Contestaţie. Revocarea amânării aplicării pedepsei

Decizie 9 din 27.10.2021


Cod ECLI ECLI:RO:TBCVN:2021:..............

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA DOSAR NR. ....

SECŢIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 9

Şedinţa publică din data de 27 octombrie 2021

Complet de judecată contestaţie CR4

PREŞEDINTE: ......

JUDECĂTOR: ..............

GREFIER: ............

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror ................. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pe rol fiind pronunţarea asupra contestaţiei formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe împotriva sentinţei penale nr. 112/2021 din data de 07.05.2021, prin care s-a dispus respingerea sesizării formulate de către Serviciul de Probaţiune Covasna cu privire la revocarea amânării aplicării pedepsei de 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 18/19.02.2019 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, definitivă prin decizia penală nr. 483/Ap/13.06.2019 a Curţii de Apel Braşov, cu privire la intimatul A.Cs..

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 06.10.2021, acestea fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la data respectivă, ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru 13.10.2021, 27.10.2021, când a hotărât următoarele

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei penale de faţă,  constată următoarele:

I.Prin sentinţa penală nr. 112/27.05.2021 Judecătoria Sfântu Gheorghe a dispus următoarele:

•a respins sesizarea formulată de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Covasna, privind revocarea amânării aplicării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 18/19.02.2019 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, definitivă prin decizia penală nr. 483/Ap/13.06.2019 a Curţii de Apel Braşov, cu privire la intimatul A.Cs., ca neîntemeiată.

•în baza art. 275 al.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina statului.

•suma de 313 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu al intimatului ( av. ....) a rămas în sarcina statului, urmând a fi avansată Baroului Covasna din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru a dispune astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

 Cu privire la cadrul procesual, s-a reţinut că la data de 04.08.2020 s-a înregistrat pe rolul primei instanţe sesizarea formulată de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul  Covasna  privind revocarea amânării aplicării pedepsei  de 6 luni închisoare  aplicată  prin sentinţa penală nr. 18/19.02.2019 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, definitivă prin decizia penală nr. 483/Ap/13.06.2019 a Curţii de Apel Braşov, cu privire la intimatul A.Cs., CNP ..........

Prin sesizarea formulată s-a învederat faptul că intimatul nu a respectat măsurile de supraveghere şi obligaţia stabilită prin sentinţa penală nr. 18/19.02.2019 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, nu s-a prezentat la sediul Serviciului de probaţiune la datele de 10.12.2019, 16.06.2020, 20.07.2020 şi nu a îndeplinit obligaţia de a presta munca neremunerată în folosul comunităţii dispusă în sarcina sa prin hotărârea instanţei.

În susţinere a  fost depus raportul de evaluare întocmit de consilierul de  probaţiune.

Legal citat, intimatul s-a prezentat în faţa instanţei, la termenul din data de 08.12.2020,  fiind prezent şi apărătorul desemnat din oficiu pentru acesta.

Intimatul a învederat la termenul din data de 08.12.2020 faptul că s-ar fi prezentat la .... SA în vederea efectuării muncii neremunerate în folosul comunităţii, iar după ce acesta a fost repartizat în vederea efectuării muncii, intimatul a revenit la sediul instituţiei, însă nu a mai fost primit.

Intimatul a solicitat acordarea unui termen  pentru a se putea prezenta la instituţia arătată şi a presta munca neremunerată stabilită prin sentinţa penală în sarcina sa.

La dosarul cauzei au fost ataşate dosarul nr. 3362/305/2018 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe, precum şi dosarul întocmit de Serviciul de probaţiune cu privire la intimat.

Totodată pentru termenul din data de 26.01.2021 a fost depus la dosar răspuns din partea .... SA, conform căruia intimatul a efectuat din cele 60 de zile de muncă neremunerată un număr de 32 de zile de muncă, fiind ataşat şi formularul privind evidenţa orelor de muncă neremunerată (f. 126,127).

Ulterior, intimatul nu s-a mai prezentat în faţa instanţei, din mandatul de aducere întocmit  rezultând că acesta este plecat la muncă în Germania.

Analizând sesizarea formulată de petentă, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 18/19.02.2019 a judecătoriei Sfântu Gheorghe pronunţată în dosar nr. .... s-a dispus cu privire la intimatul A.Cs. stabilirea pedepsei de 6 luni  închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe termen de supraveghere de 2 ani, sub aspectul comiterii infracţiunii de tăiere fără drept de arbori.

Prin aceeaşi sentinţă s-a dispus obligarea intimatului de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune Covasna la datele fixate de acesta, de a presta 60 de zile de  muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe sau în cadrul Primăriei Comunei Arcuş. Sentinţa penală menţionată a rămas definitivă prin decizia penală nr.  483/Ap/13.06.2019 a Curţii de Apel Braşov.

 Prin raportul de evaluare întocmit de serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Covasna s-a învederat faptul că intimatul a stabilit o relaţie de concubinaj, este tatăl unui copil minor, acesta îşi câştigă în mod onest existenţa, lucrând în domeniul agriculturii în Ungaria sau Germania, sau prestând diferite activităţi de tip zilier şi sezonier în agricultură sau la diferite persoane din comunitate.

