Tentativa la omor, inculpat minor, recunoaştere, actiune civila

Decizie 450 din 25.09.2019


Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI 

SENTINŢA PENALĂ NR. 450

Şedinţa publică de la ....... 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE .................

Grefier .............

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj

 a fost reprezentat de procuror ............

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale cauzei penale privind pe inculpatul I. A. M., trimis în judecată, prin rechizitoriul cu nr. /P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor, prev. de art. 32 Cp rap. la art. 188 alin. 1 Cp cu aplic. art. 75 alin. 1 lit. a Cp; tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 Cp; port fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. 1 lit. a Cp, toate cu aplic. art. 113 şi urm. Cp şi art. 38 alin. 1 şi 2 Cp, privind şi partea civilă D. M. F..

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 23.09.2019, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, în baza art. 391 ali. 1 Cpp, a stabilit termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 25.09.2019, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă constată următoarele: Prin rechizitoriul nr. /P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj în baza art. 327 lit. a C.p.p. s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului minor I. A. M. zis "B.", pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor, prev. de art. 32 rap. la art. 188 alin. 1 din C.pen., cu aplicarea art.75, alin.1, lit.a Cp, tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C.pen. şi portul fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin.1 lit.a din C.pen., toate cu aplic. art. 113 şi urm.  din C.pen. şi art. 38 alin.1, 2 din C.pen.

În fapt, în cuprinsul actului de sesizare s-a reţinut în esenţă că  în data de 31.01.2019, în jurul orelor 19:30, pe fondul unui conflict spontan produs în timp ce se aflau la una dintre căile de acces în incinta Centrului Comercial "X." din mun. Craiova, numitul I. A. M. în vârstă de 15 ani l-a lovit pe numitul D.M.F. în vârstă de 17 ani cu un cuţit în zona abdominală anterioară, producându-i leziuni traumatice care au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale şi care au pus în primejdie viaţa victimei, context în care a fost tulburată ordinea şi liniştea publică.

S-a apreciat că în drept, faptele inculpatului I. A. M, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor  de tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. şi ped. de art. 32 rap. la art. 188 alin.1 cu aplic. art. 75 alin.1 lit.a şi art. 371 din C.pen., portul fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin.1 lit.a , toate cu aplic. art. 113 şi urm din C.pen şi art. 38 alin. 1 şi 2 din C.pen;

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj  la data de 26.03.2019 sub numărul....., fiind repartizată aleatoriu judecătorului de cameră preliminară pentru verificarea competenţei şi legalităţii sesizării instanţei, dar şi a legalităţii administrării probele şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, conform dispoz. art. 342 şi următoarele C.p.p.

Întrucât nu au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpat, ori apărătorul său ales şi nici judecătorul de cameră preliminară nu a invocat asemenea excepţii, prin încheierea nr. 08.05.2019, în baza art. 346 alin. 1 C.p.p, s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. /P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, privind pe inculpatul I. A. M, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul I. A. M.

Înainte de începerea cercetării judecătoreşti persoana vătămată D. M. F., asistată de reprezentantul legal M. E. şi în prezenţa apărătorului ales, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 190.000 lei daune morale şi suma de  10.000 lei daune materiale ( filele 38-40 dosar instanţă).

De asemenea, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova s-a constituit parte civilă cu suma de 2608,95 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ale părţii vătămate D. F. M.. (f.60-64 din dosarul instanţei).

Inculpatului i-au fost  aduse la cunoştinţă drepturile procesuale ocazie cu care, în prezenţa apărătorului ales şi a reprezentantului legal, a arătat că recunoaşte săvârşirea infracţiunilor aşa cum au fost descrise în actul de sesizare solicitând judecarea sa conform procedurii simplificate.

În circumstanţiere, inculpatul a solicitat proba cu înscrisuri, sens în care a depus la dosar  caracterizări ( filele 86-92 dosar instanţă).

Instanţa a solicitat  întocmirea unui referat de evaluare psihosocială a inculpatului de către Serviciul de Probaţiune Dolj ce a fost ataşat la dosar ( filele 26-27 dosar instanţă).

La solicitarea părţii civile a fost administrată proba testimonială, fiind audiat martorul B. D..

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, declaraţia inculpatului dată în cursul urmăririi penale,  în raport  cu  art. 375 C.p.p. şi art. 377 C.p.p. instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Potrivit art. 374 alin. 4  C.p.p. „în cazurile în care acţiunea penală nu vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă, preşedintele pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi al înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă dispoz. art.  396 alin. 10 C.p.p.”.

În cauza dedusă judecăţii instanţa constată îndeplinite condiţiile prev. de art. 374  alin. 4 C.p.p  în sensul că  inculpatul şi-a manifestat în mod expres voinţa de a fi judecat numai pe baza probelor administrate în  cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere depuse la dosar, cerere dezbătută şi admisă de instanţă  la acelaşi termen (încheierea din 02.09.2019-fila 78),  deoarece din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă cu evidenţă şi dincolo de orice îndoială rezonabilă  că, în data de 31.01.2019, în jurul orelor 19:30, pe fondul unui conflict spontan produs în timp ce se aflau la una dintre căile de acces în incinta Centrului Comercial "X" din mun. Craiova, numitul I. A. M în vârstă de 15 ani l-a lovit pe numitul D. M. F. în vârstă de 17 ani cu un cuţit în zona abdominală anterioară, producându-i leziuni traumatice care au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale şi care au pus în primejdie viaţa victimei, context în care a fost tulburată ordinea şi liniştea publică.

