Revocare suspendare executare pedeapsă, art.96 alin.2 Cp raportat la art.67 alin.2 din Legea nr.252/2013

Sentinţă penală 247 din 23.03.2017


Cuprins pe materii: Cod procedură penală. Revocare suspendare executare pedeapsă, art.96 alin.2 Cp raportat la art.67 alin.2  din Legea nr.252/2013

Prin sentinţa  penală  nr.110/2015 a Judecătoriei Tecuci ,definitivă prin neapelare la data de 28.04.2015 numitului V VA i s-a aplicat pedeapsa de 1 an si 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Galaţi pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani,pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prev de art 194 alin 1 lit b CP . Totodată a  fost obligat  inculpatul să plătească părţii civile suma de 10.000 lei cu titlul de daune materiale şi daune morale ,precum şi către Spital, suma de 4529,45 lei cheltuieli de spitalizare  .

Pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul  a plătit o parte din despăgubirile la care a fost obligat şi anume a achitat suma de 1350  lei din totalul de 10.000 lei ,iar pe parcursul prezentului proces a făcut dovada că a achitat către partea civilă FNM suma de 100 lei şi către Spital suma de 50 lei, conform  înscrisurilor de la filele 48,49 ,54 dosar .

Instanţa urmează ,faţă de probele administrate ,a-şi însuşi concluziile referatului de evaluare întocmit de către Serviciul de Probaţiune Galaţi , în sensul că nu se impune revocarea suspendării sub supraveghere a pedepsei ,deoarece în cazul său nu se poate reţine reaua –credinţă, faţă de faptul că deşi veniturile  de care dispune sunt modice acoperind doar nevoile de bază ale familiei ,a făcut eforturi şi a achitat părţii civile o parte din despăgubiri ,de asemenea este motivat şi pe viitor să facă un efort pentru a-şi achita obligaţiile civile ce-i revin .

De asemenea, instanţa mai reţine din cuprinsul raportului de evaluare că pe durata termenului de supraveghere numitul … a respectat măsurile de supraveghere a cooperat cu Serviciul de Probaţiune pe perioada supravegherii .

Ca atare, instanţa, conform  art 96 alin 2 CP rap la art 67 alin 2 din Legea 252/2013 , va respinge sesizarea formulată de Serviciul de Probaţiune Galaţi privind pe condamnatul  VVA (CNP-1 , fiul lui V şi G , născut la data de …. în comuna … ,jud G, domiciliat în comuna .., jud G), ca  neîntemeiată .