Trafic de droguri de mare risc

Sentinţă penală 11 din 24.02.2021


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBCVN:2021:…………..

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA DOSAR NR. …………… 

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR.11

Şedinţa publică din data de 24 februarie 2021

Instanţa constituită din:

Completul de judecată C9 - cameră preliminară şi fond

PREŞEDINTE : …………

GREFIER: …………… 

Cu participarea reprezentantului  Ministerului Public, procuror …………….. din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Covasna

Pe rol fiind soluţionarea cauzei privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de 04 februarie 2021 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Covasna cu inculpaţii G.B. şi V.R., cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, obiect al dosarului de urmărire penală nr. 74/D/P/2020.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a efectuat în conformitate cu prevederile art. 369 din noul Cod procedură penală, în sensul că dezbaterile au fost înregistrate pe suport audio-video computerizat.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se prezintă inculpatul G.B., asistat de apărătorul ales av. V. V. şi inculpatul V.R. asistat de apărătorul ales av. A. G. M.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care:

În baza art. 372 alin. 1 Cod de procedură penală, preşedintele completului de judecată procedează la verificarea identităţii inculpatului G.B. prezent în instanţă, sens în care constată că datele coincid cu cele consemnate în acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

Ulterior, preşedintele completului de judecată aduce la cunoştinţa inculpatului motivul citării sale în instanţă, respectiv soluţionarea cauzei privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de 04 februarie 2021 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Covasna cu inculpatul,  sub aspectul comiterii infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, obiect al dosarului de urmărire penală nr. 74/D/P/2020.

Fiind întrebat, inculpatul G.B. arată că doreşte în continuare să încheie acest acord de recunoaştere a vinovăţiei.

Întrebaţi fiind, reprezentanta Ministerului Public şi apărătorii aleşi ai inculpaţilor, arată că nu sunt chestiuni prealabile şi nici cereri de formulat.

Nemaifiind chestiuni prealabile şi alte cereri de formulat, preşedintele completului de judecată constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

Reprezentanta Ministerului Public, arată că procurorul DIICOT – Biroul Teritorial Covasna şi inculpaţii G.B. şi V.R. au încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, referitor la acuzaţia ce li se aduce acestora, care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea 143/2000, cu aplicarea pentru fiecare dintre inculpaţi a dispoziţiilor art. 15 din Legea 143/2000.

În continuare, arată că, în fapt, această acuzaţie constă în aceea că în seara zilei de 2 octombrie 2020, la orele 21.40 la Benzinăria Petrom din localitatea …., judeţul Covasna, cei doi inculpaţi, împreună, i-au oferit spre vânzare investigatorului sub acoperire introdus în cauză prin ordonanţa procurorului, cantitatea totală de apr. 155 gr. amfetamină, masă brută, substanţă umedă, respectiv 120,12 gr. masă netă, şi 91,42 grame după uscare, deci cantitatea brută este de 120,12 gr. masă netă, după uscare 91 gr., drog de mare risc, inclus în tabelul anexă II la Legea 143/2000, cu preţul de 50 lei pe gram, în total 7.500 lei, în care a fost inclusă şi o mostră, în prealabil, pentru testare, oferită investigatorului sub acoperire.

De asemenea se reţine că, în aceleaşi împrejurări, fiecare dintre cei doi inculpaţi, au deţinut în vederea comercializării şi cantitatea de 4,15 gr. amfetamină, masă brută substanţă umedă, respectiv 1,95 gr. masă netă, anume 1,71 grame după uscare din aceasta, fapte care, identice pentru fiecare inculpat, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de droguri de mare risc.

Totodată, arată că, pe lângă recunoaşterea de către fiecare inculpat a faptelor astfel cum  le-au fost reţinute în sarcină, pe lângă acordul manifestat cu privire la încadrarea juridică a infracţiunilor ce le-au fost reţinute în sarcină, consideră că acuzaţiile aduse fiecăruia dintre inculpaţi sunt susţinute de materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi care în esenţă, constă în rezultatul punerii în executare de către organul de poliţie judiciară a unor metode de supraveghere tehnică autorizate de instanţa de judecată, fiind vorba despre activităţile de supraveghere video, audio şi prin fotografiere, privind activitatea desfăşurată de inculpatul G.B.. De asemenea, vorbeşte despre rezultatul punerii în executare a metodelor speciale de cercetare folosite de procuror în această cauză, mai ales procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire introdus în cauză prin ordonanţa procurorului, de asemenea procesul verbal de prindere în flagrant a inculpaţilor, imediat după ce au înmânat drogurile investigatorului sub acoperire şi respectiv raportul de constatare tehnico-ştiinţifică de natura fizico-chimică, la care a făcut referire şi mai înainte, ce stabileşte practic, faptul că substanţele vândute de investigatorul sub acoperire, constituie drog de mare risc.

Având în vedere şi poziţia exprimată de inculpat, astăzi în faţa instanţei de judecată, şi anume, de menţinere a consimţământului, a acordului dat procurorului în ceea ce priveşte acordul de recunoaştere a vinovăţiei, solicită admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei astfel cum a fost întocmit de către procuror, prin acest acord inculpatul G.B. a consimţit la aplicarea unei pedepse principale de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin.1 şi 2 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 15 din Legea 143/2000, inculpaţii au formulat în cursul urmăririi penale denunţuri care au contribuit la identificarea şi constatarea săvârşirii de alte infracţiuni în legătură cu dispoziţiile Legii 143/2000, ambilor aplicându-li-se dispoziţiile art. 15 din Legea 143/2000.

De asemenea, pe lângă condiţia de condamnare la pedeapsa de  2 ani închisoare, pe care solicită ca instanţa să o aplice fiecăruia dintre cei doi inculpaţi, având în vedere că legea prevede pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, aplicarea pedepselor complementare, solicită aplicarea celei prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe durata de un an de zile.

De asemenea, solicită aplicarea pedepselor accesorii a interzicerii aceloraşi drepturi, iar ca modalitate de individualizare a executării pedepsei, solicită suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare şi a pedepselor accesorii, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

În baza art. 93 alin. 1 lit. a-e din Codul penal, urmează să se dispună pentru ambii inculpaţi ca aceştia să respecte măsurile de supraveghere menţionate de acest text, şi, de asemenea să respecte ca şi obligaţii, frecventarea unuia sau mai multor programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune, sau organizate în colaborare cu alte instituţii din comunitate.

