Contopire pedepse

Sentinţă penală 62 din 11.01.2010


Dosar nr. ............................

 JUDECĂTORIA SECTORULUI .................... ........................

SENTINŢA PENALĂ NR. .................................

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE ..................................

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE: ..............................................

GREFIER: .....................................................

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror .......................................... din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului .....................................................................

Pe rol se află soluţionarea cauzei penale privind pe petentul condamnat ........................................................, având ca obiect cerere de contopire a pedepselor.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de ............................................... fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de ............................................... şi, ulterior, la data de ................................................... când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului ......................................... la data de .................................., sub nr. ........................., petentul condamnat ...................................... a solicitat contopirea pedepselor ce i-au fost aplicate prin sentinţele penale nr. ................................... ....................... şi ........................... ale Judecătoriei Sectorului ............................. ..................... a Judecătoriei Sectorului ............................ a Tribunalului ....................

La dosar au fost ataşate sentinţele penale mai sus menţionate, fişa de cazier judiciar a petentului şi mandatele de executare a pedepsei închisorii nr. .....................................................şi .................................. ale Judecătoriei Sectorului ..........................., ..................................................................................... al Tribunalului ..................... şi .................................. al Judecătoriei Sectorului .............................................

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

I.Prin sentinţa penală nr. .......... a Judecătoriei Sectorului ....................... definitivă prin neapelare la data de ...................................... s-a dispus condamnarea petentului la pedeapsa de ......................... an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 C.pen. (faptă din ..........................................) cu aplic. art. 71 – 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. S-a luat act de faptul că petentul era arestat în altă cauză şi s-a dispus confiscarea de la acesta a sumei de ............................ de lei. S-a emis ........................ nr. ..................................... Executarea pedepsei a început la data de ......................................................

II.Prin sentinţa penală nr. ..................................................... a Judecătoriei Sectorului ............................... definitivă prin decizia penală nr. ................................ a Tribunalului ............................ Secţia a ................................................ Penală, s-a dispus condamnarea petentului .................................... în temeiul art. 26 rap. la art. 20 rap. la art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a, e, g şi i C.pen. la o pedeapsă de .................. an şi ............................... luni închisoare (faptă din .....................................).

În temeiul art. 36 al. 1 rap. la art. 33 lit. a şi 34 lit. b C.pen. s-a contopit această pedeapsă cu cea de ................................. an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. ....................................... a Judecătoriei Sectorului ...................................., definitivă prin neapelare la data de .............................. (faptă din ......................................) şi s-a dispus ca petentul să execute pedeapsa de ..................... an şi ........................... luni închisoare cu aplic. art. 71 - 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. S-a luat act că inculpatul era arestat în altă cauză. În temeiul art. 35 al. 4 C.pen. s-a menţinut măsura de siguranţă dispusă în temeiul art. 118 lit. e C.pen. prin sentinţa penală nr. ................................ a Judecătoriei Sectorului ..................................... S-a dispus anularea MEPI emis în baza sentinţei penale nr. ...................................... a Judecătoriei Sectorului ......................................... şi emiterea unor noi forme de executare, fiind emis MEPI nr. .......................................... Executarea pedepsei a început la data de ......................................

III.Prin sentinţa penală nr. ............................... a Judecătoriei Sectorului ........................... definitivă prin decizia penală nr. ................................ a Curţii de Apel ............................– Secţia a ................................... Penală s-a dispus condamnarea petentului la următoarele pedepse:

- ............................................... ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a) C.pen. (faptă din ..............................................). În baza art. 83  C.pen. s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de .................................. ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. ................................................, pronunţată de Judecătoria Sectorului ............................................ definitivă prin neapelare la data de ............................., dispunându-se ca petentul să execute în final pedeapsa de .................................. ani închisoare;

