Furt calificat

Sentinţă penală 50/2015 din 16.01.2015


SENTINŢA PENALĂ NR. 50/2015

Şedinţa publică din 16.01.2015

Instanţa constituită din:

 PREŞEDINTE :  ………….

GREFIER:  ………..

MINISTERUL PUBLIC-Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea este reprezentat de procuror  ………

Înregistrarea dezbaterii cauzei s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 369 Cod procedură penală.

Pe rol fiind, soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul  ………  trimis în judecată în stare de arest preventiv sub acuzaţia comiterii infracţiunilor de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b din Codul penal şi  furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal. 

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul …., aflat în stare de arest preventiv în Penitenciarul Oradea, asistat de apărătorul desemnat din oficiu, av. …, în baza delegaţiei emisă de Baroul Bihor şi persoana vătămată …, lipsă fiind persoana vătămată …..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată faptul că prin încheierea nr. 17/C.P./08.01.2015  judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din 12.12.2014 emis în dosar nr. 7486/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea privind pe inculpatul ………, legalitatea  administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii în cauză. 

De asemenea, se constată faptul că s-a depus la dosar, prin serviciul registratură al instanţei, copia sentinţei penale nr. 471/2012 pronunţată de Judecătoria ……… cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive faţă de inculpatul ………..

Apărătorul inculpatului …………… av. ……… susţine că persoana vătămată …………..  doreşte să se împace cu inculpatul şi solicită să i se ia poziţia cu privire la acest aspect. De asemenea, solicită amânarea cauzei  în vederea citării cu mandat de aducere a persoanei vătămate …….., înainte de citirea actului de sesizare pentru a se vedea dacă se împacă cu inculpatul.

La întrebarea instanţei, persoana vătămată …….  arată că nu are pretenţii civile faţă de inculpat. Arată că i s-a luat un telefon şi suma de 70 de lei, în timp ce era în casă şi dormea, iar telefonul l-a recuperat. De asemenea, la întrebarea instanţei, persoana vătămată …….. arată că nu doreşte să se împace cu inculpatul şi doreşte ca procesul să meargă mai departe faţă de acesta.

Instanţa constată faptul că persoana vătămată ……… nu doreşte să se împace cu inculpatul. De asemenea, instanţa constată faptul că persoana vătămată ….. este legal citat pentru acest termen.

Instanţa pune în discuţie cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului, în vederea citării cu mandat de aducere a persoanei vătămate …….. De asemenea, instanţa pune în discuţie lăsarea cauzei la a doua strigare, în vederea prezentării persoanei vătămate ….., legal citat pentru acest termen.

Reprezentantul parchetului arată că se opune faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului pentru a se cita persoana vătămată lipsă cu mandat de aducere. Nu se opune a se lăsa cauza la a doua strigare.

Instanţa, deliberând asupra cererii de amânare formulată de apărătorul inculpatului în vederea citării cu mandat de aducere a persoanei ……..apreciază că nu se impune amânarea cauzei sub acest aspect, întrucât persoana vătămată este legal citată, iar prezenţa sa nu este obligatorie, sens în care respinge cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului. De asemenea, având în vedere poziţia persoanei vătămate prezente, dispune lăsarea cauzei la doua strigare pentru a afla şi poziţia procesuală a celei de-a doua persoane vătămate.

La al doilea apel nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul …….., aflat în stare de arest preventiv în Penitenciarul Oradea, asistat de av. …….aflată în substituirea apărătorului desemnat din oficiu, av. ………., în baza delegaţiei de substituire emisă la 16.01.2015 şi persoana vătămată …… lipsă fiind persoana vătămată ……………..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată  lipsa persoanei vătămate …….. şi la a doua strigare a cauzei.De asemenea, instanţa constată faptul că persoana vătămată ………… a arătat că nu doreşte să se împace cu inculpatul. 

În baza art. 374 Cod procedură penală, instanţa face o prezentare succintă a actului de sesizare al instanţei. Astfel, preşedintele explică inculpatului ……………. în ce constă învinuirea ce i se aduce, îl înştiinţează pe inculpat cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că tot ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de a pune întrebări persoanei vătămate, martorilor, experţilor şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti când socoteşte necesar.

Conform art. 374 al. 4 Cod procedură penală, instanţa pune în vedere inculpatului …….. că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Inculpatul ……… recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 375 Cod procedură penală, întrucât recunoaşte faptele de care este acuzat.

