Minori si familie

Sentinţă civilă 411 din 02.02.2020


Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2020:001.000411

Dosar nr. 1112/189/2019

R O M A N I A

JUDECATORIA X

JUDB

Sentinta civilaNr. 411/2020

Sedinta publica de la 02 Martie 2020

Instanta constituita din:

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 25 Februarie 2019sub nr. de dosar X reclamanta X X a chemat in judecata pe paratul X X, solicitand ca prinhotararea ce se va pronunta, instanta sa dispuna :

paratului la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorei, in raport de veniturile realizate de catre parat, incepand cu data introducerii cererii si pana si pana lamajoratul acesteia;

- pastrarea numelui dobandit prin casatorie, respectiv X, potrivit disp. art. 383 Cod civil.

In motivarea in fapt, reclamantaarata ca, partile s-au casatorit la data de 27.08.1999, iar dincasatoria lor a rezultata minora X X, nascuta la data de 29.12.2003.

Sustine ca, in prezent sunt despartiti in fapt din luna ianuarie 2019, cand paratul a ales sa paraseasca locuinta comuna din proprie initiativa. Relatia de casatorie a inceput sa se degradeze din luna octombrie 2018, ca urmare a discutiilor purtate cu privire la contributia financiara a fiecaruia la cheltuielile curente.

Considera ca relatia de casatorie nu mai poate continua, relatiile dintre ei fiind grav si iremediabil vatamate.

In dovedirea apararilor formulate a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, interogatoriul paratului si probatestimoniala.

In drept, reclamanta a aratat ca isiintemeiaza cererea pe dispozitiile art. 373 lit. b, art. 397, art. 400, art. 524 Cod civil si art.915Codprocedura civila.

In sustinerea cererii, reclamanta a atasat la dosar:copie de pe cartea de identitate;copie de pe certificatul de nastereal minorei, certificatul de casatorie, ( f. 7-10).

Paratul nu a formulat intampinare, nus-aprezentatininstanta.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si probatestimoniala.

La termenul din 05 februarie 2020 reclamanta a precizat actiunea in sensul ca solicita desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a paratului.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de 27.08.1999 in municipiul X,jud. Vaslui, conform certificatului de casatorie aflat la fila 9in prezentul dosar.

Cei doi soti au avut ultimul domiciliul comun in municipiul X, jud. Vaslui.

Din relatia celor doi a rezultat minora X X,nascuta la data de 29.12.2003 asa cum rezulta din certificatul de nastere aflat in copie la dosarul cauzei ( f. 10).

Prin declaratia data in fata instantei martora X X, audiata la propunerea reclamantei, a aratat ca anul trecut in luna martie s-a emis un ordin de protectie. Din septembrie - octombrie 2018 paratul nu a mai contribuit la intretinerea familiei, reclamanta a formulat o actiune de divort la momnetul primirii citatiei a fost un incident in sensul ca paratul a aratat ca este de acord cu divortul, dar nu este de acord cu plata unei pensii de intretinere pentru minora afirmand chiar ca nu ar fi copilul sau, atunci partile s-au imbrancit. Stie ca paratul avea mania jocurilor de noroc. De la data despartirii partilor minora a continuat sa locuiasca cu mama, in ultima perioada minora ii cerea mamei sa ia o decizie pentru ca incepuse sa inteleaga dificultatile financiare si problemele dintre parinti. Dupa despartire paratul nu s-a mai interesat de minora, nu a contribuit la intretinerea ei, iar minora nu prea vrea sa pastreze legatura cu tatal ei. Relatia dintre mama si minora este foarte buna de la momentul separarii parintilor minora a inflorit a reusit sa aiba rezultate foarte bune la scoala, a intrat la liceu cu medie foarte mare. Reclamanta doreste sa pastreze numele de familie pentru a avea acelasi nume cu fata si pentru a nu cheltui bani cu schimbarea documentelor.

In cauza de fata sunt aplicabileprevederile art. 373 lit b) din Codul civil (Legea nr. 287/2009),conform carora „ Divortul poate avea loc atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila” si art. 379 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), conform carora: In cazul prevazut la art. 373 lit. b) divortul se poate pronunta daca instanta stabileste culpa unuia dintre soti in destramarea casatoriei.”

Pentru aceste motive, intrucat relatiile dintre cei doi soti sunt iremediabil vatamate, instanta apreciaza ca cererea reclamantei este temeinica, astfel incat o va admite si, in temeiul art. 373 alin 2 din Codul civil (Legea nr. 287/2009),, va desface casatoria din culpa paratului intrucat din probele administrate in cauza, este conturata culpa exclusiva a acestuia in destramarea relatiilor de familie. Paratul nu contribuie la intretinerea familiei, joaca jocuri de noroc, a fost violent cu membrii familiei.

