Evaziune fiscală

Sentinţă penală 492 din 05.12.2011


Sentinta penala nr. 492 din 5 decembrie 2011 – Tribunalul Arad

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Tribunalul Arad nr. 276/P/2011 a fost trimis în judecata inculpatul P. M. pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, art.9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, ambele raportate la art. 9 alin.2 din Legea ne. 241/2005 si art. 280/1 din Legea nr. 31/1990.

 S-a retinut în sarcina acestuia prin actul de acuzare ca în perioada trimestrelor II, III si IV ale anului 2007 în calitate de administrator de drept si de fapt al SC S.M. SRL, în baza aceleiasi rezolutii infractionale, a omis sa evidentieze în actele contabile si în orice alte documente legale ale societatii, operatiunile comerciale efectuate respectiv a omis sa evidentieze veniturile realizate, în scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligatiilor fiscale respectiv impozit pe profit si TVA.  De asemenea, s-a retinut ca inculpatul, în aceeasi calitate, a evidentiat în decontul TVA aferent trimestrului II 2007, ce a fost depus la organul fiscal din  Arad, cheltuieli ce nu au la baza operatiuni reale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligatiilor fiscale reprezentând TVA deductibila si la data de 29.08.2007, a cesionat fictiv 95% din partile sociale ale SC S.M.  SRL, catre numitul C. C., în scopul sustragerii de la urmarire penala, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala.

 În faza de urmarire penala inculpatul P.M. nu a recunoscut comiterea faptelor si cu prilejul  prezentarii materialului de urmarire penala s-a prevalat de dreptul la tacere si nu a dorit sa dea declaratie.

Cu ocazia ascultarii în fata instantei inculpatul a declarat în temeiul dispozitiilor art.320/1 Cod procedura penala ca recunoaste  comiterea faptelor retinute în actul de sesizare si a solicitat ca judecarea cauzei sa aiba loc în baza probelor administrate în faza de urmarire penala pe care le cunoaste si le însuseste.

 Din ansamblul materialului probatoriu administrat în cauza instanta a retinut  ca la data de 14,05.2007, inculpatul P.M. a devenit asociat unic si administrator al S.C. S.M. S.R.L. având sediul în localitatea  S. G. nr. 388, societate înfiintata de U.M. în ianuarie 2007.

Dupa ce a dobândit aceasta calitate, inculpatul a desfasurat operatiuni comerciale constând în achizitionarea de cereale din Ungaria, cereale pe care le-a vândut apoi unor societati comerciale nationale, tranzactii în urma carora a încasat  TVA -ul aferent.

Ca urmare a controlului efectuat de reprezentantii Garzii Financiare la sediul societatii, s-a constatat ca aceasta nu desfasoara nici o activitate la sediul social, declarat la Oficiul Registrului Comertului.

Conform notelor de constatare întocmite de  Garda Financiara, s-a constatat ca în trimestrele II, III si IV ale anului 2007, S.C. S. M. S.R.L. a efectuat achizitii intracomunitare de grâu si porumb boabe ( dupa cum rezulta din datele furnizate de catre Compartimentul de Schimb International de Informatii din cadrul DGFP - Arad) achizitii care nu au fost însa evidentiate de catre inculpat în documentele contabile ale societatii. În acest fel inculpatul  s-a sustras de la plata sumelor reprezentând TVA.

 În  urma unui  control încrucisat efectuat la mai multe societati comerciale din tara, s-a constatat  ca S.C. S. M. S.R.L. a livrat în trimestrele II, III si IV ale anului 2007, cereale pe teritoriul României. Nici aceste operatiuni nu au fost evidentiate de catre inculpat în documentele contabile ale societatii, inculpatul sustragându-se astfel de la plata sumelor reprezentând TVA si impozit pe profit.

În vederea stabilirii în întregime a obligatiilor datorate bugetului de stat de catre S.C. S. M. S.R.L., a fost efectuata si o inspectie fiscala generala, astfel ca prin procesul verbal de control  întocmit de organele fiscale, s-a constatat ca în trimestrele III si IV ale anului 2007, societatea a efectuat achizitii intracomunitare din Ungaria, pentru care însa nu a depus la organul fiscal teritorial declaratia recapitulativa pentru care datora TVA colectat.