 S-a mai reţinut faptul că intimatul a absolvit 7 clase la şcoala generală ..... din municipiul Sfântu Gheorghe, acesta face parte dintr-un Ansamblu de Dansuri Ţigăneşti din municipiul Sfântu Gheorghe, fiind pasionat de acest tip de dans, participând la diferite spectacole sau acţiuni caritabile, anturajul său are o pregătire şcolară  şi preocupări similare intimatului,  iar intimatul îşi petrece timpul liber căutând oportunităţi de a lucra.

 Persoana supravegheată a fost luată în evidenţa Serviciului de probaţiune la data de 14.06.2019, prima întrevedere cu intimatul s-a derulat la data de 14.08.2019, prilej cu care i-au fost aduse la cunoştinţă măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina sa, precum şi consecinţele nerespectării acestora.

A rezultat din raportul de evaluare întocmit faptul că la data de 26.08.2019 intimatul a anunţat consilierul de probaţiune cu privire la o deplasare cu scop lucrativ în Germania, în perioada 30.08.2019-15.10.2019 şi la aceeaşi dată a fost emisă decizia către Primăria municipiului Sfântu Gheorghe în vederea punerii în executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii, cu menţiunea că această obligaţie se va executa în perioada octombrie 2019 - aprilie 2020.

S-a menţionat de consilierul de probaţiune faptul că intimatul nu s-a prezentat la întrevederea stabilită cu consilierul de probaţiune la data de 10.12.2019, fiind întocmit avertisment scris şi i s-a pus în vedere să se prezinte la serviciul de probaţiune la data de 15.01.2020.

Intimatul s-a prezentat la serviciul de probaţiune la data de 05.02.2020, moment în care a declarat că va începe prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii la aceeaşi dată, deoarece intenţionează să plece în Germania în data de 15.02.2020, ocazie cu care i s-a pus în vedere să se prezinte la 14.02.2020 pentru a prezenta situaţia orelor efectuate de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

S-a învederat şi faptul că intimatul s-a prezentat la serviciul de probaţiune la data de 17.02.2020 şi a susţinut că s-a prezentat la locul de executare a muncii neremunerate, însă nu a fost primit, iar cu acea ocazie a depus şi o înştiinţare de deplasare în Germania în perioada 21.02.2020-21.04.2020.

 Ulterior, intimatul nu s-a prezentat la serviciul de probaţiune la data de 16.06.2020, fiind întocmit avertisment scris, iar conform adresei întocmite de Poliţia Municipiului Sfântu Gheorghe a rezultat că intimatul este plecat în Germania, urmând a reveni în ţară în luna septembrie.

Prin raportul de evaluare s-a reţinut că în urma discuţiei cu persoana responsabilă din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe privind munca neremunerată în folosul comunităţii, aceasta a învederat că intimatul nu s-a prezentat niciodată la locul de executare a muncii neremunerate.

 Aspectele reţinute în raportul de evaluare cu privire la neprezentarea intimatului la Serviciul de probaţiune la datele de 10.12.2019 şi 16.06.2020 rezultă şi din actele depuse la dosar, iar astfel cum rezultă din procesul verbal întocmit de organele de poliţie (f. 11) intimatul era plecat în Germania.

Din actele dosarului, dar şi din cele menţionate în raportul de evaluare rezultă faptul că, având în vedere neprezentarea intimatului la întrevederile stabilite s-a solicitat sprijinul organelor de poliţie în vederea identificării persoanei supravegheate, iar din verificările efectuate a rezultat că aceasta nu a fost găsită la domiciliu, fiind plecată în Germania.

Instanţa are în vedere faptul că astfel cum rezultă din actele dosarului (înscrisul  aflat la fila 39, 51 dosar), dar şi din cele menţionate în raportul de evaluare, intimatul s-a prezentat la serviciul de probaţiune la data de 14.08.2019, a oferit informaţiile referitoare la situaţia locativă şi familială, dar şi cele referitoare la locul său de muncă, respectiv a învederat faptul că este lucrător sezonier în agricultură în Germania, cu acea ocazie s-a stabilit următoarea întrevedere pentru data de 28.08.2019.

Totodată, rezultă din înscrisul aflat la fila 62 dosar faptul că la data de 26.08.2019 intimatul s-a prezentat la serviciul de probaţiune, a primit planul de supraveghere, iar la aceeaşi dată, conform înscrisului aflat la fila 64 dosar, intimatul a şi încunoştinţat consilierul de probaţiune cu privire la o deplasare în Germania, cu scop lucrativ, pe durata 30.08.2019-15 octombrie 2019.

 Cu aceeaşi ocazie intimatul a depus şi adeverinţă medicală prin care se atestă faptul că acesta este clinic sănătos, în vederea prestării muncii neremunerate în folosul comunităţii (f. 65), fiind emisă şi decizia privind executarea muncii neremunerate în folosul comunităţii (f. 66).

Intimatul nu s-a prezentat la data de 10.12.2019 (dată stabilită pentru noua întrevedere) la serviciul de probaţiune, fiind emis avertisment (f. 69), însă, astfel cum rezultă din înscrisul aflat la fila 70, precum şi din cele menţionate de consilierul de probaţiune prin raportul de evaluare, intimatul s-a prezentat la data de 05.02.2020, ocazie cu care a înştiinţat consilierul de probaţiune cu privire la o nouă deplasare în Germania începând cu data de 15.02.2020, concluziile consilierului de supraveghere fiind în sensul că intimatul respectă până la în prezent măsurile de supraveghere, următoarea întrevedere fiind fixată pentru 21.04.2020.