Această situaţie de fapt rezultă cu evidenţă din întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale, respectiv din:  declaraţiile inculpatului,  proces-verbal de cercetare a locului faptei, cu planşa foto,  proces-verbal de vizualizare imagini audio-video, cu planşa foto, raportul de expertiză medico-legală nr. /A1/22.03.2019 întocmit de Institutul de Medicină Legală Craiova, cu privire la D. M. F., raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. /A1P/22.03.2019  întocmit de Institutul de Medicină Legală Craiova, cu privire la I. A. M,  declaraţiile martorilor şi alte acte.

S-a  reţinut astfel în fapt că inculpatul minor I. A. M în vârstă de 15 ani, este elev  în clasa a VIII-a la Şcoala Gimnazială nr.  din mun. Craiova şi locuieşte împreună cu mama sa, I. L. , întrucât părinţii sunt despărţiţi de mai mulţi ani.

Totodată, inculpatul minor I. A. M îi cunoaşte din cartierul de domiciliază pe numiţii B. D. şi C. A. V. M., cu acesta din urmă fiind coleg şi la un club privat de kick-boxing, cursuri pe care inculpatul minor le-a abandonat la insistenţele mamei sale,  care nu era de acord cu practicarea sporturilor de contact.

În ziua de 31.01.2019, inculpatul minor I. A. M a mers cu mama sa şi alte cunoştinţe în cartierul C. N: , pentru a mânca o pizza. Conform propriilor declaraţii, inculpatul minor a luat de la domiciliu un cuţit tip briceag cu lama de aprox. 9 cm, pe care îl mai folosea mama sa la serviciu pentru a desface conserve, însă nu a putut da o explicaţie plauzibilă cu privire la motivul pentru care a decis să procedeze astfel.

În jurul orelor 1630, inculpatul minor I. A. M a fost sunat de martorii B. D. şi C. A. V. M.  care l-au rugat să vină în zona X pentru a se distra împreună. Fiind de acord cu propunerea, la scurt timp inculpatul minor a plecat singur în direcţia Centrului Comercial X, având cuţitul asupra sa.

În jurul orelor 1730, inculpatul minor I. A. M a ajuns la centrul comercial şi a urcat la etajul al III-lea, unde este amplasată zona de fast-food, găsindu-i pe martorii  B. D. şi C. A. V. M. aşezaţi la o masă. La scurt timp, inculpatul minor şi cei doi prieteni ai săi au coborât la magazinul "Y" situat la subsolul Centrului Comercial X, de unde au luat fiecare câte un meniu hot-dog şi au revenit apoi în zona special amenajată pentru terase de la etajul al III-lea, pentru a consuma mâncarea, sens în care s-au aşezat la o masă unde se aflau mai multe persoane, inclusiv un grup de tineri pe care îi cunoşteau din vedere.

La scurt timp, în jurul orelor 1830-1900, inculpatul minor I. A. M l-a observat la câţiva metri pe un tânăr pe care îl cunoştea doar din vedere şi, intenţionând să facă o glumă, a aruncat cu guma de mestecat în direcţia acestuia, însă a nimerit pe o tânără ce părea a fi prietena sa  persoanei vizate.

Observând că a greşit ţinta, inculpatul minor I. A. M şi-a cerut scuze, nefiind provocat atunci vreun conflict verbal cu acel tânăr ce fusese iniţial subiectul glumei inculpatului minor.

După câteva minute de la incidentul susmenţionat, pe care îl observase de la distanţă,  persoana vătămată minoră D. M. F. în vârstă de 17 ani, s-a apropiat de inculpatul minor I. A. M şi i-a reproşat conduita anterioară, context în care l-a întrebat pe inculpatul minor de ce este arogant, primind în replică de la acest răspunsul în sensul că  "nu sunt arogant ci doar aşa mă comport eu de obicei". Discuţiile nu au mai continuat între cei doi, situaţia părând a se fi detensionat.

În continuare, inculpatul minor I. A. M a coborât cu liftul la parter, împreună cu martorii  B. D. şi C. A. V. M., având intenţia de a pleca la domicilii, iar când se îndreptau spre restaurantul "S", au fost strigaţi de persoana vătămată D. M. F.  care era însoţit de martorii D. E. N., C. E. T.  şi V. M. A. , respectiv alţi câţiva tineri din grupul acestora din urmă, care stăteau la câţiva metri distanţă de locul unde se purtau discuţiile.

În timp ce se aflau pe aleea pietonală, în dreptul intrării în Centrului Comercial X – zona lifturilor, inculpatul minor I. A. M a fost abordat direct de persoana vătămată D. M. F. care l-a întrebat  dacă vrea să se bată cu el, sens în care a răspuns că nu doreşte aşa ceva.

Imediat, inculpatul minor I. A. M şi cei doi prieteni ai săi au fost înconjuraţi de grupul de tineri care se aflau împreună cu persoana vătămată D. M. F., care continua să-i reproşeze inculpatului conduita anterioară, când a aruncat cu guma. La un moment , unul dintre tinerii din grupul persoanei vătămate D. M. F. l-a încurajat pe acesta să-l lovească pe inculpatul minor, context în care ceilalţi tineri din grupul mai numeros râdeau.

În discuţie au intervenit şi martorii B. D. şi C. A. V. M. care s-au exprimat în sensul că nu are rost să se bată, moment în care având mâna în buzunar, inculpatul minor I. A. M a desfăcut cuţitul şi l-a apucat de lamă, pregătindu-se să-l folosească într-o manieră în care să nu producă leziuni grave unei prezumtive victime.

