Cereri şi excepţii în procedura de cameră preliminară - respins

Sentinţă penală 64 din 02.03.2021


SPEŢE RELEVANTE MARTIE  2021

TRIBUNALUL PRAHOVA SECŢIA PENALĂ

TITLU

Cereri şi excepţii în procedura de cameră preliminară - respins

TIP SPEŢĂÎNCHEIERE PENALĂ

NUMĂR SPEŢĂ64/2021

DATA SPEŢĂ02.03.2021

DOMENIUL ASOCIATCereri

CONŢINUT SPEŢĂÎNCHEIERE PENALĂ NR. 64/2021

DATA: 02.03.2021

AUTOR: CONSTANTINESCU CRISTIAN

DOMENIUL ASOCIAT: Cereri

OBIECT: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

La XX.12.2020 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Prahova rechizitoriul nr. XX/D/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului R.L.A., pentru săvârşirea infracțiunii de introducere în țară de droguri de risc, prev. și ped. de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, constând în aceea că:

La data de XX.05.2020 a introdus pe teritoriul României 10 țigarete care conțineau delta 9 Tetrahidrocannabiol, substanță psihotropă biosintetizată de planta Cannabis, descoperite cu ocazia verificării, la Oficiul Poștal nr. 1 Ploiești — Biroul Vamal Ploiești, a unui colet comandat din Statele Unite ale Americii.

În fapt, în esenţă prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că fapta inculpatului R.L.A., care la data de XX.05.2020 a introdus pe teritoriul României 10 țigarete care conțineau delta 9 Tetrahidrocannabiol, substanță psihotropă biosintetizată de planta Cannabis, descoperite cu ocazia verificării, la Oficiul Poștal nr. 1 Ploiești — Biroul Vamal Ploiești, a unui colet comandat din Statele Unite ale Americii, realizează tipicitatea infracțiunii de introducere în țară de droguri de risc, prev. și ped. de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă:

adeverință de reținere bunuri depistate (f. 3); avize de expediție (f. 4-5); raport de constatare tehnico-științifică (f. 7-14) proces-verbal de primire probe (f. 15); declarații inculpat (f. 23-24 și 27) articole de presă (f. 28-32) răspuns Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare — IBA București transmis către D.I.I.C.O.T. — Biroul Teritorial Ialomița (f. 33-39) extras portalul instanțelor de judecată (f. 41-42).

În cauză s-a procedat la comunicarea rechizitoriului în vederea formulării de cereri şi excepţii în termenul procedural de 20 de zile prevăzut în materia camerei preliminare. Inculpatul R.L.A., prin apărătorul ales, din cadrul Baroului Bucureşti, a formulat şi depus la dosarul cauzei înscrisul denumit cereri şi excepţii cu privire la legalitatea investirii instanţei, administrării probelor şi efectuării actelor de către organele de urmărire penală – filele 12-15 dosar.

În esenţă, inculpatul prin apărător a invocat că urmărirea penală este incompletă, în sensul că inculpatul a comandat 10 ţigarete, unele dintre ele conţinând o cantitate infimă de THC, necunoscând că ar fi interzisă comercializarea acelei cantităţi mici de THC, în condiţiile în care pe piaţa din România există astfel de produse puse în vânzare, învederând şi că inculpatul a comandat şi nişte plasturi pentru slăbit, lucru care ar putea să ateste nevinovăţia cu privire la acele ţigarete.

Totodată, a precizat că acel raport de constatare efectuat în cauză nu relevă ce cantitate de substanţă conţinea fiecare dintre ţigaretele respective, nici măcar cantitatea totală, iar dată fiind natura infracţiunii de care este acuzat inculpatul, a apreciat ca fiind imperios necesară delimitarea cu exactitate a cantităţii care se afla în fiecare ţigaretă.

În situaţia în care nu există o astfel de delimitare, a solicitat să se dispună refacerea raportului de expertiză sau expertizarea cantităţilor existente sau rămase, apreciind că la acest moment sunt încălcate principiul aflării adevărului şi in dubio pro reo, considerente pentru care a solicitat restituirea cauzei la Parchet.

Dezbaterile au avut loc la termenul din 15.02.2021, pronunţarea fiind amânată la 02.03.2021, când tribunalul a pronunţat prezenta încheiere.

Analizând  cererile şi excepţiile formulate de către inculpatul R.L.A., cercetat sub aspectul săvârşirii infracțiunii de introducere în țară de droguri de risc, prev. și ped. de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, tribunalul le va respinge ca neîntemeiate, pentru următoarele considerente:

Reţine tribunalul cu prioritate, din observarea rechizitoriului nr. XX/D/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti, că acesta cuprinde toate menţiunile prevăzute de dispoziţiile art. 328 Cod de procedură penală, verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de către procurorul ierarhic superior.

Împrejurarea invocată de către inculpat, că acel raport de constatare efectuat în cauză nu relevă ce cantitate de substanţă conţinea fiecare dintre ţigaretele respective, nici măcar cantitatea totală, iar dată fiind natura infracţiunii de care este acuzat inculpatul, a apreciat ca fiind imperios necesară delimitarea cu exactitate a cantităţii care se afla în fiecare ţigaretă, nu este de natură a constitui o încălcare a dispoziţiilor procesual penale de către organele de urmărire penală şi cu atât mai puţin de natură a cauza o vătămare în sensul dispoziţiilor procesual penale de reglementare a nulităţii relative.

Se constată aşadar că în concret nu au fost formulate veritabile excepţii aferente procedurii în cameră preliminară, potrivit dispoziţiilor art. 342 Cod de procedură penală, cererea formulată fiind neîntemeiată aşa cum s-a arătat mai sus. Nu se impune nici din oficiu a fi invocate astfel de cereri sau excepţii. Faţă de încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată şi de locul comiterii acestora, se reţine competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Prahova în judecarea cauzei de faţă.

Reţine tribunalul că prin cererile formulate de către inculpatul R.L.A. – filele 12-15 dosar, nu au fost invocate nulităţi ori excepţii care să se circumscrie obiectului camerei preliminare prevăzut de dispoziţiile art. 342 Cod de procedură penală. Astfel, referirile la valoarea probatorie a raportului de constatare tehnico-ştiinţifică efectuat în cursul urmăririi penale nu constituie o critică de natură a atrage nulitatea ori excluderea mijlocului de probă administrat, constituind o problemă de temeinicie a acuzaţiei penale ce va fi analizată în cursul judecăţii. Şi celelalte apărări formulate ţin de temeinicia acuzaţiei penale şi exced obiectului procedurii în camera preliminară. Cu atât mai mult o soluţie de trimitere a cauzei unităţii de parchet nu este întemeiată.

Pentru aceste considerente, tribunalul în baza art. 346 Cod de procedură penală, va respinge cererile şi excepţiile formulate de către inculpatul R.L.A., studii medii, stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, fără ocupație, fără antecedente penale, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de introducere în ţară de droguri de risc, prevăzută de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ca neîntemeiate.

În baza art. 346 alin. 1 C.pr.pen., va constata competenţa materială şi teritorială a instanţei, legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. XX/D/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti, privind pe inculpatul R.L.A., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Va dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpat

Domenii speta