Greşita achitare pentru infracţiunea prev. şi ped. de art.61 lit.h din l.192/2001 modificată prin l.42/2003. Dezincriminare. Fapta de pescuit prin orice mijloace sau metode a peştilor sau al altor vieţuitoarelor acvatice şi al reproducătorilor în pe...

Decizie 257 din 27.04.2006


DECIZIA PENALA NR.257/27.04.2006

Gresita achitare pentru infractiunea prev. si ped. de art.61 lit.h din L.192/2001 modificata prin L.42/2003. Dezincriminare. Fapta de pescuit prin orice mijloace sau metode a pestilor sau al altor  vietuitoarelor acvatice si al reproducatorilor în perioada de prohibitie.

Emitent Curtea de Apel Oradea- Sectia penala si pentru cauze cu minori

Prin  sentinta penala nr.348/15.07.2005, Judecatoria Marghita în baza art.334 din Codul de procedura penala a dispus schimbarea încadrarii juridice data faptei din art.61 lit.b, h si j din L.192/2001 si art.62 din L.192/2001 în infractiunea prev. de art.61 lit.b, h si j din L.192/2001 republicata cu aplicarea art.13 Cod penal., text de lege în baza caruia a condamnat pe inculpatul G.V. la 3 pedepse de câte 30.000 lei amenda penala fiecare.

Conform art.33 lit.a Cod penal si art.34 lit.c din Codul penal a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 30.000 lei amenda penala.

În baza art.81 din Codul penal a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 1 an stabilit conform art.82 din Codul penal.

S-a retinut ca, în data de 6.05.2002, inculpatul G.V. a deschis fara drept ecluza barajului de la Lacul de Acumulare Cristiur si a barat canalul cu o plasa de sârma si gratii din fier sustragând cantitatea de 380 Kg peste, sustragerea facându-se în perioada de prohibitie.

Împotriva acestei sentinte au declarat apel Parchetul de pe lânga Judecatoria Marghita care a criticat sentinta instantei de fond, printre altele, sub aspectul faptului ca aceasta a procedat la schimbarea încadrarii juridice a faptei fara a o pune în discutia partilor cât si sub aspectul gresitei individualizari a pedepsei aplicate inculpatului, precum si inculpatul care a solicitat achitarea sa.

Prin decizia penala nr.158/2005 Tribunalul Bihor a admis apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Marghita si inculpatul G.V. si, în baza art.334 din Codul de procedura penala, a dispus schimbarea încadrarii juridice din infractiunile prev. de art.61 lit.b, h si j  cu aplicarea art.62 din L.192/2001 în trei infractiuni prev. de art.61 lit.b, h si j din L.192/2001 modificata prin L.42/2003 si a înlaturat dispozitiile de condamnare a inculpatului pentru infractiunile prev. de art.61 lit.h, b  din L.192/2001, cu motivarea ca, în speta, nu sunt realizate trasaturile laturii obiective ale acestor infractiuni.

În baza art.61 lit.j din L.192/2001 modificata prin L.42/2003 cu aplicarea art.13 din Codul penal a condamnat inculpatul la pedeapsa de 30.000.000 lei amenda penala.

Tribunalul a retinut ca sentinta instantei de fond prezinta deficiente sub aspectul retinerii corecte a legii penale care incrimineaza faptele deduse judecatii si determinarea legii aplicate în cauza.

A mai retinut ca instanta de fond, în mod corect, prin schimbarea de încadrare juridica a înlaturat dispozitiile art.62 din legea speciala referitoare la aceasta agravanta însa, în mod gresit, a retinut art.13 din Codul penal care nu-si gaseste aplicabilitatea, întrucât fapta a fost savârsita la data de 6.05.2003, sub imperiul L.192/2001 republicata si modificata, singura lege aplicabila la acea data.

De la pronuntarea hotarârii primei instante si pâna la solutionarea prezentei cauze, L.192/2001 a fost modificata însa modificarile intervenite vizeaza numai pedepsele aplicabile aspect care a fost avut în vedere de instanta de apel, pentru determinarea legii penale mai favorabile în cazul fiecareia dintre infractiunile retinute.

Sub aspectul retinerii art.13 din Codul penal, instanta de apel a constatat ca, în speta, legea mai favorabila este L.192/2001 modificata prin L.42/2003 conform careia infractiunea în cauza respectiv cea prev. de art.61 lit.j se sanctioneaza cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs Parchetul de pe lânga Tribunalul Bihor si inculpatul G.V.

