Infracţiuni contra patrimoniului. Infracţiuni de fals. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice. Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice

Sentinţă penală **** din 02.06.2020


R O M Â N I A

Dosar nr. ...

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA I PENALĂ

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de ....

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE:

GREFIER:

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost reprezentat de procuror ....

Pe rol soluţionarea cauzei privind pe inculpatul (...) trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt prev. de art. 228 alin.1 Cod penal (faptă din ...), efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos faptă prev. de art. 250 alin. 1 din CP (faptă din ...) şi acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 360 alin.1, 2 şi 3 Cod penal (faptă din ...), ultimele două cu aplic. art. 38 alin.2 Cod penal, furt prev. de art. 228 alin.1 Cod penal (faptă din ...), tentativă la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată prev. de art. 32 alin.1 Cod penal rap. la art. 250 alin. 1 din CP (faptă din ...) cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi tentativă la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată prev. de art. 32 alin.1 Cod penal rap. la art. 360 alin.1, 2 şi 3 Cod penal (faptă din data de ...) cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal, ultimele două cu aplic. art. 38 alin.2 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin.1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 C.pen., prin rechizitoriu nr. (...) din data de (...) al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti - Secţia de Supraveghere a Urmăririi Penale.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a lipsit inculpatul (...), pentru care răspunde apărător din oficiu, av. (...) cu delegaţie nr. (...), partea civilă (...) şi persoana vătămată (...).

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, 

Nefiind cereri de formulat şi excepţii de invocat, instanța declară terminată cercetarea judecătorească şi acord cuvântul pe fondul cauzei în dezbateri.

Reprezentanta Ministerului Public, având cuvântul, învederează că inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriu parchetului din data de (...) al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces ilegal la un sistem informatic, respectiv câte două fapte reţinute în sarcina inculpatului cele din data de (...) şi cele din (...), toate cu aplic. art. 38 alin.2 Cod penal şi art. 41 alin. 1 C.pen., ţinând totodată seama şi de faptul că inculpatul a săvârşit faptele în stare de recidivă postexecutorie în raport de pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. (...) pronunţată de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Ţinând seama de probele administrate pe parcursul urmăririi penale, solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în regim de detenţie pentru faptele reţinute în sarcina sa prin rechizitoriu.

Solicită aplicarea pedepselor complementare şi accesorii potrivit dispoziţiilor art. 66 lit. a) şi b) C.p.

Totodată, solicită admiterea acţiunii civile a părţii civile (...) şi obligarea inculpatului către aceasta la plata a sumei de (...) lei retrasă din bancomat, a sumei de (...) euro şi de (...) de lei sustrase din portofelul părţii civile cu ocazia săvârşirii faptei din (...).

În ceea ce o priveşte pe partea vătămată (...), solicită a se lua act de faptul că aceasta nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. Prin urmare, solicită confiscarea sumei de (...)de lei, bani sustraşi odată cu fapta din data de (...).

Solicită aplicarea dispoziţiilor privitoare la concursul de infracţiuni, în sensul a fi stabilită pedeapsa cea mai grea la care să fie adăugată o treime din totalul celorlalte pedepse.

Solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

În situaţia în care inculpatul a fost reţinut, solicită aplicarea dispoziţiilor art. 72 C.p.

Apărătorul din oficiu al inculpatului (...), având cuvântul, solicită a se avea în vedere prevederile art. 74 raportat la art. 75 alin. 2 lit. b) C.p.

Arată că pentru operaţiunile financiare efectuate, respectiv retragerea sumelor de la ATM-uri, inculpatul nu a folosit nici un echipament în acest sens, mergând la noroc.

Din înscrisurile de la dosar  rezultă că inculpatul nu a putut realiza cea de-a doua retragere, întrucât nu avea codul pin. În ceea ce priveşte prima retragere, arată că aceasta a putut fi efectuată de către inculpat, întrucât pe versoul cardului se afla codul pin.

De asemenea, solicită a se avea în vedere poziţia inculpatului de recunoaştere a faptelor în cadrul urmăririi penale.

Faţă de toate aceste motive, solicită aplicarea unei pedepse orientate spre minimul prevăzut de lege.

