Talharie

Sentinţă penală 118 din 13.04.2022


Acestaeste document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2022:004.000118

Dosar nr. X

R O M I N I A

JUDECATORIA BIRLAD

JUDB

SENTINTA PENALA Nr.118/2022

Sedinta publica de la 13 aprilie 2022

Completul constituit din:

INSTANTA

Deliberind asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin rechizitoriul nr.Xdin data de 30.03.2021 intocmit de Ministerul Public - Parchetul de pe linga Judecatoria Birlad si inregistrat pe rolul acestei instante sub nr. X din 06.04.2021, s-a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

X, pentru savirsirea infractiunilor de: furt calificat, fapta prev de art. 228 al. 1, art. 229 al. 1 lit. b si d din Codul penal (persoana vatamata X),tentativa la furt calificat, fapta prev de art.32 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit b si d, alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art.41 alin. 1 din Codul penal (persoana vatamata X), cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen.; X,pentru savirsirea infractiunii de furt calificat, fapta prev. de art. 228 al. 1, art. 229 al. 1 lit. b si d C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 din Codul penal (persoana vatamata X); X, pentru savirsirea infractiunilor de: complicitate la tilharie calificata, fapta prev de art. 48 al. 1 rap. la art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal (persoana vatamata X); furt, fapta prev de art. 228 al. 1 din Codul penal (persoana vatamata X),ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. X, pentru savirsirea infractiunii de tilharie calificata, fapta prev de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal (persoana vatamata X).

Prin actul de sesizare s-a retinut in fapt, in esenta, ca:

1.In noaptea de 02/03.08.2014, inculpatii X si X au patruns prin efractie in garajul persoanei vatamate X, amplasat in mun. Birlad, str. X, nr. X, jud. Vaslui, de unde au sustras mai multe bunuri.

2.In noaptea de 12/13.03.2015, inculpatul X, prin ruperea grilajului si spargerea geamului a incercat sa patrunda in apartamentul persoanei vatamate X, pentru a sustrage bunuri.

3.La data de 16.03.2015, in jurul orei 19.40, inculpatul Ximpreuna cu inculpatii X si X, au urmarit-o pe persoana vatamata X, iar cind aceasta a intrat in scara blocului in care locuieste, de pe Bld. X, a asigurat locul faptei in timp ce inculpatul X i-a smuls geanta.

4.La data de 19.01.2017, in jurul orei 17.15, inculpatul X, in timp ce se afla in scara X,a blocului X de pe Bd. X, din Birlad, unde locuieste persoana vatamata X, i-a sustras acesteia din buzunarul hainei telefonul mobil marca Samsung si suma de 1800 lei.

Inculpatii X siXau fost judecati in starede detinere in alte cauze.

Inculpatii Xsi X au fost judecati in stare de libertate.

In procedura de Camera preliminara, conform art. 342 Cod procedura penala, a fost verificata dupa trimiterea in judecata, competenta si legalitatea sesizarii instantei, si a fost verificatalegalitateaadministrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala.

Judecatorul de Camera preliminara a constat urmatoarele:

- rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapta, incadrarea juridica, la profilul moral si de personalitate al inculpatului, la actele de urmarire penala efectuate, la trimiterea in judecata si cheltuielile judiciare.

- nu au fost formulate cereri si exceptii de catre inculpatisi nici din oficiu nu s-a impus a fi invocate.

- in temeiul art. 3X alin. 2 Cod procedura penala a constatat legalitatea rechizitoriului cu nr. Xemis de Parchetul de pe linga Judecatoria Birlad, fiind respectate dispozitiile art. 328 Cod procedura penala, a administrarii probelor, respectiv proba cu inscrisuri, cu respectarea dispozitiilor art. 114-123 din acelasi Cod, precum si actelor de urmarire penala.

Prin Incheierea din 27 mai 2021 pronuntata in dosar nr. X/X al Judecatoriei Birlad, in baza art. 3X alin. 2 Cod procedura penala, Judecatorul de Camera Preliminara a constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. Xal Parchetului de pe linga Judecatoria Birlad din 30.03.2021, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala privind pe inculpatii X, X, X si X, trimisi in judecata, pentru infractiunile mai sus mentionate in actul de sesizare al instantei.

S-a dispus inceperea judecatii cauzei privind pe inculpatii X, X, X si X, pentru infractiunile mentionate in rechizitoriu.

La judecarea cauzei in prima instanta, conform art. 374 alin. 4 Cod procedura penala, avind in vedere ca actiunea penala nu vizeaza vreo infractiune care se pedepseste cu detentiune pe viata, instanta a pus in vedere inculpatilor ca pot solicita ca judecata sa aiba loc numai pe baza probelor administrate in cursul urmaririi penale si a inscrisurilor prezentate de parti, daca recunosc in totalitate faptele retinute in sarcina lor, aducindu-li-se la cunostinta dispozitiile art. 396 alin. 10 Cod procedura penala, referitor la faptul ca in caz de condamnare sau aminare a aplicarii pedepsei, limitele de pedeapsa prevazute de lege in cazul pedepsei inchisorii se reduc cu o treime, iar in cazul pedepsei amenzii, cu o patrime.

La termenul de judecata din 25.11.2021, inculpatul X, prin aparator ales, a depus la dosar declaratie autentica notariala de recunoastere, prin care a declaratca recunoaste in totalitate faptele retinute in sarcina sa si solicita ca judecata sa aiba loc numai pe baza probelor administrate in cursul urmaririi penale si a inscrisurilor prezentate de parti, in aplicarea dispozitiilor art. 349 alin. 2, art. 375 alin. 1, 2, art. 396 alin. 10 Cod procedura penala, privind judecata in cazul recunoasterii invinuirii.

Inculpatul Xa declarat ca recunoaste in totalitate fapta retinuta in actul de sesizare a instantei si nu solicita administrarea de probe cu exceptia inscrisurilor in circumstantiere si a solicitat ca judecata sa aiba loc in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, pe care le cunoaste,nu le contestasi le insuseste.

De asemenea, si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii.

In consecinta, instanta a dat eficienta cererii inculpatului X, apreciind ca indeplineste conditiile prevazute de art. 349 alin. 2, art. 375 alin. 1, 2, art. 396 alin. 10 Cod procedura penala, privind judecata in cazul recunoasterii invinuirii, a admis cererea si a trecut lajudecarea cauzeinumai in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, trecind la solutionarea laturii penale motivat de faptul ca, din probele administrate, rezulta ca faptele inculpatului sunt stabilite si sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse, faptele pentru care este trimis in judecata inculpatul avind un regim sanctionator care exclude pedeapsa detentiunii pe viata.

Inculpatii X si X, fiind audiati la termenul din 25.11.2021, nu au recunoscut savirsirea faptelor, instantadispunind judecareacauzei in ceea ce ii priveste potrivit procedurii de drept comun, cuadminstrarede probe.

A fost administrata in fata instantei proba testimoniala cu martorii: X, X si X.

Instanta, la termenul de judecata din data de 17.02.2022 a constatatca audierea martorilor Xsi Xnu este posibila, avind in vedere mentiunile din cuprinsul proceselor verbale de executare a mandatului de aducere si in temeiul art.381 alin.7 Cod procedura penala, a dispus citireadepozitiilordate de martorii Xsi Xin cursul urmarii penale, urmind a se tine seama de ele la judecarea cauzei.

