Contestație la executare – materie fiscală; nedovedirea comunicării adresei de înființare a popririi, în mod subsidiar, prin publicitate; poprirea contului bancar în care erau virate doar sume de bani cu destinație specială

Hotărâre 3942 din 13.07.2020


I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.01.2020, sub nr. .../299/2020, contestatorul A a formulat, în contradictoriu cu intimata B contestaţie la executare împotriva înfiinţării popririi bancare asupra contului său în dosarul nr. 4079884/21.10.2019, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea executări silite şi a popririi înfiinţate, respectiv întoarcerea executării silite, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că, în fapt, contul său bancar este alimentat lunar cu suma de 664 lei cu titlu de „alimentare convenţie” şi cu suma de 375 lei cu titlu de „alimentare convenţie, indemnizaţie per.” Contestatorul a menţionat că, potrivit dispoziţiei nr. 7657/04.09.2017 a Consiliului Local Sector 1 Bucureşti, are dreptul la prestaţii sociale – buget personal complementar (grad accentuat) şi indemnizaţie (grad accentuat), plata prestaţiile făcându-se pe perioada menţinerii handicapului conform art. 58 alin. 4 din Legea nr. 448/2006.

Contestatorul a învederat că nu are venituri, astfel cum rezultă din anexa la certificatul de încadrare în grad de handicap. A menţionat că pe contul său a fost înfiinţată o poprire, suma de 817,31 lei fiind blocată, iar, din informaţiile solicitate de la bancă, a rezultat că ANAF Sector 1 a înfiinţat poprirea în dosarul nr. 4079884/21.10.2019 pentru suma de 2.500 lei.

Contestatorul a invocat prevederile art. 236 alin. 4 C.pr.fisc. şi art. 781 alin. 5 C.pr.civ., menţionând că sumele cu care este alimentat contul său sunt destinate unei afectaţiuni speciale şi nu pot fi executate, astfel încât se impune desfiinţarea popririi. A mai învederat că nu are alt disponibil bănesc în contul bancar, astfel încât executarea popririi nu poate să aibă loc în măsura alimentării contului, în condiţiile în care contul este alimentat doar cu indemnizaţii cu destinaţie specială.

În continuare, contestatorul a menţionat că nu a primit nicio înştiinţare despre înfiinţarea popririi, neavând cunoştinţă de titlul executoriu, motiv pentru care este în termenul prevăzut de lege pentru formularea contestaţiei la executare, în caz contrar, solicitând repunerea în termen în raport de gradul de handicap accentuat de tip mental.

Mai mult decât atât, adresa de înfiinţare a popririi în cauză a fost emisă cu încălcarea interdicţiei speciale prevăzute de art. 781 alin. 5 C.pr.civ., motiv pentru care măsura luată e lovită de nulitate. De asemenea, sancţiunea necomunicării titlului executoriu şi a adresei de înfiinţare a popririi e nulitatea expresă prevăzută de art. 666 alin. 2 C.pr.civ., fiind o nulitate necondiţionată de vătămare conform art. 176 pct. 6 C.pr.civ., deoarece vizează nerespectarea unei cerinţe legale extrinseci a actului de procedură.

În drept, au fost invocate prevederile art. 781 alin. 5 C.pr.civ.

În susţinerea cererii, contestatorul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a depus, în copie: extras de cont (filele 3-5).

La data de 07.01.2020, prin serviciul registratură, contestatorul a depus, în copie: extras de cont (fila 9), decizie medicală asupra capacităţii de muncă nr. 1168/19.11.2018 (fila 10), dispoziţia nr. 7657/04.09.2017 (fila 11), certificat de încadrare în grad de handicap (filele 12-13), acte medicale (filele 14-19).

La aceeaşi dată, prin serviciul registratură, contestatorul a formulat cerere de ajutor public judiciar la care a ataşat un set de înscrisuri (filele 33-53).