- ....................... ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 – art. 209 alin. 1 lit. a) şi g) C.pen., cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a) C.pen. (faptă din ................................). În baza art. 83  C.pen. s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. ......................................., pronunţată de Judecătoria Sectorului ..............................., definitivă prin neapelare la data de ..................................... dispunându-se ca petentul să execute în final pedeapsa de .................................... ani închisoare;

- ..................................... ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a) C.pen. (faptă din ....................................). În baza art. 83  C.pen. s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de ..............................ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. ..............................................................., pronunţată de Judecătoria Sectorului ................................, definitivă prin neapelare la data de ....................................... dispunându-se ca petentul să execute în final pedeapsa de ................................ ani închisoare;

- ................................ ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 – art. 209 alin. 1 lit. a) şi g) C.pen., cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a) C.pen. (faptă din .............................. În baza art. 83  C.pen. s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de ..........................ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. ........................., pronunţată de Judecătoria Sectorului ........................, definitivă prin neapelare la data de ......................., dispunându-se ca petentul să execute în final pedeapsa de .................................... ani închisoare;

- ......................... ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 – art. 209 alin. 1 lit. e) C.pen., cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a) C.pen. (faptă din .......................................), pedeapsă ce a fost contopită în condiţiile art. 39 alin. 1 C.pen. rap. la art. 37 alin. 1 lit. a C.pen. cu pedeapsa de .....................ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. ............................., pronunţată de Judecătoria Sector .........................................., definitivă prin neapelare la data de ............................, stabilindu-se ca petentul să execute pedeapsa rezultantă de ........................... ani închisoare.

Totodată, s-a dispus descontopirea pedepsei rezultante de .................. an şi ........................ luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ...................................... pronunţată de Judecătoria Sectorului ......................................., definitivă prin decizia penală nr. ........................ a Tribunalului ........................, Secţia a ............................. – a Penală, în pedepsele componente de .......................... an şi .......................... luni închisoare, stabilită prin aceeaşi sentinţă, şi de ......................an închisoare, stabilită prin sentinţa penală nr. .........................., pronunţată de Judecătoria Sectorului ......................., definitivă prin neapelare la data de ....................................

În baza art. 36 alin. 1, art. 33 alin. 1 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) Cod. Pen., s-a dispus contopirea pedepselor aplicate petentului în cauză cu pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. ............................, pronunţată de Judecătoria Sectorului ..............................., definitivă prin neapelare la data de ......................................, şi cu pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. ..................................., pronunţată prin de Judecătoria ............................. ............................ definitivă prin decizia penală nr. .................................... a Tribunalului ........................, Secţia a .............................– a Penală, petentul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de ........................ ani închisoare, cu aplic. art. 71 -  64 lit. a) teza a II – a şi lit. b) C.pen.

În temeiul art. 88 C.pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată durata arestării preventive a inculpatului de la .................................. la .............................. şi perioada executată de la ............... la zi.

În temeiul art. 35 alin. 4 C.pen., a fost menţinută măsura de siguranţă a confiscării speciale, dispusă în baza art. 118 lit. e) C.pen. prin sentinţa penală nr. ........................................ a Judecătoriei Sector ..........................., definitivă prin neapelare la data de ................................., şi, în baza art. 118 lit. e C.pen., s-a dispus confiscarea de la petent a sumelor de ......................... de lei şi ............................. de ..........................................

A fost anulat MEPI nr. ..................., emis în baza sentinţei penale nr. ................................... şi a fost emis un nou MEPI nr. ..............................

IV.Prin sentinţa penală nr. .................. a Judecătoriei Sectorului .........................., definitivă prin decizia penală nr. ..................... a Tribunalului .......................... Secţia .............................Penală, s-a dispus condamnarea petentului la următoarele pedepse:

- ............................... an şi ........................ luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit e, g şi i C.p. cu aplicarea art. 37 lit. a C.p., a art. 74 lit.c, a art. 76 al.1 lit. c C.p. şi a art. 80 C.p. ( faptă din .............................) În baza art. 83 C.p. s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de ........................... ani închisoare dispuse prin sentinţa penală nr. .............................. a Judecătoriei Sectorului .............................. definitivă prin neapelare, şi, în consecinţă, s-a dispus executarea în întregime a acestei pedepse alături de pedeapsa de ............ an şi ...................luni închisoare aplicată în cauză, stabilindu-se ca inculpatul să execute în final ..........................ani ........................... luni închisoare, cu aplic. art. 71 - 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. S-a dedus din pedeapsa aplicată durata executată de la .............................................