Instanta, la termenul de judecata din data de 31.03.2022 a constatatca audierea martorului Xnu este posibila, avind in vedere mentiunile din cuprinsul proceselor verbale de executare a mandatului de aducere si in temeiul art.381 alin.7 Cod procedura penala, a dispus citireadepozitieidate de martorul Xin cursul urmarii penale, urmind a se tine seama de ea la judecarea cauzei.

La judecarea cauzei in prima instanta, inculpatul X, desi legal citat, nu s-a prezentat in fata instantei.

S-au facut numeroase demersuri pentru ca inculpatul X sa fie gasit si sa se prezinte in fata instantei de judecata, dar fara rezultat.

Intrucit inculpatul X, nu s-a prezentat in instanta si nu a dat declaratie, instanta nu a putut sa-l interpeleze cu privire la acordul de a presta munca neremunerata in folosul comunitatii, in situatia in care ar fi gasit vinovat.

Instanta a solutionat cauza potrivit procedurii de drept comun si cu privire la inculpatul X, in cauza fiind administrate probe, acesta fiind judecat in lipsa, conform art.364 Cod proc.penala.

La termenul din 17.02.2022 inculpatul X a revenit partial asupra declaratiei initiale si a recunoscut fapta de furt calificat comisa in dauna persoanei vatamate X, la 02/03.08.2014.

La termenul din data de 31 martie 2022, reprezentantul Ministerului Public a formulat o cerere de schimbare a incadrarii juridice cu privire la inculpatul X dininfractiunile de furt calificat, fapta prev de art. 228 al. 1, art. 229 al. 1 lit. b si d din Codul penal (persoana vatamata X) si tentativa la furt calificat, fapta prev de art.32 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit b si d, alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art.41 alin. 1 din Codul penal (persoana vatamata X), cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. ininfractiuneade furt calificat in forma continuata prev. de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b,d, alin.2 lit.b cu aplic.art.35 alin.1 Cod penal, cu aplic.art.41 alin.1 Cod penal.

Prin incheierea din data de 31 martie 2022 s-a admis cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de Parchetul de pe linga Judecatoria Birlad, cu privire la inculpatul X din infractiunile de furt calificat si tentativa la furt calificat pentru care a fost trimis in judecata, in infractiunea de furt calificat in forma continuata prev. de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b,d, alin.2 lit.b cu aplic.art.35 alin.1 Cod penal si cu aplic.art.41 alin.1 Cod penal.

Analizind probele administrate in faza de urmarire penala si in faza de judecata, in raport de dispozitiile art. 374 alin. 4 si 7 C.proc.pen., instanta retine aceeasi situatie de fapt, ca cea retinuta in rechizitoriu, astfel:

Fapta 1. In noaptea de 02/03.08.2014, inculpatii X si X au patruns prin efractie in garajul persoanei vatamate X, amplasat in mun. Birlad, str. X, nr. X, jud. Vaslui, de unde au sustras doua biciclete, un cort, un set de lanturi auto si cinci sticle cu vin, bunuri in valoare totala de 2000 Iei.

Persoana vatamata X a declarat ca este proprietarul respectivului garaj, iar la data de 03.08.2014 a constatat ca peretele de pe latura de est a prezinta doua scinduri dislocate, iar din interior i-au fost sustrase bunuri, motiv pentru care a sesizat organele de politie.

Cu ocazia cercetarii la fata locului au fost relevate si ridicate urme papilare de pe o capota de motor aflata rezemata in interiorul garajului, iar din raportul de expertiza criminalistica dactiloscopica a rezultat ca acestea au fost create de degetele inelar si mijlociu de la mina stinga a inculpatului X.

Pe parcursul cercetarilor a rezultat ca, dupa comiterea furtului, inculpatii s-au intilnit cu martorul Xcaruia i-au vindut o bicicleta, un cort si un set de lanturi antiderapante contra sumei de 230 lei.

Martorul a declarat ca a cumparat acele bunuri fara a cunoaste provenienta din furt a acestora, precizind ca a fost contactat telefonic de inculpatul Xcare 1-a intrebat daca este interesat sa cumpere o bicicleta, iar in urma raspunsului afirmativ, ambii inculpati au mers si s-au intilnit cu martorul, fiecare dintre ei ducind cite o bicicleta, cea dusa de X fiind de tip Mountain Bike, cu cadru de culoare neagra.

Martorul Xeste in prezent plecat din tara, motiv pentru care in faza de judecata s-a dat citire declaratiei sale de la urmarirea penala, urmind a se tine seama de aceasta.

Bunurile vindute martorului au fost predate organelor de politie si restituite persoanei vatamate ( dovada de ridicare, fila 51 dosar UP).

Conform declaratiei persoanei vatamate, cea de-a doua bicicleta a fost recuperata de fiul sau de la o persoana a carei identitate nu o cunoaste.

Fiind audiat la urmarirea penala, inculpatul X a negat comiterea infractiunii, declarind ca bunurile vindute impreuna cu inculpatul X ii apartineau acestuia, fiind gasite in spatele blocului, filele 182 si urm.

Initial, nici in faza de judecata inculpatul X nu a recunoscut savirsirea acestei fapte, dar la termenul din 17.02.2022 a revenit asupra declaratiei initiale si a recunoscut fapta comisa, dind detalii cu privire la modalitatea de savirsire.

Inculpatul X, fiind audiat la urmarirea penala, a recunoscut ca impreuna cu inculpatul X au sustras bunurile din garajul persoanei vatamate X, desfacind doua scinduri din perete.

In faza de judecata acesta nu a fost gasit, fiind judecat in lipsa conform art.364 Cod proc.penala.

Persoana vatamata X nu s-a constituit parte civila.

Fapta de mai inainte se probeaza cu urmatoarele mijloace de proba administrate la urmarirea penala:

- Proces-verbal de cercetare la fata locului si plansa foto (f 28-35)

- declaratie persoana vatamata X (f. 25 )

- raport de expertiza criminalistica dactiloscopica (f. 42-49)

- declaratie martor X(f. 50 )

- dovada de ridicare bunuri (f. 51)

- declaratie suspect X (f. 228).

Toate acestea se coroboreaza cu declaratia data de inculpatul X in faza de judecata la termenul din 17.02.2022, in care a recunoscut savirsirea faptei, fila 202 vol.I dosar instanta.

Fapta 2 . In noaptea de 12/13.03.2015, prin ruperea grilajului si spargerea geamului dublu tip termopan de la canatul sudic al ferestrei sufrageriei, inculpatul X a incercat sa patrunda in apartamentul persoanei vatamate X, din. Mun. Birlad, str. X, nr. X, bloc X, sc. B, apt. 21, jud. Vaslui, in scopul de a sustrage bunuri.

Organele de politie din cadrul Politiei Mun. Birlad au fost sesizate la data de 13.03.2015 de numita X despre faptul ca, in jurul orei 07.30 a observat ca la apartamentul vecinului sau, X, situat la parterul blocului, a fost spart geamul si rupta gratia protectoare.

Cu ocazia cercetarii la fata locului au fost relevate si ridicate urme papilare de pe un ciob de sticla sparta gasita pe sol, linga fereastra fortata, de pe marginea interioara si cea exterioara a celui de-al doilea rind de sticla.

