Drept procesual civil. Efectul devolutiv al apelului reglementat de art. 476 C.proc.civ.

Sentinţă civilă 342 din 01.07.2020


Cuprins pe materii: Drept procesual civil

Index alfabetic: Efectul devolutiv al apelului

Temei de drept: art. 476 C.proc.civ.

În puterea regulii instituite în alineatul (2) al art. 476 din Codul de procedură civilă tribunalul era ținut a examina și a se pronunța asupra excepției prescripției dreptului material la acțiune, pe baza celor invocate la prima instanță.