TRIBUNALUL

Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 391 alin. 1 C.p.p. va stabili pronunţarea la data de (...), motiv pentru care:

DISPUNE:

În temeiul art. 391 alin. 1 C.p.p. stabileşte pronunţarea la data de (...).

Pronunţată în şedinţă publică, azi, (...).

PREŞEDINTE GREFIER

R O M Â N I A

Dosar nr. ...

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA I PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. ....

Şedinţa publică din data de .....

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE:

GREFIER:

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost reprezentat de procuror ....

Pe rol soluţionarea cauzei privind pe inculpatul (...) trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt prev. de art. 228 alin.1 Cod penal (faptă din data de ...), efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos faptă prev. de art. 250 alin. 1 din CP (faptă din data de ...) şi acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 360 alin.1, 2 şi 3 Cod penal (faptă din data de ...), ultimele două cu aplic. art. 38 alin.2 Cod penal, furt prev. de art. 228 alin.1 Cod penal (faptă din data de ...), tentativă la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată prev. de art. 32 alin.1 Cod penal rap. la art. 250 alin. 1 din CP (faptă din data de ...) cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi tentativă la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată prev. de art. 32 alin.1 Cod penal rap. la art. 360 alin.1, 2 şi 3 Cod penal (faptă din data de ...) cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal, ultimele două cu aplic. art. 38 alin.2 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin.1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 C.pen., prin rechizitoriu nr. (...) din data de (...) al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti - Secţia de Supraveghere a Urmăririi Penale.

Dezbaterile cu privire la fondul cauzei penale cu nr. de mai sus, sunt cuprinse în încheierea de şedinţă din data de (...), parte integrantă din prezenta, când, Tribunalul, în  temeiul disp. art. 391 alin (1) C.p.p. a stabilit pronunţarea la data de (...), când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei penale de faţă:

Prin rechizitoriul nr. (...) din (...) al Parchetului de pe  lângă Tribunalul  Bucureşti a fost trimis în judecată în stare libertate inculpatul (...) pentru săvârşirea în concurs real și formal a infracţiunilor de furt prev. şi ped. de art. 228 alin.1 Cod penal (faptă din data de ...), efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos prev şi ped de art. 250 alin. 1 din CP (faptă din data de ...) şi acces ilegal la un sistem informatic prev. şi ped. de art. 360 alin.1, 2 şi 3 Cod penal (faptă din data de ...), respectiv furt prev. şi ped. de art. 228 alin.1 Cod penal (faptă din data de ...), tentativă la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată prev şi ped de art. 32 alin.1 Cod penal rap. la art. 250 alin. 1 din CP (faptă din data de ...) cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi tentativă la acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată prev. şi ped. de art. 32 alin.1 Cod penal rap. la art. 360 alin.1, 2 şi 3 Cod penal (faptă din data de ...), cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal, ultimele două cu aplic. art. 38 alin.2 Cod penal, toate şase cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen.

În fapt s-a reţinut că la data de (...), în intervalul orar (...), inculpatul (...) a pătruns în incinta (...) şi, profitând de neatenţia persoanei vătămate (...),i-a sustras acestuia un portofel ce conţinea documente personale(carte de identitate, permis de conducere, livret militar), suma de (...) euro,  (...) lei şi două carduri bancare emise de (...), după care, profitând de faptul că unul dintre carduri avea notat codul PIN în jurul orei (...), a retras de pe unul din cardurile bancare suma de (...) lei, accesând astfel sistemul informatic al bancomatului, pentru care accesul era restricţionat pentru utilizatorii unui card bancar, fapt care a permis un schimb de date informatice.

 La data de (...), în intervalul orar (...), acelaşi inculpat a pătruns în incinta (...) şi, profitând de neatenţia persoanei vătămate (...), i-a sustras un portofel ce conţinea documente personale, suma de (...)lei, două carduri bancare, după care la aceeaşi dată, în jurul orei (...), a încercat să retragă o sumă de bani prin folosirea cardului, la un bancomat,  operaţiune nereuşită din cauza tastării greşite a codului PIN, după care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, respectiv retragerea de sume de bani pe cardurile bancare sustrase din posesia persoanei vătămate, în jurul orei (...), a încercat să retragă  sume de bani, de pe cardul emis de (...)