Din raportul de expertiza criminalistica dactiloscopica a rezultat ca acestea au fost create de degetele de la mina dreapta a inculpatului X, acesta profitind de orice ocazie de a sustrage bunuri, fiind principala sa sursa de a obtine venituri.

Din declaratia martorei X de la urmarirea penala, rezulta ca aceasta locuieste in acelasi bloc cu persoana vatamata care este stabilita in Italia de mai multi ani, iar in dimineata zilei de 13.03.2015 a vazut ca persoane necunoscute au rupt gratia de la una din ferestrele apartamentului si au spart geamul din dreptul gratiilor.

Persoana vatamata a inaintat organelor judiciare un inscris prin care a comunicat ca daunele produse prin comiterea faptei sunt in valoare de 1000 euro, insa nu are pretentii privind recuperarea prejudiciului si nu poate participa in procesul penal.

Fiind audiat la urmarirea penala, inculpatul X a negat comiterea faptei, iar cu privire la urmele papilare ridicate de la fata locului, a declarat ca nu isi explica modalitatea in care au ajuns in acel loc, suspectind ca organele de politie le-au plasat.

Aceeasi atitudine a avut-o inculpatul si in faza de judecata, nerecunoscind savirsirea acestei fapte.

Instanta apreciaza insa ca situatia de fapt retinuta in rechizitoriu este cea reala, raportul de expertiza dactiloscopica, un mijloc de proba stiintific, concluzionind ca urmele papilare gasite pe cioburile de la geamul spart apartin fara dubiu inculpatului X.

Persoana vatamata X nu s-a constituit parte civila in procesul penal.

Situatia de fapt expusa se dovedeste cu urmatoarele mijloace de proba administrate la urmarirea penala:

- Proces verbal de cercetare la fata locului (f. 56)

- declaratie persoana vatamata X(f. 53 )

- plansa fotografica (f. 60-68)

- raport de expertiza criminalistica dactiloscopica ( f. 74-85)

- declaratie martor X(f. 86 )

Martora Xa fost audiata in instanta, fila 201 vol.I, mentinindu-si declaratia de la urmarirea penala.

Fapta 3. In ziua de 16.03.2015, in jurul orei 19.00, in timp ce se afla in scara A,a blocului X, de pe strada Republicii nr. X din mun. Birlad, persoana vatamata X a fost deposedata, prin smulgere, de o poseta in care se afla suma de 300 lei.

Cu ocazia audierii, persoana vatamata a declarat ca in ziua respectiva a mers la farmacie, iar pe drumul de intoarcere a simtit ca este urmarita de un tinar care, la un moment dat s-a oprit fara motiv la trecerea de pietoni, dupa care s-a indreptat catre un grup de persoane.

Persoana vatamata a precizat ca si-a continuat deplasarea catre casa, iar cind a ajuns in scara blocului unde locuieste, o persoana a venit prin spatele ei si i-a smuls din mina poseta. Persoana vatamata a declarat ca cel care i-a smuls poseta este tinarul care a urmarit-o anterior.

Cercetarile au relevat ca inculpatul X a fost cel care i-a smuls persoanei vatamate poseta din mina, in timp ce inculpatii X si Xse asigurau ca nu sunt vazuti si nu vin alte persoane.

In urma vizionarii imaginilor surprinse de camerele de supraveghere video amplasate pe traseul de deplasare a vatamatei, a rezultat ca aceasta a fost urmarita de inculpatii X si X, iar cind a intrat in scara blocului in care locuieste, de pe Bld. X, inculpatul X a mers dupa ea si i-a smuls geanta in care avea suma de 300 lei, timp in care inculpatul X a asigurat locul faptei.

Impreuna cu inculpatii, in grupul acestora, s-a aflat si martorul Xcare a declarat ca, dupa comiterea faptei, inc. X a fugit impreuna cu X si X, avind o pozitie oscilanta cu privire la participarea inculpatului X la comiterea faptei.

Inc. X, cu ocazia audierii, a declarat ca se afla impreuna cu inc. X, X si cu Xcind s-a hotarit sa o urmareasca pe vatamata pentru a-i sustrage geanta, dar inc. X s-a oprit pe la jumatatea traseului.

Avind in vedere starea de dubiu cu privire la participatia penala a inculpatului X la comiterea infractiunii asupra persoanei vatamate X, fata de acesta s-a dispus clasarea cauzei pentru infractiunea de complicitate la tilharie, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 233 C.pen, art. 234 alin. 1 lit. d C.pen., dindu-se eficienta de catre organele de urmarire, principiului in dubio pro reo.

Inculpatul X a recunoscut ca, dupa ce a urmarit-o pe persoana vatamata X, i-a smuls din mina poseta in scara blocului, ih timp ce inc. Xa asigurat locul faptei.

Inculpatul X, desi nu s-a prezentat la judecarea cauzei, fiind plecat la munca in strainatate, a depus la dosar, prin avocat ales, declaratie autentica, fila 112 dosar instanta, prin care a recunoscut fapta, accesind procedura simplificata.

Cu ocazia audierii in calitate de suspect, X a recunoscut ca a ramas in fata scarii unde locuia persoana vatamata pentru a se asigura ca nu sunt vazuti atunci cind X i-a smuls acesteia poseta din mina. Ulterior, in calitate de inculpat, a negat savirsirea infractiunilor pentru care este cercetat.

Aceeasi pozitie procesuala a adoptat inculpatul si in faza de judecata, nerecunoscind acuzatia adusa, fila 115.

Martorul X, prezent in instanta la termenul din 03.03.2022 a declarat ca nu-si mai aminteste nimic din cele intimplate in 2015, pentru ca este bolnav si are pierderi de memorie. In aceste conditii, instanta va tine cont de declaratiile sale din cursul urmaririi penale.

Instanta apreciaza ca situatia de fapt retinuta in rechizitoriu este cea care corespunde realitatii, avind in vedere mijloacele de proba administrate la urmarirea penala, din care rezulta fara dubiu participatia penala a inculpatului X.

Persoana vatamata X a declarat ca se constituie parte civila in procesul penal cu suma de 400 lei. Din verificarile efectuate a rezultat ca aceasta a decedat la data de 20.04.2019, fila 68 vol.II dosar instanta, iar mostenitorii nu si-au exprimat optiunea de a continua exercitarea actiunii civile in termen de cel mult doua luni de la data decesului.

Fapta de mai inainte se probeaza cu urmatoarele mijloace de proba administrate la urmarirea penala:

-declaratie persoana vatamata X, fila nr.- 90-91

-proces verbal de cercetare Ia fata locului si plansa fotografica- fila nr.-92-96

- proces-verbal vizionare inregistrari video SC XSRL si plansa fotografica -filele nr. -97-100

- proces-verbal vizionare inregistrari video SC X SRL si plansa fotografica -filele nr. - 103-108

-proces-verbal vizionare inregistrari video OTP Bank si plansa fotografica -filele nr. - 110-116

- declaratie martor X, fila nr. - 122-123

- declaratie martor X, fila nr. -124-125

- declaratie martor X, fila nr.- 126-127, 129-130

- proces verbal de confruntare, fila nr. - 128

- declaratie suspect X, fila nr. - 215-216

- declaratie inculpat X, fila nr. - 235-237

Aceste probe se coroboreaza si cu declaratia de recunoastere a faptei depusa la termenul de judecata din 25.11.2021 de inculpatul Xprin intermediul avocatului ales

Fapta 4. La data de 19.01.2017, in jurul orei 17.15, in timp ce se afla in scara A a blocului X de pe Bld. Xdin mun. Birlad, unde domiciliaza persoana vatamata X, inculpatul X, i-a sustras acesteia din buzunar un telefon mobil marca Samsung Galaxy J5 si suma de 1800 lei.

