Cameră preliminară - excludere a unor mijloace de proba

Sentinţă penală 307 din 27.07.2021


SPEŢE RELEVANTE  OCTOMBRIE  2021

TRIBUNALUL PRAHOVA SECŢIA PENALĂ

TITLU

Cameră preliminară - excludere a unor mijloace de proba

TIP SPEŢĂÎNCHEIERE PENALĂ

NUMĂR SPEŢĂ307/2021

DATA SPEŢĂ27.07.2021

DOMENIUL ASOCIATCERERI

CONŢINUT SPEŢĂÎNCHEIERE PENALĂ NR. 186/2021

DATA: 27.07.2021

AUTOR: APOSTU (MIU) LAVINIA NUŞA

DOMENIUL ASOCIAT: Cereri

OBIECT: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

TRIBUNALUL:

Prin încheierea penala nr 186 din data de xx.04.2021  pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Ploiesti in dosar nr xx/281/2021/a1, in temeiul art. 345 alin. (2) Cod procedură penală, au fost respinse cererile şi excepţiile formulate de  inculpatul T.D.F. ca nefondate.

În baza art. 342 şi art. 346 alin. (1) C. proc. pen., s-a constatat competenţa materială şi teritorială a instanţei, legalitatea sesizării cu rechizitoriul nr. xx/P/2015 din data de xx.02.2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești privind pe T.D.F., cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2 și 3 C.pen, legalitatea  administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

S-a dispus începerea judecăţii în cauza înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti sub numărul xx/281/2021 privind pe T.D.F., cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2 și 3 C.pen

S-a stabilit prim termen de judecată la data de xx.05.2021, sub rezerva rămânerii definitive a  încheierii.

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul fondului a reţinut următoarele:

„Verificând, după trimiterea în judecată, competenţa şi legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, reţine următoarele:

Prin rechizitoriul nr. xx/P/2015 din data de xx.02.2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești au fost trimişi în judecată inculpatul T.D.F., cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2 și 3 C.pen.

În actul de sesizare s-au reţinut, în esenţă, că la data de xx.07.2015, în jurul orelor 19.25, inculpatul T.D.F. a condus autoturismul marca Skoda, cu numărul de înmatriculare XX, pe DN 1 – E60, din direcția Brașov către Ploiești, iar la km 67+150 m a intrat în coliziune cu motociclului marca Honda cu nr. XX, condus de persoana vătămată P.A.A.. În urma impactului persoana vătămată a suferit leziuni a căror gravitate a fost evaluată la 120-130 zile de îngrijiri medicalei.

 În cursul urmăririi penale s-au efectuat acte de urmărire penală specifice, concretizate în următoarele mijloace materiale de probă: - declaraţie persoana vătămata D.A.C. (f. 22-23)- proces verbal de cercetare la fata locului si planşe foto (f. 25-34);- proces verbal de vizionare a camerelor de supraveghere si planşe foto (f. 37-44, 46-56);- proces verbal de conducere in teren cu inculpaţii si planşe foto (f. 58, 61-67, 68-69, 71-73); - declaraţie martor C.S.I. (f. 74) - proces verbal de recunoaştere după planşe foto (f. 76-86, 88-92); - declaraţie martor I.N. (f. 99-100); - declaraţie martor M.G.D. (f. 101-102, 103-104); - declaraţie suspect/ inculpat P.V.A. (f. 107-108, 110) - fisa cazier (f.111); - declaraţie suspect/inculpat D.N. (f. 114, 116) - fisa cazier (f. 117);- înscrisuri banca (f. 119-134);

Potrivit dispoziţiilor art.346 alin.1 C.proc.pen.: „Dacă nu s-au formulat cereri şi excepţii în termenele prevăzute de art. 344 alin.2 şi 3 C.p.p. şi nici nu a ridicat din oficiu excepţii, la expirarea acestor termene, judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii ”.

