Hotărâre formală. Instanţa de fond nu a lămurit exact obiectul cauzei, în raport de solicitările condamnatului

Decizie 244/C din 09.12.2021


Prin sentinţa penală nr. nr. 2797 din 27.09.2021 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 8056/182/2021, în temeiul art. 598 din Codul de procedură penală, s-a respins contestaţia la executare formulată de petentul-condamnat M.D.

Împotriva acestei sentinţe a formulat contestaţie condamnatul M.D.

Examinând contestaţia declarată prin prisma motivelor invocate şi a actelor şi lucrărilor dosarului, completul de judecători din cadrul tribunalului a constatat următoarele:

Contestatorul-condamnat se află în Penitenciarul Baia Mare în executarea pedepsei de 3 ani 10 luni şi 20 de zile închisoare, conform sentinţei penale nr. 378/09.04.2021 a Judecătoriei Gherla.

Analizând hotărârea atacată prin prisma motivelor invocate şi a actelor existente la dosar, tribunalul a apreciat că judecata la instanţa de fond a fost formală, evident acest fapt ducând la vicierea sentinţei pronunţate.

În primul rând, tribunalul a constatat că instanţa nu a lămurit exact obiectul cauzei, în raport de solicitările condamnatului, ci s-a limitat la analiza cererii prin prisma dispoziţiilor legale care reglementează contestaţia la executare, aşa cum a fost denumită cererea introductivă, fără a verifica dacă într-adevăr cererea putea fi calificată astfel, având în vedere ceea ce intenţiona condamnatul M.D. a fi dedus judecăţii şi supus soluţionării instanţei.

Or, pornind de la aceste aspecte, instanţa de fond trebuia să ataşeze la dosar hotărârile la care condamnatul face referire în cererea introductivă, pentru a putea verifica susţinerile acestuia şi a califica în mod judicios obiectul cererii. Instanţa trebuia să lămurească dacă contestatarul solicită contopire de pedepse, dacă critică modul în care s-a realizat operaţiunea de contopire prin sentinţe anterioare sau dacă au fost judecate de două ori aceleaşi fapte.

Întrucât cererea petentului nu poate fi analizată pentru prima dată în calea de atac, acest fapt echivalând cu lipsirea unui grad de jurisdicţie, tribunalul a admis contestaţia formulată de contestatarul M.D. împotriva sentinţei penale nr. 2797/2021 a Judecătoriei Baia Mare, pe care a desfiinţat-o în întregime şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Cu ocazia rejudecării, instanţa de fond va lămuri şi va stabili obiectul cererii, în raport de motivele invocate de condamnat şi de ceea ce urmăreşte acesta să obţină, va administra probaţiunea necesară inclusiv prin acvirarea dosarelor sau depunerea la dosar a sentinţelor la care se face referire.

Pentru toate considerentele, a fost admisă contestaţia formulată de condamnatul M.D.  împotriva sentinţei penale nr. 2797 din 27.09.2021 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 8056/182/2021 pe care a desfiinţat-o în totalitate şi a trimis cauza spre rejudecare aceleaşi instanţe, respectiv Judecătoria Baia Mare.

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.