Drept penal. partea generala. Cauză care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării. Prescripţie.

Decizie 106/P/17.02.2004 din 17.02.2004


Împlinirea termenului de prescriptie speciala, ori câte întreruperi au intervenit, calculat conform art.124 cod pr.penala, înlatura raspunderea penala.

Judecatoria Constanta, prin sentinta penala nr.1019 din 23.04.2003, în baza art.11 pct.2 lit.a – art.10 lit.b/1 Cod pr.penala a  achitat pe inculpata BM, pentru  savârsirea infractiunii de ocupare abuziva a unei locuinte din fondul locativ  de stat înainte de încheierea  contractului  de închiriere, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art.1 din Decretul-Lege nr.24/1990,  deoarece fapta nu prezinta gradul  de pericol social al unei infractiuni.

Pentru a se pronunta  astfel, s-a retinut urmatoarea situatie  de  fapt:

Inculpata B.M. nascuta  la data de 10.12.1964, este absolventa  a  10  clase, necasatorita, are un copil minor, lucreaza ca factor postal la Compania  Nationala Posta Româna. Din motive subiective, în luna ianuarie  1994, inculpata a ocupat spatiul situat la etajul 1 al imobilului situat în municipiul Constanta, str.Stefan  cel  Mare nr.63, pe care ulterior  a refuzat sa-l paraseasca.

Impotriva acestei hotarâri au declarat apel Parchetul de pe lânga Judecatoria Constanta si partea civila R.A.E.D.P.P.Constanta.

Tribunalul Constanta, prin  decizia penala nr.853 din 31 octombrie 2003, a admis  apelul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Constanta.

In temeiul dispozitiilor art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a  cod pr.penala a achitat pe inculpata B.M. pentru savârsirea infractiunii  de ocupare abuziva a unei locuinte din fondul locativ de stat, fapta prevazuta si  pedepsita de dispozitiile art.1 din Decretul Lege nr.24/1990.

In temeiul art.379 pct.1 lit.b cod pr.penala,  s-a respins  ca nefondat apelul  declarat de apelanta parte civila R.A.E.D.P.P.Constanta împotriva aceleasi sentinte penale.

In termen legal a declarat recurs Parchetul de pe  lânga Tribunalul Constanta, prin care critica hotarârile pronuntate sub aspectul nelegalitatii, în sensul ca, în cauza se impune  încetarea procesului penal, întrucât a intervenit prescriptia raspunderii penale.

Examinând legalitatea si temeinicia recursului declarat, curtea constata ca recursul este fondat si în temeiul art.385/15 pct.2 lit.d cod pr.penala cu ref.la art.385/9 pct.17/1 Cod pr.penala urmeaza a fi admis si va casa în totalitate sentinta si decizia penala.

Inculpata B.M. a fost trimisa în judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Constanta, pentru fapta comisa în luna ianuarie 1994, constând în aceea ca a ocupat spatiul situat în Constanta, str.Stefan cel Mare nr.63 pe care ulterior a refuzat  sa-l paraseasca.

Pentru aceasta infractiune, legea nr.24/1990 prevede pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani sau amenda.Potrivit art.122 lit.d Cod penal, termenul de prescriptie a raspunderii penale este de 5 ani.

Potrivit art.124 Cod penal, prescriptia înlatura raspunderea penala, ori câte întreruperi au intervenit, daca termenul de prescriptie prevazut în art.122 este depasit cu înca jumatate.

Cum fapta este  comisa de inculpata în luna ianuarie 2004, în cauza a intervenit prescriptia raspunderii penale, întrucât au trecut peste 7 ani si jumatate.

In aceste conditii în temeiul art.385/15 pct.2 lit.d cod pr.penala cu ref.la art.385/9 pct.17 /1 cod pr.penala, se va admite ca fondat recursul declarat de Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanta, caseaza ambele hotarâri si în temeiul art. 11 pct.2 lit.b cu  ref.la art.10  lit.g cod pr.penala, înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatei B.M., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.