Infracțiuni contra patrimoniului – furt calificat (art. 228 – art. 229 Cod penal)

Sentinţă penală 1018 din 30.04.2020


INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu numărul ..../P/2019 din 05.11.2019, inculpatul MF a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infr. de furt,  prev. și ped.  art.228 alin.1 cu aplicarea art.113 C.p. şi furt calificat, prev. și ped de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b  cu aplicarea art.113 C.p., în final cu aplicarea  art.38 alin.1 C.p.

În actul de sesizare s-a reţinut în esenţă, că, inculpatului MF, în seara zilei de 14.10.2019, în jurul orei 19.00, a intrat în incinta magazinului SC.G&V.SRL din mun.Craiova şi, profitând de lipsa vânzătoarei, a sustras din sertarul casei de marcat suma de 560 lei, iar în ziua de 15.10.2019, în jurul orei 13.45, a intrat în magazinul S.C. E S.R.L.din mun.Craiova şi, profitând de lipsa vânzătoarei BLA, i-a sustras acesteia geanta în care se aflau documente personale, obiecte de uz personal şi suma de 470 lei.

Pentru a se reţine aceasta stare de fapt, in cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: plângere persoană vătămată SC.G&V.SRL, prin administrator IVF, plângere persoană vătămată BLA , declaraţii persoane vătămate IVF şi BLA , Declaraţii suspect/inculpat MF, Declaraţii martori, Procese verbale de cercetare la faţa locului şi planşe foto; Proces verbal de reconstituire şi planşă foto, Dovadă de predare - primire CD conţinând imagini video surprinse de camerele amplasate în incinta SC.G&V.SRL, Proces verbal de vizionare a imaginilor video, Planşă fotografică cuprinzând fotografiile extrase din imaginile video surprinse de camerele amplasate în incinta SC. G&V.SRL, Dovadă de predare - primire CD conţinând imagini video surprinse de camerele amplasate în incinta Complexului Comercial B N, Proces verbal de vizionare a imaginilor video, Planşă fotografică cuprinzând fotografiile extrase din imaginile video surprinse de camerele amplasate în incinta Complexului Comercial B N.

În faţa instanţei de judecată, în conformitate cu art. 374 alin.4 Cpp, inculpatul a declarat că recunoaste săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei, nu contestă probele administrate în faza de urmărire penală şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care şi le-a însuşit.

În conformitate cu disp. art. 375 C.p.p. a fost audiat inculpatul minor MF, în prezenţa reprezentantului legal  MP.

Persoana vătămată S.C. G&V S.R.L., prin administrator IVF, s-a constituit parte civilă cu suma de 560 lei, reprezentând cuantumul prejudiciului nerecuperat.

Persoana vătămată BLA s-a constituit parte civilă cu suma de 470 lei, reprezentând suma de bani sustrasă şi nerecuperată.

 Fata de starea de minoritate a inculpatului, la momentul savarsirii faptelor, s-a dispus efectuarea unui referat de evaluare de catre Serviciul de Probatiune Dolj, acesta fiind intocmit si atasat la dosar.

Analizând materialul probatoriu, instanţa reţine următoarele:

1. În seara zilei de 14.10.2019, în jurul orei 19.00, inculpatul MF a plecat din cartierul Romaneşti, cu autobuzul pe traseul 1R, în cartierul Craioviţa Nouă, coborând în staţia Orizont, cu intenţia de a sustrage bunuri din magazine.

După ce a verificat mai multe magazine din zona respectivă, inculpatul a observat că la magazinul G&V S.RL., situat pe ...., vânzătoarea MC a ieşit din magazin, lăsându-l nesupravegheat.

După ce s-a  asigurat că în magazin nu sunt alte persoane, inculpatul a pătruns în interior şi s-a îndreptat spre casa de marcat aflată pe tejghea, sustrăgând din sertarul casei de marcat suma de 560 lei. 

După comiterea faptei, inculpatul a fugit în staţia de taxi Orizont, de unde, cu un autoturism în regim taxi, s-a deplasat la Complexul Comercial Pelendava, folosind banii sustraşi pentru a-şi cumpăra mâncare şi ţigări.

2. În ziua de 15.10.2019, în jurul orei 13.45, inculpatul MF a plecat din cartierul Romaneşti, cu autobuzul pe traseul 1R, în cartierul Craioviţa Nouă, coborând pe strada George Enescu, în staţia Racheta, cu intenţia de a sustrage bunuri din magazine.

