Sentinţă condamnare

Hotărâre 1538 din 23.12.2008


DOSAR NR. 11875/3/2008

ROMANIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A II - A PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. 1538/F

Şedinţa publică din data de 23 12 2008

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE:

GREFIER:

Ministerul Public- Parchetul de pe langa înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de procuror R E R.

Pe rol fiind cauza penală cu numărul de mai sus, privind pe inculpaţii:

- Ş G, trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de organizare a traficului ilicit

de droguri de mare risc, faptă prev. şi ped. de art. 10 din Legea 143/2000 rap. la art. 2 alin. 1 şi 2 Legea 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp. şi

art. 75 lit. a Cp. şi organizare a traficului ilicit internaţional de droguri de mare risc, faptă prev. şi ped. de art. 10 din Legea 143/2000 rap. la art.

3 alin. 1 şi 2 Legea 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp. şi art. 75 lit. a Cp., totul cu aplic. art. 33 lit. a Cp;

-Z M, trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc faptă prev. şi ped. de

art. 2 alin. 1 şi 2 Legea 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp. şi art. 75 lit. a Cp.;

-A A Ş, trimis în judecată, arestat în altă cauză pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc faptă prev. şi ped. de art.

2 alin. 1 şi 2 Legea 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp. cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a Cp.

Dezbaterile si luările de cuvânt ale pârtilor au avut loc in şedinţa publica din data de 09 12 2008, fiind consemnate in încheierea de şedinţa de la acea

data, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat succesiv pronunţarea la data de

16 12 2008 şi, respectiv, 23 12 2008, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei penale de faţă:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie si Justiţie -D.I.I.C.O.T. nr. 374/D/P/ 2007 din 25. 03. 2008 au fost trimişi în judecată

inculpaţii Ş G, cercetat în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de organizare a traficului ilicit de droguri de mare risc şi

organizare a traficului ilicit internaţional de droguri de mare risc, fapte prev. şi ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. Ia art. 2 al. 1 şi 2 din

Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. şi art. 75 lit. a C. pen. şi art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. Ia art. 3 al. 1 şi 2 din Legea nr.

143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. şi art. 75 lit. a C. pen., totul cu aplic art. 33 lit. a C. pen.; Z M, cercetat în stare de arest preventiv,

sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc, faptă prev şi ped. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic.

art. 41 alin. 2 C. pen. şi art. 75 lit. a C. pen.; A A Ş, arestat preventiv în altă cauză , cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic ilicit

de droguri de mare risc, faptă prev. şi ped. de art. 2 al. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen.

In fapt, prin actul de inculpare s-au reţinut următoarele: Activitatea infracţională a inculpatului Ş G a constat în aceea că: în toamna anului 2006 acesta,

împreună cu coinculpatul D S şi alţii, a organizat procurarea, deţinerea, transportarea pe ruta TURCIA - ROMÂNIA, în vederea vânzării, a cantităţii de circa

10 Kilograme heroină, droguri ce au fost descoperite de către autorităţile competente bulgare, la data de 28.11.2006, asupra cetăţeanului român C V, în timp

 ce erau transportate spre tara noastră. Totodată s-a mai reţinut că acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în primăvara anului 2007, acesta,

împreună cu coinculpatul D S şi alţii, a organizat introducerea pe teritoriul ROMÂNIEI, precum şi deţinerea şi transportul pe teritoriul ţării noastre, a

cantităţii de 2947,1 grame heroină, în vederea vânzării sale ulterioare, droguri de mare risc ce au fost descoperite la data de 28.03.2007 pe raza

Municipiului BUCUREŞTI.

In sarcina inculpatului Z M, s-a reţinut că în cursul lunii iunie 2007 acesta a cumpărat de la coinculpatul A M, prin intermediul coinculpaţilor P C şi

G I L, o cantitate de circa 1 Kilogram heroină, cu preţul de 11.000 EURO, droguri pe care le-a deţinut şi transportat pe raza Municipiului BUCUREŞTI.

Totodată la data de 30.06.2007, după circa o săptămână de la data săvârşirii faptei prezentate mai sus, acesta, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, a cumpărat de la coinculpatul A M, prin intermediul coinculpaţilor P C Şi G I L, o cantitate de 851,2 grame heroină, cu preţul de 11.000 EURO,

 droguri ce au fost descoperite de către organele de urmărire penală cu ocazia prinderii în flagrant a celor trei coinculpaţi menţionaţi.

Activitatea infracţională a inculpatului A A Ş, a constatat în aceea că, în cursul lunii iunie 2007, acesta, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, a participat la încheierea a două tranzacţii cu heroină, fiecare având ca obiect cantitatea de circa 1 Kilogram heroină, deţinând şi

transportând aceste droguri pe raza Municipiului Bucureşti, împrejurări în care le-a vândut inculpaţilor G I L, Z M şi alţii.

Situaţia de fapt reţinută în actul de inculpare a fost dovedită cu următoarele mijloace de probă: procesul verbal de percheziţie domiciliară şi de

constatare a infracţiunii flagrante, ocazie cu care au fost depistaţi coinculpatul D S şi alţii; procesele verbale de supraveghere operativă (filaj) a

inculpaţilor; raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 331.784 din 02.04.2007 a LABORATORULUI DE ANALIZĂ ŞI PROFIL AL DROGURILOR, PRECURSORI din

cadrul INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE - DIRECŢIA GENERALĂ DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE;procesele verbale întocmite de către

investigatorii sub acoperire;procese verbale de investigaţie întocmite de organele de poliţie judiciară;procese verbale de constituire a planşelor

fotografice şi planşele anexe, precum şi procesele verbale de prezentare pentru recunoaştere;procese verbale întocmite de organele de poliţie judiciară;

procese verbale de redare în scris a convorbirilor şi comunicărilor telefonice interceptate în baza autorizaţiilor emise de către TRIBUNALUL BUCUREŞTI;

actele procedurale trimise de autorităţile judiciare bulgare reprezentând răspunsul la cererea de comisie rogatorie internaţională formulată de acest

parchet; procesele verbale de redare în scris a informaţiilor stocate în memoria telefoanelor mobile găsite asupra inculpaţilor;declaraţiile martorului

„M C” - nume de cod; declaraţiile martorului „C M” - nume de cod; declaraţiile martorului „F M” - nume de cod; declaraţiile martorului „C H” - nume de cod;

declaraţiile martorului „D F” - nume de cod; declaraţiile inculpatului A M B; declaraţiile inculpatului Ş M L; declaraţiile inculpatului D S; declaraţiile

inculpatului Ş G; alte acte procedurale întocmite în cauză; înregistrările video efectuate din mediul ambiental, cu respectarea condiţiilor de autorizare

prevăzute de normele legale în vigoare; procesul verbal din 27.07.2007 întocmit de lucrătorii de poliţie judiciară IPJ VÂLCEA; procesele verbale din

30.07.2007 întocmite de lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul INSPECTORATULUI DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VÂLCEA; procesul verbal din 30.07.2007 întocmit

de lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul IPJ VÂLCEA cu ocazia prinderii în flagrant a inculpaţilor A A Ş şi R C; procesul verbal din 30.07.2007

întocmit de investigatorul sub acoperire I M - nume de cod; procesul verbal din 30.06.2007 întocmit de lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul IGPF cu

ocazia prinderii în flagrant a inculpatului G I L şi planşa fotografică anexă; procesul verbal din 30.06.2007 întocmit de lucrătorii de poliţie judiciară

privind pe numitul Z M; procesul verbal din 25.06.2007 întocmit de lucrătorii de poliţie judiciară privind supravegherea inculpatului A M şi alţii şi planşa

fotografică anexă; procesul verbal din 30.06.2007 întocmit de lucrătorii de poliţie judiciară privind supravegherea inculpatului A M şi alţii şi planşa

fotografică anexă; procesul verbal din 30.06.2007 întocmit de lucrătorii de poliţie judiciară privind supravegherea operativă şi prinderea în flagrant a

inculpaţilor P C şi G I L; procesul verbal din 16.08.2007 întocmit de lucrătorii de poliţie judiciară privind pe numiţii K M Z şi A A Ş; procesele verbale

nr. 273/D/P/2006 din 01.07.2007 privind prezentarea pentru recunoaştere de pe planşa fotografică a persoanelor cercetate martorului N N Z; procesele verbale

nr. 273/D/P/2006 din 01.07.2007 privind prezentarea pentru recunoaştere de pe planşa fotografică a persoanelor cercetate inculpatului G I L; procesele verbale

nr. 273/D/P/2006 din 01.07.2007 privind prezentarea pentru recunoaştere de pe planşa fotografică a persoanelor cercetate inculpatului P C; procesele verbale

nr. 273/D/P/2006 din 01.07.2007 privind prezentarea pentru recunoaştere de pe planşa fotografică a persoanelor cercetate inculpatului A M; procesele verbale

de constituire a planşelor fotografice şi planşele fotografice anexe; procesele verbale din 30.06.2007 întocmite de lucrătorii de poliţie judiciară privind

listinguri al telefoanelor ridicate de la persoanele cercetate; raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 332485 din 30.06.2007 întocmit DE LABORATORUL

CENTRAL DE'ANALIZĂ ŞI PROFIL AL DROGURILOR, PRECURSORI; declaraţiile coinculpatului G I L; declaraţiile coinculpatului P C; declaraţiile şi denunţul

coinculpatului A M; declaraţiile învinuitei P L; declaraţiile martorului N N Z;

declaraţiile martorului „P G” - nume de cod; procesele verbale de redare în scris a convorbirilor telefonice interceptate purtate de inculpaţii A M, P C,

numitul „H” şi alţii; procesul verbal nr. 362/D/P/2007 din 07.03.2008, din care rezultă refuzul inculpatului Z M de a fi supus testării poligraf, în cadrul

unei constatări tehnico-ştiinţifice având ca obiect detectarea comportamentului simulat, ocazie cu care să-i fie adresate întrebări privind faptele

săvârşite; actele procedurale întocmite în cursul cercetărilor efectuate în dosarul nr. 57/D/P/2007 din 20.09.2007 al direcţiei de investigare a

infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism - biroul teritorial vâlcea; declaraţiile inculpatului Z M; declaraţiile inculpatului A A Ş;

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpaţii Ş G , Z M şi A A Ş precum şi martorii din acte şi martorii propuşi de către inculpaţi.

Din declaraţia inculpatului Ş G rezultă că nu-i cunoaşte pe inculpaţii Z M şi A A Ş şi nici pe cetăţeanul turc D S şi nu-şi explică de ce acesta din urmă

a declarat că-1 cunoaşte şi că ar fi avut cunoştinţă despre introducerea în ţară a mai multor cantităţi de droguri.

A precizat inculpatul în continuarea declaraţiei date în faza cercetării judecătoreşti că nu a fost prezent niciodată în Gările Bucureştiului pentru a

prelua un colet cu heroină care venea din Turcia . De asemenea, inculpatul a negat că s-ar fi întâlnit cu D S pentru a primi un colet de aproape 3 Kg de

heroină precum şi întâlnirea cu numitul D F la fast food MC Luf. In continuare inculpatul a declarat că s-a deplasat de mai multe ori în Turcia în cursul

anului 2006- 2007, însă nu pentru a aduce heroină ci mai multe colete cu haine. Referitor la declaraţia incriminatoare făcută e numitul C V în sensul că a

fost depistat de către autorităţile Bulgare cu o cantitate mare de heroină adusă din Turcia la traficarea căreia a participat şi inculpatul G Ş, acesta

apreciază că declaraţia a fost dată de C V pentru a-şi uşura situaţia juridică pentru ca acesta să-şi uşureze situaţia juridică.

Din declaraţia inculpatului A A Ş rezultă că nu-i cunoaşte pe ceilalţi inculpaţi din această cauză şi este trimis în judecată tot pentru o infracţiune de

trafic de droguri, dosarul aflându-se pe rolul Curţii de Apel Piteşti. Inculpatul a precizat că deţine o firmă care are ca obiect de activitate de

transportul de persoane şi mărfuri şi prin intermediul acesteia a efectuat mai multe transporturi de mărfuri de la Istambul la Bucureşti. Astfel în cursul

lunii iunie 2007 inculpatul a transportat de la Istambul la Bucureşti o geantă în care erau mai multe cutii de parfumuri, pe care le-a preluat de la un

cetăţean de naţionalitate turcă, cunoscut sub numele de Aii. In continuare, inculpatul a declarat că la un moment dat nu a mai fost de acord să efectueze

aceste transporturi, iar numitul Aii 1-a ameninţat. Inculpatul a negat întâlnirea ce a avut loc el şi inculpatul G I la Pizza Hut pe Calea Moşilor pentru a

preda acestuia din urmă o cantitate de heroină. In dosarul aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea inculpatul a avut o poziţie de recunoaştere a faptei, în

sensul, că a preluat cutiile de parfum în care se aflau droguri. Referitor la recunoaşterea sa de către inculpatul G, trimis în judecată într-un dosar

separat, acesta apreciază că a fost făcută în scopul de a beneficia de dispoziţiile art 16 din Legea 143/2000.

Din declaraţia inculpatului Z M rezultă că nu-i cunoaşte pe inculpaţii Ş G şi A A Ş , însă îl cunoaşte pe P C, trimis în judecată într-un dosar separat,

afirmând că nu a avut cu acesta nici convorbiri telefonice nici întâlniri şi aflat că inculpaţii P C şi G L au fost prinşi de către organele de poliţie cu

o cantitate de droguri, însă aceasta nu-i era destinată. Inculpatul a precizat în continuarea declaraţiei că anul trecut după sărbătorile pascale 1-a

împrumutat pe inculpatul P C cu aproximativ 13.500 de euro , bani care proveneau din afacerea cu flori pe care o desfăşoară familia sa. Inculpatul a negat

că ar fi cântărit cantitatea de 1 Kg de heroină şi nici nu a luat din aceasta o cantitate mică drept probă. Referitor la suma de 13500 de euro împrumutată

lui P C inculpatul a declarat că i-a fost restituită în câteva zile. Inculpatul a mai precizat că el nu a fost destinatarul tranzacţiilor cu heroină la care

se face referire in rechizitoriul Parchetului. Referitor la aspectul că a fost văzut în timp ce trecea pe strada în care locuieşte P C inculpatul a

declarat că aceasta este strada unde locuieşte şi într-una din zilele verii 2007 a observat că în faţa casei era multă lume şi de curiozitate a trecut şi a

doua oară prin acel loc. Inculpatul a precizat că de fapt a trecut prin acel loc întrucât venea de la o spălătorie auto aflată în apropierea străzii

Eminescu şi acela este drumul său spre casă.

Din declaraţia investigatorului sub acoperire: „M C”, rezultă că la data de 01.03.2007, colaboratorul D F i-a adus la cunoştinţă că inculpatul Ş G urma să

primească din Turcia un colet ce conţinea cantitatea de 5 Kg de heroină de la un anume M. Astfel, coletul a fost trimis din Turcia prin intermediul firmelor

de coletărie, iniţial la Focşani şi mai apoi la Bucureşti prin intermediul unei persoane de sex masculin R. Intrucât coletul respectiv urma să fie primit

de către inculpatul Ş G şi numitul D S ,aceştia s-au deplasat la Gara de Est din Bucureşti pentru a-1 prelua , invitându-1 şi pe investigatorul F M, pentru

a-i arăta cum se face o tranzacţie cu heroină fără riscuri. Astfel inculpatul Ş G, împreună cu D S a preluat coletul respectiv de la microbuz şi s-au

deplasata undeva spre stânga în Parcarea Hipermarchetului Cora Pantelimon, fiind invitat şi investigatorul F M să asiste la desfacerea coletului respectiv.

