Latura civilă. Reducere despăgubiri. Culpă comună.

Decizie 710 din 08.09.2020


Instanța de fond a reținut culpa comună (50% fiecare) a inculpatei şi a persoanei vătămate în producerea evenimentului rutier, având în vedere că, din expertiza tehnică auto a rezultat că la producerea accidentului rutier au contribuit ambele părți, respectiv nerespectarea de către inculpată a regulilor privind depăşirea în intersecţiile nedirijate şi nerespectarea de către persoana vătămată a regulilor privind distanţele şi manevrele necesare la efectuarea virajului la stânga şi a utilizării corecte a părţii carosabile. S-a mai reținut că expertiza a concluzionat că accidentul putea fi evitat atât de către persoana vătămată dacă i-ar fi avizat din timp (cu minim 75 m înainte) pe ceilalţi participanţi la trafic că intenţionează să vireze la stânga, cât şi de către inculpata ..., dacă ar fi respectat prevederile legale de interzicere a depăşirii în intersecţiile nedirijate.

Prin urmare, la stabilirea sumelor la care trebuia obligată partea responsabilă civilmente către unitățile medicale, constituite părți civile, care au acordat îngrijiri medicale persoanei vătămate ori au transportat-o de la locul accidentului la spital, se impunea a se ține seama de culpa inculpatei, în sensul obligării doar la 50 % din sumele solicite, conform art.13 din Legea nr.132/2017 și  art. 1371 alin.1 Cod civil.

Decizia penală nr. 710/A/08.09.2020 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. 54/17.06.2020 a Judecătoriei Făurei s-au dispus următoarele:

În temeiul art. 396 alin. 1 şi 4 C. proc. pen. raportat la art. 83 Cod Penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod Procedură Penală, s-a stabilit pedeapsa de 6 luni închisoare în sarcina inculpatei ...  pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută de art. 196 alin. 2 şi 3 din Codul Penal.

În temeiul art. 83 alin. 1 Cod Penal s-a amânat aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere, stabilit în condiţiile art. 84 Codul Penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, cu măsurile de supraveghere prev. de art. 85 alin. 1 Cod Penal.

În temeiul art. 397 alin. 1 C. proc. pen. rap. art.23 alin.1 C.pr.pen, s-a luat act de tranzacţia încheiată între partea civilă ... şi partea responsabilă civilmente ...

În  baza art.397 alin. 1 C.proc. pen. raportat la art. 1349, art. 1357 şi art. 1381 C.civ. şi art. 320 din Legea nr.95/2006, rep., s-a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă „Spitalul Judeţean de Urgenţă din ...” şi a fost obligată partea responsabilă civilmente ... la plata către aceasta a sumei de 3.820,83 lei, reprezentând daune materiale ce constau în contravaloarea asistenţei medicale şi a investigaţiilor de care a beneficiat persoana vătămată .... în perioada spitalizării.

În  baza art. 397 alin. 1 C.proc. pen. raportat la art. 1349, art. 1357, şi art. 1381 C.civ. şi art. 320 din Legea nr.95/2006, rep., a fost admisă acţiunea civilă formulată de partea civilă „Serviciul Judeţean de Ambulanţă ...” şi obligă partea responsabilă civilmente ... la plata către aceasta a sumei de 1.270,29 lei, reprezentând daune materiale ce constau în contravaloarea transportului sanitar şi servicii medicale de urgenţă de care a beneficiat persoana vătămată ...

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul nr. 499/P/2017 din data de 07.01.2019, emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Însurăţei și înregistrat pe rolul Judecătoriei Făurei la data de 23.01.2019 sub numărul  105/228/2019, inculpata ... a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”, prev. de art.196 al.2 şi 3 din C.pen.

Prin actul de sesizare a instanței s-au reținut următoarele :

La data de 25.06.2017, orele 1835, organele de poliţie din cadrul Poliţiei oraş Însurăţei au fost sesizate cu privire la faptul că pe str.... din com...., jud...., s-a produs un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

Deplasându-se la faţa locului, organele de poliţie au identificat pe partea carosabilă a străzii ..., la intersecţia cu str..., autoturismul marca VW de  culoare roşie, cu nr. de înmatriculare ..., orientat către DN ..., ce fusese implicat în evenimentul rutier, iar în partea dreaptă a sensului de mers DN ..., în afara părţii carosabile, către DE ... a fost identificată o bicicletă cu ghidon de culoare albastră.