Intimatul a înştiinţat consilierul de probaţiune şi la data de 18.02.2020 (f. 72) cu privire la o deplasare în Germania, începând cu data de 21.02.2020-21.04.2020.

Totodată, astfel cum s-a reţinut şi în raportul de evaluare, dar rezultă şi din înscrisul aflat la fila 73 dosar, intimatul a învederat faptul că s-a deplasat la sediul de pe strada ... din municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea efectuării muncii neremunerate în folosul comunităţii, însă nu a fost primit, iar în urma discuţiei purtate de consilierul de probaţiune cu numitul F. M. din cadrul Atelierului de lucru aparţinând primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, intimatul nu s-a prezentat niciodată la sediu (f. 73 verso).

Intimatul a susţinut şi cu ocazia prezentării în faţa instanţei aceleaşi aspecte referitor la faptul că acesta s-a prezentat la sediul .... SA pentru a presta munca neremunerată în folosul comunităţii, însă ulterior nu a mai fost primit.

Susţinerile intimatului în sensul că s-a prezentat la data de 05.02.2020 la sediul .... SA coroborează cu înscrisul depus la fila 118 dosar, în urma demersurilor efectuate de instanţă,  înscris prin care s-a comunicat faptul că, într-adevăr, la data de 05.02.2020 intimatul s-a prezentat la instituţia arătată, interesându-se unde poate efectua orele de muncă neremunerate în folosul comunităţii, acestuia i s-au enumerat domeniile de activitate unde poate presta munca, fiind lăsat la latitudinea acestuia de a decide domeniul unde doreşte să presteze munca, intimatul ales echipa de întreţinere care se ocupă cu lucrările de întreţinere a bunurilor societăţii, cu promisiunea că va începe munca în ziua următoare, însă acesta nu s-a prezentat la coordonatorul administrativ, numitul F. M., la data de 06.02.2020.

 Intimatul a învederat faptul că deşi s-a reîntors la unitate, nu a mai fost primit, aceste susţineri nefiind probate, dar, pe de altă parte, nu există nici un act întocmit la data de 06.02.2020 de către coordonator în sensul neprezentării intimatului la acea dată.

 Cu ocazia prezentării în faţa instanţei, la termenul din 08.12.2020,  intimatul a învederat că doreşte să presteze munca neremunerată în folosul comunităţii, iar aceste susţineri au fost probate în cauză, rezultând astfel că intimatul s-a prezentat la serviciul de probaţiune la data de 08.12.2020, ocazie cu care s-a întocmit Actul adiţional la decizia nr. 4002/26.08.2019 prin care perioada de îndeplinire a obligaţiei de a efectua munca neremunerată s-a prelungit până în data de 26.01.2021 ( înscrisul aflat la fila 123 dosar).

Rezultă, totodată, faptul că intimatul s-a prezentat şi la sediul .... SA, unde a efectuat 32 de zile de muncă din totalul de 60 zile de muncă neremunerată stabilite în sarcina sa, astfel cum s-a menţionat prin adresa întocmită de această instituţie, aflată la fila 126, fiind depus şi formularul privind evidenţa orelor de  muncă.

Ulterior, intimatul nu s-a mai prezentat nici în faţa instanţei, nici la instituţia arătată şi nici la serviciul de probaţiune, din actele dosarului rezultând că intimatul se află plecat la muncă în Germania.

Instanţa a reţinut astfel, referitor la obligaţia de prezentare la sediul serviciului de probaţiune, faptul că astfel cum rezultă din actele dosarului, intimatul s-a prezentat instituţiei, acesta a oferit datele şi informaţiile referitoare la situaţia locativă, familială, precum şi pe cele referitoare la locul de muncă, a înştiinţat cu privire la deplasările pe care  urma a le efectua în străinătate, respectiv în Germania, şi cu privire la scopul acestor deplasări, acela de  a lucra.

Intimatul s-a prezentat şi la sediul .... SA, astfel cum a şi susţinut în faţa consilierului de probaţiune la data de 05.02.2020, în vederea prestării muncii neremunerate în folosul comunităţii, aspecte care au fost conformate şi de instituţia arătată, prin înscrisul aflat la fila 118 dosar, acesta susţinând că s-a prezentat şi ulterior , însă nu a mai fost primit.

Instanţa a reţinut faptul că, deşi susţinerile intimatului în sensul că , deşi s-a prezentat nu a mai fost primit, nu sunt probate în cauză, la fel de adevărat este şi faptul că acestea nici nu sunt combătute prin dovezi, nerezultând situaţia contrară, neexistând vreun proces verbal, înştiinţare sau orice fel de act care să ateste faptul că intimatul nu s-a mai prezentat a doua zi, la data de 06.02.2020 la sediul instituţiei. 

Rezultă, totodată, faptul că susţinerile intimatului în sensul că doreşte să presteze munca în folosul comunităţii, aspecte menţionate atât în faţa consilierului de probaţiune, dar şi în faţa instanţei, au fost şi materializate, intimatul prezentându-se la 08.12.2020 atât la sediul serviciului de probaţiune, dar şi la sediul .... SA în acest scop şi a şi efectuat un număr de 32 de zile de muncă neremunerată din totalul de 60 zile.

Instanţa a avut în vedere şi faptul că începând cu luna martie 2020 a fost declarată pandemia cauzată de virusul Covid 19, ceea ce a determinat probleme dificile referitor la circulaţia persoanelor, existând dificultăţi şi referitor la modalitatea de părăsire a teritoriilor statelor afectate de pandemie, dar şi de revenirea persoanelor aflate în afara ţării pe teritoriul României.

