Plângere condamnat

Sentinţă penală 66 din 14.01.2009


R O M Â N I A

DOSAR NR.

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI-SECŢIA PENALĂ

Sentinţa penală nr.

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE:

GREFIER: 

MINISTERUL PUBLIC - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4

Bucureşti a fost reprezentat de procuror S I.

Pe rol cauza privind pe petenţii condamnaţi AI şi S M M, având ca obiect

contestaţie împotriva încheierii judecătorului delegat.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns petentul condamnat A I,

personal şi asistat de apărător din oficiu VGC, petentul condamnat S M M, personal şi

asistat de apărător din oficiu M C, şi martorii B G şi U M.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care

Instanţa, în baza art.327 C.p.p., procedează la audierea pe rând, după prestarea

jurământului religios, a martorilor BG şi U M, declaraţiile acestora fiind consemnate,

semnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Petentul A I solicită şi audierea deţinutului SV.

Reprezentantul Ministerului Public se opune audierii şi a celui de-al patrulea

martor, a cărui declaraţie se află deja ataşată la fila 11 din dosarul de penitenciar, având

în vedere că în această cauză, constând într-o procedură specială, s-au audiat deja 3

martori.

Apărătorii petenţilor, având pe rând cuvântul, insistă în audierea deţinutului S

V, considerând că declaraţiile celorlalţi martori nu elucidează situaţia de fapt reţinută

în hotărârea de sancţionare.

Instanţa nu consideră că se mai impune şi audierea condamnatului SV, având în

vedere că acesta a fost deja sancţionat iar declaraţia sa se află ataşată la fila 11 din

dosarul de penitenciar, declaraţie în care nu aminteşte nimic despre participarea

petenţilor, astfel că respinge solicitarea petentului A I de audiere în calitate de martor a

condamnatului SV, ca neutilă cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza

în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea contestaţiilor formulate de

cei doi petenţi şi pe cale de consecinţă menţinerea hotărârilor comisiei de disciplină şi

a încheierii judecătorului delegat nr. 874/18.11.2008, considerând că actele care au stat

la baza aplicării sancţiunilor disciplinare se fundamentează pe probele administrate în

cursul cercetării disciplinare. În acest sens sunt ataşate la dosarul de penitenciar

referatul privind efectuarea de cercetări şi declaraţii ale mai multor persoane audiate ca

martori, care îi incriminează pe cei doi petenţi, printre care martorul B C M, care

ulterior audiat în faţa instanţei şi-a schimbat declaraţia cu motivaţia că prima declaraţie

i-a fost dictată de comandantul de secţie, şi martorul U M, care de asemenea în faţa

instanţei a arătat că nu-şi mai însuşeşte declaraţia iniţială. Mai este de observat că

însuşi petentul S M M a declarat, la fila 8 din dosarul de penitenciar, că îi consideră

vinovaţi pe deţinuţii SV şi AI. Toate aceste probe administrate în faza cercetării

disciplinare, care îşi păstrează prezumţia de validitate, conturează o situaţie de fapt

conformă cu cea reţinută în hotărârea de sancţionare, situaţie care nu poate fi

combătută de declaraţiile ulterioare din faţa instanţei date de deţinutul B C M,

împotriva căruia a şi formulat proces-verbal pentru infracţiunea de mărturie

mincinoasă, şi de deţinutul B G, care avea de asemenea un interes personal să nu-şi

menţină poziţia iniţială, întrucât a fost sancţionat disciplinar la rândul lui ca participant

la acele incidente. Solicită respingerea contestaţiilor şi dispunerea cu privire la

cheltuieli judiciare conform art.192 C.p.p.

Apărătorul din oficiu al petentului A I învederează că din materialul probator

administrat nu reiese că petentul a comis vreo abatere disciplinară. Solicită admiterea

contestaţiei, aşa cum a fost formulată.

Apărătorul din oficiu al petentului S M Marată de asemenea că din declaraţiile

martorilor audiaţi nu reiese faptul că cei doi petenţi au participat la actele de dezordine

din data de 14.10.2008, deţinutul S V recunoscând că doar el a rupt salteaua şi a

aruncat-o pe geam. Având în vedere şi faptul că petentul nu a mai fost sancţionat

disciplinar până la acel moment, a participat la activităţi educative şi a fost vizitat de

familie, solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată.

Petentul AIpersonal, arată că nu a comis nicio abatere disciplinară, nu avea

niciun motiv să provoace probleme iar declaraţia iniţială a martorului B, aşa cum

acesta a şi declarat, a fost dictată de comandantul de secţie.

Petentul S M M, personal, arată că nu a făcut nimic. S-a găsit un telefon asupra

deţinutului S V, care fiind supărat pentru că nu şi-a mai găsit un alt telefon ascuns într-

o saltea, a tăiat acea saltea, i-a dat foc şi a aruncat-o pe geam. Petentul recunoaşte că a

strâns şi a aruncat pe geam resturile de la acea saltea, doar la solicitarea gardianului.

 I N S T A N Ţ A

La data de 25.11.2008 a fost înregistrată pe rol adresa Penitenciarului Bucureşti-

Jilava, prin care a fost înaintată spre soluţionare contestaţia formulată de petentul A

Iîmpotriva încheierii nr.874/18.11.2008, pronunţată de judecătorul delegat pentru

executarea pedepselor privative de libertate de la Penitenciarul Bucureşti-Jilava în

dosarul nr.887/2008.

