Fara titlu

Sentinţă penală 2408/2005 din 05.05.2005


Asupra recursului penal de fata.

Prin sentinta penala nr.1564/6.05.2005 a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, în dosarul

nr.1136/2005, în temeiul art.260 alin.1 Cod penal a condamnat pe inculpatul B.M.la pedeapsa

închisorii de 2 ani pentru savârsirea infractiunii de marturie mincinoasa.

S-a repus în individualitatea lor pedepsele componente ale pedepsei de 7 ani închisoare

aplicata prin sentinta penala nr.846/15.06.2004 a Tribunalului Bucuresti - Sectia I-a penala astfel:

pedeapsa de 1 an închisoare aplicata pentru savârsirea infractiunii prev.de art.4 din Legea

nr.143/2000 cu aplicarea art.33 si art.16 din Legea nr.-143/2000; pedeapsa aplicata de 7 ani

închisoare pentru savârsirea infractiunii prev.de art.2 alin.1 si 2 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea

art.33 si 16 din Legea nr.143/2000.

În temeiul art.36 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.33 lit.a,34 lit.b Cod penal a contopit

pedepsele aplicate asa cum au fost repuse în individualitatea lor cu pedepsele de 1 an închisoare

aplicata prin sentinta penala nr.539/18.02.2004 a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, 1 an si 6 luni

închisoare aplicata prin sentinta penala nr.1362/23.09.2003 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti si

cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata prin prezenta pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare pe

care o sporeste cu 1 an si 6 luni, inculpatul executând în final pedeapsa închisorii de 8 ani si 6 luni

cu aplicarea art.71-64 Cod penal.

În temeiul art.350 Cod procedura penala a mentinut starea de arest a inculpatului.

În temeiul  art.36 alin.3 Cod penal si art.88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicata

retinerea de la data de 21.01.2003 si perioada executata de la 12.05.2003 la zi.

În temeiul art.35 Cod penal a mentinut pedeapsa complimentara de 5 ani interzicerea

drepturilor prevazute de art.64 lit.a,b Cod penal si a masurii de siguranta a confiscarii seringii

conform art.17 din Legea nr.143/2000 si art.118 lit.b Cod penal a dispus prin sentinta penala

nr.846/15.06.2004 a Tribunalului Bucuresti.

A anulat MEPI nr.975/19.11.2004 emis de Tribunalul Bucuresti, MEPI nr.1021/2004 emis

de Judecatoria Sectorului  4 Bucuresti si MEPI nr.2700/2004 emis de Judecatoria Sectorului  3

Bucuresti si s-a emis un nou mandat de executare a pedepsei.

În baza art.192 alin.3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat au ramas

în sarcina acestuia.

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut ca la 12.02.2004 cu ocazia audierii sale în calitate de

martor în dosarul nr.4427/2003 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penala, inculpatul a facut

afirmatii mincinoase aratând ca nu îi cunoaste pe inculpatii F.N.si A.I.ce erau judecati sub aspectul

savârsirii infractiunii prev.de art.2 alin.1 si 2 si art.4 din Legea nr.143/2000, declaratie facuta ce

anterior la data de 11.03.2003 inculpatul, având calitatea de martor, a declarat ca a cumparat de la

numitul A., identificat ca fiind A. I., 4 doze de heroina în schimbul sumei de 1.000.000 lei.

Totodata, inculpatul a declarat ca a asistat la efectuarea perchezitiei corporale asupra numitului N.

identificat ca fiind F. N., asupra caruia a fost gasita punga cu heroina.

Împotriva acestei hotarâri a declarat apel inculpatul B.M., criticile acestuia vizând

netemeinicia sentintei sub aspectul aplicarii unui spor la pedeapsa dispusa fata de inculpat pentru

fapta savârsita.

Analizând sentinta penala apelata prin prisma criticilor formulate si în raport de dispozitiile

legale incidente în cauza, tribunalul a constatat urmatoarele:

Procedând la o riguroasa analiza a continutului materialului probator administrat în cauza în

mod corect instanta de fond a retinut situatia de fapt constând în aceea ca la 12.02.2004 inculpatul

având calitatea de martor a facut afirmatii mincinoase cu privire la împrejurarile esentiale asupra

carora a fost întrebat, procedând la o justa individualizare a pedepsei aplicate.