Totodată, nu se cunosc nici date exacte referitor la starea de sănătate a intimatului în prezent, pe fondul pandemiei existente.

Instanţa a avut în vedere prevederile art. 88 al.1 C.pen. conform cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă amânarea şi dispune  aplicarea şi  executarea pedepsei.

Văzând dispoziţiile textului de lege menţionat, raportul de evaluare întocmit, actele dosarului la care s-a făcut referire anterior, faptul că persoana supravegheată s-a prezentat la sediul serviciului de probaţiune în sensul arătat, s-a prezentat şi în vederea efectuării muncii neremunerate în folosul comunităţii, dorind să execute această obligaţie stabilită în sarcina sa, a şi executat parţial obligaţia, prestând un număr de 32 de zile de muncă, însă ulterior acesta nu s-a mai prezentat, rezultând că se află plecat la muncă în Germania, văzând şi dificultăţile de deplasare create de pandemia cu virusul Covid 19, faptul că nu rezulte nici date cu privire la situaţia fizică, a stării de sănătate a intimatului, necunoscându-se astfel cu precizie nici motivul pentru care acesta nu s-a întors în România, instanţa apreciază că nu se poate reţine reaua credinţă a intimatului în neîndeplinirea acestor obligaţii, reaua credinţă nefiind dovedită în cauză.

Pentru considerentele expuse, văzând şi dispoziţiile art. 582 C.pr.pen., instanţa a respins sesizarea formulată de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Covasna privind revocarea amânării aplicării  pedepsei  ca neîntemeiată.

II. Împotriva sentinţei de mai sus, în termenul legal,  PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SFÂNTU GHEORGHE a formulat contestaţie, solicitând desfiinţarea sentinţei atacate şi soluţionarea cauzei în sensul admiterii sesizării Serviciului de Probaţiune Covasna şi al revocării amânării aplicării pedepsei de 6 luni închisoare stabilită în sarcina inculpatului A.Cs. prin sentinţa penală nr. 18/19.02 .2019 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, definitivă prin decizia penală nr. 483/Ap din data de 13.06.2019 a Curţii de Apel Braşov.

În motivarea contestaţiei se arată că prima instanţă a apreciat în final că nu se poate reţine reaua credinţă a intimatului în neîndeplinirea obligaţiilor, reaua credinţa nefiind dovedită în cauză, întrucât persoana supravegheată s-a prezentat la sediul serviciului de probaţiune, s-a prezentat şi în vederea efectuării muncii neremunerate în folosul comunităţii, a şi executat parţial obligaţia, prestând un număr de 32 de zile de muncă, rezultând că se află plecat la muncă în Germania.

Se arată că soluţia instanţei de fond este nefondată, dovezile privind reaua credinţă a intimatului fiind copleşitoare şi evidente.

Astfel, rezultă în mod neîndoielnic faptul că persoana supravegheată A.Cs. nu a respectat obligaţia de a se prezenta la convocările la serviciul de probaţiune, a ignorat cu intenţie chemările consilierului în vederea efectuării supravegherii, acţionând cu o vădită rea-credinţă, a fost atenţionat prin două avertismente din 17.12.2019 şi 06.07.2020 fără rezultat.

În mod evident persoana supravegheată nu s-a prezentat la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Covasna la datele fixate de acesta, nu a anunţat în prealabil schimbarea locuinţei nu a indicat locuinţa din Germania şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile sau locul de muncă deţinut, astfel că obligaţiile stabilite nu au fost respectate o lungă perioadă de timp, ce a impus tocmai sesizarea judecătorului specializat, atitudine ce duce în derizoriu dispoziţiile instanţei şi lipseşte de conţinut măsurile de supraveghere impuse.

Acesta nici nu s-a prezentat la termenele de judecată din 15.08.2020, 01.09.2020, 03.11.2020, 26.01.2021, 23.02.2021, 23.03.2021, 20.04.2021 şi 18.05.2021, date la care în ţară nu era instituită starea de urgenţă, atitudine ce reflectă o ignorare totală a situaţiei în care se află, cu o asumare implicită a consecinţelor neprezentării în faţa organelor judiciare.

Se arată că singurul termen la care s-a prezentat din cele 9 termene acordate, şi acesta în urma executării mandatului de aducere, a fost în data de  08.12.2020 când intimatul a solicitat un termen pentru efectuarea muncii, fără a-şi îndeplini însă obligaţia integral. Ulterior intimatul nu s-a mai prezentat nici la serviciul de probaţiune, nici în instanţă, astfel că aprecierile instanţei de fond în sensul lipsei relei-credinţe sunt criticabile.

Intimatul nu a făcut nici dovada că s-a aflat într-o imposibilitate obiectivă de a-şi îndeplini aceste obligaţii integral şi nici măcar nu s-a mai prezentat la chemările repetate ale instanţei. Sarcina probei incumbă persoanei supravegheate care trebuie să facă dovada că nu a avut nicio posibilitate sa-şi îndeplinească obligaţiile.

În ceea ce priveşte îndeplinirea parţială a obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii se arată că aceasta echivalează cu o neîndeplinire. De asemenea, aspectele reţinute de instanţă cu privire la efectele pandemiei, ar fi trebuit să-1 şi împiedice pe intimat să plece din ţară, nu numai sa revină, iar aspectele referitoare la starea de sănătate sunt nerelevante, fiind neprobate, reprezentând simple supoziţii.

