Legi speciale - Legea 205/2004

Sentinţă penală 110 din 02.02.2021


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. .bbb../2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea din data de 30.09.2020 înregistrat sub număr .aaa../271/2020 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor D.I. şi R.E. pentru comiterea infracţiunii de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, prev de art. 25 alin 1 lit a din Legea nr. 205/2004.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, următoarea situaţie de fapt: la  data de 28.05.2020 în jurul orei 1700 ,inculpaţii, în timp ce se aflau în curtea imobilului din com. ...., jud. Bihor, au ucis -prin lovirea repetată cu un par din lemn, un câine de talie medie de culoare alb cu negru  și un câine negru aparținând numitului C.I..

Pentru dovedirea situaţiei de fapt, au fost menţionat următoarele mijloace de probă:declaraţie persoană vătămată(f.14-16. 20-23), declaraţie suspect/inculpat D.I. (f.26-28, 29-31, 32-35), declaraţie suspect/inculpat R.E.(f.37-39, 40-45), declaraţie martori(f.46-59).

În cursul judecăţii, la termenul de judecată din data de 26.01.2021, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpaţii au depus la dosarul cauzei declaraţii notariale de recunoaştere a faptei.

I. Analizând probele administrate în faza de urmărire penală în raport cu prevederile art. 375 Cod procedură penală, instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca în actul de sesizare, respectiv:

În fapt,

În cursul zilei de 28.05.2020, în jurul orei 17.00, numitul C.I. se afla în faţa imobilului din localitatea ..., unde avea grijă de găinile care se aflau în faţa porţii. În acest timp, din curte, au ieşit doi dintre câini care au plecat spre păşunea satului. La scurt timp numitul C.I. a intrat în curte, iar în jurul orei 18.00 a ieşit în stradă strigând după cei doi câini, însă aceştia nu s-au întors. După ce a revenit la domiciliu, soţia numitului C.I. a strigat cei doi câini însă nici de această dată nu au fost găsiţi( declaraţie persoană vătămată f.14-16 d.u.p).

Din actele şi fotografiile depuse la dosarul cauzei rezultă că cei doi câini erau metişi, de talie mică(f.17, 60-67 d.u.p). Rezultă astfel că cei doi câini nu făceau parte din categoria câinilor periculoşi, în sensul definiţiei din art. 1 alin 1 lit a şi b din OUG 55/2002.

În timp ce căuta cei doi câini, soţia numitului C.I. s-a întâlnit cu martorul M.F. care i-a spus să nu îi mai caute deoarece i-a omorât inculpatul D.I.. Astfel, soţia numitului C.I. s-a deplasat la domiciliul inculpatului D.I.  pentru a-l întreba dacă a omorât pe cei doi câini, acesta spunând că i-a omorât pentru că erau în curtea la el ( declaraţie persoană vătămată f.14-16 d.u.p).

Fiind audiat în faza de urmărire penală, inculpatul D.I. nu a recunoscut că a lovit cei doi câini, însă a arătat că a acţionat în acest mod întrucât a fost atacat. În acest sens inculpatul D.I. a arătat că în data de 28.05.2020, dupa amiază, când se apropia de casă a auzit gălăgie în anexa unde îşi ţine găinile. De asemenea, inculpatul a arătat că a văzut găinile zburând şi că a găsit trei găini moarte.

În continuare, inculpatul D.I. a declarat că l-a strigat pe ginerele său, R.E., şi i-a spus să meargă să vadă ce se întâmplă. Când a ajuns în curte, inculpatul a arătat că a văzut trei metişi, un câine de talie mică de culoare negru, unul de talie mică de culoare roşu, iar unul de talie medie de culoare alb cu negru. Inculpatul a învederat că doi dintre câini au venit spre el cu intenţia de a-l muşca, moment în care a luat un par cu care i-a aplicat câinelui de talie mică de culoare negru mai multe lovituri, după care acesta a fugit în curte. Apoi inculpatul i-a aplicat două lovituri câinelui de talie medie de culoare negru cu alb care l-a prins de cizmă, acesta căzând ameţit.  După ce a ieşit din anexă, a arătat inculpatul că, din nou câinele de talei medie de culoare alb cu negru a încercat să îl muşte, moment în care i-a aplicat o lovitură cu parul, acesta căzând din nou la pământ.( f.32-34 d.u.p).

Inculpatul R.E., în cursul urmăririi penale, a confirmat cele declarate de inculpatul D.I., însă a susţinut că nu a lovit pe nici unul dintre cei doi câini( f.45 d.u.p).

Declaraţiile inculpaţilor din faza de urmărire penală nu sunt confirmate sub nici un aspect de probele administrate în această fază procesuală. Astfel, martorul M.F. a declarat că în data de 28.05.2020, după amiază, se afla în faţa imobilului inculpatului D.I. împreună cu martorii C.R. şi M.L..  La un moment dat, martorul a auzit gălăgie din grădina inculpaţilor, mai exact l-a auzit pe inculpatul D.I. strigând către ginerele său să ia un par pentru a vedea ce se întâmplă. Martorii s-au apropiat de imobil, văzându-l pe inculpatul R.E. cu un par în mână cu care i-a aplicat mai multe lovituri unui câine metis de talie mică ce se afla în curte.

Martorul a arătat că acest câine nu era agresiv şi nu a văzut dacă a atacat persoane sau animale.

După aceasta, martorul l-a văzut pe inculpatul D.I. că a luat un par, a închis poarta de la stradă şi i-a aplicat câinelui care se afla în curtea sa mai multe lovituri spunând că nu îl interesează dacă este animal sau persoană că el tot îl omoară( f.57-59 d.u.p).

