Hotarâre art. 335 C.pen. suspendare sub supraveghere

Sentinţă penală - din 21.07.2022


Cod ECLI ECLI:RO:JDURZ:2022:002.######

DOSAR NR. ####/330/2021

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA URZICENI

JUDEŢUL ########

SENTINŢA PENALĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 21.07.2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ####### ######## ########

GREFIER: ####### #####

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni a fost reprezentat de procuror  ####### ######### #####

Pe rol fiind, s-a luat spre soluţionare cauza penală privind pe inculpatul ######## #######, fiul lui ###### şi ########, născut la data de ##########, în #### ########, județul ########, domiciliat în orașul Țăndărei, ###### ######### #####, ####### ########, C.N.P. #############, cetățean român, studii – 8 clase, stare civilă - necăsătorit, fără ocupație, fără loc de muncă, cunoscut cu antecedente penale, trimis în judecată în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis, faptă prevăzută și pedepsită de  art. 335 alin. 1 C.p.

Dezbaterile cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 02.06.2022 și au fost consemnate în încheierea din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a redacta hotărârea, în conformitate cu dispoziţiile art. 405 al. 1 şi art. 406 al. 1 C.pr.pen.,  a stabilit pronunţarea la data de 30.06.2022 şi apoi la data de azi, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. ####/P/2019 din data de 21.10.2021 întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului ######## #######, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal.

S-a reţinut, în esenţă, prin actul de sesizare a instanţei că, la data de 26.07.2019, orele 08:00, inculpatul ######## ####### s-a urcat la volanul autovehiculului său marca Audi A4 cu numărul de înmatriculare ## ## ### și l-a condus pe următorul traseu: oraşul Ţăndărei, ####### ######## – D.N. 2A – #### ########, județul ######## – #### #########. Ulterior, la acea dată, în jurul orei 18:45, inculpatul a fost depistat la volanul autoturismului de către organul de Poliţie din cadrul Secţiei 6 de Poliţie Rurală ### ##### – I.P.J. ########, care a oprit pentru  control autoturismul condus de inculpat.

În faza de urmărire penală au fost administrate următoarele mijloace de probă: declaraţiile inculpatului ######## ####### (f. 13-14), declaraţiile martorului ###### ##### ##### (f. 20-21), declaraţiile martorului ####### ########## (f. 23-24), declaraţiile martorei ###### ###### ####### (f. 25), procesul verbal de depistare din data de 26.07.2019, întocmit de organul de cercetare penală din cadrul Secției nr. 6 de Poliție Rurală ### ##### - I.P.J. ######## (f. 6),adresa nr. 60.224/01.10.2019 emisă de S.P.C.R.P.C.Î.V. ######## (f. 27) şi adresa nr. ##########.11.2020, emisă de C.C.P.I. – Punctul Național Focal (f. 30).

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Urziceni la data de 25.10.2021, sub nr. de dosar ####/330/2021.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu nr. 171 din data de 07.12.2021, definitivă, în temeiul art. 346 alin. 1 C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. ####/P/2019 din data de 21.10.2021, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecăţii.

La termenul de judecată din data de 04.03.2022 inculpatul a declarat că recunoaşte săvârşirea faptei reţinută în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, prevalându-se de disp. art. 375 C.proc.pen..

Tot la acelaşi termen de judecată, la interpelarea instanței, în temeiul art. 378 alin. 3 C.proc.pen., inculpatul personal a arătat că își dă acordul, în cazul în care va fi găsit vinovat, să fie obligat la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.

Analizând ansamblul materialului probator, instanţa reţine următoarele:

În fapt:

În data de 26.07.2019, orele 18:45, organul de poliţie din cadrul Secției nr. 6 de Poliţie Rurală ### ##### - I.P.J. ########, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a oprit pentru control autoturismul marca Audi A4 cu numărul de înmatriculare ## ## ###, care circula pe D.N. 2A din ###### #######, judeţul ######## (direcţia Urziceni – Slobozia).

În urma verificărilor efectuate, a rezultat că persoana care a condus autovehiculul sus amintit se numeşte ######## ####### (C.N.P. #############). Inculpatul ######## ####### era însoțit de către martorii ##### ##### și ###### ###### ####### în momentul depistării sale de către organul de poliție.