Având în vedere că inculpaţii şi-au exprimat acordul cu privire la prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii, ca măsură, ca obligaţie, pe durata termenului de supraveghere, solicită ca inculpaţii să fie obligaţi la prestarea unei munci în folosul comunităţii pentru o durată de 90 de zile, în cadrul instituţiilor menţionate în acord, având în vedere modalitatea de executare a pedepsei şi anume suspendarea sub supraveghere, se impune să le fie atrasă atenţia asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal cu privire la situaţiile ce pot determina revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Precizează, că inculpaţii au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv, inclusiv la domiciliu în perioada 3.10.2020- 11.12.2020, de asemenea având în vedere substanţele calificate prin raportul de analiză psihico-chimică ca fiind droguri, se impune ca acestea să fie confiscate, cantităţile fiind expres menţionate în acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi nu revine asupra lor, cu obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, iar în baza dispoziţiilor art. 7 alin.1 raportat la art. 4 al.1 lit. b din Legea 76/2008 se impune prelevarea de probe biologice de la aceştia, pentru a fi introduse în sistemul naţional de date genetice. Totodată, arată că menţiunile pe care le-a făcut  în ceea ce priveşte conţinutul acordului cu inculpatul G.B., sunt valabile şi pentru inculpatul V.R..

Apărătorul ales al inculpatului G.B., av. V. V., având cuvântul, în baza prev. art. 485 al.1 lit. a din Codul de procedură penală, solicită admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, arătând că doamna procuror a enunţat toate chestiunile cu care inculpatul a fost de acord şi fără a mai prelungi pledoaria, solicită admiterea acordului astfel cum a fost încheiat.

Apărătorul ales al inculpatului V.R., av. A. G. M., având cuvântul, arată că întrucât inculpatul a recunoscut toate faptele aşa cum au fost descrise şi a colaborat cu toate organele de cercetare penală şi este de acord cu efectuarea muncii în folosul comunităţii, solicită admiterea acordului de recunoaştere astfel cum a fost încheiat.

Inculpatul G.B., având ultimul cuvânt, arată că regretă fapta şi îi este dor de familia sa, recunoaşte că a făcut o prostie şi arată că nu se va mai întâmpla acest lucru pe viitor.

Inculpatul V.R., având ultimul cuvânt, regretă fapta săvârşită şi arată că niciodată nu va mai săvârşi astfel de fapte.

Față de cele arătate şi susţinute de către părţi, raportat la actele şi lucrările dosarului, preşedintele completului de judecată reţine cauza în vederea pronunţării.

T R I B U N A L U L

Deliberând, constată următoarele:

La data de  09.02.2021 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Covasna sub nr. 104/119/2021, acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DIICOT Biroul Teritorial Covasna cu inculpaţii G.B. şi V.R., cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a arătat că la 2 octombrie 2020, lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna au fost sesizați de o persoană care nu a dorit să își decline identitatea cu privire la faptul că G.B. din comuna Cernat, nr. 394, județul Covasna, deține o cantitate mare de amfetamină, pe care intenționează să o comercializeze.

În cauză  s-a autorizat folosirea în cauză a unui investigator sub acoperire, cu numele de cod …….. şi a unui colaborator cu numele de cod ……….., care a făcut cunoscut în anturajul său numărul de telefon al investigatorului sub acoperire și faptul că acesta este interesat să cumpere drogurile oferite spre vânzare de G.B..

La 2 octombrie 2020, ora 19:38, investigatorul sub acoperire a fost contactat telefonic de către V.R., de la postul telefonic mobil aparținând lui G.B. și chemat de aceștia să se prezinte în vederea efectuării tranzacției cu droguri, la ora 21:30, la benzinăria Petrom din localitatea ……., județul Covasna.

Inculpații G.B. și V.R. s-au deplasat în locul menționat și s-au întâlnit la ora 21:30, cu investigatorul sub acoperire, căruia inculpatul G.B. i-a oferit, ca mostră, un pliculeț din plastic transparent sertizat conținând o  cantitate mică de substanță albă pulverulentă, cu aspect de amfetamină, pentru a se convinge de calitatea drogurilor.

În jurul orei 21:40, lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna i-au prins în flagrant pe G.B. și V.R., imediat după ce i-au oferit spre vânzare investigatorului sub acoperire, cantitatea totală de aproximativ 155 grame substanță pulverulentă umedă, (masa brută) cu aspect de amfetamină, la prețul de 50 de lei gramul și acesta a cântărit marfa și le-a numărat suma de 7500 lei, reprezentând prețul drogurilor.

Cutia de carton în care au fost introduse drogurile a fost adusă la fața locului și predată lui G.B. și V.R., la solicitarea telefonică a celui din urmă, de către două persoane de sex feminin, aflate într-un autoturism Opel Insignia, cu numărul de înmatriculare ….., respectiv G. R. (sora lui G.B. și concubina lui V.R.) și B. L., care nu au cunoscut conținutul cutiei.

În urma verificării autoturismului ………….. folosit de G.B. și V.R., sub bancheta dreapta față, au fost găsite o tăviță metalică, un tubuleț metalic de mici dimensiuni, un card inscripționat ………………, aparținând lui G.B., precum și un card bancar expirat, emis de Banca Transilvania, pe numele lui V.R., toate prezentând urme de substanță albă pulverulentă, cu aspect de amfetamină.

De asemenea, asupra lui V.R. a fost găsit un portvizit de culoare neagră din care au fost ridicate 3 trei pungulițe din plastic transparente, un pliculeț din plastic transparent, un card de sănatate, emis de autoritățile germane și un card – permis de ședere, emis de autoritățile maghiare, ambele pe numele său, toate conținând sau prezentând urme de substanță albă pulverulentă. Despre acestea V.R. a relatat verbal, la fața locului, că pliculețele erau pregătite pentru clienți, în cazul în care doresc să încerce marfa.

Inculpații G.B. și V.R. au recunoscut comiterea faptei reținute în sarcina lor, precizând că au dorit să vândă cantitatea de amfetamină ce face obiectul cauzei pentru a obține un câștig, fără a face iniţial declarații cu privire la proveniența acesteia și modul în care au intrat în posesia ei.

La 13 octombrie 2020, cei doi inculpați au declarat că au primit drogurile de la J. L., cetăţean german, domiciliat în localitatea ………., str. …, nr… sau …., Germania, aflat ocazional în țară, la 29 septembrie 2020, în parcarea magazinului Kaufland, de la ieşirea din Târgu Secuiesc spre Sfântu Gheorghe, în contul unei datorii pe care acesta o avea la ei pentru repararea anterior a două autoturisme.

În cursul anchetei, inculpații au colaborat cu organele judiciare, formulând denunțuri separate cu privire la alte persoane care au săvârșit infracțiuni în legătură cu droguri și facilitând identificarea și tragerea la răspundere penală a acestora, în dosarul penal 83D/P/2020 fiind luată măsura arestării preventive și măsura preventivă a controlului judiciar față de persoanele denunțate, așa încât sunt îndreptățiți să beneficieze de prevederile art. 15 din Legea 143/2000.