Actul de inculpare are la bază următoarele mijloace de probă: (...)

În procedura de cameră preliminară nu au fost invocate cereri și excepții, prin încheierea din (...) dispunându-se în dosarul asociat (...) începerea judecății pe fond.

În cursul judecăţii, inculpatul nu s-a prezentat în faţa instanţei, deşi au fost depuse diligenţe în acest sens.

Persoana vătămată (...), constituită parte civilă în procesul penal împotriva inculpatului, a solicitat în cursul judecății, alături de daune materiale, şi daune morale în cuantum de (...) euro.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul reţine următoarele:

În fapt se reține că (...)

Analizând probatoriul administrat în cauză în cursul urmăririi penale, Tribunalul reţine că faptele astfel cum au fost descrise de procuror prin rechizitoriu există, constituie infracțiuni și au fost săvârșite cu forma de vinovăție prevăzută de lege de către inculpatul (...).

În drept, faptele inculpatului (...)  constând în aceea că la data de (...), în intervalul orar (...), inculpatul (...) a pătruns în incinta (...) şi, profitând de neatenţia persoanei vătămate (...),i-a sustras acestuia un portofel ce conţinea documente personale(carte de identitate, permis de conducere, livret militar), suma de (...) euro,  (...) lei şi două carduri bancare emise de (...), după care, profitând de faptul că unul dintre carduri avea notat codul PIN în jurul orei (...), a retras de pe unul din cardurile bancare suma de (...) lei, accesând astfel sistemul informatic al bancomatului, pentru care accesul era restricţionat pentru utilizatorii unui card bancar, fapt care a permis un schimb de date informatice, întrunesc sub aspect obiectiv și subiectiv elementele constitutive ale infracţiunilor de furt prev. şi ped. de art. 228 alin.1 Cod penal, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos prev şi ped de art. 250 alin. 1 Cod penal şi acces ilegal la un sistem informatic prev. şi ped. de art. 360 alin.1, 2 şi 3 Cod penal.

 Faptele aceluiaşi inculpat care la data de (...), în intervalul orar (...), acelaşi inculpat a pătruns în incinta (...) şi, profitând de neatenţia persoanei vătămate (...), i-a sustras un portofel ce conţinea documente personale, suma de (...)lei, două carduri bancare, după care la aceeaşi dată, în jurul orei (...), a încercat să retragă o sumă de bani prin folosirea cardului, la un bancomat,  operaţiune nereuşită din cauza tastării greşite a codului PIN, după care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, respectiv retragerea de sume de bani pe cardurile bancare sustrase din posesia persoanei vătămate, în jurul orei (...), a încercat să retragă  sume de bani, de pe cardul emis de (...), întrunesc sub aspect obiectiv și subiectiv elementele constitutive ale infracţiunilor de furt prev. şi ped. de art. 228 alin.1 Cod penal, tentativă la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată prev şi ped de art. 32 alin.1 Cod penal rap. la art. 250 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi tentativă la acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată prev. şi ped. de art. 32 alin.1 Cod penal rap. la art. 360 alin.1, 2 şi 3 Cod penal cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal.

Faptele se află în concurs real și formal fiind incidente dispozițiile art. 38 alin. 1 și 2 C.p.

În continuare Tribunalul reţine că inculpatul a săvârşit fiecare din faptele din prezenta cauză în stare de recidivă postexecutorie faţă de condamnarea la 2 ani şi 8 luni prin sentinţa penală nr. (...), pedeapsă din executarea căreia a fost liberat condiţionat la data de (...), având rest neexecutat de pedeapsă (...) zile. În consecinţă în sarcina inculpatului se vor reţine dispoziţiile art. 41 alin. 1 C.p. cu trimitere la dispoziţiile art. 43 alin. 5 C.p. care reglementează tratamentul sancţionator pentru recidiva postexecutorie.

Constatând că în cauză, dincolo de orice îndoială rezonabilă, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, Tribunalul va dispune condamnarea inculpatului la pedepse cu închisoarea.