Persoana vatamata X nu s-a constituit parte civila in procesul penal.

Aceasta a participat la urmarirea penala, la recunoasterea din grup si plansa fotografica, ocazie cu care l-a recunoscut pe inculpatul Xca fiind persoana care i-a sustras telefonul mobil si suma de bani.

Inculpatul Xnu a recunoscut fapta comisa.

Prezenta la termenul de judecata din 31.03.2022, martora X a declarat ca nu-si mai aminteste exact ce a declarat acum 5 ani la politie.De asemenea, a aratat ca sotul sau, X, care fusese si el audiat ca martor la urmarirea penala, a decedat in decembrie 2021.

In aceste conditii instanta a tinut cont la judecarea cauzei de declaratiile acestora de la urmarirea penala.

Astfel, X a declarat, fila 154 dosar UP, ca la 19.01.2017 a achizitionat de la inculpatul Xun telefon mobil, care ulterior a fost ridicat de politisti la perchezitia efectuata la domiciliul acesteia la 20.01.2017, telefon ce s-a dovedit a fi cel sustras de la persoana vatamata X.

Numitul X, prin declaratia din data de 20.01.2017,fila 155 dosar UP, a mentionat aceeasi situatie ca si sotia sa.

Instanta constata ca vinovatia inculpatului Xa fost dovedita cu certitudine prin mijloacele de proba administrate la urmarirea penala, astfel:

-proces-verbal de constatare a infractiunii flagrante, fila nr. - 132-133

- declaratie persoana vatamata X, fila nr. - 135-137

- dovada predare-primire bunuri - fila nr. - 138

- proces-verbal de cercetare la fata locului si plansa foto - fila-140-145

-proces verbal de recunoastere din grup si plansa fotografica, filele nr.-1X-153

- declaratie martor X, filanr. -154

- declaratie martor X, fila nr. -155

- declaratie martor X, filele nr. -157-158

- declaratie martor X, filele nr. - 159

-proces-verbal examinare fizica inculpat si plansa fotografica -filele nr. - 160-166

-dovada de ridicare bunuri, fila nr. 167-168

proces verbal de efectuare a perchezitiei domiciliare la locuinta inculpatului X, filanr. 171-172

-proces verbal de efectuare a perchezitiei domiciliare la locuinta martorului X, fila nr.- 175-176

Interpretindmaterialul probator administrat in conformitate cu dispozitiile art.103 alin. 1 si 2 Cod procedura penala, instanta stabileste ca acuzatia formulata impotriva inculpatilor X, X, Xsi Xprin rechizitoriul nr. Xintocmit de Parchetul de pe linga Judecatoria Birlad la data de 30.03.2021 este dovedita dincolo de orice indoiala rezonabila prin probatoriul administrat.

Astfel, fata de probatoriul administrat in cauza, rezulta ca faptele penale mai sus descrise exista, constituie infractiuni si a fost savirsite de catre inculpati.

Instanta apreciaza ca faptele savirsite de inculpati au urmatoarele incadrari juridice:

1.Inculpat X

Fapta inculpatului X care, in noaptea de 02/03.08.2014, impreuna cu inc. X au patruns prin efractie in garajul persoanei vatamate X, amplasat in mun. Birlad, str. X, nr. X, jud. Vaslui, de unde au sustras mai multe bunuri si care in noaptea de 12/13.03.2015, prin ruperea grilajului si spargerea geamului a incercat sa patrunda in

apartamentul persoanei vatamate X, pentru a sustrage bunuri, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat in forma continuata ,prev de art.228 alin.1, art. 229 alin. 1 lit. b si d, alin. 2 lit. b Cod penal cu aplic. art.35 alin.1 si art.41 alin. 1 din Codul penal.

Inculpatul a comis infractiunea in stare de recidiva postexecutorie, prev. de art. 41 C.pen., respectiv dupa considerarea ca executata a pedepsei de 5 ani inchisoare la care a fost condamnat prin S.P. Xa Judec. Birlad, ramasa definitiva prin nerecurare Ia 02.03.2010.

A fost arestat la 19.09.2008 si eliberat conditionat la 29.02.2012, cu rest de executat de 567 zile.

II. Inculpat X

Fapta inculpatului X care, in noaptea de 2/3.08.2014, impreuna cu inculpatul X, au patruns, prin efractie in garajul persoanei vatamate X, situat in mun. Birlad, str. X, nr. 4, de unde au sustras doua biciclete, un cort si un set de lanturi auto, bunuri ih valoare totala de 1.000 Iei, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat, fapta prev de art. 228 al. 1, art. 229 al. 1 lit. b si d C.pen.

Inculpatul a comis infractiunea in stare de recidiva postexecutorie, prev. de art. 41 C.pen., respectiv dupa considerearea ca executata a pedeapsei de 2 ani si 6 luni inchisoare dispusa prin S.P. Xa Judec. Birlad, ramasa definitiva prin nerecurare la 04.03.2011.

A fost arestat la data de 06.07.2011, eliberat conditionat la data de 11.06.2013, cu rest ramas de executat 389 zile.

III. Inculpat X

1.Fapta inculpatului X care la data de 16.03.2015, in jurul orei 19.40, impreuna cu inculpatii X si X, au urmarit-o pe persoana vatamata X, iar cind aceasta a intrat in scara blocului in care locuieste, de pe Bld. X, a asigurat locul faptei in timp ce inculpatul X i-a smuls geanta, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de complicitate la tilharie calificata, fapta prev. si ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 233 C.pen, art. 234 alin. 1 lit. d C.pen.

2.Fapta inculpatului X care, la data de 19.01.2017, in jurul orei 17.15, in timp ce se afla in scara A,a blocului X de pe Bd. X, din Birlad, unde locuieste persoana vatamata X, i-a sustras acesteia din buzunarul hainei telefonul mobil marca Samsung si suma de 1800 lei, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt, fapta prev. de art, 228 alin. 1 C.pen.

Fata de imprejurarea ca inculpatul a comis cele doua infractiuni mai inainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, sunt aplicabile dispozitiile art. 38 alin.l C.pen., privind concursul real de infractiuni.

IV. Inculpat X

Fapta inculpatului X care la data de 16.03.2015, in jurul orei 19.40, impreuna cu inculpatii X si X, au urmarit-o pe persoana vatamata X, iar cind aceasta a intrat in scara blocului in care locuieste, de pe Bld. X, a mers dupa ea si i-a smuls geanta in care avea suma de 300 lei, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de tilharie calificata, fapta prev.si ped. de art. 233 C.pen, art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal.

