Lovirea sau alte violenţe (art.193 ncp) - al.1 cp

Sentinţă penală 140 din 01.04.2021


Conţinut speță: Condamnarea inculpatului  la pedeapsa amenzii penale

Analizând probele administrate în cauză în ambele faze al procesului penal, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Persoana vătămată M I domiciliază în com. D, iar în după-amiaza zilei de 06.11.2018 se întorcea împreună cu soţia sa, M M-A şi martora B L de la un magazin situat în apropierea domiciliului său.

Ajunşi în dreptul locuinţei familiei persoanei vătămate, de aceasta s-a apropiat inculpatul T V-F, care pe fondul unei stări conflictuale preexistente, a întrebat-o pe persoana vătămată dacă este avocatul martorei B L, după care a început să o lovească pe aceasta cu pumnul în zona capului, respectiv cu piciorul în mâna stângă.

În apărarea persoanei vătămate a intervenit soţia sa, M-A, dar şi soţia inculpatului, care au pus capăt agresiunii.

Inculpatul T V F nu a recunoscut săvârșirea faptei declarând că se ceartă cu persoana vătămată de multă vreme, pentru că aceasta intră în grădină și îi sustrage legume.

Martorele M M A și B D-L au declarat că, în seara zilei de 06.11.2018, în timp ce treceau prin dreptul porții inculpatului, acesta a ieșit și a lovit-o pe persoana vătămată.

Instanţa a reţinut că această situaţie de fapt a rezultat din coroborarea întregului probatoriu administrat în faza de urmărire penală, din care a rezultat că fapta inculpatului a fost stabilită, astfel încât aceasta permite aplicarea unei pedepse, respectiv, plângerea persoanei vătămate P M-M; proces-verbal de sesizare; declaraţia persoanei vătămate P M-M; certificat nr. 532/30.05.2018 eliberat de Serviciul Clinic de Medicină Legală Galaţi; declaraţia inculpatului P O M; declaraţia martorului I S-V.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută, în drept, fapta inculpatului T V-F, care la data de 07.11.2018 a exercitat violenţe fizice asupra persoanei vătămate ................., lovind-o cu pumnul în zona capului şi a mâinii stângi, cauzându-i astfel suferinţe fizice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.193 alin. 1 Cod penal.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Instanţa urmează să aplice inculpatului pedeapsa amenzii penale şi să stabilească, conform art. 61 alin.2 din CP, cuantumul unei zile-amendă la suma de 10,00 lei.

Potrivit art.61 al.4 CP, limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între:

a) 60 şi 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită numai pedeapsa amenzii;

b) 120 şi 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult doi ani;

c) 180 şi 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani.

Având în vedere că pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.193 al.1 CP se prevede o pedeapsă mai mică de 2 ani, instanţa constată că sunt aplicabile disp.art.61 al.4 lit.b CP, urmând să stabilească pentru inculpat un număr de 120 zile-amendă, astfel că inculpatul urmează să fie condamnat la pedeapsa de 1200 lei amendă penală pentru săvârşirea acestei infracţiuni.

Urmează a i se atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 din CP, privind consecinţele neplăţii cu rea credinţă a amenzii penale.

În baza art. 274 alin. (1) C.p.p., urmează să oblige inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Urmează să oblige inculpatul să plătească părții civile M I suma de 1440 lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de aceasta (onorariu apărător din faza de urmărire penală).