Calitatea procesuală pasivă a părintelui care nu exercită autoritatea părintească cu privire la minor, în cadrul acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 272/2004

Sentinţă civilă 268 din 02.07.2020


Cuprins pe materii: Drept civil. Drepturile şi obligaţiile părinteşti

Index alfabetic: Înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă cu privire la un minor. Calitatea de reprezentant legal al minorului. Părinte care nu exercită autoritatea părintească

Temei de drept: art. 398 alin. 2 C.civ., art. 4 lit. g) din Legea nr. 272/2004

Părintele care nu exercită autoritatea părintească păstrează anumite drepturi şi obligaţii în privinţa copilului, inclusiv cele prevăzute de art. 401 alin. 1, art. 402 din Codul civil (dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a copilului, dreptul acestuia de a consimţi la adopţia copilului). Drepturile părinteşti sunt restrânse, nu suprimate, astfel părintele păstrând în continuare calitatea de reprezentant legal al copilului, având calitate procesuală în cadrul acţiunii privind înlocuirea măsurii plasamentului.