Contestaţie la executare - litigii cu profesioniştii

Decizie 4/LP/2020-R din 05.02.2020


Aplicarea dispoziţiilor conform art. 389 alin.1 C.pr. civilă, ,,Dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţare ei”.

Potrivit art 390 din acelaşi act normativ prevede că ,, Dispoziţiile art 387 şi 389 nu se aplică în când legea încuviinţează executarea fără somaţie”.

Conform art. 454 alin. 1 din Codul de procedura civila, rezulta că „poprirea se înfiinţează fără somaţie, prin adresa însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu".

Instanţa de control judiciar a reţinut că, din dosarul de executare reiese că executarea silită nu s-a realizat prin poprire ci prin executare silită mobiliară fiind emisă prima somaţie în acest sens la data de 22.07.2013 şi înştiinţat debitorul despre această măsură prin înştiinţarea din aceeaşi dată comunicată debitorului la data de 23.07.2013 depusă la fila 11 dosar executare. De la data de 22.07.2013 şi până la data de 27.05.2015 nu au mai fost efectuate alte acte de urmărire silită, dată la care s-a întocmit un proces verbal de situaţie.