Solutionind actiunea penala , instanta retine urmatoarele:

In procesul de individualizare apedepsei apta de a-i sanctiona si corija pe inculpati, instanta va avea in vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 74 Cod penal actual, conform carora stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face in raport cu gravitatea infractiunii savirsite si cu periculozitatea infractorului, care se evalueaza dupa urmatoarele criterii: a) imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite; b) starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita; c) natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii; d) motivul savirsirii infractiunii si scopul urmarit; e) natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; f) conduita dupa savirsirea infractiunii si in cursul procesului penal; g) nivelul de educatie, virsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala. Cind pentru infractiunea savirsita legea prevede pedepse alternative, se tine seama de criteriile prevazute in alin. (1) si pentru alegerea uneia dintre acestea.

In concret, instanta retine ca inculpatii au savirsit faptele urmarind obtinerea unor beneficii materiale imediate si nemeritate, iar pentru a-si spori increderea si sansele de reusita in atingerea scopului infractional acestia au lucrat si impreuna la unele infractiuni.

Instanta va avea in vedere ca functiile de constringere si de reeducare, precum si scopul preventiv al pedepsei, pot fi realizate numai printr-o corecta proportionare a acesteia, care sa tina seama si de persoana careia ii este destinata, pentru a fi ajutata sa se reintegreze in societate.

Cunoasterea caracteristicilor unui infractor prezenta o deosebita importanta pentru determinarea gradului concret de pericol social a acestuia si pentru stabilirea unei pedepse eficiente, deoarecede multe ori, modul de comportare in societate, caracterizat prin disciplina in munca si o viata conforma cu regulile de convietuire sociala, poate determina concluzia ca un inculpat nu a comis infractiunea datorita inclinatiei sale pentru comiterea unor fapte antisociale, ci ca urmare a unui complex de imprejurari care au contribuit ca inculpatul sa se abata de la conduita sa obisnuita.

1.Inculpatul X este in virsta de 34 ani, cetatenie romina, necasatorit, studii gimnaziale, fara ocupatie, recidivist.

Din fisa de cazier judiciar rezulta ca inculpatul a comis infractiunile in stare de recidiva postexecutorie, prev. de art. 41 C.pen., respectiv dupa considerarea ca executata a pedepsei de 5 ani inchisoare la care a fost condamnat prin S.P. Xa Judec. Birlad, ramasa definitiva prin nerecurare la 02.03.2010.

A fost arestat la 19.09.2008 si eliberat conditionat la 29.02.2012, cu rest de executat de 567 zile.

Instanta constata ca de-a lungul timpului inculpatul a mai suferit condamnari pentru savirsirea mai multor infractiuni contra patrimoniului.

Periculozitatea infractorului rezulta pe de o parte din natura si imprejurarile in care au fost comise faptele, iar pe de alta parte, din circumstantele personale ale inculpatului.

Existenta pericolului concret pentru ordinea publica rezulta si din gravitatea faptelor savirsite, avindu-se in vedere reactia publica la comiterea unor astfel de infractiuni si posibilitatea comiterii unor fapte asemanatoarein lipsa unei reactii ferme a organelor judiciare fata de cel banuit ca fiind autor.

Infractiunile contra patrimoniului tulbura nu numai ordinea juridica, dar si, in primul rind, mediul social, ocrotit prin valorile sale fundamentale, prin normele dreptului penal si procesual penal, aceasta tulburare fiind susceptibila de a se repeta in viitor, din cauza faptului ca genereaza o stare de primejdie pentru raporturile sociale, pentru normala lor desfasurare si dezvoltare in interesul societatii insasi.

Avind in vedere persoana si conduita inculpatului, lipsa de ocupatie, de activitati producatoare de venituri licite, existind posibilitatea ridicata ca acesta sa savirseasca si alte infractiuni, acestea formeaza convingerea instantei ca in lipsa unor valori sociale, a savirsit cu usurinta fapte penale, motiv pentru care instanta apreciazaca este oportuna pentru reeducarea acestuia, aplicarea unor pedepse severe ca durata si modalitate de executare.

Sanctiunile de drept penal nu pot actiona eficient decit in masura in care ele corespund principiilor fundamentale ale politicii penale si ale dreptului penal si daca sunt guvernate de acestea. Mai mult, combaterea efectiva a criminalitatii nu se poate realiza decit printr-o imbinare echilibrata a intimidarii, prin constringere, cu reeducarea inculpatului.

Instanta apreciaza ca scopul de prevenire si reeducare poate fi atins prin aplicarea unei pedepse de o durata proportionala cu gravitatea faptei, doar prin aplicarea pedepsei inchisorii, care sa-si atinga scopul de reeducare si care sa sanctioneze aceste manifestari in mod corespunzator.

Lasarea in libertate a inculpatului reprezinta un pericol ridicat pentru societate, prin posibilitatearecurgerii la actiuni de acelasi gen din partea inculpatului, fiind benefica pentru societate si oportun pentru inculpat, izolarea acestuia de societate, pe o perioada proportionala cu gravitatea faptelor si cu indicele crescut de incorijibilitate al acestuia, necesitind izolarea acestuia de societate pe o perioada mai mare de timp, doar prin aplicarea pedepsei inchisorii, cu executare,in regim de detentie.

Instanta va avea in vederesi prev. art.43 alin.5 Cod penal, care stabilesc pedeapsa in caz de recidiva, conform carora, daca dupa ce pedeapsa anterioara a fost executata sau considerata ca executata se savirseste o noua infractiune in caz de recidiva, limitele speciale ale pedepsei prev. de lege pentru noua infractiune se majoreaza cu jumatate.

In consecinta, instanta apreciaza ca pentru prevenirea savirsirii de noi fapte penale si formarea unei atitudini corecte fata de ordinea de drept, este necesara aplicareafata de inculpatul X a urmatoarelor pedepse :

In baza art. 228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b si d si alin.2 lit.b Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, art.41 alin.1 Cod penal raportat la art.43 alin.5 Cod penal si cu aplicarea art.396 alin. 1, 2 Cod procedura penala, va condamna pe inculpatul X, fiul lui X si X, nascut le data de 16.05.1987 in mun. Birlad, jud. Vaslui, domiciliat in mun.Birlad, str.X, nr.X, bl.X, sc.X, et.X, ap.X, jud. Vaslui, CNP - X, cetatean romin, necasatorit, studii gimnaziale, recidivist, in prezent aflat in executarea unei pedepse in alta cauza in Penitenciarul Vaslui, la pedeapsa de 3 (trei) ani inchisoare, pentru savirsirea infractiunii de furt calificat in forma continuata, comis in stare de recidiva postexecutorie (acte materiale din 02/03.08.2014 – persoana vatamata X si din 12/13.03.2015 – persoana vatamata XX).

Dind eficienta prevederilor art.67 alin.1 Cod penal, care prevad ca pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi poate fi aplicata daca pedeapsa principala stabilita este inchisoarea sau amenda si instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, imprejurarile cauzei si persoana infractorului, aceasta pedeapsa este necesara, in baza art. 67 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de 3 (trei) ani, pedeapsa a carei executare va incepe dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate, conform art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.

In baza art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la raminerea definitiva a prezentei sentinte si pina la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale, conform art.65 alin.3 Cod penal.

In temeiul art.60 Cod penal, pedeapsa de 3 ani inchisoare se va executa in regim de detentie.