Faţă de cele arătate, parchetul a apreciat că faptele reținute în sarcina inculpatului G.B., constând în aceea că în seara zilei de 2 octombrie 2020, la ora 21:40, la benzinăria Petrom din localitatea ……, județul Covasna, împreună cu V.R., i-a oferit spre vânzare investigatorului sub acoperire introdus în cauză, cantitatea totală de aproximativ 155 de grame amfetamină (masă brută substanță umedă, respectiv 120, 12 grame masă netă și 91, 42 grame după uscare),  drog de mare risc inclus în tabelul anexă II la Legea 143/2000, la prețul de 50 lei gramul, (7500 lei), în care a fost inclusă și o mostră, oferită în prealabil și a deținut în vederea comercializării, în aceeași împrejurare, și cantitatea de  4, 15 grame amfetamină (masa brută substanță umedă, respectiv 1, 95 grame masa netă și  1, 71 grame după uscare), întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de mare risc,  prevăzută de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 15 din Legea 143/2000.

Totodată, s-a apreciat că faptele reținute în sarcina inculpatului V.R., constând în aceea că, în seara zilei de 2 octombrie 2020, la ora 21:40, la benzinăria Petrom din localitatea ….., județul Covasna, împreună cu G.B., i-a oferit spre vânzare investigatorului sub acoperire introdus în cauză, cantitatea totală de aproximativ 155 de grame amfetamină, (masă brută substanță umedă, respectiv 120, 12 grame masă netă și 91, 42 grame după uscare) drog de mare risc inclus în tabelul anexă II la Legea 143/2000, la prețul de 50 lei gramul, (7500 lei), în care a fost inclusă și o mostră, oferită în prealabil, și a deținut în vederea comercializării, în aceeași împrejurare, și cantitatea de  4, 15 grame amfetamină (masa brută substanță umedă, respectiv 1, 95 grame masa netă și  1, 71 grame după uscare), întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de mare risc,  prevăzută de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 15 din Legea 143/2000.

În ceea ce privește probele din care rezultă săvârșirea faptei de către inculpat, în actul de sesizare a instanței se menționează că inculpaţii au recunoscut săvârșirea faptelor reținute în sarcina lor, în declarațiile date în cursul urmării penale (filele 74, 80, 81, 91, 102) și care se coroborează cu celelalte mijloace de probă din dosar, respectiv procesele verbale de consemnare a activităţilor de supraveghere video, audio şi fotografiere din 02.10.2020, procesul verbal de consemnare a apelului telefonic recepționat de investigatorul sub acoperire, în data de 2 octombrie 2020, ora 19:38, de la postul telefonic …….., aparținând lui G.B., din care rezultă că a fost chemat conspirat în vederea realizării tranzacției cu droguri la ora 21:30, la benzinăria Petrom, după localitatea Moacșa, proces verbal întocmit de investigatorul sub acoperire cu privire la activitățile desfășurate în data de 2 octombrie 2020, între orele 21:15 – 21:40, din care rezultă împrejurările în care s-a întâlnit cu cei doi inculpați în benzinăria Petrom din localitatea Reci, cum a primit o mostră de amfetamină de la inculpatul G.B. și cum au fost aduse și predate drogurile, după ce s-au înțeles asupra cantității (150 de grame) și prețului (7500 lei), de către două tinere aflate în autoturismul Opel Insignia cu numărul ……….., chemate telefonic la fața locului de către V.R., procesul verbal de prindere în flagrant al inculpaților imediat după ce au înmânat drogurile investigatorului sub acoperire, raportul de constatare tehnico științifică de natură fizico–chimică întocmit în cauză de Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor, Precursori din cadrul IGPR, nr 1019521, din 6 noiembrie 2020, procesele verbale de percheziție informatică efectuată asupra unui telefon mobil HUAWEI model P30 Lite, cu seriile IMEI ……….. și ……….., conținând o cartelă SIM …….. cu numărul …………., aparținând inculpatului G.B. și a unui telefon mobil HUAWEI model P30 Lite, cu seriile IMEI ……… și …………., conținând o cartelă SIM Orange cu numărul ……….., aparținând inculpatului V.R., ridicate de la aceștia, efectuate în baza încheierii nr. 45/UP și a mandatelor de percheziţie nr. 79-80/UP/2020, din 28 octombrie 2020, emise de Tribunalul Covasna în dosarul nr. ……………….

În ceea ce privește modul de desfășurare a urmării penale, se arată că prin ordonanța din 2 octombrie 2020 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză in rem relativ la comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc prevăzută de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000,  constând în aceea că G.B., deține o cantitate mare de amfetamină, pe care intenționează să o comercializeze.

Prin ordonanța din 2 octombrie 2020, ora 22:40, s-a dispus extinderea urmăririi penale efectuate în cauză și față de alte persoane (V.R.) precum și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții G.B. și V.R. pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000, constând în aceea că, în seara zilei de 2 octombrie 2020, i-au oferit spre vânzare investigatorului sub acoperire introdus în cauză, cantitatea totală de aproximativ 155 de grame amfetamină, la prețul de 50 lei gramul iar prin ordonanțele din 3 octombrie 2020, ora 13:00 și ora 13:05 a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de aceștia pentru comiterea infracțiunii amintite.

Prin ordonanța din 25 ianuarie 2021 s-a dispus extinderea urmăririi penale și în mod corespunzător a acțiunii penale, puse în mișcare față de inculpații G.B. și V.R. și cu privire la acțiunile de predare, la 2 octombrie 2020, către investigatorul sub acoperire, a unei mostre, înainte de realizarea tranzacției cu droguri propriu zise (un pliculeț din plastic transparent sertizat conținând o cantitate foarte mică de amfetamină) și deținere, în vederea comercializării, în aceeași împrejurare, a trei pungulițe din plastic transparente, conținând cantitatea de  4, 15 grame amfetamină (masa brută substanță umedă, respectiv 1, 95 grame masa netă și 1, 71 grame după uscare), care au intrat, în mod natural, în conținutul constitutiv unic al infracțiunii simple de trafic de droguri de mare risc, prevăzute de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000, reținute în sarcina inculpaților.

În ceea ce privește măsurile preventive, se menționează că inculpaţii au fost reţinuți pentru 24 ore în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Covasna, inculpatul G.B. începând cu 3 octombrie 2020, ora 01:15, iar inculpatul V.R. începând cu 3 octombrie 2020, ora 02:24.

