Conducerea unui vehicul fără permis de conducere, art. 335 alin. 1 Cod penal

Sentinţă penală 92 din 21.01.2021


INSTANŢA

1. Constată că la data de 02.10.2020 a fost înregistrată la Judecătoria Oradea, sub nr. de dosar .aaa../271/2020 cauza privind pe inculpatul S.C., trimis în judecată prin rechizitoriul din 29.09.2020, emis în dosar nr. 24../P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea pentru săvârşirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C. pen.

 În esenţă, în actul de sesizare s-a reţinut de către procuror în sarcina inculpatului  S.C. faptul că, în data 27.06.2020, în jurul orei 18:40, a condus autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare ...., pe DJ 767/A, în localitatea Burzuc, jud. Bihor, fără a fi posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Prin încheierea nr.1828/C.P./04.11.2020, definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii în cauză.

2. La data de 09.11.2020 a fost înregistrată la Judecătoria Oradea cauza privind pe inculpatul S.C., trimis în judecată prin rechizitoriul din 03.11.2020 emis în dosar nr. 2713/P/2020  al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.

În esenţă, în actul de sesizare s-a reţinut că inculpatul S.C., în data 12.07.2020, în jurul orei 03.00, a condus autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare ..., pe DC44, din direcţia Husasău de Criş înspre Fughiu, jud. Bihor, fără a fi posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Prin încheierea nr.21.../C.P./18.12.2020, definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii în cauză.

În şedinţa publică din data de 28.01.2021, instanţa, în temeiul art. 43 alin. 2 lit. a)  Cod procedură penală, a dispus reunirea cauzelor, respectiv conexarea dosarului nr. 15...../271/2020 al Judecătoriei Oradea la dosarul nr. .aaa../271/2020  al Judecătoriei Oradea, cu menţiunea că judecata va continua în dosarul nr. .aaa../271/2020.   

Inculpatul S.C. a solicitat aplicarea procedurii judecăţii în cazul recunoaşterii învinuirii, declarând că recunoaşte învinuirea adusă, solicitare admisă de instanţă în şedinţa publică din data de 28.01.2021. 

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

1. În fapt, la data de 27.06.2020, în jurul orei 18:40, inculpatul S.C. a condus autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare ...., pe DJ 767/A, în localitatea Burzuc, jud. Bihor, fără a fi posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Astfel, în data de data de 27.06.2020, în jurul orei 18.40, organele de poliţie l-au depistat pe inculpatul S.C.  în timp ce conducea autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare ..., pe DJ 767/A, în localitatea Burzuc, jud. Bihor, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Referitor la fapta comisă, inculpatul S.C.  a declarat în cursul urmăririi penale că în data de 27.06.2020, în jurul orei 18.35, a pornit de la domiciliul său din localitatea ..., la volanul autoturismului marca BMW cu nr. de înmatriculare ...., cu intenţia de a se deplasa până la imobilul unde locuieşte tatăl său, în aceeaşi localitate. După ce a condus autoturismul pe DJ 767/A, pe o distanţă de aproximativ 250 metri, a fost oprit de un echipaj de poliţie. A recunoscut în faţa agenţilor de poliţie că nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Inculpatul S.C.  a recunoscut și regretat comiterea faptei

2.  În data de 12.07.2020, în jurul orei 03.00, inculpatul S.C.  a condus autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare ...., pe DC44, din direcţia Husasău de Criş înspre Fughiu, jud. Bihor, fără a fi posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Astfel, în data de data de 12.07.2020, în jurul orei 03.00, organele de poliţie l-au depistat pe inculpatul S.C., în timp ce conducea autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare ..., pe DC44, la ieşire din loc. Husasău de Criş înspre Fughiu, jud. Bihor, fără a deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

În autoturismul condus de inculpat se mai aflau în calitate de pasageri şi numiţii B.C., L.D. şi M.B.

Referitor la fapta comisă, inculpatul S.C.  a declarat în cursul urmăririi penale că în data de 12.07.2020, în jurul orei 02.00, se afla la domiciliul său din localitatea …, fiind împreună cu vecinii săi B.C., L.D. şi M.B.  La un moment dat au hotărât să se deplaseze cu autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare ..., proprietatea sa, până în localitatea Oşorhei pentru cumpărături. Astfel, s-a urcat la volanul autoturismului sus-menţionat, vecinii săi urcându-se şi ei în autoturism în calitate de pasageri, inculpatul conducând de la domiciliul său din loc. Burzuc, pe drumul judeţean, prin localităţile Bălaia-Botean-Ineu până în localitatea Fughiu, unde a fost oprit de către un echipaj de poliţie. A recunoscut în faţa poliţiştilor că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Inculpatul S.C.  a recunoscut și regretat comiterea faptei.