- .............................................. luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1-209 alin..1 lit e, g şi i C.p. cu aplicarea art.37 lit.b C.p. a art. 74 lit.c, a art. 76 al.1 lit. c C.p. şi a art. 80 C.p. (faptă din .................................................), cu aplic. art. 71 - 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

Au fost contopite pedepsele aplicate şi s-a dispus ca petentul să execute pedeapsa cea mai grea de .....................ani şi .................................... luni închisoare. S-a luat act de faptul că petentul era arestat în altă cauză. În temeiul art. 118 lit. e C.p. s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de ............................. lei. S-a emis MEPI nr. .......................................

V.Prin sentinţa penală nr. 812/16.12.2008 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 73/02.02.2009 a Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală,  petentul a fost condamnat la pedeapsa de ................. an şi .................................... luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 20 rap. la art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e şi i C.pen. cu aplic. art. 71 – 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen (faptă din data de ........................................). S-a luat act de faptul că petentul era arestat în altă cauză. A fost emis MEPI nr. ...................................

VI.Prin sentinţa penală nr. ....................... a Judecătoriei Sectorului ................................... definitivă prin decizia penală nr. ......................................... a Tribunalului ................................... Secţia ......................................................................................Penală s-a dispus condamnarea inculpatului la următoarele pedepse:

- ................................ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod Penal (faptă din .....................................);

- .......................... ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin. 2 Cod Penal (faptă din .................................).

S-a dispus contopirea pedepselor aplicate inculpatului, stabilindu-se ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de ............................ ani închisoare cu aplic. art. 71 – 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. şi s-a luat act că acesta este arestat în altă cauză. A fost emis MEPI nr. ...........................................

VII.Prin sentinţa penală nr. ......................... a Tribunalului ..................Secţia a .........................-a Penală, astfel cum a fost modificată prin decizia nr. ................................. a ÎCCJ Secţia Penală, s-a dispus condamnarea petentului la următoarele pedepse:

- ..................... an şi ............................. luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 4 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 (faptă din ....................................);

- .................................. ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 (faptă din ......................) şi ............................ ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

S-a constatat că faptele pentru care petentul a fost condamnat în cauză sunt concurente cu infracţiunea pentru care s-a dispus condamnarea sa prin sentinţa penală nr. .................................. a Judecătoriei Sectorului ....................................... la pedeapsa de ..........................an închisoare şi s-a dispus contopirea celor trei pedepse, petentul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de ..............................ani închisoare, cu aplic. art. 71 – 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

S-a dispus deducerea duratei arestării preventive de la .................................. la ...........................

În baza art. 17 din Lg. nr. 143/2000 s-a dispus confiscarea cantităţii de ............................. ...................................., iar în baza art. 118 lit. b C.pen. s-a dispus confiscarea telefonului mobil marca .................................... şi a cartelei ............................., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare.

A fost emis MEPI nr. ....................................

VIII. Prin sentinţa penală nr. ............................. a Judecătoriei Sectorului ................................... definitivă prin decizia penală nr. ............................. a Tribunalului .............................. Secţia ....................Penală, s-a dispus condamnarea petentului la pedeapsa de ............... ani şi ......................... luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26. C.pen. rap. la art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a C.pen. (faptă din data de .......................................) cu aplic. art. 71– 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 88 C.pen. s-a dispus deducerea din pedeapsa aplicată a perioadei reţinerii şi arestării preventive de la 06.05.2008 la 25.05.2008 şi s-a luat act de faptul că petentul era arestat în altă cauză.