Prin încheierea nr.14/UP, din 3 octombrie 2020, pronunțată în dosarul penal …….., Tribunalul Covasna a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 3 octombrie 2020 și până la 1 noiembrie 2020 și a emis mandatele de arestare preventivă nr. 11-12/UP/2020. Contestațiile formulate de inculpați împotriva acestei încheieri au fost respinse de Curtea de Apel Brașov, prin încheierea nr. 92/CC/U, din 8 octombrie 2020, pronunțată în dosarul penal ……….. Ulterior prin încheierea nr. 15/UP din 23 octombrie 2020, pronunțată în dosarul penal ……….., Tribunalul Covasna a dispus prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestării preventive a inculpaților, până la 1 decembrie 2020. Contestațiile formulate de inculpați împotriva acestei încheieri au fost respinse de Curtea de Apel Brașov, prin încheierea nr.98/CC/U/ din 2 noiembrie 2020, pronunțată în dosarul penal …………..

Prin încheierile 17/UP și 18/UP, din 18 noiembrie 2020, Tribunalul Covasna a admis cererile formulate de inculpați și a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive a acestora cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu 20 noiembrie 2020.

Prin ordonanțele procurorului din 18 decembrie 2020, la expirarea măsurii arestului la domiciliu (19 decembrie 2020), s-a luat față de fiecare din cei doi inculpați măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu 19 decembrie 2020 până la 16 februarie 2021, care a fost prelungită prin ordonanțele din 26 ianuarie 2021, cu încă 60 de zile, până la 17 aprilie 2021, inclusiv.

În ceea ce privește persoana inculpaţilor, se arată că inculpatul G.B., în vârstă de 34 de ani, de profesie mecanic auto, este stabilit de 10 ani în Germania, unde locuiesc soția și fiul său minor, înțelege limba română dar nu o vorbește foarte bine, suferă de un defect de vedere la ochiul drept. Inculpatul G.B. a mai fost cercetat anterior pentru astfel de fapte în dosarul 41D/P/2012 al DIICOT, Biroul Teritorial Covasna (cauza a avut ca obiect o substanță psihoactivă care nu a căzut sub incidența Legii 143/2000 și a fost adoptată o soluție de netrimitere în judecată) și a fost condamnat de organele judiciare germane, în anul 2017, la amendă penală, pentru trafic ilicit cu stupefiante (hotărâre definitivă din 19 iulie 2017, a Tribunalului Trier, care nu a făcut obiectul recunoașterii potrivit legii române).

Inculpatul V.R., în vârstă de 27 ani, de profesie tâmplar, necăsătorit, fără copii, fără loc de muncă, înțelege și vorbește limba română, nu posedă antecedente penale.

Având în vedere cele prezentate mai sus, între procuror ……….., din cadrul Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Csație și Justiție – DIICOT – Biroul Teritorial Covasna, inculpaţi, asistaţi de avocaţi aleşi V. V. şi A. G. M., s-a ajuns la următorul acord cu privire la felul, cuantumul şi forma de executare a pedepsei:

În ce îl privește pe inculpatul G.B.:

1.Aplicarea pedepsei principale de 2 închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 15 din Legea 143/2000.

2.Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al 1 lit. a și b din Codul penal – respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an; în baza art. 68 alin. 1 lit. b din Codul penal, executarea pedepsei complementare începe de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

3.Aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a și b din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, în baza art. 65 din Codul penal, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată executată.

4.În baza art. 91 alin. 1 și art. 92 alin. 1 Cod penal, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

5.În baza art. 93 alin. 1 lit. a – e din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

să se prezinte la Serviciul de probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

să comunice schimbarea locului de muncă;

să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

6.În baza art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele obligații:

să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probațiune Covasna sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

7.În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei Comunei Cernat județul Covasna sau a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condițiile prevăzute de art. 57 din Legea 253/2013.

8.În baza art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală și a art. 91 alin. 4 Cod penal se va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, al neexecutării obligațiilor impuse sau al săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

9.În baza art. 404 alin. 4 lit. a din Codul de procedură penală, constatarea că inculpatul a fost reținut, arestat preventiv și arestat la domiciliu, în perioada 3 octombrie – 19 decembrie 2020.

10.În baza art. 404 alin. 4 lit. b din Codul de procedură penală cu aplicarea art. 241 alin. 1 lit. c, constatarea încetării de drept a măsurii preventive a controlului judiciar la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

11.În baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și 16 alin.1 rap. la art.17 alin.1 din Legea nr.143/2000, confiscarea specială de la inculpat și distrugerea cantităților de 57, 06 grame, 25, 58 grame, 1, 44 grame  amfetamină și cofeină, rămase în urma examenelor de laborator din cantitatea totală de droguri ridicată de la acesta, cu păstrarea cantităților de 4, 33 grame și respectiv 4, 20 grame amfetamină și cofeină contraprobă, predate la Camera de Corpuri delicte a IGPR, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada 523405, din 23 noiembrie 2020, f. 47-49.

12.În baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și art. 112 lit. b din Codul penal, confiscarea specială de la inculpat a unei tăvițe metalice, a unui tubuleț metalic și a unui card inscripționat ………… pe care s-au pus în evidență urme de amfetamină, ridicate de la acesta, folosite la pregătirea drogurilor spre vânzare, predate la Camera de Corpuri delicte a IGPR, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada 523405, din 23 noiembrie 2020, f. 47-49.

13.În baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și a art. 112 lit. b din Codul penal, confiscarea specială de la inculpat a unui telefon mobil marca HUAWEI model P30 Lite, cu seriile IMEI …….. și …….., conținând o cartelă SIM ………. cu numărul ………., de care s-a folosit la  perfectarea tranzacției cu droguri, ridicat de la acesta la  2 octombrie 2020, atașat la dosarul cauzei.

14.În baza art. 485 alin. 4, cu aplicarea art. 398 raportat la art. 274 alin.1 din Codul de procedură penală, obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat din faza urmăririi penale ( 2000 lei, în care intră și suma de 1440 lei reprezentând partea care îi incumbă din costul constatării tehnico științifice efectuate), cu excepția onorariului apărătorului desemnat din oficiu (1736 lei, f. 97) și al interpretului desemnat în cauză (88, 14 lei, f. 49), care rămân în sarcina statului, precum și a celor din faza judecății.

15.În baza art. 7 alin. 1 raportat la art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008, prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.

În ceea ce îl privește pe inculpatul V.R.:

1.Aplicarea pedepsei principale de 2 închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 15 din Legea 143/2000.

2.Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al 1 lit. a și b din Codul penal – respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an; în baza art. 68 alin. 1 lit. b din Codul penal, executarea pedepsei complementare începe de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

3.Aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a și b din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, în baza art. 65 din Codul penal, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată executată.