În acel context tensionat, persoana vătămată D. M. F. i-a aplicat inculpatului minor I. A. M o lovitură uşoară cu palma în zona tâmplei, într-un gest manifest de superioritate (zeflemitor), moment în care acesta a reacţionat şi l-a lovit o singură dată cu cuţitul în zona abdomenului, imediat recepţionând o lovitură cu pumnul de la persoana vătămată.

Imediat, între cei doi au intervenit o parte din tinerii ce făceau parte din cele două grupuri care au reuşit să-i despartă, context de care a Ytat inculpatul minor I. A. M, care a fugit în incinta  Centrului Comercial X, având cuţitul asupra sa, fiind urmărit de doi tineri din grupul persoanei vătămate D. M. F. . 

Ulterior, inculpatului minor I. A. M a alergat împreună cu martorul B. D. către staţia de taxi de la M., de unde au luat o maşină, pe drum recuperându-l şi pe martorul C. A. V. M., din zona M. O. .

În timp ce se îndreptau către domiciliul inculpatului minor I. A. M din cartierul B., acesta le-a spus celor doi martori că l-ar fi lovit o singură dată cu cuţitul pe tânărul despre care au aflat ulterior că se numeşte D. M. F., context în care inculpatul minor le-a arătat prietenilor săi cuţitul folosit în agresiune. Atunci când au ajuns domiciliul inculpatului minor, acesta i-a povestit mamei sale ce a făcut,  în faţa celor doi martori susmenţionaţi.

Persoana vătămată D. M. F. a fost internat în cadrul secţiei de Chirurgie III, la data de 31.01.2019, cu diagnosticul: "Plagă înjunghiată, bază hemitorace stâng anterior".

Din concluziile Raportului de Expertiză Medico-Legală cu examinarea persoanei nr. /A1/22.03.2019 emis de  Institutul de Medicină Legală Craiova, rezultă că:

” (...) Numitul D. M. F. prezintă leziuni traumatice care pot data din 31.01.2019 orele 1930, prin lovire cu corp tăietor-înţepător; Necesită 35-40 zile de îngrijiri medicale de la data producerii leziunii;  Leziunea a pus în primejdie viaţa victimei ”.

Fiind audiat în prezenţa apărătorilor ales şi din oficiu, inculpatul  minor I. A. M a recunoscut comiterea faptelor în maniera descrisă în rechizitoriu, însă a arătat în esenţă că, atunci când a lovit cu cuţitul pe D. M. F. întrucât era speriat de perspectiva de a fi agresat, chiar dacă în intervalul în care a discutat cu celălalt  grup de tineri, la locul unde s-a produs incidentul violent, nu a observat pe persoana vătămată sau pe vreunul dintre prietenii acestuia să aibă în mâini cuţite sau alte arme.

În raport de situatia de fapt descrisă anterior, instanţa apreciază că faptele inculpatului minor I. A. M zis "B." - constând în aceea că în data de 31.01.2019, în jurul orelor 19:30, pe fondul unui conflict spontan produs în timp ce se aflau la una dintre căile de acces în incinta Centrului Comercial "X" din mun. Craiova, numitul I. A. M în vârstă de 15 ani l-a lovit pe numitul D. M. F. în vârstă de 17 ani cu un cuţit în zona abdominală anterioară, producându-i leziuni traumatice care au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale şi care au pus în primejdie viaţa victimei, context în care a fost tulburată ordinea şi liniştea publică, întrunesc conţinutul constitutiv al infracţiunilor de tentativă la omor, faptă prev. şi ped. de art. 32 rap. la art. 188 alin.1 cu aplic. art. 75 alin.1 lit.a şi şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. şi ped art. 371 din C.pen., toate cu aplic. art. 113 din C.pen.

Elementul material al laturii obiective al infracţiunii de tentativă la omor constă în acţiunea inculpatului de a încerca să ucidă persoana vătămată în circumstanţele expuse anterior, fapta rămânând cu forma tentativei prin aceea că deşi inculpatul a acţionat cu intenţia directă de a suprima viaţa acesteia, urmarea prevăzută de lege nu s-a produs.

Astfel, inculpatul a pus în executare intenţia de a săvârşi infracţiunea de ucidere a persoanei vătămate, executare care a fost însă întreruptă prin intervenţia tinerilor ce făceau parte din cele două grupuri care au reuşit să-i despartă.

Astfel, instanţa constată că fapta a rămas în forma tentativei imperfecte prin aceea că executarea acţiunii a fost întreruptă din motive independente de voinţa inculpatului, cauza de întrerupere fiind supravenită faţă de activitatea efectuată de către inculpat până la momentul intervenirii cauzei de întrerupere.

Urmarea imediată a infracţiunii de tentativă la omor constă în realizarea unei stări de pericol cu privire la viaţa persoanei vătămate, legătura de cauzalitate rezultând din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, fapta de tentativă la omor  descrisă anterior, a fost săvârşită cu intenţie directă, în sensul că inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea lui prin săvârşirea acelei fapte, aspect ce rezultă din faptul că a folosit un corp contondent (cuţit) apt să producă rezultatul letal,  zona în care au fost aplicate loviturile ( în zona cavităţii toracice)  şi, prin coroborare cu faptul că lovitura a fost aplicată cu intensitate mare (plagă penetrantă abdominal, cu indicaţie de urgenţă operatorie).

Totuşi, din analiza probelor administrate în în cauză a rezultat faptul că atunci când l-a agresat pe cu un cuţit pe D. M. F., inculpatul minor I. A. M a fost provocat de acesta, evenimentul desfăşurându-se într-un context tensionat la care au mai participat în mod activ şi alţi martori, care au încurajat  pe persoană vătămată minoră să-i de o palmă inculpatului .