A fost emis MEPI nr. ................................................................

Din datele menţionate mai sus, instanţa constată că infracţiunile săvârşite de petent la datele de ............................................................................. şi ............................................... sunt concurente fiind săvârşite înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru vreuna din ele (prima hotărâre de condamnare rămasă definitivă este sentinţa penală nr. .............................. a Judecătoriei Sectorului ..........................., definitivă la data de ....................................), cererea de contopire a pedepselor fiind întemeiată.

În consecinţă, în baza art. 449 alin.1 lit. a C.pr.pen., instanţa va admite formulată de petent.

Se va dispune descontopirea pedepsei rezultante aplicate petentului prin sentinţa penală nr. ................................... a Tribunalului ........................ Secţia a ..............................................-a Penală, astfel cum a fost modificată prin decizia nr. .................. a .................. Secţia Penală, în pedepsele componente:

- ............ an şi ......................luni închisoare;

- ..................... ani închisoare şi .............................. ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

- ......................... an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ............................. a Judecătoriei Sectorului ................................ definitivă prin neapelare la data de ...............................................................................

De asemenea, se va dispune descontopirea pedepsei rezultante aplicate petentului prin sentinţa penală nr. .......................... a Judecătoriei Sectorului .................................., definitivă prin decizia penală nr. ........................ a Curţii de Apel ................. – Secţia a .........................................-a Penală în pedepsele componente:

- .............pedepse indivizibile de ............................ani închisoare;

- o pedeapsă indivizibilă de ....................ani închisoare;

- ............... an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ............................ a Judecătoriei Sectorului ........................ definitivă prin neapelare la data de ....................................................................................;

- .................. an şi ................................................................................. luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ................................. a Judecătoriei Sectorului .............................., definitivă prin decizia penală nr. ..................................... a Tribunalului ..................... Secţia a ..............................a Penală;

Totodată, se va dispune descontopirea pedepsei aplicate petentului prin sentinţa penală nr. ........................................... a Judecătoriei Sectorului .............................................., definitivă prin decizia penală nr. ....................................................... a Tribunalului Bucureşti ........................................................ Penală, în pedepsele componente:

- o pedeapsă indivizibilă de ............... ani şi ...................... luni închisoare;

- o pedeapsă de ................... an şi ............................. luni închisoare;

Se va dispune descontopirea pedepsei rezultante aplicate petentului prin sentinţa penală nr. ................................... a Judecătoriei Sectorului ........................................, definitivă prin decizia penală nr. ............................ a Tribunalului ................. Secţia .......................... Penală, în cele două pedepse componente de 3 ani închisoare.

Pedepsele menţionate mai sus, repuse în individualitatea lor, vor fi contopite în baza art. 36 C.pen. rap. la art. 33-34 alin. 1 lit. b C.pen., cu pedepsele aplicate petentului prin sentinţele penale nr. ........................ a Judecătoriei Sectorului ......................................, definitivă prin decizia penală nr. .......................... a Tribunalului .......................... Secţia ..............................Penală, şi nr. ............................................. a Judecătoriei Sectorului ................................., definitivă prin decizia penală nr. ......................a Tribunalului ......................... Secţia ...............................Penală, petentul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de ...................... ani închisoare pe care instanţa o va spori cu ................an şi .................................. luni, petentul urmând să execute, în final, ............. ani şi .......................luni închisoare, cu aplic. art. 71– 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

Aplicarea sporului menţionat se impune faţă de faptul că în contopire au intrat peste 10 pedepse aplicate petentului pentru infracţiuni săvârşite într-un interval ce nu depăşeşte un an, prin întregul său comportament acesta dovedind o perseverenţă infracţională deosebită. În lipsa aplicării unui astfel de spor, petentului i s-ar crea impresia că faptele sale de o gravitate mai redusă scapă sancţionării.