În prezenta cauză, se constată că rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapte, încadrarea juridică, la profilul moral şi de personalitate al inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

În cauză au fost formulate următoarele cereri şi excepţii de către inculpatul T.D.F.:

1.Inculpatul invocă nulitatea relativă a declaraţiei din data de XX.09.2020 dată de expertul N.N. motivat de faptul că  audierea acestuia s a desfăşurat fără prezenţa avocatului, cu toate că la dosar exista o cerere de asistare la orice act de urmărire penală( fila 265 dosar u.p) iar ca consecinţă solicită excluderea probei cu audierea acestui expert, trimiterea cauzei la parchet şi efectuarea unui nou raport de expertiză întrucât acesta nu este suficient de clar în aceste condiţii. (mai susţine inculpatul că raportul de expertiză este incomplet întrucât nu au fost avute  în vedere lămuririle încuvinţate de organul judiciar la întocmirea rechizitoriului.

Judecătorul de cameră preliminară observă că la pagina 265 (dosar de u.p.) este o cerere de asistare la orice act de urmărire penală din data de XX.02.2020 formulată de apărător ales al inculpatului. Inculpatul a fost asistat pe parcursul urmăririi penale de mai mulţi apărători aleşi. Potrivit împuternicirii avocaţiale seria XX din 2020, avocatul M.D. îl reprezintă pe inculpatul T.D.F. în baza contractului de asistenţă juridică nr. XXXdin XX.10.2020. Or audierea expertului a avut loc la data de XX.09.2020, înainte ca doamna avocat să aibă calitatea de avocat al inculpatului şi înainte să formuleze cererea de asistare la orice act de urmărire penală din data de XX.11.2020. Pe de o parte dacă judecătorul de cameră ar considera că organul de urmărire penală era obligat să solicite prezenţa apărătorului ales de la data efectuării audierii şi anume XX.09.2020, în baza cererii făcute la data de XX.02.2020 de apărătorul ales al inculpatului de la acea dată, S.M., inculpatul nu a invocat şi nu a făcut dovada că la acea data avea contract de asistenţă juridică cu un alt avocat.

Pe de altă parte inculpatul invocă nulitatea relativă a declaraţiei din data de XX.09.2020 dată de expertul N.N.. Conform art. 282 alin. 1 Cod de procedură penală :,, Încălcarea oricăror dispoziții legale în afara celor prevăzute la art. 281 Cod de procedură penală  determină nulitatea actului atunci când prin nerespectarea cerinței legale s-a adus o vătămare drepturilor părților ori ale subiecților procesuali principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desființarea actului. Or instanţa constată că vătămarea dreptului părţii invocată poate fi acoperită prin efectuarea acestei audieri a expertului în faţa instanţei de judecată.

Pe cale de consecinţă va respinge această excepţie invocată.

2. În ceea ce priveşte criticile invocate referitoare la faptul că procurorul de caz a respins cererea inculpatului de efectuare a unui nou raport de expertiză, judecătorul de cameră preliminară consideră că acest aspect nu intră în competenţa judecătorului de cameră preliminară de a cenzura aprecierea procurorului de caz de efectuare a unui nou raport de expertiză. De asemeni orice eventuală vătămare a drepturilor inculpatului creeată de lipsa efectuării unui nou raport de expertiză poate fi acoperit prin dispunerea de către instanţă a unui nou raport de expertiză, atâta timp cât cerea este întemeiată în fapt şi în drept.

3. Inculpatul invocă că ordonanţa procurorului din data de XX.02.2021 nici nu a fost comunicată dar nici nu cuprinde în conţinutul ei menţiunea că respectiva ordonanţă poate fi contestată şi termenul în care poate fi contestată şi invocă de asemeni prevedrile art. 282 Cod procedură penală cu privire la acest aspect.

Judecătorul de cameră preliminară contată că inculpatul nu a precizat ce vătămare procesuală s ar fi produs prin lipsa menţionată a ordonanţei invocate, în sensul prevăzut de art. 282 Cod procedură penală şi nici nu identifică nicio vătămare a drepturilor procesuale în acest sens.