In baza art. 404 alin. 4 Cod de procedura penala raportat la art.72 alin. 1 Cod penal va constata si scadea din durata pedepsei aplicate, perioada in care inculpatul X a fost retinut in prezenta cauza, de la data de 26.01.2017, ora 10,25 pina la data de 27.01.2017, ora 10,25.

2.Inculpatul X este in virsta de 32 ani, cetatenie romina, necasatorit, studii 2 clase, fara ocupatie, recidivist.

Din fisa de cazier judiciar rezulta ca inculpatul a comis infractiunea in stare de recidiva postexecutorie, prev. de art. 41 C.pen., respectiv dupa considerarea ca executata a pedepsei de 2 ani si 6 luni inchisoare dispusa prin S.P. Xa Judec. Birlad, ramasa definitiva prin nerecurare la 04.03.2011.

A fost arestat la data de 06.07.2011, eliberat conditionat la data de 11.06.2013, cu rest ramas de executat 389 zile.

Pe parcursul urmaririi penale a recunoscut si regretat comiterea faptei.

Inculpatul nu s-a prezentat la termenele de judecata si in urma verificarilor efectuate nu s-a putut stabili unde ar putea fi gasit.

Inculpatul stia de existenta procesului penal, acesta fiind audiat in calitate de suspect la urmarirea penala.

Art.364 Cod procedura penala, care reglementeaza participarea inculpatului la judecata si drepturile acestuia, prevede ca:

(1) Judecata cauzei are loc in prezenta inculpatului. Aducerea inculpatului aflat in stare de detinere la judecata este obligatorie. Se considera ca este prezent si inculpatul privat de libertate care, cu acordul sau si in prezenta aparatorului ales sau numit din oficiu si, dupa caz, si a interpretului, participa la judecata prin videoconferinta, la locul de detinere.

(2) Judecata poate avea loc in lipsa inculpatului daca acesta este disparut, se sustrage de la judecata ori si-a schimbat adresa fara a o aduce la cunostinta organelor judiciare si, in urma verificarilor efectuate, nu i se cunoaste noua adresa.

(3) Judecata poate de asemenea avea loc in lipsa inculpatului daca, desi legal citat, acesta lipseste in mod nejustificat de la judecarea cauzei.

(4) Pe tot parcursul judecatii, inculpatul, inclusiv in cazul in care este privat de libertate, poate cere, in scris, sa fie judecat in lipsa, fiind reprezentat de avocatul sau ales sau din oficiu. In cazul in care inculpatul aflat in stare de detinere a solicitat sa fie judecat in lipsa, instanta poate dispune, la cerere sau din oficiu, ca acesta sa poata puna concluzii in cadrul dezbaterilor si sa i se dea cuvintul prin intermediul videoconferintei, in prezenta aparatorului ales sau din oficiu.

(5) Daca apreciaza necesara prezenta inculpatului, instanta poate dispune aducerea acestuia cu mandat de aducere.

(6) Inculpatul poate formula cereri, ridica exceptii si pune concluzii, inclusiv in situatia prevazuta la alin. (1) teza finala.

Avind in vedere faptul ca in urma demersurilor efectuate inculpatul nu a fost gasit pentru a participa la judecata si a-si exprima pozitia procesuala si tinind cont de faptul ca acesta avea cunostinta de existenta prezentului proces penal si nu si-a indeplinit obligatia prev. de art.108 alin.2 lit.b Cod de procedura penala, de a comunica in scris, in termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, judecata in ceea ce il priveste pe inculpat s-a desfasurat in procedura obisnuita, de drept comun.

Din probatoriul administrat la urmarirea penala si in faza de judecata, instanta constata ca acuzatia impotriva inculpatului X a fost dovedita dincolo de orice indoiala rezonabila.

Instanta va avea in vederesi prev. art.43 alin.5 Cod penal, care stabilesc pedeapsa in caz de recidiva, conform carora, daca dupa ce pedeapsa anterioara a fost executata sau considerata ca executata se savirseste o noua infractiune in caz de recidiva, limitele speciale ale pedepsei prev. de lege pentru noua infractiune se majoreaza cu jumatate.

Instanta apreciaza ca pentru prevenirea savirsirii de noi fapte penale si formarea unei atitudini corecte fata de ordinea de drept, este necesara aplicareaurmatoarelor pedepse fata de inculpatul X:

In baza art. 228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b si d Cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 Cod penal raportat la art.43 alin.5 Cod penal si cu aplicarea art.396 alin. 1, 2 Cod procedura penala si art.364 Cod proc.penala, va condamna pe inculpatul X, fiul lui X si X, nascut le data de 08.07.1989, in mun. Birlad, jud. Vaslui, domiciliat in mun.Birlad, str.X, nr.X, bl.X, sc.X, ap.1, jud. Vaslui, CNP - X, cetatean romin, necasatorit, studii – 2 clase, recidivist,la pedeapsa de 2 (doi) ani, pentru savirsirea infractiunii defurt calificat, comis in stare de recidiva postexecutorie (fapta din 02/03.08.2014 – persoana vatamata X ).

Dind eficienta prevederilor art.67 alin.1 Cod penal, care prevad ca pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi poate fi aplicata daca pedeapsa principala stabilita este inchisoarea sau amenda si instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, imprejurarile cauzei si persoana infractorului, aceasta pedeapsa este necesara, in baza art. 67 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de 3 (trei) ani, pedeapsa a carei executare va incepe dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate, conform art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.

In baza art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la raminerea definitiva a prezentei sentinte si pina la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale, conform art.65 alin.3 Cod penal.

In temeiul art.60 Cod penal, pedeapsa de 2 ani inchisoare se va executa in regim de detentie.

3.Inculpatul Xeste in virsta de 26 ani, cetatenie

romina, necasatorit, studii 2 clase, fara ocupatie, cu antecedente penale.

Din fisa de cazier judiciar (f. 222) rezulta ca in perioada 2014-2019 inculpatul a suferit mai multe condamnari pentru infractiuni comise in Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania.

Pe parcursul urmaririi penale initial a recunoscut si regretat comiterea faptelor, ulterior, fiind audiat in calitate de inculpat, a negat in totalitate savirsirea infractiunilor. Aceeasi atitudine procesuala a avut-o inculpatul si in faza de judecata.

Periculozitatea infractorului rezulta pe de o parte din natura si imprejurarile in care au fost comise faptele, iar pe de alta parte, din circumstantele personale ale inculpatului.

Existenta pericolului concret pentru ordinea publica rezulta si din gravitatea faptelor savirsite, avindu-se in vedere reactia publica la comiterea unor astfel de infractiuni si posibilitatea comiterii unor fapte asemanatoarein lipsa unei reactii ferme a organelor judiciare fata de cel banuit ca fiind autor.

Infractiunile de tilharie calificata si tulbura nu numai ordinea juridica, dar si, in primul rind, mediul social, ocrotit prin valorile sale fundamentale, prin normele dreptului penal si procesual penal, aceasta tulburare fiind susceptibila de a se repeta in viitor, din cauza faptului ca genereaza o stare de primejdie pentru raporturile sociale, pentru normala lor desfasurare si dezvoltare in interesul societatii insasi.

