Aplicarea sancţiunii perimării. Calculul termenului de perimare

Sentinţă civilă 391 din 15.06.2020


Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Procedura contencioasă. Incidente procedurale. Perimarea cererii

Indice alfabetic: Termenul de perimare. Calculul şi întreruperea termenului de perimare

Temei de drept: Art. 181 alin. (1) pct. 3, art. 416 C.proc.civ.

Termenul de perimare de 6 luni curge de la ultimul act de procedură îndeplinit de părţi sau de instanţă, iar potrivit art. 181 al. 1 pct. 3 C.proc.civ., termenul pe luni se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima lună. Cererea de repunere pe rol, netimbrată, formulată în cursul termenului de perimare nu are efect întreruptiv al termenului de perimare.