S-a constatat ca pentru trimestrul II al anului 2007  S.C. S. M. S.R.L. administrata de inculpat, a depus la organele fiscale teritoriale un decont de TVA ( declaratia 300 ) în care au fost înregistrate cheltuieli în valoare de 651.664 lei privind achizitia de cereale de la S.C. P. C. 2003 I. S.R.L., societate cu care SC S. M. SRL nu a avut niciodata relatii comerciale.

Întrucât inculpatul P. M. a reprezentat S.C. S. M. S.R.L. în calitate de administrator de drept doar în perioada 15.05 .2007 - 29.08.2007, dupa care a cesionat 95% din partile sociale ale societatii, s-a calculat si suma datorata bugetului de stat de catre societate pentru acea perioada, suma de la a carei plata inculpatul s-a sustras prin neînregistrarea în documentele contabile a operatiunilor comerciale efectuate, respectiv prin înregistrarea unor cheltuieli fictive.

Astfel, prin expertiza fiscala efectuata în cauza s-a stabilit valoarea prejudiciul cauzat bugetului de stat pentru acea perioada ca fiind în suma de 735.5550, 84 lei compus din 475.265,55 lei reprezentând TVA si 260.285,29 lei reprezentând impozit pe profit.

Cu toate ca societatea avea aceste datorii, la data de 29.08.2007, în scopul sustragerii de la urmarirea penala pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 al. 1 lit. b si c din Legea 241/2005, inculpatul a cesionat 95% din partile sociale ale societatii catre învinuitul C. C. Cu ocazia cesiunii învinuitul C.C. a devenit si administrator al S.C. S. M. S.R.L. De mentionat ca inculpatul 1-a asigurat pe învinuit ca societatea nu are datorii la bugetul statului, înmânându-i în acest sens si un certificat de atestare fiscala.

Desi a devenit asociat si administrator, numitul  C. C. nu a desfasurat nici un fel de activitate în numele si pentru S.C. S. M. S.R.L., în schimb inculpatul P. M. si numita T. V., au continuat si dupa cesiune, sa deruleze operatiuni comerciale în numele acestei societati pâna la sfârsitul anului 2007 ( inclusiv trimestrul IV 2007), ei fiind singurii care aveau împuternicire pe contul bancar al societatii, achizitionând si vânzând cereale, încasând si efectuând plati.

Conform concluziilor raportului de expertiza fiscala efectuata în cauza, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de catre S.C. S. M. S.R.L. pe parcursul trimestrelor II, III si IV ale anului 2007 ( perioada mai 2007¬decembrie 2007 ) este în suma de 1.1719.080,47 lei si se compune din 1.115.381 lei reprezentând TVA si 603.699, 47 lei reprezentând impozit pe profit.

Acest prejudiciu a fost creat prin neînregistrarea de catre inculpat în contabilitatea SC S. M. SRL, în scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale, a veniturilor obtinute din achizitiile intracomunitare respectiv din vânzarile de cereale catre clientii din România.Prin înregistrarea în contabilitate a acestor cheltuieli fictive, SC S. M. SRL si-a dedus nelegal TVA-ul aferent, în valoarea de 123.816 lei.

Inculpatul nu a putut prezenta documente justificative (facturi fiscale) cu privire la aceasta achizitie (cheltuiala), iar reprezentantul S.C. P. C. 2003 I. S.R.L. – numitul  T. A. a negat existenta oricaror relatii comerciale cu SC Spin Maro SRL.

 La data de 13.10.2010, SC S. M. SRL a fost radiata din Registrul Comertului, pe motiv de închidere a procedurii falimentului si radiere a debitorului, potrivit dispozitiilor Legii 85/2006.

Prin raportul de expertiza fiscala judiciara întocmit de consultant fiscal N. C. s-a stabilit un prejudiciu total în suma de 1.719.080,47 lei din care suma de 1.115.381 lei reprezinta TVA de plata si suma de 603.699,47 lei reprezinta impozit pe profit.

Domnul B. P., expert recomandat de parti la efectuarea expertizei fiscale judiciare a formulat opinie separata si a precizat ca prejudiciul total cauzat bugetului de stat de catre SC S. M. SRL  este de 1.138.239 lei din care suma de 1.115.381 lei este TVA datorata si suma de 22.858 lei este impozit pe profit.

Prin suplimentul de expertiza fiscala s-a stabilit ca prejudiciul total cauzat bugetului de stat de catre SC S. M. SRL în perioada analizata este de 1.719.080,47 lei din care suma de 122.868 lei prin înregistrarea unor operatiuni fictive si suma de 1.596.212,47 lei prin neînregistrarea unor operatiuni comerciale.

Prin opinia separata la suplimentul la expertiza fiscala domnul expert B. P. a concluzionat ca TVA datorat din cauza unor operatiuni fictive este de 122.868 lei  si din cauza neînregistrarii unor operatiuni comerciale - TVA datorat este de 992.513 lei  si impozit pe profit este de 22.858 lei; totalul TVA datorat fiind de 1.115.381 lei si impozit pe profit fiind de 22.858 lei, deci în total suma de 1.138.239 lei.

 În limitele legale ale pedepselor instanta în baza art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal raportat la art. 9 alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 320/1 alin. 7 Cod procedura penala l-a  condamnat pe inculpatul P. M. la 3 ani închisoare.

 În baza art. 65 Cod penal a aplicat inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevazute de art. 64 lit. a, b si c Cod penal, cu exceptia dreptului de a alege, pe o perioada de 4 ani.

 În baza art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 320/1 alin.7 Cod procedura penala a  condamnat pe acelasi inculpat la 2  ani si 8 luni închisoare.

 În baza art. 65 Cod penal a  aplicat inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevazute de art. 64 lit. a, b si c Cod penal, cu exceptia dreptului de a alege, pe o perioada de 4 ani.

În baza art.280/1 din Legea nr. 31/1990 modificata si republicata, cu aplicarea art. 320/1 alin.7 Cod procedura penala a  condamnat pe acelasi inculpat la 1 an si 4  luni închisoare.

 În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b si 35 Cod penal a  contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare pe care a sporit-o cu 1 an închisoare urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta de 4 ani închisoare în regim de detentie si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevazute de art. 64 lit. a, b si c Cod penal, cu exceptia dreptului de a alege.

 Ca o consecinta a condamnarii s-a interzis inculpatului  exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 lit.a, b si c Cod penal, cu exceptia dreptului de a alege. În baza art.350 alin.1 Cod procedura penala a mentinut starea de arest a inculpatului si în baza art. 88 Cod penal s-a  scazut din pedeapsa aplicata acestuia durata retinerii si arestarii preventive de la 25 octombrie 2011 pâna la zi.

 În baza art.320/1 alin. 5 Cod procedura penala s-a  disjuns actiunea civila exercitata de partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala Bucuresti si  a fixat termen de judecata la 9 ianuarie 2012.

 S-a introdus în cauza expertul fiscal Ardelean Adrian în vederea efectuarii unei noi expertize fiscale având obiectivele mentionate în volumul IX filele 82-84,  contravaloarea urmând a fi achitata de catre inculpat.

 Împotriva acestei sentinte au declarat apel Parchetul de pe lânga Tribunalul Arad si inculpatul P.M.

 Prin decizia penala nr. 29/A din 21 februarie 2012 Curtea de Apel Timisoara, în baza art. 379 pct.2 lit.b Cod procedura penala a admis apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Tribunalul Arad si inculpatul P.M. împotriva sentintei penale nr.492 din 5 decembrie 2011 a Tribunalului Arad, pe care a desfiintat-o si a dispus rejudecarea de Tribunalul Arad. În baza art. 382 alin.3 Cod procedura penala s-a mentinut starea de arest a inculpatului P.M.

 S-a retinut ca prima instanta în mod gresit a dispus disjungerea actiunii civile a cauzei, în raport de infractiunea pentru care inculpatul a fost trimis în judecata – art. 9 din Legea nr. 241/2005, ceea ce impunea judecarea cauzei în ansamblul sau. Latura penala a cauzei nu a fost corect solutionata, nici cu privire la retinerea vinovatiei si nici a individualizarii pedepsei, în raport cu prejudiciul produs, deoarece întinderea acestuia nu a fost stabilita în integralitate, astfel ca prima instanta a încalcat dispozitiile referitoare la sesizare, întrucât nu s-a pronuntat efectiv pe acuzatia adusa inculpatului prin rechizitoriu ceea ce atrage nulitatea absoluta a hotarârii atacate conform art. 197 alin.2 Cod procedura penala, astfel ca dispune rejudecarea de catre Tribunalul Arad atât a laturii penale cât si a laturii civile  prin conexarea actiunilor si atasarea dosarelor disjunse.