Fiind ascultat în faţa instanţei, conform art. 375 al. 1 Cod procedură penală, inculpatul S.C.  a recunoscut faptele de care este acuzat şi a fost de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, dacă se va impune acest lucru (declaraţie fila 8 dosar instanţă).

În drept, faptele inculpatului S.C. , constând în aceea că în data 27.06.2020, în jurul orei 18:40, a condus autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare ..., pe DJ 767/A, în localitatea Burzuc, jud. Bihor, fără a fi posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule iar în data de  12.07.2020, în jurul orei 03.00, a condus din nou autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare ...., pe DC44, din direcţia Husasău de Criş înspre Fughiu, jud. Bihor, fără a fi posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, întruneşte elementele de tipicitate a două infracţiuni de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă  permis de conducere, prev. şi ped. de art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

Instanţa, constatând vinovăţia inculpatului S.C., întrucât din probele administrate în cauză rezultă, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele pentru care a fost trimis în judecată există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat,  în baza art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod proc. pen., îl va condamna, pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă  permis de conducere la o pedeapsă de 9 luni închisoare (fapta din 27.06.2020).

De asemenea, în baza art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod proc. pen., instanţa îl va condamna pe inculpatul S.C., pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă  permis de conducere, la o pedeapsă de 11 luni închisoare (fapta din 12.07.2020).

Infracţiunile fiind în concurs real, în baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, instanţa va contopi pedepsele de mai sus, va aplica pedeapsa cea mai grea, de 11 luni închisoare, la care va  adăugă sporul de 3 luni închisoare reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă, astfel că inculpatul S.C. va executa pedeapsa rezultantă de 1 an şi 2 luni închisoare. 

La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului S.C., instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor,  inculpatul conducând pe drumurile publice, la un interval de cca. 2 săptămâni  după ce fusese surprins în trafic de organele de poliţie, acelaşi autoturism, deşi ştia că nu posedă permis de conducere, ceea ce demonstrează perseverenţă infracţională.

Pe de altă parte, s-a ţinut seama de faptul că inculpatul este cunoscut fără antecedente penale, că a recunoscut şi a regretat comiterea faptelor, este integrat în societate,  astfel că s-au aplicat pedepse cu închisoarea într-un cuantum corespunzător, orientate înspre minimul special prevăzut de lege, redus cu 1/3, conform art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Instanţa, apreciind că nu se impune privarea de libertate a inculpatului S.C.  acesta având posibilităţi reale de îndreptare şi reintegrare socială şi fără a fi depus în mediul penitenciar, iar pedeapsa în sine reprezintă un avertisment pentru el, impunându-se însă supravegherea sa, în condiţiile legii, de către autorităţile specializate ale statului, în baza art. 91 Cod penal va  dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatului pe un termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, stabilit conform art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin.1 lit. a)-e) Cod penal, instanţa va obliga inculpatul S.C.  ca pe durata termenului de supraveghere să respecte şi să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bihor la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin.2 lit. b) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, instanţa va impune inculpatului S.C.  următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Bihor sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 Cod penal, instanţa va impune inculpatului S.C.  ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, în cadrul Primăriei com. Sârbi, jud. Bihor, sau în cadrul Primăriei mun. Oradea, jud. Bihor. 

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal se va atrage atenţia inculpatului S.C.  asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa va obliga inculpatul S.C. , aflat în culpă procesuală, să plătească statului 650 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

 PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod proc. pen., condamnă inculpatul S.C. pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă  permis de conducere la o pedeapsă de 9 luni închisoare (fapta din 27.06.2020).

În baza art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod proc. pen., condamnă inculpatul S.C., cu datele de identificare de mai sus, pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă  permis de conducere, la o pedeapsă de 11 luni închisoare (fapta din 12.07.2020).

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele de mai sus, aplică pedeapsa cea mai grea, de 11 luni închisoare, la care adaugă sporul de 3 luni închisoare reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă, astfel că inculpatul S.C.  execută pedeapsa rezultantă de 1 an şi 2 luni închisoare. 

În baza art. 91 Cod penal  dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatului S.C.  pe un termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, stabilit conform art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin.1 lit. a)-e) Cod penal, obligă inculpatul S.C.  ca pe durata termenului de supraveghere să respecte şi să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bihor la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin.2 lit. b) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului S.C., următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Bihor sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 Cod penal, impune inculpatului S.C.  ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, în cadrul Primăriei com. Sârbi, jud. Bihor, sau în cadrul Primăriei mun. Oradea, jud. Bihor. 

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului S.C.  asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul S.C.  să plătească statului 650 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de  apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea şi cu inculpatul.

Pronunţată în şedinţa publică din  28.01.2021.

Preşedinte, Grefier,