Pe lângă clemenţa, instanţei care a amânat aplicarea pedepsei, intimatul a mai beneficiat şi de înţelegerea şi bună-voinţa consilierului de probaţiune, fiind prelungit termenul de îndeplinire a obligaţiei de a presta muncă neremunerată până la data de 26.01.2021. Astfel,  intimatul a avut la dispoziţie un an şi jumătate pentru a îşi îndeplini obligaţia stabilită în sarcina sa de către instanţa şi să execute cele 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, însă, în tot acest timp, a efectuat doar 32 zile de munca neremunerată, şi acestea după sesizarea instanţei de către Serviciul de Probaţiune.

Cu privire la prezentarea în vederea supravegherii rezultă, fără echivoc că acesta s-a sustras de la supraveghere, nu s-a cunoscut şi nu se cunoaşte unde se află pentru lungi perioade de timp, iar afirmaţiile că s-ar afla în Germania la muncă, reţinute de instanţă, nu au fost dovedite, obligaţia legală a intimatului de a indica exact adresa unde se află la schimbarea locuinţei nefiind respectată.

Se arată că, în fond, amânarea executării pedepsei reprezintă un beneficiu acordat persoanei supravegheate, iar pentru a se bucura până la capăt de acest beneficiu, trebuia să facă eforturi extreme de serioase, or din moment ce inculpatul nu a făcut dovada că a suferit de vreo afecţiune care să-l fi făcut inapt/incapabil de munci, nu a efectuat decât 32 de zile de muncă în folosul comunităţii, se poate trage concluzia existenţei relei credinţe a inculpatului, fiind necesar a se observa şi vârsta acestuia - 32 de ani, fără afecţiuni medicale dovedite, sarcina probei şi in acest caz revenind intimatului.

Pe de altă parte, trebuie avute în vedere condiţiile şi scopul supravegherii, prin raportare la art. 83 alin. 1 lit. d Cod penal ceea ce este important şi decisiv în decizia de a dispune amânarea executării pedepsei sub supraveghere fiind necesitatea supravegherii, a observării conduitei condamnatului şi a consilierii lui. Or, în acest caz, supravegherea conduitei condamnatului A.Cs. nu s-a putut realiza din moment ce el nu a fost găsit de consilierul de probaţiune şi de instanţă pentru o perioadă de aproape 2 ani. Avea posibilitatea să solicite Serviciului de Probaţiune schimbarea/adaptarea programului de supraveghere, însă condamnatul a ales să ignore pur şi simplu obligaţiile stabilite, în pofida informării asupra consecinţelor acestei opţiuni.

Prin urmare, se arată că timp de doi ani inculpatul a dat dovada de o atitudine dispreţuitoare, or o astfel de atitudine/conduită nu poate rămâne fără urmări, în caz contrar se transmite un mesaj de încurajare pentru alţi condamnaţi aflaţi în situaţii asemănătoare şi ar fi lipsită de eficienţă instituţia revocării amânării executării pedepsei.

Or, tocmai o astfel de conduită impune revocarea amânării aplicării pedepsei, având în vedete că nu se poate obiectiv urmări comportamentul persoanei supravegheate, măsurile de supraveghere nu îşi pot atinge scopul pentru cate au fost dispuse, fiind cu intenţie nesocotite obligaţiile impuse de instanţă.

Intimatul nu a mai putut fi localizat de către prima instanţă, din datele avute rezultând că acesta a plecat în Germania, fără să îşi lase datele de contact, continuând să ignore avertismentele primite şi să sfideze, prin atitudinea sa, organele judiciare.

În consecinţă, apreciind că intimatul a fost atenţionat în repetate rânduri cu privire la consecinţele nerespectării obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii şi că, deşi i-a fost comunicat în timp util, nu a respectat calendarul întâlnirilor cu consilierul de probaţiune, prezentându-se la sediul serviciului de probaţiune după bunul sau plac, în cauză este dovedită reaua-credinţă a intimatului A.Cs. în neîndeplinirea obligaţiilor şi măsurilor de supraveghere impuse prin sentinţa penală nr. 1S/19.02.2019 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

În drept, se invocă disp. Art. 425/1 Cod procedură penală.

În vederea soluţionării contestaţiei au fost depuse la dosar relaţii de la Serviciul de Probaţiune Covasna – filele 49 şi 78 , adresa din data de 17.08.2021 emisă de Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar (fila 50), adeverinţa de venit pe anul 2021 (fila 53), relaţii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Covasna (fila 55), adresa emisă la data de 1 septembrie 2021 de Biroul Naţional Interpol (fila 57), sentinţa penală nr. 107/25.04.2021 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe (fila 77), adresa Ocolului Silvic Hatod S.R.L. din data de 22.09.2021 (fila 79).

III. Analizând contestația formulată în cauză, Tribunalul Covasna constată că aceasta este fondată, pentru următoarele considerente:

1.Astfel, se constată că prima instanţă a fost investită cu soluţionarea unei cereri având ca obiect revocarea amânării aplicării pedepsei motivată prin raportare la nerespectarea măsurilor de supraveghere şi neexecutarea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii (fila 4 dosar prima instanţă), fiind prin urmare incident art. 88 alin.1 Cod penal potrivit căruia „dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei” precum şi art. 582 alin.3 Cod procedură penală în conformitate cu care „dacă constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 88 (...)  din Codul penal, instanţa, anulând sau, după caz, revocând amânarea aplicării pedepsei, dispune condamnarea inculpatului şi executarea pedepsei stabilite prin hotărârea de amânare (...)”.