După ce a verificat magazinele din zona respectivă şi a observat că nu poate sustrage bunuri, inculpatul s-a deplasat la complexul comercial B N.

Inculpatul MF a intrat în incinta complexului, unde funcţionează mai multe magazine, apoi a ieşit afară şi s-a deplasat în partea din spate, la intrarea prin care se aprovizionează magazinele, pătrunzând în interior şi, după ce s-a asigurat că nu este văzut de nicio persoană, a pătruns în magazinul S.C. E S.R.L. lăsat nesupravegheat de vânzătoarea BLA, iar de pe o masă, i-a sustras acesteia o geantă în care se aflau actele personale, obiecte de uz personal şi suma de 470 lei. 

După comiterea faptei, inculpatul a părăsit magazinul pe acelaşi traseu, după care a fugit printre blocuri, oprindu-se pe bulevardul Oltenia, la blocul 146D, unde  a verificat geanta, luând din ea numai suma de 470 lei şi apoi a aruncat-o la intrarea în acest bloc. Inculpatul şi-a continuat apoi deplasarea în zona Racheta de unde, cu un autoturism în regim taxi, a plecat în cartierul 1 Mai,  la complexul comercial Pelendava, unde a cheltuit banii sustraşi cumpărând mâncare şi ţigări.

Geanta persoanei vătămate BLA a fost găsită de martorul ŢMC în locul unde o aruncase inculpatul, respectiv la intrarea în blocul 146D de pe bulevardul Oltenia, martorul procedând la predarea acesteia către organele de poliţie, care i-au restituit-o persoanei vătămate (conform procesului verbal de predare primie existent la fila 23 d.u.p.).

La reţinerea întregii stări de fapt, instanţa are în vedere plângerile şi declaraţiile persoanelor vătămate SC. G&V.SRL, prin administrator IVF şi  BLA , coroborate cu declaraţiile martorilor MC, MDF şi ŢMC şi cu procese verbale de cercetare la faţa locului însoţite de planşe fotografice.

De asemenea, instanţa reţine că inculpatul a recunoscut constant faptele, iar cu ocazia reconstituirii a indicat modalitatea de comitere, conform procesului verbal de reconstituire însoţit de planşe foto.

Declaratiile inculpatului de recunoastere se coroboreaza şi cu procesele verbale de vizionare a imaginilor video surprinse de camerele amplasate în incinta SC. G&V.SRL şi în incinta Complexului Comercial B N şi cu planşele fotografice cuprinzând fotografiile extrase din imaginile video surprinse de camerele amplasate în incinta SC. G&V.SRL şi în incinta Complexului Comercial B N, din care rezultă fără dubiu că inculpatul este autorul faptelor.

În drept:

Fapta inculpatului MF care, în data de 14.10.2019, în jurul orei 19.00, a intrat în incinta magazinului SC. G&V.SRL din mun.Craiova şi, profitând de lipsa vânzătoarei, a sustras din sertarul casei de marcat suma de 560 lei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b C.P.

Fapta inculpatului MF care, în ziua de 15.10.2019, în jurul orei 13.45, a intrat în magazinul S.C. E S.R.L.din mun.Craiova şi, profitând de lipsa vânzătoarei BLA, i-a sustras acesteia geanta în care se aflau documente personale, obiecte de uz personal şi suma de 470 lei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt, prev. și ped. de art.228 alin.1 C.p.

Având în vedere că faptele inculpatului au fost comise prin actiuni diferite, inainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, în cauză se vor retine dispozitiile art. 38 alin.1 Cp privind concursul real de infractiuni

Având în vedere că la data comiterii faptelor, inculpatul era minor (17 ani), în cauza se vor reţine dispoziţiile art. 113 Cp privind starea de minoritate.

Instanţa reţine că potrivit art. 114 Cp:

(1) Faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.

(2) Faţă de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri:

a) dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat;

b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă.

