Alte modificări ale pedepsei, art. 585 c. pr. pen.

Sentinţă penală 733 din 10.06.2021


Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE –

GREFIER –

INSTANŢA

Constată că prin sentinţa penală nr. 55/2021 pronunțată de Judecătoria A...... la data de 20.04.2021 s-a declinat cererea de contopire a pedepselor formulată de condamnatul O.K., deţinut în Penitenciarul B......  , în favoarea Judecătoriei B......  , pe motiv de necompetență teritorială.

 Astfel, la data de 14.05.2021 s-a înregistrat la Judecătoria B...... sub nr. de dosar  1......  /177/2021 cererea de contopire a pedepselor formulată de condamnatul O.K., deţinut în Penitenciarul B......  , solicitând să rămână la un singur mandat de executare a pedepsei.

Analizând actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

În prezent, conform fişei cu situaţia juridică emisă de Penitenciarul B......  , condamnatul O.K. este încarcerat în Penitenciarul B...... având emise pe numele său  mandatele de executare a pedepsei închisorii:

-nr. 1314/2020 emis de Judecătoria B...... în baza sentinţei penale nr. 1140/2020 a Judecătoriei B......  , rămasă definitivă la 06.10.2020 prin neapelare (pedeapsa rezultantă de 5 ani și 8 luni închisoare, a cărei executare a început la data de 10.04.2019;

-nr. 219/2020 din 05.01.2021 emis de Judecătoria A......  ,  în baza sentinţei penale nr. 143/2020 a Judecătoriei A......  , rămasă definitivă la data de 05.01.2021 prin neapelare (pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 2 luni închisoare), a cărei executare va începe la data de 10.12.2024-a se vedea fila 11 din dosarul  Judecătoriei A......  .

Instanţa reţine că, potrivit art.585 Cod procedură penală, pedeapsa pronunţată poate fi modificată dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii: a) concursul de infracţiuni; b) recidiva; c) pluralitatea intermediară; d) acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

Faţă de hotărârile judecătoreşti şi celelalte înscrisuri depuse la dosar şi văzând situaţia juridică a petentului O.K., instanţa constată că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile legale referitoare la concursul de  infracţiuni, fiind incidentă situaţia prevăzută de art. 40 alin. 2 Cod penal, cu trimitere la prevederile art. 39 alin.1 lit. b) Cod penal, având în vedere că infracţiunile pentru care s-au pronunţat hotărârile de condamnare faţă de petentul O.K., mai sus amintite, au fost  săvârşite în concurs real.

Întrucât infracţiunile în discuţie au fost comise sub imperiul Noului Cod penal, urmează a se face aplicarea tratamentului sancţionator al concursului de infracţiuni prevăzut de art. 39 alin.1 lit. b) Cod penal, care impune aplicarea unui spor de pedeapsă fix şi obligatoriu.

În consecinţă, instanţa, în temeiul art. 585 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, va admite cererea de contopire a pedepselor formulată de petentul-condamnat O.K., în prezent deţinut în Penitenciarul  B......  .

Astfel, instanţa va constata că infracțiunea de furt pentru care petentul O.K. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare (faptă din 07.03.2019), pedeapsă componentă a pedepsei rezultante de 5 ani și 8 luni închisoare și 3866,66 lei amendă aplicată prin Sentința penală nr. 1140/2020 a Judecătoriei B......  , rămasă definitivă la 06.10.2020 prin neapelare, este concurentă cu infracțiunile de rupere  de sigilii și distrugere (fapte din 18.06.2018) pentru care petentul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 2 luni închisoare și 2200 lei amendă prin Sentința penală nr. 143/2020 a Judecătoriei A......  , rămasă definitivă la data de 05.01.2021 prin neapelare şi cu infracţiunea de tentativă la violenţă în familie, prev. de art. 32 al. 1 rap. la art. 199 al. 1 Cod penal cu referire la art. 188 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal, pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 62/14.04.2020 a Tribunalului B......  , definitivă prin decizia penală nr. 223/20.05.2020 a Curții de Apel B......  .

