Suspendarea executării unui act administrativ. Decizie de plată emisă de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu aplicarea unei sancțiuni pentru supradeclararea unor suprafețe. Condiția cazului bine justificat. Discrepanțe dintre evidențele

Hotărâre 725 din 21.09.2020


Cuprins pe materii: Drept administrativ.

Indice alfabetic: Suspendare executare act administrativ: caz bine justificat; pagubă iminentă

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 art. 14, art. 15; Ordin MADR nr. 619/2015 art. 5

Limitându-se la specificul prezentei proceduri judiciare, Curtea a apreciat că reclamanta-recurentă apare ca justificând dreptul său de folosință asupra terenului în discuție prin actele prevăzute de legea în vigoare la data depunerii cererii de plată, eventualele discrepanțe dintre evidențele instituțiilor publice implicate în procesul de retrocedare a terenurilor neputându-i fi imputate, de o manieră evidentă și neechivocă, față de stadiul prezentelor cercetări.

Simplul fapt că titlul executoriu pentru această sumă nu este însăși decizia de plată, ci un act subsecvent acesteia, respectiv procesul-verbal de stabilire a neregulilor și de recuperare a creanțelor, nu are nicio relevanță în contextul în care izvorul acestui debit îl constituie tocmai decizia de plată contestată în speță, „executorialitatea” primului act constând tocmai în declanșarea unei întregi proceduri ulterioare de recuperare a sumelor pretins nedatorate.