La alegerea masurii educative ce urmeaza a fi luata fata de inculpatul MF, instanta va avea in vedere potrivit art. 115 alin.2 Cp, criteriile prev. de art. 74 Cp, respectiv imprejurarile si modul de comitere a infractiunilor şi mijloacele folosite (sustragerea de bunuri din incinta unor magazine, profitand de absenţa temporară a vânzatoarelor, pe timp de noapte- fapta din 14.10.2019), natura si gravitatea rezultatului produs- crearea unor prejudicii nerecuperate în cuantum de 470, respectiv de 560 lei, precum si circumstantele personale ale inculpatului, care la data savarsirii infractiunilor era minor ( 17  ani), dar care nu este la primul impact cu legea penală, fiind cercetat intr-o multitudine de cauze penale, astfel cum rezulta din extrasul din sistemul informatic al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, iar fata de acesta prin s.p. nr. .../26.09.2019 a Judecatoriei Craiova, definitiva prin neapelare, la data de 29.10.2019 s-a dispus, măsura educativa neprivativa a asistarii zinice pe o durata de 6 luni, tot pentru comiterea de infractiuni contra patrimoniului.

Instanţa constată astfel că, prin s.p. nr. ..../26.09.2019 a Judecatoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 29.10.2019, în baza art. 120 C.p., a fost aplicată inculpatului MF, măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o durată de 6 luni, pentru săvârşirea a două infracţiuni de  furt, prev. de art. 228 alin.1 şi a unei infracţiuni de furt calificat prev. de art. 228 alin.1-art. 229 alin.1 lit. a,toate cu aplicarea art. 113 alin.3 şi art. 38 alin.1 C.p. şi cu aplicarea art. 374, art. 375 alin.1 ind. 2 şi art. 396 alin.10 C.p.p. (fapte comise la datele de 17.01.2019, 02.05.2019, 04.03.2019).

In consecinţă, instanţa constată că infracţiunile din prezenta cauză, respectiv infractiunea de furt,  prev. și ped.  art.228 alin.1 cu aplicarea art.113 C.p. (comisă la 15.10.2019) şi  furt calificat, prev. și ped de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b  cu aplicarea art.113 C.p. (comisă la 14.10.2019), în final cu aplicarea  art.38 alin.1 C.p. sunt concurente cu infracţiunile pentru care i-a fost aplicată inculpatului MF, măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o durată de 6 luni, prin s.p. nr. ..../26.09.2019 a Judecatoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 29.10.2019.

Faţă de dispoziţiile legale sus enunţate, dar si faţă de atitudinea de recunoaştere a inculpatului şi ţinând cont de datele care rezultă din referatul de evaluare al inculpatului (din care se reţine că evolutia negativa a minorului a inceput in jurul varstei de 8-9 ani sub influenta anturajului, a modelelor infractionale din familie si din vecinatate, motivatia sa pentru schimbare comportamentala fiind în prezent sustinuta doar de perspectiva neplacuta a prelungirii detenţiei, neidentificându-se factori de susţinere a reinserţiei sociale la nivel personal si familial, posibilitatea de îndreptare existand doar la nivel institutional, iar inculptul are nevoie de îmbunătăţirea abilităţilor decizionale şi dezvoltarea gândirii alternative), precum si raportat la faptul ca potrivit referatului intocmit de Biroul de Executari Penale al Judecatoriei Craiova, măsura educativa a asistarii zilnice ce i-a fost aplicata inculpatului prin s.p. nr. .../26.09.2019 a Judecatoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 29.10.2019 nu a fost pusă în executare,  se constată că faţă de minor nu poate fi dispusă decât o măsură educativă neprivativă de libertate.

Având în vedere criteriile de individualizare sus enunţate, instanţa în  baza art. 129 alin. 1 din Codul penal, rap. la art. 114 Cp si art. 120 C.p., va aplica inculpatului MF, măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o durată de 6 luni, pentru săvârşirea a două infracţiuni de  furt, prev. de art. 228 alin.1 şi a unei infracţiuni de furt calificat prev. de art. 228 alin.1-art. 229 alin.1 lit. a,toate cu aplicarea art. 113 alin.3 şi art. 38 alin.1 C.p. şi cu aplicarea art. 374, art. 375 alin.1 ind. 2 şi art. 396 alin.10 C.p.p. (faptele din s.p. nr. /26.09.2019 a Judecatoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 29.10.2019) şi pentru săvârşirea infracţiunilor din prezenta cauză respectiv infractiunea de furt,  prev. și ped.  art.228 alin.1 cu aplicarea art.113 C.p. şi cu aplicarea art. 374, art. 375 alin.1 ind. 2 şi art. 396 alin.10 C.p.p. şi  furt calificat, prev. și ped de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b  cu aplicarea art.113 C.p. şi cu aplicarea art. 374, art. 375 alin.1 ind. 2 şi art. 396 alin.10 C.p.p. în final cu aplicarea  art.38 alin.1 C.p.