În acest sens, există suficiente mijloace de probă care să evidenţieze faptul că inculpatul I. A. M s-a aflat sub stăpânirea unei puternice emoţii determinată de conduita violentă a persoanei vătămate minoră D. M. F. .

Această situaţie de fapt a fost recunoscută de  inculpat  în condiţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală.

 Pentru aceste considerente instanţa a reţinut  în sarcina inculpatului că acesta a  săvârşit infracţiunea de tentativă la omor, prev. de art. 32 alin. 1 rap la art. 188 alin 1 C.p. cu aplic art. 75 alin 1 lit a C.p., fiind  sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii determinate de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei.

De asemenea, fapta inculpatului minor I. A. M. care în ziua de 31.01.2019, în jurul orelor 19,30, în incinta  Centrului Comercial "X" din mun. Craiova, prin violenţe comise asupra persoanei vătămate a tulburat ordinea şi liniştea publică creând astfel un sentiment de teamă şi insecuritate socială  întruneşte elementele de tipicitate ale infractiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 Cod penal, cu aplic. art. 113 din C.pen..

Elementul material al laturii obiective al acestei infractiuni constă în fapta inculpatului de a tulbura în condiţiile expuse anterior ordinea şi liniştea publică creându-le persoanelor prezente în locaţia respectivă un sentiment de teamă.

Sub aspectul laturii subiective, fapta de tulburare a ordinii şi liniştii publice descrisă anterior, a fost săvârşită cu intenţie directă, în sensul că inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea lui prin săvârşirea acelei fapte.

Totodată, instanţa reţine că fapta aceluiaşi inculpat minor care in aceleaşi împrejurări, în data de 31.01.2019, în intervalul orar 18:30 - 19:30, a purtat asupra sa un cuţit tip briceag în incinta Centrului Comercial "X" Craiova, în zona unde sunt amplasate mai multe restaurante tip fast-food, loc special amenajat pentru distracţie şi agrement, întruneşte conţinutul constitutiv al infracţiunii de portul fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin.1 lit.a cu aplic. art. 113 din C.pen.;

Având în vedere faptul că inculpatul minor I. A. M a comis infracţiunile atât printr-o singură acţiune, cât şi prin acţiuni distincte, în raport cu acestea devin aplicabile disp. art. 38 alin. 1 şi 2 din C.pen. privind concursul real şi formal (ideal) de infracţiuni.

Fiind îndeplinite condiţiile răspunderii penale  prev. de art. 396 alin. 2 C.p.p. deoarece instanţa a constatat dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele există, constituie infracţiune şi au fost săvârşite de inculpat, va dispune angajarea răspunderii penale a acestuia în conformitate cu dispoziţiile art. 113 şi următoarele C.p. şi va ţine seama de dispoziţiile art. 115 alin. 2 C.p. potrivit cărora  „ alegerea măsurii educative care urmează să fie luată faţă de minor se face în condiţiile art. 114 potrivit criteriilor prev. de art. 74 C.P.” De asemenea, la alegerea măsurii măsurii educative instanţa va avea în vedere, potrivit dispoziţiilor art.128 din Cp, şi cauzele de atenuare reţinute cu privire la infracţiunea de tentativă la omor, respectiv starea de atenuare a tentativei şi circumstanţa atenuantă a provocării.

 Aşadar, la individualizarea măsurii educative aplicate inculpatului minor, instanţa va avea în vedere criteriile prev. de art. 74 C.p, respectiv împrejurările şi modul de comitere a faptei (atacarea persoanei vătămate sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii determinate de o provocare din partea persoanei vătămate), precum şi mijloacele folosite (a unui cuţit),  starea de pericol creată atât pentru siguranţa cetăţenilor cât şi pentru viaţa persoanei vătămate, gravitatea rezultatului produs prin agresiunea exercitată asupra victimei, motivul săvârşirii faptelor, împrejurarea că a fugit după ce a lovit victima, atitudinea de recunoaştere manifestată în faţa organelor judiciare, limitele speciale de pedeapsă prevăzută de textul de lege sancţionator, dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, dar şi aspectele ce caracterizează persoana inculpatului în vârstă de 15 ani şi necunoscut cu antecedente penale, este un elev cu bună capacitate de învăţare, sârguincios, manifestă conştiinciozitate, disciplină, responsabilitate, beneficiază de un mediu de suport format din membrii familiei şi prieteni şi nu este cunoscut cu manifestări violente.

Astfel, având în vedere toate cele arătate şi precizările din referatul de evaluare potrivit cărora  resursele personale ale minorului (capacitate de înţelegere, voinţă) şi familiale (sistem de valori pro-social, situaţie materială acceptabilă) sunt de natură a  determina în viitor evitarea implicării în acte infracţionale, în condiţiile în care în familie nu sunt antecedente penale, iar relaţia mamă-fiu este una apropiată, însă faţă de natura infracţiunilor comise, aflate în concurs în sensul dispoziţiilor art.129 din Cp, instanţa apreciază că  ar fi oportună luare măsurii educative privative de libertate a internării într-un centru educativ, ce va fi în măsură să contribuie la reeducarea acestuia şi la reintegrarea sa în societate (f.26-27 din dosarul instanţei).

Instanţa se va indrepta spre aplicarea perioadei  de internare, stabilită  conform art. 124 alin. 2 C. pen., spre maxim, perioada ce urmează a fi redusă cu 1/3 prin aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin 10 teza II-a C. proc. pen. 