Din primele verificări a rezultat că la data de 25.06.2017, în jurul orelor 1835, inculpata ... conducea autoturismul marca VW Golf cu nr. de înmatriculare ... pe str. ... din localitatea ..., dinspre DE ... (DN ...) către DN ... În faţa autoturismului circula pe o bicicletă persoana vătămată ... în vârstă de 65 ani. În apropiere de intersecţia cu str. ..., inculpata s-a angajat în depăşirea bicicletei, dar a fost surprinsă de manevra persoanei vătămate care a semnalizat în scurt intenţia de deplasare către stânga, astfel că autoturismul condus de inculpată a accidentat-o pe persoana vătămată.

Aceasta a fost transportată la spital, stabilindu-i-se diagnosticul de „traumatism cranio-cerebral, fractură ambe maleole stângi.

Din Raportul de primă expertiză medico-legală cu examinarea persoanei nr.A1/170/2017 din data de 28.06.2017 întocmit de Serviciul de Medicină Legală ..., a rezultat că în urma accidentului rutier persoana vătămată a suferit  leziuni ce au  necesitat 75 – 80 zile de îngrijiri medicale, fără punerea în primejdie a vieţii.

Ulterior, prin adresa nr.291/14.11.2017 Serviciul de Medicină Legală ... a comunicat că timpul de îngrijiri medicale necesar iniţial persoanei vătămate pentru vindecarea leziunilor, a fost prelungit cu încă 60 zile, totalizând un nr. de 140 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Pentru elucidarea cauzelor producerii accidentului rutier, în cauză s-a dispus o expertiză tehnică auto. Concluziile expertizei au fost următoarele:

- viteza de deplasare a autoturismului condus de inculpată, în momentele anterioare producerii accidentului rutier a fost de 40 km/h, iar în momentele producerii accidentului a fost de 20 km/h, în timp ce viteza de deplasare a bicicletei a fost de 11,5 km/h;

- cauzele producerii accidentului rutier au constat în nerespectarea de către inculpată a regulilor privind depăşirea în intersecţiile nedirijate şi în nerespectarea de către persoana vătămată a regulilor privind distanţele şi manevrele necesare la efectuarea virajului la stânga şi a utilizării corecte a părţii carosabile.

Expertul a motivat că din analiza normelor rutiere a rezultat că ambele conducătoare de vehicule au încălcat norme rutiere ce trebuiau aplicate în cazul utilizării drumului public pentru deplasare.

Deşi persoana vătămată a afirmat că a semnalizat cu braţul stâng efectuarea virajului, manevra a fost incompletă în sensul că normele rutiere  prevăd că distanţa minimă de efectuare a semnalizării este de minim 75 m, iar procedura constă în semnalizarea, mai întâi, cu braţul stâng, continuându-se încă 25 m deplasarea aproape de marginea din dreapta a străzii, apoi, după parcurgerea acestei distanţe, se ocupă rândul de lângă axul străzii, pe distanţa de 50 m. Pe toată această perioadă intenţia de schimbare a sensului de mers se semnalizează cu braţul stâng.

În acest mod, persoana vătămată ar fi oferit timp şi spaţiu suficient pentru a-i informa pe participanţii la traficul rutier de intenţiile sale, astfel conducătoarea auto ... având suficient timp şi spaţiu la dispoziţie pentru a reduce viteza şi a se plasa în spatele bicicletei, pe partea dreaptă, nu pe partea stângă.

În cazul de faţă, a concluzionat expertul, s-a determinat că starea de pericol a apărut când bicicleta mai avea circa 10 m până la locul de impact, iar autoturismul se afla deja în depăşire, deci devierea bicicletei către stânga s-a făcut fără a se lua măsuri asiguratorii.

Comportându-se de o asemenea manieră, persoana vătămată a încălcat dispoziţiile art.107 şi art.112 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002.

În ceea ce priveşte circulaţia prin intersecţiile nedirijate, expertul a stabilit că inculpata avea interdicţia de a efectua depăşirea, posibilitate care elimina starea de pericol. În ceea ce priveşte limitarea vitezei de circulaţie la 30 km/h, conform art.123 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002, aceasta nu ar fi condus la eliminarea stării de pericol.