Examinând baza de date D.E.P.A.B.D., organul de poliţie a constatat că inculpatul ######## ####### nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Prin adresa nr. 60.224/01.10.2019, S.P.C.R.P.C.Î.V. ######## a comunicat că inculpatul ######## ####### (C.N.P. #############) nu figurează în evidențele sale cu permis de conducere.

Prin adresa nr. ##########.11.2020, C.C.P.I. – Punctul Național Focal a comunicat că inculpatul ######## ####### (născut la data de ##########) nu figurează în bazele de date ale autorităților britanice ca fiind posesor de permis de conducere.

Fiind audiat pe parcursul urmăririi penale inculpatul ######## ####### a declarat că – în data de 26.07.2019, orele 18:45 – a condus autoturismul marca Audi A4 cu numărul de înmatriculare ## ## ### pe D.N. 2A din ###### #######, judeţul ########.

Martorul ###### ##### ##### a relatat că – în data de 26.07.2019, orele 18:45, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu – a văzut că polițistul ##### ###### a oprit autoturismul marca Audi A4 cu numărul de înmatriculare ## ## ###, care circula pe D.N. 2A din ###### #######, judeţul ########. Poliţistul ###### ##### ##### a aflat că autovehiculul respectiv a fost condus de inculpatul ######## ####### (f. 20-21).

Martorul ####### ########## a susţinut că – în data de 26.07.2019, orele 18:45, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu – a văzut că polițistul ##### ###### a oprit autoturismul marca Audi A4 cu numărul de înmatriculare ## ## ###, care circula pe D.N. 2A din ###### #######, judeţul ########. Poliţistul ####### ########## a aflat că autovehiculul respectiv a fost condus de inculpatul ######## ####### (f. 23-24).

Martora ###### ###### ####### a precizat că – în data de 26.07.2019 – inculpatul ######## ####### a condus autoturismul marca Audi A4 cu numărul de înmatriculare ## ## ### pe D.N. 2A din ###### #######, judeţul ######## și a fost oprit de către organele de poliție (f. 25).

Fiind ascultat în aplicarea dispoziţiilor art. 375 alin. (1) raportat la art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală, inculpatul a declarat că recunoaşte în totalitate săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa.

Declaraţia inculpatului se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză, dar şi cu declaraţiile date pe parcursul urmăririi penale.

În aceste condiţii, instanţa va constata ca fiind dovedită şi va reţine ca situaţie de fapt situaţia reţinută şi în cuprinsul rechizitoriului, aceasta rezultând din coroborarea probelor aflate la dosar, anume:

-procesul verbal de depistare din data de 26.07.2019: organul de cercetare penală din cadrul Secției nr. 6 de Poliție Rurală ### ##### - I.P.J. ######## a consemnat că autoturismul marca Audi A4 cu numărul de înmatriculare ## ## ### circula pe D.N. 2A din ###### #######, judeţul ########.

- declarațiile inculpatului ######## #######: acesta a recunoscut că - în data de 26.07.2019, în jurul orelor 18:45 - a condus autoturismul marca Audi A4 cu numărul de înmatriculare ## ## ### pe D.N. 2A din ###### #######, judeţul ########.

- declarațiile martorilor ###### ##### #####, ####### ########## și ###### ###### #######: aceștia au precizat că - în data de 26.07.2019 - l-au văzut pe inculpatul ######## ####### conducând autoturismul marca Audi A4 cu numărul de înmatriculare ## ## ### pe D.N. 2A din ###### #######, judeţul ########.

-adresa nr. 60.224/01.10.2019 emisă de S.P.C.R.P.C.Î.V. ########: s-a comunicat că inculpatul ######## ####### nu figurează în evidențele sale cu permis de conducere.

- adresa nr. ##########.11.2020, emisă de C.C.P.I. – Punctul Național Focal: s-a comunicat că inculpatul ######## ####### nu figurează în bazele de date ale autorităților britanice ca fiind posesor de permis de conducere.

În drept, fapta inculpatului ######## ####### care  în data de 26.07.2019, în jurul orelor 18:45 - a condus autoturismul marca Audi A4 cu numărul de înmatriculare ## ## ### pe D.N. 2A din ###### #######, judeţul ########, deși nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. 1 C.p.

Referitor la obiectul juridic al infracţiunii ce face obiectul prezentului dosar, valoarea juridică ocrotită este siguranţa pe drumurile publice.