În baza art.121 al. 1 lit. a şi e C.p. va obliga inculpatul MF ca pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, să respecte următoarele obligaţii: - să urmeze un curs de pregătire şcolară sau de formare profesionala; - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj la datele fixate de acesta.

 Conform art. 121 alin. 3 C.p. supravegherea executării obligaţiilor impuse de instanţă se face sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Dolj

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoz. art. 123 C.p. privitor la prelungirea sau înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a condiţiilor de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni.

Va anula formele de executare dispuse în baza s.p. nr. .../26.09.2019 a Judecatoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 29.10.2019 şi va dispune emiterea unor noi forme de executare corespunzătoare prezentei sentinte.

Va menţine celelalte dispoziţii ale s.p. nr. .../26.09.2019 a Judecatoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 29.10.2019.

În temeiul art.399 alin.1 C.p.p. rap. la art. 241 alin. 1 ind.1 lit.a Cpp va constata încetată de drept măsura arestarii preventive luată faţă de inculpatul MF prin încheierea nr. …/17.10.2019 a Judecatoriei Craiova, dispusa in dosarul nr. …/215/2019 al Judecatoriei Craiova.

In temeiul art. 399 alin.3 lit.d Cpp va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului MF de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. ../17.10.2019 emis de Judecătoria Craiova, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

În temeiul art. 72 Cp şi art. 404 alin. 4 lit.a Cpp va constata că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv anterior în perioada 08.05.2019- 26.09.2019 şi în cauză, a fost reţinut de la 16.10.2019 până la 17.10.2019 şi arestat preventiv de la data de 17.10.2019 la zi.

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa reţine că, în cauză, persoana vătămată S.C. G&V S.R.L., prin administrator IVF, s-a constituit parte civilă cu suma de 560 lei, reprezentând cuantumul prejudiciului nerecuperat, iar persoana vătămată BLA s-a constituit parte civilă cu suma de 470 lei, reprezentând suma de bani sustrasă şi nerecuperată.

În sedinţa din 30.04.2020, inculpatul minor, cu acordul persoanei responsabile civilmente MP a declarat că recunoaşte prejudiciile în cuantum de 560 lei, respectiv 470 lei  şi este de acord să îl achite persoanelor vătămate.

În consecinţă, în temeiul art. 25 rap. la art. 23 alin.2 şi 3 C.p.p.  şi art. 397 C.p.p. instanţa va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC. G&V.SRL, prin administrator IVF şi va obliga inculpatul MF, în solidar cu partea responsabilă civilmente MP,  la plata către această parte civilă a sumei de 560 lei, daune materiale.

În temeiul art. 25 rap. la art. 23 alin.2 şi 3 C.p.p.  şi art. 397 C.p.p. va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă BLA  şi va obliga inculpatul MF, în solidar cu partea responsabilă civilmente MP,  la plata către această parte civilă a sumei de 470 lei, daune materiale.

În temeiul art. 274 alin.1 şi 3 C.p.p. va obliga inculpatul inculpatul MF, în solidar cu partea responsabilă civilmente MP la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 274 alin.1 teza finală Cpp, onorariile apărătorilor din oficiu în faza de urmărire penală în cuantum de 627 lei şi în faza de judecată în cuantum de 868 lei, pentru inculpat,  rămân în sarcina statului.

 Prezenta sentinţă va fi executorie conform art. 399 alin.4 Cpp cu privire la încetarea de drept a măsurii arestării preventive.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Constată că prin s.p. nr. ...../26.09.2019 a Judecatoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 29.10.2019, în baza art. 120 C.p., a fost aplicată inculpatului MF, măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o durată de 6 luni, pentru săvârşirea a două infracţiuni de  furt, prev. de art. 228 alin.1 şi a unei infracţiuni de furt calificat prev. de art. 228 alin.1-art. 229 alin.1 lit. a,toate cu aplicarea art. 113 alin.3 şi art. 38 alin.1 C.p. şi cu aplicarea art. 374, art. 375 alin.1 ind. 2 şi art. 396 alin.10 C.p.p. (fapte comise la datele de 17.01.2019, 02.05.2019, 04.03.2019).