Instanţa ia act că inculpatul solicită să fie judecat pe baza procedurii recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 375 Cod procedură penală.

În baza art. 375 al. 1 Cod procedură penală, instanţa procedează la audierea nculpatului ……….., declaraţia sa fiind consemnată în procesul verbal care se ataşează la dosar, după ce în prealabil a fost citită şi semnată de inculpat şi apărătorul acestuia.

Instanţa, având în vedere declaraţia inculpatului …………., pune în discuţie admisibilitatea cererii inculpatului de judecare conform procedurii recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 375 Cod procedură penală.

Reprezentantul parchetului solicită a se dispune admiterea cererii inculpatului ………. de judecare conform procedurii recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 375 Cod procedură penală, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens.

Apărătorul inculpatului ……….. de asemenea, solicită a se dispune admiterea cererii inculpatului de judecare conform procedurii recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 375 Cod procedură penală, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens.

Instanţa, în baza art.375 al. 1 Cod procedură penală, admite cererea inculpatului ………, de judecare conform procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens.

Conform art. 375 al. 2 Cod procedură penală instanţa pune în discuţia apărătorului inculpatului dacă înţelege să depună la dosar înscrisuri.

Apărătorul inculpatului arată că nu deţine înscrisuri în circumstanţiere pentru a le depune la dosar.

Reprezentantul parchetului solicită a se dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului din art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b din Codul penal şi  art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal, în  art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 1 Cod penal  şi  art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 1 Cod penal, ambele  cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal, apreciind că inculpatul a comis faptele în stare de recidivă.

Instanţa pune în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul parchetului.

Apărătorul inculpatului …….., arată că nu se opune faţă de cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul parchetului.

Instanţa se va pronunţa prin hotărâre asupra cererii de schimbare a încadrării juridice.

În baza art.387 al. 1 Cod procedură penală, instanţa pune în discuţia procurorului, apărătorului inculpatului şi inculpatului dacă mai au de dat explicaţii ori de formulat cereri noi pentru completarea cercetării judecătoreşti.

Întrucât procurorul, apărătorului inculpatului şi  inculpatul nu formulează alte cereri sau precizări suplimentare, instanţa, în baza art. 387 al. 2 Cod procedură penală declară terminată cercetarea judecătorească  acordând cuvântul în dezbateri, conform art. 388 Cod procedură penală.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, arată că susţine rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea prin care a fost trimis în judecată inculpatul ………. Apreciind că vinovăţia inculpatului este dovedită, astfel cum a fost şi recunoscută în faţa instanţei, solicită a se dispune condamnarea inculpatului, în baza art.  228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 1 Cod penal  şi  art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 1 Cod penal, ambele  cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală la o pedeapsă just individualizată pentru fiecare infracţiune.

În baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b) Cod penal, solicită contopirea pedepselor, aplicarea pedepsei celei mai grele, la care solicită adăugarea unui spor de o treime din pedeapsa mai uşoară.

În baza art. 104 al. 2 Cod penal, solicită a se dispune  revocarea beneficiului liberării condiţionate de sub efectul pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului prin s.p. nr. 471/2012 a Judecătoriei Satu Mare, definitivă prin nerecurare la 22.05.2012 şi solicită a se dispune executarea restului de pedeapsă de 316 zile închisoare şi cumularea restului rămas neexecutat de 316 zile la pedeapsa rezultantă ce se va aplica în prezenta cauză. 

În baza art. 399 al. 1 Cod procedură penală, solicită a se menţine  măsura arestării preventive a inculpatului.

În baza art. 72 Cod penal solicită a se scade din pedeapsă,  perioada reţinerii şi arestării preventive de la 21.11.2014 la zi.

De asemenea, solicită a se constata faptul că persoanele vătămate  ………  nu se constituie părţi civile  în cauză, prejudiciul fiind recuperat.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală solicită obligarea inculpatului să plătească statului 800 lei cheltuieli judiciare.

Apărătorul inculpatului ….., având cuvântul, solicită a se stabili faţă de inculpat o pedeapsă just individualizată stabilită sub minimul special prevăzut de lege ca urmare a faptului că inculpatul a uzat de procedura recunoaşterii învinuirii. La individualizarea pedepsei, solicită ca instanţa să aibă în vedere faptul că prejudiciul a fost recuperat. În baza art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal şi prin raportare la art. 76 Cod penal solicită reducerea cu încă o treime a limitelor de pedeapsă.

Cu privire la latura civilă a cauzei, solicită a se avea  în vedere faptul că persoanele vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză.