Avându-se  deci în vedere considerentele expuse anterior baza art. 114 alin. 2 lit. b C. proc. pen. rap la art. 124 alin.1 şi 2 NCP cu aplic. art. 396 alin. 10 C. proc. pen,  a art. 75 alin. 1 lit. a C. pen şi art.129 Cp rap. la art. 128 C. pen, va aplica inculpatului minor I. A. M., măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunilor de  tentativă la omor, prev. de art. 32 rap. la art. 188 alin. 1 din C.pen, cu aplicarea art.75, alin.1, lit.a C.pen, tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C.pen. şi portul fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin.1 lit.a din C.pen., toate cu aplic. art. 113 şi urm şi art.38, alin.1 şi 2  din C.pen.

În temeiul prevederilor art. 124 alin. 3,4,5,6 C.p. privind internarea într-un centru educativ şi art. 126 C.p. referitoare la „ schimbarea regimului de executare” se va atrage atenţia inculpatului asupra posibilităţii de prelungire a duratei acesteia sau de înlocuire cu măsura internării într-un centru de detenţie în cazul în care inculpatul săvârşeşte o nouă infracţiune, dar şi cu privire la posibilitatea continuării executării măsurii educative într-un penitenciar, dacă în cursul executării măsurii educative are un comportament care influenţează negativ sau împiedică procesul de recuperarea şi reintegrare a celorlalte persoane internate.

Având în vedere că inculpatul a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, măsură înlocuită de către judecătorul de cameră preliminară cu măsura preventivă a arestului la domiciliu, în baza art. 399 alin.1 şi 9 C. proc. pen.şi art. 127 C. pen. rap. la art. 72 alin. 1 C. pen se va  deduce din durata măsurii educative perioada retinerii şi arestării preventive începând cu data de 01.02.2019 până la 24.04.2019 şi a arestului la domiciliu începând cu data de 24.04.2019 la zi.

În ceea ce priveşte măsura preventivă a arestului la domiciliu, instanţa analizând subzistenţa temeiurilor de fapt şi de drept care au condus la luarea şi menţinerea acesteia, apreciază că acestea subzistă şi în prezent şi mai mult decât atât, s-a reţinut vinovăţia inculpatului minor pentru săvârşirea unei infracţiuni grave contra vieţii, motiv pentru care în baza art. 399 alin. 1 C.p.p. se va menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu, în limitele şi cu obligaţiile impuse inculpatului prin încheierea din  22.04.2019 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Dolj.

În baza art.112 alin.1 lit. b şi f NCP va dispune confiscarea specială a bunului  folosit la săvârşirea faptei şi a cărui deţinere este interzisă de lege, respectiv: cuţit tip briceag cu pat rabatabil şi lungimea lamei de 9,5 cm având mânarul din metal  şi lemn de culoare maro.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa  constată că potrivit art. 19 alin. 1 Cod procedură penală, acţiunea civilă în procesul penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale, iar potrivit dispoziţiilor cuprinse în alin. 5 al aceluiaşi articol repararea pagubei se face potrivit legii civile.

Faţă de aceste prevederi, temeiul juridic al răspunderii civile a inculpatului pentru paguba cauzată prin infracţiune îl constituie reglementarea din art. 1357-1358 Cod civil şi art. 19 Cod procedură penală.

Răspunderea civila delictuala pentru fapta proprie este instituita prin articolele art. 1357 şi art.1358 Cod civil, care constituie temeiuri pentru stabilirea condiţiilor generale ale răspunderii.

În acest scop, se cer a fi întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a)existenţa unui prejudiciu;

b)existenţa unei fapte ilicite;

c)existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu;

d)existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul.

Pe lânga inculpat, în calitate de autor al faptei ilicite de tentativă la omor mai este răspunzător pentru plata prejudiciului cauzat părţilor civile şi parte responsabilă civilmente, respectiv reprezentantul legal al inculpatului minor, mama acestuia I. L. .

 Referitor la raspunderea părintelui pentru fapta minorului, instanţa reţine că potrivit art.1372 din Noul Cod civil pentru a fi angajată răspunderea părintelui pentru fapta minorului în temeiul art. 1372, pe lângă condiţiile generale ale răspunderii, cumulativ cu acestea, mai trebuie îndeplinite şi două condiţii speciale:

a) autorul faptei ilicite prejudiciabile să fie minor sau pus sub interdicţie judecătorească;

b) autorul faptei ilicite să se afle sub supravegherea celui ţinut să răspundă pentru el în temeiul legii, al unui contract sau al unei hotărâri judecătoreşti.

Aplicarea art. 1372 alin. (1) NCC nu este condiţionată de vinovăţia minorului sau a persoanei puse sub interdicţie. O soluţie contrară ar încuraja părinţii, tutorii sau alte persoane care au obligaţia de supraveghere să nu îşi exercite îndatoririle tocmai în acele cazuri în care acest lucru este foarte necesar, şi anume în ipoteza minorilor şi a celor puşi sub interdicţie. Aşadar, în ceea  ce priveşte condiţiile generale ale răspunderii, victima prejudiciului trebuie să facă dovada cu privire la: 1. existenţa prejudiciului; 2. existenţa faptei ilicite a minorului 3. raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. 

