Tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a şi d Cod penal, ale infracţiunii de lovirea sau alte violențe, faptă prev. de art. 193 alin. 2 din Codul penal cu aplicarea art. 113 Cod pen.

Sentinţă penală 994 din 30.07.2020


Prin sentinţa penală nr. 994 pronunțată în data de 30.07.2020 de Judecătoria Galați în dosarul nr. xxxxx/233/20xx, definitivă prin neapelare.

Obiect: infracţiunea de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a şi d Cod penal, ale infracţiunii de lovirea sau alte violențe, faptă prev. de art. 193 alin. 2 din Codul penal cu aplicarea art. 113 Cod penal..

Cuprins pe materii: măsura educativă neprivativă de libertate, pluralitate de făptuitori, schimbare de încadrare, circumstanțe agravante;

SOLUȚIA INSTANȚEI DE FOND

1.Condamnă pe inculpatul S. G. G.(fiul lui S. I. şi B. M., născut la data de xx.xx.1987, în T. B., judeţul Galaţi, domiciliat în oraş T. b., str. t. s., nr. 15, judeţul Galaţi, posesor al CI seria GL, nr. XXX81, CNP 18709151XXXX, recidivist) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3000 lei (300 zile-amendă x 10 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută de art. 371 Cod penal cu aplicarea art. art. 77 alin. 1 lit. d Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal în referire la art. 43 alin. 5 Cod penal (faptă din 06.04.2018).

Atrage atenţia inculpatului S. G. G. că neexecutarea, cu rea-credinţă, a pedepsei amenzii, în tot sau în parte, atrage înlocuirea zilelor amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile închisoare, potrivit art. 63 alin. 1 din Codul penal.

2.Constată că infracțiunile de lovirea sau alte violenţe, prevăzută de art. 193 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 113 Cod penal şi tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal cu aplicarea art. 113 Cod penal (fapte din data de 06.04.2018), judecate în prezenta cauză sunt concurente cu infracțiunea de lovirea sau alte violențe, faptă prevăzută de art. 193 alin. 2 Cod penal (faptă din 29.08.2016), pentru care inculpatului minor P. S. F. (fiul lui v. și F., născut la data de 24.10.2000 în comuna R., judeţul Galaţi, cetăţenie română, studii 8 clase, agricultor, necăsătorit, fără antecedente penale, domiciliat în comuna R., judeţul Galaţi, CNP 50010241xxxx, posesor al CI seria GL, nr. 979xxx, emisă de SPCLEP Galaţi la data de 07.11.2014) i s-a stabilit măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe durata de 4 (patru) luni, prin sentința penală nr. 65/16.01.2019 a Judecătoriei Galați, rămasă definitivă la data de 30.01.2019, prin neapelare.

În temeiul art. 129 alin. 1 Cod penal raportat la art. 38 Cod penal, art. 115 alin. 1 lit. d Cod penal și art. 120 Cod penal și cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, stabilește și ia o singură măsură educativă neprivativă de libertate față de inculpatul minor P. S. F., pentru toate infracțiunile arătate mai sus, constând în asistarea zilnică pe durata maximă de 6 (șase) luni.

În temeiul art. 121 alin. 1 Cod penal, impune inculpatului minor P. S. F. ca pe durata executării măsurii educative să respecte următoarele obligații:

-să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;

-să nu depășească, fără acordul Serviciului de Probațiune Galați, limita teritorială a României;

-să se prezinte la Serviciul de Probațiune Galați la datele fixate de către acesta.

Conform art. 120 alin. 2 Cod penal, supravegherea se va face sub coordonarea Serviciului de Probațiune Galați, căruia i se comunică o copie de pe prezenta hotărâre.

Atrage atenția inculpatului minor P. S. F. asupra consecințelor prevăzute de art. 123 Cod penal, privind nerespectarea obligațiilor impuse și cu privire la săvârșirea de noi infracțiuni în cursul executării măsurii educative.

3.Condamnă pe inculpatul D. C.(fiul lui P și S., născut la data de 11.05.1977, în comuna P., judeţul Galaţi, cetăţenie română, studii 8 clase, agent de pază la SC D. Nxxx SRL, necăsătorit, fără antecedente penale, domiciliat în sat/comuna R., judeţul Galaţi, CNP 177051117xxxx, posesor al CI seria GL, nr. 760xxx, eliberată de SPCLEP Galaţi la data de 09.09.2011) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1800 lei (180 zile-amendă x 10 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută de art. 371 Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din 06.04.2018).