În vederea efectuării operaţiunii de contopire a pedepselor, instanţa va descontopi pedeapsa rezultantă de 5 ani și 8 luni închisoare și 3866,66 lei amendă aplicată prin Sentința penală nr. 1140/2020 a Judecătoriei B......  , în pedepsele componente de: 2 ani închisoare, aplicată în cauză; 5 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 62/14.04.2020, pronunțată în dosarul nr. 12..../111/2019 al Tribunalului B......  , definitivă prin decizia penală nr. 223/20.05.2020 a Curții de Apel B...... (faptă din 08.04.2019); pedeapsa de 2200 de lei amendă, corespunzătoare unui număr de 220 de zile-amendă, aplicată prin sentința penală nr. 68/07.06.2019, pronunțată de Judecătoria A......  , definitivă prin neapelare la data de 09.07.2019 (faptă din data de 09.08.2016); pedeapsa de 1800 de lei amendă, corespunzătoare unui număr de 180 de zile-amendă, și pedeapsa de 1800 de lei amendă, corespunzătoare unui număr de 180 de zile-amendă, aplicate prin sentința penală nr. 75/30.06.2020, pronunțată de Judecătoria A......  , definitivă prin neapelare la data de 21.07.2020 (fapte din data de 04.07.2017); pedeapsa de 1400 de lei amendă, corespunzătoare unui număr de 140 de zile-amendă, aplicată prin sentința penală nr. 664/20.06.2018 a Judecătoriei B......  , definitivă prin neapelare la data de 10.07.2018 (pedeapsă față de care infracțiunea pentru care a fost condamnat prin Sentința penală nr. 1140/2020 a Judecătoriei B...... a fost comisă în stare de pluralitate intermediară); va înlătura sporul de 8 luni închisoare, respectiv sporul de 1666,66 lei amendă.

Totodată, instanţa va descontopi pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 2 luni închisoare și 2200 lei amendă prin Sentința penală nr. 143/2020 a Judecătoriei A…., rămasă definitivă la data de 05.01.2021 prin neapelare, în pedepsele componente de: 3 luni închisoare şi 3 luni închisoare, aplicate în cauză; 5 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 62/14.04.2020, pronunțată în dosarul nr. 12.../111/2019 al Tribunalului B......  , definitivă prin decizia penală nr. 223/20.05.2020 a Curții de Apel B......  ; pedeapsa de 2200 de lei amendă, corespunzătoare unui număr de 220 de zile-amendă, aplicată prin sentința penală nr. 68/07.06.2019, pronunțată de Judecatoria A......  , definitivă prin neapelare, la data de 09.07.2019; va înlătura sporul de 2 luni închisoare.

În temeiul art. 40 alin.2 raportat la art.38 alin.1, art. 39 alin.1 lit.b, e Cod penal și art. 44 alin.1 Cod penal, cu referire la decizia nr. 7/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție-Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, instanţa va contopi pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 1140/2020 a Judecătoriei B......  ,  cu pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 62/14.04.2020 a Tribunalului B...... şi cu cele două pedepse de câte 3 luni închisoare aplicate prin Sentința penală nr. 143/2020 a Judecătoriei A…, va aplica pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, la care va adăuga sporul fix și obligatoriu de 10 luni închisoare, rezultând pedeapsa parțială de 5 ani și 10 luni închisoare.

De asemenea, instanţa va contopi distinct  şi pedepsele cu amenda penală, respectiv va contopi pedeapsa de 2200 de lei amendă aplicată prin sentința penală nr. 68/07.06.2019 a Judecătoriei A......  , cu pedeapsa de 1800 de lei amendă și pedeapsa de 1800 de lei amendă, ambele aplicate prin sentința penală nr. 75/30.06.2020 a Judecătoriei A...... și cu pedeapsa de 1400 de lei amendă aplicată prin sentința penală nr. 664/20.06.2018 a Judecătoriei B......  , va aplica pedeapsa cea mai grea, de 2200 de lei amendă, la care va adăuga sporul fix și obligatoriu, de 1666,66 de lei amendă, reprezentând o treime din totalul celorlalte trei amenzi, rezultând pedeapsa parțială de 3866,66 de lei amendă,  în final condamnatul O.K. urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 5 ani și 10 luni închisoare în regim de detenţie și 3866,66 de lei amendă, corespunzătoare unui număr de 386,66 de zile-amendă.