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului, Tribunalul va ţine seama, conform art. 74 alin. 1 Cod penal, de gravitatea infracţiunilor săvârşite reflectată de natura acestora și limitele de pedeapsă prevăzute de lege, de împrejurările şi modul de comitere, de repetabilitatea actelor materiale, de nerecuperarea prejudiciului, respectiv de periculozitatea acestuia reflectată de persoana inculpatului care este recidivist, fiind cunoscut şi cu alte antecedente penale (...), (...) precum și de faptul că a avut o atitudine sinceră pe parcursul urmăririi penale.

Faţă de aceleaşi aspecte, Tribunalul nu va reţine în beneficiul inculpatului circumstanţe atenuante.

Astfel, punând în balanţă ansamblul tuturor acestor considerente, prin prisma dispoziţiilor legale invocate anterior, Tribunalul apreciază că în cauză se impune aplicarea față de inculpatul (...) a unor pedepse cu închisoarea orientate spre mediul prevăzut de lege astfel cum rezultă acesta în urma aplicării dispoziţiilor legale referitoare la forma consumată ori tentată a faptelor şi la starea de recidivă postexecutorie a inculpatului. Aceste pedepse sunt în opinia Tribunalului apte să atingă scopul preventiv şi punitiv al sancţiunii penale și proporționale cu gravitatea faptelor și periculozitatea inculpatului.

Totodată Tribunalul îi va interzice inculpatului cu titlu de pedepse complementare și accesorii, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat în cazul faptelor de acces ilegal la un sistem informatic și de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, considerând că interzicerea acestor drepturi apare ca o măsură adecvată în raport cu natura și gravitatea faptelor reţinute în sarcina inculpatului. În stabilirea pedepsei complementare şi, implicit, a celei accesorii, Tribunalul are în vedere dispoziţiile art. 67 alin. 1 Cod penal, precum şi principiile stabilite pe cale jurisprudenţială de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sabou şi Pârcălab contra României, Hirst contra Marii Britanii), apreciind în concret necesitatea complinirii funcţiei de constrângere, specifică pedepsei privative de libertate cu necesitatea îndepărtării inculpatului de la activităţile care presupun încrederea publică ori exerciţiul autorităţii de stat.

În consecință Tribunalul, în baza art. 228 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. și art. 43 alin. 5 C.p. va condamna pe inculpatul (...) la pedeapsa de 3 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt (fapta din data de ...).

În baza art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. și art. 43 alin. 5 C.p. va condamna pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

În baza art. 65 alin. 1 C.p. va interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., care se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 67 alin. 1 C.p. va interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, care se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii.

În baza art. 360 alin. 1, 2 și 3 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. și art. 43 alin. 5 C.p.  va condamna pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic.

În baza art. 65 alin. 1 C.p. va interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., care se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 67 alin. 1 C.p. va interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, care se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii.

În baza art. 228 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. și art. 43 alin. 5 C.p. va condamna același inculpat la pedeapsa de 3 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt (fapta din data de ...).

În baza 32 C.p. rap. la art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., art. 41 alin. 1 C.p. și art. 43 alin. 5 C.p. va condamna pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 1 C.p. va interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., care se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 67 alin. 1 C.p. va interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani, care se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii.

În baza 32 C.p. rap. la art. 360 alin. 1, 2 și 3 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., art. 41 alin. 1 C.p. și art. 43 alin. 5 C.p.  va condamna pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 1 C.p. va interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., care se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 67 alin. 1 C.p. va interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani, care se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii.

Constatând că infracțiunile sunt concurente, în baza art. 38 alin. 1 și 2 C.p. rap. la art.39 alin.1 lit. b C.p. și art. 45 alin. 3 lit. a C.p., va contopi pedepsele stabilite prin prezenta, urmând ca inculpatul (...) să execute pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani de închisoare, sporită cu 5 ani şi 4 luni închisoare (1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite prin prezenta, respectiv încă o pedeapsă 5 ani închisoare, două pedepse de câte 3 ani inchisoare fiecare şi două pedepse de căte 2 ani şi 6 luni inchisoare fiecare), în final pedeapsa principală rezultantă de 10 ani şi 4 luni de închisoare, precum și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p. pe o perioadă de 3 ani care se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii.