Subiectul activ al infracţiunii este necircumstanţiat, putând fi vorba de orice persoană în cazul prev. de art. 335 alin.(1). Subiectul pasiv este statul, acesta fiind titularul valorilor ocrotite. În speţa de faţă nu există un subiect pasiv secundar, neefiind vorba de cuazarea unei vătămări ca urmare a săvârşirii infracţiunii.

Sub aspectul laturii obiective, inculpatul a realizat elementul material al infracţiunii printr-o acţiune de conducere pe drumurile publice ( DN 2 A) a unui autovehicul (Audi A4,  ## ## ###) fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule (conform adreselor primite de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere  şi Înmatriculare a Vehiculelor aflată la fila 27 a dosarului de u.p., dar şi conf. adresei primite de la I.G.P.R. -Centrul de cooperare poliţienească internaţională, ca urmare a răspunsului primit de la autorităţile din Marea Britanie, aflată la fila 30 a dosarului de u.p.).

Urmarea imediată a constat într-o stare de pericol pentru traficul rutier iar legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei comise.

Referitor la latura subiectivă, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie indirectă prevăzută de art. 16 alin. (3) lit. b) din Codul penal.Astfel, inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale, respectiv punerea în pericol a siguranţei circulaţiei rutiere şi a participanţilor la trafic şi, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui.

Raportat la cele de mai sus, instanţa constatând dincolo de orice îndoială rezonabilă, din ansamblul probelor administrate, că fapta reţinută în sarcina inculpatului prin rechizitoriu există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpat cu vinovăţia cerută de lege, urmează să stabilească o pedeapsa inculpatului pentru fapta comisă.

Potrivit disp. art. 335 alin.(1) Cod penal: „Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai*) de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.”

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 74 alin.(1) şi (2) Cod penal:

„(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:

a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;

b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;

c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii;

d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;

e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;

f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal;

g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

(2) Când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedepse alternative, se ţine seama de criteriile prevăzute în alin. (1) şi pentru alegerea uneia dintre acestea.”

Referitor la pedeapsa aplicabilă, instanţa reţine că art. 335 alin. 1 din Codul penal prevede închisorii de la 1 la 5 ani. Având în vedere că în cauză a fost aplicată procedura în cazul recunoaşterii învinuirii şi că, în aplicarea prevederilor art. 375 alin. 1 din Cod procedură penală, inculpatul a recunoscut fapta săvârşită în modalitatea arătată mai sus, instanţa reţine că acesta beneficiază de dispoziţiile art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală care prevăd că în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime.

Limitele pedepsei închisorii aplicabile în cauză, între care se va orienta instanţa, reduse ca urmare a aplicării cauzei speciale prevăzute de art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, sunt de la 8 luni la 3 ani și 4 luni.

La individualizarea pedepsei pentru infracțiunea săvârșită, instanţa va avea în vedere prevederile art. 74 din Codul penal, care stabilesc criteriile generale de individualizare a pedepsei

Astfel, este reţinut faptul că inculpatul are vârsta de 23 ani, are studii medii ( 8 clase), fără ocupaţie şi fără loc de muncă.

Instanţa are în vedere și faptul că inculpatul a recunoscut şi regretat, în fața instanței, săvârșirea faptei, având o poziție procesuală similară în cursul urmăririi penale, cu excepţia menţiunii din declaraţia din 26.07.2019, (fila 14 a dosarului de urmărire penală) conform căreia a condus autoturismul, dar deţine permis de conducere în Anglia, fapt ce nu s-a adeverit.

Privitor la împrejurările obiective, ce particularizează fapta concretă săvârşită, instanţa are în vedere că aceasta prezintă un grad de pericol social mediu, raportat la urmările produse, inculpatul punând în pericol  atât sănătatea şi integritatea corporală a sa, a persoanelor aflate alături de el în autoturism, cât şi a locuitorilor din zona şi a celorlalţi participanţi la trafic. Deşi conform declaraţiilor date de martori, acesta a avut intenţia de a-i ajuta, ducându-i la la un spital aflat în Bucureşti, ca urmare a faptului că ###### ###### ####### se simţea rău, acesta a încălcat dispoziţiile codului penal, comiţând infracţiunea prev şi ped. de art. 335 alin.(1) Cod penal.