Atrage atenţia inculpatului D. C.că neexecutarea, cu rea-credinţă, a pedepsei amenzii, în tot sau în parte, atrage înlocuirea zilelor amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile închisoare, potrivit art. 63 alin. 1 din Codul penal.

4.Condamnă pe inculpatul C. T. (fiul lui C și M., născut la data de 18.01.1973 în Galaţi, cetăţenie română, studii 2 clase, agricultor, căsătorit, fără antecedente penale, domiciliat în sat/comuna R., judeţul Galaţi, CNP 173011817xxxx, posesor al CI seria ZL, nr. 060xxx, eliberat de SPCLEP Galaţi la data de 17.02.2016) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1800 lei (180 zile-amendă x 10 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută de art. 371 Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din 06.04.2018).

Atrage atenţia inculpatului C. T. că neexecutarea, cu rea-credinţă, a pedepsei amenzii, în tot sau în parte, atrage înlocuirea zilelor amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile închisoare, potrivit art. 63 alin. 1 din Codul penal.

5.Condamnă pe inculpatul D. P. S. (fiul lui D. și S., născut la data de 22.08.1992, în Galaţi, cetăţenie română, studii 11 clase, administrator la X. LTD, necăsătorit, fără antecedente penale, posesor al CI seria ZL nr.127xxx, eliberată de SCPLEP Galaţi, la data de 21.03.2017, CNP 192082217xxxx, domiciliat în Galaţi, str. Dunărea nr. x, bl. x, ap. xxx, judeţul Galaţi) la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1800 lei (180 zile-amendă x 10 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută de art. 371 Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din 06.04.2018).

Atrage atenţia inculpatului D. P. S. că neexecutarea, cu rea-credinţă, a pedepsei amenzii, în tot sau în parte, atrage înlocuirea zilelor amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile închisoare, potrivit art. 63 alin. 1 din Codul penal.

În baza art. 112 alin. 5 Cod penal cu referire la art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, confiscă de la inculpatul C. T. suma de 30 lei, reprezentând valoarea unei securi, de la inculpatul D. P. S. suma de 10 lei, reprezentând valoarea unei bâte și de la inculpatul D. C.suma de 15 lei, reprezentând valoarea cuțitului tip briceag, bunuri folosite la săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 371 Cod penal.

Respinge, ca nefondată, acțiunea civilă exercitată de partea civilă C. T..

Constată că Spitalul Clinic Județean de Urgență X. Galați  nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza dispozițiilor art. 272 alin. 1 Cod de procedură penală, onorariul parțial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpații C. T., D. C.și S. G. G. (avocat D. C. – suma de 1500 de lei), onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul P. S. F. (avocat D. N. R. – suma de 1495 de lei) și onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul C. T. (avocat B. N. – suma de 868 de lei)  vor fi achitate către Baroul Galaţi din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. 

În baza art. 274 alin. 1 și 2 Cod procedură penală, obligă inculpații S. G. G., P. S. F.,  D. C., C. T. și D. P. S. la plata sumei de 1000 lei (câte 200 de lei fiecare), cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 500 lei este aferentă fazei de urmărire penală.

Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, care se va depune la Judecătoria Galați, potrivit art. 409-410 Cod procedură penală, pentru procuror, pentru inculpații C. T., D. C., P. S. F., S. G. G., D. P. S., partea civilă SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ X GALAŢI cu sediul în GALAŢI, STR. BRĂILEI, nr. XXX.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.07.2020.

REZUMATUL HOTĂRÂRII INSTANȚEI DE FOND

Instanţa reţine astfel, că din ansamblul probator administrat în cursul procesului penal, rezultă, dincolo de orice îndoială, că inculpatul major S. G. G., împreună cu vărul său, inculpatul minor P. S. F., în seara zilei de 06.04.2018, orele 22:00, s-a manifestat violent, ţipând, înjurând, ameninţând și exercitând acte de violenţă asupra inculpaților D. C., C. T. și D. P. S., prin aruncarea cu pietre și a tulburat prin toate aceste acțiuni ordinea și liniștea publică, în stradă, în zona barului SC X SRL, situat în centrul comunei R., județul Galați.