Prin raportare la aceste prevederi legale, tribunalul va reţine că premisa revocării amânării aplicării pedepsei vizează nerespectarea măsurilor de supraveghere sau nerespectarea obligaţiilor impuse, fiind totodată necesar să rezulte că neexecutarea se datorează relei credinţe, iar în cauză de faţă, contrar celor reţinute de prima instanţă, se constată că aceste condiţii sunt îndeplinite cu privire la intimatul A.Cs..

2.Astfel, se reţine că prin Sentinţa penală nr. 18/ 19.02.2019, a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 483/Ap/13.06.2019 a Curţii de Apel Braşov inculpatul A.Cs. a fost stabilită în sarcina inculpatului A.Cs. pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „tăiere, fără drept, de arbori din fondul forestier naţional” prevăzută de art. 107 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008, dispunându-se totodată amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, termen care s-a împlinit la data de 12 iunie 2021 şi pe a cărui durată s-au stabilit în sarcina sa, pe de o parte, măsurile de supraveghere prevăzute de art. 85 alin.1 Cod penal, iar pe de altă parte obligaţia de a presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe sau în cadrul Primăriei Comunei Arcuş.

a)În ceea ce priveşte măsurile de supraveghere, instanţa reţine că, în condiţiile în care hotărârea de stabilire a pedepsei şi de amânare a aplicării acesteia a rămas definitivă la data de 13 iunie 2019, în ziua următoare 14 iunie 2019 intimatul a fost luat în evidenţa Serviciului de probaţiune Covasna, dată la care acesta a fost prezent şi i-a fost adus la cunoştinţă calendarul întâlnirilor la care a avut obligaţia să se prezinte în anul 2019, respectiv 28 august 2019 (fila 53 verso), 15 octombrie 2019 şi 10 decembrie 2019 (fila 54 prima instanţă) – intimatul semnând sub aspectul luării la cunoştinţă a datelor de mai sus.

Se reţine că, în ceea ce priveşte întrevederea fixată pentru data de 28 august 2019, acesta s-a prezentat cu 2 zile înainte, respectiv la data de 26 august 2019 şi a înştiinţat consilierul de probaţiune cu privire la faptul că urmează să plece în Germania pentru a munci, lipsind din ţară în perioada 30 august – 15 octombrie 2019.

În ceea ce priveşte întrevederea fixată pentru data de 15 octombrie 2019, se reţine că intimatul nu a fost prezent, sub acest aspect putându-se prezuma că acesta nu a revenise în ţară, în contextul în care înştiinţase anterior cu privire la faptul că va lipsi până la data de 15 octombrie 2019.

În ceea ce priveşte întrevederea fixată pentru data de 10 decembrie 2019 se reţine, însă, de asemenea, că intimatul nu s-a prezentat la consilierul de probaţiune, neexistând nicio înştiinţare cu privire la motivul absenţei sale, astfel că la data de 17 decembrie 2019 acestuia i-a fost aplicat un prim avertisment scris cu privire la nerespectarea măsurii stabilită prin hotărârea judecătorească de a se prezenta la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta (fila 69 prima instanţă).

În ceea ce priveşte calendarul întâlnirilor pentru anul 2020, acestea au fost fixate de Serviciul de probaţiune Covasna la data de 15 ianuarie 2020  - conform convocării exprese menţionate în cadrul avertismentului scris ce a fost comunicat sub semnătură (fila 69) - şi respectiv la datele de 18 februarie 2020, 21 aprilie 2020, 16 iunie 2020, 18 august 2020, 20 octombrie 2020 şi 8 decembrie 2020 (fila 71 dosar prima instanţă), persoana supravegheată semnând cu privire la faptul că luat cunoştinţă de aceste date la care a avut obligaţia de a se prezenta.

În ceea ce priveşte întrevederea fixată pentru data de 15 ianuarie 2020, se reţine că persoana supravegheată nu s-a prezentat.

În ceea ce priveşte întrevederea fixată pentru data de 18 februarie 2020, se reţine că intimatul s-a prezentat la data de 5 februarie 2020, dată la care a anunţat că urmează să plece din nou în Germania, fiind de asemenea prezent la data de 17 februarie 2020 când a indicat faptul că va fi plecat în Germania în perioada 21 februarie – 21 aprilie 2020.

În ceea ce priveşte întrevederea fixată pentru data de 21 aprilie 2020, intimatul nu a fost prezent, sub acest aspect fiind putându-se prezuma că acesta nu a revenise în ţară, în contextul în care înştiinţase anterior cu privire la faptul că va lipsi până la data de 21 aprilie 2020.

Relativ la  întrevederea fixată pentru data de 16 iunie 2020 se reţine, însă, de asemenea, că intimatul nu s-a prezentat la consilierul de probaţiune, neexistând nicio înştiinţare cu privire la motivul absenţei sale, astfel că la data de 6 iulie 2020 acestuia i-a fost aplicat un al doilea avertisment scris cu privire la nerespectarea măsurii stabilită prin hotărârea judecătorească de a se prezenta la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta (fila 74 prima instanţă).