De asemenea, solicită a se efectua operaţiunea de contopire conform art. 38 Cod penal şi art. 41 Cod penal, având în vedere faptul că inculpatul este recidivist.

Persoana vătămată ……, având cuvântul, solicită aplicarea pedepsei care i se cuvine inculpatului.

Inculpatul …., având ultimul cuvântul, arată că nu are nimic de spus.

I N S T A N Ţ A

 DELIBERÂND :

Constată  că prin rechizitoriul din data de 12.12.2014, emis în dosarul nr. 7486/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea şi înregistrat la Judecătoria Oradea la data de 15.12.2014, sub nr. de dosar 25012/271/2014 a fost trimis în judecată inculpatul ……..,  în stare de arest preventiv, sub acuzaţia comiterii infracţiunilor de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b din Codul penal şi  furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal. 

În esenţă,  procurorul a reţinut prin rechizitoriu în sarcina inculpatului ……… faptul că în noaptea de 20/21.11.2014 acesta a intrat în locuinţele persoanelor vătămate ………. şi a sustras bunuri.

Instanţa constată că prin încheierea din 16.12.2015 judecătorul de cameră preliminară, în baza art. 348 Cod procedură penală, raportat la art. 207 alin. 2 şi 4 Cod procedură penală, a constatat temeinică şi legală şi a menţinut măsura arestării preventive dispusă faţă de inculpatul ………..

Prin încheierea nr. 17/C.P./08.01.2015 în baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din 12.12.2014 emis în dosar nr. 7486/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, legalitatea  administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul ………

După începerea judecăţii, prin încheierea din 08.01.2015 instanţa a menţinut, conform art. 362 al. 2 rap. la art. 208 al. 2 şi 3 Cod procedură penală, măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpat.

 În cauză, inculpatul ………… a solicitat aplicarea procedurii judecăţii în cazul recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 375 Noul Cod procedură penală, solicitare admisă de instanţă. 

Examinând probele administrate în faza de urmărire penală, în raport de declaraţia inculpatului de recunoaştere a învinuirii, instanţa reţine în fapt următoarele:

În noaptea de 20/21.11.2014, în jurul orei 24:00, inculpatul …….. a ajuns cu trenul în Oradea, venind de la Arad, după care s-a plimbat prin oraş. Inculpatul a ajuns pe str. …….,  hotărându-se să sustragă bunuri dintr-un apartament situat în imobilul de la nr. 7. În acest sens, inculpatul a intrat în curte pe uşa care nu era asigurată după care, în acelaşi mod, a intrat în ap. nr. 1/D din imobil, apartament deţinut de persoana vătămată …….. Din această locuinţă inculpatul a sustras un telefon mobil … şi suma de 70 lei pe care a găsit-o într-un portofel. După ce a comis fapta inculpatul s-a îndreptat spre Staţia CFR Oradea.

Când a ajuns pe str. ……., inculpatul a hotărât să mai sustragă bunuri dintr-o locuinţă situată tot la o casă cu curte comună. Astfel, inculpatul a intrat pe uşa neasigurată în curtea imobilul de la nr. 9 de pe această stradă şi apoi în apartamentul nr. 2 din imobil, deţinut de persoana vătămată ………. Din această locuinţă, dintr-un hol, a sustras un ceas de mână  marca …, două pachete de ţigări ……. şi o brichetă. Inculpatul a fost surprins de persoana vătămată în timpul comiterii faptei dar a reuşit să fugă cu bunurile asupra sa. Soţia persoanei vătămate ….. a anunţat imediat organele de poliţie la numărul de urgenţă 112.

După ce a fugit de la locuinţa persoanei vătămate …, inculpatul şi-a dat seama că îi căzuse din buzunar cheia de la locuinţa sa, motiv pentru care s-a întors să o caute. În timp ce căuta cheia prin curtea imobilului de pe str. … a fost prins de organele de poliţie care au ajuns imediat la locul faptei ca urmare a sesizării la nr. 112.

Organele de poliţie au găsit asupra inculpatului bunurile sustrase în acea noapte din locuinţele persoanelor vătămate ………….. Bunurile au fost predate de organele de poliţie persoanelor vătămate. Acestea au declarat că nu se constituie părţi civile întrucât prejudiciul cauzat le-a fost reparat.

În  declaraţia dată în faţa instanţei, inculpatul a recunoscute faptele reţinute în sarcina sa, arătând că era beat când le-a comis.