Pe cale de consecinţă instanţa va respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpatul  T.D.F. referitoare la competenţa şi legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală ca neîntemeiate.

Văzând dispoziţiile art. 35 C.proc.pen. şi art. 41 C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară va constata competenţa materială şi teritorială de soluţionare a prezentei cauze.

În consecinţă, în temeiul art. 346 alin. (1) C. proc. pen. va constata legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Prin urmare, va dispune începerea judecăţii în cauza înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti sub numărul xx/281/2021 privind pe inculpatul T.D.F., pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2 și 3 C.pen.

Va stabili prim termen de judecată la data de xx.05.2021, sub rezerva rămânerii definitive a prezentei încheieri.

Pentru primul termen de judecată: se citează inculpatul, persoana vătămată.

Se va emite adresă către IPJ Prahova, în vederea comunicării cazierului judiciar.

Încheierea va fi comunicată inculpatului şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.”

Împotriva acestei încheieri, inculpatul T.D.F. a formulat contestaţie, care a fost inregistrata la Tribunalul Prahova la data de XX.05.2021.

Inculpatul a invocat pe calea contestatiei nulitatea relativă a declaraţiei din data de XX.09.2020 dată de expertul N.N. motivat de faptul că  audierea acestuia s a desfăşurat fără prezenţa avocatului, cu toate că la dosar exista o cerere de asistare la orice act de urmărire penală ( fila 265 dosar u.p) iar in consecinţă a solicitat excluderea probei cu audierea acestui expert, trimiterea cauzei la parchet şi efectuarea unui nou raport de expertiză întrucât acesta nu este suficient de clar în aceste condiţii. (a mai susţinut inculpatul că raportul de expertiză este incomplet întrucât nu au fost avute  în vedere lămuririle încuvinţate de organul judiciar la întocmirea rechizitoriului).

Concluzionand, s-a solicitat admiterea contestatiei, desfiintarea incheierii atacate si admiterea cererilor formulate..

Examinând contestaţia formulată prin raportare atât la susţinerile contestatorului inculpat, cât şi actele dosarului şi dispoziţiile legale incidente, completul de cameră preliminară din cadrul tribunalului a constatat că aceasta este fondată, urmând a fi admisa in parte  pentru următoarele considerente:

Prin rechizitoriul nr. xx/P/2015 din data de xx.02.2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești au fost trimişi în judecată inculpatul T.D.F., cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2 și 3 C.pen.

În actul de sesizare s-au reţinut, în esenţă, că la data de xx.07.2015, în jurul orelor 19.25, inculpatul T.D.F. a condus autoturismul marca Skoda, cu numărul de înmatriculare XX, pe DN 1 – E60, din direcția Brașov către Ploiești, iar la km 67+150 m a intrat în coliziune cu motociclului marca Honda cu nr. XX, condus de persoana vătămată P.A.A.. În urma impactului persoana vătămată a suferit leziuni a căror gravitate a fost evaluată la 120-130 zile de îngrijiri medicalei.

 În cursul urmăririi penale s-au efectuat acte de urmărire penală specifice, concretizate în următoarele mijloace materiale de probă: - declaraţie persoana vătămata D.A.C. (f. 22-23)- proces verbal de cercetare la fata locului si planşe foto (f. 25-34);- proces verbal de vizionare a camerelor de supraveghere si planşe foto (f. 37-44, 46-56);- proces verbal de conducere in teren cu inculpaţii si planşe foto (f. 58, 61-67, 68-69, 71-73); - declaraţie martor C.S.I. (f. 74) - proces verbal de recunoaştere după planşe foto (f. 76-86, 88-92); - declaraţie martor I.N. (f. 99-100); - declaraţie martor M.G.D. (f. 101-102, 103-104); - declaraţie suspect/ inculpat P.V.A. (f. 107-108, 110) - fisa cazier (f.111); - declaraţie suspect/inculpat D.N. (f. 114, 116) - fisa cazier (f. 117);- înscrisuri banca (f. 119-134);

Examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală prin raportare la dispoziţiile art. 342 Cpp, completul de camera preliminara de la instanta de control judiciara reţine că în procedura camerei preliminare trebuie să se verifice dacă în cuprinsul rechizitoriului sunt arătate în mod concret faptele care fac obiectul trimiterii în judecată. Judecătorul trebuie să verifice dacă partea expozitivă a rechizitoriului conţine descrierea faptei reţinute în sarcina inculpatului, aceasta trebuind să se refere la toate împrejurările de loc, de timp, mijloace, mod şi scop privind săvârşirea faptei. Judecătorul de cameră preliminară reţine că în procedura Camerei preliminare se efectuează un control de legalitate atât a actului de trimitere în judecată, cât şi a probelor pe care se bazează acesta, astfel încât întreaga fază de urmărire penală să fie examinată şi cercetată, iar actele procesuale, procedurale, probele sau procedeele probatorii efectuate sau obţinute prin încălcarea principiului echitabilităţii procedurilor să fie eliminate.

Verificarea legalităţii sesizării instanţei presupune că judecătorul de Cameră preliminară va verifica dacă rechizitoriul a fost întocmit de un procuror din cadrul Parchetului competent, dacă actul de sesizare cuprinde menţiunile prevăzute de art. 328 Cod pr. penală, dacă sunt descrise toate faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, dacă procurorul a dispus cu privire la toate faptele sau cu privire la toţi inculpaţii şi dacă rechizitoriul a fost verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei.

Verificând toate aceste condiţii cu privire la actul de sesizare, se constată că sunt îndeplinite în cauză, astfel rechizitoriul este întocmit de un procuror din cadrul Parchetului de la locul săvârşirii faptelor şi cuprinde datele referitoare la fapte, încadrarea juridică, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare, fiind îndeplinite şi prevederile referitoare la competenţa  materială a organului de urmărire penală.

Completul de camera preliminara de la instanta de control judiciar constata ca faptele imputate inculpatului T.D.F. sunt descrise in mod neechivoc si cu suficienta precizie, astfel incat sa-i permita inculpatului (care la nevoie poate apela la consultanta de specialitate din partea unui avocat) sa inteleaga fapta de care este acuzat , incadrarea acesteia si tratamentul sanctionator. Astfel, este determinata cu precizie perioada  comiterii faptei, este descrisa cu suficienta claritate activitatea infractionala a inculpatului si sunt indicate dispozitiile legale presupus incalcate de catre inculpat, nu exista discrepante intre situatia de fapt retinuta si incadrarea juridica, astfel incat pot fi determinate obiectul si limitele judecatii.

Judecatorul de camera preliminara constată, ca rechizitoriul intocmit in cauza a fost verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei de procurorul ierarhic superior si cuprinde mentiunile obligatorii prevazute de art 328 C pr pen – denumirea parchetului si data emiterii, numele, prenumele , calitatea si semnatura celui care l-a intocmit, faptele si persoanele pentru care s-a efectuat urmarirea penala , incadrarea juridica, datele privitoare la persoana inculpatului , motivele de fapt si de drept, probele si mijloacele de proba pe care se intemeiaza acuzarea, actele de urmarire penala efectuate, dispozitia de trimitere in judecata, cheltuielile judiciare, precum si denumirea, numele prenumele persoanelor care trebuie citate in instanta, cu denumirea calitatii lor in proces si locul unde urmeaza a fi citate.

Verificarea legalitatii administrarii probelor, presupune verificarea conditiilor impuse in Titlul IV din Partea Generala a Codului de Procedura Penala. Se constata astfel ca obiectul acestei proceduri nu include aspecte legate de temeinicia trimiterii in judecata sau de posibilitatea de a se dispune administrarea unor noi probe de catre procuror. In acest fel este ilustrat principiul functiilor judiciare in procesul penal, legiuitorul considerand ca prerogativa strângerii mijloacelor de proba si aprecierea asupra oportunitatii trimiterii in judecata apartine Ministerului Public.