Tribunalul Bucuresti - sectia a II-a penala, prin decizia penala nr.700/A din 17.06.2005

pronuntata în dosarul nr.3597/2005, în baza art.379 pct.1 lit.b Cod procedura penala a respins ca

nefondat apelul declarat de inculpatul B.M. împotriva sentintei panele nr.1564/6.05.2005,

pronuntata de Judecatoria Sectorului  4 Bucuresti.

S-a dedus preventia de la 21.01.2003 si perioada executata de la 12.05.2003 la zi si s-a

mentinut starea de arest a inculpatului.

Apelantul a fost obligat la cheltuieli judiciare statului, din care onorariu avocat oficiu s-au

avansat din fondul Ministerului Justitiei.

Împotriva ambelor hotarâri a declarat recurs inculpatul B.M., criticându-le sub aspectul

gresitei individualizari a pedepsei, în sensul aplicarii nejustificate a sporului de 1 an si 6 luni

închisoare, ajungându-se la o pedeapsa rezultanta foarte mare, de 8 ani si 6 luni închisoare.

Invoca cazurile de casare prevazute de art.385/9 pct.17/1 si pct.14 Cod procedura penala.

Examinând hotarârile sub aspectul motivelor invocate, Curtea constata urmatoarele:

Cazul de casare prevazut de art.385/9 pct.17/1 Cod procedura penala nu este incident,

deoarece acest caz de casare are în vedere încalcari în drept, care sa conduca la nelegalitatea

hotarârii, nicidecum situatii de fapt, ori aspecte de apreciere.

În alt doilea rând, chiar daca s-ar trece peste aceasta, acest caz este de aplicatie subsidiara,

adica el este incident doar în lipsa altor cazuri de casare. Câta vreme, pentru critica invocata exista

un anume caz de casare, critica se analizeaza în raport de acesta si nu de cel prevazut la pct.17/1.

În speta, inculpatul invocând gresita individualizare a pedepsei, art.385/9 Cod procedura

penala prevede pentru aceasta critica, cazul prevazut de art.385/9 pct.14 Cod procedura penala,

astfel ca pct.17/1 oricum nu îsi gaseste aplicabilitatea.

În ce priveste cazul de casare prevazut de art.385/9 pct.14 Cod procedura penala, acesta

principial este incident, dar critica inculpatului este nefondata.

Instanta fondului a facut o corecta ope5atiune de individualizare a pedepsei în conformitate

cu criteriile prevazute de art.72 Cod penal, de altfel pedeapsa aplicata în prezenta cauza de 2 ani

închisoare, nici macar nu este contestata de inculpat, ci doar sporul de contopire aplicat face

obiectul criticii sale.

În ce priveste sporul de contopire aplicat de 1 an si 6 luni închisoare este legal si temeinic, în

conformitate cu dispozitiile art.34 Cod penal.

Faptul ca inculpatul executa în final o pedeapsa de 8 ani si 6 luni închisoare este rezultatul

perseverentei sale infractionale, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata în prezenta cauza fiind

contopita la pedeapsa de 7 ani închisoare, la care s-a adaugat dupa cum s-a aratat, sporul de

contopire de 1 an si 6 luni.

De remarcat ca inculpatul a fost anterior condamnat pentru trafic de droguri, iar infractiunea de

marturie mincinoasa pentru care este judecat în prezent, este tot legata de traficul de droguri.

Având în vedere toate acestea, Curtea în baza art.385/15 pct.1 lit.b Cod procedura penala, va

respinge recursul inculpatului ca nefondat.

În baza art.385/16 pct.2 raportat la art.381 Cod procedura penala se va deduce preventia de

la data retinerii la zi.

Vazând si dispozitiile art. 192 alin.2  Cod procedura penala,

PENTRU ACESTE MOTIVE

 ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de inculpatul B.M. împotriva sentintei penale nr.-

1564 din 6 mai 2005, pronuntata de Judecatoria Sectorului  4 Bucuresti si a deciziei penale nr.700/A

din 17 iunie 2005, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penala.

Deduce preventia astfel: retinerea din 21.01.2003 si de la 12.05.2003 la zi.

Obliga inculpatul la 200 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care 100 lei onorariu avocat

oficiu se vor avansa din fondul Ministerului Justitiei.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica  azi, 26 iulie 2005.

 

 

 

 

3