Contestaţie la executare

Sentinţă penală 302 din 10.11.2020


Prin cerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.08.2020, sub dosar nr. 1928/110/2020, judecătorul delegat la Biroul de Executări Penale din cadrul Tribunalului B a solicitat instanţei să dispună cu privire la prescripţia executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicatǎ intimatului O M A prin Sentinţa penală nr. 517/D/12.11.2014 pronunţatǎ de Tribunalul B în dosarul nr. 628/180/2014, rǎmasǎ definitivǎ prin Decizia penalǎ nr. 192/19.02.2015 a Curții de Apel Bacǎu.

În motivarea cererii s-a arǎtat cǎ la data de 20.02.2015 s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 624/D/2014.

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 598, alin. 1, lit. d C.proc.pen.

Din dispoziţia instanţei, la dosarul cauzei a fost ataşat dosarul penal nr. 628/180/2014 al Tribunalului Bacău.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 517/D/12.11.2014 pronunţatǎ de Tribunalul B în dosarul nr. 628/180/2014, rǎmasǎ definitivǎ prin Decizia penalǎ nr. 192/19.02.2015 a Curții de Apel Bs-a dispus condamnarea inculpatului O M A la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru sǎvârşirea infracţiunii de „pornografie infantilă prin sisteme informatice” prevǎzutǎ de art. 51 din Legea nr. 161/2003 cu art. 37 lit.b C.pen. 1969 raportat la art. 320 ind.1 C.pr.pen., cu art. 74 alin.2 C.pen. 1969 şi art. 76 lit.d C.pen. 1969.

Cu titlu prealabil, în ceea ce priveşte legea penală aplicabilă în cauză, instanţa constată că în conformitate cu art. 104 din Legea nr. 255/2013 privind Legea de punere în aplicare a Codului de Procedură penală, la data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 135/2010 privind Noul Cod de Procedură Penală. Conform art. 246 din Legea nr. 187/2012, de la aceeaşi dată a intrat în vigoare şi Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal. Astfel, comparând legile penale succesive, instanţa constatǎ cǎ este mai favorabilǎ intimatului legea penalǎ nouǎ.

Conform art. 598, alin. 1, lit. d C. proc. pen., unul dintre cazurile ce pot sta la baza formulării contestaţiei la executare este şi acela în care se invocă intervenirea prescripţiei executǎrii pedepsei.

De asemenea, potrivit art. 162, alin. 1, lit. b C. Pen., în cazul persoanelor fizice, termenul de prescripţie a executǎrii pedepsei este de 5 ani plus durata pedepsei ce urmeazǎ a fi executatǎ dar nu mai mult de 15 ani închisoare, iar conform alin. 2 al aceluiaşi articol, termenul se calculeazǎ de la data rǎmânerii definitive a hotǎrârii de condamnare.

Astfel, în ceea ce îl priveşte pe intimatul O M A, la data de 19.02.2015, data rǎmânerii definitive a Sentinţei penale nr. 517/D/12.11.2014 pronunţatǎ de Tribunalul B în dosarul nr. 628/180/2014, rǎmasǎ definitivǎ prin Decizia penalǎ nr. 192/19.02.2015 a Curții de Apel Bacǎu, a început sǎ curgǎ termenul de prescripţie de 5 ani şi 6 luni, format din termenul fix de 5 ani şi pedeapsa aplicatǎ în concret, de 6 luni închisoare, termenul împlinindu-se la data de 19.08.2020.

Potrivit art. 163, alin. 2 C.pen., cursul termenul de prescripţie al executǎrii pedepsei se întrerupe prin sǎvârşirea din nou a unei infracţiuni, însǎ din analiza fişei de cazier judiciar a intimatului rezultǎ cǎ acesta nu a mai comis vreo altǎ faptǎ de naturǎ penalǎ. De asemenea, instanţa reţine cǎ nu subzistǎ vreuna dintre ipotezele prevǎzute de art. 163, alin. 1 C. pen. ce ar putea avea ca efect întreruperea cursului prescripţiei executǎrii pedepsei, respectiv pedeapsa nu a fost pusǎ în executare pânǎ la acest moment ori intimatul nu s-a sustras de la executare, dupǎ începerea executǎrii pedepsei.

În aceste condiţii, faţă de cele ce preced, având în vedere cǎ la data de 19.08.2020 s-a împlinit termenul de prescripţie a executǎrii pedepsei şi cǎ de la momentul condamnǎrii şi pânǎ la împlinirea termenului, intimatul nu a sǎvârşit o nouǎ infracţiune, instanţa va admite contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat la Biroul de Executări Penale din cadrul Tribunalului B şi va constata intervenitǎ prescripţia executării pedepsei în cuantum de 6 luni închisoare aplicatǎ intimatului O M A, prin Sentinţa penală nr. 517/D/12.11.2014 pronunţatǎ de Tribunalul B în dosarul nr. 628/180/2014, rǎmasǎ definitivǎ prin Decizia penalǎ nr. 192/19.02.2015 a Curții de Apel Bacǎu.

Instanţa va dispune retragerea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 624/D/2014 din data de 20.02.2015 emis de Tribunalul B şi a celorlalte forme de executare emise în baza Sentinţei Penale nr. 517/D/12.11.2014 pronunţatǎ de Tribunalul B în dosarul nr. 628/180/2014, rǎmasǎ definitivǎ prin Decizia penalǎ nr. 192/19.02.2015 a Curții de Apel Bacǎu, urmând ca în temeiul art. 275, alin. 3 C. proc. pen. cheltuielile judiciare să rămână în sarcina statului.

Va constata că intimatul a fost asistat de avocat ales.