4.În baza art. 91 alin. 1 și art. 92 alin. 1 Cod penal, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

5.În baza art. 93 alin. 1 lit. a – e din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

să se prezinte la Serviciul de probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

să comunice schimbarea locului de muncă;

să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

6.În baza art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele obligații:

să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probațiune Covasna sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

7.În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna sau a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condițiile prevăzute de art. 57 din Legea 253/2013.

8.În baza art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală și a art. 91 alin. 4 Cod penal se va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, al neexecutării obligațiilor impuse sau al săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

9.În baza art. 404 alin. 4 lit. a din Codul de procedură penală, constatarea că inculpatul a fost reținut, arestat preventiv și arestat la domiciliu, în perioada 3 octombrie – 19 decembrie 2020.

10.În baza art. 404 alin. 4 lit. b din Codul de procedură penală cu aplicarea art. 241 alin. 1 lit. c, constatarea încetării de drept a măsurii preventive a controlului judiciar la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

11.În baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și 16 alin.1 rap. la art.17 alin.1 din Legea nr.143/2000, confiscarea specială de la inculpat și distrugerea cantităților de 57, 06 grame, 25, 58 grame, 1, 44 grame  amfetamină și cofeină, rămase în urma examenelor de laborator din cantitatea totală de droguri ridicată de la acesta, cu păstrarea cantităților de 4, 33 grame și respectiv 4, 20 grame amfetamină și cofeină contraprobă, predate la Camera de Corpuri delicte a IGPR, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada 523405, din 23 noiembrie 2020, f. 47-49

12.În baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și art. 112 lit. b din Codul penal, confiscarea specială de la inculpat a unui card bancar expirat, emis de Banca Transilvania, a unui card de sănatate emis de autoritățile germane și un card – permis de ședere, emis de autoritățile maghiare, toate pe numele său, pe care s-au pus în evidență urme de amfetamină, ridicate de la acesta, folosite la pregătirea drogurilor spre vânzare, predate la Camera de Corpuri delicte a IGPR, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada 523405, din 23 noiembrie 2020, f. 47-49.

13.În baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și a art. 112 lit. b din Codul penal, confiscarea specială de la inculpat a unui telefon mobil marca HUAWEI P30 Lite, cu seriile IMEI ……… și …….., conținând o cartelă SIM Orange cu numărul ……….., de care s-a folosit la perfectarea tranzacției cu droguri, ridicat de la acesta la 2 octombrie 2020, atașat la dosarul cauzei.

14.În baza art. 485 alin. 4, cu aplicarea art. 398 raportat la art. 274 alin.1 din Codul de procedură penală, obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat din faza urmăririi penale (2000 lei, în care intră și suma de 1440 lei reprezentând partea care îi incumbă din costul constatării tehnico științifice efectuate), cu excepția onorariului apărătorului desemnat din oficiu (1736 lei, f. 97) și al interpretului desemnat în cauză (88, 14 lei, f. 49), care rămân în sarcina statului, precum și a celor din faza judecății.

15.În baza art. 7 alin. 1 raportat la art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008, prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.

Analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei înaintat de către Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Csație și Justiție – DIICOT – Biroul Teritorial Covasna, instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480 - 482 C.proc.pen, pentru următoarele motive:

Din materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În urma unei sesizări anonime cu privire la faptul că G.B. din comuna …, nr. …., județul Covasna, deține o cantitate mare de amfetamină, pe care intenționează să o comercializeze s-a autorizat folosirea în cauză a unui investigator sub acoperire, cu numele de cod ……, precum şi a unui colaborator cu numele de cod ……….

La 2 octombrie 2020, ora 19:38, investigatorul sub acoperire a fost contactat telefonic de către V.R., de la postul telefonic mobil aparținând lui G.B. și chemat de aceștia să se prezinte în vederea efectuării tranzacției cu droguri, la ora 21:30, la benzinăria Petrom din localitatea Reci, județul Covasna. Inculpații G.B. și V.R. s-au deplasat în locul menționat cu autoturismul celui dintâi, marca Honda cu numărul de înmatriculare ………. și s-au întâlnit,  la ora 21:30, cu investigatorul sub acoperire, căruia inculpatul G.B. i-a oferit, ca mostră, un pliculeț din plastic transparent sertizat conținând o  cantitate mică de substanță albă pulverulentă, cu aspect de amfetamină, pentru a se convinge de calitatea drogurilor. Ulterior, în jurul orei 21:40, lucrătorii de poliție judiciară i-au prins în flagrant pe inculpaţi imediat după ce i-au oferit spre vânzare investigatorului sub acoperire, cantitatea totală de aproximativ 155 grame amfetamină, la prețul de 50 de lei gramul și acesta a cântărit marfa și le-a numărat suma de 7500 lei, reprezentând prețul drogurilor.

Instanţa constată că starea de fapt expusă mai sus rezultă din ansamblul probatoriu existent în cauză.

În acest sens instanţa are în vedere declaraţiile inculpaţilor prin care au recunoscut săvârşirea faptelor, procedând inclusiv la divulgarea numelor persoanelor de la care au achiziţionat drogurile şi ale persoanelor cărora au dorit să le revândă (G.B. - filele 75, 80, 81, V.R. – filele 95, 105, 106 dosar up), precum şi procesele verbale de consemnare a activităţilor de supraveghere video, audio şi fotografiere din 02.10.2020, procesul verbal de consemnare a apelului telefonic recepționat de investigatorul sub acoperire, în data de 2 octombrie 2020, ora 19:38, de la postul telefonic …….., aparținând lui G.B., din care rezultă că a fost chemat în vederea realizării tranzacției cu droguri la ora 21:30, la benzinăria Petrom, după localitatea Moacșa, procesul verbal întocmit de investigatorul sub acoperire cu privire la activitățile desfășurate în data de 2 octombrie 2020, între orele 21:15 – 21:40, din care rezultă împrejurările în care s-a întâlnit cu cei doi inculpați în benzinăria Petrom din localitatea Reci şi modul în care au fost aduse și predate drogurile, după ce s-au înțeles asupra cantității  și prețului,  procesul verbal de prindere în flagrant al inculpaților imediat după ce au înmânat drogurile investigatorului sub acoperire şi raportul de constatare tehnico științifică de natură fizico–chimică întocmit în cauză de Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor, Precursori din cadrul IGPR, nr 1019521, din 6 noiembrie 2020 din care rezultă că substanţele oferite spre vânzare de inculpaţi conţineau amfetamină.