Instanţa reţine că, din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale coroborat cu recunoașterea în fața instanței, rezultă, dincolo de orice îndoială, că inculpatul minor P. S. F., împreună cu vărul său, inculpatul S. G. G., în seara zilei de 06.04.2018, orele 22:00, înarmat fiind cu două tacuri, s-a manifestat violent, ţipând, înjurând, ameninţând și exercitând acte de violenţă asupra inculpaților D. C., C. T. și D. P. S., prin aruncarea cu pietre, tulburând prin toate aceste acțiuni ordinea și liniștea publică în stradă, în zona barului SC X CAFE SRL, situat în centrul comunei R., județul Galați.

Instanţa reţine că, din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale coroborat cu recunoașterea în fața instanței, rezultă, dincolo de orice îndoială, că inculpatul minor P. S. F., în împrejurările mai sus menționate, a lovit în seara de 06.04.2018, orele 22:00, pe persoana vătămată/inculpatul C. T. cu o piatră în zona feţei, provocându-i leziuni care au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Instanţa reţine că, din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale coroborat cu recunoașterea în fața instanței, rezultă, dincolo de orice îndoială, că inculpatul C. T., împreună cu inculpații D. C. și D. P. S., în seara zilei de 06.04.2018, orele 22:00, înarmat fiind cu o secure, s-a manifestat violent, ţipând, înjurând și ameninţând cu acte de violenţă pe inculpații P. S. F. și  S. G. G., tulburând prin toate aceste acțiuni ordinea și liniștea publică în stradă, în zona barului SC X CAFE SRL, situat în centrul comunei R., județul Galați.

Instanţa reţine că, din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale coroborat cu recunoașterea în fața instanței, rezultă, dincolo de orice îndoială, că inculpatul D. C., împreună cu inculpații C. T. și D. P. S., în seara zilei de 06.04.2018, orele 22:00, înarmat fiind cu un cuțit tip briceag, s-a manifestat violent, ţipând, înjurând și ameninţând cu acte de violenţă pe inculpații P. S. F. și  S. G. G., tulburând prin toate aceste acțiuni ordinea și liniștea publică în stradă, în zona barului SC X CAFE SRL, situat în centrul comunei R., județul Galați.

Instanţa reţine că, din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale coroborat cu recunoașterea în fața instanței, rezultă, dincolo de orice îndoială, că inculpatul D. P. S., împreună cu inculpații D. C. și C. T., în seara zilei de 06.04.2018, orele 22:00, înarmat fiind cu o bară/bâtă, s-a manifestat violent, ţipând, înjurând, ameninţând cu acte de violenţă pe inculpații P. S. F. și  S. G. G., pe primul dintre inculpați lovindu-l cu o sticlă, tulburând prin toate aceste acțiuni ordinea și liniștea publică în stradă, în zona barului SC X CAFE SRL, situat în centrul comunei R., județul Galați.

ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTEI

Elementul material al laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 371 Cod penal, constă în tulburarea ordinii şi liniştii publice în stradă, în zona barului SC X CAFE SRL, situat în centrul comunei R., județul Galați, prin actele de amenințare și lovire.

Urmarea imediată a infracţiunii constă în starea de pericol creată pentru convieţuirea socială.

Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată constă în faptul că tulburarea ordinii şi liniştii publice a fost consecinţa directă a actelor de amenințare și lovire exercitate de către inculpați, acţiuni care au provocat, de asemenea, teamă printre martorii oculari.

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost săvârşită de către inculpați cu forma de vinovăţie a intenţiei directe, aceștia prevăzând și urmărind rezultatul faptei lor.

Elementul material al infracțiunii de lovire sau alte violențe constă în cazul de față în aplicarea de lovituri victimei și rezultă din probele administrate în cauză.

Urmarea imediată constă în producerea de leziuni traumatice care au necesitat zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Raportul de cauzalitate între fapta de lovire și leziunile traumatice rezultă din probele administrate în cauză.

 Referitor la latura subiectivă a infracţiunii, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie directă, acesta prevăzând și urmărind rezultatul faptei.

INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A PEDEPSEI

Sub aspectul circumstanțelor obiective de comitere a infracțiunii reținute în sarcina inculpatului major S. G. G., instanța va reține că fapta acestuia, prin modul concret în care a acționat, a adus o atingere medie relaţiilor sociale referitoare la ordinea și liniștea publică, acțiunea sa ilicită desfășurându-se într-un interval de aproximativ 7 minute și s-a obiectivat prin exercitarea de amenințări cu acte de violență fizică cu ajutorul unui obiect contondent (aruncarea cu pietre) și prin antrenarea și conjugarea eforturilor cu un inculpat minor, într-un loc care prin natura sau destinația lui este totdeauna accesibil publicului, toate aceste acțiuni având drept consecință, tulburarea climatului obișnuit de ordine și liniște publică și crearea unei stări efective de temere pentru persoanele aflate la acel moment în apropiere. Nu trebuie omis mobilul care l-a angrenat pe inculpat în activitatea infracțională, respectiv coalizarea spontană cu vărul său, inculpatul minor P. S. F., care fusese lovit de unul dintre inculpații din grupul advers.

Sub aspectul circumstanțelor personale, instanța va reține că inculpatul S. G. G.nu este la primul contact cu legea penală, din fișa de cazier judiciar rezultând că acesta a suferit mai multe condamnări la pedepse cu închisoarea (fișă cazier judiciar, filele nr. 19-20, dosar fond, vol. II). La data de 19.04.2017, inculpatul s-a liberat condiționat din pedeapsa închisorii de 3 ani, 3 luni și 12 zile, aplicată prin sentința penală nr. 2086/17.12.2015 a Judecătoriei Galați, definitivă prin decizia penală nr. 171/25.05.2016 a Tribunalului Galați, cu un rest neexecutat de 372 de zile. Executarea acestei pedepse a început la data de 15.01.2015.

Prin adresa nr. G 22205/PBBR/31.01.2020 a Penitenciarului Brăila, s-a comunicat faptul că în perioada 15.01.2015 - 19.04.2017, inculpatul S. G. G.a executat în condiții necorespunzătoare de detenție, un număr de 156 de zile. În consecință, restul neexecutat de 372 de zile s-a redus cu 156 de zile considerate executate suplimentar conform art. 551 din Legea nr. 254/2013, rezultând un rest neexecutat la data liberării condiționate de doar 216 zile.

Raportat la noul rest de pedeapsă se constată că pedeapsa s-a considerat executată la data de 21.12.2017, anterior datei comiterii infracțiunii din prezenta, astfel că devin incidente în cauză dispozițiile privind recidiva postexecutorie, prevăzută de art. 41 alin. 1 Cod penal raportat la art. 43 alin. 5 Cod penal.

Instanța va reține că inculpatul S. G. G.nu s-a prezentat în fața organelor judiciare, pentru a-și exprima poziția procesuală, din actele existente la dosar reieșind că imediat după comiterea faptei a plecat în străinătate.

Referitor la înlocuirea amenzii penale în cuantum de 1500 lei (aplicată prin sentința penală nr. 77/06.04.2015 a Judecătoriei Târgu Bujor, definitivă prin decizia penală nr. 687/05.06.2015 a Curții de Apel Galați) cu obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 150 de zile lucrătoare, aplicată prin sentința penală nr. 1085/26.06.2018 a Judecătoriei Galați, definitivă prin necontestare la data de 10.07.2018, instanța apreciază că fapta din prezenta fiind comisă înainte de rămânerea definită a hotărârii de înlocuire, nu ne aflăm în ipoteza reglementată de norma legală (art. 64 alin. 5 lit. b Cod penal) pentru a se putea dispunea înlocuirea muncii în folosul comunității cu închisoarea, astfel că această hotărâre se bucură mai departe de autoritate și putere de lucru judecat, neputând fi modificată prin prezenta hotărâre.

Instanța va mai reține că de la data comiterii faptei și până în prezent, au trecut doi ani, iar inculpatul nu a mai săvârșit alte infracțiuni.

În aceste condiții, punând în balanță toate elementele mai sus arătate, instanţa consideră că o pedeapsă cu amenda constituie un mijloc apt de reeducare a inculpatului, astfel încât să se formeze o atitudine corectă faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială, și în consecinţă va aplica inculpatului o pedeapsă cu amenda penală, stabilită pe baza zilelor - amendă și a sumei corespunzătoare unei zile amendă, în condițiile prevăzute de lege.