Referitor la cererea de exercitare a autoritatii parintesti fata de minora X X, nascuta la data de 29.12.2003, din referatul de ancheta psihosociala realizat de municipiul X, rezulta ca aceasta locuieste cu reclamnata intr-un apartament, inchiriat format din doua camere si dependinte, corespunzator mobilat, curat intretinut, dotat cu toate utilitatile, ofera conditii bune de locuit. Despartirea in fapt intre X X si X Xs-a produs in luna ianuarie 2019. deoarece tatal nu contribuia financiar. Ulterior domnul X Xa devenit violent verbal si fizic cu sotia si cu fiica sa acestea fiind confirmate de ambele persoane. Minora este bine ingrijita de mama sa, comunicativa, sociabila, atasata de mama. X X, mama are ordin de protectie valabil trei luni, incepand cu data de 12.03.2019, prin care obliga peX X, tatal, sa pastreze distanta minima de 100 m fata de X X si X X, interzice orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod.

Audiata in camera de consiliu a instantei potrivit art. 264 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil raportat la art.226 din Codul de procedura civila, minora a confirmat relatia tensionata cu tatal ei si faptul ca se simte bine acum, are o relatie buna cu mama ei, sunt prietene, ii da sfaturi bune, o intelege. Cu tata nu poate vorbi , ii este frica de el.

In cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 396 din Codul civil (Legea nr. 287/2009) potrivit carora (1) Instanta de tutela hotaraste, odata cu pronuntarea divortului, asupra raporturilor dintre parintii divortati si copiii lor minori, tinand seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de ancheta psihosociala, precum si, daca este cazul, de invoiala parintilor, pe care ii asculta” , dar si dispozitiile art. 397 din Codul civil (Legea nr. 287/2009) potrivit carora „Exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti

Dupa divort, autoritatea parinteasca revine in comun ambilor parinti, afara de cazul in care instanta decide altfel”.

Fata de aceste considerente, vazand si dispozitiile legale citate mai sus, instanta apreciaza ca ambii parinti sunt capabili sa exercite autoritatea parinteasca fata de minora, neexistand motive intemeiate de a limita acest drept vreunuia dintre ei.

Urmeaza asadar, sa se dispuna in temeiul art. 263 si 396 din codul civil ca autoritatea parinteasca sa se exercite de catre ambii parinti .

In ceea ce priveste locuinta minorei X X,nascuta la data de 29.12.2003, potrivit art. 400 alin 1 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), instantastabileste, odata cu pronuntarea divortului, locuinta copilului minor la parintele cu care locuieste in mod statornic sau daca pana la divort copilul a locuit cu ambii parinti, instanta ii stabileste locuinta la unul dintre ei, tinand seama de interesul sau superior.

Fata de toate aceste dispozitii legale raportate materialului probator administrat in cauza, instanta constata ca este in interesul minoreide a se dezvolta intr-un mediu sigur, sanatos si care sa ii confere stabilitate, precum si interesul acesteia de a se limita pe cat posibil consecintele psihice generate de divortul parintilor, astfel ca va dispune ca locuinta minorei sa fie la reclamanta .

Intemeiulart.402 pct.1 si 2 din Codul civil (Legea nr. 287/2009) fiecareparinte trebuie sa contribuie la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor, dispozitiile privind obligatia de intretinere prevazute de Titlul V din Codul civil (Legea nr. 287/2009), fiind aplicabile.

In cauza, avand in vedere ca locuinta minorei a fost stabilita la reclamanta urmeaza caintretinerea acordata de aceasta din urma sa sematerializezesi in viitor prin acordarea in natura a celor necesare cresterii si educarii minorei,potrivit art. 529, 530 din Codul civil (Legea nr. 287/2009)

In ceea ce il priveste pe parat, instanta potrivit art.529 al. 2 si art.530 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), urmeaza sa il oblige sa contribuie la intretinerea minorei prin plata, lunar, a unei pensii de intretinere in favoarea minorei pensii de intretinere in favoarea minorei in cuantum de 895 lei lunar, de la data de introducerii actiunii-25.02.2019 si pana la majoratul minorei.

La calculul cuantumului pensie de intretinere instanta are in vedere cuantumul venitului mediu net pe ultimele luni ale paratului, asa cum rezulta din adeverinta nr. 155375/18.03.2019 ( f. 17) comunicata de Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui,

Cu privire la numele ce urmeaza a fi purtat de reclamanta dupa pronuntarea divortului,in temeiul art. 383 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), se va dispune ca aceasta sa revina la numele avut anterior incheierii casatoriei – X,nefiind intrunite conditiile prevazute de dispozitiile legale, cu referire la acordul paratului si nici cu privire la motivele temeinice, justificate de interesul unuia dintre soti sau de interesul superior al minorului.

Urmeaza a lua act ca reclamanta si-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecata pe cale separata.

3