condus autoturismul marca Dacia, model Logan, cu nr. de înmatriculare GL ...., pe drumurile publice de pe raza localitatea M , jud. G , anume pe DN 26, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge.

Situaţia de fapt a rezultat din administrarea următoarelor mijloace de probă: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante; înscrisuri constând în adrese şi răspunsuri, rezultatul testării cu aparatul Drager, buletin de analiză toxicologică, cerere de analiză, factură contravaloare expertiză, copii ale actelor de identitate etc; declaraţii martori, declarații inculpat.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei T  B sub nr. ..../2018, la data de 04.12.2018.

Prin încheierea nr. 56 din data de 25.01.2019, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. ...P/2018, din data de 27.11.2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B  privind pe inculpatul C  D , trimis în judecată  pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul  sub influenţa alcoolului şi a altor substanţe, prevăzută şi pedepsită de art. 336 al. 1 Cod penal , a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

La termenul de judecată din data de 27.03.2018, inculpatul prin apărător a depus la dosar declaraţia autentificată sub nr. 5 din 05.10.2018 de BNP G  Ş  G  prin care inculpatul a declarat că recunoaşte săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa şi  a solicitat judecata cauzei în procedura simplificată. Totodată şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cazul în care va fi condamnat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Inculpatul C  D , în data de 12.08.2018, ora 22:45, a condus autoturismul marca Dacia, model Logan, cu nr. de înmatriculare GL ..., pe drumurile publice de pe raza loc. M , jud. Galaţi, anume pe DN 26, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge (astfel cum rezultă din testarea cu aparatul Drager - 0,78 mg/l şi din buletinul de analiză toxicologică - 2,25 g/l prima probă recoltată la 23:35, respectiv 2,00 g/I a doua probă recoltată la 00:45).

Cu ocazia audierii, inculpatul a recunoscut integral comiterea faptei şi a precizat că în seara de zilei de 12.08.2018 a consumat băuturi alcoolice la domiciliul părinţilor săi, din loc. B , corn. V , jud. G înainte de a conduce pe drumurile publice.

În drept, fapta inculpatului C  D  care, în data de 12.08.2018, ora 22:45, a condus autoturismul marca Dacia, model Logan, cu nr. de înmatriculare GL ..., pe drumurile publice de pe raza localitatea M , jud. G , anume pe DN 26, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de: conducere a unui vehicul  sub influenţa alcoolului şi a altor substanţe, prevăzută şi pedepsită de art. 336 al. 1 Cod penal.

Sub aspect obiectiv, elementul material al infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi a altor substanţe, prevăzută şi pedepsită de art. 336 al. 1 Cod penal îl reprezintă acţiunea de conducere în condiţii ilicite, prin nerespectarea interdicţiei de a conduce autoturismul sub influenţa alcoolului.

Fiind o infracţiune de pericol, fapta inculpatului a avut ca urmare imediată crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite iar legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea acţiunii desfăşurată efectiv de către inculpat.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie indirectă întrucât, deşi nu a urmărit producerea urmării constând într-o stare de pericol pentru toţi cei implicaţi în circulaţia pe drumurile publice, acesta a acceptat cel puţin producerea acestei urmări.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului în temeiul textelor de lege sus menţionate, instanţa va avea în vedere criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal, respectiv: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale al infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Conform fişei de cazier judiciar, inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale.

În ceea ce priveşte gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, instanţa va avea în vedere şi valorile sociale cărora li s-a adus atingere prin săvârşirea faptei, au fost puse în pericol nu numai desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, dar şi valori sociale mult mai importante, cum ar fi viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, precum şi proprietatea publică şi privată.

Instanţa apreciază că pericolul social concret al faptei săvârşite de inculpat este sporit, raportat la modalitatea de săvârşirea a acesteia, vizând încălcarea normelor rutiere, fiind crescut pericolul social al faptei de conducere a unui autoturism pe drumurile publice în modalitatea infracţională descrisă, incriminată ca infracţiune, tocmai prin prisma potenţialului său pericol. Fapta inculpatului a avut ca urmare imediată crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite.

Conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice, este cauza principală şi determinantă pentru producerea accidentelor de circulaţie.

Acest fenomen este într-o creştere vizibilă fapt ce creează un sentiment accentuat de insecuritate pentru toţi participanţii la trafic cărora le este pusă în pericol viaţa, integritatea corporală şi proprietatea asupra bunurilor, valori esenţiale garantate constituţional.

Din această perspectivă fapta inculpatului reclamă din partea justiţiei aplicarea unei represiuni penale ferme, de natură să atenţioneze pe toţi destinatarii legii penale asupra pericolului social extrem de ridicat al unor astfel de infracţiuni, cu un serios impact în comunitatea locală, în legătură cu care nu trebuie să se lase impresia că nu sunt pedepsite pe măsură.

Problema diminuării accidentelor rutiere şi în special, escaladarea acestui fenomen reprezintă o preocupare constantă şi a forurilor europene, sens în care menţionăm Rezoluţia Parlamentului European privind Programul european de acţiune pentru siguranţa rutieră (2006/2112), care are în vedere şi Recomandarea 2004/345/CE a Comisiei Europene, privind punerea în aplicare a normelor din domeniul siguranţei rutiere, se arată că „modul cel mai eficient, pe termen scurt, de îmbunătăţire a normelor rutiere pe Teritoriul Uniunii Europene, constă în aplicarea strictă a codurilor rutiere din  statele membru, impunându-se sancţiuni semnificative”.

Pentru aceste motive, având în vedere că fapta inculpatului, prin modul şi împrejurările în care a fost comisă, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse este oportună şi necesară pentru reeducarea inculpatului, raportat la gravitatea faptei comise, fiind insuficientă şi disproporţionat de indulgentă amânarea aplicării pedepsei în condiţiile art. 83 Cod penal.

La stabilirea pedepsei se vor aprecia toate elementele reale privind modalitatea de săvârşire a faptei, circumstanţele săvârşirii acesteia, valoarea alcoolemiei, ora de trafic, fiind necesară stabilirea unei pedepse care să-şi atingă scopul de reeducare şi care să sancţioneze aceste manifestări în mod corespunzător, cu consecinţe de reeducare şi responsabilizare a inculpatului, şi totodată să aibă caracterul de exemplaritate pentru societate, urmând să orienteze pedeapsa peste limita minimă specială prevăzută de lege pentru infracţiunea mai sus reţinută în sarcina inculpatului.

În raport de aceste criterii, urmând a reţine dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, instanţa va stabili faţă de inculpat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

Fiind îndeplinite condiţiile cumulativ impuse de art. 91 Cod penal şi, faţă de circumstanţele personale ale inculpatului şi gradul de pericol social concret al infracţiunilor săvârşite de acesta,  instanţa apreciază că scopul educativ preventiv al pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 şi art. 92 Cod penal va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii şi a celei accesorii pe durata unui termen de încercare de 2 (doi) ani.

Conform art. 93 alin. 1 Cod penal va obliga pe inculpat să respecte următoarele măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere: să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Conform art. 93 alin. 2 Cod penal va impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de probaţiune Galaţi sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul dispoziţiilor art. 93 alin.3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei Municipiului G sau în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 3 G .

Văzând şi dispoziţiile art. 274 alin. 1 Cod procedură penală.