Act administrativ. Drepturile prevăzute de dispozițiile og nr. 105/1999. Persoane refugiate, expulzate sau strămutate. Necesitatea îndeplinirii cerinței ca persoanele să fi suferit persecuții din motive etnice

Hotărâre 468 din 29.06.2020


Cuprins pe materii: Act administrativ. Drepturi speciale compensatorii.

Indice alfabetic: Drepturi speciale compensatorii; persoane refugiate, expulzate sau strămutate; persecuție etnică

Temei de drept: OG nr. 105/1999 - art. 1 alin. 1 lit. c, alin. 2

Împrejurarea că în alineatul 2 nu mai este inserată sintagma „a avut de suferit persecuții din motive etnice” nu are natura și semnificația faptului că ordonanța guvernului se aplică și persoanelor refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate, dar care nu s-au aflat în situația de a fi refugiate, expulzate sau strămutate din motive etnice. Alineatul 2 nu are ca rol și semnificație juridică introducerea unei categorii speciale de persoane care ar beneficia de prevederile legale fără să fi fost persecutată din motive etnice, ci reprezintă o circumstanțiere a categoriilor de situații, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din OG nr. 105/1999, la domiciliul persoanei și locul în care aceasta a fost refugiată, expulzată sau strămutată.

Prin urmare, mutarea dintr-o localitate în alta, în perioada 6 septembrie 1940 – 6 martie 1945, din motive personale sau din motive de război, ca urmare a înaintării frontului, nu se încadrează în prevederile OG nr. 105/1999. Este de necontestat că și persoanele care s-au refugiat din localitatea de domiciliu, ca urmare a unor evenimente de război, au avut de suferit consecințele nefavorabile situației de refugiat, însă legiuitorul nu a urmărit ca prin OG nr. 105/1999 să acorde drepturi compensatorii și acestei categorii de persoane.