Raportat la natura faptei, dar și la situația materială a inculpatului (din actele existente la dosar rezultând că acesta nu are ocupație), instanța va stabili cuantumul unei zile amendă, la suma minimă prevăzută de lege de 10 lei.

Ca atare, instanța îl va condamna pe inculpatul S. G. G.la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3000 lei (300 zile-amendă x 10 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută de art. 371 Cod penal cu aplicarea art. art. 77 alin. 1 lit. d Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal în referire la art. 43 alin. 5 Cod penal (faptă din 06.04.2018).

Instanța îi va atrage atenţia inculpatului S. G. G.că neexecutarea, cu rea-credinţă, a pedepsei amenzii, în tot sau în parte, atrage înlocuirea zilelor amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile închisoare, potrivit art. 63 alin. 1 din Codul penal.

Sub aspectul circumstanțelor obiective de comitere a infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice reținute în sarcina inculpatului minor P. S. F., instanța va reține că fapta acestuia prin modul concret în care a acționat, a adus o atingere medie relaţiilor sociale referitoare la ordinea și liniștea publică, acțiunea sa ilicită desfășurându-se într-un interval de aproximativ 7 minute și s-a obiectivat prin exercitarea de amenințări cu acte de violență fizică cu ajutorul unor obiecte contondente (tacuri de biliard), prin lovirea unei persoane vătămate cu pietre și conjugarea eforturilor cu un alt inculpat major, într-un loc care prin natura sau destinația lui este totdeauna accesibil publicului, acțiuni ce au avut drept consecință, tulburarea climatului obișnuit de ordine și liniște publică și crearea unei stări efective de temere pentru persoanele aflate la acel moment în apropiere. Nu trebuie omisă împrejurarea că la baza izbucnirii scandalului a stat acțiunea unui inculpat din grupul advers.

Sub aspectul circumstanțelor obiective de comitere a infracțiunii de lovirea sau alte violențe reținute în sarcina inculpatului minor P. S. F., instanța va reține că fapta acestuia prin modul concret în care a acționat, a adus o atingere medie relaţiilor sociale referitoare la integritatea fizică a persoanei, prin lovirea persoanei vătămate cu ajutorul unei pietre și producerea unor leziuni vindecabile doar în 7-8 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare,  în contextul în care la baza izbucnirii scandalului a stat acțiunea unui inculpat din grupul advers.

Sub aspectul circumstanțelor personale, instanța va reține că inculpatul minor P. S. F. nu este la primul contact cu legea penală, din fișa de cazier judiciar (fila nr. 21, dosar fond, vol. II) rezultând că prin sentința penală nr. 65/16.01.2019 a Judecătoriei Galați, definitivă prin neapelare la data de 30.01.2019 i s-a aplicat măsura educativă a asistării zilnice pe durata de 4 luni.

Potrivit Deciziei nr. 2/2016 a ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în ipoteza infracțiunilor concurente săvârșite în timpul minorității, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracțiune concurentă și executată, nu se scade din durata măsurii needucative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea și stabilirea sancțiunii conform art. 129 alin. 1 Cod penal.

Potrivit referatului întocmit de Biroul executări penale din cadrul Judecătoriei Galați, măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe durata de 4 luni, aplicată inculpatului minor P. S. F. a fost pusă în executare prin încheierea judecătorului delegat cu executarea din data de 14.02.2019, iar potrivit adresei nr. 13275/14.06.2019 a Serviciului de Probațiune Galați, a fost finalizată executarea măsurii la data de 13.06.2019, inculpatul respectând măsurile de supraveghere (fila nr. 51, dosar fond, vol. I).

Instanța va avea în vedere atitudinea procesuală adoptată de inculpatul P. S. F.  pe parcursul întregului proces penal, caracterizată prin recunoașterea faptelor săvârșite.

Va reține că de la data comiterii faptei și până în prezent, au trecut doi ani, iar inculpatul nu a mai săvârșit alte infracțiuni.

Prin referatul de evaluare nr. nr. 12300/SP/05.06.2019, emis de Serviciul de Probațiune Galați (filele nr. 7-8, dosar fond, vol. I), s-a apreciat ca oportună aplicarea față de inculpatul minor P. S. F. a măsurii educative neprivative de libertate a asistării zilnice, cu impunerea obligațiilor de a se prezenta la sediul serviciului la datele fixate de acesta și de a urma un curs de pregătire școlară.

