Contestatie la executare - punere in executare proces verbal

Hotărâre 689/2020 din 20.10.2020


Admite contestația la executare formulată de I.J.P.C., în contradictoriu cu intimata C.M. – P.C.M.,.

Obligă intimata C.M. să pună în executare procesul verbal seria ... nr. ....

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Gherla.

Pronunţată astăzi, 20.10.2020, prin punerea soluţiei la îndemâna părţilor prin intermediul grefei instanţei.