Ordonanta presedintiala

Sentinţă civilă 1627 din 09.09.2020


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr. 3371/207/2020, reclamanta C...... F....... R......., în contradictoriu cu pârâtul BEJ Vlad Constantin si cu C...... M.......C......., a solicitat instanţei  emiterea unei ordonanţe preşedinţiale prin care sa dispună suspendarea punerii in executare a tuturor actelor de executare întocmite in cadrul dosarului executional 56/2020 al BEJ Vlad Constantin, respectiv  somaţia si a instiintarea emise in data de 16.06.2020,  adresa de poprire din 26.06.2020 precum si a popririi înfiinţate de către aceasta,  adresa emisa in data de 29.06.2020,  restituirea taxei de timbru si obligarea la cheltuieli de judecata a paraţilor, pana la soluţionarea definitiva a contestaţie la executare aflata pe rolul Judecătoriei Caracal.

A mai solicitat suspendarea punerii in executare parţial a titlului executoriu reprezentat de sentinţa nr.101/2020 emisa de Judecătoria Caracal in cauza ........../207/2019 cu obiectul divorţ cu minori, in ceea ce priveşte doar programul de vizita/dreptul de a avea legaturi personale cu minora al paratului C...... M....... C.......cu fiica acestora, minora C...... S.......V....... in vârsta de 4 ani, pana la incetarea stării de alerta si unei posibile stări de urgenta in care se afla Romania.

Solicită astfel, ca instanţa sa dispună suspendarea provizorie a dispoziţiilor instanţei de judecata care in cadrul sentinţei nr. 101/2020 a dispus ca minora sa părăsească domiciliul sau in luna august precum si 2 weekenduri pe luna pe care ar trebui sa le petreacă in domiciliul tatălui sau, in municipiul Sibiu.

In fapt, se arată că prin sentinţa civilă nr. 101/22.01.2020 pronunţată in dosarul nr. ......../207/2019 Judecătoria Caracal, s-a dispus desfacerea căsătoriei dintre reclamanta C...... F....... R....... şi pârâtul C...... M....... C.......si stabilirea domiciliului fiicei minore, C...... S.......V......., la mamă, fiind stabilit si un program de vizita al minorei de catre tată.

Reclamanta a precizat ca la data de 18.06.2020 a găsit pe scara blocului unde domiciliază un plic transmis de BEJ Vlad Constantin care conţinea somaţia si instiintarea emise in dosarul executional nr.56/2020, precum si încheierea de încuviinţare executare silita nr.715/10.06.2020 emisa de Judecătoria Caracal in dosarul nr. ........./207/2020.

De asemenea, in data de 30.06.2020 i s-a transmis un alt plic care conţinea o înştiinţare de poprire privind suma de 920 lei reprezentând cheltuieli de executare si o adresa fara număr de înregistrare al cărei caracter juridic nu este menţionat de către executorul judecătoresc si care nu poate avea, in opinia sa, caracterul unei somaţii asa cum este definita de către art. 910 alin. 2 din CPC.

Reclamanta a solicitat instantei sa pună in vedere paratului BEJ Vlad Constantin sa faca dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute expres de art 672 CPC coroborat cu art 163 CPC.

Totodată, aceasta contestă  motivele de fapt, si anume împiedicarea creditorului C...... M....... C.......de a avea legaturi personale cu minora, tatăl minorei locuind de aproximativ 6 luni in mun. Sibiu, procedurile de executare silita neavand la baza un fapt real si anume nerespectarea sentinţei  nr.101/2020, ci sunt doar un act de răzbunare cu consecinţa creări unei stări de presiune, de disconfort  fata de persoana sa.

Este adevărat ca legea da dreptul părintelui la care nu s-a stabilit domiciliul minorului ca acesta sa aibă legaturi personale cu copilul său dar, pe de alta parte, legiuitorul nu a instituit obligaţia părintelui la care domiciliază minorul, care se ocupa de creşterea si ingrijirea sa permanenta, de a stărui pe langa celalalt părinte sa aibă legaturi cu acesta, obligaţia acestuia fiind doar sa permită ca aceste legaturi sa se desfăşoare cu respectarea dispoziţiilor legale si/sau ale instanţei de judecata .