Prin manevra efectuată, inculpata a încălcat dispoziţiile art.120 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 care interzic depăşirea vehiculelor în intersecţiile cu circulaţie nedirijată.

În final, expertiza a concluzionat că accidentul putea fi evitat atât de către persoana vătămată dacă i-ar fi avizat din timp (cu minim 75 m înainte) pe ceilalţi participanţi la trafic că intenţionează să vireze la stânga, cât şi de către inculpata ... dacă ar fi respectat prevederile legale de interzicere a depăşirii în intersecţiile nedirijate.

Totodată, expertiza a concluzionat că starea de pericol a fost creată de conducătoarea bicicletei prin efectuarea devierii către stânga de la o distanţă de numai 10 m de intersecţie, în timp ce era depăşită de autoturismul condus de inculpată.

Prin încheierea din 27.06.2019, rămasă definitivă prin încheierea din data de 20.09.2019 a Tribunalului Brăila, judecătorul de cameră preliminară a constatat regularitatea actului de sesizare a instanței, legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 499/P/2017 din data de 07.01.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Însurăţei, privind pe inculpata ... și a dispus începerea judecății în cauză.

La termenul de judecată din data de 03.03.2020, inculpata ... s-a prezentat în fața instanței și a declarat că recunoaşte săvârșirea faptelor așa cum au fost reținute prin rechizitoriu, solicitând a se face aplicarea art.375 și art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, cerere care a fost încuviinţată de instanţă la acelaşi termen.

S-a reţinut că din probele administrate în faza de urmărire penală respectiv, plângere persoană vătămată; proces verbal de cercetare la faţa locului + planşe foto; raport de expertiză medico-legală; adresa nr.291/2017 emisă de Serviciul de Medicină Legală ...; adresa nr.357/21.11.2018 emisă de Serviciul de Medicină Legală ...; raport de expertiză tehnică judiciară; opinie separată a expertului tehnic desemnat de persoana vătămată; supliment de expertiză tehnică; declaraţie persoană vătămată; declaraţie inculpată; declaraţie suspectă; declaraţii martori şi fişa de cazier judiciar, coroborate cu cele declarate de inculpat în fața instanței rezultă că situația de fapt a fost reținută în mod corect în rechizitoriu.

 Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța a constatat că starea de fapt expusă prin rechizitoriu este dovedită în întregime de probele anterior enunţate.

S-a reținut că, în drept, fapta inculpatei ..., care în ziua de 25.06.2017 în timp ce conducea autoturismul marca VW Golf cu nr. de înmatriculare ... pe str. ... din com. ... a produs un accident de circulaţie, ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale privind depăşirea vehiculelor în intersecţii nedirijate (art.120 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002), provocându-i persoanei vătămate ... leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 140 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive a infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art.196 alin.2 şi 3 Cod penal.

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatei, instanța a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, pericolul social concret al faptei (apreciat prin culpa comună a inculpatei şi a victimei în producerea evenimentului rutier), natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal și nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

De asemenea, s-a avut în vedere faptul că inculpata nu a mai avut niciodată contact cu legea penală, are o bună reputaţie şi aprecieri pozitive în comunitate, fiind cadru medical. 

Conduita acesteia de a recunoaște fapta nu se mai analizează în cadrul individualizării pedepsei întrucât aceasta a fost deja valorificată prin reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă potrivit art. 396 alin. (10) Cod procedură penală.

Astfel, în raport de cele antemenționate, s-a reţinut că este oportună, inclusiv pentru garantarea îndreptării inculpatului și pentru prevenirea săvârșirii de către acesta de noi infracțiuni similare cu cea pentru care a fost trimisă în judecată, stabilirea în sarcina acestuia a unei pedepse și amânarea aplicării acesteia.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă, instanţa a reţinut că s-au constituit părţi civile în cauză, atât persoana vătămată, ..., cât şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă ... şi Spitalul Judeţean de Urgenţă ...