În drept instanţa reţine următoarele:

Faptele reținute în sarcina inculpatului G.B., constând în aceea că în seara zilei de 2 octombrie 2020, la ora 21:40, la benzinăria Petrom din localitatea Reci, județul Covasna, împreună cu V.R., i-a oferit spre vânzare investigatorului sub acoperire introdus în cauză, cantitatea totală de aproximativ 155 de grame amfetamină (masă brută substanță umedă, respectiv 120, 12 grame masă netă și 91, 42 grame după uscare),  drog de mare risc inclus în tabelul anexă II la Legea 143/2000, la prețul de 50 lei gramul, (7500 lei), în care a fost inclusă și o mostră, oferită în prealabil și a deținut în vederea comercializării, în aceeași împrejurare, și cantitatea de  4, 15 grame amfetamină (masa brută substanță umedă, respectiv 1, 95 grame masa netă și  1, 71 grame după uscare), întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de mare risc,  prevăzută de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 15 din Legea 143/2000.

Faptele reținute în sarcina inculpatului V.R., constând în aceea că, în seara zilei de 2 octombrie 2020, la ora 21:40, la benzinăria Petrom din localitatea Reci, județul Covasna, împreună cu G.B., i-a oferit spre vânzare investigatorului sub acoperire introdus în cauză, cantitatea totală de aproximativ 155 de grame amfetamină, (masă brută substanță umedă, respectiv 120, 12 grame masă netă și 91, 42 grame după uscare) drog de mare risc inclus în tabelul anexă II la Legea 143/2000, la prețul de 50 lei gramul, (7500 lei), în care a fost inclusă și o mostră, oferită în prealabil, și a deținut în vederea comercializării, în aceeași împrejurare, și cantitatea de  4, 15 grame amfetamină (masa brută substanță umedă, respectiv 1, 95 grame masa netă și  1, 71 grame după uscare), întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de mare risc,  prevăzută de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 15 din Legea 143/2000.

Prin raportare la cele mai sus arătate, instanţa constată faptul că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptelor pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpaţilor, iar încadrarea juridică este corectă.

Totodată, instanţa constată că sunt întrunite şi celelalte condiţii prevăzute de dispoziţiile art. 480 – 482 C.proc.pen.

Astfel, maximul special al pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea reţinută în sarcina inculpaţilor este mai mic de 15 ani închisoare, în condiţiile în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea 143/2000  este închisoarea de la 5 la 12 ani, cu menţiunea că în cauză prin aplicarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 143/2000 şi a art. 480 al. 4 Cod de procedură penală limitele de pedeapsă sunt reduse între 1 an şi 8 luni închisoare și 4 ani închisoare.

De asemenea, acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost avizat în prealabil, în scris, sub aspectul limitelor de către procurorul ierarhic superior, conform art. 478 alin. 4 C.proc.pen.

Faţă de aceste considerente, şi apreciind cuantumul pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpaţi ca fiind suficient pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei, în baza art. 485 alin. 1 lit. a rap. la art. 396 alin. 2  C.proc.pen., instanţa va admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între parchet şi inculpați, pedepsele convenite de aceştia, respectiv 2 ani închisoare fiind justificate prin raportare la persoana inculpaţilor. Astfel, inculpatul V.R. nu are antecedente penale, iar în ceea ce îl priveşte pe inculpatul G. R., acesta a fost anterior condamnat doar la o amendă penală, în Germania, fără însă ca această hotărâre de condamnare să fi fost recunoscută în România până în prezent. Totodată, pedeapsa orientată spre minim se justifică în cazul ambilor inculpaţi şi prin raportare la atitudinea procesuală a acestora, respectiv faptul că au recunoscut fapta reţinută în sarcina lor, devoalând şi identitatea persoanei de la care au primit drogurile.

Astfel, instanţa va dispune cu privire la inculpatul G.B. următoarele:

- în baza art. 2 al. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 raportat la art. 15 din Legea 143/2000 şi la art. art. 480 al. 4 Cod de procedură penală condamnă inculpatul G.B. la o pedeapsă principală de 2 închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc,

- în baza art. 67 al. 1 Cod penal dispune aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al 1 lit. a și b din Codul penal – respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an; în baza art. 68 alin. 1 lit. b din Codul penal, executarea pedepsei complementare începe de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

- în baza art. 65 al. 1 şi 3 Cod penal dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a și b din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, în baza art. 65 din Codul penal, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată executată.

- în baza art. 91 alin. 1 și art. 92 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

- în baza art. 93 alin. 1 lit. a – e din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, se pune în vedere inculpatului să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

să se prezinte la Serviciul de probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

să comunice schimbarea locului de muncă;

să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

- în baza art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal se pune în vedere inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probațiune Covasna sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

- în baza art. 93 alin. 3 din Codul penal se pune în vedere inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei Comunei Cernat județul Covasna sau a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condițiile prevăzute de art. 57 din Legea 253/2013.

- în baza art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală și a art. 91 alin. 4 Cod penal se va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, al neexecutării obligațiilor impuse sau al săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

- în baza art. 404 alin. 4 lit. a din Codul de procedură penală, constată că inculpatul a fost reținut, arestat preventiv și arestat la domiciliu, în perioada 3 octombrie – 19 decembrie 2020.

- în baza art. 404 alin. 4 lit. b din Codul de procedură penală cu aplicarea art. 241 alin. 1 lit. c, constatată încetarea de drept a măsurii preventive a controlului judiciar la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

- în baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și a art. 16 alin.1 rap. la art.17 alin.1 din Legea nr.143/2000, dispune confiscarea specială de la inculpat a cantităților de 57, 06 grame, 25, 58 grame, 1, 44 grame  amfetamină și cofeină, rămase în urma examenelor de laborator din cantitatea totală de droguri ridicată de la acesta, predate la Camera de Corpuri delicte a IGPR, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada 523405, din 23 noiembrie 2020,

- în baza art. 17 al. 1 din Legea nr. 143/2000 dispune distrugerea drogurilor confiscate, cu păstrarea cantităților de 4, 33 grame și respectiv 4,20 grame amfetamină și cofeină contraprobă,

- în baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și art. 112 lit. b din Codul penal, dispune confiscarea specială de la inculpat a unei tăvițe metalice, a unui tubuleț metalic și a unui card inscripționat …………. pe care s-au pus în evidență urme de amfetamină, ridicate de la acesta, folosite la pregătirea drogurilor spre vânzare, predate la Camera de Corpuri delicte a IGPR, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada 523405, din 23 noiembrie 2020,

- în baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și a art. 112 lit. b din Codul penal, dispune confiscarea specială de la inculpat a unui telefon mobil marca HUAWEI model P30 Lite, cu seriile IMEI …….. și …….., conținând o cartelă SIM …… cu numărul …………, de care s-a folosit la  perfectarea tranzacției cu droguri, ridicat de la acesta la  2 octombrie 2020 și înregistrate la poziția nr. 120/2021 din Registrul mijloacelor materiale de probă al Tribunalului Covasna.

