Ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii si linistii publice. Forma calificată. Încadrare juridică.

Decizie 301 din 08.04.2004


Ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii si linistii publice. Forma calificată. Încadrare juridică.

Pentru existenţa agravantei prev.de art.321 a.l2 Cod penal,deci a condiţiilor care să determine încadrarea faptei în acest text de lege, tulburarea se impune a fi săvârşită cu ocazia unei manifestări populare, intr-o adunare numeroasă de oameni şi să producă opiniei publice o nelinişte persistentă, să creeze o stare gravă de insecuritate  în sfera relaţiilor de convieţuire socială, autorul impunându-se să prevadă posibilitatea gravei tulburări a liniştii publice şi să rezulte din comportamentul său că a dorit sau a acceptat acest rezultat.

Secţia penală – decizia penală nr. 301/08 aprilie 2004

Prin sentinţa penală nr.768/30.05.2003 a Judecătoriei Deva, a fost condamnat printre alţii inculpatul M.B.P. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.321 al.2 rap.la art.37 lit. b, art.13 Cod penal, la 1 an închisoare.

S-a reţinut în fapt că, în seara zilei de 21.11.1999, în barul Blak Velvet din municipiul Deva, inculpatul a provocat un scandal, folosindu-se de o bâtă de base ball  şi un spray lacrimogen, tulburând liniştea şi ordinea publică.

In drept, fapta inculpatului M.B.P. a fost calificată ca întrunind elementele

constitutive ale infracţiunii prev.de art.321 al.2 Cod penal.

Împotriva hotărârii a declarat apel inculpatul M.B.P..

Prin decizia penală nr.642/A/8.12.2003 a Tribunalului Hunedoara, s-a respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul M.B.P. împotriva sentinţei penale nr.768/30.05.2003 a Judecătoriei Deva, cu motivarea  că  vinovăţia inculpatului nu poate fi exclusă raportat la probele dosarului, iar încadrarea juridic  corespunde stării de fapt reţinute.

Împotriva deciziei a declarat recurs inculpatul M.B.P., solicitând aplicaţiunea art.81 Cod penal în ce priveşte pedeapsa stabilită de instanţă.

Recursul este fondat, pentru aspectele ce vor fi arătate mai jos.

Din probele administrate nu rezultă că fapta săvârşită de inculpat ar fi tulburat grav liniştea şi ordinea publică, aspect ce să califice fapta în al.2 al art.321 Cod penal.

Astfel, scandalul a avut loc într-un bar, iar persoanele implicate au fost în număr de aproximativ 4-5 şi care l-au urmat pe inculpat, când acesta a părăsit barul.

În accepţiunea practicii şi teoriei judiciare, pentru existenţa condiţiilor care să determine încadrarea faptei în disp.art.321 a1.2 Cod penal, aceasta trebuie să fie săvârşită cu ocazia unei manifestări populare, într-o adunare numeroasă de oameni şi să producă opiniei publice o nelinişte persistentă, să creeze o stare gravă de insecuritate în sfera relaţiilor de convieţuire socială.

Autorul faptei trebuie să prevadă posibilitatea unei grave tulburări a liniştii publice şi să rezulte din comportamentul său că a dorit sau a acceptat acest rezultat.

Ca atare, nici una din aceste condiţii nefiind întrunită, încadrarea juridică corectă a faptei este aceea prev. de art.321 al.1 Cod penal, sens în care va proceda Curtea.