Martorul A.L. a declarat că l-a văzut pe inculpatul D.I. că a lut un par în mână şi a strigat către inculpatul R.E. să nu lase câinele să iasă din curte, şi că nu îl interesează al cui este câinele. În continuare martorul a arătat că a văzut câinele de culoare rosu alergând prin curtea inculpatului D.I.(f.48-49 d.u.p).

II. În drept, fapta inculpatului D.I., care împreună cu inculpatul R.E. la  data de 28.05.2020 în jurul orei 1700 în timp ce se afla în curtea imobilului său din .... Jud.  Bihor, a ucis -prin lovirea repetată cu un par din lemn, un câine de talie medie de culoare alb cu negru  și un câine negru aparținând numitului C.I. întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, faptă prev. şi ped. de art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 205/2004

Fapta inculpatului R.E., care împreună cu inculpatul  D.I. la  data de 28.05.2020 în jurul orei 1700 în timp ce se afla în curtea imobilului socrului său din .... jud. Bihor, a ucis prin lovire în mod repetat cu un par din lemn un câine de talie medie de culoare alb cu negru și un câine negru aparținând numitului C.I. întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept,faptă prev. şi ped. de art. 25 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 205/2004

Elementul material este reprezentat de uciderea celor doi câini, prin aplicarea repetată de lovituri cu un par de lemn.

Sub aspectul laturii subiective, inculpaţii au dorit comiterea faptei, fapt ce rezultă din declaraţia martorului M.F. care a arătat că l-a auzit pe inculpatul D.I. spunând că nu îl interesează dacă este animal sau persoană că el tot îl omoară. De asemenea, inculpaţii au cunoscut faptul că aplicarea de lovituri repetate, cu un par de lemn, va duce la moartea celor doi câini.

III. La individualizarea pedepsei instanţa are în vedere scopul pe care îl îndeplinesc pedepsele precum şi gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa reţine că în cursul urmăririi penale inculpatul R.E. nu a recunoscut comiterea faptei, iar inculpatul D.I. a arăt că a lovit pe cei doi câini, însă nu ştie dacă i-a omorât. De asemenea, inculpatul D.I. a arătat că a lovit cei doi câni pe motiv că aceştia au încercat să-l muşte. Se constată astfel că inculpaţii  au avut o atitudine oscilantă pe parcursul instrumentării cauzei penale.

Inculpaţii au dorit uciderea celor doi câni, fapt ce rezultă din aceea că inculpatul D.I., astfel cum a declarat martorul M.F., a închis poarta de la stradă, astfel încât câinii să nu poată fugi.  De asemenea, se constată că inculpatul D.I. a afirmat că nu îl interesează dacă este animal sau persoană că el tot îl omoară. Aceste aspecte demonstrează cruzime şi lipsa valorilor inerente unei societăţi civilizate.

Instanţa apreciază că modul de comitere nu imprimă faptei o gravitate redusă. Doar dacă fapta ar fi fost comisă în contextul învederat de inculpaţi, anume că cei doi câni au încercat să-i muşte, instanţa ar fi reţinut o gravitate redusă a faptei, însă, din probele administrate nu rezultă acest aspect.

Deşi scopul pedepsei nu mai este prevăzut în Noul Cod Penal, instanţa apreciază că magistratul sancţionează o faptă trecută, dar priveşte şi spre viitor pentru a preveni săvârşirea altor fapte de acelaşi infractor sau de alte persoane prin funcţiile de intimidare şi de exemplaritate a pedepsei, funcţii atât de necesare în vederea ocrotirii valorilor sociale pe care legea penală le protejează.

În condiţiile în care faptele de cruzime împotriva animalelor au cunoscut o recrudescenţă instanţa apreciază că se impune sancţionarea mai severă a unor astfel de fapte.

Astfel, pentru aceste considerente, instanţa va condamna pe fiecare inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.

Faţă de modul de comiterea a faptei, instanţa apreciază că nu se impune renuţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea la aplicarea pedepsei.

Astfel, în temeiul art. 91 Cod penal instanţa va suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 6 luni închisoare a fiecărui inculpat pe un termen de supraveghere de 2 ani.

În temeiul art. 93 alin 1 Cod penal obligă inculpaţii ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin 2 lit b Cod penal impune fiecărui inculpat să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin 3 Cod penal impune fiecărui inculpat obligaţia de a presta 60 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria Hidişelu de Sus sau la Primăria Oradea.

În temeiul art. 583 Cod procedură penală şi art. 96 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, al nerespectării cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse.

Constată că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În temeiul art. 274 alin 1 Cod procedură penală obligă fiecare inculpat la plata cheltuielilor avansate de stat în cuantum de 600 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 396 alin 2 şi 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul D.I. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, prev. de art. 25 alin. 1, lit. a din Lega nr. 205/2004.

În temeiul art. 91 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 6 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani.

În temeiul art. 93 alin 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin 2 lit b Cod penal impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin 3 Cod penal impune inculpatului obligaţia de a presta 60 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria Hidişelu de Sus sau la Primăria Oradea.

În temeiul art. 583 Cod procedură penală şi art. 96 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, al nerespectării cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse.

În temeiul art. 396 alin 2 şi 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul R.E., la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, prev. de art. 25 alin. 1, lit. a din Lega nr. 205/2004.

În temeiul art. 91 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 6 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani.

În temeiul art. 93 alin 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin 2 lit b Cod penal impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin 3 Cod penal impune inculpatului obligaţia de a presta 60 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria Hidişelul de Sus sau la Primăria Oradea.

În temeiul art. 583 Cod procedură penală şi art. 96 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, al nerespectării cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse.

Constată că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În temeiul art. 274 alin 1 Cod procedură penală obligă fiecare inculpat la plata cheltuielilor avansate de stat în cuantum de 600 lei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02.02.2021.

Preşedinte, Grefier,