În contextul în care următoarea întrevedere era fixată pentru data de 18 august 2020 – (dată la care persoana supravegheată nu s-a prezentat, ca de altfel nici la cea din data de 20 octombrie 2020) şi dat fiind faptul că, astfel cum s-a reţinut, acesta nu a fost prezent la întrevederile fixate conform programărilor şi având în vedere, pe de o parte, că la data de 28 iulie 2020 intimatul nu a fost găsit la domiciliu, tatăl vitreg comunicând faptul că se află în continuare în Germania, fără a putea oferi date de contact, iar pe de altă parte având în vedere că numărul de telefon pe care l-a indicat ca număr de contact nu a putut fi apelat (fila 9 din dosarul primei instanţe), în mai multe rânduri fiind deja solicitat sprijinul organelor de poliţie în vederea identificării persoanei supravegheate, Serviciul de Probaţiune Covasna a sesizat la data de 4 august 2020 Judecătoria Sfântu Gheorghe cu privire la revocarea amânării pedepsei.

Tot cu privire la modul în care intimatul a înţeles că pună în aplicare măsurile de supraveghere stabilite prin hotărârea de amânare aplicării pedepsei, se reţine că pe parcursul derulării procesului în primă instanţă au fost acordate un număr de 9 termene de judecată, la datele de 15.08.2020, 01.09.2020, 03.11.2020, 26.01.2021, 23.02.2021, 23.03.2021, 20.04.2021 şi 18.05.2021 însă persoana supravegheată s-a prezentat pe parcursul a 9 luni la un singur termen de judecată, respectiv la data de 8 decembrie 2020, fără a mai fi prezent până în luna mai 2020 când dosarul a fost soluţionat în primă instanţă şi, de altfel, nefiind prezent la niciunul dintre cele 3 termene fixate de tribunal în cadrul contestaţiei, citat fiind cu mandat de aducere, toate acestea în condiţiile în care avea cunoştinţă că procedura judiciară în curs de derulare este susceptibilă a avea ca finalitate executarea efectivă a pedepsei cu închisoarea stabilită prin hotărârea de amânare.

În sensul celor de mai sus, se va reţine, de asemenea, că practic pe parcursul celui de al doilea an al termenului de supraveghere – adică în intervalul iulie 2020 – iulie 2021 – acesta a fost prezent doar la două întrevederi  fixate de Serviciul de Probaţiune, adică doar la cea din data de 8 decembrie 2020 (când s-a prezentat şi la şedinţa de judecată) precum şi la întrevederea din data de 1 februarie 2021 (fila 135 prima instanţă), iar ulterior acesta a plecat din ţară, după acest moment nemaiputând fi găsit şi lipsind la întrevederile fixate pentru data de  22 februarie 2021, 26 aprilie 2021 şi 11 iunie 2021 (filele 147, 148, 153).

b)În ceea ce priveşte obligaţia stabilită prin hotărârea de amânare a aplicării pedepsei de prestare a 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii se reţine că la data de 26 august 2019 Serviciul de Probaţiune Covasna a emis Decizia privind executarea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, stabilindu-se că aceasta va fi executată în perioada octombrie 2019 – aprilie 2020, putându-se observa că s-a luat în considerare faptul că intimatul anunţase faptul că până în octombrie 2019 va fi plecat din ţară, decizia fiind comunicată sub semnătură (fila 66 prima instanţă). Ulterior, pe parcursul procesului în primă instanţă, Serviciul de probaţiune a emis un Act Adiţional la Decizie prin care a prelungit perioada pentru prestarea muncii până în data de 26 ianuarie 2021 (fila 123).

Se reţine, totodată, că la data de 3 septembrie 2019 Direcţia Gospodărie Comunală a înştiinţat societatea .... S.A. cu privire la faptul că numitul A.Cs. urmează să presteze muncă în folosul comunităţii în cadrul domeniului de activitate al acestei societăţi (fila 101 prima instanţă).

Cu toate acestea, astfel cum rezultă din adresa .... S.A.  nr. 23001/02.12.2020  (fila 118 prima instanţă), A.Cs. a fost prezent sediul .... S.A. la data de 5 februarie 2020, când a ales domeniul de activitate în care să presteze munca, însă nu mai s-a prezentat niciodată la locul de efectuare a muncii neremunerate în folosul comunităţii anterior datei de 2 decembrie 2020.

În continuare, se reţine că doar după ce a fost sesizată instanţa de judecată, intimatul a prestat un număr de 32 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în perioada 6-19 ianuarie 2021, astfel cum rezultă din  adresa .... nr. 1951/25.01.2021 (fila 126 dosar prima instanţă), aceasta în condiţiile în care, procesul în faţa primei instanţe s-a derulat pe parcursul a 9 luni, iar la data de 12 iunie 2021 termenul de supraveghere s-a împlinit.

În sfârşit, se reţine că potrivit adeverinţei medicale nr. 4001/26.08.2019 intimatul A.Cs., în vârstă de 32 de ani, este clinic sănătos, nu se află în evidenţă cu boli cronice, neuropsihice şi infecto contagioase şi este apt pentru prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii (fila 65 prima instanţă).

3.Raportat la cele de mai sus, se constată, pe de o parte, că persoana supravegheată  nu  a respectat măsura fixată în sarcina sa prin hotărârea de amânare a aplicării pedepsei conform art. 85 alin.1 litera a Cod penal de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune Covasna la datele fixate de acesta, fiindu-i aplicată de două ori sancţiunea avertismentului scris.