Avind in vedere persoana si conduita inculpatului, lipsa de ocupatie, de activitati producatoare de venituri licite, trecutul sau infractional, existind posibilitatea ridicata ca acesta sa savirseasca si alte infractiuni, acestea formeaza convingerea instantei ca in lipsa unor valori sociale, a savirsit cu usurinta fapte penale, motiv pentru care instanta apreciazaca este oportuna pentru reeducarea acestuia, aplicarea unor pedepse severe ca durata si modalitate de executare.

Sanctiunile de drept penal nu pot actiona eficient decit in masura in care ele corespund principiilor fundamentale ale politicii penale si ale dreptului penal si daca sunt guvernate de acestea. Mai mult, combaterea efectiva a criminalitatii nu se poate realiza decit printr-o imbinare echilibrata a intimidarii, prin constringere, cu reeducarea inculpatului.

Instanta apreciaza ca scopul de prevenire si reeducare poate fi atins prin aplicarea unei pedepse de o durata proportionala cu gravitatea faptei, doar prin aplicarea pedepsei inchisorii, care sa-si atinga scopul de reeducare si care sa sanctioneze aceste manifestari in mod corespunzator.

Lasarea in libertate a inculpatului reprezinta un pericol ridicat pentru societate, prin posibilitatearecurgerii la actiuni de acelasi gen din partea inculpatului, fiind benefica pentru societate si oportun pentru inculpat, izolarea acestuia de societate, pe o perioada proportionala cu gravitatea faptelor si cu indicele crescut de incorijibilitate al acestuia, necesitind izolarea acestuia de societate pe o perioada mai mare de timp, doar prin aplicarea pedepsei inchisorii, cu executare,in regim de detentie.

In consecinta, in baza art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.233, art.234 alin.1 lit.d Cod penal cu aplicarea art. 77 lit.a Cod penal si cu aplicarea art.396 alin. 1, 2 Cod procedura penala, instanta va condamna pe inculpatulX, fiul lui X si X, nascut la data de 17.01.1996 in mun. Birlad, jud. Vaslui, domiciliat in mun. Birlad, Str. X, jud. Vaslui, CNP - X, cetatean romin, necasatorit, studii 2 clase, cu antecedente penale, in prezent aflat in executarea unei pedepse in alta cauza in Penitenciarul Giurgiu,la pedeapsa de2 (doi) ani inchisoare pentru savirsirea infractiunii de complicitate la tilharie calificata ((fapta din 16.03.2015, persoana vatamata X).

Referitor la pedeapsa accesorie si la cea complementara, instanta va avea in vedere faptul ca potrivit dispozitiilor art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d) Cod penal, pe linga aplicarea pedepsei principale este obligatorie interzicerea unor drepturi.

Astfel, in baza art. 67 alin. 2 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de 3 (trei) ani, pedeapsa a carei executare va incepe dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate, conform art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.

In baza art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la raminerea definitiva a prezentei sentinte si pina la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale, conform art.65 alin.3 Cod penal.

In baza art. 228 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.396 alin. 1, 2 Cod procedura penala, va condamna pe inculpatulX, cu datele de identificare de mai inainte, la pedeapsa de 1 (un) an inchisoare pentru savirsirea infractiunii de furt ((fapta din 19.01.2017, persoana vatamata X).

In baza art. 67 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de 2 (doi) ani, pedeapsa a carei executare va incepe dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate, conform art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.

In baza art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la raminerea definitiva a prezentei sentinte si pina la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale, conform art.65 alin.3 Cod penal.

In temeiul art. 38 alin. 1 C.pen. instanta constata ca faptele sunt savirsite in concurs real.

Drept urmare, in temeiul art. 39 alin. 1 lit. b) C. pen. va contopi pedepsele aplicate inculpatului X, in pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare, la care se adauga un spor de o treime din cealalta pedeapsa stabilita (1 an inchisoare), respectiv un spor de 4 (patru) luni inchisoare, rezultind pedeapsa finala de 2 (doi) ani si 4 (luni) luni inchisoare, ce va fi aplicata inculpatului.

In baza art.45 alin.1 si alin.3 lit.a C.pen, va interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de 3 (trei) ani, pedeapsa a carei executare va incepe dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate, conform art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.

In baza art.45 alin.5 C.pen. va interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la raminerea definitiva a prezentei sentinte si pina la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale, conform art.65 alin.3 Cod penal.

Pedeapsa de 2 (doi) ani si 4 (patru) luni inchisoare se va executa in regim de detentie, potrivit art. 60 C.pen.

Prin Legea nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare a fost infiintat acest sistem national de date pentru crearea cadrului legal intern aplicarii Deciziei nr. 2008/6 15/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 23 iunie 2008 privindintensificarea cooperarii transfrontaliere.

Scopul acestui sistem este potrivit art. 1… “constituirea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, denumit in continuare S.N.D.G.J., pentru prevenirea si combaterea unor categorii de infractiuni prin care se aduc atingeri grave drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, in special dreptului la viata si la integritate fizica si psihica, precum si pentru identificarea cadavrelor cu identitate necunoscuta, a persoanelor disparute sau a persoanelor decedate in urma catastrofelor naturale, a accidentelor in masa, a infractiunilor de omor sau a actelor de terorism.”

Art. 3 mentioneaza ca infractiunile pentru care pot fi prelevate probe biologice in vederea introducerii profilelor genetice in S.N.D.G.J. sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege, printre care este prevazuta si infractiunea de tilharie .

In consecinta, in baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, instanta va dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul X, in vederea introducerii profilelor genetice in Sistemului National de Date Genetice Judiciare.

In baza art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, va informa pe inculpatul X, cu privire la faptul ca probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obtinerea si stocarea in Sistemul National de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

4.Inculpatul X este in virsta de 25 ani, cetatenie romina,

studii 5 clase, necasatorit,cu antecedente penale.

Din fisa de cazier judiciar ( f. 243) rezulta ca in perioada 2013-2015 inculpatul a suferit mai multe condamnari comise in minorat, pentru infractiuni de tilharie si furt calificat.

Pe parcursul cercetarilor a recunoscut comiterea faptei.

In faza de judecata desi nu s-a prezentat la proces, a accesat procedura simplificata, depunind prin intermediul avocatului ales declaratie de recunoastere a faptei.

Periculozitatea infractorului rezulta pe de o parte din natura si imprejurarile in care au fost comise faptele, iar pe de alta parte, din circumstantele personale ale inculpatului.

Existenta pericolului concret pentru ordinea publica rezulta si din gravitatea faptei savirsite, avindu-se in vedere reactia publica la comiterea unor astfel de infractiuni si posibilitatea comiterii unor fapte asemanatoarein lipsa unei reactii ferme a organelor judiciare fata de cel banuit ca fiind autor.

Infractiunea de tilharie calificata comisa de inculpat tulbura nu numai ordinea juridica, dar si, in primul rind, mediul social, ocrotit prin valorile sale fundamentale, prin normele dreptului penal si procesual penal, aceasta tulburare fiind susceptibila de a se repeta in viitor, din cauza faptului ca genereaza o stare de primejdie pentru raporturile sociale, pentru normala lor desfasurare si dezvoltare in interesul societatii insasi.