Reclamanta a mentionat ca  nu a împiedicat niciodată respectarea dreptului paratului de a avea legaturi cu fiica sa minora, dar având in vedere faptul ca acesta si-a mutat domiciliul intr-o alta localitate şi nici nu si-a vizitat copilul din luna decembrie 2019 ,  iar reclamanta i-a permis sa aibă legaturi personale.

În  concluzie, arată ca nu exista un motiv temeinic de fapt si nici de drept pe care sa se întemeieze aceasta procedura de executare silita a sa, iar in acest sens a formulat o contestaţie la executare.

Pe fondul cererii de ordonanţa presedentiala, a mentionat  ca pentru admisibilitatea ordonanţei presedintiale sunt indeplinite cumulativ  conditiile legale, respectiv:

1.in favoarea reclamantului sa existe o aparenta de drept;

2.sa existe necesitatea luării unor masuri provizorii pentru :

a)păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere;

b)prevenirea unor pagube iminente ce nu s-ar putea repara altfel;

c)înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu ocazia unei executări.

Astfel, urmare a desfacerii casatoiei cu paratul din prezenta cauza, fiica minora se afla in îngrijirea  reclamantei, tatăl mutandu-si domiciliul si locul de munca in localitatea Sibiu, fiind angajat al Mapn.

Sentinţa nr. 101/2020 a Judecătoriei Caracal a dispus stabilirea unui program de vizita exact sa cum a dorit paratul, tatăl minorei, asa cum de altfel l-a propus acesta.

Reclamanta solicită ca instanţa sa aibă in vedere ca România se afla intr-o situaţie speciala si anume stare de alerta având in vedere Pandemia de coronavirus-infectie extrem de contagioasa cu COVID19.

De asemenea, raportat la situaţia actuala, la faptul ca România are o panta ascendenta permanenta de cazuri de coronavirus, ca exista probabilitatea reinstituirii stării de urgenta cu toate restricţiile aferente acesteia si având in vedere faptul ca fiica sa are doar 4ani( fiind mereu protejata de familie, evitând pe cat posibil contactul cu alte persoane) si având in vedere ca tatăl sau este angajat MAPN , lucrând alături de sute de persoane atat in unitatea militară in care activează, dar participând si la alte acţiuni in afara acesteia, ca acesta locuieşte la o distanta considerabila de domiciliul saău, reclamanta a solicitat instantei sa dispună suspendarea provizorie a punerii in executare a obligaţiei de a-i permite minorei sa părăsească domiciliul  si sa meargă in municipiul Sibiu, pana la ridicarea oricăror masuri speciale asa cum sunt prevăzute, definite si enumerate de OUG 1/1999 sau a oricăror masuri similare restrictive impuse de către organele statului in contextul epidemiei de coronoviroza.

A solicitat ca instanţa sa aibă in vedere ca cererea sa nu priveşte îngrădirea totala dreptului de a avea legaturi cu minora, ci numai suspendarea măsurii de executare silita din cadrul dosarului executional 56/2020 care ar obliga-o pe minora in vârsta de 4 ani sa se deplaseze departe de domiciliul sau, pe distante lungi, cu trenul si sa locuiască cu alte persoane necunoscute posibil infectate, chiar daca sunt asimptomatice.

Arată reclamanta ca paratul nu a fost împiedicat sa aibă legaturi personale cu minora, dimpotrivă aceasta a mers in domiciliul unchiului ei impreuna cu tatăl sau, cat timp acesta a locuit in Caracal.

Raportat la motivele de fapt ale executării silite demarate de BEJ Vlad Constantin si anume impiedicarea creditorului C...... M....... C.......de a avea legaturi personale cu minora învederează reclamanta ca aceste motive nu exista in realitate,  tatăl minorei locuind de aproximativ 6 luni in mun. Sibiu, procedurile de executare silita neavand la baza un fapt real si anume nerespectarea sentinţei nr. 101/2020 de către mamă, ci sunt doar un act de răzbunare.

Reclamanta considera ca paguba iminentă ca prejudiciu viitor şi previzibil este pe deplin dovedita dovedita si pentru a detalia aceasta situaţie nu este necesar o judecare pe calea dreptului comun, ci a ordonanţei presedentiale.

In ceea ce priveşte cheltuielile de executare stabilite de către executor, solicită suspendarea obligării la plata acestora si suspendarea măsurii popririi instituite de către BEJ Vlad Constantin.