Investigatorul a declarat în continuare că cei doi nu au găsit drogurile respective ,bănuind de dispariţia acestora pe numitul R. Astfel inculpatul 1-a

contactat pe M în Turcia care a confirmat trimiterea coletului disimulat într-un pachet cu îmbrăcăminte . Investigatorul a declarat că s-a stabilit de către

 organele e poliţie că drogurile respective au fost sustrase în Turcia. După acest moment la un interval de 1- 2 săptămâni , D S l-a contactat pe M în

Turcia pentru a mai expedia un colet în aceiaşi modalitate. Acest colet a fost livrat în parcarea auto a Târgului Vitan de către investigatorul sub

acoperire C M ,iar inculpatul Ş G s-a aflat personal în locul respectiv pentru a prelua coletul respectiv , D S aşteptând mai departe. Ulterior, cei doi au

constatat că nici în acest colet nu se află droguri , iar D 1-a contactat pe M în Turcia arătându-se foarte indignat şi supărat pentru că acesta nu a trimis

drogurile promise, recurgând la ameninţări cu violenţa .In jurul datei de 28 - 29 martie 2007, M a expediat un nou colet care de data aceasta conţinea

cantitatea de 3 KG de heroină, cantitate ce a fost preluată de către D S şi Ş M L ,în apropierea unei parcări din comuna Bragadiru. Astfel inculpatul D S

1-a sunat pe inculpatul Ş G comunicându-i că a sosit marfa şi au stabilit să se întâlnească la pensiune privată de pe Calea Griviţei unde aceasta era cazat.

D S i-a dat inculpatului Ş G o probă de aproximativ 1 gram de heroină pentru a o prezenta cumpărătorului. în acest moment au intervenit organele de poliţie

care au găsit cantitatea de 3 KG de heroină sub salteaua patului. La percheziţia camerei s-a constatat că unul dintre pachetele de heroină era desigilat şi

lipsea o mică cantitate vizibilă cu ochiul liber. Investigatorul a declarat în continuarea declaraţiei că personala văzut când D i-a dat „ceva” inculpatului

Ş G.

De asemenea, investigatorul sub acoperire a mai declarat că organele de poliţie îl supravegheau pe cetăţeanul turc A M, trimis în judecată într-un dosar

separat care venise în România pentru a găsi o Piaţă pentru desfacerea drogurilor. Pe parcursul supravegherii A a avut mai multe întâlniri cu G şi P I,

trimişi în judecată în acelaşi dosar , în zona Obor, Calea Moşilor şi restaurantul P. După una din întâlnirile de la restaurantul P, P şi G I s-au deplasat

la domiciliul inculpatului Z M de pe str. I, unde au intrat în curtea locuinţei si au discutat.

Astfel, inculpatul A a fost observat când s-a întâlnit cu G I şi K M, prieten cu A M, ocazie cu care inculpatul A Ş le-a înmânat celor doi cantitatea de 1

Kg de heroină.

Dispozitivul de supraveghere 1-a observat pe inculpatul Z M in zona tranzacţiei, fiind in autoturismul său marca BMW cu nr. provizorii de înmatriculare de

culoare roşie . Inculpatul Z a fost observat la Restaurantul Pizza Hutt şi ulterior la domiciliul inculpatul P C.

Investigatorul a declarat în continuare că din cercetări a rezultat că inculpatul Z a luat cantitatea de 1 Kg de heroină din coşul de gunoi aflat la poarta

lui P C. De asemenea, în jurul datei de 30 iunie a avut o întâlnire intre A M, P C, concubina lui A şi numita N Z. De asemenea, în aceeaşi zi, inculpatul

A Ş a revenit la Pizza Hut de pe Calea Moşilor şi a dat cantitatea de 1 Kg de heroină lui G I, care la rândul său a transportat-o la domiciliul lui P C.

In tot acest timp P si A au aşteptat la Restaurantul P finalizarea tranzacţiei pentru ca P C să-i dea aprox 10.000 euro lui A. In aceeaşi perioadă

autoturismul marca BMW in care se afla inculpatul Z a fost observat de dispozitivul de supraveghere la Pizza Hut şi in apropierea domiciliului lui P C.

Dispozitivul de supraveghere l-a observat pe inculpatul Z când a trecut cu viteză redusă cu maşina prin faţa locuinţei lui P şi a plecat când a văzut că a

fost reţinut inculpatul G I. Investigatorul a mai declarat că din cunoştinţele sale cantitatea de 1 Kg de heroină a ajuns la inculpatul Z .

Din declaraţia martorului cu identitate protejată „ P A" rezultă că în vara anului 2006 s-a întâlnit cu inculpatul .Ş G în zona centrală a Bucureştiului şi

au discutat cu privire la detaliile unei tranzacţii cu heroină. Anterior discuţiei inculpatul Ş G îi comunicase colaboratorului C H că are posibilitatea să

procure o cantitate mare de heroină şi la solicitarea inculpatului Ş G adresată colaboratorului de a găsi o persoană interesată să achiziţioneze o cantitate

de heroină , colaboratorul a afirmat că a găsit o astfel de persoană si a facilitat întâlnirea între inculpatul Ş G şi investigatorul P A.

In aceste condiţii inculpatul Ş G i-a comunicat investigatorului că poate intermedia o tranzacţie cu heroină şi că durează aprox 3-4 săptămîni pînă

transportul vine din Turcia. După aprox 1-2 săptămîni de la data primei mtîlniri, a avut loc o altă intîlnire între investigatorul P A şi inculpatul Ş G,

în prezenţa colaboratorului C H, prilej cu care s-a discutat despre detaliile unei alte tranzacţii cu heroină ce urma să fie adusă de un cetăţean turc, S ,

din Turcia.

Investigatorul a mai declarat că au avut loc numeroase discuţii telefonice cu privire la această tranzacţie, însă această tranzacţie nu a mai avut loc

deoarece cetăţeanul turc nu a mai venit.

In continuare, acesta a declarat că la începutul lunii septembrie 2007, inculpatul Ştefan Gheorghe s-a deplasat in Turcia unde s-a întâlnit cu cetăţeanul

turc Selkuc , cu unchiul acestuia şi cu încă o persoană de cetăţenie turcă, inculpatul Ştefan Gheorghe fiind prezent la Istambul de două ori pentru a

finaliza prima tranzacţie cu heroină.

Investigatorul a mai precizat că inculpatul Ş G fiind in luna septembrie in Turcia a intenţionat să trimită heroina în ţară prin mandat poştal pentru a

care a solicitat colaboratorului un act de identitate fals, pentru a nu fi depistat si a nu se face legătura care trimitea coletul şi persoana care-1

primea.

De asemenea, în luna noiembrie 2006, inculpatul G Ş s-a deplasat împreună cu numitul C V la Istambul,ocazie cu care a cesta din urmă a fost depistat de

autorităţile bulgare deţinând cantitatea de 9 Kg de heroină.

Investigatorul a mai declarat că inculpatul Ş G intenţiona să aducă de la Istambul cantitatea de 5 Kg heroină, ce urma să fie transmisă în România prin

colet poştal şi ulterior comercializată.

Referitor la cantitatea de 9 Kg heroină depistată de autorităţile bulgare asupra numitul C V investigatorul a precizat că era destinată inculpatului Ş G,

care l-a si însoţit pe C la Istambul iar la întoarcere fiecare a venit separat, respectiv C V cu maşina iar inculpatul Ş G cu autocarul. In urma serviciului

de transport efectuat C V urma să primească cantitatea de 2 Kg heroină. Investigatorul a precizat că, destinatarul cantităţii de 9 Kg heroină era inculpatul

Ş G , aspect pe care 1-a cunoscut de la colaboratorul C H, acesta spunîndu - i personal colaboratorului că urmează să primească cantitatea de 9 Kg heroină.

In final, investigatorul a declarat că tranzacţiile la care s-a referit în declaraţia sa nu s-au mai materializat pentru că de fiecare dată s-au schimbat

detaliile iar numitul C V a fost depistat de autorităţile bulgare.

Din declaraţia colaboratorului cu identitate protejată C M rezultă că la sfârşitul lunii martie a mers la o firmă din Voluntari unde a încărcat mai multe

colete ce conţineau baloţi cu haine pe care erau trecute mai multe nume de persoane, printre care si al inculpatului Ş, într - un autoturism. Colaboratorul

a declarat că s-a prezentat la firma din Voluntari în urma unui telefon pe care 1-a primit de o persoană care vorbea româneşte cu accent turcesc şi l-a

întrebat dacă el este şoferul si dacă are un colet cu numele de Ş . Colaboratorul a răspuns afirmativ si a convenit să se întâlnească cu persoana respectivă

in parcarea Supermaketului PRACTIKER, in zona Vitan Bîrzeşti în aceeaşi zi. Astfel, s-a întâlnit cu persona respectivă care s-a prezentat cu numele de

Ş, i-a înmânat coletul iar acesta i-a plătit suma de 100 euro, drept taxă pentru transportul coletului din Turcia până în România. Ulterior, colaboratul a

fost sunat de inculpatul Ş G care i-a comunicat că din colet lipsesc 7 geci întrebându-1 dacă este persoana care le-a sustras. Colaboratorul a precizat in

finalul declaraţiei că în coletul respectiv trebuia să fie o cantitate de heroină.

Din declaraţia colaboratorului cu identitate protejată F M rezultă că la începutul lunii martie 2007, s-a întâlnit cu colaboratorul D F si cu D S , prilej

cu care S le-a adus la cunoştinţă că în acea seară urmau să primească o cantitate de câteva Kg de heroină, disimulată într-un colet ce urma să fie adus în

Bucureşti cu un microbuz care efectua un transport de persoane. Cu acest prilej, D S i-a propus colaboratorului F M să participe la această tranzacţie

pentru a-i demonstra că este o tranzacţie adevărată, ci nu o „ ţeapă”. Tot cu acest prilej D S i-a comunicat că este asociat in afacere cu inculpatul Ş G

şi dacă va primi mai mult de 3 Kg heroină, cantitatea de 1 Kg i-o va da colaboratorului F M. Ulterior, colaboratorul F M s-a deplasat in zona Gării de Est

pentru a participa ,1a primirea coletului unde a observat că inculpatul Ş G şi D S au luat dintr-un microbuz un colet voluminos pe care l-au pus intr-un

taxi şi i-au propus să meargă intr-un loc mai retras pentru a verifica conţinutul coletului. Colaboratorul a declarat, în continuare, că el s-a deplasat cu

un alt autoturism in spatele taxi-ului in care se afla inculpatul Ş G şi D S si a observat că taxi-ul a oprit la Benzinăria OMW din cartierul Pantelimon.

Aceştia i-au solicitat să meargă cu ei intr-o zonă mai întunecoasă pentru a verifica conţinutul coletului însă colaboratorul nu a fost de acord cu această

propunere motivând că are asupra sa o sumă mare de bani si nu doreşte să meargă in locuri întunecoase. După câteva momente, inculpatul Ş G şi numitul D S

s-au întors la benzinărie fiind foarte furioşi pentru că în coletul respectiv nu au găsit cantitatea de heroină, aceştia afirmând că este posibil să fi fost

 păcăliţi de către furnizor sau ca cineva să fi furat marfa pe drum. Aceştia i-au promis colaboratorului că la următorul transport din Turcia o să-i vândă

cu siguranţă o anumită cantitate de heroină.

In finalul declaraţiei, colaboratorul F M a arătat că această întâlnire a fost singura ce a avut loc intre el şi inculpatul Ş G iar pe ceilalţi inculpaţi

din acest dosar nu îi cunoaşte.

Din declaraţia colaboratorului cu identitate protejată P G rezultă că-şi menţine declaraţia dată la organele de urmărire penală în sensul că-1 cunoaşte pe

inculpatul Z M din cartier si ştie din auzite, că la domiciliul acestuia veneau diferiţi consumatori pentru a cumpăra droguri.

Colaboratorul P G a declarat că a văzut mai multe persoane care se duceau la domiciliul inculpatului Z M si aşteptau in autoturism pentru a cumpăra droguri

şi cunoaşte din auzite, de la mai multe persoane care s-au liberat din penitenciare, că se aprovizionau de la inculpatul Z M.

Tribunalul a procedat şi la audierea numiţilor G I - L, P C, A M, D S, aceştia fiind trimişi în judecată în calitate de inculpaţi pentru infracţiuni

similare, în dosare separate.

Din declaraţia coinculpatului G I L rezultă că nu-1 cunoaşte pe numitul M la care a făcut referire in declaraţiile date la urmărirea penală.

Referitor la declaraţiile date in cursul urmăririi penale în care a afirmat că numitul M este inculpatul Z M iar cantitatea de heroină îi era destinată,

acesta a precizat că au fost date sub presiunea organelor de urmărire penală fiind bătut in timpul anchetei. Coinculpatul a declarat că 1-a cunoscut pe

inculpatul Z M în urmă cu un an şi jumătate, la un botez, însă de atunci nu a mai discutat nimic cu el. De asemenea, coinculpatul a negat că inculpatul

Z M i-ar fi spus lui P L zisă G despre „ marfa”. Acesta arată că la data de 30.07.2006 a preluat cantitatea de 1 Kg de droguri de la inculpatul A pe care

a transportat-o la domiciliul cumnatului său, inculpatul P iar acolo a ascuns-o într-un tomberon în faţa curţii, fiind surprins de către organele de

poliţie.

Pentru cantitatea de 1 Kg de heroină primită de la inculpatul Anghelescu, inculpatul G I - L i-a dat acestuia suma de 2000 euro, bani pe care-i luase de

la cumnatul său P C şi nu ştie cine urma să plătească diferenţa de preţ. înainte de a fi reţinut de organele de poliţie nu 1-a văzut pe inculpatul Z M pe

strada respectivă şi in curte la P C. Inculpatul G a precizat in continuare că de fapt, pe această persoană la care face referire în declaraţiile sale la

parchet, numind-o M nu o cunoaşte. Referitor la recunoaşterea de pe planşa foto a inculpatului Z M, inculpatul G I declară că a procedat în acest mod

întrucât i s-a spus de către organele de urmărire penală că va beneficia de dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 143/2000.

Referitor la inculpatul A, inculpatul G I L a declarat că l-a cunoscut la data de 21.06.2007 când acesta a dat „marfa”, unui cetăţean de origine turcă K M

şi deşi el nu a văzut personal conţinutul pachetului în care se afla aceasta a auzit de la cumnatul său coinculpatul P C că este vorba de cantitatea de 1 Kg

de heroină. De fapt, coinculpatul P C i-a solicitat să meargă împreună cu K M pentru a lua cantitatea de 1 Kg de heroină de la inculpatul A pe care nu l-a

cunoscut anterior.

In continuare, coinculpatul G I L a descris întâlnirea ce a avut intre inculpatul A si numitul K M. Astfel, acesta a văzut personal când inculpatul A i -a

dat lui K o pungă neagră cu dimensiuni de aprox 30 cm iar acesta din urmă s-a deplasat cu pachetul la cumnatul său P C.

Astfel, coinculpatul G I L s-a întâlnit cu inculpatul A atât in data de 21.06.2007, cît şi la 30.06.2007 când inculpatul A i-a înmânat o pungă de culoare

deschisă, al cărei conţinut nu 1-a verificat iar punga respectivă a lăsat-o în tomberonul din faţa curţii, la indicaţia coinculpatului P C.

Referitor la prima întâlnire din data de 21.06.2007, inculpatul G a mai precizat că a observat când cetăţeanul de origine turcă K M s-a apropiat de

inculpatul A si a luat o pungă , el aşteptând la o distanţă de aprox. 20 metri. Acesta a mai declarat că a fost prins de către organele de poliţie lângă

tomberonul din afara curţii lui P C.

Din declaraţia coinculpatului P C rezultă că-1 cunoaşte pe inculpatul Z M din cartier fiind in relaţii de prietenie cu acestea.

Referitor la declaraţiile date la urmărirea penală in care afirmă că destinatarul cantităţii de droguri la a cărei traficare a participat si el , era

inculpatul Z M, acesta declară că nu sunt reale, întrucât nu se referea la inculpatul Z M ci la o altă persoană pe care o descrie ca fiind de aprox. de

1,80 m înălţime, păr negru, creol.

P C precizează că de fapt cu această persoană pe care o descrie mai sus a purtat o discuţie referitoare la droguri şi nu cu inculpatul Z M , negând că

ar fi discutat cu inculpatul Z M la telefon, într-un limbaj codificat, despre droguri.

De asemenea, acesta a mai afirmat că într-adevăr a găsit cumpărătorul cantităţii de 1 Kg de heroină în persoana numitului M, dar acesta nu este una şi

aceeaşi persoană cu inculpatul Z M. A mai precizat coinculpatul că a fost lovit de organele de urmărire penală în timpul anchetei dovada acestui aspect

facând-o cu fotografia cărţii de identitate provizorie, depusă ulterior la dosar.

Din declaraţia coinculpatului A M rezultă că nu-i cunoaşte pe inculpaţii Ş G , A Ş şi Z M întrucât el a participat la tranzacţia ce a avut loc la

Restaurantul P când a fost prezent inculpatul P C, condamnat intr-un alt dosar.

La Restaurantul P , P C i-a dat suma de 9000 Euro numitei N Z, reprezentând c/val a 850 grame heroină iar aceasta la rândul său, i-a înmânat coinculpatului

A M suma de 9000 Euro.

Coinculpatul A M a declarat in continuare, că nu cunoaşte ca inculpatul Z să fi fost avut vreo contribuţie la această tranzacţie.

Din declaraţia coinculpatului D S rezultă că nu-şi menţine declaraţia dată în cursul urmăririi penale in care a afirmat că la tranzacţia ce a avut ca

obiect cantitatea de 3 kg de heroină ar fi fost prezent si inculpatul Ş G care personal a luat din aceasta o mică cantitate drept mostră, întrucât la

organele de urmărire penală i s-a sugerat că dacă va declara astfel va beneficia de dispoziţiile art. 16 din legea nr. 143/2000. In continuare, acesta a

arătat că s-a întâlnit cu inculpatul Ş G la Istambul întrucât avea o afacere cu textile şi a fost rugat să-1 ajute la procurarea cu textile la un preţ mai

bun. Ştie că inculpatul Ştefan Gheorghe a trimis spre România 8 sau 10 saci cu bunuri care nu erau interzise la deţinere.

Referitor la cantitatea de 3 Kg heroină pentru care a fost reţinut D Selkuc a declarat că la traficarea acesteia au participat numiţii G şi C V însă nu şi

inculpatul Ş G .

De asemenea, acesta a mai învederat că nu a discutat niciodată cu inculpatul Ş G despre heroină iar activitatea infracţională pe care a descris-o la

organele de urmărire penală ca fiind săvârşită de inculpatul Ş G îi aparţine de fapt numitului G A-G.

Din declaraţia martorului Ş L M rezultă că 1-a cunoscut pe inculpatul Ş G în Penitenciar în luna iunie anului 2008 şi nu cunoaşte nimic despre activitatea

infracţională pentru care acesta a fost trimis în judecată. Acesta a învederat că luna martie 2007, împreună cu D S, D K şi A M, a preluat un pachet în

care se afla o cantitate de heroină dintr-o staţie de autobuz, situată în comuna Bragadiru, efectuând această deplasare la cererea persoanelor mai

sus-amintite.

Acesta a precizat in continuare, că numitul D K trebuia să se îndrepte către un loc in care se afla un pachet ce ar fi conţinut lucrurile sale personale.

împreună cu D, s-a deplasat la Hotelul Ibis situat lângă Gara de Nord unde au venit şi alte persoane de naţionalitate turcă care s-au uitat la pachetul

respectiv. Astfel, acesta i-a arătat lui D S locul unde se afla punga cu droguri, aceasta a desfăcut punga şi împreună au observat că se aflau mai multe

obiecte de îmbrăcăminte iar drogurile erau pe fundul sacoşei, moment în care au intervenit si organele de poliţie.

Cu acest prilej, martorul Ş L M a aflat că era vorba de cantitatea de 3 Kg heroină si a observat că întreaga cantitate era intactă.

Acesta a mai declarat că de fapt, numitul D ar fi desfăcut pachetul şi ar fi tăiat dintr-un calup cantitatea de 50-60 grame heroină si nu inculpatul Ş G.

Tribunalul a încuviinţat pentru inculpatul A Ş proba cu un martor in circumstanţiere şi un martor pe situaţia de fapt.

La termenul acordat pentru audierea acestora s-a prezentat doar martorul în circumstanţiere, numitul P G care a declarat că-1 cunoaşte pe inculpatul A din

anul 1994, ca o persoană respectuoasă şi muncitoare. De asemenea, a mai declarat că inculpatul este căsătorit de la vârsta de 18 ani şi are doi copii minori

iar de creşterea acestora se ocupă soţia si sora sa.

Referitor la martorii cu identitate protejată C H şi D F, deşi s-au făcut demersuri pentru audierea acestora, in adresele remise de parchet tribunalului se

menţiona de fiecare dată, că unul dintre ei este plecat in Spania iar celuilalt îi este frică să se prezinte în faţa Tribunalului pentru a da declaraţii,

astfel că în cauză s-a făcut aplicarea dispoz.art.327 C.p.p.

In ceea ce-1 priveşte pe martorul pe situaţia de fapt C L încuviinţat pentru inculpatul A, Tribunalul a renunţat la audierea acestuia întrucât deşi legal

citat, acesta nu s-a prezentat pentru a fi audiat.

Analizând prin coroborare întregul material probator administrat în cauză, Tribunalul reţine următoarea situaţie de fapt:

Cu privire la inculpatul Ş G , din probele administrate rezultă că, în toamna anului 2006, acesta, împreună cu inculpatul D S şi alţii, a organizat

procurarea, deţinerea, transportarea pe ruta TURCIA - ROMÂNIA, în vederea vânzării, a cantităţii de circa 10 Kilograme heroină, droguri ce au fost

descoperite de către autorităţile judiciare bulgare, la data de 28.11.2006, asupra cetăţeanului român C V, în timp ce erau transportate spre ţara noastră.

De asemenea, s-a reţinut că, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în primăvara anului 2007, inculpatul Ş G împreună cu inculpatul D şi

alţii, a organizat introducerea pe teritoriul ROMÂNIEI, precum şi deţinerea şi transportul pe teritoriul ţării noastre, a cantităţii de 2947,1 grame

heroină, în vederea vânzării sale ulterioare, droguri de mare risc ce au fost descoperite pe raza Municipiului Bucureşti, la data de 28.03.2007.

Astfel, la data de 28.11.2006, autorităţile competente bulgare au comunicat faptul că l-au reţinut pe numitul C V, cetăţean român, ocazie cu care a fost

descoperită cantitatea de circa 10 (zece) Kilograme heroină in autoturismul marca DACIA pe care acesta îl conducea, venind din Turcia spre România.

Din probele administrate în cauză rezultă că acesta este un alt membru al aceleiaşi reţele de traficanţi de droguri din care fac parte şi inculpaţii Ş G,

D S, A M B, Ş M L şi alţii.

Drept urmare, a fost trimisă autorităţilor judiciare bulgare cererea de comisie rogatorie nr. 402/II/5/2007 din 30.01.2007, în baza căreia acestea au trimis,

 în copie, certificate pentru conformitate, actele procedurale întocmite cu ocazia prinderii în flagrant a numitului C V.

Din actele procedurale întocmite de către autorităţile judiciare bulgare rezultă că numitul C V a fost depistat la data de 28.11.2006, la punctul de

trecere a frontierei „Kapitan Andreevo" în timp ce, venind din TURCIA., intrase pe teritoriul Bulgariei, conducând autoturismul menţionat mai sus, în care

a fost descoperită cantitatea de 9,660 kilograme heroină, disimulată în roata de rezervă şi în filtrul de aer.

Deşi inculpatul Ş G nu a recunoscut infracţiunile pentru care a fost trimis in judecată vinovăţia acestuia rezultă din coroborarea probelor administrate in

cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti respectiv, declaraţiile numitului C V, depistat de autorităţile bulgare cu cantitatea de 9 Kg heroină ,

declaraţiile numitului D S date în cursul urmăririi penale; procesele-verbale in care se consemnează declaraţiile investigatorilor si colaboratorilor sub

acoperire.

Astfel, din declaraţiile numitului C V, audiat de autorităţile române, prin comisie rogatorie, rezultă că , în cursul lunii noiembrie 2006, la cererea

inculpatului Ş G şi a numitului „G", s-a deplasat la ISTANBUL, TURCIA, împreună cu aceştia, cu un autoturism marca DACIA, pentru a transporta până în

ROMÂNIA, la BUCUREŞTI, o anumită cantitate de heroină, urmând ca în schimbul acestui serviciu să primească suma de 15.000 EURO .

Fiindu-i prezentat pentru recunoaştere de pe planşa fotografică, numitul C V 1-a recunoscut pe inculpatul Ş G, arătând că acesta este persoana la care

s-a referit în declaraţiile sale.

In continuarea declaraţiei sale, numitul C V a precizat că, la Istambul, el, inculpatul Ş G şi numitul „G" au fost aşteptaţi de către un cetăţean turc,

identificat ca fiind inculpatul D S, care le-a şi furnizat cantitatea de circa 10 Kilograme heroină, ocupându-se totodată, împreună cu alte persoane, de

disimularea acesteia în interiorul autoturismului marca DACIA menţionat mai sus.

Aceste declaraţii ale numitului C V se coroborează în totalitate şi cu declaraţiile date in cursul urmăririi penale de inculpatul D S, trimis în judecată

într-un alt dosar.

Astfel, fiind audiat la data de 13.06.2007, inculpatul D S a descris amănunţit modul în care el, împreună cu alţi membri ai acestei reţele internaţionale

de traficanţi de droguri, între care şi inculpatul Ş G, au procedat cu ocazia traficării cantităţii de circa 10 Kilograme heroină, depistată şi confiscată

de către autorităţile bulgare .

Din declaraţiile inculpatului D S rezultă împrejurările în care, spre sfârşitul anului 2006, acesta s-a întâlnit pe raza judeţului ARAD cu numitul D K,

cetăţean turc, ocazie cu care acesta i-a spus că putea să procure din TURCIA, prin intermediul relaţiilor sale, cantitatea de 15 kilograme heroină, iară ca

ei să o plătească pe loc.

Inculpatul D S a declarat că a acceptat propunerea făcută de a participa la încheierea acestei tranzacţii cu heroină, motiv pentru care, împreună cu

numitul D K s-a întâlnit cu inculpatul Ş G şi cu numitul „G" (la BUCUREŞTI). Din declaraţiile inculpatului D S rezultă că, în aceste împrejurări, le-a

povestit inculpatului Ş G şi numitului „G" că puteau să procure cantitatea de 15 kilograme de heroină din turcia, în condiţiile arătate mai sus,

solicitându-le să găsească o persoană care să transporte aceste droguri din TURCIA în ROMÂNIA, iar apoi, eventual, până în OLANDA sau GERMANIA.

Inculpatul D S a declarat că inculpatul Ş G şi numitul „G" au fost de acord cu propunerea făcută de el şi au stabilit cu numitul C V să transporte cu

autoturismul aceste droguri de la Istambul la Bucureşti, în schimbul unei sume de bani.

Totodată, inculpatul D S a declarat că, cu această ocazie s-a stabilit să se vândă o parte din aceste droguri la BUCUREŞTI, dacă aveau clienţi, în funcţie

de acest lucru urmând să decidă dacă toate aceste droguri le vindeau în ROMÂNIA sau le transportau mai departe, în OLANDA sau în GERMANIA.

Inculpatul D S a declarat că, urmare acestei înţelegeri, el şi numitul D K au plecat, separat (pentru a nu se putea face o legătură între aceştia în cazul

descoperirii drogurilor), la ISTANBUL pentru a procura cele 15 kilograme de heroină.

Totodată, inculpatul D S a descris amănunţit modul în care a procurat această cantitate de heroină, de la un alt cetăţean turc, din localitatea turcă ISMIT.

De asemenea, inculpatul D S a declarat că, la rândul lor, inculpatul Ş G şi numitul „G" s-au deplasat şi el la ISTANBUL, împreună cu numitul C V, cu un

autoturism marca DACIA, în vederea transportării acestor droguri până la Bucureşti.

Aceste declaraţii ale inculpatului D S se coroborează şi cu procesele verbale întocmite de către organele de poliţie judiciară privind ieşirile - intrările

din/în ţară ale acestuia, precum şi ale inculpatului Ş G şi ale numitului C V.

Din aceste procese verbale rezultă că, la data de 21.11.2006 inculpatul Ş G şi numitul „G" au părăsit teritoriul ROMÂNIEI, împreună, prin PCTF GIURGIU,

călătorind cu autoturismul marca DACIA, cu numărul de înmatriculare B 18 ..., condus de numitul C V.

In continuarea acestei declaraţii, inculpatul D S a descris în mod amănunţit modul în care, în timp ce se afla, în TURCIA, împreună cu numitul D K, precum

şi cu alte persoane, a procurat cantitatea de 15 Kilograme heroină, din care cantitatea de 10 Kilograme a fost expediată spre ROMÂNIA, fiind transportată

de către numitul C V, împrejurări în care acesta din urmă a fost reţinut de către autorităţile bulgare, în condiţiile prezentate mai sus.

Astfel, din declaraţiile inculpatului D S rezultă că a transportat aceste droguri, împreună cu numitul D K, din localitatea ISMIT la ISTANBUL, cu un

autoturism înmatriculat în TURCIA condus de un alt cetăţean turc.

Totodată, inculpatul D S a declarat că a fost sunat de către inculpatul Ş G, care i-a spus că se afla pe dram spre TURCIA, fiind încă în ROMÂNIA, precum şi

că venea cu o maşină (aşa cum stabiliseră, pentru a transporta drogurile cu aceasta).

Inculpatul D S a declarat că a ţinut şi în continuare legătura telefonic cu inculpatul Ş G, în timp ce acesta şi însoţitorii săi se aflau pe drum, spre

Istanbul, împrejurări în care, când au ajuns în oraşul respectiv, s-a ocupat de cazarea lor la un hotel, unde au rămas câteva zile.

Inculpatul D S a precizat că el şi numitul D K au adus cele 15 kilograme de heroină de la ISMIT la ISTANBUL când inculpatul Ş G şi numiţii G şi C V se

aflau deja în această din urmă localitate, cu alte cuvinte le-au adus atunci când au avut asigurat transportul acestor droguri pentru etapa următoare,

respectiv de la ISTAMBUL la BUCUREŞTI, conform planului făcut de aceştia.

Inculpatul D S a declarat că au ţinut aceste droguri într-o geantă mare de culoare neagră, într-un apartament din Istambul, mai exact în mansarda acelui

bloc, arătând că, în ultima noapte petrecută acolo, atât inculpatul Ş G, cât şi numiţii G şi C V au dormit şi ei tot în acel apartament unde erau depozitate

drogurile.

Totodată, inculpatul D S a declarat că inculpatul Ş G şi numiţii G şi C V cunoşteau faptul că drogurile erau ascunse în imobilul respectiv, arătând că

acestea reprezentau scopul pentru care veniseră la Istambul.

De asemenea, inculpatul D S a declarat că, în ISTAMBUL, au purtat discuţii cu privire la aceste droguri, la discuţii participând, alături de alte persoane,

şi inculpatul Ş G şi numitul G.

Inculpatul D S a declarat că, la aceste discuţii nu a participat şi numitul C V, întrucât el nu îl cunoştea pe numitul D K acesta din urmă ferindu-se să

fie văzut de el, pentru a nu putea fi recunoscut (după fotografie) în cazul în care numitul C V ar fi fost prins de poliţie în timp ce transporta drogurile

spre ROMÂNIA.

In continuarea declaraţiilor sale, inculpatul D S a arătat că, în aceste împrejurări, s-a stabilit ca inculpatul Ş G şi numitul G să plece cu autocarul

spre România, unde să îl aştepte pe C V, care urma să sosească cu autoturismul marca Dacia 1300 de culoare albă (cu care veniseră toţi trei în TURCIA ),

înmatriculat în România, ocazie cu care să preia de la acesta cantitatea de circa 15 kilograme de heroină menţionate mai sus.

Inculpatul D S a declarat că, în continuare, împreună cu numiţii D K şi M P, a luat autoturismul marca Dacia 1300 de la numitul C V şi 1-a dus la un garaj

din ISTANBUL, împreună cu cantitatea de circa 15 kilograme de heroină, pentru a ascunde aceste droguri în autoturismul respectiv, în vederea transportării

lor spre ROMÂNIA.

Inculpatul D S a declarat că, împreună cu numitul D K a verificat modul în care fuseseră ascunse drogurile în autoturismul menţionat mai sus, ocazie cu

care a văzut că acestea fuseseră puse în roata de rezervă şi în filtrul de aer (exact în aceste locuri au fost descoperite de către autorităţile bulgare,

cu ocazia prinderii în flagrant a numitului C V).

Totodată, inculpatul D S a declarat că au ascuns în autoturismul respectiv doar cantitatea de circa 10 kilograme de heroină, întrucât doar atâtea au

încăput, restul neputând fi disimulate. în aceste condiţii, aşa cum rezultă din declaraţiile inculpatului D S, cantitatea rămasă, de circa 5 kilograme de

heroină a rămas în păstrarea numitului M P.

Totodată, inculpatul D S a declarat că, după ce numitul M P a ascuns cele 5 kilograme de heroină rămase, au luat autoturismul marca Dacia 1300, în care

fusese ascunsă cantitatea de circa 10 Kilograme heroină, şi s-au întors la imobilul în care rămăseseră inculpatul Ş G şi numiţii G şi C V.

Inculpatul D S a declarat că a fost de faţă când numitul D K le-a spus inculpatului Ş G şi numiţilor G şi C V că drogurile fuseseră ascunse în autoturismul

Dacia, precum şi că nu încăpuseră decât 10 kilograme de heroină.

Din declaraţiile inculpatului D S rezultă că, în principal, s-a vorbit în limba germană, limbă pe care inculpatul Ş G şi numitul D K o cunosc bine,

vorbindu-se totodată şi în limba română pentru a înţelege şi G.

Inculpatul D S a declarat că numitul C V nu participa la aceste discuţii, întrucât el ştia că avea doar rolul de a transporta drogurile de la Istanbul la

Bucureşti şi nu îl interesau alte aspecte. Totodată, inculpatul D S a arătat că numitul C V urma să primească suma de 10.000 Euro în schimbul transportării

acestor droguri.

Totodată, inculpatul D S a declarat că inculpatul Ş G şi numitul G au plecat spre ROMÂNIA cu un autocar, urmând să se întâlnească cu numitul C V la

Bucureşti.

Inculpatul D S a precizat că inculpatul Ş G şi numitul G au spus că vor să meargă separat la întoarcere faţă de C V, deşi iniţial veniseră împreună, cu

acelaşi autoturism, pentru a evita să fie arestaţi toţi trei în cazul în care drogurile ar fi fost descoperite în autoturismul respectiv, de către organele

de poliţie.

Din declaraţiile inculpatului D S rezultă că inculpatul Ş G şi numitul G, împreună cu o persoană de etnie kurdă trebuiau să se întâlnească la Bucureşti cu

numitul C V, imediat ce acesta venea din TURCIA, pentru a prelua cele 10 kilograme de heroină.

Inculpatul D S a arătat că, în cazul în care nu puteau să vândă aceste droguri în ROMÂNIA, ele urmau să fie transportate în OLANDA sau chiar în Germania.

Totodată, acesta a declarat că, după vânzarea drogurilor, urma să stabilească ce sumă o să primească atât el cât şi inculpatul Ş G şi numiţii, C V, G şi D K.

Acesta a mai precizat că drogurile trebuiau vândute cu preţul de circa 15.000 EURO/Kg, acesta fiind preţul obişnuit de vânzare a heroinei în ROMÂNIA.

In continuare, inculpatul D S a declarat că, după ce inculpatul Ş G şi numitul G au plecat din Istanbul spre România, el, împreună cu numiţii D K şi M P,

l-au condus pe numitul C V până aproape de graniţa dintre Turcia şi Bulgaria, de unde acesta şi-a continuat drumul singur, cu autoturismul în care fuseseră

ascunse cele circa 10 kilograme heroină.

Totodată, inculpatul D S a declarat că şi numitul C V ştia exact unde fuseseră ascunse drogurile în maşina pe care o conducea, precizând că a văzut când

numitul M P i-a arătat acestuia că heroina fusese disimulată în roata de rezervă şi în filtrul de aer.

De asemenea, inculpatul D S a declarat că, a doua zi, a aflat că numitul C V fusese arestat în Bulgaria.

Fiindu-i prezentat pentru recunoaştere de pe planşa fotografică, constituită conform procesului verbal din 27.02.2007, inculpatul D S 1-a recunoscut pe

numitul C V.

Totodată, inculpatul D S 1-a recunoscut de pe planşa fotografică şi pe inculpatul Ş G, arătând şi despre acesta că este persoana la care s-a referit în

declaraţiile sale.

La data de 28.03.2007, cu ocazia efectuării unei percheziţii domiciliare, la adresa din Bucureşti, Calea Grivitei, nr. 123, camera nr. 7, sector 1

(unitatea ce închiriază camere în regim hotelier), au fost prinşi în flagrant inculpaţii D S, A M B si Ş M L în timp ce aceştia deţineau, în încăperea

menţionată, cantitatea de circa 3 Kilograme heroină, ambalată sub forma a şase calupuri, ce au fost sigilate şi ridicate în vederea efectuării analizelor

de laborator .

Astfel, din raportul de constatare termico-ştiinţiflcă nr. 331.784 din 02.04.2007 a Laboratorului De Analiză Şi Profil Al Drogurilor, Precursori Din Cadrul

Inspectoratului General Al Poliţiei Române - Direcţia Generală De Combatere A Criminalităţii Organizate, rezultă că în cele şase pachete menţionate mai sus

a fost descoperită cantitatea de 2947,1 grame heroină (diacetilmorfină), substanţă ce constituie un drog de mare risc .

Referitor la cele circa 3 kilograme de heroină găsite în camera de hotel în care locuia în momentul în care a fost reţinut, inculpatul D S a declarat că,

în primăvara anului 2007 a mers în TURCIA împreună cu numitul D K, unde au stabilit cu un cetăţean turc, pe care 1-a cunoscut sub numele de „M", să le

trimită heroină în ROMÂNIA, iară a-i plăti în avans, pentru a o vinde, urmând să-i dea banii.

Inculpatul D S a declarat că, drept urmare, numitul „M” a trimis la BUCUREŞTI cantitatea de circa 3 kilograme de heroină care a fost descoperită de

organele de urmărire penală române în camera de hotel menţionată mai sus.

Totodată, inculpatul D S a declarat că, în ziua în care a primit aceste droguri, imediat după ce le-a dus în camera de hotel, s-a întâlnit în apropierea

hotelului respectiv cu inculpatul Ş G şi cu numitul „G”.

Aceste aspecte rezultă şi din procesele verbale întocmite de către organele de poliţie judiciară în urma desfăşurării activităţii de supraveghere operativă

(filaj) a inculpatului D S .

Inculpatul D S a declarat că, în aceste împrejurări, le-a spus inculpatului Ş G şi numitului „G” că primise heroină din Turcia, ocazie cu care, la cererea

numitului „G” i-a dat acestuia o mostră de circa 10 (zece) grame din drogurile respective.

Inculpatul D S a declarat că, anterior acestui moment, numitul „M” a mai trimis un colet din TURCIA, în care trebuia să se afle o altă cantitate de circa

3 kilograme de heroină.

Inculpatul D S a arătat că acest colet a fost adus cu un microbuz, în faţa unei gări din BUCUREŞTI (GARA DE EST - OBOR).

Totodată, inculpatul D S a declarat că a mers împreună cu inculpatul Ş G pentru a lua acest colet, ştiind amândoi că în el trebuia să se afle o cantitate

de heroină, iar numitul D K a venit împreună cu un italian (investigatorul sub acoperire „F M" - nume de cod.

Inculpatul D S a declarat că, în timp ce el îl aştepta la mică distanţă, inculpatul Ş G a preluat coletul (respectiv un sac cu haine -.) de la şoferul de

microbuz care îl adusese, după care au plecat amândoi până la o staţie de alimentare cu carburanţi, aflată în apropiere, unde s-au reîntâlnit cu numitul

D K şi cu italianul menţionat mai sus (investigatorul sub acoperire „F M" - nume de cod).

Din declaraţiile inculpatului D S rezultă că el împreună cu inculpatul Ş G s-au uitat în coletul respectiv, ocazie cu care au constatat că în acesta nu se

aflau pachetele cu heroină pe care le aşteptau, ci numai obiecte de îmbrăcăminte.

Totodată, inculpatul D S a declarat că le-a spus şi numitului D K şi italianului respectiv că nu primiseră din TURCIA heroina aşteptată.

Aceleaşi aspecte rezultă şi din procesele verbale întocmite de către investigatorul sub acoperire „F M" - nume de cod, precum şi din declaraţiile date de

acesta în conformitate cu prevederile art. 861 alin. 7 C.p.p. .

Inculpatul D S a mai declarat că, ulterior, datorită acestui incident, numitul „M” le-a mai trimis din TURCIA un alt colet, în care, de asemenea, conform

înţelegerii, trebuia să se afle o cantitate de circa 3 kilograme de heroină, colet ce le-a fost livrat de o firmă de transport/curierat în parcarea unui

supermarket din BUCUREŞTI.

Inculpatul D S a declarat că a mers împreună cu inculpatul Ş G pentru a ridica acest colet, arătând că, şi de această dată, tot inculpatul Ş G a fost cel

care a primit efectiv coletul de la persoana care îl adusese.

Din declaraţiile inculpatului D S rezultă că, în aceste împrejurări au fost însoţiţi şi de un alt cetăţean turc, despre care a arătat că bănuieşte că

fusese trimis de către numitul D K pentru a se asigura că nu ei erau cei care furau din colete, pe traseul până la destinaţie, drogurile trimise din TURCIA

de către numitul „M”.

Aceste declaraţii ale inculpatului D S se coroborează şi cu procesele verbale întocmite de către organele de poliţie judiciară în urma desfăşurării

activităţii de supraveghere operativă (filaj) a inculpaţilor D S şi Ş G .

Inculpatul D S a declarat că, în timp ce numitul D K îi aştepta împreună cu „italianul" (investigatorul sub acoperire „F M" - nume de cod) la restaurantul

de lângă Gara de Nord, pentru a aduce heroina ce trebuia să-i fie vândută acestuia din urmă, au mers cu acest colet „într-un sat, la circa 30 km de

Bucureşti (comuna Tămădăul Mare, judeţul Călăraşi -.), de unde este Ş G, unde au verificat conţinutul său constatând că şi de această dată lipsea cantitatea

de heroină aşteptată.

Inculpatul D S a declarat că, atât el, cât şi inculpatul Ş G, numitul D K şi alţii urmau să primească anumite sume de bani în urma finalizării acestei

tranzacţii cu heroină.

Din declaraţiile inculpatului D S rezultă că, ulterior, în urma discuţiilor purtate cu numitul „M”, acesta le-a spus că el a trimis drogurile încă de la

început şi cineva le-a sustras pe traseul spre ROMÂNIA, împrejurări în care acesta a trimis un nou colet, ce conţinea cantitatea de 3 kilograme heroină,

respectiv cel descoperit de către organele de urmărire penală la data de 28.03.2007, în condiţiile prezentate mai sus.

Toate aceste aspecte rezultă şi din declaraţiile colaboratorilor „D F” - nume de cod şi „C H” - nume de cod, ce au fost audiaţi în calitate de martori cu

identitatea protejată.

De asemenea, cele prezentate mai sus se coroborează în întregime şi cu declaraţiile investigatorilor sub acoperire „M C” - nume de cod, F M” - nume de cod

C M - nume de cod şi „P A” - nume de cod precum şi cu procesele verbale întocmite în această calitate de către cei trei lucrători de poliţie judiciară.

Din declaraţiile investigatorului sub acoperire M C - nume de cod rezultă că s-a stabilit astfel că din această grupare fac parte inculpaţii D S, Ş M L,

A M B, Ş G şi alţii.

Din declaraţia martorului sub acoperire D F rezultă că la data de 27.02.2007, s-a întâlnit cu D S ocazie cu care a aflat că urmează să fie adusă din Turcia

o cantitate mare de heroină pentru un cumpărător pe care nu-1 cunoaşte . In continuarea declaraţiei, acesta a precizat că în această afacere D S este

implicat împreună cu numitul G.

Totodată, la data de 27.02.2007, s-a întâlnit cu inculpatul D S, ocazie cu care a aflat de la acesta că primise o importantă cantitate de heroină din

TURCIA, droguri ce erau ascunse în afara Municipiului Bucureşti.

Colaboratorul „D F" - nume de cod a declarat totodată că are cunoştinţă despre faptul că inculpatul D S se ocupă cu vânzarea de heroină numai în cantităţi

de ordinul kilogramelor, precum şi că acesta i-a propus să îi vândă diferite cantităţi de heroină, pe care el să le revândă.

Totodată, colaboratorul „D F" - nume de cod a declarat că, a aflat de la inculpatul D S că acesta intenţiona ca în noaptea de 28 februarie spre 01 martie

2007 să se deplaseze în afara Municipiului Bucureşti împreună cu alţi doi membri ai reţelei sale de traficanţi de droguri, cunoscuţi sub numele de Ş G şi

„G”, la locul de depozitare al heroinei, pentru a o ridica de acolo şi a o livra unui cumpărător, fără a preciza identitatea acestuia.

In continuare, colaboratorul „D F" - nume de cod a descris împrejurările în care inculpatul D S a încercat să intre în posesia unor importante cantităţi de

heroină, ce urmau să-i fie livrate de alţi membri ai reţelei de narcotraficanţi din care face parte acesta.

Astfel, din declaraţiile colaboratorului „D F” - nume de cod rezultă că, la data de 01.03.2007, în jurul orei 16:00, în timp ce se afla împreună cu

investigatorul sub acoperire F M - nume de cod, la Fast Food „Mc. Louf" din zona Gării de Nord, Bucureşti, s-au întâlnit cu inculpaţii D S şi Ş G. Cu

această ocazie, arată colaboratorul, inculpatul D S le-a spus că pe numele inculpatului Ş G urma să vină un pachet din TURCIA, în care se afla o anumită

cantitate de heroină.

Colaboratorul „D F” - nume de cod a declarat că inculpatul D S le-a mai spus că urma să primească acest pachet cu droguri în zona Gării De Est din Bucureşti,

precum şi că se va duce împreună cu inculpatul Ş G pentru a-1 ridica.

In continuare, colaboratorul „D F” - nume de cod arată în declaraţiile sale cum, la data de 01.03.2007, în jurul orei 20:10 a ajuns în zona GĂRII DE EST

împreună cu investigatorul sub acoperire F M -nume de cod, unde s-au întâlnit cu inculpaţii D S şi Ş G, împrejurări în care i-au văzut pe cei doi cum au

luat un colet dintr-un microbuz, transportându-1 apoi cu un taxi până la o staţie OMV. din apropiere.

Colaboratorul „D F" - nume de cod a relatat că s-a deplasat imediat, împreună cu investigatorul acoperit F M - nume de cod, până la staţia OMV respectivă,

unde au aflat de la inculpatul D S că în coletul primit nu se afla heroină, împrejurări în care acesta a afirmat că heroina, în cantitate de 7 (şapte)

kilograme, fusese trimisă din TURCIA, dar aceste droguri nu ajunseseră în posesia sa, întrucât fuseseră furate de cineva pe traseul până la BUCUREŞTI.

De asemenea, colaboratorul „D F” - nume de cod a declarat că, la scurt timp, inculpatul D S a plecat în TURCIA pentru a discuta cu numitul „M”, furnizorul

său de heroină, motivele pentru care nu primise cantitatea de droguri promisă.

Din declaraţiile colaboratorului „D F” - nume de cod rezultă că, după aproximativ două săptămâni, a aflat de la inculpatul D S că urma ca numitul „M” să-i

trimită din TURCIA în ROMÂNIA un alt colet cu heroină. Totodată, acest colaborator a relatat că, în aceeaşi zi, a aflat de la inculpatul D S că acesta

primise şi un nou colet trimis de numitul „M”, pe numele inculpatului Ş G, dar nici în acest pachet nu s-a găsit heroina aşteptată, deoarece aceste droguri

fuseseră sustrase din colet de către o persoană necunoscută, fie în ROMÂNIA, fie în TURCIA.

Din declaraţiile colaboratorului „D F” - nume de cod rezultă că, în zilele de 26şi 27 martie 2007, a aflat de la inculpatul D S că acesta 1-a contactat din

nou telefonic, în TURCIA, pe numitul „M”. ocazie cu care acesta i-a transmis că marţi, 27 martie 2007 sau cel târziu miercuri, 28.03.2007, va intra în

posesia coletului cu heroină pe care i-1 va trimite, precum şi că va trimite la BUCUREŞTI un om de încredere (inculpatul A M B ).

Din procesul-verbal în care este consemnată declaraţia investigatorului sub acoperire M C rezultă că la data de 27.02.2007, a luat legătura cu colaboratorul

D F , ocazie cu care acesta i-a comunicat că numitul D S a primit de la persoane necunoscute o importantă cantitate de heroină pe care a depozitat-o într-o

altă locaţie. Acesta i-a mai transmis că D S intenţionează ca in cursul nopţii de 28.02.2007 şi 1. 03.2007, să se deplaseze împreună cu doi cetăţeni români

„Ş şi G” in afara mun. Bucureşti la locul unde a fost depozitată heroina pentru a o ridica şi preda unui cumpărător neidentificat la acel moment din

România.

Dintr-un alt proces-verbal in care este consemnată declaraţia investigatorului sub acoperire M C rezultă că numitul D S a fost supravegheat fiind observat

când s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire şi colaboratorul la Fast Food Mc Louf Astfel, la orele 18.45, D S a fost observat când s-a întâlnit cu

inculpatul Ş G şi s-au deplasat la autogara situată lângă Gara de Est. Aici inculpatul Ş G a purtat o discuţie cu şoferul unui microbuz şi împreună cu D au

luat un sac de dimensiuni mari din portbagajul autovehiculului.

In continuare, inculpatul Ş G a introdus sacul din rafie în portbagajul unui taxi iar în jurul orelor 20.25 s-au întâlnit cu investigatorul sub acoperire

şi colaboratorul acestuia după care s-au despărţit.

De asemenea, inculpatul Ş G a fost observat la orele 20.45 in timp ce a intrat in imobilul în care locuia, de unde a revenit cu două genţi mari de voiaj.

Dintr-un alt proces-verbal în care este consemnată declaraţia investigatorului sub acoperire M C rezultă că la data de 1.03.2007, cetăţeanul olandez de

origine turcă D S, împreună cu inculpatul Ş G s-au deplasat la Gara de Est unde urmau să primească cantitatea de 3 Kg heroină , droguri ce au fost trimise

din Turcia prin intermediul unei persoane cunoscute care utiliza postul telefonic 0720618.448.

In continuare, inculpatul Ş G şi D S au fost observaţi în timp ce ridicau de la un microbuz un sac de rafie de culoare albă in care se afla doar

îmbrăcăminte, constatând că lipseşte cantitatea de heroină. In continuare , investigatorul a declarat că inculpatul nu a primit cele 3 Kg de heroină

aşteptate întrucât s-a făcut o încurcătură în sensul că o altă persoană a preluat cantitatea de heroină destinată lui dar în decurs de câteva zile va intra

in posesia drogurilor.

Din procesul - verbal încheiat de investigatorul acoperit M C rezultă că in urma activităţilor specifice s-a stabilit că numitul D S, suspect de

apartenenţa la o reţea de trafic internaţional de droguri s-a deplasat la data de 3.03.2007, la Istambul pentru a discuta cu M, furnizorul de droguri asupra

motivelor pentru care nu a intrat în posesia cantităţii de droguri ce îi era destinată, stabilindu-se că vinovat de această situaţie este numitul R din mun.

 Focşani.

Dintr-un alt proces - verbal întocmit de investigatorul acoperit M C rezultă că numitul D S s-a deplasat in cursul săptămânii 12 - 17.02.2007 în Olanda

pentru a-i înmâna tatălui său suma de 80.000 dolari obţinută din vânzarea apartamentului din Istambul, cu aceşti bani tatăl său, urmând să se deplaseze

in Columbia, unde prietenii săi columbieni îi pregătiseră cantitatea de 50 Kg de heroină.

Dintr-un alt proces-verbal în care se consemnează declaraţia colaboratorului H C rezultă că la data de 26.03.2007, a luat legătura telefonic cu inculpatul

Ş G care i-a comunicat că D S s-a întors din Olanda in România şi are mai multe probleme în sensul că a primit un colet cu haine din Turcia din care au

dispărut drogurile, ce urmau să fie disimulate între haine.

Colaboratorul i-a mai comunicat investigatorului că în cursul zilei de 28.03.2007, s-a văzut cu inculpatul Ş G şi D S în zona Gării de Nord şi a solicitat

să facă rost de datele de identificare ale persoanei arestate in anul 2006 deoarece tatăl său, numitul D H şi furnizorul drogurilor din Turcia doresc să

verifice dacă această persoană a fost intr-adevăr arestată şi heroina confiscată.

Din procesul-verbal de la fila 35 din Vol I d.u.p. rezultă că la data de 27.03.2007, numitul D S a fost supravegheat fiind observat la un Fast Food din zona

Gării de Nord unde s-a întâlnit cu o persoană neindetificată de sex masculin. Ulterior, cei doi s-au întâlnit şi cu numitul Ş M L, toţi trei fiind observaţi

când cu intrat într-un butic din zonă de unde au cumpărat o cartelă telefonică.

De asemenea, la data de 28.03.2007, D S şi A M B s-au deplasat in zona Piaţa Matache unde s-au întâlnit cu Ş M L şi împreună au plecat spre Gara de Nord la

Barul Snak Bar . Ulterior, aceştia s-au deplasat pe ruta Răzoare- Rahova Bragadiru iar la un moment dat, Ş M-L la indicaţia unei persoane de sex masculin,

s-a îndreptat spre o staţie de autobuz de unde a luat o sacoşă de culoare albă cu albastru.

Din procesul-verbal aflat la fila 116 din Vol II dup precum şi din declaraţiile date in fata instanţei de către investigatorul P A rezultă că prin

intermediul colaboratorului C H s-a stabilit o întâlnire cu inculpatul G Ş ce urma să aibă loc pe terasa Hotelului Mariott . La întâlnirea respectivă s-a

prezentat inculpatul (investigatorul descrie si semnalmentele acestuia, respectiv, 1,75-1,80 înălţime, solid , faţă ovală, ten deschis, păr şaten, tricou

alb,pantaloni negri ) care s-a recomandat F. In continuarea declaraţiei, investigatorul a învederat că în urma discuţiilor purtate cu inculpatul Ş G a

rezultat că acesta îi poate procura mari cantităţi de heroină, de ordinul zecilor de kilograme cu preţul de 15.000 euro/Kg. precizând că aceasta aparţine

unui cetăţean turc care în acest moment nu se află în ţară dar care va ajunge în România în aprox 2 săptămâni.

In continuare, investigatorul i-a spus inculpatului că ar dori să cumpere o cantitate mare de heroină întrucât are posibilitatea să o transporte

in Occident, propunere cu care inculpatul a fost de acord spunându-i că îndată ce cetăţeanul turc va ajunge in tară vor stabili o nouă întâlnire , ocazie

cu care se vor tranşa foarte clar termenii in care va avea loc tranzacţia.

Dintr-o altă declaraţie dată de investigatorul sub acoperire P A rezultă că în după-amiaza zilei de 10.08.2006, s-a deplasat împreună cu colaboratorul C H

la un local public din Bucureşti unde s-a întâlnit cu inculpatul Ş G, iar din discuţiile purtate a rezultat că cetăţeni turci care deţin o cantitate de

heroină pe care doresc să o comercializeze, i-au transmis lui G Ş că sunt de acord să se realizeze tranzacţia la un preţ de aprox. 12.000 euro/ Kg., însă

pentru a le aduce întreaga probă este necesar să le dea în avans suma de 10.000 euro.

In continuare, investigatorul i-a transmis inculpatului că nu doreşte să dea nici un ban înainte ci doar în momentul în care-i va aduce proba constând

intr-un calup de heroină. De asemenea, inculpatul s-a oferit să îi aranjeze investigatorului o întâlnire cu alţi cetăţeni turci care ar fi în posesia unei

cantităţi însemnate de heroină, pe care o ţin îngropată şi sunt de acord cu realizarea unei tranzacţii cu o cantitate mai mare de 15 Kg.

In final, au stabilit de comun acord cu inculpatul Ş G să realizeze o tranzacţie cu cantitatea de 25 Kg heroină.

Din procesul-verbal de la fila 119 din Vol.II d.u.p in care este consemnată declaraţia investigatorului acoperit P A rezultă că la data de 22.08.2006, a

fost contactat telefonic de colaboratorul C H care i-a comunicat că a fost sunat de către inculpatul G Ş si i-a transmis că a luat legătura cu cetăţeanul

turc ce se afla în America de Sud şi acesta i-a transmis că trebuie să se deplaseze împreună cu fiul său S, colaboratorul C H, la Istambul după data de

25.08.2006 unde urmau să se întâlnească cu nişte cetăţeni turci si să poarte discuţii despre cantitatea de heroină pe care doreau să o achiziţioneze. Din

discuţiile purtate de inculpatul Ş G cui cetăţeanul turc a rezultat faptul că se va livra in România o cantitate de 50 de Kg. heroină.

De asemenea, din procesul verbal de la fila 120 din Voi II dup rezultă că investigatorul acoperit P A s-a întâlnit cu colaboratorul C H care i-a comunicat

că a fost contactat de către inculpatul Ş G, care i-a spus că a luat legătura cu cetăţeanul turc S iar acesta i-a transmis că tatăl său D se află în prezent

în Columbia unde si-a cumpărat un telefon mobil pe care poate fi contactat .

In continuare, S i-a cerut lui Ş G şi colaboratorului să se deplaseze împreună în or.Tr. Măgurele unde se afla, motivând că în cursul serii va lua legătura

cu D pentru a discuta modalităţile în care urma să se efectueze transportul de heroină din Istambul spre România.

Din procesul-verbal de la fila 122 din Voi II dup în care este consemnată declaraţia investigatorului P A rezultă că s-a întâlnit cu colaboratorul C H care

i-a comunicat că în seara de 1.09.2006 şi respectiv 2.09.2006, a fost contactat telefonic de către inculpatul G Ş ce se afla la Istambul si că a luat

legătura cu un cetăţean turc ce se ocupa de efectuarea transporturilor de droguri din Turcia către Europa. De asemenea, inculpatul Ş G i-a comunicat

colaboratorului că în seara zilei de duminică sau luni urmează să se întâlnească cu un cetăţean turc ce are un laborator de prelucrare a heroinei la graniţa

cu Istambulul si cu care urmează să discute detaliile tranzacţiei cu heroină. Inculpatul Ş G i-a spus colaboratorului că în cazul în care nu va găsi un

transportator pentru întreaga cantitate de heroină, va organiza un transport pentru cantitatea de până la 5 Kg de heroină.

Din procesul-verbal de la fila 123 Voi II dup rezultă că, colaboratorul C H i-a comunicat că la data de 5 septembrie 2006, s-a întâlnit cu inculpatul G Ş

care se întorsese de la Istambul. Acesta i-a comunicat colaboratorului că împreună cu Selkuc au luat legătura cu cetăţeanul turc care are un laborator de

prelucrarea a heroinei la graniţa cu Iranul .In continuare, au discutat cu acesta referitor la o tranzacţie cu 5 kg heroină pe care urmau să o trimită în

România prin colet , motiv pentru care Selkuc a rămas in continuare la Istambul pentru a punct detaliile tranzacţiei.

In procesul verbal încheiat la fila 124 Vol II dup se consemnează că la data de 28.11.2006 investigatorul a fost contactat de către colaboratorul C H, care

i-a comunicat că s-a întors de curând în ţară cu trenul pe ruta Bulgaria-Bucureşti si că a fost oprit in punctul de frontieră Ruse de către autorităţile

bulgare care i-au efectuat un control corporal amănunţit şi un control al bagajelor sale, ocazie cu care nu s-au găsit bunuri interzise de legea bulgară

asupra sa.

Colaboratorul a comunicat că a plecat la data de 21.11.2006 împreună cu inculpatul G Ş şi cu numitul C V cu un autoturism marca DACIA , în Turcia, la

Istambul pentru a se întâlni cu numitul S. S-a consemnat in continuare că, la Istambul, cei trei, s-au întâlnit cu S si cu alţi cetăţeni turci care sunt

implicaţi în producerea si comercializarea de heroină, în partea de sud a Turciei, în apropiere de graniţa cu Siria. Totodată, colaboratorul i-a mai

comunicat investigatorului că este posibil ca numitul C V, să fi fost arestat de către autorităţile bulgare întrucât ar fi introdus in roata de rezervă a

autoturismului cantitatea de 10 Kg de heroină.

Din procesul-verbal încheiat de investigatorul sub acoperire M C rezultă că a luat legătura cu colaboratorul D F, ocazie cu care acesta i-a comunicat că în

cursul zilei de 27.02.2007, numitul D S a primit de la persoane necunoscute o importantă cantitate de heroină, care a depozitat-o într-o altă localitate.

Din procesul-verbal de la fila 138 Vol III dup încheiat de investigatorul acoperit C M rezultă că data de 21.03.2007, a ridicat un pachet care venea din

Turcia şi în jurul orelor 15.00, a fost sunat de la nr. de telefon 0720.301560, de către o persoană care s-a recomandat Ş, solicitându-i să se întâlnească

în zona VITAN la Târgul auto, ocazie cu care au stabilit să se întâlnească în parcarea PRACTIKER. Cu această ocazie, în parcarea respectivă s-a prezentat

o persoană de sex bărbătesc care s-a recomandat ca fiind Ş şi i-a solicitat să-i predea pachetul care venea in Turcia. Acesta 1-a luat şi ulterior s-a

îndepărtat de maşină.

De asemenea, din procesele verbale încheiate de organele de poliţie rezultă că martorii cu identitate protejată M C şi D F - nume de cod l-au indicat,

fără ezitare, pe inculpatul Ş G ca fiind persoana implicată în traficul cu heroină.

La rândul său, fiindu-i prezentaţi pentru recunoaştere, inculpatul D S i-a recunoscut de pe planşa fotografică pe inculpatul Ş G şi pe numitul C V.

Totodată, martorul „D F” - nume de cod i-a recunoscut de pe planşa fotografică pe inculpaţii D S, Ş M L şi A M B, precum şi pe inculpatul Ş G.

Dintr-un alt proces-verbal în care este consemnată declaraţia investigatorului sub acoperire P A a rezultat că în cursul lunii martie urma să sosească din

Turcia un colet în care era disimulată o cantitate de câteva kilograme de heroină având ca destinatar pe inculpaţii Ş G şi D S.

In urma investigaţiilor efectuate s-a stabilit că acest colet urma să fie adus din Turcia în România pe numele de Ş . In continuare, investigatorul a

stabilit că trebuie să se întâlnească cu inculpatul Ş G în parcarea Supermarketului PRACTIKER situat lângă Tîrgul auto Vitan Bîrzeşti astfel investigatorul

s-a deplasat la locul respectiv şi s-a întâlnit cu inculpatul Ş G, ocazie cu care investigatorul i-a predat coletul iar acesta i-a plătit suma de 100 euro

pentru transport. In seara de 21.03.2007, a fost sunat din nou de către inculpatul Ş G care i-a reproşat că din coletul respectiv lipsesc 7-8 geci din

piele, întrebându-1 dacă el este persoana care le-a sustras.

Intr-un alt proces - verbal în care este consemnată declaraţia investigatorului P A se consemnează că în cursul lunii noiembrie 2006, împreună cu

colaboratorul C H s-a întâlnit cu inculpatul Ş G la Hotelul Mariott, ocazie cu care inculpatul i-a comunicat că urmează să se întâlnească cu un cetăţean

turc implicat in traficul internaţional de heroină şi că prin intermediul acestuia poate procura o cantitate de ordinul zecilor de kilograme. Tot cu ocazia

acestei întâlniri s-a stabilit cu inculpatul Ş G că preţul de vânzare este de 15.000 euro/ kg iar prima tranzacţie să aibă ca obiect cantitatea de 5 Kg

heroină întrucât îi este teamă să rişte la o cantitate mai mare. In cadrul acestei discuţii, investigatorul a hotărât împreună cu inculpatul Ş G ca acesta

din urmă să-i dea investigatorului un calup de heroină drept mostră. In continuare, investigatorul că  el împreună  cu  colaboratorul s-au întâlnit 

cu inculpatul Ş G, ocazie cu care acesta le-a comunicat că turcii sunt de acord ca tranzacţia să fie la preţul de 12.000 euro/Kg şi întrucât investigatorul

a refuzat să achite această sumă în avans, inculpatul Ş G i-a comunicat că pentru cei 10.000 euro îi poate aduce cantitatea de 2-3 Kg heroină. In final,

inculpatul Ş G i-a comunicat investigatorul că la Istambul sunt pregătite 50 Kg heroină.

De asemenea, din procesele-verbale de verificare a ieşirilor/intrărilor în/din ţară, precum şi din menţiunile efectuate de către organele poliţiei de

frontieră române, bulgare şi turce în paşaportul inculpatului, ridicat în cursul cercetărilor) rezultă că inculpatul Ş G a călătorit în TURCIA în cursul

lunii noiembrie 2006 împreună cu numitul C V, cu autoturismul marca DACIA 1300, cu numărul de înmatriculare B 18 ..., menţionat mai sus, revenind în

România, separat, în aceeaşi zi în care acesta din urmă a fost depistat şi reţinut de către autorităţile competente bulgare în timp ce transporta spre

ţara noastră cantitatea de circa 10 Kilograme heroină, în condiţiile prezentate mai sus.

Faptele săvârşite de către inculpatul Ş G rezultă şi din procesele verbale de redare în scris a convorbirilor telefonice interceptate în cursul

cercetărilor.

Probele mai sus analizate se coroborează şi cu declaraţiile luate prin comisie rogatorie de către autorităţile române, numitului C V.

Astfel din declaraţiile acestuia rezultă că numitul G i-a propus să meargă în Turcia pentru a lua o cantitate mare de heroină din care îi va da şi lui

cantitatea de 2 Kg. Astfel numitul G i-a spus că imediat după întoarcerea la Bucureşti va vinde cele 2 Kg de heroină şi îi va da banii - valoarea unui

Kg fiind de 15.000 de euro. In continuarea declaraţiei acesta a învederat că înainte de plecarea în Turcia 1-a cunoscut pe inculpatul Ş G, care 1-a însoţit

la Istambul , unde s-au cazat la un motel , unde a locuit şi inculpatul Ş G înainte de plecarea spre România, G şi Ş au discutat despre plasarea unor

narcotice în autoturism , iar la graniţa turco - bulgară a fost reţinut de autorităţile bulgare la controlul efectuat şi în roata de rezervă a maşinii

au fost depistată cantitatea de 10 Kg de narcotice.

Referitor la inculpatul Z M s-a reţinut în actul de inculpare că în cursul lunii iunie 2007 acesta a cumpărat de la coinculpatul A M, prin intermediul

coinculpaţilor P C Şi G I L, o cantitate de circa 1 Kilogram heroină, cu preţul de 11.000 EURO, droguri pe care le-a deţinut şi transportat pe raza

Municipiului BUCUREŞTI iar la data de 30.06.2007, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a cumpărat de la coinculpatul A M, prin intermediul

coinculpaţilor P C şi G I L, o cantitate de 851,2 grame heroină, cu preţul de 11.000 EURO, droguri ce au fost descoperite de către organele de urmărire

penală cu ocazia prinderii în flagrant a celor trei coinculpaţi menţionaţi.

In acuzarea inculpatului au fost invocate procesul verbal din 30.06.2007, întocmit de către organele de poliţie judiciară din care rezultă modalitatea

în care a fost supravegheat inculpatul A M, trimis în judecată întru-un dosar separat , procesul - verbal din care rezultă modalitatea în care a fost

surprins în flagrant inculpatul G I, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică, privind cantitatea de 851,2 grame de heroină găsită în tomberonul din

faţa curţii inculpatului P C, precum şi declaraţiile date de G I L, P C şi A M; procesul verbal de redare în scris a convorbirilor telefonice, precum şi

declaraţia colaboratorului cu identitate protejată P G.

Din procesul verbal din 30.06.2007, rezultă că inculpatul A inculpatului a fost supravegheat la data menţionată, fiind observat că jurul orelor 16:00,

fiind însoţit martora N N Z, s-a întâlnit cu inculpaţii P C şi G I L, la Restaurantul Pescarul, situat vis-a-vis de Hotel Intercontinental, din Municipiul

BUCUREŞTI.

Din acelaşi proces verbal rezultă că, în continuare, inculpatul G I L s-a deplasat singur până la Restaurantul Pizza Hut, situat pe Calea Moşilor, unde s-a

întâlnit cu o persoană, identificată ulterior ca fiind inculpatul A A Ş, care venise cu un autoturism. în aceste împrejurări inculpatul G I L a fost văzut

de către organele de poliţie în timp ce acesta a deschis portiera din partea dreaptă a autoturismului menţionat şi a luat din interiorul său o sacoşă de

culoare neagră, după care a plecat, moment după care autovehiculul respectiv s-a îndreptat într-o direcţie necunoscută.

Din procesul verbal menţionat rezultă că, în continuare, inculpatul G I L s-a deplasat pe jos până la o adresă situată pe strada I C, nr. .., sector 2,

situată în apropiere, unde locuieşte inculpatul P C.Totodată, s-a constatat că, la această adresă, locuieşte şi numita P C, concubina inculpatului G I L.

In acelaşi proces verbal se mai menţionează că, inculpatul G I a fost observat în timp ce a introdus punga menţionată mai sus în interiorul tomberonului

aflat în faţa acelui imobil. Imediat, din acel imobil a ieşit învinuita P L sora concubinei sale, care s-a uitat în punga pusă de către inculpatul G I L

în tomberon.

Din declaraţia dată de inculpatul A M în cursul urmăririi penale a rezultat că inculpatul P C i-a spus că a găsit un cumpărător pentru cantitatea de 1 Kg

de heroină, fiind precizat în rechizitoriu că de fapt se referea la inculpatul Z M.

Din raportul de constatare tehnico - ştiinţifică nr. 332.485 din 06.07.2007 a rezultat că în cele trei pachete se afla cantitatea de 851, 2 grame de heroină

S-a reţinut în actul de inculpare că procedîndu - se la supravegherea operativă a inculpaţilor A M, P C, G I L la data de 30.06.2007 s-a reuşit prinderea

acestora în flagrant, fiind descoperită cantitatea de 851,2 grame de heroină.

De asemenea s-a mai reţinut că procedîndu - se la efectuarea percheziţiei corporale efectuate asupra inculpatului A M a fost găsită şi ridicată de la

acesta suma de 9.350 Euro, două telefoane mobile, 9 cartele sim, precum şi alte bunuri.

Iniţial în cursul urmăririi penale inculpaţii G I L şi P C au declarat că destinatarul acestei cantităţi de heroină era inculpatul Z M. Astfel inculpatul

G I L a relatat că inculpatul P C i-a dat suma de 2.000 de euro din suma totală de 11.000 de euro, primită de la inculpatul Z M, spunându-i să-i dea aceşti

bani persoanei care urma să aducă heroina. In cursul urmăririi penale inculpatul G a mai declarat că inculpatul Z M a luat personal o probă din una din

pungile respective, constând într-o cantitate de 2- 3 grame de heroină.

Referitor la cea de-a doua tranzacţie cu heroină care a avut loc la data de 30.06.2007 s-au invocat în rechizitoriul Parchetului în dovedirea vinovăţiei

inculpatului Z M declaraţiile date de inculpaţii P C şi G I şi A M, în cursul urmăririi penale.

Astfel, conform declaraţiilor date de inculpatul P C, după ce a vorbit la telefon cu inculpatul G I L şi acesta i-a confirmat că luase drogurile de la

inculpatul A, i-a dat inculpatului A M banii ce reprezentau o parte din preţul acestora, respectiv suma de 9.000 de euro, găsită cu ocazia realizării

flagrantului, precum şi că inculpatul G I L i-a dat suma de 2.000 de euro, celui care adusese heroina. Acesta a mai declarat că după ce G I L i-a confirmat

că pusese în tomberon sacoşa ce conţinea cantitatea del kg de heroină a vorbit imediat cu inculpatul Z M la telefon şi i-a transmis că poate să meargă să

ia drogurile din tomberon.

Prin urmare, în cursul urmăririi penale coinculpaţii G I L şi P C au declarat destinatarul celor de heroină era inculpatul Z M.

Ulterior, în cursul cercetării judecătoreşti, G I L, trimis în judecată într-un dosar separat a precizat că nu-şi menţine declaraţiile date în cursul

urmăririi penale întrucât conţinutul acestora nu reflectă adevărul, fiind bătut în timpul anchetei . Din declaraţia coinculpatului G I L rezultă că nu-1

cunoaşte pe numitul M la care a făcut referire in declaraţiile date la urmărirea penală. Coinculpatul a declarat că 1-a cunoscut pe inculpatul Z M în urmă

cu un an şi jumătate, la un botez, însă de atunci nu a mai discutat nimic cu el . De asemenea, coinculpatul a negat că inculpatul Z M i-ar fi spus lui P L

zisă G despre „marfa”. Acesta arată că la data de 30.07.2006 a preluat cantitatea de 1 Kg de droguri de la inculpatul A pentru care a plătit suma de 2.000

de euro, cantitate pe care a transportat-o la domiciliul cumnatului său, inculpatul P iar acolo a ascuns-o într-un tomberon în faţa curţii, fiind surprins

de către organele de poliţie. Referitor la inculpatul Z M acesta a declarat că nu cunoaşte ce a făcut în acest timp şi nici nu 1-a văzut în curtea

inculpatului P C.

Pentru cantitatea de 1 Kg de heroină primită de la inculpatul A, inculpatul G I L i-a dat acestuia suma de 2.000 euro, bani pe care-i luase de la cumnatul

său P C şi nu ştie cine urma să plătească diferenţa de preţ. Inainte de a fi reţinut de organele de poliţie nu 1-a văzut pe inculpatul Z M pe strada

respectivă şi in curte la P C. Inculpatul G a precizat in continuare că de fapt, pe această persoană la care face referire în declaraţiile sale la parchet,

numind-o M nu o cunoaşte. Referitor la recunoaşterea de pe planşa foto a inculpatului Z M, inculpatul G I declară că a procedat în acest mod întrucât i s-a

spus de către organele de urmărire penală că va beneficia de dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 143/2000.

Referitor la inculpatul A, inculpatul G I L a declarat că 1-a cunoscut la data de 21.06.2007 când acesta a dat „marfa”, unui cetăţean de origine turcă K M

şi deşi el nu a văzut personal conţinutul pachetului în care se afla aceasta a auzit de la cumnatul său coinculpatul P C că este vorba de cantitatea de 1

Kg de heroină. De fapt, coinculpatul P C i-a solicitat să meargă împreună cu K M pentru a lua cantitatea de 1 Kg de heroină de la inculpatul A pe care nu

1-a cunoscut anterior.

In continuare, coinculpatul G I L a descris întâlnirea ce a avut intre inculpatul A si numitul K M. Astfel, acesta a văzut personal când inculpatul A i-a

dat lui K o pungă neagră cu dimensiuni de aprox 30 cm iar acesta din urmă s-a deplasat cu pachetul la cumnatul său P C.

Astfel, coinculpatul G I L s-a întâlnit cu inculpatul A atât in data de 21.06.2007, cît şi la 30.06.2007 când inculpatul A i-a înmânat o pungă de culoare

deschisă, al cărei conţinut nu 1-a verificat iar punga respectivă a lăsat-o in tomberonul din faţa curţii, la indicaţia coinculpatului P C.

Referitor la prima întâlnire din data de 21.06.2007, inculpatul G a mai precizat că a observat când cetăţeanul de origine turcă K M s-a apropiat de

inculpatul A si a luat o pungă, el aşteptând la o distanţă de aprox. 20 metri. Acesta a mai declarat că a fost prins de către organele de poliţie lângă

tomberonul din afara curţii lui P C.

Din declaraţia coinculpatului P C rezultă că-1 cunoaşte pe inculpatul Z M din cartier fiind in relaţii de prietenie cu acestea.

Referitor la declaraţiile date la urmărirea penală in care afirmă că destinatarul cantităţii de droguri la a cărei traficare a participat si el, era

inculpatul Z M, acesta declară că nu sunt reale, întrucât nu se referea la inculpatul Z M ci la o altă persoană pe care o descrie ca fiind de aprox. de

1,80 m înălţime, păr negru, creol. P C precizează că de fapt cu această persoană pe care o descrie mai sus a purtat o discuţie referitoare la droguri şi

nu cu inculpatul Z M, negând că ar fi discutat cu inculpatul Z M la telefon, într-un limbaj codificat, despre droguri.

Din declaraţia dată de coinculpatul A M rezultă că nu-i cunoaşte pe inculpaţii din acest dosar şi nu cunoaşte ca inculpatul Z M să fi avut vreo contribuţie

la tranzacţia cu heroină la care el a participat.

Din declaraţiile date în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti rezultă de către colaboratorul ,”P G”, nume de cod rezultă că îl cunoaşte

pe inculpatul Z M din cartier şi ştie că la domiciliul inculpatului veneau diferiţi consumatori şi aşteptau în autoturism pentru a se aproviziona cu

droguri.

De asemenea, s-a mai reţinut în actul de inculpare că din procesele -verbale de redare în scris a convorbirilor telefonice rezultă că inculpatul a purtat

discuţii telefonice inculpatul P C zis „G” 1-a contactat telefonic pe inculpatul A M zis „A”,aflat la un post telefonic din TURCIA, ocazie cu care i-a

transmis acestuia din urmă: „Ai zis că vii azi. Eu am luat banii de la prieteni”, apreciindu-se că de termenul de prieteni se referea de fapt la inculpatul

Z M.

Totodată, s-a mai reţinut că inculpaţii au folosit un limbaj codificat, utilizând termenul „maşină” pentru a se referi la heroină.

Analizând prin coroborare probele administrate în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, Tribunalul constatată că acestea nu au fost

în măsură să răstoarne principiul prezumţiei de nevinovăţie, consacrat în legislaţia internă şi internaţională şi de care se bucură orice persoană

cercetată sau trimisă în judecată.

Astfel, conform art 63 din Cp: „Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existentei sau inexistentei unei infracţiuni, la

identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei”. Conform alin 2 al aceluiaşi

articol: „Probele nu au o valoare dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de către organul de urmărire penală sau instanţa de judecată în

urma examinării tuturor probelor administrate”.

Din analiza detaliată a tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti rezultă, respectiv din procesul-verbal

încheiat de către organele de urmărire penală cu prilejul supravegherii inculpatului A M ca şi din procesul - verbal în care este descrisă modalitatea în

care inculpatul G I L a fost depistat cu cantitatea de 851,2 grame pe care o ascunsese în tomberonul din faţa curţii lui P C a rezultat certitudine că

inculpaţii G I L, A M, P C au intrat în posesia cantităţii de droguri menţionate în rechizitoriu, dar nu au fost în măsură să stabilească cu certitudine

că aceste cantităţi erau destinate inculpatului Z M sau că inculpatul Z M a fost implicat în vânzarea sau cumpărarea acestora.

Astfel, declaraţiile inculpaţilor P C, G I L date în cursul urmăririi penale, în condiţiile în care aceştia au revenit în cursul cercetării judecătoreşti,

arătând că acele cantităţii de heroină nu-i erau destinate inculpatului Z M, nu pot constitui fundamentul condamnării inculpatului Z M, pentru infracţiunea

de trafic de droguri pentru care acesta a fost trimis în judecată, în lipsa unor probe materiale directe care să statueze vinovăţia inculpatului.

Deşi probele nu au o valoare probatorie dinainte stabilită şi nu se poate da o valoare probatorie mai mare celor de la urmărirea penală sau celor

administrate în cursul cercetării judecătoreşti este de presupus că cele administrate în faţa instanţei reflectă adevărul având în vedere şi calitatea

în care G şi P au dat declaraţiile anterior.

Declaraţiile celor două persoane G I şi P C date în cursul urmăririi penale, în calitate de inculpaţi pentru infracţiunea de trafic de droguri stau sub

semnul subiectivismului şi al incertitudinii având în vedere calitatea acestora de inculpaţi precum şi aspectul că au beneficiat de dispoziţiile art 16

din Legea 143/2000 privind reducerea la jumătatea limitelor de pedeapsă.

S-au încheiat de către organele de urmărire penale procese - verbale în care au fost consemnate declaraţiile investigatorilor sub acoperire din care

rezultă că autoturismul inculpatului Z M a fost observat în apropierea benzinăriei Pizza Hutt şi pe strada în care locuia inculpatul P C, chiar în ziua

în care aceştia au fost surprinşi în flagrant.

Astfel, inculpatul a fost observat în timp ce trecea pe strada respectivă pe care de altfel chiar locuia cu viteză redusă chiar în momentul când ceilalţi

doi au fost surprinşi în flagrant, naşte o întrebare firească pe care probele propuse în acuzare nu au fost în măsură să o elucideze: „De ce flagrantul

organizat pentru ceilalţi inculpaţi nu 1-a vizat şi pe inculpatul Z M?”

Aspectul că inculpatul Z M a trecut pe strada respectivă, în timp ce inculpatul G I a fost prins în flagrant de către organele de poliţie constituie o

certitudine, însă nu conduce şi la concluzia că drogurile ridicate de organele de urmărire penale din coşul de gunoi din faţa casei inculpatului P C, erau

destinate inculpatului Z M, câtă vreme la percheziţia domiciliară nu s-a găsit nicio cantitate de droguri.

De asemenea, martorul cu identitate protejată P G a declarat că a auzit din cartier că inculpatul se ocupa cu traficul de droguri şi a văzut mai multe

persoane care intrau în domiciliul acestuia pentru a cumpăra droguri. Totodată martorul a mai declarat că până în anul 2007 când benzinăria era funcţională,

 consumatorii de droguri care se aprovizionau de la inculpatul Z M se duceau şi îşi injectau drogurile în zona acestei benzinării unde era o baracă

dezafectată.

Se poate observa că declaraţia acestui martor nu se coroborează cu celelalte probe administrate în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti,

nefiind susţinută de o dovadă concretă în acest sens.

Deşi s-au invocat şi procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice înregistrate din analiza conţinutului acestora nu rezultă că termenii de maşină

sau prieteni pot fi asociaţi cu substanţele interzise la deţinere.

Totodată s-a invocat că inculpatul ar fi purtat aceste discuţii telefonice de la nr de telefon 0730.... , însă la percheziţia domiciliară efectuată au fost

ridicate un nr de 4 telefoane mobile cu 4 cartele SIM, iar numărul anterior menţionat nu se regăsea printre acestea.

Constatând că probele administrate în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti nu au fost în măsură să răstoarne principiul prezumţiei de

nevinovăţie, consacrat de art 66 Cp şi art 21 din Constituţia României, existând un puternic dubiu cu privire implicarea inculpatului în infracţiunea de

trafic de droguri, Tribunalul în temeiul disp. art 11 pct 2 lit a din Cpp rap la art 10 lit c din Cpp va achita pe inculpatul Zamfir Marius pentru

infracţiunea prevăzută de art 2 alin 1, 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din Cp şi art 75 lit a din Cp.

Cu privire la inculpatul A A Ş, Tribunalul retine că din probele administrate în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti rezultă că acesta,

în cursul lunii iunie 2007, acesta, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a participat la încheierea a două tranzacţii cu heroină, fiecare

având ca obiect cantitatea de circa 1 Kilogram heroină, deţinând şi transportând aceste droguri pe raza Municipiului Bucureşti, împrejurări în care le-a

vândut inculpaţilor G I L, Z M şi alţii.

In cursul urmăririi penale , inculpatul A A Ş a avut o atitudine sinceră recunoscând si regretând faptele comise. Din declaraţiile acestuia date în cursul

urmăririi penale a rezultat că la începutul lunii iunie 2007 a transportat de la Istambul la Bucureşti, o geantă în care se aflau mai multe cutii cu

parfimiuri, pe care la cererea numitului „A” i-a înmânat-o unui alt cetăţean turc, pe care îl cunoştea sub numele „H”.

Inculpatul A A Ş a declarat că, la al doilea transport efectuat a aflat de la numitul „A” că în unele dintre cutiile cu parfumuri pe care le primea de la

acesta la Istambul, pentru a le duce la Bucureşti, se aflau droguri. Totodată, inculpatul a arătat că pentru efectuarea acestui nou transport a primit de

la numitul „A” suma de 1.000 USD.

De asemenea, inculpatul A A Ş a arătat că, tot în cursul lunii iunie 2007 în timp ce se afla la ISTANBUL, a primit de la numitul „A” alte 3-4 cutii (de

parfum) în care se aflau droguri. Inculpatul a arătat că urmând indicaţiile date de numitul „A” a transportat aceste droguri la Bucureşti, unde s-a

întâlnit, cu un cetăţean turc (identificat ca fiind numitul K M Z), în restaurantul Pizza Hut, situat pe Calea Moşilor.

Din declaraţiile inculpatului A A Ş rezultă că i-a predat aceste cutii cu droguri numitului K M Z.

Totodată, inculpatul A A Ş a declarat că la ieşirea din restaurant a observat un tânăr de etnie rromă (identificat ca fiind inculpatul G I L care se uita

la el, precum şi că această persoană a plecat împreună cu cetăţeanul turc căruia el îi predase drogurile.

Inculpatul A A Ş a declarat că ulterior a efectuat o nouă călătorie în ISTANBUL, TURCIA, unde a preluat de la numitul „A” alte 7 cutii ce conţineau

droguri, pe care, conform indicaţiilor primite, le-a transportat până la Bucureşti, la restaurantul Pizza Hut, situat pe Calea Moşilor, unde trebuia să

le predea unei femei blonde (identificată ca fiind martorul N N Z, prietena inculpatului A M, ce a fost depistată împreună cu acesta cu ocazia prinderii

sale în flagrant), în schimbul sumei de 12.000 euro.

Inculpatul A A Ş a arătat că, întrucât persoana de sex feminin cu care trebuia să se întâlnească nu s-a prezentat la locul stabilit, urmând indicaţiile

 date numitul „A” i-a predat tânărului de etnie rromă menţionat mai sus (inculpatul G I L), 3 cutii cu droguri (heroină), primind în schimb de la acesta

suma de 2.000 euro.

In momentul prinderii în flagrant a inculpatului G I L au fost descoperite, într-o pungă, exact trei pachete cu heroină, cântărind în total 851,2 grame,

aşa cum rezultă şi din procesul verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară cu această ocazie.

In continuare, inculpatul A A Ş a declarat că numitul „A” i-a spus să mai rămână în Bucureşti pentru a se întâlni din nou cu persoana identificată ca

fiind inculpatul G I L, pentru a-i predat acestuia şi celelalte 4 cutii cu droguri.

Inculpatul A A Ş a arătat că în seara aceleaşi zile a fost contactat de numitul „A”, care i-a spus să se ducă acasă întrucât persoana căreia trebuia să-i

predea drogurile nu răspundea la telefon (în cursul zilei respective, 30.06.2007, inculpaţii A M, P C si G I L, au fost prinşi în flagrant.

Din declaraţiile inculpatului A A Ş rezultă că, ulterior s-a deplasat din nou în Turcia, la Istambul unde a aflat de la numitul „A” că unul dintre

cumpărătorii drogurilor fusese arestat în România, ocazie cu care acesta i-a cerut să caute în presa românească amănunte legate de această arestare,

precum şi să meargă până la Arestul Inspectoratului General Al Poliţiei Române, pentru a-i da o sumă de bani persoanei arestate. Inculpatul A A Ş a

declarat că a refuzat să facă acest lucru.

In continuare inculpatul A A Ş a descris împrejurările în care a transportat în apartamentul din Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea cantitatea de

circa 1,2 kilograme heroină şi modul în care a încercat să vândă aceste droguri prin intermediul inculpatului R C I, fapte ce au făcut obiectul dosarului

nr. 57/D/P/2007 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Vâlcea. Declaraţiile inculpatului

A A Ş se coroborează în întregime cu cele ale inculpatului G I L care, aşa cum am arătat mai sus, a descris împrejurările în care a preluat de la acesta,

în cursul lunii iunie 2007, la interval de aproximativ o săptămână, două cantităţi de circa 1 Kilogram de heroină fiecare.

Declaraţiile date de inculpatul A A Ş în cursul urmăririi penale se coroborează cu cele date de inculpaţii P C şi inculpatul G I L. Astfel, în cursul

urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, coinculpatul G I L a declarat că inculpatul P C i-a solicitat să meargă împreună cu K M pentru a lua

cantitatea de 1 Kg heroină de la inculpatul A. Acesta a declarat, în continuare, că la întâlnirea respectivă a rămas puţin mai în spate observând că

numitul K M a luat heroina de la inculpatul A si s-au deplasat împreună pe jos pînă la domiciliul lui P C.

Inculpatul G I L a precizat că 1-a cunoscut pe inculpatul A cu ocazia acestei prime tranzacţii si a văzut personal când acesta i-a dat lui K o pungă neagră

de aprox 30 cm cu care ulterior, K s-a deplasat la numitul P C. Totodată, acesta a mai declarat că la data de 30.06.2007, inculpatul A i-a înmânat o pungă

de culoare deschisă, al cărei conţinut nu 1-a verificat, iar punga respectivă a lăsat-o în tomberonul din faţa curţii lui P C, moment in care a fost

surprins de către organele de urmărire penală.

In continuare, acesta a mai declarat că i-a dat inculpatului A A Ş suma de 2.000 EURO în schimbul drogurilor primite, diferenţa de preţ, respectiv suma de

9.000 EURO, fiind dată de către inculpatul P C inculpatului A M, după ce s-a confirmat predarea acestei cantităţi de heroină.

Aceste aspecte rezultă şi din declaraţiile inculpaţilor P C şi A M date în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti din care rezultă

modalitatea în care au fost implicaţi în traficul de droguri.

Totodată, aceste declaraţii se coroborează şi cu procesul verbal din 30.06.2007, întocmit de către organele de poliţie judiciară cu ocazia supravegherii

operative (filaj) a inculpaţilor, din care rezultă cum, la data menţionată, în jurul orelor 16:00, inculpatul A M zis „A”, fiind însoţit de martorul N N Z,

s-a întâlnit cu inculpaţii P C şi G I L, La Restaurantul Pescarul, situat vis-a-vis de Hotel Intercontinental, din Municipiul Bucureşti,.

Din acest proces verbal rezultă că, în continuare, inculpatul G I L s-a deplasat singur până la Restaurantul Pizza Hut, situat pe Calea Moşilor, unde s-a

întâlnit cu o persoană, identificată ulterior ca fiind inculpatul A A Ş, care venise cu un autoturism. In aceste împrejurări inculpatul G I L a fost văzut

de către organele de poliţie în timp ce acesta a deschis portiera din partea dreaptă a autoturismului menţionat şi a luat din interiorul său o sacoşă de

culoare neagră, după care a plecat, moment după care autovehiculul respectiv a plecat într-o direcţie necunoscută.

Din procesul -verbal menţionat rezultă că, în continuare, inculpatul G I L s-a deplasat pe jos până la domiciliul inculpatului P C zis „G”, pe strada I C,

nr. .., sector 2.

In aceste împrejurări, inculpatul G I L a fost observat în timp ce a introdus punga menţionată mai sus, primită de la inculpatul A A Ş, în interiorul

tomberonului aflat în faţa acelui imobil, împrejurări în care s-a realizat prinderea în flagrant.

Din raportul de constatare tehnico - ştiinţifică nr. 332485 din 06.07.2007 întocmit de rezultă că în cele trei cutii predate de către inculpatul A A Ş

inculpatului G I L, la restaurantul Pizza Hut, situat pe Calea Moşilor, se afla cantitatea de 851,2 grame heroină .

Cu ocazia prezentării pentru recunoaştere de pe planşa fotografică, inculpatul G I L 1-a recunoscut pe inculpatul A A Ş, ocazie cu care acesta a precizat

că este persoana la care s-a referit în declaraţiile sale.

Declaraţiile inculpatului G I L, se coroborează în întregime cu declaraţiile inculpatului A A Ş, date în cursul urmăririi penale.

Deşi în cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul A A Ş nu a recunoscut infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată arătând doar că a desfăşurat

activităţi legale constând in transportarea de mărfuri de la Istambul la Bucureşti, printre care şi mai multe cutii cu parfumuri, vinovăţia lui rezultă

in coroborarea probelor mai sus-analizate.

In drept, faptele săvârşite de către inculpatul Ş G întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de organizare a traficului ilicit de droguri de

mare risc şi a traficului ilicit internaţional de droguri de mare risc, fapte prev. şi ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 al. 1 şi 2 din

Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. şi art. 75 lit. a C. pen. şi art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 3 al. 1 şi 2 din Legea nr.

143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. şi art. 75 lit. a C. pen., totul cu aplic art. 33 lit. a C. pen.

Pentru fiecare dintre infracţiunile săvârşite instanţa va aplica inculpatului o pedeapsă cu închisoarea cu executare în regim de detenţie la

individualizarea căreia va avea în vedere criteriile generale prav. de art 72 din Cp respectiv, gradul de pericol social concret al faptei săvârşite,

modalitatea desăvârşire, precum şi datele care caracterizează persoana inculpatului care nu este căsătorit, nu are ocupaţie a avut o atitudine sinceră 

şi nu este cunoscut cu antecedente penale în România.

Prin urmare, în temeiul disp. art 10 din Legea 143/2000 rap la art 2 alin 1, 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din Cp şi art 75 lit a din

Cp va condamna pe inculpatul Ş G la pedeapsa de 12 ani închisoare.

In temeiul disp art 71 din Cp va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a Ii-a şi lit b din Cp.

In temeiul disp. art 65 din Cp va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a-II-a şi lit b din Cp pe o perioadă de 4 ani

după executarea pedepsei principale.

în temeiul disp. art 10 din Legea 143/2000 rap la art 3 alin 1, 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din Cp şi art 75 lit a din Cp va condamna

pe inculpatul Ş G la pedeapsa de 15 ani închisoare.

In temeiul disp art 71 din Cp va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a Ii-a şi lit b din Cp.

In temeiul disp. art 65 din Cp va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a-II-a şi lit b din Cp pe o perioadă de 4 ani

după executarea pedepsei principale.

In temeiul disp. art 33 lit a, 34 lit b din Cp inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 15 ani închisoare.

In temeiul disp art 71 din Cp va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prav. de art 64 lit a teza a Ii-a şi lit b din Cp.

In temeiul disp. art 65 din Cp va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prav. de art 64 lit a teza a-II-a şi lit b din Cp pe o perioadă de 4 ani

după executarea pedepsei principale.

In temeiul disp. art 350 din Cpp va menţine starea de arest a inculpatului.

Faptele săvârşite de către inculpatul Z M întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc, faptă prev şi ped.

de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. şi art. 75 lit. a C. pen..

In temeiul disp. art 11 pct 2 lit a din Cpp rap la art 10 lit c din Cpp va achita pe inculpatul Z M pentru infracţiunea prevăzută de art 2 alin 1, 2 din

Legea 143/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din Cp şi art 75 lit a din Cp.

în temeiul disp. art 350 alin 2 din Cpp va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este arestat în altă cauză.

în temeiul disp. art 88 din Cp va constata că inculpatul a fost arestat preventiv de la 29. 02 .2008 şi până la punerea efectivă în libertate.

Faptele săvârşite de către inculpatul A A Ş, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc, faptă prev.

şi ped. de art. 2 al. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen..

Pentru infracţiunea săvârşită instanţa va aplica inculpatului o pedeapsă cu închisoarea cu executarea în regim de detenţie la individualizarea căreia

va avea în vedere criteriile generale de individualizare prav. de art 72 din Cp respectiv pericolul social concret al faptei săvârşite, modalitatea de

săvârşire , dar şi circumstanţele personale ale inculpatului care este recidivist în modalitatea prevăzută de art 37 lit a din C.pen.

Prin urmare, în temeiul disp. art 2 alin 1, 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din Cp şi art 37 lit a din Cp va condamna pe inculpatul

Anghelescu Anghel Ştefan la pedeapsa de 12 ani închisoare.

In temeiul disp art 71 din Cp va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a Ii-a şi lit b din Cp.

In temeiul disp. art 65 din Cp va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a-II-a şi lit b din Cp pe o perioadă de 4 ani

după executarea pedepsei principale.

In temeiul dispoziţiilor art 86/4 din Cp va revoca suspendarea sub supraveghe a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa

penală nr 1317/ 17.05.2005 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală 421 din 22.11.2005 a Tribunalului Argeş, urmând ca pedeapsa de 1 an şi

6 luni închisoare să se execute alături de pedeapsa de 12 ani aplicată în prezenta cauză, astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 13 ani şi

6 luni închisoare, constatând că prezenta infracţiune a fost săvârşită în cadrul termenului de încercare.

In temeiul disp art 71 din Cp va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prav. de art 64 lit a teza a Ii-a şi lit b din Cp.

In temeiul disp. art 65 din Cp va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a-II-a şi lit b din Cp pe o perioadă de 4 ani

după executarea pedepsei principale.

Va constata că inculpatul este arestat în altă cauză.

In temeiul disp. art 169 din Cpp va dispune restituirea către inculpatul Z M a următoarelor bunuri:

- autoturism marca BMW cu nr de înmatriculare B-58-... cu seria saşiu ..., aflat în custodia IGPR, conform dovezii seria AT NR... - două lanţuri din

material de culoare galbenă, unul bărbătesc şi altul de damă

-brăţară din metal galben şi alb depuse la Trezoreria Statului, fila 339 voi IV

- sumele de 10.000 Ron şi 150 de euro ce au fost consemnate în procesele verbale din data de 7.03.2008 ;

-certificat de înmatriculare seria B NR ...;

-certificat de depunere la Volksbank a sumei de 20.900 de Euro depuse la IGPR.

- telefon marca Nokia model nr 2310 de culoare argintie cu seria IMEI .... cu CARTELA SIM COSMOTE seria nr ....

-telefon marca NOKIA model 2630 de culoare neagră cu inscripţia de culoare argintie cu seria IMEI ... cu cartela SIM VODAFONE cu seria nr ...;

-telefon marca Philips model xenium cod IMEI ... CARTELA SIM COSMOTE seria ...

-telefon marca Samsung SGH F210, cod IMEI  fără cartelă SIM .

In temeiul art 17 alin 2 din Legea 143/2000 rap la art 118 lit b din Cp va confisca de la inculpatul Ş G un telefon mobil marca Nokia 6510 cod seria

având în interior cartela SIM SERIA, sigilat cu sigiliul MAI nr .

Referitor la solicitarea făcută în rechizitoriul Parchetului de a se dispune confiscarea cantităţii de 851,2 grame de heroină, Tribunalul nu a procedat

la confiscarea acesteia întrucât s-a dispus confiscarea în dosarul în care inculpaţii G şi P au fost trimişi în judecată.

In temeiul disp. art 191 din Cpp va obliga pe inculpaţii Ş G şi A A Ş la plata a câte 20.000 lei cheltuieli judiciare către stat. Cheltuielile judiciare

în ceea ce-1 priveşte pe inculpatul Z M vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

I.în temeiul disp. art 10 din Legea 143/2000 rap la art 2 alin 1, 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din Cp şi art 75 lit a din Cp condamnă

pe inculpatul Ş G, fiul lui V şi F, născut la data de ... în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. L R, nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,

sector ..., CNP ..., la pedeapsa de 12 ani închisoare.

In temeiul disp art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a Il-a şi lit b din Cp.

In temeiul disp. art 65 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a-II-a şi lit b din Cp pe o perioadă de 4 ani

după executarea pedepsei principale.

în temeiul disp. art 10 din Legea 143/2000 rap la art 3 alin 1, 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din Cp şi art 75 lit a din Cp condamnă pe

inculpatul Ş G la pedeapsa de 15 ani închisoare.

In temeiul disp art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a Ii-a şi lit b din Cp.

In temeiul disp. art 65 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a-II-a şi lit b din Cp pe o perioadă de 4 ani după

executarea pedepsei principale. In temeiul disp. art 33 lit a, 34 lit b din Cp inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 15 ani închisoare.

In temeiul disp art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a Ii-a şi lit b din Cp.

In temeiul disp. art 65 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a-II-a şi lit b din Cp pe o perioadă de 4 ani după

executarea pedepsei principale.

în temeiul disp. art 350 din Cpp menţine starea de arest a inculpatului. în temeiul disp. art 88 din Cp compută prevenţia de la data de 13. 02 2008 la zi.

II. In temeiul disp. art 11 pct 2 lit a din Cpp rap la art 10 lit c din Cpp achită pe inculpatul Z M, fiul lui C şi C, născut la data de ...., în Bucureşti,

domiciliat în Bucureşti, str. I, nr. ... , sector ... , CNP ..., pentru infracţiunea prevăzută de art 2 alin 1, 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art 41

alin 2 din Cp şi art 75 lit a din Cp.

In temeiul disp. art 350 alin 2 din Cpp dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este arestat în altă cauză.

In temeiul disp. art 88 din Cp constată că inculpatul a fost arestat preventiv de la 29. 02 .2008 şi până la punerea efectivă în libertate.

III. In temeiul disp. art 2 alin 1, 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din Cp şi art 37 lit a din Cp condamnă pe inculpatul A A Ş, fiul lui A

şi F, născut la data de ... în Bucureşti, domiciliat în comuna ..., sat ..., Judeţul ..., CNP ..., la pedeapsa de 12 ani închisoare.

In temeiul disp art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a Ii-a şi lit b din Cp.

In temeiul disp. art 65 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a-II-a şi lit b din Cp pe o perioadă de 4 ani după

executarea pedepsei principale.

In temeiul dispoziţiilor art 86/4 din Cp revocă suspendarea sub supraveghe a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală

nr 1317/ 17.05.2005 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală 421 din 22.11.2005 a Tribunalului Argeş, urmând ca pedeapsa de 1 an şi 6 luni

închisoare să se execute alături de pedeapsa de 12 ani aplicată în prezenta cauză, astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 13 ani şi 6 luni

închisoare.

In temeiul disp art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a Il-a şi lit b din Cp.

In temeiul disp. art 65 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a-II-a şi lit b din Cp pe o perioadă de 4 ani după

executarea pedepsei principale.

Constată că inculpatul este arestat în altă cauză.

 

In temeiul disp. art 169 din Cpp dispune restituirea către inculpatul Z M a următoarelor bunuri:

-autoturism marca BMW cu nr de înmatriculare B-58-... cu seria saşiu ..., aflat în custodia IGPR , conform dovezii seria AT NR ....

-două lanţuri din material de culoare galbenă , unul bărbătesc şi altul de damă, brăţară din metal galben şi alb depuse la Trezoreria Statului,

fila 339 vol IV

-sumele de 10.000 Ron şi 150 de euro ce au fost consemnate în procesele -verbale din data de 7.03.2008 ;

-certificat de înmatriculare seria B NR ... ;

-certificat de depunere la Volksbank a sumei de 20.900 de Euro depuse la IGPR.

- telefon marca Nokia model nr 2310 de culoare argintie cu seria ... cu cartela SIM COSMOTE seria nr ....

-telefon marca NOKIA model 2630 de culoare neagră cu inscripţia de culoare argintie cu seria ... cu cartela SIM VODAFONE cu seria nr ...;

-telefon marca Philips model xenium cod ... cartela SIM COSMOTE seria ...

- telefon marca Samsung SGH F210, cod ... fără cartelă SIM .

In temeiul art 17 alin 2 din Legea 143/2000 rap la art 118 lit b din Cp confiscă de la inculpatul Ş G un telefon mobil marca Nokia 6510 cod ... seria ...

având în interior cartela SIM SERIA ..., sigilat cu sigiliul MAI nr ....

In temeiul disp. art 191 din Cpp obligă pe inculpaţii Ş G şi A A Ş la plata a câte 20.000 lei cheltuieli judiciare către stat în cont ...; cod fiscal ...,

deschis la Trezoreria sector 4 Bucureşti, beneficiar Tribunalul Bucureşti.

Cheltuielile judiciare în ceea ce-1 priveşte pe inculpatul Z M rămân în sarcina statului.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.12.2008.

PREŞEDINTE, GREFIER,