Rectificarea titlului de proprietate - admiterea cererii pe baza probelor administrate în cauză

Sentinţă civilă 357 din 03.06.2020


Cuprins pe materii: Civil  – fond funciar

Rectificarea titlului de proprietate - admiterea cererii pe baza probelor administrate în cauză

Analizând ansamblul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, potrivit titlului de proprietate nr. 14745-19/20.08.1993 , reclamantului i s-a reconstituit dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa de 1058 mp teren intravilan situat în loc. C, jud. G şi i s-a constituit dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa de 5000 mp, teren situat în extravilanul loc. C, jud. G, din care 4000 mp situaţi în T 69, P 15.

Potrivit dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 18/1991, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive, comisia judeţeană care a emis titlul de proprietate îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinţa."

Dispoziţiile Legii nr. 18/1991 trebuie înţelese nu numai în sensul că în cadrul acestei proceduri se înfăptuieşte activitatea de emitere a titlului de proprietate, ci şi procedura de modificare, de înlocuire sau desfiinţare, după caz, a titlului de proprietate emis în cadrul acestei proceduri, atunci când titlul nu este în concordanţă cu situaţia juridică reală.

Din concluziile raportului de expertiză de specialitate topometrie efectuat de expert B E,  a rezultat că suprafaţa de teren de 4000 mp, din titlul de proprietate nr. 14745-19/20.08.1993, este situată în T75 P13, iar nu în T69 P15, cum s-a consemnat în titlul de proprietate, aspect confirmat şi de OCPI G.

Faptul că raportul de expertiză nu a fost avizat de OCPI G nu conduce instanţa la o altă concluzie, având în vedere că motivul respingerii avizării este lipsa întocmirii planului parcelar.

Mai mult decât atât, instanţa reţine că prin adeverinţa nr. 3512 din 22.04.2019 eliberată de Primăria C, s-a confirmat faptul că suprafaţa de teren arătată de reclamant este situată în T75 P13, iar nu în T69 P15.

Având în vedere că susţinerile reclamantului sunt confirmare de probele administrate în cauză, instanţa va admite cererea formulată şi va dispune rectificarea titlului de proprietate nr. 14745-19/20.08.1993  în sensul că suprafaţa de teren de 4000 mp este situată în T75 P13, iar nu în T69 P15, cum din eroare s-a consemnat.