Se constată, pe de altă parte,  că în condiţiile în care prin hotărârea judecătorească a fost stabilit un număr de 60 de zile de muncă în sarcina sa, intimatul nu a respectat nici această obligaţie de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii prevăzută de 85 alin.2 litera b Cod penal, prestând aproximativ jumătate din numărul de zile fixat, deşi procesul în faţa primei instanţe s-a derulat până în apropierea momentului la care termenul de supraveghere a expirat, fiind acordate suficiente termene de judecată pentru ca acesta să poată îndeplini obligaţia stabilită în sarcina sa şi să aibă posibilitatea de a dovedi bună credinţă în ceea ce priveşte punerea în executare a sentinţei, deşi avea cunoştinţă de consecinţele nerespectării acestei obligaţii şi, astfel cum s-a reţinut, este apt de muncă, fiind de observat că deplasările sale în Germania au fost efectuate chiar în scopul de a munci, fără a acorda însă importanţă şi întâietate obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii stabilită prin hotărârea judecătorească.

Ca atare, deşi avea cunoştinţă de conţinutul sentinţei penale pronunţate împotriva sa şi cunoştea consecinţele legale ale încălcării obligaţiilor şi măsurilor de supraveghere ce i-au fost impuse în mod definitiv prin hotărârea judecătorească, persoana supravegheată A.Cs.  a încălcat atât obligaţia prevăzută de 85 alin.2 litera b Cod penal de a presta, pe parcursul termenului de supraveghere, 60 de zile de muncă în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, cât şi măsura de supraveghere de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune Covasna prevăzută de art. 85 alin.1 litera a Cod penal, la datele fixate de acesta.

De asemenea, în mod esenţial, se constată că ansamblul probatoriului administrat reflectă rea credinţă, în condiţiile în care acesta a ignorat faptul că în cadrul procesului penal de fond a beneficiat deja de clemenţa instanţei, tribunalul urmând a reţine că  modul în care intimatul a înţeles să trateze dispoziţia din hotărârea judecătorească dovedeşte indiferenţă şi nepăsare faţă de obligaţiile impuse în sarcina sa, alegând să adopte o conduită contrară legii, ceea ce conduce la concluzia că se impune aplicarea unei pedepse pentru a se atinge scopul acesteia, scop ce nu poate fi adus la îndeplinire decât prin executarea efectivă.

Pentru aceste considerente, se constată că soluţia primei instanţe este netemeinică, astfel că tribunalul, în baza art. 4251 alin.7 punctul 2 litera a Cod procedură penală raportat la art. 597 alin.7 Cod procedură penală va admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe împotriva sentinţei penale nr. 112/27.05.2021 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe pe care o va desfiinţa în sensul că va admite sesizarea Serviciului de Probaţiune Covasna cu privire la persoana supravegheată A.Cs., CNP ...., iar în baza art. 582 Cod procedură penală raportat la art. 88 alin.1 Cod penal, se va dispune revocarea  amânării aplicării pedepsei de 6 luni închisoare dispusă prin Sentinţa penală nr. 18/ 19.02.2019, a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 483/Ap/13.06.2019 a Curţii de Apel Braşov, cu privire la inculpatul A.Cs., CNP .....

Subsecvent, în baza art. 582 alin.3 Cod procedură penală raportat la art. 88 alin.1 Cod penal citate anterior, care dispun în acest sens, se va dispune condamnarea inculpatului A.Cs. la pedeapsa de 6 luni închisoare stabilită prin Sentinţa penală nr. 18/ 19.02.2019, a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 483/Ap/13.06.2019 a Curţii de Apel Braşov pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere, fără drept, de arbori din fondul forestier naţional şi se va dispune executarea acestei pedepse.

Faţă de soluţia de admitere a contestaţiei formulate de Ministerul Public, în baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, care stipulează în acest sens, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia, urmând ca onorariul avocatului din oficiu avocat Sz. B. în cuantum de 313 lei să rămână, de asemenea,  în sarcina statului în temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În baza art. 4251 alin.7 punctul 2 litera a Cod procedură penală raportat la art. 597 alin.7 Cod procedură penală admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe împotriva sentinţei penale nr. 112/27.05.2021 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe pe care o desfiinţează în sensul că:

Admite sesizarea Serviciului de Probaţiune Covasna cu privire la persoana supravegheată A.Cs., CNP .....

În baza art. 582 Cod procedură penală raportat la art. 88 alin.1 Cod penal, revocă  amânarea aplicării pedepsei de 6 luni închisoare dispusă prin Sentinţa penală nr. 18/ 19.02.2019, a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 483/Ap/13.06.2019 a Curţii de Apel Braşov, cu privire la inculpatul A.Cs., CNP .....

În baza art. 582 alin.3 Cod procedură penală raportat la art. 88 alin.1 Cod penal condamnă inculpatul A.CS., fiul lui V. si M., născut în data de ............. în mun. ........, jud. .........., domiciliat  în ...................., CNP ...., cetăţean român, căsătorit, studii – ... clase, fără ocupaţie, fără antecedente penale la pedeapsa de 6 luni închisoare stabilită prin Sentinţa penală nr. 18/ 19.02.2019, a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 483/Ap/13.06.2019 a Curţii de Apel Braşov pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere, fără drept, de arbori din fondul forestier naţional şi dispune executarea acestei pedepse.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În baza art. 272 Cod procedură penală raportat la art. 275 alin. 6 Cod procedură penală suma de 313 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, pentru inculpatul A.Cs. - avocat S. B., rămâne în sarcina statului şi se suportă din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 27 octombrie 2021.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR

 GREFIER