În ce priveşte  o parte din condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, respectiv existenţa vinovăţiei, a faptei ilicite şi a persoanei care a săvârşit-o, aceste condiţii au analizate în secţiunea elementele constitutive ale  infracţiunii Astfel  fapta ilicită cauzatoare de prejudicii  a constat într-o faptă prevăzută de legea penală, si anume tentativă la omor prev. de art. 32 alin. 1 Cp rap. la art. 188 alin. 1 Cp, cu aplicarea art.75, lit.a Cp  şi art.113 Cp (părţi civile D. M. F. şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Craiova), legatura de cauzalitate directa si indirecta dintre fapta ilicită si urmarea imediată a rezultat din raportul de expertiză medico-legal întocmit în cauză şi declaraţiile martorilor şi, în ceea ce priveşte vinovatia, fapta a fost săvârşită  sub forma intenţei.

Având în vedere cele menţionate mai sus la stabilirea răspunderii delictuale pentru fapta proprie instanţa va cerceta doar îndeplinirea condiţiei existenţei unui prejudiciu.

În ceea ce priveşte cele două condiţii speciale ce se cer întrunite pentru angajarea răspunderii răspunderea părintelui pentru fapta minorului, autorul faptei ilicite I. A. M. era minor în vărstă de 15 ani iar la data săvârşirii faptei  inculpatul se afla sub supravegherea celui ţinut să răspundă pentru el, respectiv a mamei sale I. L. .

In privinta laturii civile  a cauzei, se constata ca prin fapta sa ilicita  inculpatul I. A. M.  a cauzat persoanei vătămate/parte civilă D. M. F. atat un prejudiciu material cat si unul moral.

Astfel persoana vătămată D. M. F. s-a constituit parte civila in cadrul procesului penal (filele 38-41 din dosarul instanţei ) cu suma de 10.000 lei reprezentând daune materiale, constând în contravaloarea sprijinului oferit şi a transportului efectuat cu maşina de la domiciliu la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Craiova, în următoarele 2 luni după externare, tratamentul medicamentos efectuat pentru refacerea stării de sănătate, sprijinul zilnic pentru îngrijirea şi supravegherea fraţilor părţii civile cât mama acestora a fost lângă partea civilă, sprijinul oferit de profesori şi colegi pentru meditarea părţii civile în vederea recuperării materiei predate în perioada spitalizării şi a pregătirii pentru bacalaureat şi cu suma de 190.000 lei, reprezentând daune morale.

Din analiza probelor administrate de partea civilă in dovedirea laturii civile se constată ca prin înscrisurile depuse la dosar cât şi prin declaraţiile martorului  audiat persoana vătămata D. M. F.  a dovedit în parte că a cheltuit cu ocazia spitalizării şi ulterior sumele solicitate, iar prin fapta ilicita a inculpatului s-a cauzat acestuia un prejudiciu atât material cât si moral, respectiv  de ordin estetic cât si de natura psihică.

Astfel în ceea ce priveşte cererea privind despăgubirile materiale, instanţa reţine că acestea sunt dovedite în parte, din înscrisurile existente la dosarul cauzei şi declaraţia martoruluirezultând că mama persoanei vătămate, a făcut cheltuieli pentru transportul cu maşina de la domiciliu la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Craiova, afectând aproximativ 200 lei pe zi o perioadă de 8 zile, timp în care minorul se afla spitalizat în municipiul Craiova, martorul având cunoştinţă despre aceste aspecte întrucât a fost cel a  transportat-o la spital şi înapoi către domiciliu „( fila 60 dosar instanţă). De asemenea martorul a mai precizat că în perioada în care mama părţii civile se afla lângă acesta din urmă la spital, i-a transportat la şcoală şi înapoi pe tatăl şi fratele părţii civile cu probleme locomotorii (8 zile x 20 lei pe zi =160 lei cheltuieli cu deplasarea mamei victimei la spital şi înapoi la domiciliu, 8 zile x 20 lei pe zi =160 lei cheltuieli cu deplasarea tatălui şi fratelui părţii civile la şcoală şi înapoi la domiciliu).

In ceea ce priveşte cererea părtii civile D. M. F. de acordare a cheltuielilor efectuate cu tratamentul medicamentos efectuat pentru refacerea stării de sănătate, sprijinul zilnic pentru îngrijirea şi supravegherea fraţilor părţii civile cât mama acestora a fost lângă partea civilă, sprijinul oferit de profesori şi colegi pentru meditarea părţii civile în vederea recuperării materiei predate în perioada spitalizării şi a pregătirii pentru bacalaureat, instanţa apreciază că cererea este neîntemeiată, având in vedere următoarele considerente:

Prejudiciul este condiţia sine qua non  a răspunderii civile delictuale in lipsa acestuia neputându-se angaja o asemenea răspundere, iar pentru a fi susceptibil de reparare prejudiciul trebuie sa fie cert si sa nu fi fost încă reparat.

Caracterul cert al prejudiciului presupune ca acesta sa fie sigur atât in privinta existentei sale, cat si in privinta posibilitatii de evaluare.

Prin urmare, un prejudiciu este cert daca este actual sau  daca este viitor, prin prejudiciu viitor întelegand un prejudiciu care deşi nu s-a produs este sigur a se va produce in viitor, exista siguranţa producerii sale, precum si suficiente elemente îndestulătoare pentru a-i determina întinderea, el fiind astfel susceptibil de evaluare.

Or, instanţa a constatat ca prejudiciul invocat de partea civilă D. M. F. ca reprezentând cheltuielile efectuate cu tratamentul medicamentos efectuat pentru refacerea stării de sănătate, sprijinul zilnic pentru îngrijirea şi supravegherea fraţilor părţii civile cât mama acestora a fost lângă partea civilă, sprijinul oferit de profesori şi colegi pentru meditarea părţii civile în vederea recuperării materiei predate în perioada spitalizării şi a pregătirii pentru bacalaureat, nu are un caracter cert, neexistând suficiente elemente îndestulătoare pentru a-i determina întinderea, el fiind astfel un prejudiciu care nu este susceptibil de evaluare.