- în baza art. 7 alin. 1 raportat la art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare,

- în baza art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008,  aduce la cunoştinţa inculpatului că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

- în baza art. 485 alin. 4, cu aplicarea art. 398 raportat la art. 274 alin.1 din Codul de procedură penală, dispune obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă totală de 2100 lei, din care 2000 lei reprezintă cheltuieli din faza urmăririi penale, iar 100 lei cheltuieli în faza judecății.

În ce îl privește pe inculpatul V.R., instanța va dispune următoarele:

- în baza art. 2 al. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 15 din Legea 143/2000 şi a art. 480 al. 4 Cod de procedură penală condamnă inculpatul V.R. la o pedeapsă principală de 2 închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc,

- în baza art. 67 al. 1 Cod penal dispune aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al 1 lit. a și b din Codul penal – respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an; în baza art. 68 alin. 1 lit. b din Codul penal, executarea pedepsei complementare începe de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

- în baza art. 65 al. 1 şi 3 Cod penal dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a și b din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată executată.

- în baza art. 91 alin. 1 și art. 92 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

- în baza art. 93 alin. 1 lit. a – e din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, se pune în vedere inculpatului să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

să se prezinte la Serviciul de probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

să comunice schimbarea locului de muncă;

să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

- în baza art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal se pune în vedere inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probațiune Covasna sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

- în baza art. 93 alin. 3 din Codul penal se pune în vedere inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna sau a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condițiile prevăzute de art. 57 din Legea 253/2013.

- în baza art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală și a art. 91 alin. 4 Cod penal se va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, al neexecutării obligațiilor impuse sau al săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

- în baza art. 404 alin. 4 lit. a din Codul de procedură penală, constată că inculpatul a fost reținut, arestat preventiv și arestat la domiciliu, în perioada 3 octombrie – 19 decembrie 2020.

- în baza art. 404 alin. 4 lit. b din Codul de procedură penală cu aplicarea art. 241 alin. 1 lit. c, constatată încetarea de drept a măsurii preventive a controlului judiciar la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

- în baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și a art. 16 alin.1 rap. la art.17 alin.1 din Legea nr.143/2000, dispune confiscarea specială de la inculpat a cantităților de 57, 06 grame, 25, 58 grame, 1, 44 grame  amfetamină și cofeină, rămase în urma examenelor de laborator din cantitatea totală de droguri ridicată de la acesta, predate la Camera de Corpuri delicte a IGPR, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada 523405, din 23 noiembrie 2020,

- în baza art. 17 al. 1 din Legea nr. 143/2000 dispune distrugerea drogurilor confiscate, cu păstrarea cantităților de 4, 33 grame și respectiv 4,20 grame amfetamină și cofeină contraprobă,

- în baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și art. 112 lit. b din Codul penal,dispune confiscarea specială de la inculpat a unui card bancar expirat, emis de Banca Transilvania, a unui card de sănatate emis de autoritățile germane și un card – permis de ședere, emis de autoritățile maghiare, toate pe numele său, pe care s-au pus în evidență urme de amfetamină, ridicate de la acesta, folosite la pregătirea drogurilor spre vânzare, predate la Camera de Corpuri delicte a IGPR, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada 523405, din 23 noiembrie 2020,

- în baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și a art. 112 lit. b din Codul penal, dispune confiscarea specială de la inculpat a unui telefon mobil marca HUAWEI P30 Lite, cu seriile IMEI ………… și ………….., conținând o cartelă SIM Orange cu numărul ……, de care s-a folosit la perfectarea tranzacției cu droguri, ridicat de la acesta la 2 octombrie 2020 și înregistrate la poziția nr. 120/2021 din Registrul mijloacelor materiale de probă al Tribunalului Covasna.

- în baza art. 7 alin. 1 raportat la art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare,

- în baza art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008,  aduce la cunoştinţa inculpatului că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

- în baza art. 485 alin. 4, cu aplicarea art. 398 raportat la art. 274 alin.1 din Codul de procedură penală, dispune obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă totală de 2100 lei, din care 2000 lei reprezintă cheltuieli din faza urmăririi penale, iar 100 lei cheltuieli în faza judecății.

În baza art. 146 alin. 3 C.proc.pen., după rămânerea definitivă a hotărârii, dispune arhivarea, în loc special, cu asigurarea confidenţialităţii a plicului care conţine un DVD Verbatim conținând imagini de la surprinderea în flagrant a inculpaților în data de 2 octombrie 2020, depuse la Tribunalul Covasna şi înregistrate în Registrul de evidenţă a mijloacelor materiale de probă la poziţia nr. 120/2021.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 485 alin. 1 lit. a C.proc.pen., admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DIICOT – Biroul Teritorial Covasna cu inculpații G.B. și V.R., cercetați cu privire la săvârşirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, şi în consecinţă dispune următoarele:

I.Cu privire la inculpatul G.B.:

- în baza art. 2 al. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 raportat la art. 15 din Legea 143/2000 şi la  art. 480 al. 4 Cod de procedură penală, condamnă inculpatul G.B., fiul lui P. şi M., născut la data de ………., în ……., județul …….., cetățean român și maghiar, studii 12 clase, stagiul militar nesatisfăcut, căsătorit, un copil minor, mecanic auto, cu domiciliul în ………….și reședința în Germania în localitatea …….., str. …… nr. ….., posesor al CI seria …. nr. ………, eliberată de SPCLEP Târgu Secuiesc la ………., CNP ……., adresă email ………[email protected], la o pedeapsă principală de 2 închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc,

- în baza art. 67 al. 1 Cod penal dispune aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al 1 lit. a și b din Codul penal – respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an; în baza art. 68 alin. 1 lit. b din Codul penal, executarea pedepsei complementare începe de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

- în baza art. 65 al. 1 şi 3 Cod penal dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a și b din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, în baza art. 65 din Codul penal, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată executată.

- în baza art. 91 alin. 1 și art. 92 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

- în baza art. 93 alin. 1 lit. a – e din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, se pune în vedere inculpatului să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

să se prezinte la Serviciul de probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

să comunice schimbarea locului de muncă;

să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

- în baza art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal se pune în vedere inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probațiune Covasna sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

- în baza art. 93 alin. 3 din Codul penal se pune în vedere inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei Comunei Cernat județul Covasna sau a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condițiile prevăzute de art. 57 din Legea 253/2013.

- în baza art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală și a art. 91 alin. 4 Cod penal se va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, al neexecutării obligațiilor impuse sau al săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

-în baza art. 404 alin. 4 lit. a din Codul de procedură penală, constată că inculpatul a fost reținut, arestat preventiv și arestat la domiciliu, în perioada 3 octombrie – 19 decembrie 2020.