Constată că infracţiunile din prezenta cauză, respectiv infractiunea de furt,  prev. și ped.  art.228 alin.1 cu aplicarea art.113 C.p. (comisă la 15.10.2019) şi  furt calificat, prev. și ped de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b  cu aplicarea art.113 C.p. (comisă la 14.10.2019), în final cu aplicarea  art.38 alin.1 C.p. sunt concurente cu infracţiunile pentru care i-a fost aplicată inculpatului MF, măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o durată de 6 luni, prin s.p. nr. .../26.09.2019 a Judecatoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 29.10.2019.

În baza art. 129 alin. 1 din Codul penal, rap. la art. 114 Cp si art. 120 C.p., aplică inculpatului MF N, (fiul lui ...) măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o durată de 6 luni, pentru săvârşirea a două infracţiuni de  furt, prev. de art. 228 alin.1 şi a unei infracţiuni de furt calificat prev. de art. 228 alin.1-art. 229 alin.1 lit. a,toate cu aplicarea art. 113 alin.3 şi art. 38 alin.1 C.p. şi cu aplicarea art. 374, art. 375 alin.1 ind. 2 şi art. 396 alin.10 C.p.p. (faptele din s.p. nr. .../26.09.2019 a Judecatoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 29.10.2019) şi pentru săvârşirea infracţiunilor din prezenta cauză respectiv infractiunea de furt,  prev. și ped.  art.228 alin.1 cu aplicarea art.113 C.p. şi cu aplicarea art. 374, art. 375 alin.1 ind. 2 şi art. 396 alin.10 C.p.p. şi  furt calificat, prev. și ped de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b  cu aplicarea art.113 C.p. şi cu aplicarea art. 374, art. 375 alin.1 ind. 2 şi art. 396 alin.10 C.p.p. în final cu aplicarea  art.38 alin.1 C.p.

În baza art.121 al. 1 lit. a şi e C.p.

Obligă inculpatul MF ca pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, să respecte următoarele obligaţii:

- să urmeze un curs de pregătire şcolară sau de formare profesionala;

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj la datele fixate de acesta.

 Conform art. 121 alin. 3 C.p. supravegherea executării obligaţiilor impuse de instanţă se face sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Dolj

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoz. art. 123 C.p. privitor la prelungirea sau înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a condiţiilor de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni.

Anulează formele de executare dispuse în baza s.p. nr. .../26.09.2019 a Judecatoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 29.10.2019 şi dispune emiterea unor noi forme de executare corespunzătoare prezentei sentinte.

Menţine celelalte dispoziţii ale s.p. nr. .../26.09.2019 a Judecatoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 29.10.2019.

În temeiul art.399 alin.1 C.p.p. rap. la art. 241 alin. 1 ind.1 lit.a Cpp

Constată încetată de drept măsura arestarii preventive luată faţă de inculpatul MFprin încheierea nr. …/17.10.2019 a Judecatoriei Craiova, dispusa in dosarul nr. …/215/2019 al Judecatoriei Craiova.

In temeiul art. 399 alin.3 lit.d Cpp dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului MF de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. …/17.10.2019 emis de Judecătoria Craiova, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

În temeiul art. 72 Cp şi art. 404 alin. 4 lit.a Cpp

Constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv anterior în perioada 08.05.2019- 26.09.2019 şi în cauză, a fost reţinut de la 16.10.2019 până la 17.10.2019 şi arestat preventiv de la data de 17.10.2019 la zi.

În temeiul art. 25 rap. la art. 23 alin.2 şi 3 C.p.p.  şi art. 397 C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC. G&V.SRL, prin administrator IVF, cu sediul în ... şi obligă inculpatul MF, în solidar cu partea responsabilă civilmente MP, domiciliat în …, la plata către această parte civilă a sumei de 560 lei, daune materiale.

În temeiul art. 25 rap. la art. 23 alin.2 şi 3 C.p.p.  şi art. 397 C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă BLA , domiciliată în ... şi obligă inculpatul MF, în solidar cu partea responsabilă civilmente MP,  la plata către această parte civilă a sumei de 470 lei, daune materiale.

În temeiul art. 274 alin.1 şi 3 C.p.p. obligă inculpatul inculpatul MF, în solidar cu partea responsabilă civilmente MP la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 274 alin.1 teza finală Cpp, onorariile apărătorilor din oficiu în faza de urmărire penală în cuantum de 627 lei şi în faza de judecată în cuantum de 868 lei, pentru inculpat,  rămân în sarcina statului.

 Executorie conform art. 399 alin.4 Cpp cu privire la încetarea de drept a măsurii arestării preventive.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 30.04.2020.

Preşedinte, Grefier,