Minori si familie

Sentinţă civilă 1917 din 10.09.2020


Acesta este document finalizat

Cod ECL ECLI:RO:JDBRLD:2020:001.001917

Dosar nr. 6095/189/2019

R O M A N I A

JUDECATORIA BARLAD

JUDB

Sentinta Civila Nr. 1917/2020

Sedinta publica de la 10 Septembrie 2020

Instanta constituita din:

I N S T A N T A

Deliberand asupra cauzei civile de fata retine urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la data de 12.09.2019pe rolul Judecatoriei Barlad sub nr.X reclamanta X X X a chemat in judecata pe paratul X X solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei incheiata cu paratul, din culpa exclusiva a paratului; exercitarea autoritatii parintesti sa fie realizata de ambii parinti; sa se stabileasca locuinta minorului la domiciliul reclamantei, obligarea paratului la plata pensiei de intretinere in favoarea minorului partilor, precum si pastrarea numelui reclamantei dobandit prin casatorie, respectiv X.

In fapt, arata reclamanta a aratat faptul ca este casatorita cu paratul din anul 1998 si din casatoria partilor, au rezultat doi copii. Inca de la inceputul casatoriei, paratul a avut fata de reclamanta un comportament agresiv, atat verbal, cat si fizic, pe fondul consumului de alcool si a geloziei, fiind in repetate randuri lovita si nevoita sa plece de acasa, fapt ce a determinat pe reclamanta sa aiba o temere constanta fata de parat. Apreciaza reclamanta ca relatiile dintre parti sunt grav vatamate, pentru aceste motive solicita desfacerea casatoriei, cu pastrarea numelui dobandit in timpul casatoriei.

In drept cererea a fostintemeiata pe dispozitiileart. 373 alin. 1 lit. b,383 alin. 3, art. 379 si urmatoarele cod procedura civila.

In probatiune a solicitat proba cu inscrisuri, proba cu interogatoriul paratului si proba testimoniala.

Cererea de chemare in judecata a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 100 lei, in conformitate cu OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Paratul X X a formulat intampinare si cerere reconventionala prin care a aratat ca este de acord cu desfacerea casatoriei partilor, este de acord cu exercitarea in comun a autoritatii parintesti, fata de minorul X X X; este de acord ca reclamanta sa pastreze numele dobandit prin casatorie, insa, nu este de acord ca locuinta minorului sa fie stabilita la domiciliul reclamantei si nici cu obligarea la plata pensiei de intretinere.

La primul termen de judecata din 09.09.2020, atat reclamanta cat si paratul, prezenti in sala de sedinta au precizat ca solicita desfacerea casatoriei prin acord, cu stabilirea ca autoritatea parinteasca sa se exercite in comun, domiciliul minorului sa fie stabilit la locuinta paratului, respectiv la tata, iar obligatia de intretinere sa fie indeplinita de tata, in natura, iar de mama, respectiv de reclamanta, prin plata unei pensii de intretinere lunare calculata la venitul minim pe economie.

A fost completata taxa judiciara de timbru cu inca 100 lei, in conformitate cu OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Analizand materialul probator administrat in cauza, Judecatoria retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de X in municipiul Barlad, jud. Vaslui, conform certificatului de casatorie aflat in copie la fila 12 dosar.

Din relatia celor doiau rezultat minorii X X X nascut la data de X si X X X nascut la data de X, major la data promovarii prezentei actiuni.

In drept, in cauza sunt aplicabile dispozitiile Noului Cod civil, in vigoare de la data de 01.10.2011.

In drept, referitor la cererea de divort, art. 373 lit. a C. civ. prevede ca divortul poate avea loc prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti, acceptata de celalalt sot.

Potrivit art. 374 divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie (alin. 1). Divortul prin acordul sotilor nu poate fi admis daca unul dintre soti este pus sub interdictie (alin. 2). Instanta este obligata sa verifice existenta consimtamantului liber si neviciat al fiecarui sot (alin. 3).

La termenul de judecata din 09.09.2020 instanta a verificat existenta consimtamantului liber si neviciat al fiecarui sot, partile exprimandu-si acordul personal in fata instantei de judecata, si semnand in acest sens cererea de chemare in judecata.

Cu privire la divort, raportand situatia de fapt la dispozitiile legale mai sus mentionate, apreciind ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru pronuntarea divortului prin acord, apreciind ca situatia partilor se incadreaza in ipoteza prevazuta de 373 lit. ateza intai C. civ., respectiv situatia cand ambii soti sunt de acord cu divortul, luand consimtamantul partilor, ambilor soti prezenti in fata instantei cu privire la desfacerea casatoriei, instanta urmeaza sa admita prezenta cerere si sa dispuna desfacerea casatoriei, prin acordul partilor.

Cu privire la nume, intrucat reclamanta a solicitat sa revina la numele avut anterior casatoriei, aceasta pozitiefiind exprimata atat in scris, prin cererea formulata, cat si verbal,instanta urmeaza sa dispuna revenirea acesteia la numele purtat anterior casatoriei, acela de Rusu.

