. Cerere de acordare avans compensaţie financiară. Condiţiile pentru admiterea unei atare cereri, în raport de condiţiile pentru admiterea cererii de acordare a compensaţiei financiare

Hotărâre 971 din 04.12.2019


În cazul formulării unei cereri de acordare avans compensaţie financiară nu are relevanţă faptul că nu a fost pronunţată o hotărâre definitivă sau o soluţie de clasare în dosarul penal. O atare condiţie trebuie îndeplinită doar în cazul formulării unei cereri de acordare a compensaţiei financiară, fiind prevăzută la art. 24 din lege care reglementează această procedură, nu şi în cazul formulării unei cereri prin care se solicită acordare avans compensaţie financiară. Dimpotrivă, potrivit art. 30 alin. 2 „o atare cerere poate fi formulată oricând după sesizarea organelor de urmărire penală”. Cu toate acestea, soluţia Tribunalului Vaslui, de respingere a cererii de acordare avans compensaţie financiară formulată de victimă, este justificată având în vedere neîndeplinirea condiţiei prevăzute de dispoziţiile art. 30 alin (3) din Legea nr. 211/2004 „Avansul se acordă dacă victima se află într-o situaţie financiară precară”.

Cuprins pe materii: Drept civil

Index alfabetic: Cerere de acordare avans compensaţie financiară

Temei de drept: art. 30 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor