Greşita interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 455 raportat la art. 453 lit. c Cod procedură penală. Casarea hotărârilor judecătoreşti anterior pronunţat, ca urmare a constatării incidenţei în cauză a disp. art.385/9 pct. 17/1 Cod pr. penală

Decizie 60/R din 01.02.2006


Prin decizia penală nr. 60/R/1 feb. 2006 a Curţii de Apel Târgu  Mureş s-a admis recursul  formulat de Parchetul  de  pe lângă Tribunalul Mureş  împotriva  deciziei penale  nr. 406  din 25 noiembrie  2005 a Tribunalului  Mureş .

S-a casat integral  decizia  atacată şi s-a  desfiinţat integral sentinţa  penală nr.1091  din 1  septembrie  2005 a Judecătoriei Târgu Mureş. În urma  rejudecării  cauzei , s-a respins  ca nefondată cererea formulată  de  condamnatul M.E., în prezent deţinut  în Penitenciarul Târgu Mureş ,  de întrerupere a  executării  pedepsei  de 3  ani închisoare aplicată prin sentinţa penală  nr.674/2004.

A fost obligat  condamnatul  la  140 lei  cheltuieli  judiciare ocazionate  cu prezenta cauză la prima  instanţă şi  apel .

Prin sentinţa penală n.1091/01.09.2005 pronunţată în dosarul nr.6675/2005, Judecătoria Tg.Mureş, în temeiul art.455 rap.la art.453 alin.1 lit.c Cod pr.penală,  a admis cererea înaintată de petentul condamnat M.E. , privind întreruperea executării de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.674/2004 a Judecătoriei Reghin, ŞI

în temeiul art.455 rap.la art.453 alin.1 lit.c Cod pr.penală a dispus întreruperea executării pedepsei pe o durată de 3 luni.

Prin decizia penală nr.406/A din 25.11.2005, Tribunalul Mureş  a respins ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.Mureş, cheltuielile judiciare avansate de stat rămanând în sarcina acestuia.

Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii primei instanţe sub aspectul motivelor de recurs şi din oficiu în considerarea disp.art.385/9 alin.3 Cod pr.penală , Curtea a apreciat că recursul este fondat pentru următoarele considerente:

Potrivit art.455 Cod pr.penală rap.la art.453 alin.1 lit.c Cod pr.penală, întreruperea executării pedepsei se poate acorda când din cauza unor împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează.

În speţă, în mod greşit instanţa de fond  şi de apel au apreciat că se impune întreruperea executării pedepsei condamnatului având în vedere situaţia materială în care se află familia acestuia.

Consecinţele grave pentru familie se referă la situaţia membrilor familiei a căror existenţă ar fi pusă în pericol grav dacă s-ar continua executarea pedepsei.  Împrejurările la care se referă textul legal trebuie să aibă un caracter special , de excepţie şi să fie de aşa natură încât prin prezenţa condamnatului într-o perioadă scurtă de timp , acele urmări ar putea fi înlăturate.

Aşa cum rezultă din ancheta socială efectuată la domiciliul condamnatului, starea materială precară a familiei acestuia este anterioară condamnării inculpatului, aceştia locuiesc de mai mulţi ani într-o casă improvizată pe malul Mureşului, astfel că întreruperea executării pedepsei pe o perioadă de 3 luni nu ar conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de trai  a familiei condamnatului şi nu ar înlătura starea materială precară în care aceştia se găsesc de mai mulţi ani.

Faţă de considerentele expuse, Curtea a apreciat că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prev.de art.455 rap.la art.453 alin.1 lit.c Cod pr.penală, în cauză fiind incident motivul de casare prev.de art.385/9 pct.17/1 Cod pr.penală.