În temeiul art. 45 alin.3 Cod penal instanţa va aplica condamnatului O.K., pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66  alin.1 lit. lit.a), b), d) si h) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implică exercitiul autorităţii de stat,  dreptul de a alege si dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, pe o durată de 3 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 45 alin.5 raportat la art. 45 alin.3 Cod penal instanţa va aplica condamnatului O.K., pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66  alin.1 lit. lit.a), b), d) și h) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 40 alin.3 și art. 72 Cod penal instanţa va scădea din pedeapsa principală a închisorii durata reţinerii, arestării preventive și perioada executată de la data de 10.04.2019 până la zi și durata reținerii de 24 de ore dispusă prin ordonanța de reținere din data de 10.07.2018 în dosarul nr. 1.../177/2020 al Judecătoriei A......  .

În temeiul art. 555 și art. 559 alin.1 Cod de procedură penală instanţa va anula mandatele de executare a pedepsei închisorii nr. 1314/2020 emis de Judecătoria B...... și nr. 219/2020 din 05.01.2021 emis de Judecătoria A......  , precum şi formele de punere în executare a amenzilor penale amintite mai sus și va dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii și punerea în executare a pedepsei amenzii, conform prezentei hotărâri.

În baza art. 275 al. 3  Cod procedură penală,  cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia, iar în baza art. 272 Cod procedură penală, onorarul avocatului din oficiu L.L., în cuantum de 313 lei, va fi plătit din fondurile M.J. în contul Baroului B......  , conform delegaţiei nr. 2091/2021.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 585 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, admite cererea de contopire a pedepselor formulată de petentul-condamnat O.K., în prezent deţinut în Penitenciarul  B......  .

Constată că infracțiunea de furt pentru care petentul O.K. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare (faptă din 07.03.2019), pedeapsă componentă a pedepsei rezultante de 5 ani și 8 luni închisoare și 3866,66 lei amendă aplicată prin Sentința penală nr. 1140/2020 a Judecătoriei B......  , rămasă definitivă la 06.10.2020 prin neapelare, este concurentă cu infracțiunile de rupere  de sigilii și distrugere (fapte din 18.06.2018) pentru care petentul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 2 luni închisoare și 2200 lei amendă prin Sentința penală nr. 143/2020 a Judecătoriei A......  , rămasă definitivă la data de 05.01.2021 prin neapelare şi cu infracţiunea pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 62/14.04.2020 a Tribunalului B......  , definitivă prin decizia penală nr. 223/20.05.2020 a Curții de Apel B......  .

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani și 8 luni închisoare și 3866,66 lei amendă aplicată prin Sentința penală nr. 1140/2020 a Judecătoriei B......  , în pedepsele componente de:

-2 ani închisoare, aplicată în cauză;

-5 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 62/14.04.2020, pronunțată în dosarul nr. 1293/111/2019 al Tribunalului B......  , definitivă prin decizia penală nr. 223/20.05.2020 a Curții de Apel B...... (faptă din 08.04.2019);

-pedeapsa de 2200 de lei amendă, corespunzătoare unui număr de 220 de zile-amendă, aplicată prin sentința penală nr. 68/07.06.2019, pronunțată de Judecătoria A......  , definitivă prin neapelare la data de 09.07.2019 (faptă din data de 09.08.2016);

-pedeapsa de 1800 de lei amendă, corespunzătoare unui număr de 180 de zile-amendă, și pedeapsa de 1800 de lei amendă, corespunzătoare unui număr de 180 de zile-amendă, aplicate prin sentința penală nr. 75/30.06.2020, pronunțată de Judecătoria A......  , definitivă prin neapelare la data de 21.07.2020 (fapte din data de 04.07.2017);

-pedeapsa de 1400 de lei amendă, corespunzătoare unui număr de 140 de zile-amendă, aplicată prin sentința penală nr. 664/20.06.2018 a Judecătoriei B......  , definitivă prin neapelare la data de 10.07.2018 (pedeapsă față de care infracțiunea pentru care a fost condamnat prin Sentința penală nr. 1140/2020 a Judecătoriei B...... a fost comisă în stare de pluralitate intermediară);