Instanța mai reține că în speța de față nu ne aflăm în ipotezele prevăzute de art. 114 alin. 2 lit. a Cod penal (deoarece executarea măsurii educative a asistării zilnice aplicate anterior a început ulterior comiterii faptelor din prezenta) sau art. 123 alin. 3 lit. c Cod penal (deoarece faptele din prezenta nu sunt săvârșite nici pe perioada executării măsurii educative aplicate anterior și nici săvârșite anterior faptelor pentru care i s-a aplicat măsura educativă a asistării zilnice prin sentința penală nr. 65/16.01.2019 a Judecătoriei Galați), pentru a se putea dispune față de inculpatul minor o măsură educativă privativă de libertate, respectiv înlocuirea măsurii luate inițial cu o altă măsură educativă privativă de libertate.

Pentru toate considerentele mai sus expuse, instanța va constata că infracțiunile de lovirea sau alte violenţe, prevăzută de art. 193 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 113 Cod penal şi tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal cu aplicarea art. 113 Cod penal (fapte din data de 06.04.2018), judecate în prezenta cauză sunt concurente cu infracțiunea de lovirea sau alte violențe, faptă prevăzută de art. 193 alin. 2 Cod penal (faptă din 29.08.2016), pentru care inculpatului minor P. S. F. i s-a stabilit măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe durata de 4 (patru) luni, prin sentința penală nr. 65/16.01.2019 a Judecătoriei Galați, rămasă definitivă la data de 30.01.2019, prin neapelare.

În temeiul art. 129 alin. 1 Cod penal raportat la art. 38 Cod penal, art. 115 alin. 1 lit. d Cod penal și art. 120 Cod penal și cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală instanța  va stabili și va lua o singură măsură educativă neprivativă de libertate față de inculpatul minor P. S. F., pentru toate infracțiunile arătate mai sus, constând în asistarea zilnică pe durata maximă de 6 (șase) luni.

În temeiul art. 121 alin. 1 Cod penal, va impune inculpatului minor P. S. F. ca pe durata executării măsurii educative să respecte următoarele obligații:

-să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;

-să nu depășească, fără acordul Serviciului de Probațiune Galați, limita teritorială a României;

-să se prezinte la Serviciul de Probațiune Galați la datele fixate de către acesta.

Conform art. 120 alin. 2 Cod penal, supravegherea se va face sub coordonarea Serviciului de Probațiune Galați, căruia i se comunică o copie de pe prezenta hotărâre.

Va atrage atenția inculpatului minor P. S. F. asupra consecințelor prevăzute de art. 123 Cod penal, privind nerespectarea obligațiilor impuse și cu privire la săvârșirea de noi infracțiuni în cursul executării măsurii educative.

Sub aspectul circumstanțelor obiective de comitere a infracțiunii reținute în sarcina inculpaților majori C. T., D. C. și D. P. S., instanța va reține că fapta acestora, prin modul concret în care au acționat, a adus o atingere medie relaţiilor sociale referitoare la ordinea și liniștea publică, acțiunea lor ilicită desfășurându-se într-un interval de aproximativ 7 minute și s-a materializat prin exercitarea de amenințări cu acte de violență fizică cu ajutorul unor obiecte contondente (secure, bară/bâtă, cuțit tip briceag) și prin conjugarea eforturilor și coeziunii grupului lor format din trei persoane, într-un loc care prin natura sau destinația lui este totdeauna accesibil publicului, toate aceste acțiuni având drept consecință, tulburarea climatului obișnuit de ordine și liniște publică și crearea unei stări efective de temere pentru persoanele aflate la acel moment în apropiere. Nu trebuie omis că la baza izbucnirii scandalului a stat acțiunea unuia dintre membrii grupului lor (inculpatul D. P. S.), care l-a lovit cu o sticlă pe inculpatul minor din grupul advers.

Sub aspectul circumstanțelor personale, instanța va reține că inculpații C. T., D. C.și D. P. S.  nu sunt cunoscuți cu antecedente penale (fișe cazier judiciar, filele nr.22-24, dosar fond, vol. II).