Starea de fapt mai sus prezentată rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă: declaraţiile persoanelor vătămate S………. proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante; procese-verbale de reconstituire şi planşa fotografică; declaraţiile inculpatului;

Cu privire la încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului prin rechizitoriu, instanţa are în vedere că inculpatul a comis cele două fapte la data de 20/21.11.2014, deci în perioada liberării condiţionate de sub efectul pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin s.p. nr. 471/2012 a Judecătoriei Satu Mare, definitivă prin nerecurare la 22.05.2012, fiind liberat condiţionat la 23.04.2014, cu un rest de pedeapsă de 316 zile închisoare-(fila 33 dosar up, fila 88 dosar inst). Instanţa constată că sunt îndeplinite  condiţiile reţinerii recidivei, prev. de art. 41 al. 1 Cod penal.

În consecinţă, instanţa, în baza art. 377 alin. 4 cu referire la art. 386 Cod procedură penală, va schimba încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului  …. din  art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal şi art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, toate cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal,  în: art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 1 Cod penal  şi  art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal.

În drept, faptele inculpatului ……… care,  în noaptea de 20/21.11. 2014, a intrat fără drept în locuinţele persoanelor vătămate ………. şi a sustras diverse bunuri, întrunesc elementele constitutive a două infracţiuni de furt calificat, aflate în concurs real, prev. de art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 1 Cod penal  şi art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal.

Instanţa, constatând vinovăţia inculpatului …….., întrucât din probele administrate în cauză rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele pentru care a fost trimis în judecată există, că acestea constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat, în baza art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, îl va condamna, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, la o pedeapsă de 1 an şi 9 luni închisoare (pentru fapta comisă în dauna persoanei vătămate …………

De asemenea, instanţa îl va condamna pe acelaşi inculpat, în baza art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală,  pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, la o pedeapsă de 1 an şi 10 luni  închisoare (pentru fapta comisă în dauna persoanei vătămate ………………. ).

 Infracţiunile fiind comise în concurs real, instanţa, în baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b) Cod penal, va contopi pedepsele de mai sus, va aplica pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an şi 10 luni închisoare, la care va mai adăuga sporul obligatoriu de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv sporul de  7 luni închisoare, rezultând pedeapsa de 2 ani şi 5 luni închisoare.

Întrucât, aşa cum s-a arătat mai sus,  inculpatul a comis cele două furturi în noaptea de 20/21.11.2014, deci în perioada liberării condiţionate de sub efectul pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin s.p. nr. 471/2012 a Judecătoriei Satu Mare, definitivă prin nerecurare la 22.05.2012, fiind liberat condiţionat la 23.04.2014, cu un rest de pedeapsă de 316 zile închisoare, instanţa, în baza art. 104 al. 2 Cod penal, va revoca liberarea condiţionată de sub efectul pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului prin s.p. nr. 471/2012 a Judecătoriei Satu Mare şi va dispune executarea restului de pedeapsă de 316 zile închisoare.

În baza art. 43 al. 2 Cod penal, instanţa va aplica tratamentul sancţionator al recidivei postcondamnatorii, în concret va adăuga la pedeapsa rezultată de 2 ani şi 5 luni închisoare, acest rest de 316 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin s.p. nr. 471/2012 a Judecătoriei Satu Mare, astfel că inculpatul ……. va executa în final pedeapsa de : 2 ani, 5 luni şi 316 zile închisoare, în regim de detenţie.

La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului …………….  instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 Noul Cod penal, faptele comise de inculpat şi pericolul social concret al acestora, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor precum şi mijloacele folosite, respectiv pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi pe  timp de noapte, inculpatul a pătruns fără drept în locuinţele persoanelor vătămate, pe uşile închise dar neasigurate (furt prin violarea domiciliului), sustrăgând diverse bunuri şi sume de bani, neavând o relevanţă deosebită cuantumul redus al prejudiciului şi nici faptul că acesta a fost recuperat, întrucât recuperarea prejudiciului a avut loc în condiţiile în care inculpatul a fost prins la faţa locului de către poliţie.

S-a avut în vedere şi faptul că inculpatul ……….. nu este la primul contact cu legea penală, acesta dovedind perseverenţă infracţională,  din analiza fişei de cazier judiciar rezultând că acesta a mai suferit condamnări la pedeapsa închisorii, pentru fapte de aceeaşi natură, ultima condamnare fiind  la pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată prin s.p. nr. 471/2012 a Judecătoriei Satu Mare, fiind liberat condiţionat la 23.04.2014, cu un rest de pedeapsă de 316 zile închisoare, iar la cca. 7 luni  de la data liberării a comis faptele din prezenta cauză.