In ceea ce priveste cererea privind exercitiul autoritatii parintesti si stabilirea locuintei minorului sunt incidente urmatoarele dispozitii legale:

Art. 397 C. civ. prevede ca regula ca, dupa divort, autoritatea parinteasca revine in comun ambilor parinti, afara de cazul in care instanta decide altfel.

In conformitate cu art. 506 C. civ., cu incuviintarea instantei de tutela parintii se pot intelege cu privire la exercitarea autoritatii parintesti sau cu privire la luarea unei masuri de protectie a copilului, daca este respectat interesul superior la minorului.

Potrivit art. 400 C.civ., in lipsa intelegerii dintre parinti sau daca aceasta este contrara interesului superior al minorului, instanta de tutela stabileste, odata cu pronuntarea divortului, locuinta copilului minor la parintele cu care locuieste in mod statornic.

Potrivit art. 2 alin. 5 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, astfel cum a fost modificata prin Legea 257 din data de 26.09.2013, in determinarea interesului superior al minorului se au in vedere cel putin urmatoarele:

a) nevoile de dezvoltare fizica, psihologica, de educatie si sanatate, de securitate si stabilitate si apartenenta la o familie;

b) opinia copilului, in functie de varsta si gradul de maturitate;

c) istoricul copilului, avand in vedere, in mod special, situatiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alta forma de violenta asupra copilului, precum si potentialele situatii de risc care pot interveni in viitor;

d) capacitatea parintilor sau a persoanelor care urmeaza sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului de a raspunde nevoilor concrete ale acestuia;

e) mentinerea relatiilor personale cu persoanele fata de care copilul a dezvoltat relatii de atasament.

In conformitate cu dispozitiile art. 16^2 alin. 1 din acelasi act normativ, in cazul in care parintii nu se inteleg cu privire la locuinta copilului, instanta de tutela va stabili locuinta acestuia la unul dintre ei, potrivit art. 496 alin. (3) din Codul civil. La evaluarea interesului copilului instanta poate avea in vedere, in afara elementelor prevazute la art. 2 alin. (5), si aspecte precum:

a) disponibilitatea fiecarui parinte de a-l implica pe celalalt parinte in deciziile legate de copil si de a respecta drepturile parintesti ale acestuia din urma;

b) disponibilitatea fiecaruia dintre parinti de a permite celuilalt mentinerea relatiilor personale;

c) situatia locativa din ultimii 3 ani a fiecarui parinte;

d) istoricul cu privire la violenta parintilor asupra copilului sau asupra altor persoane;

e) distanta dintre locuinta fiecarui parinte si institutia care ofera educatie copilului.

Avand in vedere faptul ca partile au fost de acord ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata in comun de catre ambii parinti iar domiciliul X X X nascut la data de 06.01.2005 sa fie stabilit la locuinta tatalui in X, instanta va admite toate aceste capete de cerere, conform intelegerii partilor.

Cu privire la cererea privindcontributia de intretinere sunt incidente urmatoarele dispozitii legale:

Potrivit dispozitiilor art. 402 C. civ., instanta de tutela, prin hotararea de divort, stabileste contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala.

In conformitate cu art. 529 C. civ. intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati (alin. 1). Cand intretinerea este datorata de parinte, ea se stabileste pana la o patrime din venitul sau net lunar pentru un copil, o treime pentru doi copii si o jumatate pentru trei sau mai multi copii.

Art.530 C. civ. prevede ca obligatia de intretinere se executa in natura, prin asigurarea celor necesare traiului si, dupa caz, a cheltuielilor pentru educare, invatatura si pregatire profesionala (alin.1). Daca obligatia de intretinere nu se executa de buna voie, in natura, instanta de tutela dispune executarea ei prin plata unei pensii de intretinere, stabilita in bani.

Instanta retine ca, dreptul minorului la intretinere este un drept la care nu se poate renunta si nu poate fi lasat la latitudinea parintilor, nu poate fi restransprin problemele conjugale ale parintilor, astfel ca, instanta investita cu o cererede divort este obligata sa se pronunte cu privire la contributia parintilor la cresterea si educarea minorului cu care parintele nu locuieste si, respectand principiul interesului superior al copilului, va trebui sa asigure indeplinirea acestei obligatii.

Avand in vedere tot intelegerea partilor, instanta urmeaza sa admita si acest capat de cerere si sa oblige paratul sa contribuie la intretinerea minorului in natura, iar reclamanta sa contribuie la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a minorului, prin plata unei pensii de intretinere lunare in cuantum de 340 lei de la data introducerii cererii -12.09.2019 si pana la majoratul minorului.

Avand in vedere art. 230 lit. s) din Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil rap. la Legea 119/1996, in temeiul art. 46 alin. 1 lit. c din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, se va face mentiune despre divort pe marginea actului de casatorie.

In acest sens, o copie de pe hotarare va fi comunicata Serviciului de Stare Civila al primariei mun. Barlad, jud. Vaslui, la data ramanerii definitivea hotararii.

De asemenea, hotararea de divort se va comunica Registrului national al regimurilor matrimoniale, prevazut de Codul civil, conform art. 927 alin. 4 C.proc. civ.

Va lua act ca partile nu solicita cheltuieli de judecata.

3