Instanţa a dispus şi citarea petentului S M M, acesta precizând că formulează

contestaţie împotriva încheierii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Hotărârea Comisiei de disciplină din cadrul Penitenciarului Bucureşti-Jilava

nr.1504/2008, persoanei private de libertate A I i s-a aplicat sancţiunea disciplinară

constând în suspendarea dreptului de a primi şi cumpăra bunuri pe o perioadă de 2

luni, deoarece la data de 14.10.2008, în jurul orei 23.45, deţinuţii de la camera 604

"profil deţinuţi cu grad sporit de risc" au dat foc la câlţii dintr-o saltea, după care au

început să îi instige la revoltă pe ceilalţi deţinuţi de la alte camere.

În urma cercetărilor efectuate a reieşit că datorită faptului că la percheziţia

efectuată în jurul orei 21.00 s-a descoperit un telefon mobil marca Nokia model 1200,

o rezistenţă electrică şi un fierbător improvizat, deţinutul S I împreună cu S V au

încercat să ia o saltea de pe un pat pentru a-i da foc, însă datorită faptului că era prea

grea l-au chemat şi pe deţinutul S M M, cu ajutorul căruia au scos câlţii din saltea pe

geamul de la fereastra camerei şi le-au dat foc. Materialul incendiat a fost aruncat pe

fereastră şi a căzut pe corpul de iluminat din dreptul biroului de pe secţia a V-a, acesta

fiind distrus. În acţiunea lor s-au alăturat şi deţinuţii A I şi B G şi au început să strige

la deţinuţii de la alte camere să procedeze la fel.

Prin Hotărârea Comisiei de disciplină din cadrul Penitenciarului Bucureşti-Jilava

nr.1502/2008, persoanei private de libertate S M M i s-a aplicat sancţiunea disciplinară

constând în suspendarea dreptului de a primi şi cumpăra bunuri pe o perioadă de 3

luni. S-a reţinut aceeaşi situaţie de fapt.

Prin încheierea judecătorului delegat menţionată mai sus, au fost respinse ca

nefondate plângerile formulate de A I împotriva Hotărârii Comisiei de Disciplină

nr.1504/2008, de B G împotriva Hotărârilor Comisiei de Disciplină nr.1508 şi

nr.1391/2008, şi de S M M împotriva Hotărârilor Comisiei de Disciplină nr.1502 şi

nr.1390/2008.

B G nu a formulat contestaţie. A I şi S M M au formulat contestaţie, fiind

administrată, la cererea acestora, proba testimonială cu referire la incidentul din

14.10.2008.

Astfel, în cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi martorii B C M, BGilbert

şi U M. 

Studiind materialul probator, instanţa apreciază că încheierea judecătorului

delegat este legală, temeinică şi corespunzător motivată. Instanţa nu poate reţine

apărarea petenţilor în sensul că ar fi nevinovaţi, aceasta fiind infirmată de celelalte

probe administrate în cauză.

La dosar se află rapoarte de incident, rapoarte către directorul penitenciarului,

declaraţiile altor persoane private de libertate, din care reiese situaţia de fapt. Persoana

privată de libertate B C M confirmă participarea petenţilor şi contribuţia acestora în

contextul producerii incidentului (fila 16 din dosarul de penitenciar). Aceeaşi declaraţie

o are şi U M (fila 15), însă acesta nu şi-a mai însuşit cele afirmate, cu ocazia audierii în

faţa instanţei.

Instanţa va înlătura declaraţiile date în faţa sa de martorii B C M şi B G, pe care

le apreciază ca fiind nesincere.

B C M a revenit în mod inexplicabil asupra susţinerilor sale, fără o motivaţie

verosimilă, cu versiunea deja devenită "clasică" a faptului că i s-a dictat declaraţia

anterioară.

B G, el însuşi sancţionat disciplinar, a dat o declaraţie în batjocură, menţionând

că (după ce deţinutul S V a dat foc la saltea şi a aruncat-o pe geam) pe el l-a luat

somnul şi s-a culcat, neştiind ce s-a întâmplat.

Este totodată de menţionat că, fiind audiaţi de judecătorul delegat, petenţii au

arătat că nu propun probe în apărare (filele 17, 67).

Petentul A I a săvârşit abaterile disciplinare prevăzute de art.63 lit.f şi h din HG

nr.1897/2006 şi i s-a aplicat o sancţiune corespunzător proporţionalizată în raport de

gravitatea abaterilor. Este de observat că acesta a mai fost sancţionat disciplinar de 6

ori. 

Petentul S M M a săvârşit abaterile disciplinare prevăzute de art.63 lit.f şi h din

HG nr.1897/2006 şi i s-a aplicat o sancţiune corespunzător proporţionalizată în

raport de gravitatea abaterilor. 

În consecinţă, instanţa va respinge ca nefondate contestaţiile şi va face aplicarea

art.192 alin.2 C.pr.pen., urmând ca petenţii să fie obligaţi la plata a câte 200 lei fiecare,

reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

 HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca nefondate contestaţiile formulate de petenţii A I (fiul lui Vşi S,

născut la) şi SM M (fiul lui N şi C, născut la) împotriva încheierii nr.874/18.11.2008,

pronunţată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate

de la Penitenciarul Bucureşti-Jilava în dosarul nr.887/2008.

În baza art.192 alin.2 Cod procedură penală, obligă petenţii la plata a câte 200

lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariile pentru asistenţa juridică din oficiu se plătesc conform Protocolului

încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14 ianuarie 2009.

PREŞEDINTE GREFIER

Red.Dact/M.C./5 ex./26.01.2009

4