Pe de altă parte s-a ţinut seama de atitudinea procesuală cooperantă a inculpatului, care a precizat că doreşte să fie judecat pe baza procedurii recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 375 Cod procedură penală, fiind astfel aplicate  pedepse cu închisoarea, între limitele de pedeapsă  reduse cu 1/3, conform art. 396 al. 10 Cod procedură penală, într-un cuantum corespunzător gravităţii infracţiunilor comise.

Întrucât subzistă şi în prezent temeiurile care au stat la baza luării măsurii arestării preventive, instanţa, în baza art. 399 al. 1 Cod procedură penală va menţine măsura arestării preventive a inculpatului ………, dispusă prin încheierea  nr.58/21.11.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Oradea, în baza căreia s-a emis mandatul de arestare preventivă nr. 51/21.11.2014.

În baza art. 72 Cod penal instanţa va scădea din pedeapsa de 2 ani, 5 luni şi 316 zile închisoare  perioada reţinerii şi arestării preventive de la 21.11.2014 la zi.

Cu privire la latura civilă a cauzei, instanţa va constata că persoanele vătămate  ………  nu se constituie părţi civile  în cauză, prejudiciul fiind recuperat. Astfel, organele de poliţie au găsit asupra inculpatului bunurile sustrase în acea noapte din locuinţele persoanelor vătămate ……….a şi ……, bunurile fiind predate de organele de poliţie persoanelor vătămate.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa va obliga inculpatul, aflat în culpă procesuală să plătească statului 800 lei cheltuieli judiciare, iar în baza art. 272 Cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu  ………., în cuantum de 200 lei, va fi plătit din fondurile M.J. în contul Baroului Bihor, conform delegaţiei nr. 5426/2014.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 377 alin. 4 cu referire la art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului  …………….. în:

-art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 1 Cod penal  şi

-art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal.

I. În baza art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul  ……., fiul lui ……, domiciliat în comuna …u, sat ………, cetăţenie română, studii 11 clase, fără ocupaţie, recidivist,  în prezent aflat în Penitenciarul Oradea, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, la o pedeapsă de 1 an şi 9 luni închisoare. 

II. În baza art. 228 al. 1-229 al. 1 lit. b) şi al. 2 lit. b) Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul  …….., cu datele de identificare de mai sus,  pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, la o pedeapsă de 1 an şi 10 luni  închisoare. 

În baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele de mai sus, aplică pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 10 luni închisoare, la care adaugă sporul de 7 luni închisoare, rezultând pedeapsa de 2 ani şi 5 luni închisoare.

În baza art. 104 al. 2 Cod penal revocă liberarea condiţionată de sub efectul pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului prin s.p. nr. 471/2012 a Judecătoriei Satu Mare, definitivă prin nerecurare la 22.05.2012 şi dispune executarea restului de pedeapsă de 316 zile închisoare.

În baza art. 43 al. 2 Cod penal, adaugă la pedeapsa rezultată de 2 ani şi 5 luni închisoare restul de 316 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului prin s.p. nr. 471/2012 a Judecătoriei Satu Mare, definitivă prin nerecurare la 22.05.2012, astfel că inculpatul ………..execută în final pedeapsa de: 2 ani, 5 luni şi 316 zile închisoare, în regim de detenţie.

În baza art. 399 al. 1 Cod procedură penală menţine măsura arestării preventive a inculpatului ……….dispusă prin încheierea  nr.58/21.11.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Oradea, în baza căreia s-a emis mandatul de arestare preventivă nr. 51/21.11.2014.

În baza art. 72 Cod penal scade din pedeapsa de 2 ani, 5 luni şi 316 zile închisoare  perioada reţinerii şi arestării preventive de la 21.11.2014 la zi.

Constată că persoanele vătămate  …………nu se constituie părţi civile  în cauză, prejudiciul fiind recuperat.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul să plătească statului 800 lei cheltuieli judiciare.

În baza art. 272 Cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu  …, în cuantum de 200 lei, va fi plătit din fondurile M.J. în contul Baroului Bihor, conform delegaţiei nr. 5426/2014.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare cu procurorul, cu inculpatul şi cu persoanele vătămate. 

Pronunţată în şedinţa publică din 16.01.2015.

  PREŞEDINTE, GREFIER,