Contestaţie la executare

Sentinţă penală 755 din 15.06.2021


Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE –

GREFIER –

INSTANŢA

Constată că la data de 25.03.2021 s-a înregistrat la Judecătoria B......  , contestaţia la executare formulată de Biroul executări penale din cadrul Judecătoriei B...... cu privire la condamnatul G.M., cu privire la sent. penală nr. 753/2020 a Judecătoriei A......  , def. prin neapelare la 03.11.2020, prin care a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani 11 luni şi 106 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, tâlhărie şi ultraj.

În motivare, s-a arătat că prin adresa nr. 32453/POBH/21.04.2021, Penitenciarul B...... a solicitat să se verifice dacă se impune scăderea din pedeapsa aplicată condamnatului, a zilelor considerate ca executate suplimentar în urma cazării în condiții de detenție necorespunzătoare, acordate în baza legii nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013, privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, aferente perioadei 08.01.2018-23.04.2018. 

În probaţiune, a fost ataşată adresa nr. 32453/POBH/21.04.2021 a Penitenciarului B......  , împreună cu actele anexă.

Analizând actele de la dosar instanţa constată următoarele:

Prin sent. penală nr. 753 din 29.09.2020 a Judecătoriei A......  , inculpatul G.M. a fost condamnat la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, faptă săvârșită la data de 08.01.2018 – dată la care se afla încarcerat în executarea pedepsei de 3 ani 10 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie (sent. penală nr. 793/2016 a Judecătoriei Bistriţa).

Odată cu condamnarea la pedeapsa de 9 luni închisoare, potrivit dispoziţiilor privind recidiva postcondamnatorie, instanţa a dispus executarea alăturat a restului de pedeapsă rămas neexecutat la data săvârşirii infracţiunii de ultraj, constatând totodată că infracţiunea de ultraj era concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul fusese condamnat prin sent. penale nr. 4027/2018 şi 1470/2019 ale Judecătoriei C......  , în final ajungându-se la pedeapsa rezultată de 4 ani 11 luni şi 106 zile închisoare.

Instanţa a dispus totodată şi deducerea din pedeapsa rezultantă a perioadei 08.01.2018 – 23.04.2018 (în data de 23.04.2018 inculpatul fiind pus în libertate ca urmare a executării în întregime a pedepsei de 3 ani 10 luni închisoare în executarea căreia se afla la data comiterii infracţiunii de ultraj) şi din 22.06.2018 la zi (la data de 22.06.2018 fiind pus în executare mandatul nr. 4406/2018 aferent sent. penale 4027/2018 a Judecătoriei C......  , sentinţă care se regăseşte ca şi parte componentă în sent. penală 753/2020 a Judecătoriei A......  ).

Prin sent. penală 753/2020 a Judecătoriei A...... prin care s-a efectuat şi contopirea pedepsei ce făcea obiectul cauzei, cu pedepsele aplicate anterior prin cele 2 sentinţe penale enumerate, s-a procedat şi la deducerea perioadelor executate din 08.01.2018 - 23.04.2018 şi de la 22.06.2018 până la zi.  Rezultă astfel că din pedeapsa rezultantă de 4 ani 11 luni şi 106 zile închisoare i s-au dedus integral deţinutului perioadele executate din actualul mandat şi din mandatul executat anterior aferent uneia din sentinţele contopite (sent. penală 4027/2018 a Judecătoriei C......  ), omiţându-se a i se scădea pe cale administrativă de către Administraţia Penitenciarului zilele considerate executate în temeiul art. 551 din Legea 254/2013, aferente tuturor perioadelor executate în baza unor mandate de executare emise în urma rămânerii definitive a sentinţelor penale  prin care au fost aplicate pedepsele contopite, ca urmare a punerii în executare a mandatului 806/2020 a Judecătoriei A......  .

Instanţa, atunci când procedează la efectuarea unei operaţiuni de contopire deduce conform art. 72 C.penal perioadele de reţinere, arest preventiv sau perioadă executată aferentă fiecărei pedepse ce intră în operaţiunea de contopire, fiind obligaţia Administraţiei Penitenciarului să procedeze similar pentru zilele considerate executate în baza art. 551 din legea 254/2013 ce i-au fost calculate şi acordate pe cale administrativă, la fel cum procedează şi în situaţia celorlalte beneficii acordate deţinutului: recompense, zile câştigate ca urmare a muncii prestate, etc. sau a sancţiunilor disciplinare care de asemenea se înregistrează aferent noului mandat ce vizează pedeapsa rezultantă, nefiind şterse sau omise doar pe considerentul că nu au fost menţionate de instanţă.

Pentru considerentele de mai sus, instanţa apreciază întemeiată sesizarea judecătorului delegat şi urmează să o admită, în sensul că deţinutului G.M. trebuie să i se deducă de către Administraţia Penitenciară, pe cale administrativă, zilele considerate executate în baza art. 551 din Legea 254/2013 aferente tuturor perioadelor executate şi scăzute prin sentinţa penală 753/2020 a Judecătoriei A......  , fără a se acorda de două ori acest beneficiu în cazul în care Penitenciarul a procedat deja la  scăderea acestor zile din mandatul actual.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 598 alin. 1 lit. d C.p.p. cu ref. la art. 551 din Legea 254/2013 va admite contestaţia la executare formulată de către Biroul  executări penale din cadrul Judecătoriei B...... cu privire la condamnatul G.M., în prezent deţinut în Penitenciarul B...... cu privire la sent. penală nr. 753/2020 a Judecătoriei A......  , def. prin neapelare la 03.11.2020  şi pe cale de consecinţă va deduce din pedeapsa de 4 ani 11 luni şi 106 zile închisoare aplicată inculpatului, perioada 08.01.2018-23.04.2018, respectiv de la 22.06.2018 la zi, precum şi zilele considerate executate în baza art. 551  din Legea 254/2013 aferente tuturor acestor perioade deduse prin sent. penală 753/2020 a Judecătoriei A......  .

Va anula mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 806/2020 al Judecătoriei A...... emis în baza sent. penale nr. 753/2020 a Judecătoriei A...... şi va dispune emiterea unui nou mandat după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În baza art. 272 C.p.p. onorariul în sumă de 313 lei pentru avocat din oficiu S.A. de la Baroul B......  , se va achita din fondurile Ministerului Justiţiei în baza delegaţiei emise în dosar.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 598 alin. 1 lit. d C.p.p. cu ref. la art. 551 din Legea 254/2013 admite contestaţia la executare formulată de către Biroul  executări penale din cadrul Judecătoriei B...... cu privire la condamnatul G.M., cu privire la sent. penală nr. 753/2020 a Judecătoriei A......  , def. prin neapelare la 03.11.2020  şi pe cale de consecinţă deduce din pedeapsa de 4 ani 11 luni şi 106 zile închisoare aplicată inculpatului, perioada 08.01.2018-23.04.2018, respectiv de la 22.06.2018 la zi, precum şi zilele considerate executate în baza art. 551  din Legea 254/2013 aferente tuturor acestor perioade deduse prin sent. penală 753/2020 a Judecătoriei A......  .

Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 806/2020 al Judecătoriei A...... emis în baza sent. penale nr. 753/2020 a Judecătoriei A...... şi dispune emiterea unui nou mandat după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În baza art. 272 C.p.p. onorariul în sumă de 313 lei pentru avocat din oficiu S.A. de la Baroul B......  , se va achita din fondurile Ministerului Justiţiei în baza delegaţiei emise în dosar.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică din 15 iunie 2021.

PREŞEDINTE GREFIER