În baza art. 45 alin. 5 C.p. va interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p., care se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

Pe latura civilă Tribunalul va admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă (...) și va obliga inculpatul (...) la plata sumelor de (...) euro (în echivalentul în lei la cursul BNR la data plății) și de (...) de lei, cu titlu de daune materiale suferite prin săvârșirea faptelor din data de (...).

În legătură cu daunele morale solicitate de partea civilă (...), Tribunalul apreciază pe de o parte că faptele imputate inculpatului nu sunt generatoare de prejudicii morale, iar pe de altă parte că partea civilă nu a făcut dovada existenţei unor asemenea daune. Astfel, Tribunalul apreciază ca neîntemeiată cererea părții civile (...) de obligare a inculpatului la plata de daune morale.

În continuare, luând act că persoana vătămată (...) nu s-a constituit parte civilă în cauză, în baza art. 112 lit. e C.p. Tribunalul va dispune confiscarea specială a sumei de (...) de lei dobândită de inculpat prin săvârșirea faptei de furt din (...).

În baza art.274 alin.1 C.p.p. va obliga pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de (…) lei.

În baza art. 272 C.p.p. va dispune avansarea onorariului apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpat, în cuantum de (…) lei (aferent fazei judecăţii), din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE

 ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 228 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. și art. 43 alin. 5 C.p. condamnă pe inculpatul (...) la pedeapsa de 3 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt (fapta din data de ...).

În baza art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. și art. 43 alin. 5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

În baza art. 65 alin. 1 C.p. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., care se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 67 alin. 1 C.p. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, care se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii.

În baza art. 360 alin. 1, 2 și 3 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. și art. 43 alin. 5 C.p.  condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic.

În baza art. 65 alin. 1 C.p. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., care se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 67 alin. 1 C.p. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, care se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii.

În baza art. 228 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. și art. 43 alin. 5 C.p. condamnă același inculpat la pedeapsa de 3 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt (fapta din data de ...).

În baza 32 C.p. rap. la art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., art. 41 alin. 1 C.p. și art. 43 alin. 5 C.p. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 1 C.p. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., care se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 67 alin. 1 C.p. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani, care se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii.

În baza 32 C.p. rap. la art. 360 alin. 1, 2 și 3 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., art. 41 alin. 1 C.p. și art. 43 alin. 5 C.p.  condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată.

În baza art. 65 alin. 1 C.p. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., care se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 67 alin. 1 C.p. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani, care se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii.

Constatând că infracțiunile sunt concurente, în baza art. 38 alin. 1 și 2 C.p. rap. la art.39 alin.1 lit. b C.p. și art. 45 alin. 3 lit. a C.p., contopește pedepsele stabilite prin prezenta, urmând ca inculpatul (...) să execute pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani de închisoare, sporită cu 5 ani şi 4 luni închisoare (1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite prin prezenta, respectiv încă o pedeapsă 5 ani închisoare, două pedepse de câte 3 ani inchisoare fiecare şi două pedepse de căte 2 ani şi 6 luni inchisoare fiecare), în final pedeapsa principală rezultantă de 10 ani şi 4 luni de închisoare, precum și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p. pe o perioadă de 3 ani care se va executa după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii.

În baza art. 45 alin. 5 C.p. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p., care se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

Admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă (...) și obligă inculpatul la plata sumelor de (...)euro (în echivalentul în lei la cursul BNR la data plății) și de (...) de lei, cu titlu de daune materiale suferite prin săvârșirea faptelor din data de (...).

Ia act că persoana vătămată (...) nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 112 lit. e C.p. dispune confiscarea specială a sumei de (...) de lei dobândită prin săvârșirea faptei de furt din (...).

În baza art.274 alin.1 C.p.p. obligă pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de (...) lei.

În baza art. 272 C.p.p. dispune avansarea onorariului apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpat, în cuantum de (...) lei (aferent fazei judecăţii), din fondurile Ministerului Justiției.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi ......

PREŞEDINTE GREFIER