 Cu privire la acţiunea civilă promovată de persoană vătămată, ..., instanţa a reţinut că la data de 08.04.2020, între partea civilă şi partea responsabilă civilmente Societatea de Asigurare – Reasigurare ... s-a încheiat un contract de tranzacţie, iar despăgubirile stabilite între părţi au fost achitate la data de 23.04.2020.

Cu privire la acțiunea civilă promovată de Spitalul Judeţeană de Urgenţă ... în cadrul căreia persoana vătămată ... a beneficiat de îngrijiri medicale, precum şi acţiunea civilă promovată de Serviciul Judeţean de Ambulanţă ..., s-a constatat că sunt consecința directă și nemijlocită a faptei inculpatului, comisă cu vinovăție în forma intenţiei directe, că aceste cheltuieli nu au fost achitate, că ele sunt certe și sunt dovedite prin actele depuse la dosarul cauzei și reprezintă un prejudiciu localizat în patrimoniul unităților sanitare care reclamă repararea lui, fiind îndeplinite astfel cerințele prev. de art. 1349, 1957-1358 C.civ. și de art. 320 alin. (1) din Legea 95/2006.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel partea responsabilă civilmente ..., solicitând  reducerea cuantumul daunelor acordate Spitalului Județean de Urgență ... și Serviciului de Ambulanță Județean ... la jumătate având în vedere că s-a reținut culpa comună în producerea accidentului, atât a inculpatului, cât și a persoanei vătămate.

Procurorul a solicitat admiterea apelului părții responsabile civilmente.

Apelul este fondat.

Examinând  cauza prin prisma motivelor de apel, cât şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de  drept, conform art.  417 alin.2 C.proc.pen., Curtea constată că hotărârea primei instanţe este nelegală cu privire la nereducerea despăgubirilor civile acordate unităților medicale proporțional cu culpa inculpatului.

Astfel, se constată că prin sentința apelată s-a reținut ca fiind dovedită vinovăția inculpatei ... pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art.196 alin.2 şi 3 Cod penal, constând în aceea că în ziua de 25.06.2017 în timp ce conducea autoturismul marca VW Golf cu nr. de înmatriculare ... pe str. ... din com. ... a produs un accident de circulaţie, ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale privind depăşirea vehiculelor în intersecţii nedirijate (art.120 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002), accidentând persoana vătămate ..., care conducea o bicicletă și nu a respectat regulile privind distanţele şi manevrele necesare la efectuarea virajului la stânga şi a utilizării corecte a părţii carosabile (art.107 şi art.112 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002), cauzându-i leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 140 zile de îngrijiri medicale.

Instanța de fond a reținut culpa comună (50% fiecare) a inculpatei şi a persoanei vătămate în producerea evenimentului rutier, având în vedere că, din expertiza tehnică auto a rezultat că la producerea accidentului rutier au contribuit ambele părți, respectiv nerespectarea de către inculpată a regulilor privind depăşirea în intersecţiile nedirijate şi nerespectarea de către persoana vătămată a regulilor privind distanţele şi manevrele necesare la efectuarea virajului la stânga şi a utilizării corecte a părţii carosabile. S-a mai reținut că expertiza a concluzionat că accidentul putea fi evitat atât de către persoana vătămată dacă i-ar fi avizat din timp (cu minim 75 m înainte) pe ceilalţi participanţi la trafic că intenţionează să vireze la stânga cât şi de către inculpata ... dacă ar fi respectat prevederile legale de interzicere a depăşirii în intersecţiile nedirijate.

Prin urmare, la stabilirea sumelor la care trebuia obligată partea responsabilă civilmente către unitățile medicale, constituite părți civile, care au acordat îngrijiri medicale persoanei vătămate ori au transportat-o de la locul accidentului la spital, se impunea a se ține seama de culpa inculpatei, în sensul obligării doar la 50 % din sumele solicite, conform art.13 din Legea nr.132/2017 și  art. 1371 alin.1 Cod civil.

Faţă de cele arătate, în baza disp.  art.421  pct. 2 lit. a C.proc.pen., s-a admis apelul declarat de partea responsabilă civilmente ... şi s-a desfiinţat, în parte, sentinţa penală apelată.

În rejudecare, s-au redus la jumătate sumele la care a fost obligată partea responsabilă civilmente către părțile civile Spitalul Județean de Urgență ... și Serviciul Județean de Ambulanță ...