Prin somaţia mai sus menţionata, i s-a pus in vedere sa achite suma de 920 de lei reprezentând cheltuieli de judecata, dispunandu-se de indata instituirea popririi pe veniturile salariale, pe care le contestă.

Reclamanta a solicitat judecata cauzei  in lipsă, in condiţiile art. 411 din Codul de Procedura Civila.

La solicitarea instantei, a fost înaintat in copie actele din dosarul de executare silita nr. 56/2020 de catre BEJ Vlad Constantin.

Prin încheierea de şedinţă din 26.08.2020, instanţa a dispus citarea reclamantei C...... F....... R....... cu mentiunea de a achita cauţiune în cuantum de 1000 lei potrivit art. 719 alin. 3 C.p.c. , aferentă  cererii de suspendare provizorie  a executarii silite  şi suma de 31 lei reprezentând fotocopierea dosarului de executare întocmit de BEJ Vlad Constantin.

La dosar a fost depusă o precizare de catre reclamantă prin care indica obiectul cererii care fiind ordonanţa presedentiala prin care solicita in contradictoriu cu pârâtul C...... M.......C......., suspendarea punerii in executare parţial  şi temporar a titlului executoriu reprezentat de sentinţa nr.101/2020 emisa de Judecătoria Caracal in cauza ......./207/2019 cu obiectul divorţ cu minori, doar in ceea ce priveşte  programul de vizita/dreptul de a avea legaturi personale cu minora al paratului C...... M....... C.......cu fiica acestora, minora C...... S.......V....... in vârsta de 4 ani, pana la incetarea stării de alerta si unei posibile stări de urgenta in care se afla Romania.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa  reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecata, astfel cum a fost precizată de catre reclamantă ca fiind ordonanţa presedentiala, aceasta solicita in contradictoriu cu pârâtul C...... M.......C......., suspendarea punerii in executare parţial  şi temporar a titlului executoriu reprezentat de sentinţa nr.101/2020 emisa de Judecătoria Caracal in cauza ......./207/2019 cu obiectul divorţ cu minori, doar in ceea ce priveşte  programul de vizita/dreptul de a avea legaturi personale cu minora al paratului C...... M....... C.......cu fiica acestora, minora C...... S.......V....... in vârsta de 4 ani, pana la incetarea stării de alerta si unei posibile stări de urgenta in care se afla Romania.

Ordonanţa preşedinţială procedură specială conform Codului de Pr. Civilă este o instituţie juridică cu norme specifice.

Astfel, potrivit art.997 alin.1 CPC, instanţa stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Rezultă că, pentru admisibilitatea cererii este necesară întrunirea cumulativă a patru condiţii: aparenţa dreptului, caracterul provizoriu al măsurilor, urgenţa şi nejudecarea fondului, neîndeplinirea oricăreia din aceste condiţii ducând la respingerea acţiunii.

Totodată, art.997 alin.5 din CPC stabileşte că pe calea ordonanţei preşedinţiale nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt.

 Ori, in cauza instanţa constata ca prin cererea de ordonanţe preşedinţiale se contestă actele de executare emise de BEJ Vlad Constantin  in cadrul dosarului de executare silită nr. 56/2020, însă pe calea ordonanţei presedentiala nu se poate solicita suspendarea punerii in executare parţiale  şi temporare a titlului executoriu reprezentat de sentinţa nr.101/2020 emisa de Judecătoria Caracal in cauza ......./207/2019 cu obiectul divorţ cu minori, in ceea ce priveşte  programul de vizita/dreptul de a avea legaturi personale cu minora al paratului C...... M....... C.......cu minora C...... S.......V......., pana la incetarea stării de alerta si unei posibile stări de urgenta in care se afla Romania.

Pornind de la aceste dispozitii legale, instanţa constata ca nu sunt indeplinite conditiile  de emitere a unei  ordonanţe preşedinţiale, prevazute de art. 997 Cpc, considerent pentru care va respinge cererea de ordonanță președințială privind suspendarea punerii in executare a titlului executoriu reprezentat de sentință civila nr. 101 din 22.01.2020 pronunțată in dosarul nr. ......./207/2019 de Judecatoria Caracal,  formulata de reclamanta  C...... F....... R........

Postat 12.10.2020