-înlătură sporul de 8 luni închisoare, respectiv sporul de 1666,66 lei amendă;

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 2 luni închisoare și 2200 lei amendă prin Sentința penală nr. 143/2020 a Judecătoriei A......  , rămasă definitivă la data de 05.01.2021 prin neapelare, în pedepsele componente de:

-3 luni închisoare şi 3 luni închisoare, aplicate în cauză;

-5 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 62/14.04.2020, pronunțată în dosarul nr. 12..../111/2019 al Tribunalului B......  , definitivă prin decizia penală nr. 223/20.05.2020 a Curții de Apel B......  ;

-pedeapsa de 2200 de lei amendă, corespunzătoare unui număr de 220 de zile-amendă, aplicată prin sentința penală nr. 68/07.06.2019, pronunțată de Judecatoria A......  , definitivă prin neapelare, la data de 09.07.2019;

-înlătură sporul de 2 luni închisoare.

În temeiul art. 40 alin.2 raportat la art.38 alin.1, art. 39 alin.1 lit.b, e Cod penal și art. 44 alin.1 Cod penal, cu referire la decizia nr. 7/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție-Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, contopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 1140/2020 a Judecătoriei B......  ,  cu pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 62/14.04.2020 a Tribunalului B...... şi cu cele două pedepse de câte 3 luni închisoare aplicate Sentința penală nr. 143/2020 a Judecătoriei A......  , aplică pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, la care adaugă sporul fix și obligatoriu de 10 luni închisoare, rezultând pedeapsa parțială de 5 ani și 10 luni închisoare, respectiv contopeşte pedeapsa de 2200 de lei amendă aplicată prin sentința penală nr. 68/07.06.2019 a Judecătoriei A......  , cu pedeapsa de 1800 de lei amendă și pedeapsa de 1800 de lei amendă, ambele aplicate prin sentința penală nr. 75/30.06.2020 a Judecătoriei A...... și cu pedeapsa de 1400 de lei amendă aplicată prin sentința penală nr. 664/20.06.2018 a Judecătoriei B......  , aplică pedeapsa cea mai grea, de 2200 de lei amendă, la care adaugă sporul fix și obligatoriu, de 1666,66 de lei amendă, reprezentând o treime din totalul celorlalte trei amenzi, rezultând pedeapsa parțială de 3866,66 de lei amendă,  în final condamnatul O.K. urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 5 ani și 10 luni închisoare în regim de detenţie și 3866,66 de lei amendă, corespunzătoare unui număr de 386,66 de zile-amendă.

În temeiul art. 45 alin.3 Cod penal aplică condamnatului O.K., pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66  alin.1 lit. lit.a), b), d) si h) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implică exercitiul autorităţii de stat,  dreptul de a alege si dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, pe o durată de 3 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 45 alin.5 raportat la art. 45 alin.3 Cod penal aplică condamnatului O.K., pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66  alin.1 lit. lit.a), b), d) și h) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 40 alin.3 și art. 72 Cod penal scade din pedeapsa principală a închisorii durata reţinerii, arestării preventive și perioada executată de la data de 10.04.2019 până la zi și durata reținerii de 24 de ore dispusă prin ordonanța de reținere din data de 10.07.2018 în dosarul nr. 1.../177/2020 al Judecătoriei A......  .

În temeiul art. 555 și art. 559 alin.1 Cod de procedură penală anulează mandatele de executare a pedepsei închisorii nr. 1314/2020 emis de Judecătoria B...... și nr. 219/2020 din 05.01.2021 emis de Judecătoria A......  , precum şi formele de punere în executare a amenzilor penale amintite mai sus și dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii și punerea în executare a pedepsei amenzii, conform prezentei hotărâri.

În baza art. 275 al. 3  Cod procedură penală,  cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În baza art. 272 Cod procedură penală, onorarul avocatului din oficiu L.L., în cuantum de 313 lei, va fi plătit din fondurile M.J. în contul Baroului B......  , conform delegaţiei nr. 2091/2021.

Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicarea copie minutei cu procurorul  şi cu condamnatul.

Pronunţată în şedinţa publică din 10.06.2021.

Preşedinte, Grefier,

Domenii speta