De reţinut, totodată, că inculpatul a circulat pe un sector de drum (DN2 A) caracterizat printr-un trafic intens şi chiar daca a avut abilităţile necesare pentru a conduce autoturismul, starea de pericol a existat în concret.

Având în vedere gradul de pericol social al faptei săvârşite, raportat la împrejurările cauzei şi urmările produse, se impune o sancţionare corespunzătoare a inculpatului, prin condamnarea acestuia, în speţă nefiind incidente dispoziţiile art. 83 C.pen privind amânarea aplicării pedepsei, astfel cum s-a solicitat de către inculpat prin apărător.

Împrejurările legate de persoana inculpatului, atitudinea sa sinceră şi cooperantă pe parcursul procesului penal urmează a fi valorificate în ceea ce priveşte stabilirea cuantumului pedepsei şi a modalităţii de executare.

De asemenea, instanţa are în vedere şi că de la săvârşirea faptei au trecut aproximativ 3 ani, perioadă în care inculpatul nu a perseverat din punct de vedere infracţional.

Pe cale de consecinţă, în baza art. 335 al. 1 C.pen. cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen. va condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Față de natura și gravitatea faptei, împrejurările cauzei și persoana inculpatului, în baza art. 67 al. 1 C.pen. se va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b  C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de un an.

Totodată, în baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen. se va interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa accesorie urmând a fi executată de la data la care pedeapsa principală devine executabilă (în situaţia în care devine executabilă).

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa reţine dispoziţiile art. 91 C. pen., conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Instanţa consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de 1 an închisoare, iar inculpatul nu are antecedente penale care să atragă inaplicabilitatea disp. art. 91 Cod penal, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor, şi-a manifestat acordul de a presta muncă în folosul comunităţii ( declaraţia din 04.03.2022 aflată la fila 23 a dosarului de fond), astfel încât instanţa are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate.

Raportat la circumstanţele anterior menţionate, instanţa apreciază că şansele ca inculpatul să persevereze pe drumul infracţional sunt relativ reduse, reeducarea inculpatului putând fi realizată şi fără executarea pedepsei în mediul carceral.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 91 C. pen. va dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen..

În temeiul art. 93 alin. (1) C. pen., va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ########, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. se va impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune ######## sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul sau în  cadrul, pe o perioadă de 60 de zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 93 alin.(4) munca neremunerată în folosul comunităţii se va presta în cadrul Serviciul de administrare a domeniului public Țăndărei sau în cadrul Spitalului Orășenesc Țăndărei.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. Pen. privind posibilitatea revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, a obligaţiilor impuse şi a săvârşirii de noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere.

În conformitate cu dispoziţiile art. 68 al. 1 lit. b Cod penal, executarea pedepsei complementare aplicate în cauză inculpatului se va executa de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Referitor la pedeapsa accesorie, aceasta se va executa în cazul în care pedeapsa principală devine executabilă.

Faţă de soluţia de condamnare care urmează a fi pronunţată, în baza art. 272 rap. la art. 274 alin. 1 C.proc.pen., va obliga inculpatul la plata sumei de 750 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 335 al. 1 C.pen. cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul ######## #######, fiul lui ###### şi ########, născut la data de ##########, în #### ########, județul ########, domiciliat în orașul Țăndărei, ###### ######### ### ##, ####### ########, C.N.P. #############, cetățean român, studii – 8 clase, stare civilă - necăsătorit, fără ocupație, fără loc de muncă, cunoscut cu antecedente penale, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În baza art. 67 al. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o durată de un an de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În baza art. 65 alin. 1 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pedeapsă ce se va executa în cazul în care pedeapsa principală devine executabilă.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ########, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune ######## sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul  sau, pe o perioadă de 60 de zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 93 alin.(4) munca neremunerată în folosul comunităţii se va presta în cadrul Serviciul de administrare a domeniului public Țăndărei sau în cadrul Spitalului Orășenesc Țăndărei.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. Pen. privind posibilitatea revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, a obligaţiilor impuse şi a săvârşirii de noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 272 rap. la art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 750  lei, cu titlu de cheltuieli judiciare ( din care 150 lei pentru faza de urmărire penală).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Pronunțată prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a inculpatului, prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 21.07.2022.

PREŞEDINTE, GREFIER

####### ########-######## ####### #####

Red./Tehnored ######

Ex 4./21.07.2022

ex.2/com./21.07.2022