În acord cu judecătorul de cameră preliminară din cadrul instanţei de fond, completul de camera preliminara de la instanta de control judiciar constată că împrejurarile invocate de către inculpat, referitoare la necesitatea intocmirii in cauza a unui nou raport de expertiza tehnica (avand in vedere ca cel intocmit prezinta contradictii intre continut si concluzii, deoarece expertul nu a avut in vedere intregul material probator din dosarul de urmarire penala), reprezintă apărări pe fondul cauzei, ce vizeaza fiabilitatea probatoriului si nu legalitatea administrarii mijlocului de proba.

Astfel, completul de camera preliminara de la instanta de control judiciar constata că în cauză a fost dispusă efectuarea expertizei de către expert tehnic specialitatea „circulatie autovehicule rutiere” N.N., ca urmare a desemnării acesteia de către organele de urmărire penală, după ce în prealabil a fost obținută o listă a experților autorizați de lege să efectueze expertiza solicitată în cauză, au fost incunostintate partile, li s-a adus la cunostinta posibilitatea desemnarii unor experti consilieri, si constata legalitatea desemnării expertului, a efectuării expertizei și a întocmirii raportului de expertiză tehnica, fiind respectate dispozițiile prevăzute de lege în materia probelor

Temeinicia raportului de expertiză urmează a fi discutată în cadrul cercetării judecătorești, cu posibilitatea ca părțile ori chiar instanța din oficiu, să dispună efectuarea unei noi expertize și întocmirea unui nou raport de expertiză, în cazul în care proba va fi apreciata ca fiind pertinenta, concludenta si utila cauzei.

Analizând actele organului de urmărire penală prin care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem, cât și cea prin care a fost dispusă extinderea urmăririi penale in rem, in acord cu judecatorul fondului, completul de camera preliminara de la instanta de control judiciar constata că aceste acte au fost îndeplinite cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

In ce priveste solicitarea inculpatului de a se exclude din cuprinsul materialului probator declaratia data de expertul N.N., motivat de faptul ca acesta a fost audiat fara ca aparatorul ales al inculpatului, care desi depusese la dosarul de urmarire penala cerere de participare la toate actele de urmarire penala, nu a fost incunostiintat despre aceasta, completul de camera preliminara de la instanta de control judiciar o apreciaza ca fiind intemeiata, pentru urmatoarele motive:

Dreptul la aparare este consacrat in Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Pactul International cu privire la drepturile civile si politice si Conventia Europeana a Drepturilor Omului – ca o garantie a dreptului la un proces echitabil al oricarei persoane, precum si in principiile constitutionale prin care se instituie obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, inclusiv garantarea dreptului la aparare al partilor in tot cursul procesului .

Excluderea este o sancţiune procesuală specifică, aplicabilă în materia probelor administrate cu încălcarea principiului legalităţii, loialităţii şi are un domeniu de aplicare special, deosebindu-se de sancţiunea nulităţii, ce se aplică numai actelor procesuale sau procedurale. Excluderea probelor se poate dispune în cazul în care se constată o încălcare substanţială şi semnificativă a unei dispoziţii legale privind administrarea probatoriului care, în împrejurările concrete ale cauzei, face ca menţinerea probei astfel administrate să aducă atingere caracterului echitabil  al procesului penal.

Din dispoziţiile art. 102 alin. (2) şi (3) C. proc. pen. reiese că sancţiunea excluderii probei este totusi strâns legată de incidenţa nulităţii. Probele pot fi excluse dacă actul prin care s-au dispus sau prin care acestea au fost administrate este lovit de nulitate absolută sau relativă. Omisiunea încunoştinţării avocatului nu reprezintă un caz de nulitate absolută, iar incidenţa nulităţii relative este condiţionată, conform art. 282 alin. (1)-(3) C. proc. pen., şi de existenţa cumulativă a unui interes procesual propriu al inculpatului în respectarea acelei dispoziţii, a unei vătămări efective aduse caracterului echitabil al procesului şi, în fine, a unei anumite gravităţi a vătămării, care să reclame anularea actelor ca unic remediu pentru înlăturarea sa.

