Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Sentinţă penală 192 din 09.12.2020


Conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de disp.  art. 335  alin. 1 Cod penal

Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr.  192/09.12.2020

 

Prin rechizitoriul nr. .....P/2018, din data de 15.07.2020, Parchetul de pe lângă Judecătoria T  B  a trimis în judecată, pe inculpatul G D pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că inculpatul, în data de 09.10.2018, a condus autoturismul marca Mercedes Benz cu nr.de înmatriculare VS ...FC pe drumurile publice de pe raza loc. Ş , com. B  M, jud. G , fără a deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Situaţia de fapt a rezultat din administrarea următoarelor mijloace de probă: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante încheiat la data de 09.10.2018 de lucrătorii din cadrul  Poliţiei Oraşului B , jud. G ; adresa nr. 1214629 din data de 11.03.2019 a Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. G ; declaraţia martorului B  C  V ; declaraţii suspect/inculpat G  Do ; copii după documentele autoturismului în cauză; fişă cazier judiciar.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei T  B  sub nr. ...../2020, la data de 22.07.2020.

Prin încheierea nr. 261/2020 din data de 09.09.2020, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. ....../2018, din data de 15.07.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B  privind pe inculpatul G  D , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul  fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Inculpat, legal citat, la termenul de judecată din data de 02.12.2020 a a arătat că recunoaşte săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa şi a solicitat judecata cauzei în procedura simplificată. Totodată şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cazul în care va fi condamnat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

La data de 09.10.2018, organele de poliţie din cadrul Poliţiei Oraşului B  se aflau în exercitarea atribuţiunilor de serviciu pe raza localității Ş , com. B  M, jud. G , având de pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei de 8 ani şi 6 luni închisoare nr. 39/2018 din data de 09.10.2018 emis pe numele inculpatului G  D .

Astfel, în timp ce organele de poliţie se deplasau pe raza localității Ş  din com. B  M, jud. G către domiciliul inculpatului, au observat deplasându-se pe drumul public din localitate către satul A  autoturismul marca Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare VS .........

Au procedat la oprirea autoturismului susmenţionat, constatând faptul că era condus de către inculpatul G  D . Întrucât inculpatul a precizat că nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, organele de poliţie au efectuat verificările necesare în bazele de date ale Poliţiei Române, întocmind totodată procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante.

S-au solicitat, de asemenea, relaţiile necesare Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. G  cu privire la calitatea de conducător auto a inculpatului G  D .

Astfel, prin adresa nr. 1214629 din data de 11.03.2019, Serviciul Poliţiei Rutiere G a comunicat faptul că inculpatul nu figurează în evidenţele acestui serviciu ca fiind posesor de permis de conducere eliberat de către autorităţile române.

Fiind audiat în cauză, inculpatul a adoptat o atitudine de recunoaştere a infracţiunii reţinute în sarcina sa, precizând faptul că a cumpărat personal autoturismul Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare VS ...... cu aproximativ două săptămâni anterior săvârşirii faptei, fără a perfecta documentele, iar la data de 09.10.2018, când a fost depistat în flagrant de către organele de poliţie, a condus autoturismul susmenţionat pe drumurile publice din satul Ş , com. B  M , jud. G  pe o distanţă de aproximativ 150 metri, deşi nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Fiind audiat în cauză, martorul B  C V , organ de constatare ce a participat la depistarea în flagrant a inculpatului, a precizat faptul că la data de 09.10.2018 făcea parte din echipa desemnată la nivelul Poliţiei Oraşului B  pentru punerea în executare a mandatului ...2018 din data de 09.10.2018 emis pe numele inculpatului G  D . În timp ce se deplasa cu autospeciala din dotare pe raza satului Ş , com. B  M, jud. G  a oprit în trafic autoturismul marca Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare VS ...... condus de către inculpat. Totodată, martorul a mai precizat faptul că în autoturism era doar inculpatul şi acesta a precizat că nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

În drept, fapta inculpatului G  D  care, în data de 09.10.2018, a condus autoturismul marca Mercedes Benz cu nr.de înmatriculare VS .... pe drumurile publice de pe raza loc. Ş , com. B  M, jud. G , fără a deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul  fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Astfel, sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal,  constă în conducerea de către inculpat a autoturismului marca Mercedes Benz cu nr.de înmatriculare VS ..... pe drumurile publice de pe raza loc. Ş , com. B  M, jud. G , fără a deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Urmarea imediată a faptei o constituie starea de pericol pentru desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi, în cele din urmă, pentru viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public şi pentru proprietatea publică şi privată.

Legătura de cauzalitate, având în vedere că este vorba despre o infracţiune de pericol, rezultă ex re, starea de pericol pentru valorile sociale ocrotite născându-se odată cu săvârşirea elementului material al infracţiunii.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie indirectă, acesta, deşi nu a urmărit să pună în pericol, prin conduita sa, valorile sociale menţionate, a prefigurat şi acceptat eventualitatea acestei urmări.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului în temeiul textului de lege sus menţionat, instanţa va avea în vedere criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal, respectiv: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Conform fişei de cazier judiciar inculpatul este cunoscut cu antecedente penale, respectiv: prin sentința penală nr. 3... din 19.01.2018 a Tribunalului G , definitivă prin decizia penală nr. .....4/A din 08.10.2018 a Curţii de Apel G , inculpatul a fost condamnat la 8 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 32 alin.1 rap. la art. 188 alin.1 Cod penal, infracţiunea reţinută în sarcina sa în prezenta cauză fiind săvârşită în stare de recidivă postcondamnatorie.

În ceea ce priveşte gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, instanţa reţine că neurmarea unor cursuri de specialitate şi nepromovarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere sunt de natură să crească şansele de producere a unui accident, în cazul în care persoana respectivă se află la volanul unui autovehicul, pe drumurile publice.

Pe lângă acestea vor fi avute în vedere şi valorile sociale cărora li s-a adus atingere prin săvârşirea faptei, au fost puse în pericol nu numai desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, dar şi valori sociale mult mai importante, cum ar fi viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, precum şi proprietatea publică şi privată.

Având în vedere gradul de pericol social concret al faptei, împrejurările în care a fost săvârşită, persoana inculpatului care dă dovadă de stăruinţă în activitatea infracţională, instanţa apreciază că scopul educativ al pedepsei poate fi atins numai prin privare de libertate.

În temeiul disp. art. 67 alin. 1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66  alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe o perioadă de  1 (un) an.

În temeiul disp. art. 65 alin. 1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii.

Conform disp. art. 43 alin. 1 Cod penal va dispune adăugarea pedepsei de 8 (opt) luni închisoare aplicată prin prezenta sentință restului rămas neexecutat din pedeapsa de 8 (opt) ani și 6 (șase) luni  închisoare aplicată inculpatului G  D prin sentința penală nr. ...5/19.01.2018 a Tribunalului Galați definitivă prin decizia penală nr. ....A din 08.10.2018 a Curții de Apel G .

Conform disp. art. 45 alin. 3 lit. b Cod penal va dispune adăugarea pedepsei complementare aplicată prin prezenta sentință pedepsei complementare aplicată inculpatului prin sentința penală nr. ....19.01.2018 a Tribunalului G  definitivă prin decizia penală nr. 9...4/A din 08.10.2018 a Curții de Apel G .

Văzând şi dispoziţiile art. 274 alin. 1 Cod procedură penală.