Modificarea modului de plată a pensiei de întreţinere stabilit prin convenţia notarială

Sentinţă civilă 334 din 26.05.2020


Cuprins pe materii: dreptul familiei și minori – acordare pensie de întreținere minor

Modificarea modului de plată a pensiei de întreţinere stabilit prin convenţia notarială

Din actele şi lucrarile dosarului , instanţa reţine următoarele :

Prin convenţia încheiată în procedura divorţului cu copii minori, autentificată sub nr 2635/31.10.2016 de SPN E M şi N B din T, s-a stabilit ca după divorţ fiecare părinte sa contribuie cu 25 % din venitul său net lunar , obligaţie care se va executa în bani sau in natură .

Pârâtul a fost de acord cu acţiunea , ca pensia de întreţinere sa fie stabilită în bani , dar nu a fost de acord cu plata cheltuielilor de judecată .

Din adeverinta depusa de catre pârât la dosar rezulta ca pârâtul are calitatea de angajat al SC D F SRL si are un venit net lunar de 1280 lei .

Instanta , cf art .403 CC rap la art.438 CPC, art 529 ,art 530 alin 3 CC , va dispune modificarea modului de plata a pensiei de întreţinere stabilit prin convenţia notarială autentificată la SPN E M şi N B din T, în sensul că va obliga pe paratul R A V să plătească reclamantei , suma de 320  lei lunar cu titlul de pensie de întreţinere în favoarea minorului R S A - nascut la data de ....  , începând cu data introducerii acţiunii 12.02.2020 şi până la majorat .