Instanța va reține că inculpații C. T., D. C.și D. P. S. au cooperat cu organele judiciare și au recunoscut fapta reținută în sarcina lor.

Instanța va mai reține că de la data comiterii faptei și până în prezent, au trecut doi ani, iar inculpații nu a mai săvârșit alte infracțiuni.

În aceste condiții, punând în balanță toate elementele mai sus arătate, instanţa consideră că o pedeapsă cu amenda constituie un mijloc apt de reeducare a inculpaților, astfel încât să se formeze o atitudine corectă faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială, și în consecinţă va aplica fiecărui inculpat câte o pedeapsă cu amenda penală, stabilită pe baza zilelor - amendă și a sumei corespunzătoare unei zile amendă, în condițiile prevăzute de art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, prin reducerea limitelor speciale cu o pătrime, având în vedere că aceștia s-au prevalat de procedura simplificată de judecare a cauzei.

Raportat la natura faptei, dar și la situația materială a inculpaților (din actele existente la dosar rezultând că aceștia nu realizează venituri importante), instanța va stabili cuantumul unei zile amendă, la suma minimă prevăzută de lege de 10 lei.

Ca atare, instanța îl va condamna pe inculpatul D. C.la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1800 lei (180 zile-amendă x 10 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută de art. 371 Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din 06.04.2018).

Va atrage atenţia inculpatului D. C.că neexecutarea, cu rea-credinţă, a pedepsei amenzii, în tot sau în parte, atrage înlocuirea zilelor amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile închisoare, potrivit art. 63 alin. 1 din Codul penal.

De asemenea, îl va condamna pe inculpatul C. T. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1800 lei (180 zile-amendă x 10 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută de art. 371 Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din 06.04.2018).

Va atrage atenţia inculpatului C. T. că neexecutarea, cu rea-credinţă, a pedepsei amenzii, în tot sau în parte, atrage înlocuirea zilelor amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile închisoare, potrivit art. 63 alin. 1 din Codul penal.

Totodată, îl va condamna pe inculpatul D. P. S. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1800 lei (180 zile-amendă x 10 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută de art. 371 Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din 06.04.2018).

Va atrage atenţia inculpatului D. P. S. că neexecutarea, cu rea-credinţă, a pedepsei amenzii, în tot sau în parte, atrage înlocuirea zilelor amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile închisoare, potrivit art. 63 alin. 1 din Codul penal.

LATURA CIVILĂ

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată/inculpatul C. T. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 5000 de lei, cu titlu de daune materiale, reprezentând contravaloarea reparației dinților pe care i-a rupt inculpatul P. S. F. când l-a lovit cu piatra (declarație fila nr. 22, dosar u.p.).

Cu privire la pretențiile formulate de partea civilă trebuie menționat că potrivit probelor administrate în cauză (certificatul medico – legal), în raport de cauzalitate cu fapta inculpatului P. S. F. se află, în ceea ce privește leziunile dentare, doar mobilitatea dinților 13, 14, însă, partea civilă nu a dovedit în nici un fel că a suportat intervenții medicale și costuri pentru remedierea acestor afecțiuni.

În ceea ce privește, diagnosticul de fracturi dentare, potrivit actului medico legal existent la dosarul cauzei, acesta nu a fost obiectivat prin examinări complementare de specialitate, aceste leziuni traumatice putând data anterior traumatismului din noaptea de 06/07.04.2018. Prin urmare, nu s-a dovedit un raport de cauzalitate între fapta inculpatului și fracturile dentare, ca cerință esențială a angajării răspunderii civile delictuale (certificat medico - legal, fila nr. 24, dosar u.p.).

Pentru toate aceste considerente, instanța va respinge, ca nefondată, acțiunea civilă exercitată de partea civilă C. T..

De asemenea, va constata că Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați  nu s-a constituit parte civilă în cauză.

CĂI DE ATAC EXERCITATE

Nu au fost exercitate căi de atac în dosar.

PROBLEMA DE DREPT

Schimbarea încadrării juridice a faptei prin nereținerea circumstanței prevăzute la art. 77 lit. d) și a) Cod pen. în cazul infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice prevăzute de art. 371. Violențele exercitate în cadrul infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. de art. 371 din Codul penal reținute în concurs cu infracţiunea de lovirea sau alte violențe, faptă prev. de art. 193 alin. 2 din Codul penal.