Completul de camera preliminara de la instanta de control judiciar invedereaza ca normele de procedură penală sunt de strictă interpretare iar dispoziţiile procedurale prevăzute de art. 92 alin. 2 din Codul de procedură penală nu fac distincţie între actele de urmărire penală care îl privesc pe suspect ori inculpat şi cele care nu se referă la el. Odată continuată urmărirea penală faţă de persoana suspectată/inculpată de săvârşirea unei infracţiuni, organul judiciar primind cererea de încunoştinţare din partea apărătorilor săi, are obligaţia legală de a efectua informarea prin mijloacele prevăzute de lege. În cazul în care a fost formulată o astfel de cerere (ceea ce se constata in prezenta cauza), în lipsa avocatului suspectului/inculpatului nu poate să fie efectuat niciun act de urmărire penală, cu excepţia cazului în care există dovada încunoştinţării sale, dacă acesta nu se prezintă. Raţiunea acestei reglementări este de a întări garanţiile privitoare la exercitarea dreptului la apărare a suspectului sau inculpatului şi de a da curs obligaţiilor prevăzute de art. 10 din Codul de procedură penală. Textul de lege nu prevede nicio limitare sau circumstanţiere a încunoştinţării, ceea ce înseamnă că se realizează cu privire la toate actele de procedură.

Completul de camera preliminara de la instanta de control apreciaza că este obligatoriu pentru procuror să îl încunoştinţeze pe avocat despre efectuarea actelor de urmărire penală din momentul în care a formulat cererea, cu unele excepţii, printre care nu se află şi aprecierea organului de urmărire penală, iar in cauza, se constata ca aparatorul ales al inculpatului nu a fost instiintat cu privire la audierea expertului N.N. , nu a fost furnizat niciun argument care sa justifice aceasta conduita a organului de urmarire penala, iar cererea inculpatului de readministrare a mijlocului de proba a fost respinsa.

Mai retine completul de camera preliminara din cadrul Tribunalului că parchetul nu a contestat că nu a efectuat încunoştinţarea cerută de lege şi nici nu a oferit o explicaţie rezonabilă şi credibilă pentru maniera în care s-a procedat, complexitatea cauzei neputând fi o justificare. Mai mult, indiferent dacă respectiva cauză este simplă sau complexă după diferite criterii, dispozitiile legale trebuie respectate.

Vătămarea creată inculpatului constă în aceea că declaraţia luata cu încălcarea legii au fost valorificate de procuror în argumentarea trimiterii în judecată, fiind o proba esentiala in sustinerea acuzarii şi nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea actului, dreptul la apărare al inculpatului fiind vădit şi grav afectat.

Prin urmare, în raport cu argumentele expuse în precedent, va admite contestatia formulata de inculpatul T.D.F. impotriva incheierii nr 186/xx.04.2021  pronuntate de judecatorul de camera preliminara din cadrul Judecatoriei Ploiesti.

Va desfiinta in parte incheierea contestat, in sensul ca va admite in parte cererile formulate de inculpatul T.D.F., si in consecinta:

Va dispune excluderea din mijloacele de proba pe care se intemeiaza acuzatiile aduse inculpatului T.D.F. a declaratiei expertului N.N..

Va respinge, in rest, cererile inculpatului, ca fiind neintemeiate.

In baza art 345 alin 2 si 3 Cod proc penala, dispune comunicarea de indata a prezentei incheieri procurorului, inculpatului si persoanelor vatamate/partilor civile, procurorul urmand a preciza completului de camera preliminara in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii, daca mentine dispozitia de trimitere in judecata ori solicita restituirea cauzei. .

Domenii speta