-în baza art. 404 alin. 4 lit. b din Codul de procedură penală cu aplicarea art. 241 alin. 1 lit. c, constatată încetarea de drept a măsurii preventive a controlului judiciar la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

- în baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și a art. 16 alin.1 rap. la art.17 alin.1 din Legea nr.143/2000, dispune confiscarea specială de la inculpat a cantităților de 57, 06 grame, 25, 58 grame, 1, 44 grame  amfetamină și cofeină, rămase în urma examenelor de laborator din cantitatea totală de droguri ridicată de la acesta, predate la Camera de Corpuri delicte a IGPR, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada 523405, din 23 noiembrie 2020,

-în baza art. 17 al. 1 din Legea nr. 143/2000 dispune distrugerea drogurilor confiscate, cu păstrarea cantităților de 4, 33 grame și respectiv 4,20 grame amfetamină și cofeină contraprobă,

- în baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și art. 112 lit. b din Codul penal, dispune confiscarea specială de la inculpat a unei tăvițe metalice, a unui tubuleț metalic și a unui card inscripționat …………….. pe care s-au pus în evidență urme de amfetamină, ridicate de la acesta, folosite la pregătirea drogurilor spre vânzare, predate la Camera de Corpuri delicte a IGPR, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada 523405, din 23 noiembrie 2020,

- în baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și a art. 112 lit. b din Codul penal, dispune confiscarea specială de la inculpat a unui telefon mobil marca HUAWEI model P30 Lite, cu seriile IMEI ………. și …….., conținând o cartelă SIM …… cu numărul …….., de care s-a folosit la  perfectarea tranzacției cu droguri, ridicat de la acesta la  2 octombrie 2020 și înregistrate la poziția nr. 120/2021 din Registrul mijloacelor materiale de probă al Tribunalului Covasna.

-în baza art. 7 alin. 1 raportat la art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare,

-în baza art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008,  aduce la cunoştinţa inculpatului că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

II. Cu privire la inculpatul V.R.:

- în baza art. 2 al. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 15 din Legea 143/2000 şi a art. 480 al. 4 Cod de procedură penală condamnă inculpatul V.R., fiul lui B. și K., născut la ………, în ……, județul ……, cetățean român, studii 12 clase, stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, fără copii, tâmplar, fără loc de muncă, domiciliat în ……………….., cu reședința temporară în ………………………, posesor al CI seria …. nr. ….., eliberată de SPCLEP ……. la ……., CNP ……………, adresă email ………[email protected], la o pedeapsă principală de 2 închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc,

- în baza art. 67 al. 1 Cod penal dispune aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al 1 lit. a și b din Codul penal – respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an; în baza art. 68 alin. 1 lit. b din Codul penal, executarea pedepsei complementare începe de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

- în baza art. 65 al. 1 şi 3 Cod penal dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a și b din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată executată.

- în baza art. 91 alin. 1 și art. 92 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

- în baza art. 93 alin. 1 lit. a – e din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, se pune în vedere inculpatului să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

să se prezinte la Serviciul de probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

să comunice schimbarea locului de muncă;

să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

- în baza art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal se pune în vedere inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probațiune Covasna sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

- în baza art. 93 alin. 3 din Codul penal se pune în vedere inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna sau a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condițiile prevăzute de art. 57 din Legea 253/2013.

- în baza art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală și a art. 91 alin. 4 Cod penal se va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, al neexecutării obligațiilor impuse sau al săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

-în baza art. 404 alin. 4 lit. a din Codul de procedură penală, constată că inculpatul a fost reținut, arestat preventiv și arestat la domiciliu, în perioada 3 octombrie – 19 decembrie 2020.

-în baza art. 404 alin. 4 lit. b din Codul de procedură penală cu aplicarea art. 241 alin. 1 lit. c, constatată încetarea de drept a măsurii preventive a controlului judiciar la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

- în baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și a art. 16 alin.1 rap. la art.17 alin.1 din Legea nr.143/2000, dispune confiscarea specială de la inculpat a cantităților de 57, 06 grame, 25, 58 grame, 1, 44 grame  amfetamină și cofeină, rămase în urma examenelor de laborator din cantitatea totală de droguri ridicată de la acesta, predate la Camera de Corpuri delicte a IGPR, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada 523405, din 23 noiembrie 2020,

-în baza art. 17 al. 1 din Legea nr. 143/2000 dispune distrugerea drogurilor confiscate, cu păstrarea cantităților de 4, 33 grame și respectiv 4,20 grame amfetamină și cofeină contraprobă,

-în baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și art. 112 lit. b din Codul penal,dispune confiscarea specială de la inculpat a unui card bancar expirat, emis de Banca Transilvania, a unui card de sănatate emis de autoritățile germane și un card – permis de ședere, emis de autoritățile maghiare, toate pe numele său, pe care s-au pus în evidență urme de amfetamină, ridicate de la acesta, folosite la pregătirea drogurilor spre vânzare, predate la Camera de Corpuri delicte a IGPR, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada 523405, din 23 noiembrie 2020,

-în baza art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală și a art. 112 lit. b din Codul penal, dispune confiscarea specială de la inculpat a unui telefon mobil marca HUAWEI P30 Lite, cu seriile IMEI ……… și ………., conținând o cartelă SIM ….. cu numărul ………., de care s-a folosit la perfectarea tranzacției cu droguri, ridicat de la acesta la 2 octombrie 2020 și înregistrate la poziția nr. 120/2021 din Registrul mijloacelor materiale de probă al Tribunalului Covasna.

-în baza art. 7 alin. 1 raportat la art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare,

-în baza art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008,  aduce la cunoştinţa inculpatului că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

III. În baza art. 146 alin. 3 C.proc.pen., după rămânerea definitivă a hotărârii, dispune arhivarea, în loc special, cu asigurarea confidenţialităţii a plicului care conţine un DVD Verbatim conținând imagini de la surprinderea în flagrant a inculpaților în data de 2 octombrie 2020, depuse la Tribunalul Covasna şi înregistrate în Registrul de evidenţă a mijloacelor materiale de probă la poziţia nr. 120/2021.

IV.- în baza art. 485 alin. 4, cu aplicarea art. 398 raportat la art. 274 alin.1 din Codul de procedură penală, dispune obligarea inculpatului G.B. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă totală de 2100 lei, din care 2000 lei reprezintă cheltuieli din faza urmăririi penale, iar 100 lei cheltuieli în faza judecății.

- în baza art. 485 alin. 4, cu aplicarea art. 398 raportat la art. 274 alin.1 din Codul de procedură penală, obligarea inculpatului V.R. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă totală de 2100 lei, din care 2000 lei reprezintă cheltuieli din faza urmăririi penale, iar 100 lei cheltuieli în faza judecății.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 24.02.2021.

PREŞEDINTE  GREFIER