In ceea ce priveşte, daunele morale, instanţa a apreciat ca acestea reprezintă satisfacţii echitabile destinate a compensa  pecuniar suferinţele fizice sau psihice urmare a faptei prejudiciabile a altei persoane dar ca prejudiciul moral trebuie dovedit sub aspectul existentei sale certe, doar întinderea acestuia fiind lăsata la aprecierea instanţei.

In ceea ce priveşte prejudiciul moral suferit de persoana vătămata instanţa apreciază ca acesta reprezintă rezultatul dăunător direct de natura nepatrimoniala, al faptei ilicite si culpabile a inculpatului, prin care se aduce a vătămare valorilor si drepturilor extrapatrimoniale care sunt strâns legate de personalitatea umana.

Sub acest aspect, instanţa apreciază ca acţiunea inculpatului, ca manifestare exteriorizata in sfera relaţiilor sociale, a provocat in concret părţii civile D. M. F.  un prejudiciu cauzat personalităţii fizice a acesteia, respectiv prejudiciul nepatrimonial localizat la nivelul suferinţelor fizice si psihice, urmare supunerii la interventii chirurgicale si la internarea repetata in spital în vederea examinării clinice, situatie care a afectat  in mod negativ participarea acestuia la viata sociala si a familiei comparativ cu situatia anterioara vatamarii acestuia, urmare savarsirii infractiunii de catre inculpat.

Orice suferinţa fizica presupune si o suferinţa psihica ce se constituie intr-un prejudiciu nepatrimonial pretinzând reparaţie. 

Având în vedere natura leziunilor suferite de victimă, conform raportului de expertiză medico-legală victima prezentând plagă înjunghiată bază hemitorace stâng anterior ce au necesitat spitalizarea acestuia în perioada 31.01 -07.02.2019, urmarea produsă-leziuni care au necesitat 35-40 zile îngrijiri medicale, din depoziţia aceluiaşi martor audiat pe latură civilă instanţa reţinând că „ atunci când a revenit din spital, minorul nu mai era la fel de comunicativ ca înainte”, motiv pentru care  solicitarea părţii civile va fi admisă în parte şi în privinţa daunelor morale solicitate.

Cat priveşte cuantumul daunelor morale acordate, având in vedere împrejurarea ca aceste sume nu trebuie sa constituie nici amenzi excesive pentru autorul faptei ilicite, si nici venituri nejustificate pentru victima prejudiciului precum si principiul potrivit căruia stabilirea indemnizaţiei destinate reparării prejudiciului moral se face in funcţie de gravitatea prejudiciului moral si in conformitate cu principiul echitaţii, instanţa apreciază că suma de 20.000 lei  acordată cu titlu de daune morale ca fiind o satisfacţie echitabila a prejudiciului moral suferit de partea civilă D. M. F.  .

Instanţa a avut in vedere la stabilirea acestui cuantum împrejurarea ca prin acordarea daunelor morale se urmăreşte a se da si părţii vătămate, ca persoana prejudiciata, o satisfacţie echitabila iar pe de alta parte, ca acestea constituie si o sancţiune pentru inculpat, ca autor al faptei ilicite, in scopul de a contribui la prevenirea eficienta a unor fapte similare in viitor.

Avand in vedere ca in speta instanta a retinut ca infractiunea a fost savarsita in stare de provocare, aceasta urmeaza sa determine si proportia dintre vinovăţia inculpatului si cea a victimei , respectiv in proportie de 50 % a partii civile si de 50 % a inculpatului, iar in raport de acestea sa-l oblige pe inculpat la despagubiri pentru daunele materiale cauzate partii vatamate.

Asa cum s-a aratat in practica judiciara , în caz de provocare, la stabilirea proportiei dintre culpele acelor parti de care urmeaza a se tine seama la solutionarea actiunii civile, trebuie sa se aiba in vedere gravitatea actului de provocare raportat la urmarile activitatii infractionale, faptuitorul datorand despagubiri pentru daune materiale si morale pe care l-a cauzat in raport cu propria lui culpa, situatie in care cuantumul acestora urmeaza a fi redus in mod proportional cu culpa victimei care l-a provocat (decizia 2554/18.05.2001 a CSJ).

De asemenea s-a mai aratat ca savarsirea tentativei la infractiunea de omor in conditile provocarii nu exclude obligarea inculpatului la plata unor daune morale,iar culpa comuna a victimei va fi luata in considerare numai la stabilirea intinderii despagubirii pentru daune morale dupa aceleasi reguli ca si la stabilirea intinderii despagubirilor pentru pagube materiale ( decizia 2562/22.05.2002 a CSJ).

In speta, instanta retinand culpa comuna a părţii civile D. M. F.  si a inculpatului, respectiv in proportie de 50 % a partii civile si de 50 % a inculpatului , urmeaza ca in raport de aceste proportii , în baza art. 19 şi art.397 din Codul procedură penală raportat la art. 1357-art.1358 Cod civil, art.1371, alin.1, art.1372 Cod civil şi art.1382 C.civil va admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă D. M. F., şi îl va obliga pe  inculpatul I. A. M., în solidar cu partea responsabilă civilmente I. L. , să plătească părţii civile D. M. F. suma de  10.000 lei cu titlu de daune morale şi suma de  180 lei cu titlu de daune materiale, sumele fiind determinate prin aplicarea acestui procent la suma totala de 20.000 lei  daune morale şi respectiv 360 lei daune materiale ( respectiv 50% din 20.000 lei = 10.000 lei şi 50% din 360 lei = 180 lei ).

