Interventia principala. Admisibilitate .Cererea tertului care urmareste realizarea sau conservarea unui drept al sau in spiritul dispozitiilor art.49 (2) c.p.c. poate imbraca forma actiunii promovate de vecin in cadrul procesului de anulare a prop...

Decizie 68 din 01.02.2010


Interventia principala. Admisibilitate .Cererea tertului care urmareste realizarea sau conservarea unui drept al sau  in spiritul dispozitiilor art.49 (2) c.p.c. poate imbraca forma actiunii promovate de vecin in cadrul  procesului de anulare a  propriului titlu de proprietate promovat de reclamant.

Prin sentinta civila nr. 5349 din data de 28 octombrie 2009, pronuntata de Judecatoria Slatina, in dosar nr. 7190/311/2009, s-a admis actiunea formulata de reclamantii C M si C M in contradictoriu cu paratele C L P si C J O, ambele pentru aplicarea legii fondului funciar.

S-a constatat nulitatea absoluta si partiala a titlului de proprietate nr. 7963/63/08.05.2000, in ceea  ce priveste vecinatatile suprafetei de 1,00 ha. teren arabil extravilan situat in T.47. P.1.

Au fost obligate paratele la eliberarea unui nou titlu de proprietate in care pentru terenul arabil extravilan in suprafata de 1,00 ha. situat in T.47. P.1 sa fie mentionate vecinatatile; N-DCL 685, E-DCL 724, S- I E, V- C V si V F.

S-a respins ca inadmisibila, cererea de interventie in interes propriu formulata de I E .

S-a luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a  avut in vedere raportul de expertiza si schita tarlalei nr. 47 din care rezulta vecinatatile corecte ale suprafetei de teren fata de cele retinute in titlul de proprietate emis reclamantului.

Referitor la cererea de interventie formulata in interes propriu de I E, instanta a retinut ca aceasta este inadmisibila, intrucat intervenientul nu prezinta un interes propriu in cauza de fata.

Impotriva acestei sentinte au declarat recurs intervenientul I E si C L de aplicare a legilor fondului funciar.

In motivele de recurs formulate de C  L P  aceasta critica sentinta sub aspectul interpretarii eronate a probatoriilor , respectiv nu s-a tinut cont de faptul ca autorul reclamantilor a fost pus in posesie pe suprafata de 1 ha. teren in tarlaua 47 , conform planului de amplasament al tarlalei intocmit de compartimentul de cadastru.

Intervenientul I E in cererea de recurs critica sentinta sub aspectul faptului ca a fost respinsa cererea de interventie , constatandu-se lipsa de interes ,fara a se cerceta fondul acesteia.

Precizeaza recurentul intervenient  ca interesul sau este justificat, deoarece prin modificarea titlului de proprietate emis reclamantilor se modifica implicit titlul sau de proprietate , ajungandu-se la deposedarea sa de terenul reconstituit .

Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate dar si in lumina dispozitiilor art. 304 ind.1 cod procedura civila, tribunalul urmeaza sa constate ca  recursurile sunt fondate.

In actiunea introductiva la fond, reclamantii au solicitat modificarea titlului de proprietate emis de pe urma autorului S St.M  cu privire la  vecinatatile suprafetei de teren situata in tarlaua 47 parcela 1.

La 9 octombrie 2009, recurentul I E a formulat cerere de interventie in actiunea promovata de reclamanti din continutul careia rezulta faptul ca acesta este vecin cu terenul a carui rectificare a titlului de proprietatea  fost solicitata de reclamanti, cerere ce a fost respinsa de instanta ca inadmisibila.

Tribunalul, analizand continutul cererii de interventie si observand cele doua titluri de proprietate emise reclamantilor si intervenientului – filele 4 si  8 dosar fond , apreciaza ca cererea de interventie indeplineste conditiile impuse de legiuitor la art. 49 (2) cod procedura civila cu raportare la dispozitiile art. 50 (1) si (2) .

Modificarea vecinatatilor unui titlu de proprietate emis in conformitate cu procedurile speciale ale legilor fondului funciar  are consecinte directe asupra titlurilor de proprietate emise vecinilor ,astfel incat pentru o rezolvare corecta a litigiului se impune admiterea in principiu a interventiei formulate.

Intrucat instanta de fond a impartasit o alta solutie, tribunalul in conformitate cu dispozitiile art. 312 pct.5 cod procedura civila, va casa hotararea si va trimite cauza pentru rejudecare , avand in vedere obiectul cererii formulate de reclamanti si al cererii de interventie in interes propriu formulata de recurentul I E.

Cu privire la recursul declarat de comisia funciara, tribunalul apreciaza dat fiind solutia referitoare la cererea de interventie  ca se impune admiterea acestuia si trimiterea cauzei pentru rejudecare , completandu-se probatoriul , astfel incat sa se poata retine o situatie de fapt ce corespunde adevarului .

Cu ocazia rejudecarii , partile vor depune inscrisurile emise in procedura speciala a legilor funciare , respectiv procese verbale de punere in posesie si fise premergatoare emiterii titlului de proprietate , acte ce vor fi avute in vedere in momentul intocmirii unui nou raport de expertiza, comparandu-se situatia din teren cu cea prezentata in aceste acte si eventualele schite cadastrale aflate in posesia recurentei.

Data publicarii pe portal : 12.02.2010