Avind in vedere persoana si conduita inculpatului, lipsa de ocupatie de la data comiterii faptei, de activitati producatoare de venituri licite, existind posibilitatea ridicata ca acesta sa savirseasca si alte infractiuni, acestea formeaza convingerea instantei ca in lipsa unor valori sociale, a savirsit cu usurinta fapte penale, motiv pentru care instanta apreciazaca este oportuna pentru reeducarea acestuia, aplicarea unor pedepse severe ca durata si modalitate de executare.

Sanctiunile de drept penal nu pot actiona eficient decit in masura in care ele corespund principiilor fundamentale ale politicii penale si ale dreptului penal si daca sunt guvernate de acestea. Mai mult, combaterea efectiva a criminalitatii nu se poate realiza decit printr-o imbinare echilibrata a intimidarii, prin constringere, cu reeducarea inculpatului.

Instanta apreciaza ca scopul de prevenire si reeducare poate fi atins prin aplicarea unei pedepse de o durata proportionala cu gravitatea faptei, doar prin aplicarea pedepsei inchisorii, care sa-si atinga scopul de reeducare si care sa sanctioneze aceste manifestari in mod corespunzator.

Desi in prezent inculpatul se afla la munca in Marea Britanie si desi pe parcursul procesului penal a avut o atitudine de colaborare cu organele judiciare si de recunoastere a faptei, instanta apreciaza, avind in vedere gravitatea faptei comise si persoana inculpatului, care, asa cum rezulta din fisa sa de cazier a mai fost condamnat pentru fape asemanatoare, ca lasarea in libertate a inculpatului reprezinta un pericol ridicat pentru societate, prin posibilitatearecurgerii la actiuni de acelasi gen din partea sa, fiind benefica pentru societate si oportuna pentru inculpat, izolarea acestuia de societate, pe o perioada proportionala cu gravitatea faptei si cu indicele crescut de incorijibilitate al acestuia, necesitind izolarea acestuia de societate pe o perioada de timp, doar prin aplicarea pedepsei inchisorii, cu executare,in regim de detentie.

In consecinta, in baza art. 233, art.234 alin.1 lit.d Cod penal cu aplicarea art.77 lit.a Cod penal si cu aplicarea art. 396 alin. 1, 2 si 10 Cod procedura penala, instanta va condamna pe inculpatulX, fiul lui natural si, nascut la data de 27.07.1996, in Birlad, jud. Vaslui, domiciliat in Birlad, strada Capitan X, nr. X, bl.X, ap.X, jud. Vaslui, CNP - X, cetatean romin,necasatorit, studii 5 clase, cu antecedente penale, la pedeapsa de 2 (doi) ani inchisoare pentru savirsirea infractiunii de tilharie calificata (fapta din 16.03.2015, persoana vatamata X).

Referitor la pedeapsa accesorie si la cea complementara, instanta va avea in vedere faptul ca potrivit dispozitiilor art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d) Cod penal, pe linga aplicarea pedepsei principale este obligatorie interzicerea unor drepturi.

Astfel, in baza art. 67 alin. 2 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de 3 (trei) ani, pedeapsa a carei executare va incepe dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate, conform art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.

In baza art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si exercitarea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la raminerea definitiva a prezentei sentinte si pina la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale, conform art.65 alin.3 Cod penal.

Pedeapsa de 2 (doi) aniinchisoare se va executa in regim de detentie, potrivit art. 60 C.pen.

Prin Legea nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare a fost infiintat acest sistem national de date pentru crearea cadrului legal intern aplicarii Deciziei nr. 2008/6 15/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 23 iunie 2008 privindintensificarea cooperarii transfrontaliere.

Scopul acestui sistem este potrivit art. 1… “constituirea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, denumit in continuare S.N.D.G.J., pentru prevenirea si combaterea unor categorii de infractiuni prin care se aduc atingeri grave drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, in special dreptului la viata si la integritate fizica si psihica, precum si pentru identificarea cadavrelor cu identitate necunoscuta, a persoanelor disparute sau a persoanelor decedate in urma catastrofelor naturale, a accidentelor in masa, a infractiunilor de omor sau a actelor de terorism.”

Art. 3 mentioneaza ca infractiunile pentru care pot fi prelevate probe biologice in vederea introducerii profilelor genetice in S.N.D.G.J. sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege, printre care este prevazuta si infractiunea de tilharie .

Astfel, in baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, instanta va dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul X, in vederea introducerii profilelor genetice in Sistemului National de Date Genetice Judiciare.

In baza art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, va informa pe inculpatul X, cu privire la faptul ca probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obtinerea si stocarea in Sistemul National de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

Actiunea civila

Instanta va lua act ca persoanele vatamate X, Xsi X nu s-au constituit parti civile in procesul penal.

Cu privire lapersoana vatamata X, instanta constata ca aceasta s-a constituit parte civila la urmarirea penala cu suma de 400 lei.

Din verificari a rezultat ca aceasta a decedat la data de 20.04.2019, fila 68 vol.II dosar instanta, iar mostenitorii nu si-au exprimat optiunea de a continua exercitarea actiunii civile in termen de cel mult doua luni de la data decesului.

In consecinta, in baza art.25 alin.6 Cod procedura penala raportat la art.24 alin.1 Cod procedura penala instanta va lasa nesolutionata actiunea civila promovata de partea civila X, avind in vedere ca aceasta a decedat la data de 20.04.2019, iar mostenitorii nu si-au exprimat optiunea de a continua exercitarea actiunii civile in termen de cel mult doua luni de la data decesului.

Cheltuielile judiciare

Avind in vedere solutia de condamnare adoptata de instanta:

In temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedura penala, va obliga inculpatul X la plata sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat ( din care suma de 300 lei reprezinta cheltuieli judiciare avansate pe parcursul urmaririi penale).

In temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedura penala, va obliga inculpatul X la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat ( din care suma de 200 lei reprezinta cheltuieli judiciare avansate pe parcursul urmaririi penale).

In temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedura penala, va obliga inculpatul Xla plata sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat ( din care suma de 300 lei reprezinta cheltuieli judiciare avansate pe parcursul urmaririi penale).

In temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedura penala, va obliga inculpatul Xla plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat ( din care suma de 200 lei reprezinta cheltuieli judiciare avansate pe parcursul urmaririi penale).

Onorariul aparatorului din oficiu pentru asistenta juridica a inculpatului X in faza de judecata in cuantum de 868 lei, av. X– delegatie nr.967/21.09.2021, urmeaza sa fie avansat din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Vaslui si va ramine in sarcina statului.

Onorariul aparatorului din oficiu pentru asistenta juridica a inculpatului X in faza de judecata in cuantum de 868 lei, av. X– delegatie nr.966/21.09.2021, urmeaza sa fie avansat din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Vaslui si va ramine in sarcina statului.

Onorariul aparatorului din oficiu pentru asistenta juridica a inculpatului Xin faza de judecata in cuantum de 868 lei, av. X– delegatie nr.640/23.06.2021, urmeaza sa fie avansat din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Vaslui si va ramine in sarcina statului.

Onorariul partial al aparatorului din oficiu pentru asistenta juridica a inculpatului Xin faza de judecata in cuantum de 434 lei (1/2 din 868 lei), av. X– delegatie nr.641/23.06.2021, urmeaza sa fie avansat din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Vaslui si va ramine in sarcina statului.

1