De asemenea, instanta retinand ca prin savarsirea infractiunii de inculpat partea civilă D. M. F. a fost internata la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Craiova in clinica chirurgie III în perioada 31.01.2019-07.02.2019 cu diagnosticul leziune a stomacului , iar cu ocazia internarii acestuia s-au efectuat cheltuieli de 2608,95  lei potrivit decontului anexat la dosarul cauzei (filele 61-64), si tinand seama de disp.arrt. 320 din Lg.95/2006 astfel cum au fost potrivit carora persoanele care prin faptele lor aduc daune sanatatii altor persoane, raspunde potrivit legii si au obligatia sa repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale , urmand a fi obligate la  plata cheltuielilor efective ocazionate de asistenta medicala acordata victimei prin fapta ilicita cauzatoare de prejudiciu a inculpatului,  urmeaza ca in baza textelor de lege aratate, să fie obligat inculpatul I. A. M. în solidar cu partea responsabilă civilmente I. L. ,  la plata sumei de 1304,47 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ale părţii civile D. M. F., sumă reactualizată cu indicele de inflaţie  până la data plăţii efective a debitului.

Instanta obligand inculpatul la plata despagubirilor civile catre unitatea spitaliceasca aratata, respectiv Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Craiova a avut in vedere si practica judiciara in materie ( dec.195/2001 a CSJ), potrivit careia despagubirile ocazionate de cheltuielile facute de institutii sanitare cu asistenta medicala acordata victimei infractiunii trebuie stabilite in caz de provocare tot in raport cu culpa inculpatului in producerea prejudiciului, iar in speta s-a retinut o vină în proporţie de 50% a inculpatului, sumele fiind determinate prin aplicarea acestui procent la suma totala de 2608,95 lei ( respectiv 50% din 2608,95 lei = 1304,47 lei ).

Cu privire la cheltuielile judiciare avansate de către stat, instanta, având in vedere solutia de condamnare pronuntata pe latura penală, precum si faptul că partea responsabilă civilmente a fost obligată în solidar  cu inculpatul la repararea pagubei, în baza art. 274, alin.1 şi 3 Cod procedură penală, va obligă  inculpatul I. A. M. în solidar cu partea responsabilă civilmente I. L.  la plata sumei de 1000 lei cheltuieli judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 114 alin. 2 lit. b C. proc. pen. rap la art. 124 alin.1 şi 2 NCP cu aplic. art. 396 alin. 10 C. proc. Pen, a art. 75 alin. 1 lit. a C. pen şi art.129 Cp rap. la art. 128 C. pen. aplică inculpatului minor I. A. M., fiul lui N. şi L, născut la data de  în Craiova, CNP, cu domiciliul în Craiova, str. nr., judeţul Dolj, măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor, prev. de art. 32 rap. la art. 188 alin. 1 din C.pen, tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C.pen. şi portul fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin.1 lit.a din C.pen., toate cu aplic. art. 113 şi urm şi art.38, alin.1 şi 2 din C.pen.

Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.124 alin.3,4,5,6 din C.pen privind internarea întru-un centru educativ şi art.126 C.pen referitoare la schimbarea regimului de executare.

În baza art. 399 alin.1 şi 9 C. proc. pen.şi art. 127 C. pen. rap. la art. 72 alin. 1 C. pen deduce din durata măsurii educative perioada retinerii şi arestării preventive începând cu data de 01.02.2019 până la 24.04.2019 şi a arestului la domiciliu începând cu data de 24.04.2019 la zi şi mentine măsura preventivă a arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat prin încheierea din 22.04.2019 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Dolj.

În baza art.112 alin.1 lit. b şi f NCP dispune confiscarea specială a bunului folosit la săvârşirea faptei, respectiv: cuţit tip briceag cu pat rabatabil şi lungimea lamei de 9,5 cm având mânarul din metal şi lemn de culoare maro.

În baza art. 19 şi art.397 din Codul procedură penală raportat la art. 1357-art.1358 Cod civil, art.1371, alin.1, art.1372 Cod civil şi art.1382 C.civil admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă D. M. F., şi obligă inculpatul I. A. M., în solidar cu partea responsabilă civilmente I. L. , să plătească părţii civile D. M. F. suma de 10.000 lei cu titlu de daune morale şi suma de 180 lei cu titlu de daune materiale, în condiţiile reţinerii vinovăţiei inculpatului în proporţie de 50%.

În baza art. 19 şi art.397 din Codul procedură penală raportat la art. 1357-art.1358 Cod civil, art.1371, alin.1, art.1372 Cod civil şi art.1382 C.civil cu referire la art.320 din Legea nr.95/2006, admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă Spitalul Clinic Judetean de Urgentă nr.1 Craiova şi obligă pe inculpatul I. A. M. în solidar cu partea responsabilă civilmente I. L. , la plata sumei de 1304,47 lei, în condiţiile reţinerii vinovăţiei inculpatului în proporţie de 50%, reprezentând cheltuieli de spitalizare ale părţii civile D. M. F., sumă reactualizată cu indicele de inflaţie până la data plăţii efective a debitului.

În baza art. 274 alin. 1 şi 3 C.p.p. obligă pe inculpatul I. A. M. în solidar cu partea responsabilă civilmente I. L.  la plata sumei de 1000 lei cheltuieli judiciare statului.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronuntată în sedintă publică, azi 25.09.2019.