În baza art. 35 alin. 1 C.pen. se va menţine pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. pe o durată de ......................... ani (sentinţa penală nr. ................................ a Tribunalului ............................).

În baza art. 36 alin. 3 C.pen. rap. la art. 88 C.pen. se va deduce din pedeapsa aplicată durata executată şi durata prevenţiei de la datele de ................................ şi .............................. la ................................... şi de la ................................................ la zi.

În ceea ce priveşte deducerile perioadelor executate se impun anumite precizări. Astfel, prin sentinţa penală nr. ....................... a Judecătoriei Sectorului ................................. s-a dispus deducerea arestului preventiv din cauză de la ............................ la ................................... Din cuprinsul sentinţei penale nr. .............................. a Tribunalului ......................................... rezultă faptul că petentul a fost reţinut în urma unui flagrant organizat la data de ........................................., aceasta fiind şi data săvârşirii infracţiunilor din cauză. Din analiza fişei de cazier a petentului şi a celorlalte sentinţe penale depuse la dosar rezultă faptul că între datele de ................................ şi ................................... petentul s-a aflat în stare de liberate, deducerea dispusă prin sentinţa penală nr. ................................... a Judecătoriei Sectorului .................................a perioadei executate de la data de ........................................... la zi datorându-se doar unei erori, cu atât mai mult cu cât petentul nu a fost arestat în cauza în care s-a pronunţat hotărârea menţionată şi nici pedepsele a căror contopire s-a dispus nu atrăgeau deduceri decât începând cu data de ................................, data la care a început executarea sentinţei penale nr. ............................... a Judecătoriei Sectorului .........................

În baza art. 35 alin. 4 C.pen. se vor menţine măsurile de siguranţă dispuse prin sentinţele penale nr. ..................... a Tribunalului ........................................................ a Judecătoriei Sectorului ............................... a Judecătoriei Sectorului ........................ a Judecătoriei Sectorului ....................................

Se va dispune anularea următoarelor mandate de executare a pedepsei închisorii – .................................... (sent. pen. .......................), ..................... (sent. pen. ..............................), ........................ (sent. pen. .......................), ..................... (sent. pen. ........................) emise de Judecătoria Sectorului ............................  ............................ emis de Tribunalul ...................... Secţia a ..........................-a Penală (sent. pen. ...............................) şi ............................... a Judecătoriei Sectorului ......................... (sent. pen. ..........................................) şi emiterea unor noi forme de executare.

În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, onorariul apărătorului din oficiu, av. ........................, în cuantum de .................................. de lei, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 449 alin. 1 lit. a C.pr.pen. admite cererea de contopire formulată de petentul ........................, fiul lui .............................. şi ...................... născut la data de .................................., deţinut în Penitenciarul ............................................

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de ....................... ani închisoare aplicată petentului prin sentinţa penală nr. ............................ a Tribunalului ..................... Secţia a ............................. Penală, astfel cum a fost modificată prin decizia nr. ........................................ a .........................................Secţia Penală, în pedepsele componente:

- ...........................................

- .................... ani închisoare şi ................................................. ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

- ........................... an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ................................... a Judecătoriei Sectorului ................................. definitivă prin neapelare la data de ...............................................................................

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de ........................... ani închisoare aplicată petentului prin sentinţa penală nr. .......................... a Judecătoriei Sectorului ......................................., definitivă prin decizia penală nr. ............................. a Curţii de Apel .................................. – Secţia a ...........................a Penală în pedepsele componente:

-  pedepse indivizibile de ............................... ani închisoare (rezultate în urma condamnării petentului la ................. pedepse de .............................ani închisoare şi a revocării beneficiului suspendării condiţionate a pedepsei de ...........................ani închisoare aplicată prin  sentinţa penală nr........................... a Judecătoriei Sectorului ......................................, definitivă prin neapelare, pedeapsă ce a fost dată spre executare alăturat de fiecare dintre cele ....................... pedepse de ..........................................ani închisoare aplicate);