Parchetul a criticat gresita achitare a inculpatului pentru infractiunea prev. de art.61 lit.h din L.195/2001, si a solicitat schimbarea temeiului achitarii din art.10 litd în art.10 lit.b pentru infractiunea prev. si ped, de art.61 lit.b din L.192/2001, întrucât fapta este dezincriminata si înlaturarea prevederilor art.13 din Codul penal, atâta timp cât legea penala mai favorabila este O.U.G. nr..69/2004.

Inculpatul a solicitat achitarea în baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.d din Codul de procedura penala pentru infractiunea prev. de art.61 lit.j din L.192/2001 modificata prin L.42/2003.

Prin decizia penala nr.257/27.04.2006, Curtea de Apel Oradea a respins recursul declarat de inculpat si a admis recursul declarat de Parchetul de pe lânga Tribunalul Bihor în sensul ca a schimbat temeiul achitarii pentru infractiunea prev. de art.61 lit.b din L.192/2001 modificata prin L.42/2003 din art.10 lit.d Cod procedura penala în art.11 pct.2 lit.a Cod procedura penala raportat la art.10 lit.b Cod procedura penala combinat cu art.12 din Codul penal. A înlaturat dispozitiile art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.d Cod procedura penala referitor la achitarea inculpatului G.V. pentru infractiunea prev. de art.61 lit.h din L.192/2001modoficata prin L.42/2003  si cu retinerea disp.art.13 din Codul penal a condamnat pe inculpat în baza acestui text de lege la o pedeapsa de 30.000.000 lei amenda penala.

Conform art.33 lit.a si art.34 lit.c Cod penal a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 30.000.000 lei amenda penala în conditiile art.81 din Codul penal.

În motivare a retinut ca, potrivit dispozitiilor art.61 lit.h din L.192/2001 modificata prin O.U.G. nr.76/2002 aprobata prin L.42/2003 constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 25.000.000 la 50.000.000 lei deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor si a gârlelor de legatura cu lacurile, baltile sau terenurile inundabile, fara autorizarea administratorilor statului.

Totodata a retinut ca, în speta, este dovedit cu probele administrate ca inculpatul a barat canalul de scurgere fara aprobarea organelor abilitate, iar apoi a transportat cantitatea de 70 Kg peste la domiciliul sau, din cele 380 Kg peste care constituia paguba partii civile.

Bararea lacului cu gratii de fier si plasa de sârma de inculpat pe o distanta de 70 m fara autorizarea administratorilor statului realizeaza elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art.61 lit.h din L.192/2001 si având în vedere ca, de la data savârsirii infractiunii si pâna la data ramânerii definitiva a hotarârii au survenit modificari legislative cât priveste latura obiectiva a infractiunii si regimul sanctionator, instanta va face aplicarea art.13 din Codul penal.

Cu privire la stabilirea gresita a temeiului achitarii inculpatului  pentru infractiunea prev. si ped. de art.61 lit.b din L.192/2001 modificata prin L.43/2003 a apreciat ca achitarea inculpatului în temeiul art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.d Cod procedura penala, pentru aceasta infractiune este gresita.

În realitate, art.61 lit.b din L.192/2001 sanctiona fapta de pescuit prin orice mijloace sau metode a pestilor sau a vietuitoarelor acvatice si al reproducatorilor în perioada de prohibitie.

Noua reglementare, L.113/5.05.2005, privind aprobarea O.G.nr.69/2004, pentru modificare si completarea L.192/2001 dezincrimineaza fapta prev. de art.61 lit.b din L.192/2001 modificata prin L.42/2003, astfel ca instanta de apel trebuia sa dispuna achitarea inculpatului pentru aceasta infractiune în temeiul art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.b Cod procedura penala, cu referire la art.12 din Codul penal.

Cu privire la solicitarea parchetului de înlaturare a art.13 din Codul penal a apreciat ca aceasta este nefondata, întrucât vechea reglementare prevedea sanctiunea amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii, iar prin modificarile ulterioare se prevede pentru infractiunea prev. de art.61 din L.192/2001 doar pedeapsa amenzii, dar în cuantum mai mare decât cuantumul pedepsei amenzii din vechea reglementare, legea mai blânda fiind legea care in abstracto, contine dispozitii legale mai favorabile.