- o pedeapsă indivizibilă de ......................... ani închisoare (rezultată în urma contopirii în baza art. 39 alin. 1 C.pen. rap. la art. 37 alin. 1 lit. a C.pen. a pedepsei de ...............................ani închisoare aplicate în cauză cu pedeapsa de ...................... ani închisoare aplicată prin  sentinţa penală nr. ................................................................ a Judecătoriei Sectorului .............................. Bucureşti, definitivă prin neapelare);

- ....................... an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ................................... a Judecătoriei Sectorului ................................. definitivă prin neapelare la data de ........................................;

- .................. an şi ..................... luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ............................. a Judecătoriei Sectorului ..................., definitivă prin decizia penală nr. ................................................................ a Tribunalului .............................. Secţia a ..................... Penală;

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de ............... ani şi ............. luni închisoare aplicată petentului prin sentinţa penală nr. ........................... a Judecătoriei Sectorului ........................ definitivă prin decizia penală nr. .................................. a Tribunalului ...................................... Secţia .......................Penală, în pedepsele componente:

- o pedeapsă indivizibilă de ...................... ani şi .......................... luni închisoare (rezultată în urma condamnării petentului la pedeapsa de ................. an şi ...............................luni închisoare şi a revocării beneficiului suspendării condiţionate a pedepsei de .......................... ani închisoare aplicată prin  sentinţa penală nr............................ a Judecătoriei Sectorului ......................................., definitivă prin neapelare, pedeapsă ce a fost dată spre executare alăturat de pedeapsa de ............... an şi ...................................luni închisoare);

- o pedeapsă de ................. an şi .............................. luni închisoare;

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de .......................ani închisoare aplicată petentului prin sentinţa penală nr. .................. a Judecătoriei Sectorului .........................., definitivă prin decizia penală nr. ................................. a Tribunalului ....................... Secţia ........................... Penală, în cele două pedepse componente de ................................ ani închisoare.

În baza art. 36 C.pen. rap. la art. 33 - 34 alin. 1 lit. b C.pen. contopeşte pedepsele mai sus menţionate, astfel cum au fost repuse în individualitatea lor, cu pedepsele de ............... an şi ............................luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ............................ a Judecătoriei Sectorului ................................., definitivă prin decizia penală nr. ...................................... a Tribunalului ....................... Secţia .................... Penală, şi ....................... ani şi ...................... luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ............................... a Judecătoriei Sectorului .........................................., definitivă prin decizia penală nr. .......................... a Tribunalului ........................Secţia .........................Penală, petentul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de ......................ani închisoare, pe care o sporeşte cu ................... an şi .................... luni, petentul urmând să execute, în final, .......................... ani şi .................................... luni închisoare, cu aplic. art. 71– 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 35 alin. 1 C.pen. menţine pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. pe o durată de ............................... ani.

În baza art. 36 alin. 3 C.pen. rap. la art. 88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată durata executată şi durata prevenţiei de la datele de ............................. şi ................... şi de la ............................................ la zi.

În baza art. 35 alin. 4 C.pen. menţine măsurile de siguranţă dispuse prin sentinţele penale nr. ......................... a Tribunalului Bucureşti, .................. a Judecătoriei Sectorului ................................ a Judecătoriei Sectorului ........................, ............................... a Judecătoriei Sectorului .............................................

Anulează mandatele de executare a pedepsei închisorii – ................................, .......................................... emise de Judecătoria Sectorului .........................., ......................................... emis de Tribunalul .......................... Secţia a ......................a Penală şi ................................. a Judecătoriei Sectorului .................................... şi dispune emiterea unor noi forme de executare.

În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, onorariul apărătorului din oficiu, av. ................................, în cuantum de .............................. de lei, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru reprezentantul Ministerului Public şi de la comunicare pentru petent.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, ...............................

PREŞEDINTE GREFIER

6